Додаткова копія: Про затвердження голів і заступників голів НМК

lign =center>

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 26 лютого 2010 року N 150

Про затвердження голів і заступників голів НМК

З метою удосконалення роботи науково-методичних комісій з вищої освіти Науково-методичної ради Міністерства освіти і науки України, розширення участі вищих навчальних закладів у організації і забезпеченні роботи комісій та у зв'язку з необхідністю ротації їх складів наказую:

1. Затвердити голів і заступників голів науково-методичних комісій з вищої освіти Науково-методичної ради Міністерства освіти і науки України (список додається).

2. Головам науково-методичних комісій:

2.1. До 20 березня 2010 року спільно з Інститутом інноваційних технологій і змісту освіти (Удод О. А.) з урахуванням пропозицій вищих навчальних закладів сформувати повні склади комісій.

2.2. До 25 березня 2010 року надати Інституту інноваційних технологій і змісту освіти інформацію про склади НМК за формою, встановленою наказом від 08.05.2007 N 363, у друкованому вигляді та на магнітному носії.

3. Інституту інноваційних технологій і змісту освіти (Удод О. А.):

3.1. До 2 квітня 2010 року узагальнити отриману інформацію, підготувати і подати в установленому порядку проект наказу про затвердження повних складів НМК.

3.2. До 10 квітня 2010 року підготувати до друку нову редакцію довідника "Комісії з вищої освіти Науково-методичної ради Міністерства освіти і науки України".

4. Встановити, що до затвердження оновлених складів НМК і розміщення на сайті відповідного наказу МОН продовжують виконання своїх функцій комісії, затверджені наказом від 08.05.2007 N 363 "Про Науково-методичну раду Міністерства освіти і науки України і науково-методичні комісії з вищої освіти", з урахуванням положень пунктів 3, 4 наказу МОН від 26.11.2008 N 1070 "Про внесення змін і доповнень до наказу від 08.05.2007 N 363".

5. Департаменту економіки і фінансування (Даниленко С. В.) профінансувати видання довідника "Комісії з вищої освіти Науково-методичної ради Міністерства освіти і науки України" накладом 500 примірників.

6. Наказ розмістити на сайтах МОН та ІІТЗО.

7. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра Фінікова Т. В.

 

Міністр 

І. О. Вакарчук 


 

Додаток
до наказу
26.02.2010 N 150 


Список голів і заступників голів НМК

ОГНЕВ'ЮК Віктор Олександрович, голова комісії з педагогічної освіти (0101), д. філос. н., проф., ректор, Київський університет ім. Б. Грінченка;
заступники:
- БЕХ Володимир Павлович, д. філос. н, проф., перший проректор, Національний педагогічний університет ім. М. П. Драгоманова;
- КОВАЛЕНКО Олена Едуардівна, д. пед. н., проф., ректор, Українська інженерно-педагогічна академія, м. Харків;
- ХОРУЖА Людмила Леонідівна, д. пед. н., проф., проректор з наукової роботи, Київський університет ім. Б. Грінченка 

НОСКО Микола Олексійович, голова комісії з фізичного виховання, спорту і здоров'я людини (0102), д. пед. н., проф., ректор, Чернігівський державний педагогічний університет ім. Т. Г. Шевченка;
заступники:
- ЄРМАКОВ Сергій Сидорович, д. пед. н., проф., проректор, Харківська державна академія дизайну та мистецтв;
- СУЩЕНКО Людмила Петрівна, д. пед. н., проф., зав. кафедри фізичної реабілітації, Національний педагогічний університет ім. М. П. Драгоманова;
- ШКРЕБТІЙ Юрій Матвійович, д. н. фіз. вих. і спорту, проф., проректор з навчальної та науково-методичної роботи, Національний університет фізичного виховання і спорту України (м. Київ) 

ЧЕРНЕЦЬ Василь Гнатович, голова комісії з культури (0201), д. філос. н., проф., ректор, Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв (м. Київ);
заступники:
- ВЛАСОВА Галина Вікторівна, к. іст. н., доц., проректор з навчальної роботи, Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв (м. Київ);
- СКНАРЬ Олександр Іванович, к. пед. н., проф., проректор Київського національного університету культури і мистецтв;
- Шейко Василь Миколайович, д. пед. н., проф., ректор, Харківська державна академія культури 

ЧЕБИКІН Андрій Володимирович, голова комісії з мистецтва (0202), Народний художник України, проф., ректор, Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури (м. Київ);
заступники:
- БЕЗГІН Олексій Ігоревич, к. мистецтвознавства, проф., ректор, Київський національний університет театру, кіно і телебачення ім. І. Карпенка-Карого;
- ДАНИЛЕНКО Віктор Якович, д. мистецтвознавства, проф., ректор, Харківська державна академія дизайну та мистецтв;
- РОЖОК Володимир Іванович, д. мистецтвознавства, проф., ректор, Національна музична академія ім. П. І. Чайковського (м. Київ);
- ТИТОВ Микола Федорович, проф., проректор з науково-методичної роботи, Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури (м. Київ) 

МЕЛЬНИК Володимир Петрович, голова комісії з філософії (020301), д. філос. н., проф., зав. кафедри філософії, Львівський національний університет ім. Івана Франка;
заступник:
- ЯРОШОВЕЦЬ Володимир Іванович, д. філос. н., проф., зав. кафедри історії філософії, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка 

КОЛЕСНИК Віктор Федорович, голова комісії з історії (02030), д. іст. н., проф., завідувач кафедри давньої та нової історії України, Київський Національний університет ім. Тараса Шевченка;
заступники:
- СТАВНЮК Володимир Володимирович, д. і. н, проф., зав. кафедри стародавнього світу та середніх віків, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка;
- САРЖАН Анатолій Опанасович, д. і. н, проф., зав. кафедри українознавства, Донецький національний технічний університет 

СЕМЕНЮК Григорій Фокович, голова комісії з філології (020303), д. філол. н., проф., директор Інституту філології, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка;
заступники:
- КОЧЕРГАН Михайло Петрович, д. філол. н., професор кафедри загального та українського мовознавства, Київський національний лінгвістичний університет;
- МАЦЮК Галина Петрівна, д. філол. н., професор кафедри загального мовознавства, Львівський Національний університет ім. Івана Франка;
- ЧЕРЕДНІЧЕНКО Олександр Іванович, д. філол. н., проф., зав. кафедри, Інститут філології, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка 

БАКІРОВ Віль Савбанович, голова комісії з соціології (030101), д. соціол. н., проф., ректор, Харківський Національний університет ім. В. Н. Каразіна;
заступники:
- ЧЕРНИШ Наталія Йосипівна, д. соц. н., проф., зав. кафедри історії та теорії соціології, Львівський національний університет ім. Івана Франка;
- ЯКОВЕНКО Юрій Іванович, д. соціол. н., зав. кафедри галузевої соціології, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка 

КАРПЕНКО Зіновія Степанівна, голова комісії з психології та практичної психології (030102, 030103), д. псих. н., проф., Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника;
заступники:
- ВАСЮТИН Вадим Олександрович, д. псих. н., проф., Київський національний університет ім. Тараса Шевченка;
- САХІН Олександр Джамілієвич, д. психн. н., проф., Національний педагогічний університет ім. М. П. Драгоманова (м. Київ) 

10 

ЦВИХ Володимир Федорович, голова комісії з політології (030104), д. політ. н., проф., зав. кафедри політології, Київський Національний університет ім. Тараса Шевченка;
заступники:
- ГАБРІЕЛЯН Олег Аршавірович, д. політ. н., проф., зав. кафедри політології, Таврійський національний університет ім. В. І. Вернадського (м. Сімферополь);
- САЛТОВСЬКИЙ Олександр Іванович, д. політ. н., професор кафедри політичних наук, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка 

11 

КОПІЙКА Валерій Володимирович, голова комісії з міжнародних відносин (0302), д. політ. н., проф., заступник директора Інституту міжнародних відносин, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка;
заступники:
- БУРОМЕНСЬКИЙ Михайло Всеволодович, д. юр. н., проф., зав. кафедри міжнародного права, Національна юридична академія ім. Ярослава Мудрого (м. Харків);
- КРИЖАНІВСЬКИЙ Володимир Прокопович, д. іст. н., проф., зав. кафедри країнознавства, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка;
- МАЛЬСЬКИЙ Маркіян Зіновійович, д. екон. н., проф., завідувач кафедри міжнародних відносин і дипломатичної служби, декан факультету міжнародних відносин, Львівський національний університет ім. Івана Франка 

12 

РІЗУН Володимир Володимирович, голова комісії з журналістики та інформації (0303), д. філол. н., проф., директор Інституту журналістики, Київський Національний університет ім. Тараса Шевченка;
заступники:
- ПРИСТУПЕНКО Тетяна Олегівна, к. іст. н., проф., завідувач кафедри періодичної преси Інституту журналістики, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка;
- ПОТЯТИННИК Борис Володимирович; д. філ. н., проф., факультет журналістики Львівський національний університет ім. Івана Франка 

13 

ПІТАК Юрій Прокопович, голова комісії з права (0304), д. ю. н., проф., проректор з навчальної роботи, Національна юридична академія ім. Ярослава Мудрого(м. Харків);
заступники:
- БОБКОВА Антоніна Григорівна, д. ю. н., проф., заступник декана економіко-правового факультету, Донецький національний університет;
- КАРАКАШ Ілля Іванович, к. ю. н., проф., проректор, Одеська національна юридична академія 

14 

ПАВЛЕНКО Анатолій Федорович, голова комісії з економіки та підприємництва (0305), д. е. н., проф., ректор, Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана;
заступники:
- КОЛОТ Анатолій Михайлович, д. е. н., проф., перший проректор, Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана;
- ШУБІН Олександр Олександрович, д. е. н., проф., ректор, Донецький національний університет економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського;
- ЮРІЙ Сергій Ілліч, д. е. н., проф., ректор, Тернопільський національний економічний університет 

15 

МАЗАРАКІ Анатолій Антонович, голова комісії з менеджменту і адміністрування (0306), д. е. н., проф., ректор, Київський національний торговельно-економічний університет;
заступники:
- БАЛАБАНОВА Людмила Веніамінова, д. е. н., проф. зав. кафедри маркетингового менеджменту, Донецький державний університет економіки і торгівлі ім. Туган-Барановського;
- ГУЛЯЄВА Наталія Миколаївна, к. е. н., проф., декан факультету економіки, менеджменту та права, Київський національний торговельно-економічний університет 

16 

БОЧАН Ігор Омелянович, голова комісії з туризму (0307), д. е. н., проф., ректор, Львівський університет економіки і туризму;
заступники:
- ФОМЕНКО Надія Андріївна, к. пед. н., проф., перший проректор, Київський університет туризму, економіки і права;
- ДАНИЛЬЧУК Валентин Федорович, д. т. н., проф., ректор, Донецький інститут туристичного бізнесу;
- ЛЮБІЦЕВА Ольга Олександрівна, д. геогр. н., проф, завідувач кафедри країнознавства та туризму, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка 

17 

КОТУР Богдан Ярославович, голова комісії з хімії (040101), д. хім. н., проф., проректор з наукової роботи, Львівський національний університет ім. Івана Франка;
заступники:
- ВОЛОВЕНКО Юліан Михайлович, д. х. н., проф., декан хімічного факультету, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка;
- ШЕНДРИК Олександр Миколайович, д. Х .н., проф., декан хімічного факультету, Донецький національний університет 

18 

ОСТАПЧЕНКО Людмила Іванівна, голова комісії з біології (040102), д. біол. н., проф., декан біологічного факультету Київський національний університет ім. Тараса Шевченка
заступник:
- ПАХОМОВ Олександр Євгенович, д. біол. н., проф., декан біолого-екологічного факультету, Дніпропетровський національний університет ім. О. Гончара 

19 

ВИЖВА Сергій Андрійович, голова комісії з геології (040103), д. геол. н., проф., декан геологічного факультету, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка;
заступники:
- ПАВЛУНЬ Микола Миколайович, д. г. - м. н., декан геологічного факультету, Львівський національний університет ім. І. Франка;
- ПРИХОДЧЕНКО Василь Федорович, д. г. - м. н., проф., декан геологорозвідувального факультету, Національний гірничий університет (м. Дніпропетровськ) 

20 

ОЛІЙНИК Ярослав Богданович, голова комісії з географії (040104), д. геогр. н., проф., декан географічного факультету, Київський Національний університет ім. Тараса Шевченка;
заступники:
- РУДЕНКО Валерій Петрович, д. геогр. н., проф., декан географічного факультету, Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича;
- ШИЩЕНКО Петро Григорович, д. геогр. н., професор кафедри географії України, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка 

21 

ТУЧКОВЕНКО Юрій Степанович, голова комісії з гідрометеорології (040105), д. геогр. н., проф., проректор з наукової роботи, Одеський державний екологічний університет;
заступники:
- ПОЛЬОВИЙ Анатолій Миколайович, д. геогр. н., проф., зав. кафедри агрометеорології та агрометпрогнозів, Одеський державний екологічний університет;
- ХІЛЬЧЕВСЬКИЙ Валентин Кирилович, д. геогр. н., проф., зав. кафедри гідрології та гідро екології, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка 

22 

СТЕПАНЕНКО Сергій Миколайович, голова комісії з екології, охорони навколишнього середовища та збалансованого природокористування (040106), д. ф. - м. н., проф., ректор, Одеський державний екологічний університет;
заступники:
- БОГОЛЮБОВ Володимир Миколайович, к. т. н., доцент кафедри загальної екології та сталого розвитку, Національний університет біоресурсів і природокористування України (м. Київ);
- НЕКОС Володимир Юхимович, д. г. н., проф., декан екологічного факультету, Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна;
- САФРАНОВ Тимур Абісалович, д. г. - м. н., проф., зав. кафедри прикладної екології, Одеський державний екологічний університет 

23 

ПЕТРИШИН Роман Іванович, голова комісії з математики та механіки (040201, 040202), д. ф - м. н., проф., перший проректор, Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича;
заступники:
- ГОРОДНІЙ Михайло Федорович, д. ф. - м. н., проф., декан механіко-математичного факультету, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка;
- ЗАРІЧНИЙ Михайло Михайлович, д. ф. - м. н., проф., декан механіко-математичного факультету, Львівський національний університет ім. Івана Франка 

24 

ПОПЕРЕНКО Леонід Володимирович, голова комісії з фізики і прикладної фізики (040203, 040204), д. ф. - м. н., проф., завідувач кафедри оптики, Київський Національний університет ім. Тараса Шевченка;
заступники:
- АНІСІМОВ Ігор Олексійович, д. ф. - м. н., проф., зав. кафедри фізичної електроніки, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка;
- ГІРКА Ігор Олександрович, д. ф. - м. н., проф., директор Інституту високих технологій, Харківський Національний університет ім. В. Н. Каразіна 

25 

АНІСІМОВ Анатолій Васильович, голова комісії з прикладної математики (040301) та інформатики (040302), д. т. н., проф., декан факультету кібернетики, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка;
заступники:
- НОВІКОВ Віталій Володимирович, д. ф. - м. н., проф., зав. кафедри вищої математики та комп'ютерного моделювання, Одеський національний політехнічний університет;
- ЧЕРНИШЕНКО Сергій Вікторович, д. ф. - м. н., проф., декан факультету прикладної математики, Дніпропетровський національний університет ім. О. Гончара 

26 

ЗГУРОВСЬКИЙ Михайло Захарович, голова комісії з системного аналізу (040303), д. т. н., проф., ректор, Національний технічний університет України "КПІ";
заступники:
- НАКОНЕЧНИЙ Олександр Григорович, д. ф. - м. н., проф., зав. кафедри системного аналізу та теорії прийняття рішень, Київський Національний університет ім. Тараса Шевченка;
- РОМАНЕНКО Віктор Демидович, д. т. н., проф. декан факультету системних досліджень, Національний технічний університет України "КПІ" 

27 

ПАВЛОВ Олександр Анатолійович, голова комісії з інформатики та обчислювальної техніки (0501), д. т. н., проф., декан факультету інформатики та обчислювальної техніки, Національний технічний університет України "КПІ";
заступники:
- БОНДАРЕНКО Михайло Федорович, д. т. н., проф., ректор, Харківський національний університет радіоелектроніки;
- ГОДЛЕВСЬКИЙ Михайло Дмитрович, д. т. н., проф., зав. кафедри автоматизованих систем управління, Національний технічний університет "ХПІ";
- ТАРАСЕНКО Володимир Петрович, д. т. н., проф., зав. кафедри спеціалізованих комп'ютерних систем, Національний технічний університет України "КПІ" 

28 

ТЕЛЕНИК Сергій Федорович, голова комісії з автоматики та управління (0502), д. т. н., проф., завідувач кафедри автоматики і управління в технічних системах, Національний технічний університет України "КПІ";
заступники:
- КОСТЮК Всеволод Іванович, д. т. н., проф., зав. кафедри технічної кібернетики, Національний технічний університет України "КПІ";
- ЛАДАНЮК Анатолій Петрович, д. т. н., проф., зав. кафедри автоматизації та комп'ютерно-інтегрованих технологій, Національний університет харчових технологій 

29 

ПІЛОВ Петро Іванович, голова комісії з розробки корисних копалин (0503), д. т. н., проф., перший проректор, Дніпропетровський національний гірничий університет;
заступники:
- БОНДАРЕНКО Володимир Ілліч, д. т. н., проф., завідувач кафедри підземної розробки родовищ, Національний гірничий університет, (м. Дніпропетровськ);
- ГНЕУШЕВ Володимир Олександрович, к. т. н., доц., завідувач кафедри розробки родовищ корисних копалин, Національний університет водного господарства та природокористування (м. Рівне);
- КРИЖАНІВСЬКИЙ Євстахій Іванович, д. т. н., проф., ректор, Івано-Франківський національний університет нафти і газу 

30 

ГАСІК Михайло Іванович, голова комісії з металургії та матеріалознавства (0504) д. т. н., проф., завідувач кафедри електрометалургії, Дніпропетровська національна металургійна академія;
заступник:
- ЧЕРНЕГА Дмитро Федорович, д. т. н., проф, зав. кафедрою фізико-хімічних основ технології металів, Національний технічний університет України КПІ 

31 

МЕЛЬНИЧУК Петро Петрович, голова комісії з машинобудування та матеріалообробки (0505), д. т. н., проф., ректор, Житомирський державний технічний університет;
заступники:
- ВНУКОВ Юрій Миколайович, д. т. н., проф., проректор, Запорізький національний технічний університет;
- ПЕТРАКОВ Юрій Володимирович, д. т. н., проф., зав. кафедри технології машинобудування, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут";
- ФОМІЧОВ Сергій Костянтинович, д. т. н., проф., декан зварювального факультету, завідувач кафедри електрозварювального устаткування, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут" 

32 

БЕЗРОДНИЙ Михайло Костянтинович, голова комісії з енергетики та енергетичного машинобудування (0506), д. т. н., проф., зав. кафедри теоретичної та промислової теплотехніки, Національний технічний університет України "КПІ";
заступники:
- КОШЕЛЬНИК Вадим Михайлович, д. т. н., проф., зав. кафедри теплотехніки, Національний технічний університет "ХПІ";
- ПРЯДКО Микола Олексійович, д. т. н., проф., зав. кафедри промислової теплоенергетики, Національний університет харчових технологій (м. Київ) 

33 

ЯНДУЛЬСЬКИЙ Олександр Станіславович, голова комісії з електротехніки та електромеханіки (0507), д. т. н., проф., декан факультету електроенерготехніки та автоматики, Національний технічний університет України "КПІ";
заступник:
- КЛЕПІКОВ Володимир Борисович, д-р техн. наук, проф., зав. каф. автоматизованих електромеханічних систем, Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут" 

34 

ЖУЙКОВ Валерій Якович, голова комісії з електроніки (0508), д. т. н., проф., зав. кафедри промислової електроніки, Національний технічний університет України "КПІ";
заступники:
- ПАВЛИК Богдан Васильович, д. ф. - м. н., проф., зав. кафедри електроніки, Львівський національний університет ім. Івана Франка;
- ТИМОФЄЄВ Володимир Іванович, д. т. н., проф., зав. кафедри фізичної і біомедичної електроніки, Національний технічний університет України "КПІ" 

35 

ІЛЬЧЕНКО Михайло Юхимович, голова комісії з радіотехніки, радіоелектронних апаратів та зв'язку (0509), д. т. н., проф., проректор з наукової роботи, Національний технічний університет України "КПІ";
заступники:
- ЗАХАРЧЕНКО Микола Васильович, д. т. н., проф., проректор з навчальної роботи, Одеська національна академія зв'язку ім. О. С. Попова;
- ЗІНЬКОВСЬКИЙ Юрій Францевич, д. т. н., проф., зав. кафедри радіоконструювання та виробництва радіоапаратури, Національний технічний університет України "КПІ"

36 

ТИМЧИК Григорій Семенович, голова комісії з метрології, вимірювальної техніки та інформаційно-вимірювальних технологій (0510), д. т. н., проф., зав. кафедри виробництва приладів, Національний технічний університет України "КПІ";
заступники:
- БОБИЦЬКИЙ Ярослав Васильович, д. т. н., проф., зав. кафедри фотоніки, Національний університет "Львівська політехніка";
- ЗЕНКІН Анатолій Семенович, д. т. н., проф., зав. кафедри метрології, стандартизації, сертифікації, Київський національний університет технологій та дизайну;
- ТУЗ Юліан Михайлович, д. т. н., проф., зав. кафедри автоматизації експериментальних досліджень, Національний технічний університет України "КПІ" 

37 

КРИВЦОВ Володимир Станіславович, голова комісії з авіаційної та ракетно-космічної техніки (0511), д. т. н., проф., ректор, Національний аерокосмічний університет "ХАІ" ім. М. Є. Жуковського";
заступники:
- ДЖУР Євгеній Олексійович, д. т. н., проф., зав. кафедри технології виробництва літальних апаратів, Дніпропетровський національний університет ім. О. Гончара;
- КАРПОВ Яків Семенович, д. т. н., проф., зав. кафедри авіаційного матеріалознавства, Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського "ХАІ" 

38 

РИЖКОВ Сергій Сергійович, голова комісії з морської техніки (0512), д. т. н., проф., ректор, Національний університет кораблебудування ім. адм. Макарова (м. Миколаїв);
заступники:
- ДУБОВИЙ Олександр Миколайович, д-р техн. наук, проф., перший проректор, Національний університет кораблебудування ім. адм. Макарова (м. Миколаїв);
- МОРОЗОВА Ірина Володимирівна, д. е. н., проф., ректор, Одеський національний морський університет 

39 

БУРМІСТР Михайло Васильович, голова комісії з хімічної технології та інженерії (0513), д. хім. н., проф., ректор, Український державний хіміко-технологічний університет (м. Дніпропетровськ);
заступники:
- АСТРЕЛІН Ігор Михайлович, д. т. н., проф., декан хіміко-технологічного факультету, Національний технічний університет України "КПІ";
- МАНЗЮК Ігор Андрійович, к. т. н., проф. зав. кафедри хімічної технології, Хмельницький національний університет;
- САВЧЕНКО Віктор Данилович, к. т. н., доц., перший проректор, Український державний хіміко-технологічний університет (м. Дніпропетровськ) 

40 

ПИРОГ Тетяна Павлівна, голова комісії з біотехнології (0514), д. біол. н., проф., зав. кафедри біотехнології мікробного синтезу, Київський національний університет харчових технологій;
заступники:
- МАКСИМЕНКО Віталій Борисович, д. мед. н., проф., декан Міжуніверситетського медико-інженерного факультету, Національний технічний університет України "КПІ";
- НОВІКОВ Володимир Павлович, д. хім. н., проф., зав. кафедри біологічно активних сполук, фармації та біотехнології, Національний університет "Львівська політехніка" 

41 

ДУРНЯК Богдан Васильович, голова комісії з видавничо-поліграфічної справи (0515), д. т. н., проф., ректор, Українська академія друкарства (м. Львів);
заступники:
- КИРИЧОК Петро Олексійович, д. т. н., проф., директор Видавничо-поліграфічного інституту, Національний технічний університет України "КПІ";
- УГРИН Ярослав Михайлович, к. т. н., доц., проректор, Українська академія друкарства (м. Львів) 

42 

СКИБА Микола Єгорович, голова комісії з текстильної та легкої промисловості (0516), д. т. н., проф., ректор, Хмельницький національний університет;
заступники:
- КОНОВАЛ Віктор Павлович, д. т. н., проф., зав. кафедри конструювання та технології виробів із шкіри, Київський національний університет технологій та дизайну;
- ПРОХОРОВА Ірина Анатоліївна, д. т. н., проф., зав. кафедри, Херсонський національний технічний університет 

43 

УКРАЇНЕЦЬ Анатолій Іванович, голова комісії з харчових технологій та інженерії (051701), д. т. н., проф., ректор, Київський національний університет харчових технологій;
заступники:
- МОРГУН Валентина Олексіївна, д. т. н., проф., зав. кафедри технології переробки зерна, Одеська національна академія харчових технологій;
- СІМАХІНА Галина Олександрівна, д. т. н., проф., декан факультету технології цукристих речовин та функціональних харчових продуктів, Національний університет харчових технологій 

44 

МАКСИМІВ Володимир Михайлович, голова комісії з деревооброблювальних технологій (051801) д. т. н., проф., декан технологічного факультету, Національний лісотехнічний університет України (м. Львів);
заступники:
- БІЛЕЙ Петро Васильович, д. т. н., проф., зав. кафедри технології деревообробки та захисту деревини, Національний лісотехнічний університет України (м. Львів);
- ПІНЧЕВСЬКА Олена Олексіївна, д. т. н., проф., зав. кафедри технології деревообробки, Національний університет біоресурсів та природокористування (м. Київ) 

45 

ТУГАЙ Анатолій Михайлович, голова комісії з будівництва та архітектури (0601), д. т. н., проф., ректор, Київський національний університет будівництва та архітектури;
заступники:
- БАЖЕНОВ Віктор Андрійович, д. т. н., проф., проректор, Київський національний університет будівництва і архітектури;
- ГУРИН Василь Арсентійович, д. т. н., проф., ректор, Національний університет водного господарства та природокористування (м. Рівне);
- ГОРОХОВ Євген Васильович, д. т. н., проф., ректор, Донбаська національна академія будівництва і архітектури (м. Макіївка) 

46 

БІЛЯКОВИЧ Микола Олексійович, голова комісії з транспорту і транспортної інфраструктури (0701), проф., перший проректор, Київський національний транспортний університет;
заступники:
- АНДРУСЕНКО Сергій Іванович, к. т. н., проф., директор інституту, зав. кафедри виробничих систем та сервісу на транспорті, Національний транспортний університет, (м. Київ);
- БОДНАР Борис Євгенович, д. т. н., проф., перший проректор, Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту ім. академіка В. Лазаряна, (м. Дніпропетровськ);
- ХАРЧЕНКО Володимир Петрович, д. т. н., проф., проректор, Національний авіаційний університет (м. Київ);
- ШЕМЯКІН Олександр Миколайович, д.ю.н., проф., перший проректор, Одеська національна морська академія 

47 

ВОЙТЕНКО Степан Петрович, голова комісії з геодезії та землеустрою (0801), д. т. н., проф., декан факультету геоінформаційних систем і управління територіями, Київський національний університет будівництва та архітектури;
заступники:
- МОГИЛЬНИЙ Сергій Георгійович, д. т. н., проф., зав. кафедри геодезії, Донецький національний технічний університет;
- ТРЕТЯК Корнелій Романович, д. т. н., проф., директор Інституту геодезії, Національний університет "Львівська політехніка";
- ЧЕРНЯГА Петро Гервазійович, д. т. н., проф., декан факультету землеустрою та геоінформатики, Український національний університет водного господарства і природокористування (м. Рівне) 

48 

КАЛЕНСЬКА Світлана Михайлівна, голова комісії з агрономії (090101), д. с. - г. н., проф., директор Науково-дослідного інституту агротехнологій та якості продукції рослинництва, Національний університет біоресурсів та природокористування (м. Київ);
заступник:
- ФЕДОРЧУК Михайло Іванович, д. с. - г. н., проф., зав. кафедри ботаніки та захисту рослин, Херсонський державний аграрний університет 

49 

ГИЛЬ Михайло Іванович, голова комісії з технології виробництва і переробки продукції тваринництва (090102), д. с. - г. н., доц., декан факультету технології виробництва і переробки продукції тваринництва, Миколаївський державний аграрний університет;
заступник:
- ТУРИНСЬКИЙ Василь Михайлович, д. с. - г. н., проф., директор Навчально-наукового інституту тваринництва і водних біоресурсів, Національний університет біоресурсів і природокористування (м. Київ) 

50 

АДАМОВСЬКИЙ Микола Григорович, голова комісії з лісового і садово-паркового господарства (090103) та лісозаготівлі (090104), проф., проректор з навчальної роботи, Національний лісотехнічний університет України (м. Львів);
заступники:
- КРИНИЦЬКИЙ Григорій Томкович, д. біол. н., проф., проректор з наукової роботи, Національний лісотехнічний університет України (м. Львів);
- КОВАЛЕВСЬКИЙ Сергій Борисович, д. с. - г. н., проф., декан факультету садо-паркового господарства, Національний університет біоресурсів і природокористування (м. Київ) 

51 

КИРИК Микола Миколайович, голова комісії з захисту рослин (090105), д. с. - г. н., проф., Національний університет біоресурсів і природокористування України (м. Київ);
заступник:
- МАЛИНА Геннадій Васильович, к. біол. н., проф., декан факультету захисту рослин, Харківський національний аграрний університет ім. В. В. Докучаєва 

52 

ШЕВЧЕНКО Петро Григорович, голова комісії з рибного господарства та аквакультури (0902), д. біол. н., доц., завідувач кафедри загальної зоології та іхтіології, Національний університет біоресурсів і природокористування України (м. Київ);
заступник:
- БОЖИК Володимир Йосипович, к. біол. н., доцент кафедри паразитології і водних біоресурсів, Львівський національний університет ветеринарної медицини ім. С. З. Гжицького 

53 

КОЗИРСЬКИЙ Володимир Вікторович, голова комісії з техніки та енергетики аграрного виробництва (1001), д. т. н., проф., директор ННІ енергетики і автоматики, Національний університет біоресурсів і природокористування України (м. Київ);
заступник:
- МІРОШНИК Олександр Володимирович, к. т. н., доцент кафедри електропостачання, Харківський національний технічний університет сільського господарства ім. Петра Василенка 

54 

ВОЙТЮК Дмитро Григорович, голова комісії з процесів, машин та обладнання агропромислового виробництва (100102), к. т. н., проф., директор Навчально-наукового технічного інституту, Національний університет біоресурсів і природокористування України (м. Київ);
заступник:
- ПАСТУХОВ Валерій Іванович, д. т. н., проф., декан механіко-технологічного факультету сільського господарства, Харківський національний технічний університет сільського господарства ім. Петра Василенка 

55 

ЦВІЛІХОВСЬКИЙ Микола Іванович, голова комісії з ветеринарної медицини (110101), д. біол. н., проф., директор навчально-наукового інституту ветмедицини, якості і безпеки продукції АПК, Національний університет біоресурсів і природокористування України (м. Київ);
заступники:
- КОЗАК Михайло Васильович, к. вет. н., проф., декан факультету ветеринарної медицини, Львівська національна академія ветеринарної медицини ім. С. З. Гжицького;
- РУБЛЕНКО Михайло Васильович, д. вет. н., проф., академік-секретар відділення ветеринарної медицини, Українська академія аграрних наук 

56 

ВОРОНЕНКО Юрій Васильович, голова комісії з медицини (1201), д. мед. н., проф., ректор, Національна медична академія післядипломної освіти ім. П. Л. Шупика;
заступники:
- ВДОВИЧЕНКО Юрій Петрович, д. мед. н., проф., перший проректор, Національна медична академія післядипломної освіти ім. П. Л. Шупика;
- ВОЛОСОВЕЦЬ Олександр Петрович, д. м. н., проф., зав. кафедри педіатрії N 2 з курсом медичної генетики та неонатології, Національний медичний університет ім. О. О. Богомольця, (м. Київ);
- ШАТИЛО Віктор Йосипович, д. мед. н., директор Житомирського інституту медсестринства 

57 

ЧЕРНИХ Валентин Петрович, голова комісії з фармації (1202), д. фарм. н., проф., ректор, Харківський Національний фармацевтичний університет:
заступники:
- ГРИЦЕНКО Іван Семенович, д. хім. н., проф., перший проректор, Національний фармацевтичний університет (м. Харків);
- ГЕОРГІЯНЦ Вікторія Акопівна, д. фарм. н., проф., проректор з науково-педагогічної роботи, Національний фармацевтичний університет, (м. Харків);
- ЗІМЕНКОВСЬКИЙ Борис Семенович, д. фарм. н., проф., ректор, Львівський державний медичний університет ім. Данила Галицького 

58 

ШАПОВАЛОВА Тетяна Вікторівна, голова комісії з соціального забезпечення (1301), Луганський інститут праці та соціальних технологій;
заступники:
- ВАСИЛЬЄВ Володимир Васильович, к. пед. н., доц., зав. кафедри соціальної роботи та кадрового менеджменту, Дніпропетровський національний університет ім. О. Гончара;
- ВОРОНОВ Володимир Сергійович, к. екон. н., доцент кафедри соціальної роботи, Луганський інститут праці та соціальних технологій 

59 

ПЕРЕСІЧНИЙ Михайло Іванович, голова комісії зі сфери обслуговування (1401), д. т. н., проф., декан факультету, зав. кафедри технології і організації ресторанного господарства, Київський національний торговельно-економічний університет;
заступники:
- ВОЛКОВ Олег Ігорович, д. т. н., проф., ректор, Київський національний університет технологій та дизайну;
- ЄГОРОВ Богдан Вікторович, д. т. н., проф., ректор, Одеська національна академія харчових технологій 

60 

БІЛИНСЬКА Марина Миколаївна, голова комісії з державного управління (1501), д. н. держ. упр., проф., віце-президент, Національна академія державного управління при Президентові України (м. Київ);
заступники:
- ДЗВІНЧУК Дмитро Іванович, д. н. держупр., проф., зав. кафедри державного управління, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу;
- СОРОКО Володимир Миколайович, к. т. н., доц., начальник управління з навчальної роботи, Національна академія державного управління при Президентові України 

61 

ТАРАСОВ Віктор Миколайович, голова комісії з військових наук, національної безпеки, безпеки державного кордону (1601), генерал-майор, заступник начальника, Національна академія оборони України (м. Київ);
заступник:
- САВІН Сергій Васильович, генерал-майор, начальник управління професійної підготовки Департаменту по роботі з особовим складом, Адміністрація Державної прикордонної служби України 

62 

НОВІКОВ Олексій Миколайович, співголова комісії з інформаційної безпеки (1701), д. т. н., проф., директор Фізико-технічного інституту, Національний технічний університет України "КПІ";
СКРИНИК Олександр Павлович, співголова комісії з інформаційної безпеки (1701), генерал-майор, заступник голови, Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації України;
заступники:
- КОНАХОВИЧ Георгій Филимонович, д. т. н., проф., декан факультету телекомунікацій та захисту інформації Інституту інформаційно-діагностичних систем, Національний авіаційний університет (м. Київ);
- КУЗНЕЦОВ Георгій Віталійович, д. т. н., проф., зав. кафедри Національного гірничого університету України (м. Дніпропетровськ) 

63 

ЗАПОРОЖЕЦЬ Олександр Іванович, голова комісії з цивільної безпеки (1702), д. т. н., проф., зав. кафедри безпеки життєдіяльності, Національний авіаційний університет (м. Київ);
САДКОВИЙ Володимир Петрович, співголова комісії з цивільної безпеки (1702), ректор, Національний університет цивільного захисту (м. Харків);
заступники:
- ТКАЧУК Костянтин Нифонтович, д. т. н., проф., зав. кафедри охорони праці та довкілля, Національний технічний університет України "КПІ";
- УВАРОВ Юрій Володимирович, к. т. н., доц., проректор з наукової роботи, Національний університет цивільного захисту (м. Харків) 

64 

ТОВАЖНЯНСЬКИЙ Леонід Леонідович, голова комісії із специфічних категорій підготовки (1801), д. т. н., проф., ректор, Національний технічний університет "ХПІ";
заступник:
- МЕЛЬНИК Сергій Вікторович, к. екон. н., директор, Науково-дослідний інститут трудових відносин Мінпраці України (м. Луганськ) 

65 

БАЗИЛЕВИЧ Віктор Дмитрович, голова комісії з економічної теорії (030501), д. е. н., проф., зав. кафедри економічної теорії, Національний університет імені Тараса Шевченка;
заступники:
- ГРИЦЕНКО Андрій Андрійович, д. е. н., проф., зав. кафедри економічної теорії та економічних методів управління, Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна;
- МАКОГОН Юрій Володимирович, д. е. н., проф., зав. кафедри міжнародної економіки, Донецький національний університет 

66 

ВАСИЛЬЄВ Анатолій Васильович, голова бібліотечної комісії, д. т. н. проф., ректор, Сумський державний університет;
заступники:
- КИРИЛЕНКО Олександр Григорович, директор Наукової бібліотеки ім. М. Максимовича, Національний університет імені Тараса Шевченка;
- КМЕТЬ Василь Федорович к. і. н. доц., директор наукової бібліотеки, Львівський національний університет імені Івана Франка

67 

ЯГУПОВ Василь Васильович, голова комісії з виховної роботи в вищих навчальних закладах, д. пед. н., проф., проректор, Воєнно-дипломатична академія (м. Київ);
заступники:
- ЛУЗІК Ельвіра Василівна, д. пед. н., проф., зав. кафедри педагогіки і психології професійної освіти, Національний авіаційний університет (м. Київ);
- ЧЕРНІЛЕВСЬКИЙ Дмитро Володимирович, д. пед. н., проф., зав. кафедри соціальної роботи, Вінницький соціально-економічний інститут 

68 

СЕМЕНЕЦЬ Валерій Васильович, голова комісії з дистанційного навчання, д. т. н., проф., перший проректор, Харківський національний університет радіоелектроніки;
заступники:
- КУБЛІКОВА Тетяна Борисівна, к. екон. н., доц., проректор, Одеський державний економічний університет;
- МАЛЮКОВА Інна Геннадіївна, к. т. н., директор Інституту інформаційних технологій в освіті, Національний технічний університет України "КПІ" 

69 

ОЛІЙНИК Віктор Васильович, голова комісії з післядипломної освіти, д. пед. н., проф., ректор, Університет менеджменту освіти АПН;
заступники:
- ЗАНЬКО Юрій Степанович, к. екон. н., доц., директор Інституту післядипломної освіти, Львівський Національний університет ім. Івана Франка;
- ЯКОВЕЦЬ Василь Павлович, д. ф. - м. н, проф., проректор з науково-педагогічної та навчальної роботи, Університет менеджменту освіти АПН України 

70 

МУРАНОВА Наталя Петрівна, голова комісії з доуніверситетської підготовки громадян України, к. пед. н., доц., директор Інституту доуніверситетської підготовки, Національний авіаційний університет (м. Київ);
заступники:
- АДАМЕНКО Олена Іванівна, к. т. н., проф., декан факультету доуніверситетської підготовки, Луганський національний педагогічний університет;
- ТКАЧОВ Анатолій Вікторович, к. т. н., доц., директор Інституту довузівської підготовки, Одеський національний політехнічний університет 

71 

КРОХМАЛЬНИЙ Роман Олексійович, голова комісії з доуніверситетської та базової підготовки іноземних громадян, к. філ. н., доц., декан факультету до університетської підготовки, Львівський національний університет імені Івана Франка;
заступники:
- АНДРЮЩЕНКО Борис Миколайович, к. т. н., професор кафедри природничих наук, Національний технічний університет "ХПІ";
- НІКОЛАЄВА Наталія Сергіївна, к. філол. н., доц., зав. кафедри російської та української мов як іноземних, Національний університет імені Тараса Шевченка 


 
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали