КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 27 грудня 2017 р. N 1088

Київ

Про затвердження формули розподілу освітньої субвенції між місцевими бюджетами

Відповідно до частини третьої статті 1032 Бюджетного кодексу України Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити формулу розподілу освітньої субвенції між місцевими бюджетами, що додається.

2. Установити, що формула розподілу освітньої субвенції між місцевими бюджетами, затверджена цією постановою, застосовується з 1 січня 2018 року.

3. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Кабінету Міністрів України від 1 березня 2017 р. N 114 "Про затвердження формули розподілу освітньої субвенції між місцевими бюджетами" (Постанова N 114) (Офіційний вісник України, 2017 р., N 22, ст. 620).

 

Прем'єр-міністр України

В. ГРОЙСМАН

Інд. 73

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 27 грудня 2017 р. N 1088

ФОРМУЛА
розподілу освітньої субвенції між місцевими бюджетами

1. У цій формулі терміни вживаються у такому значенні:

1) учні групи I - учні, які здобувають загальну середню освіту у денних загальноосвітніх школах, гімназіях, ліцеях, колегіумах, спеціалізованих школах, загальноосвітніх школах-інтернатах, гімназіях-інтернатах, ліцеях-інтернатах, колегіумах-інтернатах, спеціалізованих школах (школах-інтернатах), училищах фізичної культури і спорту (в тому числі олімпійського резерву), школах-інтернатах (ліцеях) з посиленою військово-фізичною підготовкою, санаторних школах-інтернатах, дитячих будинках (крім дитячих будинків сімейного типу), а також різних типах навчально-виховних комплексів та об'єднань, крім учнів спеціальних класів зазначених навчальних закладів та учнів вечірніх (змінних) шкіл;

2) учні групи II - учні з особливими освітніми потребами, які здобувають загальну середню освіту у спеціальних закладах загальної середньої освіти, спеціальних школах-інтернатах (центрах), навчально-реабілітаційних центрах, спеціальних класах закладів загальної середньої освіти;

3) учні групи III - учні, які здобувають загальну середню освіту у вечірніх (змінних) школах;

4) учні групи IV - вихованці загальноосвітніх шкіл-інтернатів, гімназій-інтернатів, ліцеїв-інтернатів, колегіумів-інтернатів, спеціалізованих шкіл (шкіл-інтернатів), училищ фізичної культури і спорту (в тому числі олімпійського резерву), шкіл-інтернатів (ліцеїв) з посиленою військово-фізичною підготовкою, санаторних шкіл-інтернатів, дитячих будинків (крім дитячих будинків сімейного типу), крім учнів, що приходять на навчання;

5) учні групи V - вихованці спеціальних закладів загальної середньої освіти, спеціальних шкіл-інтернатів (центрів), навчально-реабілітаційних центрів, крім учнів, що приходять на навчання;

6) учні, студенти групи VI - учні, які здобувають повну загальну середню освіту у закладах професійної (професійно-технічної) освіти, та студенти, які навчаються за державним та регіональним замовленням і здобувають повну загальну середню освіту у державних закладах вищої освіти (перелік яких визначений у додатку N 10 до Закону України "Про Державний бюджет України на 2018 рік" (Закон N 2246-VIII) та фінансове забезпечення яких з 1 січня 2018 р. здійснюватиметься з місцевих бюджетів) та комунальних закладах вищої освіти;

7) педагогічний персонал - педагогічний персонал (крім учителів, викладачів, кількість яких визначається залежно від контингентів учнів та кількості годин за навчальними планами), кількість якого визначається згідно з типовими штатними нормативами закладів освіти, що затверджуються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері освіти;

8) навчальний план - середня кількість академічних годин на тиждень, що передбачена типовими навчальними планами для відповідних типів закладів загальної середньої освіти;

9) розрахункова наповнюваність класів - середній рівень наповнюваності класів закладів загальної середньої освіти відповідної адміністративно-територіальної одиниці за умови раціональної організації шкільної мережі;

10) заробітна плата вчителя - середній (розрахунковий) розмір заробітної плати вчителя закладів загальної середньої освіти з нарахуваннями на плановий бюджетний період;

11) щільність учнів - розрахунковий показник, визначений шляхом ділення кількості учнів, які відвідують заклади загальної середньої освіти, на одиницю загальної площі (кв. кілометр) відповідної адміністративно-територіальної одиниці;

12) фінансовий норматив бюджетної забезпеченості - обсяг коштів для забезпечення педагогічної складової навчального процесу учня початкової школи (1 - 4 класи) у закладах загальної середньої освіти міста обласного значення, якому не надано статусу гірського.

2. Розподіл обсягу освітньої субвенції між місцевими бюджетами здійснюється на підставі:

розрахункового показника фінансового нормативу бюджетної забезпеченості;

контингента учнів усіх типів закладів загальної середньої освіти станом на 5 вересня року, що передує поточному бюджетному періоду;

зазначених у підпункті 6 пункту 1 цієї формули контингента учнів закладів професійної (професійно-технічної) освіти станом на 1 січня року, що передує плановому бюджетному періоду, та контингента студентів станом на 1 жовтня року, що передує плановому бюджетному періоду;

навчального плану;

заробітної плати вчителя;

коригуючих коефіцієнтів.

Показник обсягу освітньої субвенції для місцевого бюджету визначається за такою формулою:

  

де Но - фінансовий норматив бюджетної забезпеченості одного учня, який обраховується таким чином:

  

де НП1 - 4 - навчальний план для учнів групи I, які здобувають освіту I ступеня (1 - 4 класи);

ЗП - заробітна плата вчителя;

  - розрахункова наповнюваність класів учнями групи I для бюджетів міст обласного значення - обласних центрів та м. Києва;

КГ - коефіцієнт приведення кількості учнів у закладах освіти, які розташовані у населених пунктах, яким надано статус гірських, який обраховується таким чином:

Кг = 1 + 0,25 х УГШв,

де УГШв - відсоток учнів закладів загальної середньої освіти відповідного типу, які розташовані у населених пунктах, яким надано статус гірських;

  - коефіцієнт приведення розрахункової наповнюваності класу учнями групи I, що становить:

- для бюджетів міст обласного значення - обласних центрів та м. Києва - 1;

- для бюджетів міст обласного значення, що не є обласними центрами, - 1,08;

- для обласних бюджетів - 1,35;

- для районних бюджетів та бюджетів об'єднаних територіальних громад, що утворюються згідно із законом та перспективним планом формування територій громад, - згідно із таблицею:

Щільність учнів

Відсоток населення, що проживає в сільській місцевості

від 0 до 25

від 25 до 46

від 46 до 57

від 57 до 64

від 64 до 67

від 67 до 75

від 75 до 89

від 89 до 100

100

Від 0 до 1,3

2,000

2,348

2,348

2,348

2,455

2,571

2,700

2,700

2,700

Від 1,3 до 1,5

2,000

2,000

2,000

2,077

2,250

2,348

2,348

2,455

2,455

Від 1,5 до 2,2

1,800

1,800

1,929

2,077

2,077

2,160

2,250

2,348

2,455

Від 2,2 до 2,6

1,800

1,800

1,929

1,929

2,000

2,160

2,250

2,348

2,348

Від 2,6 до 3,6

1,588

1,688

1,800

1,929

2,000

2,077

2,160

2,160

2,250

Від 3,6 до 3,7

1,421

1,688

1,742

1,929

2,000

2,077

2,160

2,160

2,250

Від 3,7 до 9,4

1,421

1,588

1,636

1,800

1,929

1,929

1,929

1,929

2,077

9,4 і більше

1,317

1,500

1,500

1,543

1,800

1,800

1,800

1,800

1,862;

  - коефіцієнт приведення кількості годин навчального плану для учнів групи I, які здобувають освіту I ступеня (1-4 класи), що становить 1;

  - кількість учнів групи I, які здобувають освіту I ступеня (1 - 4 класи);

  - коефіцієнт приведення кількості годин навчального плану для учнів групи I, які здобувають освіту II ступеня (5-9 класи), що становить 1,36;

  - кількість учнів групи I, які здобувають освіту II ступеня (5 - 9 класи);

  - коефіцієнт приведення кількості годин навчального плану для учнів групи I, які здобувають освіту III ступеня (10 - 11 і 12 клас за наявності), та учнів групи VI, які здобувають загальну середню освіту у закладах професійної (професійно-технічної) освіти та вищої освіти, що становить 1,52;

  - кількість учнів групи I, які здобувають освіту III ступеня (10 - 11 і 12 клас за наявності);

  - коефіцієнт приведення нормативної наповнюваності класу учнями групи II, що становить 3;

  - коефіцієнт приведення кількості годин навчального плану для учнів групи II, які здобувають спеціальну освіту I ступеня (1 - 4 класи), що становить 1,32;

  - кількість учнів групи II, які здобувають спеціальну освіту I ступеня (1 - 4 класи);

  - коефіцієнт приведення кількості годин навчального плану для учнів групи II, які здобувають спеціальну освіту II ступеня (5 - 9 класи), що становить 1,44;

  - кількість учнів групи II, які здобувають спеціальну освіту II ступеня (5 - 9 класи);

  - коефіцієнт приведення кількості годин навчального плану для учнів групи II, які здобувають спеціальну освіту III ступеня (10 - 11 і 12 клас за наявності), що становить 1,52;

  - кількість учнів групи II, які здобувають спеціальну освіту III ступеня (10 - 11 і 12 клас за наявності);

Кіпп - коефіцієнт приведення кількості ставок педагогічного персоналу (без вчителів), що становить для обласних бюджетів, бюджетів міст обласного значення, м. Києва 0,199, для районних бюджетів, бюджетів об'єднаних територіальних громад, що утворюються згідно із законом та перспективним планом формування територій громад, 0,484;

  - коефіцієнт приведення розрахункової наповнюваності групи учнями, студентами групи VI, що становить 1,174;

  - кількість учнів закладів професійної (професійно-технічної освіти) групи VI;

  - кількість студентів закладів вищої освіти групи VI.

  - коефіцієнт приведення розрахункової наповнюваності класу учнями групи III, що становить для бюджетів міст обласного значення та м. Києва 1,421, для бюджетів районів та об'єднаних територіальних громад, що утворюються згідно із законом та перспективним планом формування територій громад, 2,455;

КС - коефіцієнт для групи VI в частині закладів вищої освіти під час обрахунку заробітної плати педагогічних працівників у 2018 році, що становить 0,66, у подальшому - 1;

  - коефіцієнт приведення навчального плану для учнів групи III, що становить 0,92;

  - кількість учнів групи III;

  - коефіцієнт приведення для асистентів вчителя в інклюзивних класах (обраховується на клас), що становить 9,72;

  - кількість інклюзивних класів;

  - коефіцієнт приведення для вихователів виховних груп учнів групи IV, що становить 1,944;

  - кількість вихованців групи IV;

  - коефіцієнт приведення для вихователів виховних груп учнів групи V, що становить 7,776;

  - кількість вихованців групи V.

Перегляд значень коефіцієнтів приведення здійснюється щороку, крім коефіцієнтів приведення розрахункової наповнюваності класів, що здійснюється раз на три роки.

3. Розрахункова наповнюваність становить:

1) класів учнями групи I для:

бюджетів міст обласного значення - обласних центрів та м. Києва - 27;

бюджетів міст обласного значення, що не є обласними центрами, - 25;

обласних бюджетів - 20;

районних бюджетів та бюджетів об'єднаних територіальних громад, що утворюються згідно із законом та перспективним планом формування територій громад, з урахуванням щільності учнів закладів загальної середньої освіти та відсотка населення, що проживає в сільській місцевості, - згідно із таблицею:

Щільність учнів

Відсоток населення, що проживає в сільській місцевості

від 0 до 25

від 25 до 46

від 46 до 57

від 57 до 64

від 64 до 67

від 67 до 75

від 75 до 89

від 89 до 100

100

Від 0 до 1,3

13,5

11,5

11,5

11,5

11

10,5

10

10

10

Від 1,3 до 1,5

13,5

13,5

13,5

13

12

11,5

11,5

11

11

Від 1,5 до 2,2

15

15

14

13

13

12,5

12

11,5

11

Від 2,2 до 2,6

15

15

14

14

13,5

12,5

12

11,5

11,5

Від 2,6 до 3,6

17

16

15

14

13,5

13

12,5

12,5

12

Від 3,6 до 3,7

19

16

15,5

14

13,5

13

12,5

12,5

12

Від 3,7 до 9,4

19

17

16,5

15

14

14

14

14

13

9,4 і більше

20,5

18

18

17,5

15

15

15

15

14,5;

2) класів учнями групи II для всіх місцевих бюджетів, яким передбачається освітня субвенція, - 9;

3) класів учнями групи III для бюджетів міст обласного значення та м. Києва - 19, для бюджетів районів та об'єднаних територіальних громад, що утворюються згідно із законом та перспективним планом формування територій громад, - 11.

4) виховних груп учнями групи IV для усіх місцевих бюджетів, яким передбачається освітня субвенція, - 20;

5) виховних груп учнями групи V для усіх місцевих бюджетів, яким передбачається освітня субвенція, - 5;

6) груп учнями, студентами групи VI, які здобувають загальну середню освіту у закладах професійної (професійно-технічної) освіти, для обласних бюджетів, бюджетів міст обласного значення - обласних центрів та м. Києва та груп студентами групи VI, які здобувають загальну середню освіту у закладах вищої освіти, для обласних бюджетів та м. Києва - 23.

Перегляд розрахункової наповнюваності класів та відповідних коефіцієнтів приведення здійснюється раз на три роки на підставі результатів аналізу показників мережі (класів, учнів) закладів загальної середньої освіти.
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали