ЖИТОМИРСЬКА МІСЬКА РАДА
Дванадцята сесія VI скликання

РІШЕННЯ

від 24.04.2012 р. N 371

Про затвердження I етапу програми регулювання чисельності безпритульних тварин в м. Житомирі на 2012 рік

З метою ефективного вирішення питання поводження з безпритульними тваринами в м. Житомирі та відповідно до законів України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про захист тварин від жорстокого поводження", "Про тваринний світ", "Про охорону навколишнього природного середовища", "Про ветеринарну медицину", "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення", "Про захист населення від інфекційних хвороб" та нормативно-правових актів: Ветеринарно-санітарні вимоги до утримання тварин у притулках, затверджений наказом Державного комітету ветеринарної медицини України від 15.10.2010 N 438, Положення про притулок для тварин, затверджений наказом Державного комітету ветеринарної медицини України від 15.10.2010 N 439, Порядок проведення заходів, необхідних для скорочення чисельності тварин, які становлять небезпеку, затверджений наказом Міністерства охорони навколишнього середовища України від 28.09.2010 N 425, враховуючи рекомендації Погоджувальної ради, міська рада вирішила:

1. Затвердити І етап цільової програми регулювання чисельності безпритульних тварин в м. Житомирі на 2012 рік, згідно з додатком.

2. Управлінню по зв'язках з громадськістю міської ради (начальник Білобровець О. М.) розмістити дане рішення на сайті міської ради та в засобах масової інформації.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Боровця М. П.

 

Міський голова

В. М. Дебой


 

Додаток
до рішення Житомирської міської ради
24.04.2012 N 371


Цільова програма
регулювання чисельності безпритульних тварин в м. Житомирі на 2012 рік

1. Загальні характеристика Програми

1.

Ініціатор розроблення Програми

Управління житлового господарства міської ради

2.

Дата, номер і назва розпорядчого документа про розроблення Програми

Доручення міського голови від 27.02.2012 та листа КМУ від 07.02.2012 N 1506/0/2-12

3.

Розробник Програми

Управління житлового господарства міської ради

4.

Співрозробники Програми

Комунальне автотранспортне підприємство N 0628

5.

Відповідальний виконавець Програми

Управління житлового господарства міської ради

6.

Учасники Програми

Управління житлового господарства міської ради, Комунальне автотранспортне підприємство N 0628, підприємства установи та організації міста, громадські організації, ветеринарні заклади міста, суб'єкти підприємницької діяльності

7.

Термін реалізації Програми

2012 рік

8.

Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми

Міський бюджет та інші позабюджетні кошти, не заборонені законодавством

9.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, всього,

Міський бюджет 1 149 000 грн.


2. Проблеми, на розв'язання яких спрямована Програма

Необхідність розроблення Програми викликана великою кількістю безпритульних тварин в м. Житомирі, що в свою чергу сприяє поширенню інфекційних та паразитарних хвороб серед людей, джерелом збудників яких є тварини (собаки), погіршення санітарно-епідеміологічного стану місцевості, якості життя людей, загибелі тварин та жорстокого поводження з ними.

Проблемами на розв'язання яких спрямована Програма є:

1. Велика кількість безпритульних тварин на території м. Житомира (близько 20 тис.).

2. Велика кількість звернень (скарг) від громадян, щодо нападів тварин, яка щороку збільшується (близько 550 на рік).

3. Відсутність установки для термічного знешкодження тварин.

4. Відсутність системи пошук власників для бродячих тварин.

3. Мета і завдання Програми

Основною метою Програми є зменшення кількості безпритульних тварин в м. Житомирі на основі гуманного та відповідального ставлення до них, визначення прав та обов'язків фізичних та юридичних осіб, які опікуються безпритульними тваринами, зміну громадської думки у бік цивілізованого, гуманного та етичного поводження з тваринами, що позитивно вплине на виховання підростаючого покоління і моральний клімат у суспільстві.

4. Шляхи і засоби розв'язання проблеми

Головними шляхами реалізації Програми є:

- здійснення обліку, реєстрації та ідентифікації тварин, які утримуються юридичними та фізичними особами;

- здійснення контролю за дотриманням правил утримання домашніх непродуктивних тварин;

- створення відповідної інфраструктури, регулювання чисельності безпритульних тварин гуманними методами шляхом їх вилову, стерилізації, ідентифікації, вакцинації та профілактичних обробок, а також подальшого утримання у притулку для пошуку та передачі новим власникам;

- зменшення популяції безпритульних тварин шляхом їх умертвіння відповідно до Положення "Про проведення (здійснення) евтаназія безпритульних тварин" (для службового користування);

- будівництво притулку для тварин на вул. Андріївській, 29, загальною площею 0,6 га (перша черга);

- проведення утилізації трупів тварин шляхом термічного їх знешкодження.

Витрати на виконання Програми

Обсяги коштів, які пропонується залучити на виконання Програми тис. грн.

Етапи виконання Програми

Усього витрат на виконання Програми тис. грн.

I

 

2012 рік

 

Обсяги ресурсів, усього, у тому числі:

1149,00

1149,00

державний бюджет

 

 

міський бюджет

*1149,00

1149,00

кошти небюджетних джерел

 

 * 99,00 тис. грн. проектно-кошторисна документація, 120,00 тис. грн., установка для термічного знешкодження загиблих тварин, 230,00 тис. грн., стерилізація, кастрація, евтаназія тварин, 700,00 тис. грн., перший етап будівництва притулку для бродячих тварин.

5. Строки та етапи виконання Програми

Виконання Програми має здійснюватися протягом 2012 року в один етап, а саме:

I етап 2012 р. - вдосконалення та реалізації заходів щодо врегулювання чисельності безпритульних тварин у м. Житомирі, придбання та влаштування установки для термічного знешкодження (загиблих) тварин, розробка проектно - кошторисної документації на будівництво притулку для бродячих тварин, а також проведення будівельних робіт (перша черга).

Напрями та перелік завдань і заходів Програми

N
з/п

Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання)

Перелік заходів Програми

Строк виконання заходу

Виконавці

Джерела фінансування

Орієнтовні обсяги фінансування (вартість), тис. гривень, у тому числі:

I

Будівництво притулку для тварин

1. Виділення земельної ділянки

2012 рік

Управління житлового господарства

 

2012 - 2020 роки

 

2. Розробка проектно-кошторисної документації

2012 рік

Управління житлового господарства

Міський бюджет

99,00

3. Будівництво притулку для тварин

2012 рік

Управління житлового господарства

Міський бюджет

700,00

4. Придбання та влаштування установки для термічного знешкодження загиблих тварин

2012 рік

Управління житлового господарства

Міський бюджет

120,00

5. Проведення заходів по зменшенню популяції бродячих тварин (відлов, підбір, стерелізація, кастрація, евтаназія, кремація)

2012 рік

Управління житлового господарства міської ради, комунальне автотранспортне підприємство N 0628

Міський бюджет

230,00


Результативні показники виконання Програми

N
з/п

Назва показника

Одиниця виміру

Вихідні дані на початок дії Програми

I етап виконання Програми

Всього витрат на виконання Програми тис. грн.

2012 рік

1

2

3

4

5

6

І

Показники продукту Програми

1149,00

1

1. Чисельність бродячих тварин

шт.

20,0 тис.

18,5

 

2

Кількість перетриманих тварин в притулку за рік

шт.

 

1440

II

Показники ефективності Програми

1

Тварини, які охоплені стерелізацією, кастрацією, евтаназією

%

 

7,2

III

Показники якості Програми

1

Кількість скарг від мешканців

шт.

550

400


6. Організація та контроль за ходом виконання Програми

Контроль за реалізацією заходів передбачених Програмою здійснює управління житлового господарства міської ради спільно з виконкомом міської ради із наданням відповідної інформації про хід їх виконання.

Управління житлового господарства міської ради для здійснення моніторингу, щоквартально, до 15 числа, наступного за звітнім періодом місяця, подає департаменту економічного розвитку Житомирської міської ради інформацію про стан та результати виконання заходів Програми.

Після закінчення терміну реалізації Програми, управління житлового господарства у місячний строк надає департаменту економічного розвитку підсумковий звіт про її виконання.

Контроль за ходом реалізації Програми здійснюють, управління житлового господарства Житомирської міської ради та Житомирська міська надзвичайна протиепізоотична комісія.

7. Очікувані результати виконання Програми

Затвердження і реалізація передбачених заходів створить основу ефективної роботи та контролю у сфері регулювання чисельності безпритульних тварин гуманними методами, покращить санітарно - епідеміологічного та екологічного стан міста Житомира.

Виконання Програми дасть змогу:

- суттєво зменшити та регулювати чисельність безпритульних тварин;

- покращити епізоотичний, санітарно-епідемічний та екологічний стан місті;

- зменшити рівень захворювання населення хворобами, спільними для людей і тварин;

- скоротити кількість випадків жорстокого поводження з тваринами;

- реалізувати засади гуманного ставлення до тварин.

До Програми можуть бути внесені зміни та доповнення у порядку, встановленому чинним законодавством України.

 

Секретар міської ради

Н. П. Леонченко

Начальник
управління житлового
господарства міської ради

С. І. Півоварова

 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали