Шановні партнери! Всі ціни, інформація про наявність та терміни доставки документів актуальні.


Додаткова копія: Про затвердження інформаційних та технологічних карток адміністративних послуг, що надаються НКРЗІ

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ ЗВ'ЯЗКУ ТА ІНФОРМАТИЗАЦІЇ

РІШЕННЯ

від 7 березня 2017 року N 120

Про затвердження інформаційних та технологічних карток адміністративних послуг, що надаються НКРЗІ

Відповідно до частини першої статті 8 Закону України "Про адміністративні послуги" (Закон N 5203-VI), законів України "Про телекомунікації", "Про радіочастотний ресурс України" та Положення про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, затвердженого Указом Президента України від 23.11.2011 N 1067 (Положення N 1067/2011), Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, вирішила:

1. Затвердити такі, що додаються:

1) інформаційну картку адміністративної послуги з видачі ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України (за винятком видачі ліцензії за результатами конкурсу) (додаток 1);

2) інформаційну картку адміністративної послуги з переоформлення ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України (додаток 2);

3) інформаційну картку адміністративної послуги з видачі дубліката ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України (додаток 3);

4) інформаційну картку адміністративної послуги з продовження терміну дії ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України (додаток 4);

5) інформаційну картку адміністративної послуги з отримання ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України на додаткову смугу радіочастот (за винятком видачі ліцензії за результатами конкурсу) (додаток 5);

6) інформаційну картку адміністративної послуги з дострокового впровадження нової радіотехнології (додаток 6);

7) інформаційну картку адміністративної послуги з визначення можливості застосування конкретного типу радіоелектронного засобу або випромінювального пристрою на території України (додаток 7);

8) інформаційну картку адміністративної послуги з включення до Реєстру операторів, провайдерів телекомунікацій (додаток 8);

9) інформаційну картку адміністративної послуги з внесення змін до Реєстру операторів, провайдерів телекомунікацій (додаток 9);

10) інформаційну картку адміністративної послуги з видачі ліцензій на здійснення діяльності у сфері телекомунікацій (за винятком видачі ліцензії за результатами конкурсу) (додаток 10);

11) інформаційну картку адміністративної послуги з видачі копій ліцензій на здійснення діяльності у сфері телекомунікацій (додаток 11);

12) інформаційну картку адміністративної послуги з продовження строку дії ліцензій на здійснення діяльності у сфері телекомунікацій (додаток 12);

13) інформаційну картку адміністративної послуги з переоформлення ліцензії на здійснення діяльності у сфері телекомунікацій (додаток 13);

14) інформаційну картку адміністративної послуги з видачі дубліката ліцензії на здійснення діяльності у сфері телекомунікацій (додаток 14);

15) інформаційну картку адміністративної послуги з виділення номерного ресурсу (додаток 15);

16) інформаційну картку адміністративної послуги з переоформлення дозволу на використання номерного ресурсу (додаток 16);

17) технологічну картку адміністративної послуги з видачі ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України (за виключенням видачі ліцензії за результатами конкурсу або тендеру) (додаток 17);

18) технологічну картку адміністративної послуги з переоформлення ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України (додаток 18);

19) технологічну картку адміністративної послуги з видачі дубліката ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України (додаток 19);

20) технологічну картку адміністративної послуги з продовження терміну дії ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України (додаток 20);

21) технологічну картку адміністративної послуги з отримання ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України на додаткову смугу радіочастот (за виключенням видачі ліцензії за результатами конкурсу або тендеру) (додаток 21);

22) технологічну картку адміністративної послуги з дострокового впровадження нової радіотехнології (додаток 22);

23) технологічну картку адміністративної послуги з визначення можливості застосування конкретного типу радіоелектронного засобу або випромінювального пристрою на території України (додаток 23);

24) технологічну картку адміністративної послуги з включення до Реєстру операторів, провайдерів телекомунікацій (додаток 24);

25) технологічну картку адміністративної послуги з внесення змін до Реєстру операторів, провайдерів телекомунікацій (додаток 25);

26) технологічну картку адміністративної послуги з видачі ліцензій на здійснення діяльності у сфері телекомунікацій (за виключенням видачі ліцензії за результатами конкурсу або тендеру) (додаток 26);

27) технологічну картку адміністративної послуги з видачі копії ліцензії на здійснення діяльності у сфері телекомунікацій (додаток 27);

28) технологічну картку адміністративної послуги з продовження строку дії ліцензії на здійснення діяльності у сфері телекомунікацій (додаток 28);

29) технологічну картку адміністративної послуги з переоформлення ліцензії на здійснення діяльності у сфері телекомунікацій (додаток 29);

30) технологічну картку адміністративної послуги з видачі дубліката ліцензії на здійснення діяльності у сфері телекомунікацій (додаток 30);

31) технологічну картку адміністративної послуги з виділення номерного ресурсу (додаток 31);

32) технологічну картку адміністративної послуги з переоформлення дозволу на використання номерного ресурсу (додаток 32).

2. Визнати такими, що втратили чинність:

- рішення НКРЗІ від 15.11.2012 N 594 "Про затвердження інформаційних карток адміністративних послуг, що надаються НКРЗІ" (Рішення N 594);

- рішення НКРЗІ від 25.06.2013 N 400 "Про затвердження технологічних карток адміністративних послуг, що надаються НКРЗІ" (Рішення N 400).

3. Департаменту забезпечення діяльності оприлюднити це рішення шляхом його розміщення на офіційній сторінці НКРЗІ в мережі Інтернет.

 

Голова НКРЗІ

О. Животовський

 

Додаток 1
до рішення Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації
07.03.2017 N 120

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ
з видачі ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України
(за виключенням видачі ліцензії за результатами конкурсу або тендеру)

1. Суб'єкт надання адміністративної послуги
(найменування, місцезнаходження, режим роботи, телефон, адреса електронної пошти та веб-сайту)

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (далі - НКРЗІ)
вул. Хрещатик, 22, м. Київ, 01001;
понеділок - четвер: 9:00 - 18:00, п'ятниця: 9:00 - 16:45;
тел. (Відділ документального забезпечення та Архіву): (044) 202-00-22, (044) 202-00-43;
ел. пошта: vdz@nkrzi.gov.ua; http://www.nkrzi.gov.ua
Для отримання інформації про порядок надання адміністративної послуги можна звернутися за тел.: (044) 202-00-40 або направши запитання на адресу електронної пошти: servetnik@nkrzi.gov.ua

2. Перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, порядок та спосіб їх подання, а в разі потреби - інформацію про умови чи підстави отримання адміністративної послуги

Заява про видачу ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України (форма згідно з додатком 1 до Ліцензійних умов користування радіочастотним ресурсом України, затверджених рішенням Національної комісії з питань регулювання зв'язку України від 19.08.2005 N 53 та зареєстрованих в Міністерстві юстиції України від 20.10.2005 за 1237/11517 (далі - Ліцензійні умови);
- план освоєння радіочастотного ресурсу України (форма згідно з додатком 2, 3, 4 Ліцензійних умов);
- копії установчих документів (для юридичних осіб), засвідчені нотаріально або органом, який видав оригінал документа;
- засвідчені в установленому порядку копії документів, що підтверджують право власності суб'єкта господарювання або користування ним виробничими приміщеннями;
- документи, що підтверджують фінансове та кадрове забезпечення спроможності користування радіочастотним ресурсом України (форма згідно з додатком 5, 6 Ліцензійних умов).
Документи подаються до НКРЗІ особисто, через уповноважений ним орган чи особу або рекомендованим листом з описом вкладення в паперовому вигляді.

3. Платність або безоплатність адміністративної послуги, розмір та порядок внесення плати (адміністративного збору) за платну адміністративну послугу

Плата за надання адміністративної послуги встановлена постановою Кабінету Міністрів України від 22.02.2006 N 200 "Про розмір плати за видачу, продовження строку дії, переоформлення, видачу дублікатів ліцензій на користування радіочастотним ресурсом України".

4. Строк надання адміністративної послуги

Рішення про видачу або відмову у видачі ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України приймається НКРЗІ, протягом 60 робочих днів від дня реєстрації заяви.
Відповідно до частини четвертої статті 10 Закону України "Про адміністративні послуги" (Закон N 5203-VI) в разі неможливості прийняття зазначеного рішення у такий строк - на першому засіданні (слуханні) після закінчення цього строку.
Копія рішення НКРЗІ про видачу або про відмову у видачі ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України надсилається (видається) заявникові протягом п'яти робочих днів від дати його прийняття.
Заявник протягом 30 календарних днів від дня направлення йому повідомлення про прийняття рішення щодо видачі ліцензії надає до НКРЗІ документи, що підтверджують внесення плати за видачу ліцензії.
Видача ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України здійснюється не пізніше трьох робочих днів від дня надходження документа, що підтверджує внесення плати за видачу ліцензії.
У разі необхідності міжнародної координації присвоєнь радіочастот термін прийняття відповідного рішення продовжується на термін, визначений Регламентом радіозв'язку Міжнародного союзу електрозв'язку або відповідними міжнародними договорами.

5. Результат надання адміністративної послуги

Ліцензія на користування радіочастотним ресурсом України (після отримання НКРЗІ документа, що підтверджує внесення плати до Державного бюджету України за її видачу).

6. Можливі способи отримання відповіді (результату)

Копія рішення НКРЗІ надсилається листом з повідомленням про оплату за видачу ліцензії на вказану у заяві поштову адресу. Видача ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України не пізніше ніж через три робочі дні від дня надходження документа, що підтверджує внесення плати за видачу ліцензії, особисто заявником, або довіреною особою за довіреністю.

7. Акти законодавства, що регулюють порядок та умови надання адміністративної послуги

Закони України "Про адміністративні послуги" (Закон N 5203-VI), "Про радіочастотний ресурс України", Ліцензійні умови користування радіочастотним ресурсом України, які затверджені рішенням Національної комісії з питань регулювання зв'язку України від 19.08.2005 N 53 та зареєстровані в Міністерстві юстиції України від 20.10.2005 за N 1237/11517, постанова Кабінету Міністрів України від 09.06.2006 N 815 "Про затвердження Плану використання радіочастотного ресурсу України", постанова Кабінету Міністрів України від 22.02.2006 N 200 "Про розміри плати за видачу, продовження строку дії, переоформлення, видачу дублікатів ліцензій на користування радіочастотним ресурсом України".

 

Директор Департаменту
ліцензування

М. С. Сокирко

 

Додаток 2
до рішення Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації
07.03.2017 N 120

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ
з переоформлення ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України

1. Суб'єкт надання адміністративної послуги
(найменування, місцезнаходження, режим роботи, телефон, адреса електронної пошти та веб-сайту)

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (далі - НКРЗІ)
вул. Хрещатик, 22, м. Київ, 01001;
понеділок - четвер: 9:00 - 18:00, п'ятниця: 9:00 - 16:45;
тел. (Відділ документального забезпечення та Архіву): (044) 202-00-22, (044) 202-00-43;
ел. пошта: vdz@nkrzi.gov.ua; http://www.nkrzi.gov.ua
Для отримання інформації про порядок надання адміністративної послуги можна звернутися за тел.: (044) 202-00-40 або направши запитання на адресу електронної пошти: servetnik@nkrzi.gov.ua

2. Перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, порядок та спосіб їх подання, а в разі потреби - інформацію про умови чи підстави отримання адміністративної послуги

Заява про переоформлення ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України (форма згідно з додатком 8 до Ліцензійних умов користування радіочастотним ресурсом України, затверджених рішенням Національної комісії з питань регулювання зв'язку України від 19.08.2005 N 53 та зареєстрованих в Міністерстві юстиції України від 20.10.2005 за 1237/11517 (далі - Ліцензійні умови);
- оригінал ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України, що підлягає переоформленню;
- документи або їх нотаріально засвідчені копії, які підтверджують зазначені зміни.
У разі переоформлення ліцензій з підстав, передбачених пунктом 3, до заяви про переоформлення ліцензії також додаються документи:
- план освоєння радіочастотного ресурсу України (форма згідно з додатком 2, 3, 4 Ліцензійних умов);
- копії установчих документів (для юридичних осіб), засвідчені нотаріально або органом, який видав оригінал документа;
- засвідчені в установленому порядку копії документів, що підтверджують право власності суб'єкта господарювання або користування ним виробничими приміщеннями;
- документи, що підтверджують фінансове та кадрове забезпечення спроможності користування радіочастотним ресурсом України (форма згідно з додатком 5, 6 Ліцензійних умов).
Документи подаються до НКРЗІ особисто, через уповноважений ним орган чи особу або рекомендованим листом з описом вкладення в паперовому вигляді.

3. Платність або безоплатність адміністративної послуги, розмір та порядок внесення плати (адміністративного збору) за платну адміністративну послугу

Плата за надання адміністративної послуги встановлена постановою Кабінету Міністрів України від 22.02.2006 N 200 "Про розмір плати за видачу, продовження строку дії, переоформлення, видачу дублікатів ліцензій на користування радіочастотним ресурсом України".

4. Строк надання адміністративної послуги

Термін видачі переоформленої ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України на підставах пунктів 1 і 2 частини першої статті 34 Закону України "Про радіочастотний ресурс України" становить 10 робочих днів від дати реєстрації заяви і 60 робочих днів, якщо переоформлення відбувається на підставах пунктів 3, 4, 5 і 6.
Відповідно до частини четвертої статті 10 Закону України "Про адміністративні послуги" (Закон N 5203-VI) в разі неможливості прийняття зазначеного рішення у такий строк - на першому засіданні (слуханні) після закінчення цього строку.
Копія рішення НКРЗІ про переоформлення ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України надсилається (видається) заявникові протягом трьох робочих днів від дати його прийняття.
Заявник протягом 30 календарних днів від дня направлення йому повідомлення про прийняття рішення про переоформлення ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України надає до НКРЗІ документи, що підтверджують внесення плати за переоформлення ліцензії.
Видача ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України здійснюється не пізніше трьох робочих днів від дня надходження документа, що підтверджує внесення плати за переоформлення ліцензії.

5. Результат надання адміністративної послуги

Переоформлена ліцензія на користування радіочастотним ресурсом України (після отримання НКРЗІ документа, що підтверджує внесення плати до Державного бюджету України за її переоформлення).

6. Можливі способи отримання відповіді (результату)

Копія рішення НКРЗІ надсилається листом з повідомленням про оплату за переоформлення ліцензії на вказану у заяві поштову адресу. Видача ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України здійснюється не пізніше ніж через три робочі дні від дня надходження документа, що підтверджує внесення плати за переоформлення ліцензії, особисто заявником, або довіреною особою за довіреністю.

7. Акти законодавства, що регулюють порядок та умови надання адміністративної послуги

Закони України "Про адміністративні послуги" (Закон N 5203-VI), "Про радіочастотний ресурс України", Ліцензійні умови користування радіочастотним ресурсом України, які затверджені рішенням Національної комісії з питань регулювання зв'язку України від 19.08.2005 N 53 та зареєстровані в Міністерстві юстиції України від 20.10.2005 за N 1237/11517, постанова Кабінету Міністрів України від 09.06.2006 N 815 "Про затвердження Плану використання радіочастотного ресурсу України", постанова Кабінету Міністрів України від 22.02.2006 N 200 "Про розміри плати за видачу, продовження строку дії, переоформлення, видачу дублікатів ліцензій на користування радіочастотним ресурсом України".

 

Директор Департаменту
ліцензування

М. С. Сокирко

 

Додаток 3
до рішення Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації
07.03.2017 N 120

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ
з видачі дубліката ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України

1. Суб'єкт надання адміністративної послуги
(найменування, місцезнаходження, режим роботи, телефон, адреса електронної пошти та веб-сайту)

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (далі - НКРЗІ)
вул. Хрещатик, 22, м. Київ, 01001;
понеділок - четвер: 9:00 - 18:00, п'ятниця: 9:00 - 16:45;
тел. (Відділ документального забезпечення та Архіву): (044) 202-00-22, (044) 202-00-43;
ел. пошта: vdz@nkrzi.gov.ua; http://www.nkrzi.gov.ua
Для отримання інформації про порядок надання адміністративної послуги можна звернутися за тел.: (044) 202-00-40 або направши запитання на адресу електронної пошти: servetnik@nkrzi.gov.ua

2. Перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, порядок та спосіб їх подання, а в разі потреби - інформацію про умови чи підстави отримання адміністративної послуги

Заява про видачу дубліката ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України (форма згідно з додатком 9 до Ліцензійних умов користування радіочастотним ресурсом України, затверджених рішенням Національної комісії з питань регулювання зв'язку України від 19.08.2005 N 53 та зареєстрованих в Міністерстві юстиції України від 20.10.2005 за 1237/11517;
бланк ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України, непридатний для користування внаслідок його пошкодження.
Документи подаються до НКРЗІ особисто, через уповноважений ним орган чи особу або рекомендованим листом з описом вкладення в паперовому вигляді.

3. Платність або безоплатність адміністративної послуги, розмір та порядок внесення плати (адміністративного збору) за платну адміністративну послугу

Плата за надання адміністративної послуги встановлена постановою Кабінету Міністрів України від 22.02.2006 N 200 "Про розмір плати за видачу, продовження строку дії, переоформлення, видачу дублікатів ліцензій на користування радіочастотним ресурсом України".

4. Строк надання адміністративної послуги

НКРЗІ зобов'язана протягом п'яти робочих днів від дати одержання заяви видати заявнику дублікат втраченої або пошкодженої ліцензії за умови надання документів, що підтверджують плату за видачу дубліката.
Відповідно до частини четвертої статті 10 Закону України "Про адміністративні послуги" (Закон N 5203-VI) в разі неможливості прийняття зазначеного рішення у такий строк - на першому засіданні (слуханні) після закінчення цього строку.
Копія рішення НКРЗІ про видачу дубліката ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України надсилається (видається) заявникові протягом трьох робочих днів від дати його прийняття.

5. Результат надання адміністративної послуги

Дублікат ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України (після отримання НКРЗІ документа, що підтверджує внесення плати до Державного бюджету України за його видачу).

6. Можливі способи отримання відповіді (результату)

Копія рішення НКРЗІ надсилається листом з повідомленням про оплату за видачу дубліката ліцензії на вказану у заяві поштову адресу. Отримання дубліката ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України після надходження документа, що підтверджує внесення плати за видачу дубліката ліцензії, особисто заявником або довіреною особою за довіреністю.

7. Акти законодавства, що регулюють порядок та умови надання адміністративної послуги

Закони України "Про адміністративні послуги" (Закон N 5203-VI), "Про радіочастотний ресурс України", Ліцензійні умови користування радіочастотним ресурсом України, які затверджені рішенням Національної комісії з питань регулювання зв'язку України від 19.08.2005 N 53, та зареєстровані в Міністерстві юстиції України 20.10.2005 за N 1237/11517, постанова Кабінету Міністрів України від 22.02.2006 N 200 "Про розміри плати за видачу, продовження строку дії, переоформлення, видачу дублікатів ліцензій на користування радіочастотним ресурсом України".

 

Директор Департаменту
ліцензування

М. С. Сокирко

 

Додаток 4
до рішення Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації
07.03.2017 N 120

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ
з продовження терміну дії ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України

1. Суб'єкт надання адміністративної послуги
1.1. Місцезнаходження, режим роботи телефон, адресу електронної пошти та веб-сайту

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (далі - НКРЗІ)
вул. Хрещатик, 22, Київ, 01001;
понеділок - четвер: 9:00 - 18:00, п'ятниця: 9:00 - 16:45;
тел. (Відділ документального забезпечення та Архіву): (044) 202-00-22, (044) 202-00-43;
ел. пошта: vdz@nkrzi.gov.ua; http://www.nkrzi.gov.ua/uk/
Для отримання інформації про порядок надання адміністративної послуги можна звернутися за тел.: (044) 202-00-40 або направши запитання на адресу електронної пошти: servetnik@nkrzi.gov.ua

2. Перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, порядок та спосіб їх подання, а в разі потреби - інформацію про умови чи підстави отримання адміністративної послуги

Заява про продовження терміну дії ліцензії на користування РЧР України (форма згідно з додатком 10 Ліцензійних умов користування радіочастотним ресурсом України, затверджених рішенням Національної комісії з питань регулювання зв'язку України від 19.08.2005 N 53 та зареєстрованих в Міністерстві юстиції України від 20.10.2005 за 1237/11517 (далі - Ліцензійні умови).
Документи подаються до НКРЗІ в паперовому вигляді.

3. Платність або безоплатність адміністративної послуги, розмір та порядок внесення плати (адміністративного збору) за платну адміністративну послугу

Плата за надання адміністративної послуги встановлена постановою Кабінету Міністрів України від 22.02.2006 N 200 "Про розмір плати за видачу, продовження строку дії, переоформлення, видачу дублікатів ліцензій на користування радіочастотним ресурсом України"

4. Строк надання адміністративної послуги

Рішення НКРЗІ про продовження терміну дії ліцензії або про відмову в продовженні терміну її дії повинно бути направлено заявнику не пізніше ніж через 15 робочих днів від дати реєстрації заяви із зазначенням підстав відмови.
Відповідно до частини четвертої статті 10 Закону України "Про адміністративні послуги" (Закон N 5203-VI) в разі неможливості прийняття зазначеного рішення у такий строк - на першому засіданні (слуханні) після закінчення цього строку.
Копія рішення НКРЗІ про продовження терміну дії ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України надсилається (видається) заявникові протягом трьох робочих днів від дати його прийняття.
Заявник протягом 30 календарних днів від дня направлення йому повідомлення про прийняття рішення про продовження терміну дії ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України надає до НКРЗІ документи, що підтверджують внесення плати за продовження терміну дії ліцензії.
Видача ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України здійснюється не пізніше трьох робочих днів від дня надходження документа, що підтверджує внесення плати за продовження терміну дії ліцензії.

5. Результат надання адміністративної послуги

Ліцензія на користування радіочастотним ресурсом України (після отримання НКРЗІ документа, що підтверджує внесення плати до Державного бюджету України за продовження терміну її дії).

6. Можливі способи отримання відповіді (результату)

Копія рішення НКРЗІ надсилається листом з повідомленням про оплату за продовження терміну дії ліцензії на вказану у заяві поштову адресу. Видача ліцензії на користування радіочастотного ресурсу України не пізніше ніж через три робочі дні від дня надходження документа, що підтверджує внесення плати за продовження терміну дії ліцензії, особисто заявником, або довіреною особою за довіреністю.

7. Акти законодавства, що регулюють порядок та умови надання адміністративної послуги

Закони України "Про адміністративні послуги" (Закон N 5203-VI), "Про радіочастотний ресурс України", Ліцензійні умови користування радіочастотним ресурсом України, які затверджені рішенням Національної комісії з питань регулювання зв'язку України 19.08.2005 N 53, зареєстровані в Міністерстві юстиції України 20.10.2005 за N 1237/11517, постанова Кабінету Міністрів України від 09.06.2006 N 815 "Про затвердження Плану використання радіочастотного ресурсу України", постанова Кабінету Міністрів України від 22.02.2006 N 200 "Про розміри плати за видачу, продовження строку дії, переоформлення, видачу дублікатів ліцензій на користування радіочастотним ресурсом України"

 

Директор Департаменту
ліцензування

М. С. Сокирко

 

Додаток 5
до рішення Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації
07.03.2017 N 120

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ
з отримання ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України на додаткову смугу радіочастот
(за виключенням видачі ліцензії за результатами конкурсу або тендеру)

1. Суб'єкт надання адміністративної послуги
(найменування, місцезнаходження, режим роботи, телефон, адреса електронної пошти та веб-сайту)

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (далі - НКРЗІ)
вул. Хрещатик, 22, м. Київ, 01001;
понеділок - четвер: 9:00 - 18:00, п'ятниця: 9:00 - 16:45;
тел. (Відділ документального забезпечення та Архіву): (044) 202-00-22, (044) 202-00-43;
ел. пошта: vdz@nkrzi.gov.ua; http://www.nkrzi.gov.ua
Для отримання інформації про порядок надання адміністративної послуги можна звернутися за тел.: (044) 202-00-40 або направши запитання на адресу електронної пошти: servetnik@nkrzi.gov.ua

2. Перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, порядок та спосіб їх подання, а в разі потреби - інформацію про умови чи підстави отримання адміністративної послуги

Заява на отримання ліцензії на додаткову смугу радіочастот (форма згідно з додатком 11 Ліцензійних умов користування радіочастотним ресурсом України, затверджених рішенням Національної комісії з питань регулювання зв'язку України від 19.08.2005 N 53 та зареєстрованих в Міністерстві юстиції України від 20.10.2005 за 1237/11517 (далі - Ліцензійні умови).
Документи подаються до НКРЗІ в паперовому вигляді.

3. Платність або безоплатність адміністративної послуги, розмір та порядок внесення плати (адміністративного збору) за платну адміністративну послугу

Плата за надання адміністративної послуги встановлена постановою Кабінету Міністрів України від 22.02.2006 N 200 "Про розмір плати за видачу, продовження строку дії, переоформлення, видачу дублікатів ліцензій на користування радіочастотним ресурсом України".

4. Строк надання адміністративної послуги

Рішення про видачу або відмову у видачі ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України на додаткову смугу радіочастот приймається НКРЗІ протягом 60 календарних днів від дня надходження заяви.
Відповідно до частини четвертої статті 10 Закону України "Про адміністративні послуги" (Закон N 5203-VI) в разі неможливості прийняття зазначеного рішення у такий строк - на першому засіданні (слуханні) після закінчення цього строку.
Копія рішення НКРЗІ про видачу або про відмову у видачі ліцензії на додаткову смугу радіочастот надсилається (видається) заявникові протягом трьох робочих днів від дати його прийняття.
Заявник протягом 30 календарних днів від дня направлення йому повідомлення про прийняття рішення щодо видачі ліцензії на додаткову смугу радіочастот надає до НКРЗІ документи, що підтверджують внесення плати за видачу ліцензії.
Видача ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України здійснюється не пізніше трьох робочих днів від дня надходження документа, що підтверджує внесення плати за видачу ліцензії.
У разі необхідності міжнародної координації присвоєнь радіочастот термін прийняття відповідного рішення подовжується на термін, визначений Регламентом радіозв'язку Міжнародного союзу електрозв'язку або відповідними міжнародними договорами.

5. Результат надання адміністративної послуги

Ліцензія на користування радіочастотним ресурсом України (після отримання НКРЗІ документа, що підтверджує внесення плати до Державного бюджету України за її видачу).

6. Можливі способи отримання відповіді (результату)

Копія рішення НКРЗІ надсилається листом з повідомленням про оплату за видачу ліцензії на вказану у заяві поштову адресу. Видача ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України не пізніше ніж через три робочі дні від дня надходження документа, що підтверджує внесення плати за видачу ліцензії, особисто заявником, або довіреною особою за довіреністю.

7. Акти законодавства, що регулюють порядок та умови надання адміністративної послуги

Закони України "Про адміністративні послуги" (Закон N 5203-VI), "Про радіочастотний ресурс України", Ліцензійні умови користування радіочастотним ресурсом України, які затверджені рішенням Національної комісії з питань регулювання зв'язку України 19.08.2005 N 53, зареєстровані в Міністерстві юстиції України 20.10.2005 за N 1237/11517, постанова Кабінету Міністрів України від 09.06.2006 N 815 "Про затвердження Плану використання радіочастотного ресурсу України", постанова Кабінету Міністрів України від 22.02.2006 N 200 "Про розміри плати за видачу, продовження строку дії, переоформлення, видачу дублікатів ліцензій на користування радіочастотним ресурсом України".

 

Директор Департаменту
ліцензування

М. С. Сокирко

 

Додаток 6
до рішення Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації
07.03.2017 N 120

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ
з дострокового впровадження нової радіотехнології

1. Суб'єкт надання адміністративної послуги
(найменування, місцезнаходження, режим роботи, телефон, адреса електронної пошти та веб-сайту)

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (далі - НКРЗІ)
вул. Хрещатик, 22, м. Київ, 01001;
понеділок - четвер: 9:00 - 18:00, п'ятниця: 9:00 - 16:45;
тел. (Відділ документального забезпечення та Архіву): (044) 202-00-22, (044) 202-00-43;
ел. пошта: vdz@nkrzi.gov.ua; http://www.nkrzi.gov.ua
Для отримання інформації про порядок надання адміністративної послуги можна звернутися за тел.: (044) 202-00-40 або направши запитання на адресу електронної пошти: servetnik@nkrzi.gov.ua

2. Перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, порядок та спосіб їх подання, а в разі потреби - інформацію про умови чи підстави отримання адміністративної послуги

Заява користувача щодо дострокового впровадження нової радіотехнології (форма згідно з додатком 12 Ліцензійних умов користування радіочастотним ресурсом України, затверджених рішенням Національної комісії з питань регулювання зв'язку України від 19.08.2005 N 53 та зареєстрованих в Міністерстві юстиції України від 20.10.2005 за 1237/11517 (далі - Ліцензійні умови).
Документи подаються до НКРЗІ особисто, через уповноважений ним орган чи особу або рекомендованим листом з описом вкладення в паперовому вигляді.

3. Платність або безоплатність адміністративної послуги, розмір та порядок внесення плати (адміністративного збору) за платну адміністративну послугу

Плата за надання адміністративної послуги встановлена постановою Кабінету Міністрів України від 22.02.2006 N 200 "Про розмір плати за видачу, продовження строку дії, переоформлення, видачу дублікатів ліцензій на користування радіочастотним ресурсом України".

4. Строк надання адміністративної послуги

Рішення НКРЗІ про можливість дострокового впровадження нової радіотехнології та видачі ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України приймається протягом 60 календарних днів від дати реєстрації заяви.
Відповідно до частини четвертої статті 10 Закону України "Про адміністративні послуги" (Закон N 5203-VI) в разі неможливості прийняття зазначеного рішення у такий строк - на першому засіданні (слуханні) після закінчення цього строку.
Копія рішення НКРЗІ про згоду або про відмову у наданні згоди на дострокове впровадження нової радіотехнології надсилається (видається) заявникові протягом трьох робочих днів від дати його прийняття.
Заявник протягом 30 календарних днів від дня направлення йому повідомлення про прийняття рішення щодо видачі ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України надає до НКРЗІ документи, що підтверджують внесення плати за видачу ліцензії.
Видача ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України здійснюється не пізніше трьох робочих днів від дня надходження документа, що підтверджує внесення плати за видачу ліцензії.
У разі необхідності міжнародної координації присвоєнь радіочастот термін прийняття відповідного рішення подовжується на термін, визначений Регламентом радіозв'язку Міжнародного союзу електрозв'язку або відповідними міжнародними договорами.

5. Результат надання адміністративної послуги

Ліцензія на користування радіочастотним ресурсом України (після отримання НКРЗІ документа, що підтверджує внесення плати до Державного бюджету України за її видачу).

6. Можливі способи отримання відповіді (результату)

Копія рішення НКРЗІ про надання згоди на дострокову зміну радіотехнології або про відмову в наданні такої згоди надсилається (видається) заявникові протягом трьох робочих днів від дати його прийняття. Видача ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України здійснюється не пізніше ніж через три робочі дні від дня надходження документа, що підтверджує внесення плати за видачу ліцензії, особисто заявником, або довіреною особою за довіреністю.

7. Акти законодавства, що регулюють порядок та умови надання адміністративної послуги

Закони України "Про адміністративні послуги" (Закон N 5203-VI), "Про радіочастотний ресурс України", Ліцензійні умови користування радіочастотним ресурсом України, затверджені рішенням Національної комісії з питань регулювання зв'язку України 19.08.2005 N 53 та зареєстровано в Міністерстві юстиції України від 20.10.2005 за N 1237/11517, постанова Кабінету Міністрів України від 09.06.2006 N 815 "Про затвердження Плану використання радіочастотного ресурсу України", постанова Кабінету Міністрів України від 22.02.2006 N 200 "Про розміри плати за видачу, продовження строку дії, переоформлення, видачу дублікатів ліцензій на користування радіочастотним ресурсом України".

 

Директор Департаменту
ліцензування

М. С. Сокирко

 

Додаток 7
до рішення Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації
07.03.2017 N 120

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ
з визначення можливості застосування конкретного типу радіоелектронного засобу або випромінювального пристрою на території України

1. Суб'єкт надання адміністративної послуги
(найменування, місцезнаходження, режим роботи, телефон, адресу електронної пошти та веб-сайту)

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (далі - НКРЗІ)
вул. Хрещатик, 22, м. Київ, 01001;
понеділок - четвер: 9:00 - 18:00, п'ятниця: 9:00 - 16:45;
тел. (Відділ документального забезпечення та Архіву): (044) 202-00-22, (044) 202-00-43;
ел. пошта: vdz@nkrzi.gov.ua; http://www.nkrzi.gov.ua.
Для отримання інформації про порядок надання адміністративної послуги можна звернутися за тел.: (044) 202-00-50, (044) 202-00-62, або направши запитання на адресу електронної пошти: rf@nkrzi.gov.ua

2. Перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, порядок та спосіб їх подання, а в разі потреби - інформацію про умови чи підстави отримання адміністративної послуги

1) Заява щодо визначення можливості застосування конкретного типу радіоелектронних засобів (далі - РЕЗ) та випромінювальних пристроїв (далі - ВП) на території України (далі - Заява) за формою, наведеною в додатку 2 до Положення про порядок і форму ведення реєстру радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, що можуть застосовуватися на території України в смугах радіочастот загального користування (далі - Положення), затвердженого рішенням Національної комісії з питань регулювання зв'язку України 03.11.2005 N 117 (у редакції рішення Національної комісії з питань регулювання зв'язку України від 10.11.2011 N 637 (Рішення N 637), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28.12.2005 за N 1574/11854);
2) картка тактико-технічних даних РЕЗ або ВП за формою, наведеною в додатках 3 або 4 Положення для РЕЗ або ВП відповідно;
3) пояснювальна записка, у якій наводиться схема організації радіозв'язку у створеній із застосуванням заявленого РЕЗ системі та його призначення в ній, додаткову інформацію (на бажання Заявника).
Документи підписуються керівником суб'єкта господарювання, скріплюються печаткою суб'єкта господарювання (за наявності) і подаються до НКРЗІ в одному примірнику в паперовому та в електронному вигляді.
Відповідно до пункту 5 частини четвертої статті 26 Закону України "Про радіочастотний ресурс України" Заявник надає разом із Заявою додаткову інформацію щодо технічних характеристик заявленого типу РЕЗ або ВП, яка включає:
версії, визначені виробником програмного забезпечення, або прошивки, які впливають на дотримання (регулюють потужність, класи випромінювання тощо) та забезпечують виконання вимог у сфері користування радіочастотним ресурсом, а також фотографії або ілюстрації, які відображають зовнішній вигляд, нанесення маркування на продукцію або на упаковку, фотографії конструктивних (зовнішніх) антен (за наявності);
порівняння відхилень параметрів РЕЗ або ВП (продукції, до складу якої входить РЕЗ), які планує застосовувати Заявник для підтвердження відповідності у разі застосування нормативних документів щодо підтвердження відповідності інших, ніж визначені Планом використання радіочастотного ресурсу України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 09.06.2006 N 815, як основні загальні стандарти для відповідної радіотехнології.

3. Платність або безоплатність адміністративної послуги, розмір та порядок внесення плати (адміністративного збору) за платну адміністративну послугу

Надається безоплатно НКРЗІ.

4. Строк надання адміністративної послуги

Граничний строк до 70 календарних днів. Відповідно до частини четвертої статті 10 Закону України "Про адміністративні послуги" (Закон N 5203-VI) в разі неможливості прийняття зазначеного рішення у такий строк - на першому засіданні (слуханні) після закінчення цього строку.

5. Результат надання адміністративної послуги

Рішення про визначення можливості або неможливості застосування заявленого типу РЕЗ або ВП на території України.

6. Можливі способи отримання відповіді (результату)

Повідомлення про прийняте рішення надсилається Заявнику протягом трьох робочих днів після його прийняття на вказану в Заяві адресу електронної пошти.
На бажання Заявника повідомлення додатково надсилається в письмовій формі на вказану в Заяві поштову адресу в межах України.

7. Акти законодавства, що регулюють порядок та умови надання адміністративної послуги

Закони України "Про адміністративні послуги" (Закон N 5203-VI), "Про радіочастотний ресурс України", План використання радіочастотного ресурсу України, який затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 09.06.2006 N 815, Положення про порядок і форму ведення реєстру радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, що можуть застосовуватися на території України в смугах радіочастот загального користування, затверджене рішенням НКРЗІ від 03.11.2005 N 117 та зареєстроване в Міністерстві юстиції України 28.12.2005 за N 1574/11854.

 

Директор Департаменту
ліцензування

М. С. Сокирко

 

Додаток 8
до рішення Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації
07.03.2017 N 120

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ
з включення до Реєстру операторів, провайдерів телекомунікацій

1. Суб'єкт надання адміністративної послуги
(найменування, місцезнаходження, режим роботи, телефон, адреса електронної пошти та веб-сайту)

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (далі - НКРЗІ)
вул. Хрещатик, 22, м. Київ, 01001;
понеділок - четвер: 9:00 - 18:00, п'ятниця: 9:00 - 16:45;
тел. (Відділ документального забезпечення та Архіву): (044) 202-00-22, (044) 202-00-43;
ел. пошта: vdz@nkrzi.gov.ua; http://www.nkrzi.gov.ua/uk/
Для отримання інформації про порядок надання адміністративної послуги можна звернутися за тел.: (044) 202-00-59

2. Перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, порядок та спосіб їх подання, а в разі потреби - інформацію про умови чи підстави отримання адміністративної послуги

Суб'єкт господарювання, який бажає здійснювати діяльність у сфері телекомунікацій подає до НКРЗІ такі документи:
- заяву про включення до реєстру операторів, провайдерів телекомунікацій (далі - Заява) (згідно з додатком 1 до Порядку ведення реєстру операторів, провайдерів телекомунікацій, затвердженого рішенням НКРЗІ від 01.11.2012 N 560 (Порядок N 560), та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 22.11.2012 за N 1958/22270) у паперовій та електронній формах.
Порядок та спосіб подання:
Заява суб'єкта господарювання надсилається поштою або подається особисто заявником або через уповноважений ним орган чи особу до НКРЗІ.
Заява в електронній формі подається до НКРЗІ через мережу Інтернет або на електронному носії разом з Заявою суб'єкта господарювання.
Зазначені документи подаються до НКРЗІ не менш як за місяць до початку діяльності у сфері телекомунікацій.
У разі якщо вид діяльності, що має намір здійснювати суб'єкт господарювання, потребує отримання ліцензії, то одночасно з документами для включення до Реєстру операторів, провайдерів телекомунікацій (далі - Реєстр) подається пакет документів на отримання ліцензії.

3. Платність або безоплатність адміністративної послуги, розмір та порядок внесення плати (адміністративного збору) за платну адміністративну послугу

Надається безоплатно.

4. Строк надання адміністративної послуги

Рішення про включення суб'єкта господарювання до Реєстру приймається НКРЗІ протягом 10 робочих днів з дня реєстрації відповідної Заяви суб'єкта господарювання.
Відповідно до частини четвертої статті 10 Закону України "Про адміністративні послуги" (Закон N 5203-VI) в разі неможливості прийняття зазначеного рішення у такий строк - на першому засіданні (слуханні) після закінчення цього строку.
Повідомлення про включення суб'єкта господарювання до Реєстру НКРЗІ направляє заявнику протягом 3 робочих днів з дня прийняття відповідного рішення.
Про залишення Заяви про включення до Реєстру без розгляду заявник інформується в письмовій формі із зазначенням відповідних підстав, протягом 10 робочих днів з дня реєстрації Заяви.

5. Результат надання адміністративної послуги

Включення суб'єкта господарювання до Реєстру.

6. Можливі способи отримання відповіді (результату)

Повідомлення про включення суб'єкта господарювання до Реєстру НКРЗІ направляє заявнику протягом 3 робочих днів з дня прийняття відповідного рішення на вказану у Заяві суб'єкта господарювання адресу для листування.

7. Акти законодавства, що регулюють порядок та умови надання адміністративної послуги

Закони України "Про адміністративні послуги" (Закон N 5203-VI), "Про телекомунікації", Порядок ведення реєстру операторів, провайдерів телекомунікацій, який затверджений рішенням НКРЗІ від 01.11.2012 N 560 (Порядок N 560) та зареєстрований Міністерством юстиції України 22.11.2012 за N 1958/22270).

 

Директор Департаменту
ліцензування

М. С. Сокирко

 

Додаток 9
до рішення Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації
07.03.2017 N 120

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ
з внесення змін до Реєстру операторів, провайдерів телекомунікацій

1. Суб'єкт надання адміністративної послуги
(найменування, місцезнаходження, режим роботи, телефон, адреса електронної пошти та веб-сайту)

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (далі - НКРЗІ)
вул. Хрещатик, 22, м. Київ, 01001;
понеділок - четвер: 9:00 - 18:00, п'ятниця: 9:00 - 16:45;
тел. (Відділ документального забезпечення та Архіву): (044) 202-00-22, (044) 202-00-43; ел. пошта: vdz@nkrzi.gov.ua; http://www.nkrzi.gov.ua/uk/
Для отримання інформації про порядок надання адміністративної послуги можна звернутися за тел.: (044) 202-00-59

2. Перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, порядок та спосіб їх подання, а в разі потреби - інформацію про умови чи підстави отримання адміністративної послуги

У разі зміни даних, зазначених у заяві про включення до реєстру операторів, провайдерів телекомунікацій (далі - Реєстр), суб'єкт господарювання зобов'язаний повідомити про них НКРЗІ, протягом 30 робочих днів з дня виникнення змін.
Суб'єкт господарювання, якій бажає внести зміни до Реєстру, подає до НКРЗІ такі документи:
- заяву суб'єкта господарювання про зміну даних, зазначених у заяві про включення до реєстру операторів, провайдерів телекомунікацій (далі - Заява) (згідно з додатком 2 до Порядку ведення реєстру операторів, провайдерів телекомунікацій, затвердженого рішенням НКРЗІ від 01.11.2012 N 560 (Порядок N 560) та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 22.11.2012 за N 1958/22270) у паперовій та електронній формах.
Порядок та спосіб подання:
Заява суб'єкта господарювання надсилається поштою чи подається особисто заявником або через уповноважений ним орган чи особу до НКРЗІ.
Заява в електронній формі подається до НКРЗІ через мережу Інтернет або на електронному носії разом з Заявою.
Попереднє повідомлення НКРЗІ є недійсним з дня прийняття рішення НКРЗІ про внесення змін до Реєстру. Рішення про внесення змін до реєстру приймається за повідомленням заявника або за ініціативою НКРЗІ.
Підставою для внесення змін до реєстру за повідомленням заявника є:
- зміна найменування (прізвище, ім'я, по батькові);
- зміна місцезнаходження (місце проживання);
- зміна організаційно-правової форми;
- зміна статусу заявника;
- зміна адреси для листування та/або контактних даних;
- зміна керівника заявника;
- зміна виду діяльності у сфері телекомунікацій;
- зміна території здійснення діяльності у сфері телекомунікацій;
- створення, зміна даних, припинення діяльності філії, іншого відокремленого підрозділу;
- припинення здійснення діяльності у сфері телекомунікацій.

3. Платність або безоплатність адміністративної послуги, розмір та порядок внесення плати (адміністративного збору) за платну адміністративну послугу

Надається безоплатно.

4. Строк надання адміністративної послуги

Рішення про внесення змін до Реєстру приймається НКРЗІ протягом 10 робочих днів з дня реєстрації відповідної Заяви суб'єкта господарювання.
Відповідно до частини четвертої статті 10 Закону України "Про адміністративні послуги" (Закон N 5203-VI) в разі неможливості прийняття зазначеного рішення у такий строк - на першому засіданні (слуханні) після закінчення цього строку.
Повідомлення про внесення змін до Реєстру НКРЗІ, направляє заявнику протягом 3 робочих днів з дня прийняття відповідного рішення.
Про залишення Заяви про внесення змін до Реєстру без розгляду заявник інформується в письмовій формі із зазначенням відповідних підстав, протягом 10 робочих днів з дня реєстрації Заяви.

5. Результат надання адміністративної послуги

Внесення змін до Реєстру операторів, провайдерів телекомунікацій.

6. Можливі способи отримання відповіді (результату) по закону

Повідомлення про внесення змін до Реєстру НКРЗІ направляє заявнику протягом 3 робочих днів з дня прийняття рішення на вказану у Заяві суб'єкта господарювання адресу для листування.

7. Акти законодавства, що регулюють порядок та умови надання адміністративної послуги

Закони України "Про адміністративні послуги" (Закон N 5203-VI), "Про телекомунікації", Порядок ведення реєстру операторів, провайдерів телекомунікацій, який затверджений рішенням НКРЗІ від 01.11.2012 N 560 (Порядок N 560) та зареєстрований Міністерством юстиції України 22.11.2012 за N 1958/22270.

 

Директор Департаменту
ліцензування

М. С. Сокирко

 

Додаток 10
до рішення Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації
07.03.2017 N 120

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ
з видачі ліцензії на здійснення діяльності у сфері телекомунікацій
(за виключенням видачі ліцензії за результатами конкурсу або тендеру)

1. Суб'єкт надання адміністративної послуги
(найменування, місцезнаходження, режим роботи, телефон, адреса електронної пошти та веб-сайту)

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (далі - НКРЗІ)
вул. Хрещатик, 22, м. Київ, 01001;
понеділок - четвер: 9:00 - 18:00, п'ятниця: 9:00 - 16:45;
тел. (Відділ документального забезпечення та Архіву): (044) 202-00-22, (044) 202-00-43;
ел. пошта: vdz@ nkrzi.gov.ua; http://www.nkrzi.gov.ua/uk/
Для отримання інформації про порядок надання адміністративної послуги можна звернутися за тел.: (044) 202-00-30

2. Перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, порядок та спосіб їх подання, а в разі потреби - інформацію про умови чи підстави отримання адміністративної послуги

Для отримання ліцензії на здійснення діяльності у сфері телекомунікацій з:
1) надання послуг фіксованого телефонного зв'язку з правом технічного обслуговування та експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в користування каналів електрозв'язку: місцевого; міжміського; міжнародного;
2) надання послуг фіксованого телефонного зв'язку з використанням безпроводового доступу до телекомунікаційної мережі з правом технічного обслуговування і надання в користування каналів електрозв'язку: місцевого; міжміського; міжнародного;
3) надання послуг рухомого (мобільного) телефонного зв'язку з правом технічного обслуговування та експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в користування каналів електрозв'язку;
4) надання послуг з технічного обслуговування та експлуатації телекомунікаційних мереж, мереж ефірного теле- і радіомовлення, проводового радіомовлення та телемереж суб'єкт господарювання подає до НКРЗІ:
- заяву про видачу ліцензії на здійснення діяльності у сфері телекомунікацій відповідно до рішення НКРЗІ від 05.11.2013 N 716 "Про затвердження зразка заяви про видачу ліцензії на здійснення діяльності у сфері телекомунікацій" (Рішення N 716), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 22.11.2013 за N 1994/24526 (далі - Рішення N 716),
- плани утворення та використання телекомунікаційної мережі за підписом заявника - суб'єкта господарської діяльності (додаток 1 до Рішення N 716 (Рішення N 716)),
- документи, що підтверджують фінансові можливості здійснення заявленої діяльності (додаток 2 до Рішення N 716 (Рішення N 716)),
- документи, що підтверджують кадрове забезпечення здійснення заявленої діяльності (додаток 3 до Рішення N 716 (Рішення N 716)):
- копії установчих документів (для юридичних осіб), засвідчені нотаріально або органом, який видав оригінал документа;
- засвідчені в установленому порядку копії документів, що підтверджують право власності суб'єкта господарювання або користування ним виробничими приміщеннями;
У разі наявності в заявника філій, інших відокремлених підрозділів, які здійснюватимуть господарську діяльність на підставі отриманої ліцензії, у заяві зазначаються їх перелік та місцезнаходження.
Суб'єкт господарювання, який має намір здійснювати діяльність у сфері телекомунікацій, що ліцензується, особисто, через уповноважений ним орган чи особу або рекомендованим листом з описом вкладення звертається до НКРЗІ, із заявою про видачу ліцензії за встановленим нею зразком;
Заява про видачу ліцензії та документи, що додаються до неї, приймаються за описом, копія якого видається або надсилається заявнику, з відміткою про дату прийняття документів та підписом відповідальної особи НКРЗІ.

3. Платність або безоплатність адміністративної послуги, розмір та порядок внесення плати (адміністративного збору) за платну адміністративну послугу

Плата за надання адміністративної послуги встановлена постановою Кабінету Міністрів України від 16.06.2004 N 773 "Про розміри та порядок зарахування плати за видачу, переоформлення, видачу дубліката, копії ліцензії на провадження діяльності у сфері телекомунікацій і продовження строку її дії", копія якої додається до цієї інформаційної картки.

4. Строк надання адміністративної послуги

Рішення про видачу ліцензії або про відмову у видачі ліцензії на здійснення діяльності у сфері телекомунікацій приймається НКРЗІ, у строк, що не перевищує 30 робочих днів від дати реєстрації заяви про видачу ліцензії.
Відповідно до частини четвертої статті 10 Закону України "Про адміністративні послуги" (Закон N 5203-VI) в разі неможливості прийняття зазначеного рішення у такий строк - на першому засіданні (слуханні) після закінчення цього строку.
Копія рішення НКРЗІ про видачу або про відмову у видачі ліцензії на здійснення діяльності у сфері телекомунікацій надсилається (видається) заявникові протягом трьох робочих днів від дати його прийняття. Заявник протягом 30 календарних днів від дня направлення йому повідомлення про прийняття рішення щодо видачі ліцензії надає документи, та звертається до НКРЗІ для отримання оформленої ліцензії.
Видача ліцензії на здійснення діяльності у сфері телекомунікацій здійснюється не пізніше ніж через три робочі дні від дня надходження документа, що підтверджує внесення плати за видачу ліцензії.
У разі якщо діяльність, що ліцензується, потребує використання обмеженого ресурсу (радіочастотного та/або номерного) термін прийняття рішення про видачу або відмову у видачі ліцензії становить 60 робочих днів від дня реєстрації заяви. У разі необхідності міжнародної координації присвоєнь радіочастот термін прийняття відповідного рішення продовжується на термін, визначений Регламентом радіозв'язку Міжнародного союзу електрозв'язку або відповідними міжнародними договорами. Ліцензія на вид діяльності у сфері телекомунікацій, який передбачає користування радіочастотним ресурсом України, видається одночасно з відповідною ліцензією на користування радіочастотним ресурсом України.

5. Результат надання адміністративної послуги

Ліцензія на здійснення діяльності у сфері телекомунікацій (після отримання НКРЗІ документа, що підтверджує внесення плати до Державного бюджету України за її видачу).

6. Можливі способи отримання відповіді (результату)

Копія рішення НКРЗІ надсилається листом з повідомленням про оплату за видачу ліцензії на вказану у заяві поштову адресу.
Оформлення ліцензії на здійснення діяльності у сфері телекомунікацій не пізніше ніж за три робочі дні від дня надходження документа, що підтверджує внесення плати за видачу ліцензії.
Отримання оформленої ліцензії здійснюється особисто заявником, або довіреною особою за довіреністю.

7. Акти законодавства, що регулюють порядок та умови надання адміністративної послуги

Закони України "Про адміністративні послуги" (Закон N 5203-VI), "Про телекомунікації", постанова Кабінету Міністрів України від 16.06.2004 N 773 "Про розміри та порядок зарахування плати за видачу, переоформлення, видачу дубліката, копії ліцензії на провадження діяльності у сфері телекомунікацій і продовження строку її дії";
Рішення НКРЗІ від 05.11.2013 N 716 "Про затвердження зразка заяви про видачу ліцензії на здійснення діяльності у сфері телекомунікацій" (Рішення N 716), зареєстроване в Міністерстві юстиції України 22.11.2013 за N 1994/24526;
Ліцензійні умови здійснення діяльності у сфері телекомунікацій з надання послуг фіксованого телефонного зв'язку з використанням безпроводового доступу до телекомунікаційної мережі з правом технічного обслуговування і надання в користування каналів електрозв'язку: місцевого, міжміського, міжнародного, затверджені рішенням Національної комісії з питань регулювання зв'язку України від 29.07.2010 N 348 та зареєстровані в Міністерстві юстиції України 16.08.2010 за N 688/17983;
Ліцензійні умови здійснення діяльності у сфері телекомунікацій з надання послуг фіксованого телефонного зв'язку з правом технічного обслуговування та експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в користування каналів електрозв'язку: місцевого, міжміського, міжнародного, затверджені рішенням Національної комісії з питань регулювання зв'язку України від 10.12.2009 N 1789 та зареєстровані в Міністерстві юстиції України 13.01.2010 за N 19/17314;
Ліцензійні умови здійснення діяльності у сфері телекомунікацій з надання послуг рухомого (мобільного) телефонного зв'язку з правом технічного обслуговування та експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в користування каналів електрозв'язку, затверджені рішенням Національної комісії з питань регулювання зв'язку України 26.01.2006 N 179 та зареєстровані в Міністерстві юстиції України 17.02.2006 за N 145/12019;
Ліцензійні умови здійснення діяльності у сфері телекомунікацій з надання послуг з технічного обслуговування і експлуатації телекомунікаційних мереж, мереж ефірного теле- та радіомовлення, проводового радіомовлення та телемереж, затверджені рішенням Національної комісії з питань регулювання зв'язку України від 11.11.2010 N 513 та зареєстровані в Міністерстві юстиції України 30.11.2010 за N 1200/18495.

 

Директор Департаменту
ліцензування

М. С. Сокирко

 

Додаток 11
до рішення Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації
07.03.2017 N 120

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ
з видачі копії ліцензії на здійснення діяльності у сфері телекомунікацій

1. Суб'єкт надання адміністративної послуги
(найменування, місцезнаходження, режим роботи, телефон, адреса електронної пошти та веб-сайту)

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (далі - НКРЗІ)
вул. Хрещатик, 22, м. Київ, 01001;
понеділок - четвер: 9:00 - 18:00, п'ятниця: 9:00 - 16:45;
тел. (Відділ документального забезпечення та Архіву): (044) 202-00-22, (044) 202-00-43;
ел. пошта: vdz@nkrzi.gov.ua; http://www.nkrzi.gov.ua/uk/
Для отримання інформації про порядок надання адміністративної послуги можна звернутися за тел.: (044) 202-00-30

2. Перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, порядок та спосіб їх подання, а в разі потреби - інформацію про умови чи підстави отримання адміністративної послуги

У разі створення суб'єктом господарювання філії, іншого відокремленого підрозділу, а також укладення договору із провайдером телекомунікацій, які здійснюватимуть діяльність у сфері телекомунікацій за отриманою таким суб'єктом господарювання ліцензією, цей суб'єкт господарювання повинен подати до НКРЗІ:
Заяву про видачу копії ліцензії відповідно до:
- додатків 3, 4 Ліцензійних умов здійснення діяльності у сфері телекомунікацій з надання послуг фіксованого телефонного зв'язку з використанням безпроводового доступу до телекомунікаційної мережі з правом технічного обслуговування і надання в користування каналів електрозв'язку: місцевого, міжміського, міжнародного, затверджених рішенням Національної комісії з питань регулювання зв'язку України від 29.07.2010 N 348 та зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 16.08.2010 року за N 688/17983;
- додатків 3, 4 Ліцензійних умов здійснення діяльності у сфері телекомунікацій з надання послуг фіксованого телефонного зв'язку з правом технічного обслуговування та експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в користування каналів електрозв'язку: місцевого, міжміського, міжнародного, затверджених рішенням Національної комісії з питань регулювання зв'язку України від 10.12.2009 N 1789 та зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 13.01.2010 року за N 19/17314;
- додатків 4, 5 Ліцензійних умов здійснення діяльності у сфері телекомунікацій з надання послуг рухомого (мобільного) телефонного зв'язку з правом технічного обслуговування та експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в користування каналів електрозв'язку, затверджених рішенням Національної комісії з питань регулювання зв'язку України 26.01.2006 N 179 та зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 17 лютого 2006 року за N 145/12019;
- додатку 3 Ліцензійних умов здійснення діяльності у сфері телекомунікацій з надання послуг з технічного обслуговування і експлуатації телекомунікаційних мереж, мереж ефірного теле- та радіомовлення, проводового радіомовлення та телемереж, затверджених рішенням Національної комісії з питань регулювання зв'язку України від 11.11.2010 N 513 та зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 30.11.2010 року за N 1200/18495.
До заяви про видачу копії ліцензії додаються:
для філії, іншого відокремленого підрозділу - засвідчена в установленому законодавством порядку копія довідки про внесення до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України;
для провайдера телекомунікацій - засвідчені в установленому законодавством порядку копії договору з ліцензіатом та свідоцтва про державну реєстрацію провайдера телекомунікацій.
Документи подаються до НКРЗІ в паперовому вигляді.

3. Платність або безоплатність адміністративної послуги, розмір та порядок внесення плати (адміністративного збору) за платну адміністративну послугу

Плата за надання адміністративної послуги встановлена постановою Кабінету Міністрів України від 16.06.2004 N 773 "Про розміри та порядок зарахування плати за видачу, переоформлення, видачу дубліката, копії ліцензії на провадження діяльності у сфері телекомунікацій і продовження строку її дії"

4. Строк надання адміністративної послуги

30 календарних днів з дня подання суб'єктом звернення заяви та документів.
Відповідно до частини четвертої статті 10 Закону України "Про адміністративні послуги" (Закон N 5203-VI) в разі неможливості прийняття зазначеного рішення у такий строк - на першому засіданні (слуханні) після закінчення цього строку.
Копія рішення НКРЗІ про видачу копії ліцензії на здійснення діяльності у сфері телекомунікацій надсилається (видається) заявникові протягом трьох робочих днів від дати його прийняття.
Заявник протягом 30 календарних днів від дня направлення йому повідомлення про прийняття рішення щодо видачі копії ліцензії надає до НКРЗІ документи, що підтверджують внесення плати за видачу ліцензії.
Видача копії ліцензії на здійснення діяльності у сфері телекомунікацій здійснюється не пізніше трьох робочих днів від дня надходження документа, що підтверджує внесення плати за видачу копії ліцензії.

5. Результат надання адміністративної послуги

Копія ліцензії на здійснення діяльності у сфері телекомунікацій (після отримання НКРЗІ документа, що підтверджує внесення плати до Державного бюджету України за її видачу).

6. Можливі способи отримання відповіді (результату)

Копія рішення (витяг) НКРЗІ надсилається листом з повідомленням про оплату за видачу копії ліцензії на вказану у заяві поштову адресу. Оформлення копії ліцензії на здійснення діяльності у сфері телекомунікацій після надходження документа, що підтверджує внесення плати за видачу копії ліцензії. Отримання оформленої копії ліцензії особисто заявником, або довіреною особою (за довіреністю).

7. Акти законодавства, що регулюють порядок та умови надання адміністративної послуги

Закони України "Про адміністративні послуги" (Закон N 5203-VI), "Про телекомунікації", постанова Кабінету Міністрів України від 16.06.2004 N 773 "Про розміри та порядок зарахування плати за видачу, переоформлення, видачу дубліката, копії ліцензії на провадження діяльності у сфері телекомунікацій і продовження строку її дії";
Ліцензійні умови здійснення діяльності у сфері телекомунікацій з надання послуг фіксованого телефонного зв'язку з використанням безпроводового доступу до телекомунікаційної мережі з правом технічного обслуговування і надання в користування каналів електрозв'язку: місцевого, міжміського, міжнародного, затверджені рішенням Національної комісії з питань регулювання зв'язку України від 29.07.2010 N 348 та зареєстровані в Міністерстві юстиції України 16.08.2010 за N 688/17983;
Ліцензійні умови здійснення діяльності у сфері телекомунікацій з надання послуг фіксованого телефонного зв'язку з правом технічного обслуговування та експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в користування каналів електрозв'язку: місцевого, міжміського, міжнародного, затверджені рішенням Національної комісії з питань регулювання зв'язку України від 10.12.2009 N 1789 та зареєстровані в Міністерстві юстиції України 13.01.2010 за N 19/17314;
Ліцензійні умови здійснення діяльності у сфері телекомунікацій з надання послуг рухомого (мобільного) телефонного зв'язку з правом технічного обслуговування та експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в користування каналів електрозв'язку, затверджені рішенням Національної комісії з питань регулювання зв'язку України 26.01.2006 N 179 та зареєстровані в Міністерстві юстиції України 17.02.2006 за N 145/12019;
Ліцензійні умови здійснення діяльності у сфері телекомунікацій з надання послуг з технічного обслуговування і експлуатації телекомунікаційних мереж, мереж ефірного теле- та радіомовлення, проводового радіомовлення та телемереж, затверджені рішенням Національної комісії з питань регулювання зв'язку України від 11.11.2010 N 513 та зареєстровані в Міністерстві юстиції України 30.11.2010 за N 1200/18495.

 

Директор Департаменту
ліцензування

М. С. Сокирко

 

Додаток 12
до рішення Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації
07.03.2017 N 120

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ
з продовження строку дії ліцензії на здійснення діяльності у сфері телекомунікацій

1. Суб'єкт надання адміністративної послуги
(найменування, місцезнаходження, режим роботи, телефон, адреса електронної пошти та веб-сайту)

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (далі - НКРЗІ)
вул. Хрещатик, 22, м. Київ, 01001;
понеділок - четвер: 9:00 - 18:00, п'ятниця: 9:00 - 16:45;
тел. (Відділ документального забезпечення та Архіву): (044) 202-00-22, (044) 202-00-43;
ел. пошта: vdz@nkrzi.gov.ua; http://www.nkrzi.gov.ua/uk/
Для отримання інформації про порядок надання адміністративної послуги можна звернутися за тел.: (044) 202-00-30

2. Перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, порядок та спосіб їх подання, а в разі потреби - інформацію про умови чи підстави отримання адміністративної послуги

У разі якщо суб'єкт господарювання має намір здійснювати зазначений у ліцензії вид діяльності у сфері телекомунікацій після закінчення строку її дії, він повинен не пізніше ніж за чотири місяці до закінчення строку дії ліцензії звернутися до НКРЗІ із заявою про продовження строку її дії відповідно до:
- додатку 5 Ліцензійних умов здійснення діяльності у сфері телекомунікацій з надання послуг фіксованого телефонного зв'язку з використанням безпроводового доступу до телекомунікаційної мережі з правом технічного обслуговування і надання в користування каналів електрозв'язку: місцевого, міжміського, міжнародного, затверджених рішенням Національної комісії з питань регулювання зв'язку України від 29.07.2010 N 348 та зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 16.08.2010 за N 688/17983;
- додатку 5 Ліцензійних умов здійснення діяльності у сфері телекомунікацій з надання послуг фіксованого телефонного зв'язку з правом технічного обслуговування та експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в користування каналів електрозв'язку: місцевого, міжміського, міжнародного, затверджених рішенням Національної комісії з питань регулювання зв'язку України від 10.12.2009 N 1789 та зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 13.01.2010 за N 19/17314;
- додатку 8 Ліцензійних умов здійснення діяльності у сфері телекомунікацій з надання послуг рухомого (мобільного) телефонного зв'язку з правом технічного обслуговування та експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в користування каналів електрозв'язку, затверджених рішенням Національної комісії з питань регулювання зв'язку України 26.01.2006 N 179 та зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 17.02.2006 за N 145/12019;
- додатку 6 Ліцензійних умов здійснення діяльності у сфері телекомунікацій з надання послуг з технічного обслуговування і експлуатації телекомунікаційних мереж, мереж ефірного теле- та радіомовлення, проводового радіомовлення та телемереж, затверджених рішенням Національної комісії з питань регулювання зв'язку України від 11.11.2010 N 513 та зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 30.11.2010 за N 1200/18495;
- Планом утворення та використання телекомунікаційної мережі за підписом заявника - суб'єкта господарської діяльності згідно з вимогами додатка 1 до рішення НКРЗІ від 05.11.2013 N 716 "Про затвердження зразка заяви про видачу ліцензії на здійснення діяльності у сфері телекомунікацій" (Рішення N 716), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 22.11.2013 за N 1994/24526.
Документи подаються до НКРЗІ в паперовому вигляді.
Процедура продовження терміну дії ліцензії застосовується тільки до тих видів діяльності, які ліцензуються відповідно до Закону України "Про телекомунікації".

3. Платність або безоплатність адміністративної послуги, розмір та порядок внесення плати (адміністративного збору) за платну адміністративну послугу

Плата за надання адміністративної послуги встановлена постановою Кабінету Міністрів України від 16 червня 2004 р. N 773 "Про розміри та порядок зарахування плати за видачу, переоформлення, видачу дубліката, копії ліцензії на провадження діяльності у сфері телекомунікацій і продовження строку її дії"

4. Строк надання адміністративної послуги

Рішення про продовження строку дії ліцензії або про відмову в продовженні строку її дії із зазначенням підстав відмови повинно бути направлено заявнику не пізніше ніж через 15 робочих днів від моменту реєстрації заяви.
Відповідно до частини четвертої статті 10 Закону України "Про адміністративні послуги" (Закон N 5203-VI) в разі неможливості прийняття зазначеного рішення у такий строк - на першому засіданні (слуханні) після закінчення цього строку.
Копія рішення НКРЗІ про продовження терміну дії ліцензії на здійснення діяльності у сфері телекомунікацій надсилається (видається) заявникові протягом трьох робочих днів від дати його прийняття.
Заявник протягом 30 календарних днів від дня направлення йому повідомлення про прийняття рішення про продовження терміну дії ліцензії на здійснення діяльності у сфері телекомунікацій надає до НКРЗІ документи, що підтверджують внесення плати за продовження терміну дії ліцензії.
Видача ліцензії на здійснення діяльності у сфері телекомунікацій здійснюється не пізніше трьох робочих днів від дня надходження документа, що підтверджує внесення плати за видачу ліцензії.

5. Результат надання адміністративної послуги

Ліцензія на здійснення діяльності у сфері телекомунікацій (після отримання НКРЗІ документа, що підтверджує внесення плати до Державного бюджету України за продовження строку її дії).

6. Можливі способи отримання відповіді (результату)

Копія рішення НКРЗІ надсилається листом з повідомленням про оплату за видачу ліцензії на вказану у заяві поштову адресу. НКРЗІ оформлює ліцензію не пізніше ніж через три робочі дні від дня надходження документа, що підтверджує внесення плати за видачу ліцензії. Отримання оформленої ліцензії здійснюється особисто заявником, або довіреною особою за довіреністю.

7. Акти законодавства, що регулюють порядок та умови надання адміністративної послуги

Закони України "Про адміністративні послуги" (Закон N 5203-VI), "Про телекомунікації", постанова Кабінету Міністрів України від 16.06.2004 N 773 "Про розміри та порядок зарахування плати за видачу, переоформлення, видачу дубліката, копії ліцензії на провадження діяльності у сфері телекомунікацій і продовження строку її дії";
Ліцензійні умови здійснення діяльності у сфері телекомунікацій з надання послуг фіксованого телефонного зв'язку з використанням безпроводового доступу до телекомунікаційної мережі з правом технічного обслуговування і надання в користування каналів електрозв'язку: місцевого, міжміського, міжнародного, затверджені рішенням Національної комісії з питань регулювання зв'язку України від 29.07.2010 N 348 та зареєстровані в Міністерстві юстиції України 16.08.2010 за N 688/17983;
Ліцензійні умови здійснення діяльності у сфері телекомунікацій з надання послуг фіксованого телефонного зв'язку з правом технічного обслуговування та експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в користування каналів електрозв'язку: місцевого, міжміського, міжнародного, затверджені рішенням Національної комісії з питань регулювання зв'язку України від 10.12.2009 N 1789 та зареєстровані в Міністерстві юстиції України 13.01.2010 за N 19/17314;
Ліцензійні умови здійснення діяльності у сфері телекомунікацій з надання послуг рухомого (мобільного) телефонного зв'язку з правом технічного обслуговування та експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в користування каналів електрозв'язку, затверджені рішенням Національної комісії з питань регулювання зв'язку України 26.01.2006 N 179 та зареєстровані в Міністерстві юстиції України 17.02.2006 за N 145/12019;
Ліцензійні умови здійснення діяльності у сфері телекомунікацій з надання послуг з технічного обслуговування і експлуатації телекомунікаційних мереж, мереж ефірного теле- та радіомовлення, проводового радіомовлення та телемереж, затверджені рішенням Національної комісії з питань регулювання зв'язку України від 11.11.2010 N 513 та зареєстровані в Міністерстві юстиції України 30.11.2010 за N 1200/18495;
рішення НКРЗІ від 05.11.2013 N 716 "Про затвердження зразка заяви про видачу ліцензії на здійснення діяльності у сфері телекомунікацій" (Рішення N 716), зареєстроване в Міністерстві юстиції України 22.11.2013 за N 1994/24526.

 

Директор Департаменту
ліцензування

М. С. Сокирко

 

Додаток 13
до рішення Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації
07.03.2017 N 120

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ
з переоформлення ліцензій на здійснення діяльності у сфері телекомунікацій

1. Суб'єкт надання адміністративної послуги
(найменування, місцезнаходження, режим роботи, телефон, адреса електронної пошти та веб-сайту)

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (далі - НКРЗІ)
вул. Хрещатик, 22, м. Київ, 01001;
понеділок - четвер: 9:00 - 18:00, п'ятниця: 9:00 - 16:45;
тел. (Відділ документального забезпечення та Архіву): (044) 202-00-22, (044) 202-00-43;
ел. пошта: vdz@nkrzi.gov.ua; http://www.nkrzi.gov.ua/uk/
Для отримання інформації про порядок надання адміністративної послуги можна звернутися за тел.: (044) 202-00-30

2. Перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, порядок та спосіб їх подання, а в разі потреби - інформацію про умови чи підстави отримання адміністративної послуги

У разі виникнення підстав для переоформлення ліцензії відповідно до статті 50 Закону України "Про телекомунікації" суб'єкт господарювання зобов'язаний протягом 30 робочих днів подати до НКРЗІ заяву про переоформлення ліцензії відповідно до додатку 6:
- Ліцензійних умов здійснення діяльності у сфері телекомунікацій з надання послуг фіксованого телефонного зв'язку з використанням безпроводового доступу до телекомунікаційної мережі з правом технічного обслуговування і надання в користування каналів електрозв'язку: місцевого, міжміського, міжнародного, затверджених рішенням Національної комісії з питань регулювання зв'язку України від 29.07.2010 N 348 та зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 16.08.2010 за N 688/17983;
- Ліцензійних умов здійснення діяльності у сфері телекомунікацій з надання послуг фіксованого телефонного зв'язку з правом технічного обслуговування та експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в користування каналів електрозв'язку: місцевого, міжміського, міжнародного, затверджених рішенням Національної комісії з питань регулювання зв'язку України від 10.12.2009 N 1789 та зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 13.01.2010 за N 19/17314;
- Ліцензійних умов здійснення діяльності у сфері телекомунікацій з надання послуг рухомого (мобільного) телефонного зв'язку з правом технічного обслуговування та експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в користування каналів електрозв'язку, затверджених рішенням Національної комісії з питань регулювання зв'язку України 26.01.2006 N 179 та зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 17.02.2006 за N 145/12019;
- додатку 4 Ліцензійних умов здійснення діяльності у сфері телекомунікацій з надання послуг з технічного обслуговування і експлуатації телекомунікаційних мереж, мереж ефірного теле- та радіомовлення, проводового радіомовлення та телемереж затверджених рішенням Національної комісії з питань регулювання зв'язку України від 11.11.2010 N 513 та зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 30.11.2010 за N 1200/18495;
- разом з ліцензією, що підлягає переоформленню, та виданими копіями ліцензії;
- відповідні документи або їх нотаріально засвідчені копії, які підтверджують зазначені зміни.
Документи подаються до НКРЗІ в паперовому вигляді.
Підстави:
1) зміна найменування юридичної особи або прізвища, імені, по батькові фізичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності;
2) зміна місцезнаходження юридичної особи або місця проживання фізичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності;
3) реорганізація юридичної особи - суб'єкта господарювання шляхом зміни організаційно-правової форми, перетворення, злиття, приєднання. У цьому випадку ліцензії, отримані оператором телекомунікацій, переоформляються на його правонаступника.

3. Платність або безоплатність адміністративної послуги, розмір та порядок внесення плати (адміністративного збору) за платну адміністративну послугу

Плата за надання адміністративної послуги встановлена постановою Кабінету Міністрів України від 16 червня 2004 р. N 773 "Про розміри та порядок зарахування плати за видачу, переоформлення, видачу дубліката, копії ліцензії на провадження діяльності у сфері телекомунікацій і продовження строку її дії"

4. Строк надання адміністративної послуги

НКРЗІ, протягом десяти робочих днів з дати реєстрації заяви про переоформлення ліцензії зобов'язана при наданні документів, що підтверджують оплату переоформлення, видати переоформлену на новому бланку ліцензію з урахуванням змін, зазначених у заяві про переоформлення ліцензії, або відмовити в переоформленні ліцензії у разі відсутності підстав для переоформлення чи недостовірних даних у поданих документах.

5. Результат надання адміністративної послуги

Ліцензія на здійснення діяльності у сфері телекомунікацій (після отримання НКРЗІ документа, що підтверджує внесення плати до Державного бюджету України за її переоформлення).

6. Можливі способи отримання відповіді (результату)

Копія рішення НКРЗІ надсилається листом з повідомленням про оплату за видачу ліцензії на вказану у заяві поштову адресу. Видача ліцензії на здійснення діяльності у сфері телекомунікацій не пізніше ніж через три робочі дні від дня надходження документа, що підтверджує внесення плати за видачу ліцензії, особисто заявником, або довіреною особою за довіреністю.

7. Акти законодавства, що регулюють порядок та умови надання адміністративної послуги

Закони України "Про адміністративні послуги" (Закон N 5203-VI), "Про телекомунікації", постанови Кабінету Міністрів України від 16.06.2004 N 773 "Про розміри та порядок зарахування плати за видачу, переоформлення, видачу дубліката, копії ліцензії на провадження діяльності у сфері телекомунікацій і продовження строку її дії";
Ліцензійні умови здійснення діяльності у сфері телекомунікацій з надання послуг фіксованого телефонного зв'язку з використанням безпроводового доступу до телекомунікаційної мережі з правом технічного обслуговування і надання в користування каналів електрозв'язку: місцевого, міжміського, міжнародного, затверджені рішенням Національної комісії з питань регулювання зв'язку України від 29.07.2010 N 348 та зареєстровані в Міністерстві юстиції України 16.08.2010 за N 688/17983;
Ліцензійні умови здійснення діяльності у сфері телекомунікацій з надання послуг фіксованого телефонного зв'язку з правом технічного обслуговування та експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в користування каналів електрозв'язку: місцевого, міжміського, міжнародного, затверджені рішенням Національної комісії з питань регулювання зв'язку України від 10.12.2009 N 1789 та зареєстровані в Міністерстві юстиції України 13.01.2010 за N 19/17314;
Ліцензійні умови здійснення діяльності у сфері телекомунікацій з надання послуг рухомого (мобільного) телефонного зв'язку з правом технічного обслуговування та експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в користування каналів електрозв'язку, затверджені рішенням Національної комісії з питань регулювання зв'язку України 26.01.2006 N 179 та зареєстровані в Міністерстві юстиції України 17.02.2006 за N 145/12019;
Ліцензійні умови здійснення діяльності у сфері телекомунікацій з надання послуг з технічного обслуговування і експлуатації телекомунікаційних мереж, мереж ефірного теле- та радіомовлення, проводового радіомовлення та телемереж, затверджені рішенням Національної комісії з питань регулювання зв'язку України від 11.11.2010 N 513 та зареєстровані в Міністерстві юстиції України 30.11.2010 за N 1200/18495.

 

Директор Департаменту
ліцензування

М. С. Сокирко

 

Додаток 14
до рішення Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації
07.03.2017 N 120

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ
з видачі дубліката ліцензії на здійснення діяльності у сфері телекомунікацій

1. Суб'єкт надання адміністративної послуги
(найменування, місцезнаходження, режим роботи, телефон, адреса електронної пошти та веб-сайту)

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (далі - НКРЗІ)
вул. Хрещатик, 22, м. Київ, 01001;
понеділок - четвер: 9:00 - 18:00, п'ятниця: 9:00 - 16:45;
тел. (Відділ документального забезпечення та Архіву): (044) 202-00-22, (044) 202-00-43;
ел. пошта: vdz@ nkrzi.gov.ua; http://www.nkrzi.gov.ua/uk/
Для отримання інформації про порядок надання адміністративної послуги можна звернутися за тел.: (044) 202-00-30

2. Перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, порядок та спосіб їх подання, а в разі потреби - інформацію про умови чи підстави отримання адміністративної послуги

У разі втрати чи пошкодження ліцензії суб'єкт господарювання звертається до НКРЗІ із заявою про видачу її дубліката відповідно до:
- додатку 5 Ліцензійних умов здійснення діяльності у сфері телекомунікацій з надання послуг з технічного обслуговування і експлуатації телекомунікаційних мереж, мереж ефірного теле- та радіомовлення, проводового радіомовлення та телемереж, затверджених рішенням Національної комісії з питань регулювання зв'язку України від 11.11.2010 N 513 та зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 30.11.2010 за N 1200/18495;
- додатку 7:
• Ліцензійних умов здійснення діяльності у сфері телекомунікацій з надання послуг фіксованого телефонного зв'язку з використанням безпроводового доступу до телекомунікаційної мережі з правом технічного обслуговування і надання в користування каналів електрозв'язку: місцевого, міжміського, міжнародного, затверджених рішенням Національної комісії з питань регулювання зв'язку України від 29.07.2010 N 348 та зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 16.08.2010 за N 688/17983;
• Ліцензійних умов здійснення діяльності у сфері телекомунікацій з надання послуг фіксованого телефонного зв'язку з правом технічного обслуговування та експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в користування каналів електрозв'язку: місцевого, міжміського, міжнародного, затверджених рішенням Національної комісії з питань регулювання зв'язку України від 10.12.2009 N 1789 та зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 13.01.2010 за N 19/17314;
• Ліцензійних умов здійснення діяльності у сфері телекомунікацій з надання послуг рухомого (мобільного) телефонного зв'язку з правом технічного обслуговування та експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в користування каналів електрозв'язку, затверджених рішенням Національної комісії з питань регулювання зв'язку України 26.01.2006 N 179 та зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 17.02.2006 за N 145/12019.
Якщо бланк ліцензії не придатний для користування внаслідок його пошкодження, разом із заявою подається пошкоджений бланк ліцензії.
Документи подаються до НКРЗІ в паперовому вигляді.
Підстави:
1) втрата ліцензії;
2) пошкодження бланка ліцензії.

3. Платність або безоплатність адміністративної послуги, розмір та порядок внесення плати (адміністративного збору) за платну адміністративну послугу

Плата за надання адміністративної послуги встановлена постановою Кабінету Міністрів України від 16.06.2004 N 773 "Про розміри та порядок зарахування плати за видачу, переоформлення, видачу дубліката, копії ліцензії на провадження діяльності у сфері телекомунікацій і продовження строку її дії"

4. Строк надання адміністративної послуги

НКРЗІ зобов'язана протягом п'яти робочих днів з дати одержання заяви при наданні документів, що підтверджують оплату видачі дубліката, видати заявникові дублікат втраченої або пошкодженої ліцензії.
Відповідно до частини четвертої статті 10 Закону України "Про адміністративні послуги" (Закон N 5203-VI) в разі неможливості прийняття зазначеного рішення у такий строк - на першому засіданні (слуханні) після закінчення цього строку.
Копія рішення НКРЗІ про видачу дубліката ліцензії на здійснення діяльності у сфері телекомунікацій надсилається (видається) заявникові протягом трьох робочих днів від дати його прийняття.

5. Результат надання адміністративної послуги

Дублікат ліцензії на здійснення діяльності у сфері телекомунікацій (після отримання НКРЗІ документа, що підтверджує внесення плати до Державного бюджету України за його видачу).

6. Можливі способи отримання відповіді (результату)

Копія рішення НКРЗІ надсилається листом з повідомленням про оплату за видачу дубліката ліцензії на вказану у заяві поштову адресу. Отримання дубліката ліцензії на здійснення діяльності у сфері телекомунікацій здійснюється після надходження документа, що підтверджує внесення плати за видачу дубліката ліцензії, особисто заявником або довіреною особою за довіреністю.

7. Акти законодавства, що регулюють порядок та умови надання адміністративної послуги

Закони України "Про адміністративні послуги" (Закон N 5203-VI), "Про телекомунікації", Постанови Кабінету Міністрів України від 16.06.2004 N 773 "Про розміри та порядок зарахування плати за видачу, переоформлення, видачу дубліката, копії ліцензії на провадження діяльності у сфері телекомунікацій і продовження строку її дії";
Ліцензійні умови здійснення діяльності у сфері телекомунікацій з надання послуг фіксованого телефонного зв'язку з використанням безпроводового доступу до телекомунікаційної мережі з правом технічного обслуговування і надання в користування каналів електрозв'язку: місцевого, міжміського, міжнародного, затверджені рішенням Національної комісії з питань регулювання зв'язку України від 29.07.2010 N 348 та зареєстровані в Міністерстві юстиції України 16.08.2010 за N 688/17983;
Ліцензійні умови здійснення діяльності у сфері телекомунікацій з надання послуг фіксованого телефонного зв'язку з правом технічного обслуговування та експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в користування каналів електрозв'язку: місцевого, міжміського, міжнародного, затверджені рішенням Національної комісії з питань регулювання зв'язку України від 10.12.2009 N 1789 та зареєстровані в Міністерстві юстиції України 13.01.2010 за N 19/17314;
Ліцензійні умови здійснення діяльності у сфері телекомунікацій з надання послуг рухомого (мобільного) телефонного зв'язку з правом технічного обслуговування та експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в користування каналів електрозв'язку, затверджені рішенням Національної комісії з питань регулювання зв'язку України 26.01.2006 N 179 та зареєстровані в Міністерстві юстиції України 17.02.2006 за N 145/12019;
Ліцензійні умови здійснення діяльності у сфері телекомунікацій з надання послуг з технічного обслуговування і експлуатації телекомунікаційних мереж, мереж ефірного теле- та радіомовлення, проводового радіомовлення та телемереж, затверджені рішенням Національної комісії з питань регулювання зв'язку України від 11.11.2010 N 513 та зареєстровані в Міністерстві юстиції України 30.11.2010 за N 1200/18495.

 

Директор Департаменту
ліцензування

М. С. Сокирко

 

Додаток 15
до рішення Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації
07.03.2017 N 120

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ
з виділення номерного ресурсу

1. Суб'єкт надання адміністративної послуги
(найменування, місцезнаходження, режим роботи, телефон, адреса електронної пошти та веб-сайту)

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (далі - НКРЗІ)
вул. Хрещатик, 22, м. Київ, 01001;
понеділок - четвер: 9:00 - 18:00, п'ятниця: 9:00 - 16:45;
тел. (канцелярія): (044) 202-00-22, (044) 202-00-43;
ел. пошта: kabmin_doc@nkrzi.gov.ua.
Для отримання інформації про порядок надання адміністративної послуги можна звернутися за тел. (044) 202-00-80 або направши запитання на адреси електронної пошти: bratitsa@nkrzi.gov.ua, mom@nkrzi.gov.ua

2. Перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, порядок та спосіб їх подання, а в разі потреби - інформацію про умови чи підстави отримання адміністративної послуги

Для отримання номерного ресурсу оператор подає до НКРЗІ:
- супровідний лист;
- заява про виділення номерного ресурсу згідно з додатком 2 до Положення про державне регулювання номерного ресурсу телекомунікаційної мережі загального користування України, яке затверджене рішенням Національної комісії з питань регулювання зв'язку України від 01.06.2007 N 769 та зареєстроване в Міністерстві юстиції України 20.06.2007 за N 679/13946 (далі - Положення);
- завірена копія ліцензії на відповідний вид діяльності з надання послуг у сфері телекомунікацій, а якщо вид діяльності не ліцензується - завірена копія повідомлення НКРЗІ про включення заявника до Реєстру операторів, провайдерів телекомунікацій як оператора телекомунікацій;
- пояснювальна записка з обґрунтуванням потреби у виділенні заявленого обсягу номерного ресурсу (до заяви на виділення кодів пунктів сигналізації мережі СКС-7 не додається);
- звіт про використання виділеного номерного ресурсу (додаток 6 до Положення) на тій території, де заявник планує отримати номерний ресурс, станом на перше число місяця, у якому подається заява (при первинному зверненні заявника на отримання номерного ресурсу та до заяви про виділення кодів пунктів сигналізації мережі СКС-7 звіт не додається);
- завірена копія схеми приєднання до мережі СКС-7, погоджена з оператором, до якого запроектоване приєднання (подається для отримання кодів мереж сигналізації у складі нумерації мережі СКС-7 чи кодів пунктів сигналізації мережі СКС-7);
- інші інформаційні матеріали, що містять додаткові пояснення щодо мети звернення (за бажанням заявника).
Для отримання скорочених номерів оператор, до телекомунікаційної мережі якого приєднаний, або має намір приєднатися, замовник інформаційно-довідкової служби або замовної послуги, подає до НКРЗІ:
- супровідний лист;
- заява про виділення скороченого номера згідно з додатком 3 до Положення;
- завірена копія ліцензії на відповідний вид діяльності з надання послуг у сфері телекомунікацій;
- пояснювальна записка з обґрунтуванням потреби у виділенні заявленого обсягу номерного ресурсу (скороченого номера);
- звернення замовника інформаційно-довідкової служби або замовної послуги з обґрунтуванням необхідності створення такої служби або надання послуги.
Для отримання національного ідентифікаційного коду мережі призначення фіксованого зв'язку (КІД) оператор подає до НКРЗІ:
- супровідний лист;
- пояснювальна записка з обґрунтуванням потреби у виділенні заявленого обсягу коду КІД, яка має містити відомості, зокрема про наявність планів поетапного розгортання абонентської мережі з висвітленням кількісних показників відповідно до ємності заявленого коду КІД;
- завірена копія ліцензії на здійснення діяльності з надання послуг місцевого телефонного зв'язку в декількох регіонах України;
- завірена копія ліцензії на здійснення діяльності з надання послуг міжміського телефонного зв'язку в тих регіонах України, де оператор надає послуги місцевого телефонного зв'язку.
Документи повинні містити повну та достовірну інформацію і складаються українською мовою.
Не допускається надання одного комплекту документів по різних типах заяв та видах номерного ресурсу.

3. Платність або безоплатність адміністративної послуги, розмір та порядок внесення плати (адміністративного збору) за платну адміністративну послугу

За виділення номерного ресурсу справляється плата в розмірі, встановленому постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2008 N 1147 "Про затвердження розміру плати за виділення номерного ресурсу і порядок її внесення".
Плата за виділення номерного ресурсу вноситься протягом 30 днів після отримання оператором телекомунікацій повідомлення про прийняття НКРЗІ рішення про виділення номерного ресурсу.

4. Строк надання адміністративної послуги

Рішення про виділення або відмову у виділенні номерного ресурсу приймається НКРЗІ протягом 30 календарних днів з моменту реєстрації заяви в НКРЗІ.
Протягом трьох робочих днів з дня оформлення рішення НКРЗІ надсилається повідомлення про прийняте рішення.
Протягом 30 днів після отримання повідомлення про прийняття рішення НКРЗІ вноситься плата за виділення номерного ресурсу.
Протягом трьох днів після надання оригіналів документів, що підтверджують внесення плати за виділення номерного ресурсу оформляється дозвіл на використання номерного ресурсу.

5. Результат надання адміністративної послуги

Виділення номерного ресурсу та видача дозволу на його використання.

6. Можливі способи отримання відповіді (результату)

Дозвіл на використання номерного ресурсу видається заявнику, за умови пред'явлення документу, який підтверджує повноваження особи на отримання такого дозволу (довіреність) та документу, що посвідчує особу.

7. Акти законодавства, що регулюють порядок та умови надання адміністративної послуги

Закони України "Про адміністративні послуги" (Закон N 5203-VI), "Про телекомунікації", постанова Кабінету Міністрів України від 27.12.2008 N 1147 "Про затвердження розміру плати за виділення номерного ресурсу і порядок її внесення", Положення, Національний план нумерації України, затверджений наказом Міністерства транспорту та зв'язку України від 23.11.2006 N 1105 та зареєстрований в Міністерстві юстиції України 07.12.2006 за N 1284/13158.

 

Директор
Департаменту зв'язку

І. І. Хохотва

 

Додаток 16
до рішення Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації
07.03.2017 N 120

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ
з переоформлення дозволу на використання номерного ресурсу

1. Суб'єкт надання адміністративної послуги
(найменування, місцезнаходження, режим роботи, телефон, адреса електронної пошти та веб-сайту)

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (далі - НКРЗІ)
вул. Хрещатик, 22, м. Київ, 01001;
понеділок - четвер: 9:00 - 18:00, п'ятниця: 9:00 - 16:45;
тел. (канцелярія): (044) 202-00-22, (044) 202-00-43;
ел. пошта: kabmin_doc@nkrzi.gov.ua.
Для отримання інформації про порядок надання адміністративної послуги можна звернутися за тел. (044) 202-00-80 або направши запитання на адреси електронної пошти: bratitsa@nkrzi.gov.ua, mom@nkrzi.gov.ua

2. Перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, порядок та спосіб їх подання, а в разі потреби - інформацію про умови чи підстави отримання адміністративної послуги

Для переоформлення дозволу на використання номерного ресурсу оператор подає до НКРЗІ:
- супровідний лист;
- заява про переоформлення дозволу на використання номерного ресурсу згідно з додатком 4 до Положення про державне регулювання номерного ресурсу телекомунікаційної мережі загального користування України, яке затверджене рішенням Національної комісії з питань регулювання зв'язку України від 01.06.2007 N 769 та зареєстроване в Міністерстві юстиції України 20.06.2007 за N 679/13946 (далі - Положення);
- завірена копія ліцензії на відповідний вид діяльності з надання послуг у сфері телекомунікацій (у разі подання заяви на переоформлення за підпунктом 7.2.2 Положення завірена копія ліцензії додається оператором після її отримання у разі прийняття рішення НКРЗІ про переоформлення, продовження строку дії або видачі нової ліцензії);
- пояснювальна записка з обґрунтуванням підстави переоформлення дозволу;
- звіт про використання виділеного оператору номерного ресурсу (додаток 6 до Положення) на території, де заявлене переоформлення, станом на перше число місяця, у якому подається заява.
- оригінали документів, які надають право на використання номерного ресурсу, заявленого до переоформлення;
- нотаріально завірені копії документів, що засвідчують наявність підстав для переоформлення дозволу при реорганізації юридичної особи - суб'єкта господарювання шляхом перетворення, злиття, приєднання, виділення, поділу;
- інші інформаційні матеріали, що містять додаткові пояснення щодо мети звернення (за бажанням заявника).
Документи повинні містити повну та достовірну інформацію і складаються українською мовою.

3. Платність або безоплатність адміністративної послуги, розмір та порядок внесення плати (адміністративного збору) за платну адміністративну послугу

Надається безоплатно.

4. Строк надання адміністративної послуги

Рішення про переоформлення або про відмову у переоформленні дозволу на використання номерного ресурсу приймається НКРЗІ протягом 30 днів з моменту реєстрації заяви в НКРЗІ.
Протягом трьох робочих днів з дня оформлення рішення НКРЗІ надсилається повідомлення про прийняте рішення.
Протягом трьох робочих днів з дня оформлення рішення НКРЗІ оформляється дозвіл на використання номерного ресурсу.

5. Результат надання адміністративної послуги

Видача переоформленого дозволу на використання номерного ресурсу.

6. Можливі способи отримання відповіді (результату)

Дозвіл на використання номерного ресурсу видається заявнику, за умови пред'явлення документу, який підтверджує повноваження особи на отримання такого дозволу (довіреність) та документу, що посвідчує особу.

7. Акти законодавства, що регулюють порядок та умови надання адміністративної послуги

Закони України "Про адміністративні послуги" (Закон N 5203-VI), "Про телекомунікації", постанова Кабінету Міністрів України від 27.12.2008 N 1147 "Про затвердження розміру плати за виділення номерного ресурсу і порядок її внесення", Положення, Національний план нумерації України, затверджений наказом Міністерства транспорту та зв'язку України від 23.11.2006 N 1105 та зареєстрований в Міністерстві юстиції України 07.12.2006 за N 1284/13158.

 

Директор
Департаменту зв'язку

І. І. Хохотва

 

Додаток 17
до рішення Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації
07.03.2017 N 120

ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ
з видачі ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України
(за виключенням видачі ліцензії за результатами конкурсу або тендеру)

Етапи опрацювання звернення про надання адміністративної послуги

Відповідальна посадова особа НКРЗІ

Структурні підрозділи НКРЗІ, відповідальні за етапи
(дію, рішення)

Строки виконання етапів
(дії, рішення)

1. Приймання та реєстрація документів:

 

 

 

1.1 Приймання, первинне опрацювання та реєстрація заяви і комплекту документів до неї (далі - заява) на отримання адміністративної послуги, передача заяви в паперовій формі Департаменту ліцензування, а також в установленому порядку надсилання заяви в електронній формі* відповідним структурним підрозділам і члену НКРЗІ відповідно до розподілу функцій між членами НКРЗІ.

Начальник Відділу документального забезпечення та Архіву

Відділ документального забезпечення та Архіву

У день надходження, або в перший наступний робочий день у разі надходження після закінчення робочого дня, у вихідні та святкові неробочі дні

1.2 У разі, якщо документи подано у приймальні дні безпосередньо до Департаменту ліцензування, передача їх до Відділу документального забезпечення та Архіву для опрацювання та реєстрації, як встановлено пунктом 1.1 цієї технологічної картки.

Начальник відділу ліцензування РЧР

Департамент ліцензування

У день надходження, або в перший наступний робочий день у разі надходження перед закінченням робочого дня

2. Реєстрація заяви в Департаменті ліцензування, подання на розгляд директору Департаменту ліцензування та передача її в установленому порядку на опрацювання до відділу ліцензування радіочастотного ресурсу (далі - РЧР) Департаменту ліцензування

Заступник директора Департаменту ліцензування

Департамент ліцензування

Не пізніше двох робочих днів з дня реєстрації заяви в НКРЗІ

3. Перевірка комплекту поданих документів на відповідність вимогам статті 32 Закону України "Про радіочастотний ресурс України" (далі - Закон) та Ліцензійним умовам користування радіочастотним ресурсом України, затвердженим рішенням Національної комісії з питань регулювання зв'язку України від 19.08.2005 N 53, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 20.10.2005 за N 1237/11517, визначення підстав для подальшого розгляду заяви або залишення її без розгляду, формування окремої справи

Начальник відділу ліцензування РЧР

Департамент ліцензування

Не пізніше трьох робочих днів з дня реєстрації заяви в НКРЗІ

4.

4.1. У разі, якщо заява подана (підписана) особою, яка не має на це повноважень або документи оформлені та подані з порушенням вимог статті 32 Закону, підготовка та забезпечення направлення заявнику листа НКРЗІ про залишення його заяви без розгляду із зазначенням відповідних причин та інформації, що в разі їх усунення, заявник може повторно подати заяву про видачу ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України

Начальник відділу ліцензування РЧР

Департамент ліцензування

Не пізніше тижня з дня реєстрації заяви в НКРЗІ

4.2. У разі, якщо заявником дотримано вимоги Закону щодо подачі та оформлення документів, направлення заяви до ДП "Український державний центр радіочастот" (далі - УДЦР) для отримання передбаченого Законом висновку УДЦР щодо можливості видачі ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України (далі - висновок УДЦР)

Начальник відділу ліцензування РЧР

Департамент ліцензування

Не пізніше тижня з дня реєстрації заяви в НКРЗІ

5. Контроль за терміном надходження висновку УДЦР

Начальник відділу ліцензування РЧР

Департамент ліцензування

До надходження висновку, але не пізніше ніж у тридцятиденний строк з дня направлення заяви до УДЦР

6. Фаховий аналіз та встановлення технічної можливості користування радіочастотним ресурсом з урахуванням висновку УДЦР, отриманого та зареєстрованого в порядку, встановленому пунктом 1.1 цієї технологічної картки

Начальник відділу ліцензування РЧР

Департамент ліцензування

У тридцятиденний строк з дня направлення заяви до УДЦР

7. Підготовка проекту рішення про видачу або відмову у видачі ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України (далі - проект рішення) з урахуванням висновку УДЦР

Начальник відділу ліцензування РЧР

Департамент ліцензування

Не пізніше п'яти робочих днів до дати розгляду заяви на засіданні НКРЗІ

8. Передача проекту рішення на розгляд до Департаменту правового забезпечення для візування директором Департаменту (одним із його заступників)

Начальник відділу ліцензування РЧР

Департамент ліцензування

Не пізніше п'яти робочих днів до дати розгляду заяви на засіданні НКРЗІ

9. Правовий аналіз відповідності проекту рішення повноваженням НКРЗІ, встановленій законодавством процедурі для його прийняття; та візування директором Департаменту правового забезпечення (одним із його заступників) з подальшим поверненням (в разі необхідності із зауваженнями та/або пропозиціями) до Департаменту ліцензування

Заступник директора департаменту - начальник відділу правового забезпечення регуляторної діяльності

Департамент правового забезпечення

Не пізніше чотирьох робочих днів до дати розгляду заяви на засіданні НКРЗІ

10. Передача проекту рішення на розгляд члену НКРЗІ відповідно до розподілу функцій між членами НКРЗІ для отримання погодження шляхом візування або погодження електронною поштою

Начальник відділу ліцензування РЧР

Департамент ліцензування

Не пізніше трьох робочих днів до дати розгляду заяви на засіданні НКРЗІ

11. Передача проекту рішення, який завізований директором Департаменту ліцензування, директором Департаменту правового забезпечення (одним із його заступників) та завізований або погоджений в електронному вигляді засобами електронної пошти членом НКРЗІ відповідно до розподілу функцій між членами НКРЗІ (у разі висловлення своєї позиції щодо проекту рішення членом НКРЗІ), до відділу організаційного забезпечення та контролю Департаменту забезпечення діяльності для надання його на ознайомлення Голові та членам НКРЗІ

Начальник відділу ліцензування РЧР

Департамент ліцензування

Не пізніше двох робочих днів до дати розгляду заяви на засіданні НКРЗІ

12. Розгляд питання на засіданні НКРЗІ та прийняття рішення

Колегіальне засідання НКРЗІ

Не пізніше шестидесяти робочих днів від дня реєстрації заяви в НКРЗІ, а в разі неможливості прийняття зазначеного рішення у такий строк - на першому засіданні (слуханні) після закінчення цього строку.
У разі необхідності міжнародної координації присвоєнь радіочастот термін прийняття відповідного рішення продовжується на термін, визначений Регламентом радіозв'язку Міжнародного союзу електрозв'язку, або відповідними міжнародними договорами

13. Оформлення рішення НКРЗІ

Начальник відділу організаційного забезпечення та контролю

Департамент забезпечення діяльності

Протягом двох робочих днів після розгляду заяви на засіданні НКРЗІ

14. Підготовка та забезпечення направлення заявнику листа НКРЗІ з повідомленням про прийняте рішення НКРЗІ.
У разі прийняття НКРЗІ рішення про видачу ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України в листі зазначається розмір плати за видачу ліцензії, яку необхідно внести до Державного бюджету України. У разі прийняття НКРЗІ рішення про відмову у видачі ліцензії в листі зазначаються підстави, що стали причиною для прийняття такого рішення.

Начальник відділу ліцензування РЧР

Департамент ліцензування

Протягом трьох робочих днів з дня оформлення рішення НКРЗІ

15. Отримання та розгляд інформації щодо внесення плати до Державного бюджету України за видачу ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України:

Начальник відділу ліцензування РЧР

Департамент ліцензування

Протягом тридцяти календарних днів від дня направлення заявнику повідомлення про прийняте НКРЗІ рішення щодо видачі йому ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України

15.1 від заявника щодо внесення плати до Державного бюджету України за видачу ліцензії (копія платіжного доручення з підтвердженою банком датою про виконання перерахування коштів)

Начальник відділу ліцензування РЧР

Департамент ліцензування

Протягом тридцяти календарних днів від дня направлення заявнику повідомлення про прийняте НКРЗІ рішення щодо видачі йому ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України

15.2 від Управління фінансового забезпечення щодо підтвердження надходження від заявника коштів до Державного бюджету України за видачу ліцензії (за результатами отримання та розгляду інформації від Державної казначейської служби України)

Заступник начальника управління - начальник відділу бюджетного фінансування та платежів

Управління фінансового забезпечення

Не пізніше наступного робочого дня з дня отримання інформації від Державної казначейської служби України про фактичне надходження коштів до Державного бюджету України за видачу ліцензії

16. Оформлення проекту ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України

Начальник відділу ліцензування РЧР

Департамент ліцензування

Не пізніше наступного робочого дня з дня надходження документів від заявника та/або Управління фінансового забезпечення щодо внесення плати до Державного бюджету України за видачу ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України

17. Передача проекту ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України на погодження до Департаменту правового забезпечення

Начальник відділу ліцензування РЧР

Департамент ліцензування

Не пізніше наступного робочого дня з дня надходження документів від заявника та/або Управління фінансового забезпечення щодо внесення плати до Державного бюджету України за видачу ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України

18. Перевірка Департаментом правового забезпечення проекту ліцензії на відповідність прийнятому рішенню НКРЗІ, його погодження шляхом візування директором Департаменту з подальшим поверненням до Департаменту ліцензування

Заступник директора департаменту - начальник відділу правового забезпечення регуляторної діяльності

Департамент правового забезпечення

Не пізніше наступного робочого дня з дня отримання проекту ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України

19. Передача проекту ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України на розгляд члену НКРЗІ відповідно до розподілу функцій між членами НКРЗІ для отримання погодження шляхом візування

Начальник відділу ліцензування РЧР

Департамент ліцензування

Не пізніше двох робочих днів з дня надходження документів щодо підтвердження внесення плати до Державного бюджету України за видачу ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України

20. Оформлення ліцензії на бланку та її передача разом з проектом ліцензії, що завізований директором Департаменту ліцензування, директором Департаменту правового забезпечення, членом НКРЗІ відповідно до розподілу функцій між членами НКРЗІ, до Відділу документального забезпечення та Архіву, для подання його на підпис Голові НКРЗІ

Начальник відділу ліцензування РЧР

Департамент ліцензування

Не пізніше одного робочого дня до настання дати видачі заявнику ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України

21. Передача підписаної ліцензії до Департаменту ліцензування

Начальник Відділу документального забезпечення та Архіву

Відділ документального забезпечення та Архіву

У день підписання Головою НКРЗІ ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України

22. Перевірка оформлення ліцензії та її реєстрація у відповідному журналі

Начальник відділу ліцензування РЧР

Департамент ліцензування

У день надходження

23. Видача ліцензії заявнику

Начальник відділу ліцензування РЧР

Департамент ліцензування

Не пізніше ніж через три робочі дні від дня надходження документа, що підтверджує внесення плати за видачу ліцензії

24. Внесення відповідної інформації до Реєстру виданих ліцензій, завершення формування ліцензійної справи

Начальник відділу ліцензування РЧР

Департамент ліцензування

Протягом двох робочих днів з дня видачі ліцензії

25. Якщо заявник протягом 30 календарних днів від дня направлення йому повідомлення про прийняття рішення щодо видачі йому ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України не надав документа, який підтверджує внесення плати за її видачу - підготовка проекту рішення про скасування рішення НКРЗІ про видачу вказаної ліцензії в порядку, встановленому пунктами 7 - 11 цієї технологічної картки

Начальник відділу ліцензування РЧР

Департамент ліцензування

Після завершення терміну у 30 календарних днів від дня направлення заявнику повідомлення про прийняття рішення щодо видачі йому ліцензії

26. Розгляд питання на засіданні НКРЗІ та прийняття рішення щодо скасування рішення НКРЗІ про видачу ліцензії

Колегіальне засідання НКРЗІ

 

27. Направлення заявнику листа НКРЗІ з повідомленням про прийняте рішення щодо скасування рішення НКРЗІ про видачу ліцензії, завершення формування ліцензійної справи

Начальник відділу ліцензування РЧР

Департамент ліцензування

Не пізніше трьох робочих днів з дня прийняття НКРЗІ рішення щодо скасування рішення НКРЗІ про видачу ліцензії

Відповідно до частини 2 статті 19 Закону України "Про адміністративні послуги" (Закон N 5203-VI) дії, або бездіяльність посадових осіб, уповноважених відповідно до закону надавати адміністративні послуги, адміністраторів можуть бути оскаржені до суду в порядку, встановленому законом.


* Контроль за проходженням етапів опрацювання заяви про надання адміністративної послуги здійснюється за допомогою системи електронного документообігу НКРЗІ.

 

Директор Департаменту
ліцензування

М. С. Сокирко

 

Додаток 18
до рішення Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації
07.03.2017 N 120

ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ
з переоформлення ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України

Етапи опрацювання звернення про надання адміністративної послуги

Відповідальна посадова особа НКРЗІ

Структурні підрозділи НКРЗІ, відповідальні за етапи
(дію, рішення)

Строки виконання етапів
(дії, рішення)

1. Приймання та реєстрація документів:

 

 

 

1.1 Приймання, первинне опрацювання та реєстрація заяви і комплекту документів до неї (далі - заява) на отримання адміністративної послуги, передача заяви в паперовій формі Департаменту ліцензування, а також в установленому порядку надсилання заяви в електронній формі* відповідним структурним підрозділам і члену НКРЗІ відповідно до розподілу функцій між членами НКРЗІ.

Начальник Відділу документального забезпечення та Архіву

Відділ документального забезпечення та Архіву

У день надходження, або в перший наступний робочий день у разі надходження після закінчення робочого дня, у вихідні та святкові неробочі дні

1.2 У разі, якщо документи подано у приймальні дні безпосередньо до Департаменту ліцензування, передача їх до Відділу документального забезпечення та Архіву для опрацювання та реєстрації, як встановлено пунктом 1.1 цієї технологічної картки.

Начальник відділу ліцензування РЧР

Департамент ліцензування

У день надходження, або в перший наступний робочий день у разі надходження перед закінченням робочого дня

2. Реєстрація заяви в Департаменті ліцензування, подання на розгляд директору Департаменту ліцензування та передача її в установленому порядку на опрацювання до відділу ліцензування радіочастотного ресурсу (далі - РЧР) Департаменту ліцензування

Заступник директора Департаменту ліцензування

Департамент ліцензування

Не пізніше двох робочих днів з дня реєстрації заяви в НКРЗІ

3. Перевірка комплекту поданих документів на відповідність вимогам статті 34 Закону України "Про радіочастотний ресурс України" (далі - Закон) та Ліцензійних умов користування радіочастотним ресурсом України, затверджених рішенням Національної комісії з питань регулювання зв'язку України від 19.08.2005 N 53, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 20.10.2005 за N 1237/11517, визначення підстав для подальшого розгляду заяви, формування окремої справи

Начальник відділу ліцензування РЧР

Департамент ліцензування

Не пізніше трьох робочих днів з дня реєстрації заяви в НКРЗІ

4.

4.1. У разі, якщо заява подана (підписана) особою, яка не має на це повноважень або документи оформлені та подані з порушенням вимог статті 34 Закону, готується проект рішення НКРЗІ про відмову у переоформленні ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України

Начальник відділу ліцензування РЧР

Департамент ліцензування

Не пізніше тижня з дня реєстрації заяви в НКРЗІ

4.2. При переоформленні ліцензії за спільною заявою суб'єктів господарювання щодо перерозподілу між ними радіочастотного ресурсу України, визначеного в ліцензіях, з метою оптимізації його використання заява направляється в ДП "Український державний центр радіочастот" (далі - УДЦР) для отримання висновку щодо можливості переоформлення ліцензії (ліцензій) на користування радіочастотним ресурсом.

Начальник відділу ліцензування РЧР

Департамент ліцензування

Не пізніше тижня з дня реєстрації заяви в НКРЗІ

5. Підготовка проекту рішення про переоформлення або відмову у переоформленні ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України (далі - проект рішення) (з урахуванням підстав для переоформлення ліцензії та дотримання вимог статті 34 Закону)

Начальник відділу ліцензування РЧР

Департамент ліцензування

Не пізніше п'яти робочих днів до дати розгляду заяви на засіданні НКРЗІ

6. Передача проекту рішення на розгляд до Департаменту правового забезпечення для візування директором Департаменту (одним із його заступників)

Начальник відділу ліцензування РЧР

Департамент ліцензування

Не пізніше п'яти робочих днів до дати розгляду заяви на засіданні НКРЗІ

7. Правовий аналіз відповідності проекту рішення повноваженням НКРЗІ, встановленій законодавством процедурі для його прийняття; та візування директором Департаменту правового забезпечення (одним із його заступників) з подальшим поверненням (в разі необхідності із зауваженнями та/або пропозиціями) до Департаменту ліцензування

Заступник директора департаменту - начальник відділу правового забезпечення регуляторної діяльності

Департамент правового забезпечення

Не пізніше чотирьох робочих днів до дати розгляду заяви на засіданні НКРЗІ

8. Передача проекту рішення на розгляд члену НКРЗІ відповідно до розподілу функцій між членами НКРЗІ для отримання погодження шляхом візування або погодження електронною поштою

Начальник відділу ліцензування РЧР

Департамент ліцензування

Не пізніше трьох робочих днів до дати розгляду заяви на засіданні НКРЗІ

9. Передача проекту рішення, який завізований директором Департаменту ліцензування, директором Департаменту правового забезпечення (одним із його заступників) та завізований або погоджений в електронному вигляді засобами електронної пошти членом НКРЗІ відповідно до розподілу функцій між членами НКРЗІ (у разі висловлення своєї позиції щодо проекту рішення членом НКРЗІ), до відділу організаційного забезпечення та контролю Департаменту забезпечення діяльності для надання його на ознайомлення Голові та членам НКРЗІ

Начальник відділу ліцензування РЧР

Департамент ліцензування

Не пізніше двох робочих днів до дати розгляду заяви на засіданні НКРЗІ

10. Розгляд питання на засіданні НКРЗІ та прийняття рішення

Колегіальне засідання НКРЗІ

Не пізніше десяти або шестидесяти робочих днів (в залежності від підстав для переоформлення ліцензії відповідно до статті 34 Закону) від дня реєстрації заяви в НКРЗІ, а в разі неможливості прийняття зазначеного рішення у такий строк - на першому засіданні (слуханні) після закінчення цього строку.

11. Оформлення рішення НКРЗІ

Начальник відділу організаційного забезпечення та контролю

Департамент забезпечення діяльності

Протягом двох робочих днів після розгляду заяви на засіданні НКРЗІ

12. Підготовка та забезпечення направлення заявнику листа НКРЗІ з повідомленням про прийняте рішення НКРЗІ.
У разі прийняття НКРЗІ рішення про переоформлення ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України в листі зазначається розмір плати за переоформлення ліцензії, яку необхідно внести до Державного бюджету України.
У разі прийняття НКРЗІ рішення про відмову у переоформленні ліцензії в листі зазначаються підстави, що стали причиною для прийняття такого рішення.

Начальник відділу ліцензування РЧР

Департамент ліцензування

Протягом трьох робочих днів з дня оформлення рішення НКРЗІ

13. Отримання та розгляд інформації щодо внесення плати до Державного бюджету України за переоформлення ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України:

Начальник відділу ліцензування РЧР

Департамент ліцензування

Протягом тридцяти календарних днів від дня направлення заявнику повідомлення про прийняте НКРЗІ рішення щодо переоформлення йому ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України

14.1 від заявника щодо внесення плати до Державного бюджету України за переоформлення ліцензії (копія платіжного доручення з підтвердженою банком датою про виконання перерахування коштів)

Начальник відділу ліцензування РЧР

Департамент ліцензування

Протягом тридцяти календарних днів від дня направлення заявнику повідомлення про прийняте НКРЗІ рішення щодо переоформлення йому ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України

14.2 від Управління фінансового забезпечення щодо підтвердження надходження від заявника коштів до Державного бюджету України за переоформлення ліцензії (за результатами отримання та розгляду інформації від Державної казначейської служби України)

Заступник начальника управління - начальник відділу бюджетного фінансування та платежів

Управління фінансового забезпечення

Не пізніше наступного робочого дня з дня отримання інформації від Державної казначейської служби України про фактичне надходження коштів до Державного бюджету України за переоформлення ліцензії

15. Оформлення проекту ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України

Начальник відділу ліцензування РЧР

Департамент ліцензування

Не пізніше наступного робочого дня з дня надходження документів від заявника та/або Управління фінансового забезпечення щодо внесення плати до Державного бюджету України за переоформлення ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України

16. Передача проекту ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України на погодження до Департаменту правового забезпечення

Начальник відділу ліцензування РЧР

Департамент ліцензування

Не пізніше наступного робочого дня з дня надходження документів від заявника та/або Управління фінансового забезпечення щодо внесення плати до Державного бюджету України за переоформлення ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України

17. Перевірка Департаментом правового забезпечення проекту ліцензії на відповідність прийнятому рішенню НКРЗІ, його погодження шляхом візування директором Департаменту з подальшим поверненням до Департаменту ліцензування

Заступник директора департаменту - начальник відділу правового забезпечення регуляторної діяльності

Департамент правового забезпечення

Не пізніше наступного робочого дня з дня отримання проекту ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України

18. Передача проекту ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України на розгляд члену НКРЗІ відповідно до розподілу функцій між членами НКРЗІ для отримання погодження шляхом візування

Начальник відділу ліцензування РЧР

Департамент ліцензування

Не пізніше двох робочих днів з дня надходження документів щодо підтвердження внесення плати до Державного бюджету України за переоформлення ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України

19. Оформлення ліцензії на бланку та її передача разом з проектом ліцензії, що завізований директором Департаменту ліцензування, директором Департаменту правового забезпечення, членом НКРЗІ відповідно до розподілу функцій між членами НКРЗІ, до Відділу документального забезпечення та Архіву, для подання його на підпис Голові НКРЗІ

Начальник відділу ліцензування РЧР

Департамент ліцензування

Не пізніше одного робочого дня до настання дати видачі заявнику переоформленої ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України

20. Передача підписаної ліцензії до Департаменту ліцензування

Начальник Відділу документального забезпечення та Архіву

Відділ документального забезпечення та Архіву

У день підписання Головою НКРЗІ ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України

21. Перевірка оформлення ліцензії та її реєстрація у відповідному журналі

Начальник відділу ліцензування РЧР

Департамент ліцензування

У день надходження

22. Видача ліцензії заявнику

Начальник відділу ліцензування РЧР

Департамент ліцензування

Не пізніше ніж через три робочі дні від дня надходження документа, що підтверджує внесення плати за переоформлення ліцензії

23. Внесення відповідної інформації до Реєстру виданих ліцензій, завершення формування ліцензійної справи

Начальник відділу ліцензування РЧР

Департамент ліцензування

Протягом двох робочих днів з дня видачі ліцензії

24. Якщо заявник протягом 30 календарних днів від дня направлення йому повідомлення про прийняття рішення щодо переоформлення йому ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України не надав документа, який підтверджує внесення плати за її переоформлення - підготовка проекту рішення про скасування рішення НКРЗІ про переоформлення вказаної ліцензії в порядку, встановленому пунктами 5 - 9 цієї технологічної картки

Начальник відділу ліцензування РЧР

Департамент ліцензування

Після завершення терміну у 30 календарних днів від дня направлення заявнику повідомлення про прийняття рішення щодо переоформлення йому ліцензії

25. Розгляд питання на засіданні НКРЗІ та прийняття рішення щодо скасування рішення НКРЗІ про переоформлення ліцензії

Колегіальне засідання НКРЗІ

 

26. Направлення заявнику листа НКРЗІ з повідомленням про прийняте рішення щодо скасування рішення НКРЗІ про переоформлення ліцензії, завершення формування ліцензійної справи

Начальник відділу ліцензування РЧР

Департамент ліцензування

Не пізніше трьох робочих днів з дня оформлення рішення НКРЗІ щодо скасування рішення НКРЗІ про переоформлення ліцензії

Відповідно до частини 2 статті 19 Закону України "Про адміністративні послуги" (Закон N 5203-VI) дії, або бездіяльність посадових осіб, уповноважених відповідно до закону надавати адміністративні послуги, адміністраторів можуть бути оскаржені до суду в порядку, встановленому законом.


* Контроль за проходженням етапів опрацювання заяви про надання адміністративної послуги здійснюється за допомогою системи електронного документообігу НКРЗІ.

 

Директор Департаменту
ліцензування

М. С. Сокирко

 

Додаток 19
до рішення Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації
07.03.2017 N 120

ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ
з видачі дубліката ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України

Етапи опрацювання звернення про надання адміністративної послуги

Відповідальна посадова особа НКРЗІ

Структурні підрозділи НКРЗІ, відповідальні за етапи
(дію, рішення)

Строки виконання етапів
(дії, рішення)

1. Приймання та реєстрація документів:

 

 

 

1.1 Приймання, первинне опрацювання та реєстрація заяви і комплекту документів до неї (далі - заява) на отримання адміністративної послуги, передача заяви в паперовій формі Департаменту ліцензування, а також в установленому порядку надсилання заяви в електронній формі* відповідним структурним підрозділам і члену НКРЗІ відповідно до розподілу функцій між членами НКРЗІ.

Начальник Відділу документального забезпечення та Архіву

Відділ документального забезпечення та Архіву

У день надходження, або в перший наступний робочий день у разі надходження після закінчення робочого дня, у вихідні та святкові неробочі дні

1.2 У разі, якщо документи подано у приймальні дні безпосередньо до Департаменту ліцензування, передача їх до Відділу документального забезпечення та Архіву для опрацювання та реєстрації, як встановлено пунктом 1.1 цієї технологічної картки.

Начальник відділу ліцензування РЧР

Департамент ліцензування

У день надходження, або в перший наступний робочий день у разі надходження перед закінченням робочого дня

2. Реєстрація заяви в Департаменті ліцензування, подання на розгляд директору Департаменту ліцензування та передача її в установленому порядку на опрацювання до відділу ліцензування радіочастотного ресурсу (далі - РЧР) Департаменту ліцензування

Заступник директора Департаменту ліцензування

Департамент ліцензування

Не пізніше двох робочих днів з дня реєстрації заяви в НКРЗІ

3. Перевірка комплекту поданих документів на відповідність вимогам статті 35 Закону України "Про радіочастотний ресурс України" (далі - Закон) та Ліцензійних умов користування радіочастотним ресурсом України, затверджених рішенням Національної комісії з питань регулювання зв'язку України від 19.08.2005 N 53, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 20.10.2005 за N 1237/11517, визначення підстав для подальшого розгляду заяви, формування окремої справи

Начальник відділу ліцензування РЧР

Департамент ліцензування

Не пізніше трьох робочих днів з дня реєстрації заяви в НКРЗІ

4. Підготовка проекту рішення про видачу дубліката ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України (далі - проект рішення) (з урахуванням підстав для видачі дубліката ліцензії та дотримання вимог статті 35 Закону)

Начальник відділу ліцензування РЧР

Департамент ліцензування

Не пізніше трьох робочих днів до дати розгляду заяви на засіданні НКРЗІ

5. Передача проекту рішення на розгляд до Департаменту правового забезпечення для візування директором Департаменту (одним із його заступників)

Начальник відділу ліцензування РЧР

Департамент ліцензування

Не пізніше трьох робочих днів до дати розгляду заяви на засіданні НКРЗІ

6. Правовий аналіз відповідності проекту рішення повноваженням НКРЗІ, встановленій законодавством процедурі для його прийняття; та візування директором Департаменту правового забезпечення (одним із його заступників) з подальшим поверненням (в разі необхідності із зауваженнями та/або пропозиціями) до Департаменту ліцензування

Заступник директора департаменту - начальник відділу правового забезпечення регуляторної діяльності

Департамент правового забезпечення

Не пізніше трьох робочих днів до дати розгляду заяви на засіданні НКРЗІ

7. Передача проекту рішення на розгляд члену НКРЗІ відповідно до розподілу функцій між членами НКРЗІ для отримання погодження шляхом візування або погодження електронною поштою

Начальник відділу ліцензування РЧР

Департамент ліцензування

Не пізніше трьох робочих днів до дати розгляду заяви на засіданні НКРЗІ

8. Передача проекту рішення, який завізований директором Департаменту ліцензування, директором Департаменту правового забезпечення (одним із його заступників) та завізований або погоджений в електронному вигляді засобами електронної пошти членом НКРЗІ відповідно до розподілу функцій між членами НКРЗІ (у разі висловлення своєї позиції щодо проекту рішення членом НКРЗІ), до відділу організаційного забезпечення та контролю Департаменту забезпечення діяльності для надання його на ознайомлення Голові та членам НКРЗІ

Начальник відділу ліцензування РЧР

Департамент ліцензування

Не пізніше двох робочих днів до дати розгляду заяви на засіданні НКРЗІ

9. Розгляд питання на засіданні НКРЗІ та прийняття рішення

Колегіальне засідання НКРЗІ

Не пізніше п'яти робочих днів від дня реєстрації заяви в НКРЗІ, а в разі неможливості прийняття зазначеного рішення у такий строк - на першому засіданні (слуханні) після закінчення цього строку

10. Оформлення рішення НКРЗІ

Начальник відділу організаційного забезпечення та контролю

Департамент забезпечення діяльності

Протягом двох робочих днів після розгляду заяви на засіданні НКРЗІ

11. Підготовка та забезпечення направлення заявнику листа НКРЗІ з повідомленням про прийняте рішення НКРЗІ.
У разі прийняття НКРЗІ рішення про видачу дубліката ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України в листі зазначається розмір плати за видачу дубліката ліцензії, яку необхідно внести до Державного бюджету України

Начальник відділу ліцензування РЧР

Департамент ліцензування

Протягом трьох робочих днів з дня оформлення рішення НКРЗІ

12. Отримання та розгляд інформації щодо внесення плати до Державного бюджету України за видачу дубліката ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України:

Начальник відділу ліцензування РЧР

Департамент ліцензування

Протягом тридцяти календарних днів від дня направлення заявнику повідомлення про прийняте НКРЗІ рішення щодо видачі йому дубліката ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України

12.1 від заявника щодо внесення плати до Державного бюджету України за видачу дубліката ліцензії (копія платіжного доручення з підтвердженою банком датою про виконання перерахування коштів)

Начальник відділу ліцензування РЧР

Департамент ліцензування

Протягом тридцяти календарних днів від дня направлення заявнику повідомлення про прийняте НКРЗІ рішення щодо видачі йому дубліката ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України

12.2 від Управління фінансового забезпечення щодо підтвердження надходження від заявника коштів до Державного бюджету України за видачу дубліката ліцензії (за результатами отримання та розгляду інформації від Державної казначейської служби України)

Заступник начальника управління - начальник відділу бюджетного фінансування та платежів

Управління фінансового забезпечення

Не пізніше наступного робочого дня з дня отримання інформації від Державної казначейської служби України про фактичне надходження коштів до Державного бюджету України за видачу дубліката ліцензії

13. Оформлення проекту дубліката ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України

Начальник відділу ліцензування РЧР

Департамент ліцензування

Не пізніше наступного робочого дня з дня надходження документів від заявника та/або Управління фінансового забезпечення щодо внесення плати до Державного бюджету України за видачу дубліката ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України

14. Передача проекту дубліката ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України на погодження до Департаменту правового забезпечення

Начальник відділу ліцензування РЧР

Департамент ліцензування

Не пізніше наступного робочого дня з дня надходження документів від заявника та/або Управління фінансового забезпечення щодо внесення плати до Державного бюджету України за видачу дубліката ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України

15. Перевірка Департаментом правового забезпечення проекту дубліката ліцензії на відповідність прийнятому рішенню НКРЗІ, його погодження шляхом візування директором Департаменту з подальшим поверненням до Департаменту ліцензування

Заступник директора департаменту - начальник відділу правового забезпечення регуляторної діяльності

Департамент правового забезпечення

Не пізніше наступного робочого дня з дня отримання проекту дубліката ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України

16. Передача проекту дубліката ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України на розгляд члену НКРЗІ відповідно до розподілу функцій між членами НКРЗІ для отримання погодження шляхом візування

Начальник відділу ліцензування РЧР

Департамент ліцензування

Не пізніше двох робочих днів з дня надходження документів щодо підтвердження внесення плати до Державного бюджету України за видачу дубліката ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України

17. Оформлення дубліката ліцензії на бланку та її передача разом з проектом дубліката ліцензії, що завізований директором Департаменту ліцензування, директором Департаменту правового забезпечення, членом НКРЗІ відповідно до розподілу функцій між членами НКРЗІ, до Відділу документального забезпечення та Архіву, для подання його на підпис Голові НКРЗІ

Начальник відділу ліцензування РЧР

Департамент ліцензування

Не пізніше двох робочих днів з дня надходження документів щодо підтвердження внесення плати до Державного бюджету України за видачу дубліката ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України

18. Передача підписаного дубліката ліцензії до Департаменту ліцензування

Начальник Відділу документального забезпечення та Архіву

Відділ документального забезпечення та Архіву

У день підписання Головою НКРЗІ дубліката ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України

19. Перевірка оформлення дубліката ліцензії та його реєстрація у відповідному журналі

Начальник відділу ліцензування РЧР

Департамент ліцензування

У день надходження

20. Видача дубліката ліцензії заявнику

Начальник відділу ліцензування РЧР

Департамент ліцензування

Не пізніше ніж через три робочі дні від дня надходження документа, що підтверджує внесення плати за видачу дубліката ліцензії

21. Внесення відповідної інформації до Реєстру виданих ліцензій, завершення формування ліцензійної справи

Начальник відділу ліцензування РЧР

Департамент ліцензування

Протягом двох робочих днів з дня видачі ліцензії

22. Якщо заявник протягом 30 календарних днів від дня направлення йому повідомлення про прийняття рішення щодо видачі йому дубліката ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України не надав документа, який підтверджує внесення плати за його видачу - підготовка проекту рішення про скасування рішення НКРЗІ про видачу дубліката ліцензії в порядку, встановленому пунктами 4 - 8 цієї технологічної картки

Начальник відділу ліцензування РЧР

Департамент ліцензування

Після завершення терміну у 30 календарних днів від дня направлення заявнику повідомлення про прийняття рішення щодо видачі йому дубліката ліцензії

23. Розгляд питання на засіданні НКРЗІ та прийняття рішення щодо скасування рішення НКРЗІ про видачу дубліката ліцензії

Колегіальне засідання НКРЗІ

 

24. Направлення заявнику листа НКРЗІ з повідомленням про прийняте рішення щодо скасування рішення НКРЗІ про видачу дубліката ліцензії, завершення формування ліцензійної справи

Начальник відділу ліцензування РЧР

Департамент ліцензування

Не пізніше трьох робочих днів з дня оформлення рішення НКРЗІ щодо скасування рішення НКРЗІ про видачу дубліката ліцензії

Відповідно до частини 2 статті 19 Закону України "Про адміністративні послуги" (Закон N 5203-VI) дії, або бездіяльність посадових осіб, уповноважених відповідно до закону надавати адміністративні послуги, адміністраторів можуть бути оскаржені до суду в порядку, встановленому законом.


* Контроль за проходженням етапів опрацювання заяви про надання адміністративної послуги здійснюється за допомогою системи електронного документообігу НКРЗІ.

 

Директор Департаменту
ліцензування

М. С. Сокирко

 

Додаток 20
до рішення Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації
07.03.2017 N 120

ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ
з продовження терміну дії ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України

Етапи опрацювання звернення про надання адміністративної послуги

Відповідальна посадова особа НКРЗІ

Структурні підрозділи НКРЗІ, відповідальні за етапи
(дію, рішення)

Строки виконання етапів
(дії, рішення)

1. Приймання та реєстрація документів:

 

 

 

1.1 Приймання, первинне опрацювання та реєстрація заяви і комплекту документів до неї (далі - заява) на отримання адміністративної послуги, передача заяви в паперовій формі Департаменту ліцензування, а також в установленому порядку надсилання заяви в електронній формі* відповідним структурним підрозділам і члену НКРЗІ відповідно до розподілу функцій між членами НКРЗІ.

Начальник Відділу документального забезпечення та Архіву

Відділ документального забезпечення та Архіву

У день надходження, або в перший наступний робочий день у разі надходження після закінчення робочого дня, у вихідні та святкові неробочі дні

1.2 У разі, якщо документи подано у приймальні дні безпосередньо до Департаменту ліцензування, передача їх до Відділу документального забезпечення та Архіву для опрацювання та реєстрації, як встановлено пунктом 1.1 цієї технологічної картки.

Начальник відділу ліцензування РЧР

Департамент ліцензування

У день надходження, або в перший наступний робочий день у разі надходження перед закінченням робочого дня

2. Реєстрація заяви в Департаменті ліцензування, подання на розгляд директору Департаменту ліцензування та передача її в установленому порядку на опрацювання до відділу ліцензування радіочастотного ресурсу (далі - РЧР) Департаменту ліцензування

Заступник директора Департаменту ліцензування

Департамент ліцензування

Не пізніше двох робочих днів з дня реєстрації заяви в НКРЗІ

3. Перевірка комплекту поданих документів на відповідність вимогам статті 37 Закону України "Про радіочастотний ресурс України" (далі - Закон) та Ліцензійних умов користування радіочастотним ресурсом України, затверджених рішенням Національної комісії з питань регулювання зв'язку України від 19.08.2005 N 53, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 20.10.2005 за N 1237/11517, визначення підстав для подальшого розгляду заяви, формування окремої справи

Начальник відділу ліцензування РЧР

Департамент ліцензування

Не пізніше трьох робочих днів з дня реєстрації заяви в НКРЗІ

4.

4.1. У разі, якщо заява подана (підписана) особою, яка не має на це повноважень або документи оформлені та подані з порушенням вимог статті 37 Закону, готується проект рішення НКРЗІ про відмову у продовженні терміну дії ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України

Начальник відділу ліцензування РЧР

Департамент ліцензування

Не пізніше тижня з дня реєстрації заяви в НКРЗІ

4.2. У разі, якщо заявником дотримано вимоги Закону щодо подачі та оформлення документів, направлення заяви до ДП "Український державний центр радіочастот" (далі - УДЦР) для отримання передбаченого Законом висновку УДЦР щодо можливості продовження терміну дії ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України (далі - висновок УДЦР)

Начальник відділу ліцензування РЧР

Департамент ліцензування

Не пізніше тижня з дня реєстрації заяви в НКРЗІ

5. Контроль за терміном надходження висновку УДЦР

Начальник відділу ліцензування РЧР

Департамент ліцензування

До надходження висновку, але не пізніше ніж у десятиденний строк з дня реєстрації заяви в НКРЗІ

6. Фаховий аналіз та встановлення технічної можливості продовження користування радіочастотним ресурсом з урахуванням висновку УДЦР, отриманого та зареєстрованого в порядку, встановленому пунктом 1.1 цієї технологічної картки

Начальник відділу ліцензування РЧР

Департамент ліцензування

У десятиденний строк з дня реєстрації заяви в НКРЗІ

7. Підготовка проекту рішення про продовження або відмову у продовженні терміну дії ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України (далі - проект рішення) з урахуванням висновку УДЦР

Начальник відділу ліцензування РЧР

Департамент ліцензування

Не пізніше п'яти робочих днів до дати розгляду заяви на засіданні НКРЗІ

8. Передача проекту рішення на розгляд до Департаменту правового забезпечення для візування директором Департаменту (одним із його заступників)

Начальник відділу ліцензування РЧР

Департамент ліцензування

Не пізніше п'яти робочих днів до дати розгляду заяви на засіданні НКРЗІ

9. Правовий аналіз відповідності проекту рішення повноваженням НКРЗІ, встановленій законодавством процедурі для його прийняття; та візування директором Департаменту правового забезпечення (одним із його заступників) з подальшим поверненням (в разі необхідності із зауваженнями та/або пропозиціями) до Департаменту ліцензування

Заступник директора департаменту - начальник відділу правового забезпечення регуляторної діяльності

Департамент правового забезпечення

Не пізніше чотирьох робочих днів до дати розгляду заяви на засіданні НКРЗІ

10. Передача проекту рішення на розгляд члену НКРЗІ відповідно до розподілу функцій між членами НКРЗІ для отримання погодження шляхом візування або погодження електронною поштою

Начальник відділу ліцензування РЧР

Департамент ліцензування

Не пізніше трьох робочих днів до дати розгляду заяви на засіданні НКРЗІ

11. Передача проекту рішення, який завізований директором Департаменту ліцензування, директором Департаменту правового забезпечення (одним із його заступників) та завізований або погоджений в електронному вигляді засобами електронної пошти членом НКРЗІ відповідно до розподілу функцій між членами НКРЗІ (у разі висловлення своєї позиції щодо проекту рішення членом НКРЗІ), до відділу організаційного забезпечення та контролю Департаменту забезпечення діяльності для надання його на ознайомлення Голові та членам НКРЗІ

Начальник відділу ліцензування РЧР

Департамент ліцензування

Не пізніше двох робочих днів до дати розгляду заяви на засіданні НКРЗІ

12. Розгляд питання на засіданні НКРЗІ та прийняття рішення

Колегіальне засідання НКРЗІ

Не пізніше 15 робочих днів від дати реєстрації заяви в НКРЗІ, а в разі неможливості прийняття зазначеного рішення у такий строк - на першому засіданні (слуханні) після закінчення цього строку.

13. Оформлення рішення НКРЗІ

Начальник відділу організаційного забезпечення та контролю

Департамент забезпечення діяльності

Протягом двох робочих днів після розгляду заяви на засіданні НКРЗІ

14. Підготовка та забезпечення направлення заявнику листа НКРЗІ з повідомленням про прийняте рішення НКРЗІ.
У разі прийняття НКРЗІ рішення про продовження терміну дії ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України в листі зазначається розмір плати за продовження строку дії ліцензії, яку необхідно внести до Державного бюджету України. У разі прийняття НКРЗІ рішення про відмову у продовженні терміну дії ліцензії в листі зазначаються підстави, що стали причиною для прийняття такого рішення.

Начальник відділу ліцензування РЧР

Департамент ліцензування

Протягом трьох робочих днів з дня оформлення рішення НКРЗІ

15. Отримання та розгляд інформації щодо внесення плати до Державного бюджету України за продовження строку дії ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України:

Начальник відділу ліцензування РЧР

Департамент ліцензування

Протягом тридцяти календарних днів від дня направлення заявнику повідомлення про прийняте НКРЗІ рішення щодо продовження йому терміну дії ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України

15.1 від заявника щодо внесення плати до Державного бюджету України за продовження строку дії ліцензії (копія платіжного доручення з підтвердженою банком датою про виконання перерахування коштів)

Начальник відділу ліцензування РЧР

Департамент ліцензування

Протягом тридцяти календарних днів від дня направлення заявнику повідомлення про прийняте НКРЗІ рішення щодо продовження йому терміну дії ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України

15.2 від Управління фінансового забезпечення щодо підтвердження надходження від заявника коштів до Державного бюджету України за продовження строку дії ліцензії (за результатами отримання та розгляду інформації від Державної казначейської служби України)

Заступник начальника управління - начальник відділу бюджетного фінансування та платежів

Управління фінансового забезпечення

Не пізніше наступного робочого дня з дня отримання інформації від Державної казначейської служби України про фактичне надходження коштів до Державного бюджету України за видачу ліцензії

16. Оформлення проекту ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України

Начальник відділу ліцензування РЧР

Департамент ліцензування

Не пізніше наступного робочого дня з дня надходження документів від заявника та/або Управління фінансового забезпечення щодо внесення плати до Державного бюджету України за продовження строку дії ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України

17. Передача проекту ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України на погодження до Департаменту правового забезпечення

Начальник відділу ліцензування РЧР

Департамент ліцензування

Не пізніше наступного робочого дня з дня надходження документів від заявника та/або Управління фінансового забезпечення щодо внесення плати до Державного бюджету України за продовження строку дії ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України

18. Перевірка Департаментом правового забезпечення проекту ліцензії на відповідність прийнятому рішенню НКРЗІ, його погодження шляхом візування директором Департаменту з подальшим поверненням до Департаменту ліцензування

Заступник директора департаменту - начальник відділу правового забезпечення регуляторної діяльності

Департамент правового забезпечення

Не пізніше наступного робочого дня з дня отримання проекту ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України

19. Передача проекту ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України на розгляд члену НКРЗІ відповідно до розподілу функцій між членами НКРЗІ для отримання погодження шляхом візування

Начальник відділу ліцензування РЧР

Департамент ліцензування

Не пізніше двох робочих днів з дня надходження документів щодо підтвердження внесення плати до Державного бюджету України за продовження строку дії ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України

20. Оформлення ліцензії на бланку та її передача разом з проектом ліцензії, що завізований директором Департаменту ліцензування, директором Департаменту правового забезпечення, членом НКРЗІ відповідно до розподілу функцій між членами НКРЗІ, до Відділу документального забезпечення та Архіву, для подання його на підпис Голові НКРЗІ

Начальник відділу ліцензування РЧР

Департамент ліцензування

Не пізніше одного робочого дня до настання дати видачі заявнику ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України

21. Передача підписаної ліцензії до Департаменту ліцензування

Начальник Відділу документального забезпечення та Архіву

Відділ документального забезпечення та Архіву

У день підписання Головою НКРЗІ ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України

22. Перевірка оформлення ліцензії та її реєстрація у відповідному журналі

Начальник відділу ліцензування РЧР

Департамент ліцензування

У день надходження

23. Видача ліцензії заявнику

Начальник відділу ліцензування РЧР

Департамент ліцензування

Не пізніше ніж через три робочі дні від дня надходження документа, що підтверджує внесення плати за продовження строку дії ліцензії

24. Внесення відповідної інформації до Реєстру виданих ліцензій, завершення формування ліцензійної справи

Начальник відділу ліцензування РЧР

Департамент ліцензування

Протягом двох робочих днів з дня видачі ліцензії

25. Якщо заявник протягом 30 календарних днів від дня направлення йому повідомлення про прийняття рішення щодо продовження йому терміну дії ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України не надав документа, який підтверджує внесення плати за її продовження - підготовка проекту рішення про скасування рішення НКРЗІ про продовження терміну дії ліцензії в порядку, встановленому пунктами 7 - 11 цієї технологічної картки

Начальник відділу ліцензування РЧР

Департамент ліцензування

Після завершення терміну у 30 календарних днів від дня направлення заявнику повідомлення про прийняття рішення щодо продовження йому терміну дії ліцензії

26. Розгляд питання на засіданні НКРЗІ та прийняття рішення щодо скасування рішення НКРЗІ про продовження терміну дії ліцензії

Колегіальне засідання НКРЗІ

 

27. Направлення заявнику листа НКРЗІ з повідомленням про прийняте рішення щодо скасування рішення НКРЗІ про продовження терміну дії ліцензії, завершення формування ліцензійної справи

Начальник відділу ліцензування РЧР

Департамент ліцензування

Не пізніше трьох робочих днів з дня оформлення рішення НКРЗІ щодо скасування рішення НКРЗІ про продовження терміну дії ліцензії

Відповідно до частини 2 статті 19 Закону України "Про адміністративні послуги" (Закон N 5203-VI) дії, або бездіяльність посадових осіб, уповноважених відповідно до закону надавати адміністративні послуги, адміністраторів можуть бути оскаржені до суду в порядку, встановленому законом


* Контроль за проходженням етапів опрацювання заяви про надання адміністративної послуги здійснюється за допомогою системи електронного документообігу НКРЗІ.

 

Директор Департаменту
ліцензування

М. С. Сокирко

 

Додаток 21
до рішення Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації
07.03.2017 N 120

ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ
з отримання ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України на додаткову смугу радіочастот
(за виключенням видачі ліцензії за результатами конкурсу або тендеру)

Етапи опрацювання звернення про надання адміністративної послуги

Відповідальна посадова особа НКРЗІ

Структурні підрозділи НКРЗІ, відповідальні за етапи
(дію, рішення)

Строки виконання етапів
(дії, рішення)

1. Приймання та реєстрація документів:

 

 

 

1.1 Приймання, первинне опрацювання та реєстрація заяви і комплекту документів до неї (далі - заява) на отримання адміністративної послуги, передача заяви в паперовій формі Департаменту ліцензування, а також в установленому порядку надсилання заяви в електронній формі* відповідним структурним підрозділам і члену НКРЗІ відповідно до розподілу функцій між членами НКРЗІ

Начальник Відділу документального забезпечення та Архіву

Відділ документального забезпечення та Архіву

У день надходження, або в перший наступний робочий день у разі надходження після закінчення робочого дня, у вихідні та святкові неробочі дні

1.2 У разі, якщо документи подано у приймальні дні безпосередньо до Департаменту ліцензування, передача їх до Відділу документального забезпечення та Архіву для опрацювання та реєстрації, як встановлено пунктом 1.1 цієї технологічної картки

Начальник відділу ліцензування РЧР

Департамент ліцензування

У день надходження, або в перший наступний робочий день у разі надходження перед закінченням робочого дня

2. Реєстрація заяви в Департаменті ліцензування, подання на розгляд директору Департаменту ліцензування та передача її в установленому порядку на опрацювання до відділу ліцензування радіочастотного ресурсу (далі - РЧР) Департаменту ліцензування

Заступник директора Департаменту ліцензування

Департамент ліцензування

Не пізніше двох робочих днів з дня реєстрації заяви в НКРЗІ

3. Перевірка комплекту поданих документів на відповідність вимогам статті 39 Закону України "Про радіочастотний ресурс України" (далі - Закон) та Ліцензійним умовам користування радіочастотним ресурсом України, затвердженим рішенням Національної комісії з питань регулювання зв'язку України від 19.08.2005 N 53, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 20.10.2005 за N 1237/11517, визначення підстав для подальшого розгляду заяви, формування окремої справи

Начальник відділу ліцензування РЧР

Департамент ліцензування

Не пізніше трьох робочих днів з дня реєстрації заяви в НКРЗІ

4.

4.1. У разі, якщо заява подана (підписана) особою, яка не має на це повноважень або документи оформлені та подані з порушенням вимог статті 39 Закону, готується проект рішення НКРЗІ про відмову в отриманні ліцензії на додаткову смугу радіочастот

Начальник відділу ліцензування РЧР

Департамент ліцензування

Не пізніше тижня з дня реєстрації заяви в НКРЗІ

4.2. У разі, якщо заявником дотримано вимоги Закону щодо подачі та оформлення документів, направлення заяви до ДП "Український державний центр радіочастот" (далі - УДЦР) для отримання передбаченого Законом висновку УДЦР щодо можливості видачі ліцензії на додаткову смугу радіочастот (далі - висновок УДЦР)

Начальник відділу ліцензування РЧР

Департамент ліцензування

Не пізніше тижня з дня реєстрації заяви в НКРЗІ

5. Контроль за терміном надходження висновку УДЦР

Начальник відділу ліцензування РЧР

Департамент ліцензування

До надходження висновку, але не пізніше ніж у тридцятиденний строк з дня направлення заяви до УДЦР

6. Фаховий аналіз та встановлення технічної можливості користування радіочастотним ресурсом додаткової смуги радіочастот з урахуванням висновку УДЦР, отриманого та зареєстрованого в порядку, встановленому пунктом 1.1 цієї технологічної картки

Начальник відділу ліцензування РЧР

Департамент ліцензування

У тридцятиденний строк з дня направлення заяви до УДЦР

7. Підготовка проекту рішення про видачу або відмову у видачі ліцензії на додаткову смугу радіочастот (далі - проект рішення) з урахуванням висновку УДЦР

Начальник відділу ліцензування РЧР

Департамент ліцензування

Не пізніше п'яти робочих днів до дати розгляду заяви на засіданні НКРЗІ

8. Передача проекту рішення на розгляд до Департаменту правового забезпечення для візування директором Департаменту (одним із його заступників)

Начальник відділу ліцензування РЧР

Департамент ліцензування

Не пізніше п'яти робочих днів до дати розгляду заяви на засіданні НКРЗІ

9. Правовий аналіз відповідності проекту рішення повноваженням НКРЗІ, встановленій законодавством процедурі для його прийняття; та візування директором Департаменту правового забезпечення (одним із його заступників) з подальшим поверненням (в разі необхідності із зауваженнями та/або пропозиціями) до Департаменту ліцензування

Заступник директора департаменту - начальник відділу правового забезпечення регуляторної діяльності

Департамент правового забезпечення

Не пізніше чотирьох робочих днів до дати розгляду заяви на засіданні НКРЗІ

10. Передача проекту рішення на розгляд члену НКРЗІ відповідно до розподілу функцій між членами НКРЗІ для отримання погодження шляхом візування або погодження електронною поштою

Начальник відділу ліцензування РЧР

Департамент ліцензування

Не пізніше трьох робочих днів до дати розгляду заяви на засіданні НКРЗІ

11. Передача проекту рішення, який завізований директором Департаменту ліцензування, директором Департаменту правового забезпечення (одним із його заступників) та завізований або погоджений в електронному вигляді засобами електронної пошти членом НКРЗІ відповідно до розподілу функцій між членами НКРЗІ (у разі висловлення своєї позиції щодо проекту рішення членом НКРЗІ), до відділу організаційного забезпечення та контролю Департаменту забезпечення діяльності для надання його на ознайомлення Голові та членам НКРЗІ

Начальник відділу ліцензування РЧР

Департамент ліцензування

Не пізніше двох робочих днів до дати розгляду заяви на засіданні НКРЗІ

12. Розгляд питання на засіданні НКРЗІ та прийняття рішення

Колегіальне засідання НКРЗІ

Не пізніше шестидесяти календарних днів від дня реєстрації заяви в НКРЗІ, а в разі неможливості прийняття зазначеного рішення у такий строк - на першому засіданні (слуханні) після закінчення цього строку.
У разі необхідності міжнародної координації присвоєнь радіочастот термін прийняття відповідного рішення продовжується на термін, визначений Регламентом радіозв'язку Міжнародного союзу електрозв'язку, або відповідними міжнародними договорами

13. Оформлення рішення НКРЗІ

Начальник відділу організаційного забезпечення та контролю

Департамент забезпечення діяльності

Протягом двох робочих днів після розгляду заяви на засіданні НКРЗІ

14. Підготовка та забезпечення направлення заявнику листа НКРЗІ з повідомленням про прийняте рішення НКРЗІ.
У разі прийняття НКРЗІ рішення про видачу ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України на додаткову смугу радіочастот в листі зазначається розмір плати за видачу ліцензії, яку необхідно внести до Державного бюджету України. У разі прийняття НКРЗІ рішення про відмову у видачі ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України на додаткову смугу радіочастот в листі зазначаються підстави, що стали причиною для прийняття такого рішення.

Начальник відділу ліцензування РЧР

Департамент ліцензування

Протягом трьох робочих днів з дня оформлення рішення НКРЗІ

15. Отримання та розгляд інформації щодо внесення плати до Державного бюджету України за видачу ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України на додаткову смугу радіочастот:

Начальник відділу ліцензування РЧР

Департамент ліцензування

Протягом тридцяти календарних днів від дня направлення заявнику повідомлення про прийняте НКРЗІ рішення щодо видачі йому ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України на додаткову смугу радіочастот

15.1 від заявника щодо внесення плати до Державного бюджету України за видачу ліцензії (копія платіжного доручення з підтвердженою банком датою про виконання перерахування коштів)

Начальник відділу ліцензування РЧР

Департамент ліцензування

Протягом тридцяти календарних днів від дня направлення заявнику повідомлення про прийняте НКРЗІ рішення щодо видачі йому ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України на додаткову смугу радіочастот

15.2 від Управління фінансового забезпечення щодо підтвердження надходження від заявника коштів до Державного бюджету України за видачу ліцензії (за результатами отримання та розгляду інформації від Державної казначейської служби України)

Заступник начальника управління - начальник відділу бюджетного фінансування та платежів

Управління фінансового забезпечення

Не пізніше наступного робочого дня з дня отримання інформації від Державної казначейської служби України про фактичне надходження коштів до Державного бюджету України за видачу ліцензії

16. Оформлення проекту ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України на додаткову смугу радіочастот

Начальник відділу ліцензування РЧР

Департамент ліцензування

Не пізніше наступного робочого дня з дня надходження документів від заявника та/або Управління фінансового забезпечення щодо внесення плати до Державного бюджету України за видачу ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України на додаткову смугу радіочастот

17. Передача проекту ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України на додаткову смугу радіочастот на погодження до Департаменту правового забезпечення

Начальник відділу ліцензування РЧР

Департамент ліцензування

Не пізніше наступного робочого дня з дня надходження документів від заявника та/або Управління фінансового забезпечення щодо внесення плати до Державного бюджету України за видачу ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України на додаткову смугу радіочастот

18. Перевірка Департаментом правового забезпечення проекту ліцензії на відповідність прийнятому рішенню НКРЗІ, його погодження шляхом візування директором Департаменту з подальшим поверненням до Департаменту ліцензування

Заступник директора департаменту - начальник відділу правового забезпечення регуляторної діяльності

Департамент правового забезпечення

Не пізніше наступного робочого дня з дня отримання проекту ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України на додаткову смугу радіочастот

19. Передача проекту ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України на додаткову смугу радіочастот на розгляд члену НКРЗІ відповідно до розподілу функцій між членами НКРЗІ для отримання погодження шляхом візування

Начальник відділу ліцензування РЧР

Департамент ліцензування

Не пізніше двох робочих днів з дня надходження документів щодо підтвердження внесення плати до Державного бюджету України за видачу ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України на додаткову смугу радіочастот

20. Оформлення ліцензії на бланку та її передача разом з проектом ліцензії, що завізований директором Департаменту ліцензування, директором Департаменту правового забезпечення, членом НКРЗІ відповідно до розподілу функцій між членами НКРЗІ, до Відділу документального забезпечення та Архіву, для подання його на підпис Голові НКРЗІ

Начальник відділу ліцензування РЧР

Департамент ліцензування

Не пізніше одного робочого дня до настання дати видачі заявнику ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України на додаткову смугу радіочастот

21. Передача підписаної ліцензії до Департаменту ліцензування

Начальник Відділу документального забезпечення та Архіву

Відділ документального забезпечення та Архіву

У день підписання Головою НКРЗІ ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України на додаткову смугу радіочастот

22. Перевірка оформлення ліцензії та її реєстрація у відповідному журналі

Начальник відділу ліцензування РЧР

Департамент ліцензування

У день надходження

23. Видача ліцензії заявнику

Начальник відділу ліцензування РЧР

Департамент ліцензування

Не пізніше ніж через три робочі дні від дня надходження документа, що підтверджує внесення плати за видачу ліцензії

24. Внесення відповідної інформації до Реєстру виданих ліцензій, завершення формування ліцензійної справи

Начальник відділу ліцензування РЧР

Департамент ліцензування

Протягом двох робочих днів з дня видачі ліцензії

25. Якщо заявник протягом 30 календарних днів від дня направлення йому повідомлення про прийняття рішення щодо видачі йому ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України на додаткову смугу радіочастот не надав документа, який підтверджує внесення плати за її видачу - підготовка проекту рішення про скасування рішення НКРЗІ про видачу вказаної ліцензії в порядку, встановленому пунктами 7 - 11 цієї технологічної картки

Начальник відділу ліцензування РЧР

Департамент ліцензування

Після завершення терміну у 30 календарних днів від дня направлення заявнику повідомлення про прийняття рішення щодо видачі йому ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України на додаткову смугу радіочастот

26. Розгляд питання на засіданні НКРЗІ та прийняття рішення щодо скасування рішення НКРЗІ про видачу ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України на додаткову смугу радіочастот

Колегіальне засідання НКРЗІ

 

27. Направлення заявнику листа НКРЗІ з повідомленням про прийняте рішення щодо скасування рішення НКРЗІ про видачу ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України на додаткову смугу радіочастот, завершення формування ліцензійної справи

Начальник відділу ліцензування РЧР

Департамент ліцензування

Не пізніше трьох робочих днів з дня прийняття НКРЗІ рішення щодо скасування рішення НКРЗІ про видачу ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України на додаткову смугу радіочастот

Відповідно до частини 2 статті 19 Закону України "Про адміністративні послуги" (Закон N 5203-VI) дії, або бездіяльність посадових осіб, уповноважених відповідно до закону надавати адміністративні послуги, адміністраторів можуть бути оскаржені до суду в порядку, встановленому законом.


* Контроль за проходженням етапів опрацювання заяви про надання адміністративної послуги здійснюється за допомогою системи електронного документообігу НКРЗІ.

 

Директор Департаменту
ліцензування

М. С. Сокирко

 

Додаток 22
до рішення Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації
07.03.2017 N 120

ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ
з дострокового впровадження нової радіотехнології

Етапи опрацювання звернення про надання адміністративної послуги

Відповідальна посадова особа НКРЗІ

Структурні підрозділи НКРЗІ, відповідальні за етапи
(дію, рішення)

Строки виконання етапів
(дії, рішення)

1. Приймання та реєстрація документів:

 

 

 

1.1 Приймання, первинне опрацювання та реєстрація заяви і комплекту документів до неї (далі - заява) на отримання адміністративної послуги, передача заяви в паперовій формі Департаменту ліцензування, а також в установленому порядку надсилання заяви в електронній формі* відповідним структурним підрозділам і члену НКРЗІ відповідно до розподілу функцій між членами НКРЗІ

Начальник Відділу документального забезпечення та Архіву

Відділ документального забезпечення та Архіву

У день надходження, або в перший наступний робочий день у разі надходження після закінчення робочого дня, у вихідні та святкові неробочі дні

1.2 У разі, якщо документи подано у приймальні дні безпосередньо до Департаменту ліцензування, передача їх до Відділу документального забезпечення та Архіву для опрацювання та реєстрації, як встановлено пунктом 1.1 цієї технологічної картки

Начальник відділу ліцензування РЧР

Департамент ліцензування

У день надходження, або в перший наступний робочий день у разі надходження перед закінченням робочого дня

2. Реєстрація заяви в Департаменті ліцензування, подання на розгляд директору Департаменту ліцензування та передача її в установленому порядку на опрацювання до відділу ліцензування радіочастотного ресурсу (далі - РЧР) Департаменту ліцензування

Заступник директора Департаменту ліцензування

Департамент ліцензування

Не пізніше двох робочих днів з дня реєстрації заяви в НКРЗІ

3. Перевірка комплекту поданих документів на відповідність вимогам статті 40 Закону України "Про радіочастотний ресурс України" (далі - Закон), Ліцензійним умовам користування радіочастотним ресурсом України, затвердженим рішенням Національної комісії з питань регулювання зв'язку України від 19.08.2005 N 53, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 20.10.2005 за N 1237/11517, та Плану використання радіочастотного ресурсу України, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 09.06.2006 N 815, визначення підстав для подальшого розгляду заяви, формування окремої справи

Начальник відділу ліцензування РЧР

Департамент ліцензування

Не пізніше трьох робочих днів з дня реєстрації заяви в НКРЗІ

4.

4.1. У разі, якщо заява подана (підписана) особою, яка не має на це повноважень або документи оформлені та подані з порушенням вимог статті 40 Закону, готується проект рішення НКРЗІ про відмову в достроковому впровадженні нової радіотехнології

Начальник відділу ліцензування РЧР

Департамент ліцензування

Не пізніше тижня з дня реєстрації заяви в НКРЗІ

4.2. У разі, якщо заявником дотримано вимоги Закону щодо подачі та оформлення документів, направлення заяви до ДП "Український державний центр радіочастот" (далі - УДЦР) для отримання висновку УДЦР щодо можливості видачі ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України (дострокового впровадження радіотехнології) (далі - висновок УДЦР)

Начальник відділу ліцензування РЧР

Департамент ліцензування

Не пізніше тижня з дня реєстрації заяви в НКРЗІ

5. Контроль за терміном надходження висновку УДЦР

Начальник відділу ліцензування РЧР

Департамент ліцензування

До надходження висновку, але не пізніше ніж у тридцятиденний строк з дня направлення заяви до УДЦР

6. Фаховий аналіз та встановлення технічної можливості дострокового впровадження нової радіотехнології з урахуванням висновку УДЦР, отриманого та зареєстрованого в порядку, встановленому пунктом 1.1 цієї технологічної картки, та поданих заявником документів

Начальник відділу ліцензування РЧР

Департамент ліцензування

У тридцятиденний строк з дня направлення заяви до УДЦР

7. Підготовка проекту рішення про можливість дострокового впровадження нової радіотехнології та видачу ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України або відмову у її достроковому впровадженні (далі - проект рішення)

Начальник відділу ліцензування РЧР

Департамент ліцензування

Не пізніше семи робочих днів до дати розгляду заяви на засіданні НКРЗІ

8. Передача проекту рішення на розгляд до Департаменту правового забезпечення для візування директором Департаменту (одним із його заступників)

Начальник відділу ліцензування РЧР

Департамент ліцензування

Не пізніше семи робочих днів до дати розгляду заяви на засіданні НКРЗІ

9. Правовий аналіз відповідності проекту рішення повноваженням НКРЗІ, встановленій законодавством процедурі для його прийняття; та візування директором Департаменту правового забезпечення (одним із його заступників) з подальшим поверненням (в разі необхідності із зауваженнями та/або пропозиціями) до Департаменту ліцензування

Заступник директора департаменту - начальник відділу правового забезпечення регуляторної діяльності

Департамент правового забезпечення

Не пізніше чотирьох робочих днів до дати розгляду заяви на засіданні НКРЗІ

10. Передача проекту рішення на розгляд члену НКРЗІ відповідно до розподілу функцій між членами НКРЗІ для отримання погодження шляхом візування або погодження електронною поштою

Начальник відділу ліцензування РЧР

Департамент ліцензування

Не пізніше трьох робочих днів до дати розгляду заяви на засіданні НКРЗІ

11. Передача проекту рішення, який завізований директором Департаменту ліцензування, директором Департаменту правового забезпечення (одним із його заступників) та завізований або погоджений в електронному вигляді засобами електронної пошти членом НКРЗІ відповідно до розподілу функцій між членами НКРЗІ (у разі висловлення своєї позиції щодо проекту рішення членом НКРЗІ), до відділу організаційного забезпечення та контролю Департаменту забезпечення діяльності для надання його на ознайомлення Голові та членам НКРЗІ

Начальник відділу ліцензування РЧР

Департамент ліцензування

Не пізніше двох робочих днів до дати розгляду заяви на засіданні НКРЗІ

12. Розгляд питання на засіданні НКРЗІ та прийняття рішення

Колегіальне засідання НКРЗІ

Не пізніше шестидесяти календарних днів від дня реєстрації заяви в НКРЗІ, а в разі неможливості прийняття зазначеного рішення у такий строк - на першому засіданні (слуханні) після закінчення цього строку.
У разі необхідності міжнародної координації присвоєнь радіочастот термін прийняття відповідного рішення продовжується на термін, визначений Регламентом радіозв'язку Міжнародного союзу електрозв'язку, або відповідними міжнародними договорами

13. Оформлення рішення НКРЗІ

Начальник відділу організаційного забезпечення та контролю

Департамент забезпечення діяльності

Протягом двох робочих днів після розгляду заяви на засіданні НКРЗІ

14. Підготовка та забезпечення направлення заявнику листа НКРЗІ з повідомленням про прийняте рішення НКРЗІ.
У разі прийняття НКРЗІ рішення про можливість дострокового впровадження нової радіотехнології в листі зазначається розмір плати за видачу ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України, яку необхідно внести до Державного бюджету України.
У разі прийняття НКРЗІ рішення про відмову у достроковому впровадженні нової радіотехнології в листі зазначаються підстави, що стали причиною для прийняття такого рішення.

Начальник відділу ліцензування РЧР

Департамент ліцензування

Протягом трьох робочих днів з дня оформлення рішення НКРЗІ

15. Отримання та розгляд інформації щодо внесення плати до Державного бюджету України за видачу ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України:

Начальник відділу ліцензування РЧР

Департамент ліцензування

Протягом тридцяти календарних днів від дня направлення заявнику повідомлення про прийняте НКРЗІ рішення щодо можливості дострокового впровадження нової радіотехнології та видачі йому ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України

15.1 від заявника щодо внесення плати до Державного бюджету України за видачу ліцензії (копія платіжного доручення з підтвердженою банком датою про виконання перерахування коштів)

Начальник відділу ліцензування РЧР

Департамент ліцензування

Протягом тридцяти календарних днів від дня направлення заявнику повідомлення про прийняте НКРЗІ рішення щодо можливості дострокового впровадження нової радіотехнології та видачі йому ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України

15.2 від Управління фінансового забезпечення щодо підтвердження надходження від заявника коштів до Державного бюджету України за видачу ліцензії (за результатами отримання та розгляду інформації від Державної казначейської служби України)

Заступник начальника управління - начальник відділу бюджетного фінансування та платежів

Управління фінансового забезпечення

Не пізніше наступного робочого дня з дня отримання інформації від Державної казначейської служби України про фактичне надходження коштів до Державного бюджету України за видачу ліцензії

16. Оформлення проекту ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України

Начальник відділу ліцензування РЧР

Департамент ліцензування

Не пізніше наступного робочого дня з дня надходження документів від заявника та/або Управління фінансового забезпечення щодо внесення плати до Державного бюджету України за видачу ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України

17. Передача проекту ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України на погодження до Департаменту правового забезпечення

Начальник відділу ліцензування РЧР

Департамент ліцензування

Не пізніше наступного робочого дня з дня надходження документів від заявника та/або Управління фінансового забезпечення щодо внесення плати до Державного бюджету України за видачу ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України

18. Перевірка Департаментом правового забезпечення проекту ліцензії на відповідність прийнятому рішенню НКРЗІ, його погодження шляхом візування директором Департаменту з подальшим поверненням до Департаменту ліцензування

Заступник директора департаменту - начальник відділу правового забезпечення регуляторної діяльності

Департамент правового забезпечення

Не пізніше наступного робочого дня з дня отримання проекту ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України

19. Передача проекту ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України на розгляд члену НКРЗІ відповідно до розподілу функцій між членами НКРЗІ для отримання погодження шляхом візування

Начальник відділу ліцензування РЧР

Департамент ліцензування

Не пізніше двох робочих днів з дня надходження документів щодо підтвердження внесення плати до Державного бюджету України за видачу ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України

20. Оформлення ліцензії на бланку та її передача разом з проектом ліцензії, що завізований директором Департаменту ліцензування, директором Департаменту правового забезпечення, членом НКРЗІ відповідно до розподілу функцій між членами НКРЗІ, до Відділу документального забезпечення та Архіву, для подання його на підпис Голові НКРЗІ

Начальник відділу ліцензування РЧР

Департамент ліцензування

Не пізніше одного робочого дня до настання дати видачі заявнику ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України

21. Передача підписаної ліцензії до Департаменту ліцензування

Начальник Відділу документального забезпечення та Архіву

Відділ документального забезпечення та Архіву

У день підписання Головою НКРЗІ ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України

22. Перевірка оформлення ліцензії та її реєстрація у відповідному журналі

Начальник відділу ліцензування РЧР

Департамент ліцензування

У день надходження

23. Видача ліцензії заявнику

Начальник відділу ліцензування РЧР

Департамент ліцензування

Не пізніше ніж через три робочі дні від дня надходження документа, що підтверджує внесення плати за видачу ліцензії

24. Внесення відповідної інформації до Реєстру виданих ліцензій, завершення формування ліцензійної справи

Начальник відділу ліцензування РЧР

Департамент ліцензування

Протягом двох робочих днів з дня видачі ліцензії

25. Якщо заявник протягом 30 календарних днів від дня направлення йому повідомлення про прийняття рішення щодо можливості дострокового впровадження нової радіотехнології та видачу ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України не надав документа, який підтверджує внесення плати за видачу відповідної ліцензії - підготовка проекту рішення про скасування рішення НКРЗІ в порядку, встановленому пунктами 7 - 11 цієї технологічної картки

Начальник відділу ліцензування РЧР

Департамент ліцензування

Після завершення терміну у 30 календарних днів від дня направлення заявнику повідомлення про прийняття рішення щодо можливості дострокового впровадження нової радіотехнології та видачі йому ліцензії

26. Розгляд питання на засіданні НКРЗІ та прийняття рішення щодо скасування рішення НКРЗІ про можливість дострокового впровадження нової радіотехнології та видачу ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України

Колегіальне засідання НКРЗІ

 

27. Направлення заявнику листа НКРЗІ з повідомленням про прийняте рішення щодо скасування рішення НКРЗІ про можливість дострокового впровадження нової радіотехнології та видачу ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України, завершення формування ліцензійної справи

Начальник відділу ліцензування РЧР

Департамент ліцензування

Не пізніше трьох робочих днів з дня прийняття НКРЗІ рішення щодо скасування рішення НКРЗІ про можливість дострокового впровадження нової радіотехнології та видачу ліцензії

Відповідно до частини 2 статті 19 Закону України "Про адміністративні послуги" (Закон N 5203-VI) дії, або бездіяльність посадових осіб, уповноважених відповідно до закону надавати адміністративні послуги, адміністраторів можуть бути оскаржені до суду в порядку, встановленому законом.


* Контроль за проходженням етапів опрацювання заяви про надання адміністративної послуги здійснюється за допомогою системи електронного документообігу НКРЗІ.

 

Директор Департаменту
ліцензування

М. С. Сокирко

 

Додаток 23
до рішення Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації
07.03.2017 N 120

ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ
з визначення можливості застосування конкретного типу радіоелектронного засобу або випромінювального пристрою на території України

Етапи опрацювання звернення про надання адміністративної послуги

Відповідальна посадова особа НКРЗІ

Структурні підрозділи НКРЗІ, відповідальні за етапи
(дію, рішення)

Строки виконання етапів
(дії, рішення)

1. Приймання та реєстрація документів:

 

 

 

1.1 Приймання, первинне опрацювання та реєстрація заяви і комплекту документів до неї (далі - заява) на отримання адміністративної послуги, передача заяви в паперовій формі Департаменту ліцензування, а також в установленому порядку надсилання заяви в електронній формі відповідним структурним підрозділам і члену НКРЗІ відповідно до розподілу функцій між членами НКРЗІ

начальник Відділу документального забезпечення та Архіву

Відділ документального забезпечення та Архіву

У день надходження, або в перший наступний робочий день у разі надходження після закінчення робочого дня, у вихідні та святкові неробочі дні

1.2 У разі, якщо документи подано у приймальні дні безпосередньо до Департаменту ліцензування, передача їх до Відділу документального забезпечення та Архіву для опрацювання та реєстрації, як встановлено пунктом 1.1 цієї технологічної картки

заступник директора департаменту - начальник відділу радіотехнологій

Департамент ліцензування

У день надходження, або в перший наступний робочий день у разі надходження перед закінченням робочого дня

2. Реєстрація заяви в Департаменті ліцензування, подання на розгляд директору Департаменту ліцензування та передача її в установленому порядку на опрацювання до відділу радіотехнологій Департаменту ліцензування

заступник директора Департаменту ліцензування

Департамент ліцензування

Не пізніше двох робочих днів з дня реєстрації заяви в НКРЗІ

3. Перевірка наявності необхідних документів для надання адміністративної послуги, первинний фаховий розгляд заяви щодо відповідності в ній назви радіотехнологій, для яких заявлено радіоелектронний засіб або випромінювальний пристрій, та виділених смуг радіочастот, Плану використання радіочастотного ресурсу України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 09.06.2006 N 815 (далі - План РЧР), формування пропозицій щодо подальшого опрацювання заяви або залишення її без розгляду з підстав, визначених частиною п'ятою статті 26 Закону України "Про радіочастотний ресурс України" (далі - Закон)

заступник директора департаменту - начальник відділу радіотехнологій

Департамент ліцензування

Протягом трьох робочих днів

4. У разі подання неповного комплекту документів, або якщо заява подана (підписана) особою, яка не має на це повноважень, а також з інших підстав, визначених частиною п'ятою статті 26 Закону, направлення заявнику повідомлення (листа) про залишення його заяви без розгляду, із зазначенням відповідних підстав, за підписом члена НКРЗІ

заступник директора департаменту - начальник відділу радіотехнологій

Департамент ліцензування

В десятиденний термін від дати реєстрації заяви в НКРЗІ

5. При відповідності поданих документів вимогам Закону направлення заяви в електронному вигляді на визначену адресу електронної пошти до ДП "Український державний центр радіочастот" (далі - УДЦР) для проведення технічної експертизи з питань забезпечення електромагнітної сумісності заявленого типу радіоелектронного засобу або випромінювального пристрою із супровідним листом за підписом директора Департаменту ліцензування

заступник директора департаменту - начальник відділу радіотехнологій

Департамент ліцензування

В десятиденний термін від дня реєстрації заяви в НКРЗІ

6. Фаховий аналіз заяви з урахуванням висновку УДЦР на відповідність умовам застосування, які визначені у Плані РЧР, Переліку радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, на експлуатацію яких потрібен дозвіл на експлуатацію радіоелектронного засобу або випромінювального пристрою, затвердженого рішенням НКРЗІ від 23.12.2014 N 844 (Перелік N 844), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19.02.2015 за N 201/26646, та Порядку надання висновків щодо електромагнітної сумісності та дозволів на експлуатацію радіоелектронних засобів і випромінювальних пристроїв, затвердженого рішенням НКРЗІ від 01.11.2012 N 559 (Порядок N 559), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 03.01.2013 за N 57/22589

заступник директора департаменту - начальник відділу радіотехнологій

Департамент ліцензування

Протягом восьми робочих днів з дня отримання листа УДЦР із висновком

7. Підготовка проекту рішення НКРЗІ про визначення можливості (можливим) застосування конкретних типів радіоелектронних засобів або випромінювальних пристроїв на території України (далі - проект рішення)

заступник директора департаменту - начальник відділу радіотехнологій

Департамент ліцензування

Не пізніше чотирьох робочих днів до дати розгляду заяви на засіданні НКРЗІ

8. Передача проекту рішення на розгляд до Департаменту правового забезпечення для візування директором Департаменту (одним із його заступників)

заступник директора департаменту - начальник відділу радіотехнологій

Департамент ліцензування

Не пізніше чотирьох робочих днів до дати розгляду заяви на засіданні НКРЗІ

9. Правовий аналіз відповідності проекту рішення повноваженням НКРЗІ, встановленій законодавством процедурі для його прийняття; та візування директором Департаменту правового забезпечення (одним із його заступників) з подальшим поверненням (в разі необхідності із зауваженнями та/або пропозиціями) до Департаменту ліцензування

заступник директора департаменту - начальник відділу правового забезпечення регуляторної діяльності

Департамент правового забезпечення

Не пізніше трьох робочих днів до дати розгляду заяви на засіданні НКРЗІ

10. Передача проекту рішення на розгляд члену НКРЗІ відповідно до розподілу функцій між членами НКРЗІ для отримання погодження шляхом візування або погодження електронною поштою

заступник директора департаменту - начальник відділу радіотехнологій

Департамент ліцензування

Не пізніше трьох робочих днів до дати розгляду заяви на засіданні НКРЗІ

11. Передача проекту рішення, який завізований директором Департаменту ліцензування, директором Департаменту правового забезпечення (одним із його заступників) та завізований або погоджений в електронному вигляді засобами електронної пошти членом НКРЗІ відповідно до розподілу функцій між членами НКРЗІ (у разі висловлення своєї позиції щодо проекту рішення членом НКРЗІ) до відділу організаційного забезпечення та контролю Департаменту забезпечення діяльності для надання його на ознайомлення Голові та членам НКРЗІ

заступник директора департаменту - начальник відділу радіотехнологій

Департамент ліцензування

Не пізніше двох робочих днів до дати розгляду заяви на засіданні НКРЗІ

12. Розгляд питання на засіданні НКРЗІ та прийняття рішення

Колегіальне засідання НКРЗІ

Не пізніше тридцяти календарних днів з дня отримання листа УДЦР із висновком, а в разі неможливості прийняття зазначеного рішення у такий строк - на першому засіданні (слуханні) після закінчення цього строку

13. Оформлення рішення НКРЗІ

начальник відділу організаційного забезпечення та контролю

Департамент забезпечення діяльності

Протягом двох робочих днів після розгляду заяви на засіданні НКРЗІ

14. Підготовка та забезпечення направлення заявнику листа НКРЗІ з повідомленням про прийняте рішення НКРЗІ

заступник директора департаменту - начальник відділу радіотехнологій

Департамент ліцензування

Протягом трьох робочих днів з дня оформлення рішення НКРЗІ

15. Внесення відповідної інформації до Реєстру радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, що можуть застосовуватись на території України в смугах радіочастот загального користування

заступник директора департаменту - начальник відділу радіотехнологій

Департамент ліцензування

Протягом трьох робочих днів з дня прийняття відповідного рішення НКРЗІ

Відповідно до частини 2 статті 19 Закону України "Про адміністративні послуги" (Закон N 5203-VI) дії або бездіяльність посадових осіб, уповноважених відповідно до закону надавати адміністративні послуги, адміністраторів можуть бути оскаржені до суду в порядку, встановленому законом


* Контроль за проходженням етапів опрацювання заяви про надання адміністративної послуги здійснюється за допомогою системи електронного документообігу НКРЗІ.

 

Директор Департаменту
ліцензування

М. С. Сокирко

 

Додаток 24
до рішення Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації
07.03.2017 N 120

ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ
з включення до Реєстру операторів, провайдерів телекомунікацій

Етапи опрацювання звернення про надання адміністративної послуги

Відповідальна посадова особа НКРЗІ

Структурні підрозділи НКРЗІ, відповідальні за етапи
(дію, рішення)

Строки виконання етапів
(дії, рішення)

1. Приймання та реєстрація документів:

 

 

 

1.1 Приймання, первинне опрацювання та реєстрація заяви на отримання адміністративної послуги, передача заяви в паперовій формі Департаменту ліцензування, а також в установленому порядку надсилання заяви в електронній формі* відповідним структурним підрозділам і члену НКРЗІ відповідно до розподілу функцій між членами НКРЗІ.

Начальник Відділу документального забезпечення та Архіву

Відділ документального забезпечення та Архіву

У день надходження, або в перший наступний робочий день у разі надходження після закінчення робочого дня, у вихідні та святкові неробочі дні

1.2 У разі, якщо документи подано у приймальні дні безпосередньо до Департаменту ліцензування, передача їх до Відділу документального забезпечення та Архіву для опрацювання та реєстрації, як встановлено пунктом 1.1 цієї технологічної картки

Начальник відділу ліцензування видів діяльності

Департамент ліцензування

У день надходження, або в перший наступний робочий день у разі надходження перед закінченням робочого дня

2. Реєстрація заяви в Департаменті ліцензування, подання на розгляд директору Департаменту ліцензування та передача її в установленому порядку на опрацювання до відділу ліцензування видів діяльності Департаменту ліцензування

Заступник директора Департаменту ліцензування

Департамент ліцензування

Не пізніше двох робочих днів з дня реєстрації заяви в НКРЗІ

3. Перевірка заяви на відповідність вимогам статті 42 Закону України "Про телекомунікації" з метою визначення підстав для подальшого розгляду заяви або залишення її без розгляду

Начальник відділу ліцензування видів діяльності

Департамент ліцензування

Не пізніше трьох робочих днів з дня реєстрації заяви в НКРЗІ

4. У разі, якщо заява подана (підписана) особою, яка не має на це повноважень та/або заповнена з порушенням установленої НКРЗІ форми підготовка та забезпечення направлення заявнику листа НКРЗІ про залишення його заяви без розгляду із зазначенням відповідних причин та інформації, що в разі їх усунення, заявник може повторно подати заяву про включення до Реєстру операторів, провайдерів телекомунікацій

Начальник відділу ліцензування видів діяльності

Департамент ліцензування

Не пізніше десяти робочих днів з дня реєстрації заяви в НКРЗІ

5. Підготовка проекту рішення про включення суб'єкта господарювання до Реєстру операторів, провайдерів телекомунікацій (далі - проект рішення)

Начальник відділу ліцензування видів діяльності

Департамент ліцензування

Не пізніше чотирьох робочих днів до дати розгляду заяви на засіданні НКРЗІ

6. Передача проекту рішення на розгляд до Департаменту правового забезпечення для візування директором Департаменту (одним із його заступників)

Начальник відділу ліцензування видів діяльності

Департамент ліцензування

Не пізніше чотирьох робочих днів до дати розгляду заяви на засіданні НКРЗІ

7. Правовий аналіз відповідності проекту рішення повноваженням НКРЗІ, встановленій законодавством процедурі для його прийняття; та візування директором Департаменту правового забезпечення (одним із його заступників) з подальшим поверненням (в разі необхідності із зауваженнями та/або пропозиціями) до Департаменту ліцензування

Заступник директора департаменту - начальник відділу правового забезпечення регуляторної діяльності

Департамент правового забезпечення

Не пізніше трьох робочих днів до дати розгляду заяви на засіданні НКРЗІ

8. Передача проекту рішення на розгляд члену НКРЗІ відповідно до розподілу функцій між членами НКРЗІ для отримання погодження шляхом візування або погодження електронною поштою

Начальник відділу ліцензування видів діяльності

Департамент ліцензування

Не пізніше трьох робочих днів до дати розгляду заяви на засіданні НКРЗІ

9. Передача проекту рішення, який завізований директором Департаменту ліцензування, директором Департаменту правового забезпечення (одним із його заступників) та завізований або погоджений в електронному вигляді засобами електронної пошти членом НКРЗІ відповідно до розподілу функцій між членами НКРЗІ (у разі висловлення своєї позиції щодо проекту рішення членом НКРЗІ), до відділу організаційного забезпечення та контролю Департаменту забезпечення діяльності для надання його на ознайомлення Голові та членам НКРЗІ

Начальник відділу ліцензування видів діяльності

Департамент ліцензування

Не пізніше двох робочих днів до дати розгляду заяви на засіданні НКРЗІ

10. Розгляд питання на засіданні НКРЗІ та прийняття рішення

Колегіальне засідання НКРЗІ

Не пізніше десяти робочих днів від дня реєстрації заяви в НКРЗІ, а в разі неможливості прийняття зазначеного рішення у такий строк - на першому засіданні (слуханні) після закінчення цього строку

11. Оформлення рішення НКРЗІ

Начальник відділу організаційного забезпечення та контролю

Департамент забезпечення діяльності

Протягом двох робочих днів після розгляду заяви на засіданні НКРЗІ

12. Підготовка та забезпечення направлення заявнику листа НКРЗІ з повідомленням про прийняте рішення НКРЗІ

Начальник відділу ліцензування видів діяльності

Департамент ліцензування

Протягом трьох робочих днів з дня прийняття рішення НКРЗІ

13. Внесення відповідної інформації до Реєстру операторів, провайдерів телекомунікацій

Начальник відділу ліцензування видів діяльності

Департамент ліцензування

Протягом п'яти робочих днів з дня прийняття рішення НКРЗІ

Відповідно до частини 2 статті 19 Закону України "Про адміністративні послуги" (Закон N 5203-VI) дії, або бездіяльність посадових осіб, уповноважених відповідно до закону надавати адміністративні послуги, адміністраторів можуть бути оскаржені до суду в порядку, встановленому законом.


* Контроль за проходженням етапів опрацювання заяви про надання адміністративної послуги здійснюється за допомогою системи електронного документообігу НКРЗІ.

 

Директор Департаменту
ліцензування

М. С. Сокирко

 

Додаток 25
до рішення Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації
07.03.2017 N 120

ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ
з внесення змін до Реєстру операторів, провайдерів телекомунікацій

Етапи опрацювання звернення про надання адміністративної послуги

Відповідальна посадова особа НКРЗІ

Структурні підрозділи НКРЗІ, відповідальні за етапи
(дію, рішення)

Строки виконання етапів
(дії, рішення)

1. Приймання та реєстрація документів:

 

 

 

1.1 Приймання, первинне опрацювання та реєстрація заяви на отримання адміністративної послуги, передача заяви в паперовій формі Департаменту ліцензування, а також в установленому порядку надсилання заяви в електронній формі* відповідним структурним підрозділам і члену НКРЗІ відповідно до розподілу функцій між членами НКРЗІ.

Начальник Відділу документального забезпечення та Архіву

Відділ документального забезпечення та Архіву

У день надходження, або в перший наступний робочий день у разі надходження після закінчення робочого дня, у вихідні та святкові неробочі дні

1.2 У разі, якщо документи подано у приймальні дні безпосередньо до Департаменту ліцензування, передача їх до Відділу документального забезпечення та Архіву для опрацювання та реєстрації, як встановлено пунктом 1.1 цієї технологічної картки.

Начальник відділу ліцензування видів діяльності

Департамент ліцензування

У день надходження, або в перший наступний робочий день у разі надходження перед закінченням робочого дня

2. Реєстрація заяви в Департаменті ліцензування, подання на розгляд директору Департаменту ліцензування та передача її в установленому порядку на опрацювання до відділу ліцензування видів діяльності Департаменту ліцензування

Заступник директора Департаменту ліцензування

Департамент ліцензування

Не пізніше двох робочих днів з дня реєстрації заяви в НКРЗІ

3. Перевірка заяви на відповідність вимогам статті 42 Закону України "Про телекомунікації" з метою визначення підстав для подальшого розгляду заяви або залишення її без розгляду

Начальник відділу ліцензування видів діяльності

Департамент ліцензування

Не пізніше трьох робочих днів з дня реєстрації заяви в НКРЗІ

4. У разі, якщо заява подана (підписана) особою, яка не має на це повноважень та/або заповнена з порушенням установленої НКРЗІ форми, підготовка та забезпечення направлення заявнику листа НКРЗІ про залишення його заяви без розгляду із зазначенням відповідних причин та інформації, що в разі їх усунення, заявник може повторно подати заяву про внесення змін до Реєстру операторів, провайдерів телекомунікацій

Начальник відділу ліцензування видів діяльності

Департамент ліцензування

Не пізніше десяти робочих днів з дня реєстрації заяви в НКРЗІ

5. Підготовка проекту рішення про внесення змін до Реєстру операторів, провайдерів телекомунікацій (далі - проект рішення)

Начальник відділу ліцензування видів діяльності

Департамент ліцензування

Не пізніше чотирьох робочих днів до дати розгляду заяви на засіданні НКРЗІ

6. Передача проекту рішення на розгляд до Департаменту правового забезпечення для візування директором Департаменту (одним із його заступників)

Начальник відділу ліцензування видів діяльності

Департамент ліцензування

Не пізніше чотирьох робочих днів до дати розгляду заяви на засіданні НКРЗІ

7. Правовий аналіз відповідності проекту рішення повноваженням НКРЗІ, встановленій законодавством процедурі для його прийняття та візування директором Департаменту правового забезпечення (одним із його заступників) з подальшим поверненням (в разі необхідності із зауваженнями та/або пропозиціями) до Департаменту ліцензування

Заступник директора департаменту - начальник відділу правового забезпечення регуляторної діяльності

Департамент правового забезпечення

Не пізніше трьох робочих днів до дати розгляду заяви на засіданні НКРЗІ

8. Передача проекту рішення на розгляд члену НКРЗІ відповідно до розподілу функцій між членами НКРЗІ для отримання погодження шляхом візування або погодження електронною поштою

Начальник відділу ліцензування видів діяльності

Департамент ліцензування

Не пізніше трьох робочих днів до дати розгляду заяви на засіданні НКРЗІ

9. Передача проекту рішення, який завізований директором Департаменту ліцензування, директором Департаменту правового забезпечення (одним із його заступників) та завізований або погоджений в електронному вигляді засобами електронної пошти членом НКРЗІ відповідно до розподілу функцій між членами НКРЗІ (у разі висловлення своєї позиції щодо проекту рішення членом НКРЗІ), до відділу організаційного забезпечення та контролю Департаменту забезпечення діяльності для надання його на ознайомлення Голові та членам НКРЗІ

Начальник відділу ліцензування видів діяльності

Департамент ліцензування

Не пізніше двох робочих днів до дати розгляду заяви на засіданні НКРЗІ

10. Розгляд питання на засіданні НКРЗІ та прийняття рішення

Колегіальне засідання НКРЗІ

Не пізніше десяти робочих днів від дня реєстрації заяви в НКРЗІ, а в разі неможливості прийняття зазначеного рішення у такий строк - на першому засіданні (слуханні) після закінчення цього строку

11. Оформлення рішення НКРЗІ

Начальник відділу організаційного забезпечення та контролю

Департамент забезпечення діяльності

Протягом двох робочих днів після розгляду заяви на засіданні НКРЗІ

12. Підготовка та забезпечення направлення заявнику листа НКРЗІ з повідомленням про прийняте рішення НКРЗІ

Начальник відділу ліцензування видів діяльності

Департамент ліцензування

Протягом трьох робочих днів з дня прийняття рішення НКРЗІ

13. Внесення змін до Реєстру операторів, провайдерів телекомунікацій

Начальник відділу ліцензування видів діяльності

Департамент ліцензування

Протягом п'яти робочих днів з дня прийняття рішення НКРЗІ

Відповідно до частини 2 статті 19 Закону України "Про адміністративні послуги" (Закон N 5203-VI) дії, або бездіяльність посадових осіб, уповноважених відповідно до закону надавати адміністративні послуги, адміністраторів можуть бути оскаржені до суду в порядку, встановленому законом.


* Контроль за проходженням етапів опрацювання заяви про надання адміністративної послуги здійснюється за допомогою системи електронного документообігу НКРЗІ.

 

Директор Департаменту
ліцензування

М. С. Сокирко

 

Додаток 26
до рішення Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації
07.03.2017 N 120

ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ
з видачі ліцензії на здійснення діяльності у сфері телекомунікацій
(за виключенням видачі ліцензії за результатами конкурсу або тендеру)

Етапи опрацювання звернення про надання адміністративної послуги

Відповідальна посадова особа НКРЗІ

Структурні підрозділи НКРЗІ, відповідальні за етапи
(дію, рішення)

Строки виконання етапів
(дії, рішення)

1. Приймання та реєстрація документів:

 

 

 

1.1 Приймання, первинне опрацювання та реєстрація заяви і комплекту документів до неї (далі - заява) на отримання адміністративної послуги, передача заяви в паперовій формі Департаменту ліцензування, а також в установленому порядку надсилання заяви в електронній формі* відповідним структурним підрозділам і члену НКРЗІ відповідно до розподілу функцій між членами НКРЗІ.

Начальник Відділу документального забезпечення та Архіву

Відділ документального забезпечення та Архіву

У день надходження, або в перший наступний робочий день у разі надходження після закінчення робочого дня, у вихідні та святкові неробочі дні

1.2 У разі, якщо документи подано у приймальні дні безпосередньо до Департаменту ліцензування, передача їх до Відділу документального забезпечення та Архіву для опрацювання та реєстрації, як встановлено пунктом 1.1 цієї технологічної картки.

Начальник відділу ліцензування видів діяльності

Департамент ліцензування

У день надходження, або в перший наступний робочий день у разі надходження перед закінченням робочого дня

2. Реєстрація заяви в Департаменті ліцензування, подання на розгляд директору Департаменту ліцензування та передача її в установленому порядку на опрацювання до відділу ліцензування видів діяльності Департаменту ліцензування

Заступник директора Департаменту ліцензування

Департамент ліцензування

Не пізніше двох робочих днів з дня реєстрації заяви в НКРЗІ

3. Перевірка комплекту поданих документів на відповідність вимогам, визначеним статтею 45 Закону України "Про телекомунікації" (далі - Закон), визначення підстав для подальшого розгляду заяви або залишення її без розгляду, формування окремої справи

Начальник відділу ліцензування видів діяльності

Департамент ліцензування

Не пізніше трьох робочих днів з дня реєстрації заяви в НКРЗІ

4. У разі, якщо заява подана (підписана) особою, яка не має на це повноважень та/або документи оформлені та подані з порушенням вимог статті 45 Закону, підготовка та забезпечення направлення заявнику листа НКРЗІ про залишення його заяви без розгляду із зазначенням відповідних причин та інформації, що в разі їх усунення, заявник може повторно подати заяву про видачу ліцензії на здійснення діяльності у сфері телекомунікацій

Начальник відділу ліцензування видів діяльності

Департамент ліцензування

Не пізніше тижня з дня реєстрації заяви в НКРЗІ

5. При відповідності переліку поданих документів вимогам законодавства, направлення заяви до Департаменту зв'язку для отримання погодження щодо можливості видачі ліцензії на здійснення діяльності у сфері телекомунікацій (в частині відповідності плану утворення та використання телекомунікаційної мережі і схеми телекомунікаційної мережі нормам діючого законодавства та можливості застосування телекомунікаційного обладнання для надання телекомунікаційних послуг згідно з нормативними та технічними документами, чинними у сфері телекомунікацій)

Начальник відділу ліцензування видів діяльності

Департамент ліцензування

Не пізніше тижня з дня реєстрації заяви в НКРЗІ

6. Розгляд заяви в частині відповідності плану утворення та використання телекомунікаційної мережі і схеми телекомунікаційної мережі, поданих заявником, нормам діючого законодавства та можливості застосування телекомунікаційного обладнання для надання телекомунікаційних послуг згідно з нормативними та технічними документами, чинними у сфері телекомунікацій

Директор Департаменту зв'язку

Департамент зв'язку

Не пізніше тижня з дня реєстрації заяви в НКРЗІ

7. Надання до Департаменту ліцензування аркушу погодження щодо можливості видачі ліцензії на здійснення діяльності у сфері телекомунікацій (в частині відповідності плану утворення та використання телекомунікаційної мережі і схеми телекомунікаційної мережі, поданих заявником, нормам діючого законодавства та можливості застосування телекомунікаційного обладнання для надання телекомунікаційних послуг згідно з нормативними та технічними документами, чинними у сфері телекомунікацій), у разі необхідності - надання пропозицій щодо необхідності включення до ліцензії особливих умов

Директор Департаменту зв'язку

Департамент зв'язку

Не пізніше двох тижнів з дня реєстрації заяви в НКРЗІ

8. Підготовка проекту рішення про видачу або відмову у видачі ліцензії на здійснення діяльності у сфері телекомунікацій (далі - проект рішення)

Начальник відділу ліцензування видів діяльності

Департамент ліцензування

Не пізніше п'яти робочих днів до дати розгляду заяви на засіданні НКРЗІ

9. Передача проекту рішення на розгляд до Департаменту правового забезпечення для візування директором Департаменту (одним із його заступників)

Начальник відділу ліцензування видів діяльності

Департамент ліцензування

Не пізніше п'яти робочих днів до дати розгляду заяви на засіданні НКРЗІ

10. Правовий аналіз відповідності проекту рішення повноваженням НКРЗІ, встановленій законодавством процедурі для його прийняття; та візування директором Департаменту правового забезпечення (одним із його заступників) з подальшим поверненням (в разі необхідності із зауваженнями та/або пропозиціями) до Департаменту ліцензування

Заступник директора департаменту - начальник відділу правового забезпечення регуляторної діяльності

Департамент правового забезпечення

Не пізніше чотирьох робочих днів до дати розгляду заяви на засіданні НКРЗІ

11. Передача проекту рішення на розгляд члену НКРЗІ відповідно до розподілу функцій між членами НКРЗІ для отримання погодження шляхом візування або погодження електронною поштою

Начальник відділу ліцензування видів діяльності

Департамент ліцензування

Не пізніше трьох робочих днів до дати розгляду заяви на засіданні НКРЗІ

12. Передача проекту рішення, який завізований директором Департаменту ліцензування, директором Департаменту правового забезпечення (одним із його заступників) та завізований або погоджений в електронному вигляді засобами електронної пошти членом НКРЗІ відповідно до розподілу функцій між членами НКРЗІ (у разі висловлення своєї позиції щодо проекту рішення членом НКРЗІ), до відділу організаційного забезпечення та контролю Департаменту забезпечення діяльності для надання його на ознайомлення Голові та членам НКРЗІ

Начальник відділу ліцензування видів діяльності

Департамент ліцензування

Не пізніше двох робочих днів до дати розгляду заяви на засіданні НКРЗІ

13. Розгляд питання на засіданні НКРЗІ та прийняття рішення

Колегіальне засідання НКРЗІ

Не пізніше тридцяти робочих днів від дня реєстрації заяви в НКРЗІ, а в разі неможливості прийняття зазначеного рішення у такий строк - на першому засіданні (слуханні) після закінчення цього строку.
У разі якщо діяльність, що ліцензується, потребує використання обмеженого ресурсу (радіочастотного та/або номерного) термін прийняття відповідного рішення становить 60 робочих днів від дня реєстрації заяви.

14. Оформлення рішення НКРЗІ

Начальник відділу організаційного забезпечення та контролю

Департамент забезпечення діяльності

Протягом двох робочих днів після розгляду заяви на засіданні НКРЗІ

15. Підготовка та забезпечення направлення заявнику листа НКРЗІ з повідомленням про прийняте рішення НКРЗІ.
У разі прийняття НКРЗІ рішення про видачу ліцензії на здійснення діяльності у сфері телекомунікацій, в листі зазначається розмір плати за видачу ліцензії, яку необхідно внести до Державного бюджету України.
У разі прийняття НКРЗІ рішення про відмову у видачі ліцензії в листі зазначаються підстави, що стали причиною для прийняття такого рішення.

Начальник відділу ліцензування видів діяльності

Департамент ліцензування

Протягом трьох робочих днів з дня прийняття рішення НКРЗІ

16. Отримання та розгляд інформації щодо внесення плати до Державного бюджету України за видачу ліцензії на здійснення діяльності у сфері телекомунікацій:

 

 

 

16.1 від заявника щодо внесення плати до Державного бюджету України за видачу ліцензії (копія платіжного доручення з підтвердженою банком датою про виконання перерахування коштів та, за наявності, довідка місцевого органу казначейства про підтвердження факту оплати за ліцензію та про надходження коштів до державного бюджету)

Начальник відділу ліцензування видів діяльності

Департамент ліцензування

Протягом тридцяти календарних днів від дня направлення заявнику повідомлення про прийняте НКРЗІ рішення щодо видачі йому ліцензії на здійснення діяльності у сфері телекомунікацій

16.2 від Управління фінансового забезпечення щодо підтвердження надходження від заявника коштів до Державного бюджету України за видачу ліцензії (за результатами отримання та розгляду інформації від Державної казначейської служби України)

Заступник начальника управління - начальник відділу бюджетного фінансування та платежів

Управління фінансового забезпечення

Не пізніше наступного робочого дня з дня отримання інформації від Державної казначейської служби України про фактичне надходження коштів до Державного бюджету України за видачу ліцензії

17. Оформлення проекту ліцензії на здійснення діяльності у сфері телекомунікацій

Начальник відділу ліцензування видів діяльності

Департамент ліцензування

           на здійснення діяльності у сфері телекомунікацій

18. Передача проекту ліцензії на здійснення діяльності у сфері телекомунікацій на погодження до Департаменту правового забезпечення

Начальник відділу ліцензування видів діяльності

Департамент ліцензування

Не пізніше наступного робочого дня з дня надходження документів від заявника та/або Управління фінансового забезпечення щодо внесення плати до Державного бюджету України за видачу ліцензії на здійснення діяльності у сфері телекомунікацій

19. Перевірка Департаментом правового забезпечення проекту ліцензії на відповідність прийнятому рішенню НКРЗІ, його погодження шляхом візування директором Департаменту з подальшим поверненням до Департаменту ліцензування

Заступник директора департаменту - начальник відділу правового забезпечення регуляторної діяльності

Департамент правового забезпечення

Не пізніше наступного робочого дня з дня отримання проекту ліцензії на здійснення діяльності у сфері телекомунікацій

20. Передача проекту ліцензії на здійснення діяльності у сфері телекомунікацій на розгляд члену НКРЗІ відповідно до розподілу функцій між членами НКРЗІ для отримання погодження шляхом візування

Начальник відділу ліцензування видів діяльності

Департамент ліцензування

Не пізніше двох робочих днів з дня надходження документів щодо підтвердження внесення плати до Державного бюджету України за видачу ліцензії на здійснення діяльності у сфері телекомунікацій

21. Оформлення ліцензії на бланку та її передача разом з проектом ліцензії, що завізований директором Департаменту ліцензування, директором Департаменту правового забезпечення, членом НКРЗІ відповідно до розподілу функцій між членами НКРЗІ, до Відділу документального забезпечення та Архіву, для подання його на підпис Голові НКРЗІ

Начальник відділу ліцензування видів діяльності

Департамент ліцензування

Не пізніше одного робочого дня до настання дати видачі заявнику ліцензії на здійснення діяльності у сфері телекомунікацій

22. Передача підписаної ліцензії до Департаменту ліцензування

Начальник Відділу документального забезпечення та Архіву

Відділ документального забезпечення та Архіву

У день підписання Головою НКРЗІ ліцензії на здійснення діяльності у сфері телекомунікацій

23. Перевірка оформлення ліцензії та її реєстрація у відповідному журналі

Начальник відділу ліцензування видів діяльності

Департамент ліцензування

У день надходження

24. Видача ліцензії заявнику

Начальник відділу ліцензування видів діяльності

Департамент ліцензування

Не пізніше ніж через три робочі дні від дня надходження документа, що підтверджує внесення плати за видачу ліцензії

25. Внесення відповідної інформації до Ліцензійного реєстру, завершення формування ліцензійної справи

Начальник відділу ліцензування видів діяльності

Департамент ліцензування

Протягом двох робочих днів з дня видачі ліцензії

26. Якщо заявник протягом 30 календарних днів від дня направлення йому повідомлення про прийняття рішення щодо видачі йому ліцензії на здійснення діяльності у сфері телекомунікацій не надав документа, який підтверджує внесення плати за її видачу - підготовка проекту рішення про скасування рішення НКРЗІ про видачу вказаної ліцензії в порядку, встановленому пунктами 8 - 12 цієї технологічної картки

Начальник відділу ліцензування видів діяльності

Департамент ліцензування

Після завершення терміну у 30 календарних днів від дня направлення заявнику повідомлення про прийняття рішення щодо видачі йому ліцензії

27. Розгляд питання на засіданні НКРЗІ та прийняття рішення щодо скасування рішення НКРЗІ про видачу ліцензії

Колегіальне засідання НКРЗІ

 

28. Направлення заявнику листа НКРЗІ з повідомленням про прийняте рішення щодо скасування рішення НКРЗІ про видачу ліцензії, завершення формування ліцензійної справи

Начальник відділу ліцензування видів діяльності

Департамент ліцензування

Не пізніше трьох робочих днів з дня прийняття рішення НКРЗІ щодо скасування рішення НКРЗІ про видачу ліцензії

Відповідно до частини 2 статті 19 Закону України "Про адміністративні послуги" (Закон N 5203-VI) дії, або бездіяльність посадових осіб, уповноважених відповідно до закону надавати адміністративні послуги, адміністраторів можуть бути оскаржені до суду в порядку, встановленому законом.


* Контроль за проходженням етапів опрацювання заяви про надання адміністративної послуги здійснюється за допомогою системи електронного документообігу НКРЗІ.

 

Директор Департаменту
ліцензування

М. С. Сокирко

 

Додаток 27
до рішення Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації
07.03.2017 N 120

ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ
з видачі копії ліцензії на здійснення діяльності у сфері телекомунікацій

Етапи опрацювання звернення про надання адміністративної послуги

Відповідальна посадова особа НКРЗІ

Структурні підрозділи НКРЗІ, відповідальні за етапи
(дію, рішення)

Строки виконання етапів
(дії, рішення)

1. Приймання та реєстрація документів:

 

 

 

1.1 Приймання, первинне опрацювання та реєстрація заяви і комплекту документів до неї (далі - заява) на отримання адміністративної послуги, передача заяви в паперовій формі Департаменту ліцензування, а також в установленому порядку надсилання заяви в електронній формі* відповідним структурним підрозділам і члену НКРЗІ відповідно до розподілу функцій між членами НКРЗІ.

Начальник Відділу документального забезпечення та Архіву

Відділ документального забезпечення та Архіву

У день надходження, або в перший наступний робочий день у разі надходження після закінчення робочого дня, у вихідні та святкові неробочі дні

1.2 У разі, якщо документи подано у приймальні дні безпосередньо до Департаменту ліцензування, передача їх до Відділу документального забезпечення та Архіву для опрацювання та реєстрації, як встановлено пунктом 1.1 цієї технологічної картки.

Начальник відділу ліцензування видів діяльності

Департамент ліцензування

У день надходження, або в перший наступний робочий день у разі надходження перед закінченням робочого дня

2. Реєстрація заяви в Департаменті ліцензування, подання на розгляд директору Департаменту ліцензування та передача її в установленому порядку на опрацювання до відділу ліцензування видів діяльності Департаменту ліцензування

Заступник директора Департаменту ліцензування

Департамент ліцензування

Не пізніше двох робочих днів з дня реєстрації заяви в НКРЗІ

3. Перевірка комплекту поданих документів на відповідність вимогам, визначеним частиною 9 статті 48 Закону України "Про телекомунікації" (далі - Закон), визначення підстав для подальшого розгляду заяви, формування окремої справи

Начальник відділу ліцензування видів діяльності

Департамент ліцензування

Не пізніше трьох робочих днів з дня реєстрації заяви в НКРЗІ

4. При відповідності поданих документів вимогам законодавства та у разі подання суб'єктом господарювання заяви на видачу копії ліцензії у зв'язку з укладанням договору з провайдером телекомунікацій, який здійснюватиме діяльність у сфері телекомунікацій за отриманими суб'єктом господарювання ліцензіями, направлення заяви до Департаменту зв'язку для отримання погодження щодо можливості видачі копії ліцензії провайдеру телекомунікацій

Начальник відділу ліцензування видів діяльності

Департамент ліцензування

Не пізніше тижня з дня реєстрації заяви в НКРЗІ

5. Розгляд заяви про видачу копії ліцензії на здійснення діяльності у сфері телекомунікацій провайдеру телекомунікацій

Директор Департаменту зв'язку

Департамент зв'язку

Не пізніше тижня з дня реєстрації заяви в НКРЗІ

6. Надання до Департаменту ліцензування аркушу погодження щодо можливості видачі копії ліцензії провайдеру телекомунікацій

Директор Департаменту зв'язку

Департамент зв'язку

Не пізніше двох тижнів з дня реєстрації заяви в НКРЗІ

7. Підготовка проекту рішення про видачу копії ліцензії на здійснення діяльності у сфері телекомунікацій (далі - проект рішення)

Начальник відділу ліцензування видів діяльності

Департамент ліцензування

Не пізніше п'яти робочих днів до дати розгляду заяви на засіданні НКРЗІ

8. Передача проекту рішення на розгляд до Департаменту правового забезпечення для візування директором Департаменту (одним із його заступників)

Начальник відділу ліцензування видів діяльності

Департамент ліцензування

Не пізніше п'яти робочих днів до дати розгляду заяви на засіданні НКРЗІ

9. Правовий аналіз відповідності проекту рішення повноваженням НКРЗІ, встановленій законодавством процедурі для його прийняття; та візування директором Департаменту правового забезпечення (одним із його заступників) з подальшим поверненням (в разі необхідності із зауваженнями та/або пропозиціями) до Департаменту ліцензування

Заступник директора департаменту - начальник відділу правового забезпечення регуляторної діяльності

Департамент правового забезпечення

Не пізніше чотирьох робочих днів до дати розгляду заяви на засіданні НКРЗІ

10. Передача проекту рішення на розгляд члену НКРЗІ відповідно до розподілу функцій між членами НКРЗІ для отримання погодження шляхом візування або погодження електронною поштою

Начальник відділу ліцензування видів діяльності

Департамент ліцензування

Не пізніше трьох робочих днів до дати розгляду заяви на засіданні НКРЗІ

11. Передача проекту рішення, який завізований директором Департаменту ліцензування, директором Департаменту правового забезпечення (одним із його заступників) та завізований або погоджений в електронному вигляді засобами електронної пошти членом НКРЗІ відповідно до розподілу функцій між членами НКРЗІ (у разі висловлення своєї позиції щодо проекту рішення членом НКРЗІ), до відділу організаційного забезпечення та контролю Департаменту забезпечення діяльності для надання його на ознайомлення Голові та членам НКРЗІ

Начальник відділу ліцензування видів діяльності

Департамент ліцензування

Не пізніше двох робочих днів до дати розгляду заяви на засіданні НКРЗІ

12. Розгляд питання на засіданні НКРЗІ та прийняття рішення

Колегіальне засідання НКРЗІ

Не пізніше тридцяти робочих днів від дня реєстрації заяви в НКРЗІ, а в разі неможливості прийняття зазначеного рішення у такий строк - на першому засіданні (слуханні) після закінчення цього строку

13. Оформлення рішення НКРЗІ

Начальник відділу організаційного забезпечення та контролю

Департамент забезпечення діяльності

Протягом двох робочих днів після розгляду заяви на засіданні НКРЗІ

14. Підготовка та забезпечення направлення заявнику листа НКРЗІ з повідомленням про прийняте рішення НКРЗІ.
У разі прийняття НКРЗІ рішення про видачу копії ліцензії на здійснення діяльності у сфері телекомунікацій, в листі зазначається розмір плати за видачу копії ліцензії, яку необхідно внести до Державного бюджету України.
У разі прийняття НКРЗІ рішення про відмову у видачі копії ліцензії в листі зазначаються підстави, що стали причиною для прийняття такого рішення.

Начальник відділу ліцензування видів діяльності

Департамент ліцензування

Протягом трьох робочих днів з дня прийняття рішення НКРЗІ

15. Отримання та розгляд інформації щодо внесення плати до Державного бюджету України за видачу копії ліцензії на здійснення діяльності у сфері телекомунікацій:

 

 

 

15.1 від заявника щодо внесення плати до Державного бюджету України за видачу копії ліцензії (копія платіжного доручення з підтвердженою банком датою про виконання перерахування коштів та, за наявності, довідка місцевого органу казначейства про підтвердження факту оплати за ліцензію та про надходження коштів до державного бюджету)

Начальник відділу ліцензування видів діяльності

Департамент ліцензування

Протягом тридцяти календарних днів від дня направлення заявнику повідомлення про прийняте НКРЗІ рішення щодо видачі йому копії ліцензії на здійснення діяльності у сфері телекомунікацій

15.2 від Управління фінансового забезпечення щодо підтвердження надходження від заявника коштів до Державного бюджету України за видачу копії ліцензії (за результатами отримання та розгляду інформації від Державної казначейської служби України)

Заступник начальника управління - начальник відділу бюджетного фінансування та платежів

Управління фінансового забезпечення

Не пізніше наступного робочого дня з дня отримання інформації від Державної казначейської служби України про фактичне надходження коштів до Державного бюджету України за видачу копії ліцензії

16. Оформлення проекту копії ліцензії на здійснення діяльності у сфері телекомунікацій

Начальник відділу ліцензування видів діяльності

Департамент ліцензування

            копії ліцензії на здійснення діяльності у сфері телекомунікацій

17. Передача проекту копії ліцензії на здійснення діяльності у сфері телекомунікацій на погодження до Департаменту правового забезпечення

Начальник відділу ліцензування видів діяльності

Департамент ліцензування

Не пізніше наступного робочого дня з дня надходження документів від заявника та/або Управління фінансового забезпечення щодо внесення плати до Державного бюджету України за видачу копії ліцензії на здійснення діяльності у сфері телекомунікацій

18. Перевірка Департаментом правового забезпечення проекту копії ліцензії на відповідність прийнятому рішенню НКРЗІ, його погодження шляхом візування директором Департаменту з подальшим поверненням до Департаменту ліцензування

Заступник директора департаменту - начальник відділу правового забезпечення регуляторної діяльності

Департамент правового забезпечення

Не пізніше наступного робочого дня з дня отримання проекту копії ліцензії на здійснення діяльності у сфері телекомунікацій

19. Передача проекту копії ліцензії на здійснення діяльності у сфері телекомунікацій на розгляд члену НКРЗІ відповідно до розподілу функцій між членами НКРЗІ для отримання погодження шляхом візування

Начальник відділу ліцензування видів діяльності

Департамент ліцензування

Не пізніше двох робочих днів з дня надходження документів щодо підтвердження внесення плати до Державного бюджету України за видачу копії ліцензії на здійснення діяльності у сфері телекомунікацій

20. Оформлення копії ліцензії на бланку та її передача разом з проектом копії ліцензії, що завізований директором Департаменту ліцензування, директором Департаменту правового забезпечення, членом НКРЗІ відповідно до розподілу функцій між членами НКРЗІ, до Відділу документального забезпечення та Архіву, для подання його на підпис Голові НКРЗІ

Начальник відділу ліцензування видів діяльності

Департамент ліцензування

Не пізніше одного робочого дня до настання дати видачі заявнику копії ліцензії на здійснення діяльності у сфері телекомунікацій

21. Передача підписаної копії ліцензії до Департаменту ліцензування

Начальник Відділу документального забезпечення та Архіву

Відділ документального забезпечення та Архіву

У день підписання Головою НКРЗІ копії ліцензії на здійснення діяльності у сфері телекомунікацій

22. Перевірка оформлення копії ліцензії та її реєстрація у відповідному журналі

Начальник відділу ліцензування видів діяльності

Департамент ліцензування

У день надходження

23. Видача копії ліцензії заявнику

Начальник відділу ліцензування видів діяльності

Департамент ліцензування

Не пізніше ніж через три робочі дні від дня надходження документа, що підтверджує внесення плати за видачу копії ліцензії

24. Внесення відповідної інформації до Ліцензійного реєстру, завершення формування ліцензійної справи

Начальник відділу ліцензування видів діяльності

Департамент ліцензування

Протягом двох робочих днів з дня видачі копії ліцензії

25. Якщо заявник протягом 30 календарних днів від дня направлення йому повідомлення про прийняття рішення щодо видачі йому копії ліцензії на здійснення діяльності у сфері телекомунікацій не надав документа, який підтверджує внесення плати за її видачу - підготовка проекту рішення про скасування рішення НКРЗІ про видачу копії вказаної ліцензії в порядку, встановленому пунктами 7 - 11 цієї технологічної картки

Начальник відділу ліцензування видів діяльності

Департамент ліцензування

Після завершення терміну у 30 календарних днів від дня направлення заявнику повідомлення про прийняття рішення щодо видачі йому копії ліцензії

26. Розгляд питання на засіданні НКРЗІ та прийняття рішення щодо скасування рішення НКРЗІ про видачу копії ліцензії

Колегіальне засідання НКРЗІ

 

27. Направлення заявнику листа НКРЗІ з повідомленням про прийняте рішення щодо скасування рішення НКРЗІ про видачу копії ліцензії, завершення формування ліцензійної справи

Начальник відділу ліцензування видів діяльності

Департамент ліцензування

Не пізніше трьох робочих днів з дня прийняття рішення НКРЗІ щодо скасування рішення НКРЗІ про видачу копії ліцензії

Відповідно до частини 2 статті 19 Закону України "Про адміністративні послуги" (Закон N 5203-VI) дії, або бездіяльність посадових осіб, уповноважених відповідно до закону надавати адміністративні послуги, адміністраторів можуть бути оскаржені до суду в порядку, встановленому законом.


* Контроль за проходженням етапів опрацювання заяви про надання адміністративної послуги здійснюється за допомогою системи електронного документообігу НКРЗІ.

 

Директор Департаменту
ліцензування

М. С. Сокирко

 

Додаток 28
до рішення Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації
07.03.2017 N 120

ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ
з продовження строку дії ліцензії на здійснення діяльності у сфері телекомунікацій

Етапи опрацювання звернення про надання адміністративної послуги

Відповідальна посадова особа НКРЗІ

Структурні підрозділи НКРЗІ, відповідальні за етапи
(дію, рішення)

Строки виконання етапів
(дії, рішення)

1. Приймання та реєстрація документів:

 

 

 

1.1 Приймання, первинне опрацювання та реєстрація заяви і комплекту документів до неї (далі - заява) на отримання адміністративної послуги, передача заяви в паперовій формі Департаменту ліцензування, а також в установленому порядку надсилання заяви в електронній формі* відповідним структурним підрозділам і члену НКРЗІ відповідно до розподілу функцій між членами НКРЗІ.

Начальник Відділу документального забезпечення та Архіву

Відділ документального забезпечення та Архіву

У день надходження, або в перший наступний робочий день у разі надходження після закінчення робочого дня, у вихідні та святкові неробочі дні

1.2 У разі, якщо документи подано у приймальні дні безпосередньо до Департаменту ліцензування, передача їх до Відділу документального забезпечення та Архіву для опрацювання та реєстрації, як встановлено пунктом 1.1 цієї технологічної картки.

Начальник відділу ліцензування видів діяльності

Департамент ліцензування

У день надходження, або в перший наступний робочий день у разі надходження перед закінченням робочого дня

2. Реєстрація заяви в Департаменті ліцензування, подання на розгляд директору Департаменту ліцензування та передача її в установленому порядку на опрацювання до відділу ліцензування видів діяльності Департаменту ліцензування

Заступник директора Департаменту ліцензування

Департамент ліцензування

Не пізніше двох робочих днів з дня реєстрації заяви в НКРЗІ

3. Перевірка комплекту поданих документів на відповідність вимогам, визначеним статтею 49 Закону України "Про телекомунікації" (далі - Закон), визначення підстав для подальшого розгляду заяви, формування окремої справи

Начальник відділу ліцензування видів діяльності

Департамент ліцензування

Не пізніше трьох робочих днів з дня реєстрації заяви в НКРЗІ

4. У разі, якщо заява подана (підписана) особою, яка не має на це повноважень та/або документи оформлені та подані з порушенням вимог статті 49 Закону, готується проект рішення НКРЗІ про відмову у продовженні строку дії ліцензії

Начальник відділу ліцензування видів діяльності

Департамент ліцензування

Не пізніше тижня з дня реєстрації заяви в НКРЗІ

5. При відповідності переліку поданих документів вимогам законодавства, направлення заяви до Департаменту зв'язку для отримання погодження щодо можливості продовження терміну дії ліцензії на здійснення діяльності у сфері телекомунікацій (в частині відповідності плану утворення та використання телекомунікаційної мережі і схеми телекомунікаційної мережі нормам діючого законодавства та можливості застосування телекомунікаційного обладнання для надання телекомунікаційних послуг згідно з нормативними та технічними документами, чинними у сфері телекомунікацій)

Начальник відділу ліцензування видів діяльності

Департамент ліцензування

Не пізніше тижня з дня реєстрації заяви в НКРЗІ

6. Розгляд заяви в частині відповідності плану утворення та використання телекомунікаційної мережі і схеми телекомунікаційної мережі, поданих заявником, нормам діючого законодавства та можливості застосування телекомунікаційного обладнання для надання телекомунікаційних послуг згідно з нормативними та технічними документами, чинними у сфері телекомунікацій

Директор Департаменту зв'язку

Департамент зв'язку

Не пізніше тижня з дня реєстрації заяви в НКРЗІ

7. Надання до Департаменту ліцензування аркушу погодження щодо можливості продовження терміну дії ліцензії на здійснення діяльності у сфері телекомунікацій (в частині відповідності плану утворення та використання телекомунікаційної мережі і схеми телекомунікаційної мережі, поданих заявником, нормам діючого законодавства та можливості застосування телекомунікаційного обладнання для надання телекомунікаційних послуг згідно з нормативними та технічними документами, чинними у сфері телекомунікацій), у разі необхідності - надання пропозицій щодо необхідності включення до ліцензії особливих умов

Директор Департаменту зв'язку

Департамент зв'язку

Не пізніше двох тижнів з дня реєстрації заяви в НКРЗІ

8. Підготовка проекту рішення про продовження строку дії ліцензії або відмову у продовженні строку дії ліцензії на здійснення діяльності у сфері телекомунікацій (далі - проект рішення)

Начальник відділу ліцензування видів діяльності

Департамент ліцензування

Не пізніше п'яти робочих днів до дати розгляду заяви на засіданні НКРЗІ

9. Передача проекту рішення на розгляд до Департаменту правового забезпечення для візування директором Департаменту (одним із його заступників)

Начальник відділу ліцензування видів діяльності

Департамент ліцензування

Не пізніше п'яти робочих днів до дати розгляду заяви на засіданні НКРЗІ

10. Правовий аналіз відповідності проекту рішення повноваженням НКРЗІ, встановленій законодавством процедурі для його прийняття; та візування директором Департаменту правового забезпечення (одним із його заступників) з подальшим поверненням (в разі необхідності із зауваженнями та/або пропозиціями) до Департаменту ліцензування

Заступник директора департаменту - начальник відділу правового забезпечення регуляторної діяльності

Департамент правового забезпечення

Не пізніше чотирьох робочих днів до дати розгляду заяви на засіданні НКРЗІ

11. Передача проекту рішення на розгляд члену НКРЗІ відповідно до розподілу функцій між членами НКРЗІ для отримання погодження шляхом візування або погодження електронною поштою

Начальник відділу ліцензування видів діяльності

Департамент ліцензування

Не пізніше трьох робочих днів до дати розгляду заяви на засіданні НКРЗІ

12. Передача проекту рішення, який завізований директором Департаменту ліцензування, директором Департаменту правового забезпечення (одним із його заступників) та завізований або погоджений в електронному вигляді засобами електронної пошти членом НКРЗІ відповідно до розподілу функцій між членами НКРЗІ (у разі висловлення своєї позиції щодо проекту рішення членом НКРЗІ), до відділу організаційного забезпечення та контролю Департаменту забезпечення діяльності для надання його на ознайомлення Голові та членам НКРЗІ

Начальник відділу ліцензування видів діяльності

Департамент ліцензування

Не пізніше двох робочих днів до дати розгляду заяви на засіданні НКРЗІ

13. Розгляд питання на засіданні НКРЗІ та прийняття рішення

Колегіальне засідання НКРЗІ

Не пізніше п'ятнадцяти робочих днів від дня реєстрації заяви в НКРЗІ, а в разі неможливості прийняття зазначеного рішення у такий строк - на першому засіданні (слуханні) після закінчення цього строку

14. Оформлення рішення НКРЗІ

Начальник відділу організаційного забезпечення та контролю

Департамент забезпечення діяльності

Протягом двох робочих днів після розгляду заяви на засіданні НКРЗІ

15. Підготовка та забезпечення направлення заявнику листа НКРЗІ з повідомленням про прийняте рішення НКРЗІ.
У разі прийняття НКРЗІ рішення про продовження строку дії ліцензії на здійснення діяльності у сфері телекомунікацій, в листі зазначається розмір плати за продовження строку дії ліцензії, яку необхідно внести до Державного бюджету України.
У разі прийняття НКРЗІ рішення про відмову у продовженні строку дії ліцензії в листі зазначаються підстави, що стали причиною для прийняття такого рішення.

Начальник відділу ліцензування видів діяльності

Департамент ліцензування

Протягом трьох робочих днів з дня прийняття рішення НКРЗІ

16. Отримання та розгляд інформації щодо внесення плати до Державного бюджету України за продовження строку дії ліцензії на здійснення діяльності у сфері телекомунікацій:

 

 

 

16.1 від заявника щодо внесення плати до Державного бюджету України за продовження строку дії ліцензії (копія платіжного доручення з підтвердженою банком датою про виконання перерахування коштів та, за наявності, довідка місцевого органу казначейства про підтвердження факту оплати за ліцензію та про надходження коштів до державного бюджету)

Начальник відділу ліцензування видів діяльності

Департамент ліцензування

Протягом тридцяти календарних днів від дня направлення заявнику повідомлення про прийняте НКРЗІ рішення щодо продовження строку дії ліцензії на здійснення діяльності у сфері телекомунікацій

16.2 від Управління фінансового забезпечення щодо підтвердження надходження від заявника коштів до Державного бюджету України за продовження строку дії ліцензії (за результатами отримання та розгляду інформації від Державної казначейської служби України)

Заступник начальника управління - начальник відділу бюджетного фінансування та платежів

Управління фінансового забезпечення

Не пізніше наступного робочого дня з дня отримання інформації від Державної казначейської служби України про фактичне надходження коштів до Державного бюджету України за продовження строку дії ліцензії

17. Оформлення проекту ліцензії на здійснення діяльності у сфері телекомунікацій

Начальник відділу ліцензування видів діяльності

Департамент ліцензування

Не пізніше наступного робочого дня з дня надходження документів від заявника та/або Управління фінансового забезпечення щодо внесення плати до Державного бюджету України за продовження строку дії ліцензії на здійснення діяльності у сфері телекомунікацій

18. Передача проекту ліцензії на здійснення діяльності у сфері телекомунікацій на погодження до Департаменту правового забезпечення

Начальник відділу ліцензування видів діяльності

Департамент ліцензування

Не пізніше наступного робочого дня з дня надходження документів від заявника та/або Управління фінансового забезпечення щодо внесення плати до Державного бюджету України за продовження строку дії ліцензії на здійснення діяльності у сфері телекомунікацій

19. Перевірка Департаментом правового забезпечення проекту ліцензії на відповідність прийнятому рішенню НКРЗІ, його погодження шляхом візування директором Департаменту з подальшим поверненням до Департаменту ліцензування

Заступник директора департаменту - начальник відділу правового забезпечення регуляторної діяльності

Департамент правового забезпечення

Не пізніше наступного робочого дня з дня отримання проекту ліцензії на здійснення діяльності у сфері телекомунікацій

20. Передача проекту ліцензії на здійснення діяльності у сфері телекомунікацій на розгляд члену НКРЗІ відповідно до розподілу функцій між членами НКРЗІ для отримання погодження шляхом візування

Начальник відділу ліцензування видів діяльності

Департамент ліцензування

Не пізніше двох робочих днів з дня надходження документів щодо підтвердження внесення плати до Державного бюджету України за продовження строку дії ліцензії на здійснення діяльності у сфері телекомунікацій

21. Оформлення ліцензії на бланку та її передача разом з проектом ліцензії, що завізований директором Департаменту ліцензування, директором Департаменту правового забезпечення, членом НКРЗІ відповідно до розподілу функцій між членами НКРЗІ, до Відділу документального забезпечення та Архіву, для подання його на підпис Голові НКРЗІ

Начальник відділу ліцензування видів діяльності

Департамент ліцензування

Не пізніше одного робочого дня до настання дати видачі заявнику ліцензії на здійснення діяльності у сфері телекомунікацій

22. Передача підписаної ліцензії до Департаменту ліцензування

Начальник Відділу документального забезпечення та Архіву

Відділ документального забезпечення та Архіву

У день підписання Головою НКРЗІ ліцензії на здійснення діяльності у сфері телекомунікацій

23. Перевірка оформлення ліцензії та її реєстрація у відповідному журналі

Начальник відділу ліцензування видів діяльності

Департамент ліцензування

У день надходження

24. Видача ліцензії заявнику

Начальник відділу ліцензування видів діяльності

Департамент ліцензування

Не пізніше ніж через три робочі дні від дня надходження документа, що підтверджує внесення плати за продовження строку дії ліцензії

25. Внесення відповідної інформації до Ліцензійного реєстру, завершення формування ліцензійної справи

Начальник відділу ліцензування видів діяльності

Департамент ліцензування

Протягом двох робочих днів з дня видачі ліцензії

26. Якщо заявник протягом 30 календарних днів від дня направлення йому повідомлення про прийняття рішення щодо продовження строку дії ліцензії на здійснення діяльності у сфері телекомунікацій не надав документа, який підтверджує внесення плати за її продовження - підготовка проекту рішення про скасування рішення НКРЗІ про продовження строку дії вказаної ліцензії в порядку, встановленому пунктами 8 - 12 цієї технологічної картки

Начальник відділу ліцензування видів діяльності

Департамент ліцензування

Після завершення терміну у 30 календарних днів від дня направлення заявнику повідомлення про прийняття рішення щодо продовження строку дії ліцензії

27. Розгляд питання на засіданні НКРЗІ та прийняття рішення щодо скасування рішення НКРЗІ про продовження строку дії ліцензії

Колегіальне засідання НКРЗІ

 

28. Направлення заявнику листа НКРЗІ з повідомленням про прийняте рішення щодо скасування рішення НКРЗІ про продовження строку дії ліцензії, завершення формування ліцензійної справи

Начальник відділу ліцензування видів діяльності

Департамент ліцензування

Не пізніше трьох робочих днів з дня прийняття рішення НКРЗІ щодо скасування рішення НКРЗІ про продовження строку дії ліцензії

Відповідно до частини 2 статті 19 Закону України "Про адміністративні послуги" (Закон N 5203-VI) дії, або бездіяльність посадових осіб, уповноважених відповідно до закону надавати адміністративні послуги, адміністраторів можуть бути оскаржені до суду в порядку, встановленому законом.


* Контроль за проходженням етапів опрацювання заяви про надання адміністративної послуги здійснюється за допомогою системи електронного документообігу НКРЗІ.

 

Директор Департаменту
ліцензування

М. С. Сокирко

 

Додаток 29
до рішення Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації
07.03.2017 N 120

ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ
з переоформлення ліцензії на здійснення діяльності у сфері телекомунікацій

Етапи опрацювання звернення про надання адміністративної послуги

Відповідальна посадова особа НКРЗІ

Структурні підрозділи НКРЗІ, відповідальні за етапи
(дію, рішення)

Строки виконання етапів
(дії, рішення)

1. Приймання та реєстрація документів:

 

 

 

1.1 Приймання, первинне опрацювання та реєстрація заяви і комплекту документів до неї (далі - заява) на отримання адміністративної послуги, передача заяви в паперовій формі Департаменту ліцензування, а також в установленому порядку надсилання заяви в електронній формі* відповідним структурним підрозділам і члену НКРЗІ відповідно до розподілу функцій між членами НКРЗІ.

Начальник Відділу документального забезпечення та Архіву

Відділ документального забезпечення та Архіву

У день надходження, або в перший наступний робочий день у разі надходження після закінчення робочого дня, у вихідні та святкові неробочі дні

  1.2 У разі, якщо документи подано у приймальні дні безпосередньо до Департаменту ліцензування, передача їх до Відділу документального забезпечення та Архіву для опрацювання та реєстрації, як встановлено пунктом 1.1 цієї технологічної картки.

Начальник відділу ліцензування видів діяльності

Департамент ліцензування

У день надходження, або в перший наступний робочий день у разі надходження перед закінченням робочого дня

2. Реєстрація заяви в Департаменті ліцензування, подання на розгляд директору Департаменту ліцензування та передача її в установленому порядку на опрацювання до відділу ліцензування видів діяльності Департаменту ліцензування

Заступник директора Департаменту ліцензування

Департамент ліцензування

Не пізніше двох робочих днів з дня реєстрації заяви в НКРЗІ

3. Перевірка комплекту поданих документів на відповідність вимогам, визначеним статтею 50 Закону України "Про телекомунікації" (далі - Закон), визначення підстав для подальшого розгляду заяви, формування окремої справи

Начальник відділу ліцензування видів діяльності

Департамент ліцензування

Не пізніше трьох робочих днів з дня реєстрації заяви в НКРЗІ

4. Підготовка проекту рішення про переоформлення ліцензії або відмову у переоформленні ліцензії на здійснення діяльності у сфері телекомунікацій (далі - проект рішення)

Начальник відділу ліцензування видів діяльності

Департамент ліцензування

Не пізніше п'яти робочих днів до дати розгляду заяви на засіданні НКРЗІ

5. Передача проекту рішення на розгляд до Департаменту правового забезпечення для візування директором Департаменту (одним із його заступників)

Начальник відділу ліцензування видів діяльності

Департамент ліцензування

Не пізніше п'яти робочих днів до дати розгляду заяви на засіданні НКРЗІ

6. Правовий аналіз відповідності проекту рішення повноваженням НКРЗІ, встановленій законодавством процедурі для його прийняття; та візування директором Департаменту правового забезпечення (одним із його заступників) з подальшим поверненням (в разі необхідності із зауваженнями та/або пропозиціями) до Департаменту ліцензування

Заступник директора департаменту - начальник відділу правового забезпечення регуляторної діяльності

Департамент правового забезпечення

Не пізніше чотирьох робочих днів до дати розгляду заяви на засіданні НКРЗІ

7. Передача проекту рішення на розгляд члену НКРЗІ відповідно до розподілу функцій між членами НКРЗІ для отримання погодження шляхом візування або погодження електронною поштою

Начальник відділу ліцензування видів діяльності

Департамент ліцензування

Не пізніше трьох робочих днів до дати розгляду заяви на засіданні НКРЗІ

8. Передача проекту рішення, який завізований директором Департаменту ліцензування, директором Департаменту правового забезпечення (одним із його заступників) та завізований або погоджений в електронному вигляді засобами електронної пошти членом НКРЗІ відповідно до розподілу функцій між членами НКРЗІ (у разі висловлення своєї позиції щодо проекту рішення членом НКРЗІ), до відділу організаційного забезпечення та контролю Департаменту забезпечення діяльності для надання його на ознайомлення Голові та членам НКРЗІ

Начальник відділу ліцензування видів діяльності

Департамент ліцензування

Не пізніше двох робочих днів до дати розгляду заяви на засіданні НКРЗІ

9. Розгляд питання на засіданні НКРЗІ та прийняття рішення

Колегіальне засідання НКРЗІ

Не пізніше десяти робочих днів від дня реєстрації заяви в НКРЗІ, а в разі неможливості прийняття зазначеного рішення у такий строк - на першому засіданні (слуханні) після закінчення цього строку

10. Оформлення рішення НКРЗІ

Начальник відділу організаційного забезпечення та контролю

Департамент забезпечення діяльності

Протягом двох робочих днів після розгляду заяви на засіданні НКРЗІ

11. Підготовка та забезпечення направлення заявнику листа НКРЗІ з повідомленням про прийняте рішення НКРЗІ.
У разі прийняття НКРЗІ рішення про переоформлення ліцензії на здійснення діяльності у сфері телекомунікацій, в листі зазначається розмір плати за переоформлення ліцензії, яку необхідно внести до Державного бюджету України.
У разі прийняття НКРЗІ рішення про відмову у переоформленні ліцензії в листі зазначаються підстави, що стали причиною для прийняття такого рішення.

Начальник відділу ліцензування видів діяльності

Департамент ліцензування

Протягом трьох робочих днів з дня прийняття рішення НКРЗІ

12. Отримання та розгляд інформації щодо внесення плати до Державного бюджету України за переоформлення ліцензії на здійснення діяльності у сфері телекомунікацій:

 

 

 

12.1 від заявника щодо внесення плати до Державного бюджету України за переоформлення ліцензії (копія платіжного доручення з підтвердженою банком датою про виконання перерахування коштів та, за наявності, довідка місцевого органу казначейства про підтвердження факту оплати за ліцензію та про надходження коштів до державного бюджету)

Начальник відділу ліцензування видів діяльності

Департамент ліцензування

Протягом тридцяти календарних днів від дня направлення заявнику повідомлення про прийняте НКРЗІ рішення щодо переоформлення йому ліцензії на здійснення діяльності у сфері телекомунікацій

12.2 від Управління фінансового забезпечення щодо підтвердження надходження від заявника коштів до Державного бюджету України за переоформлення ліцензії (за результатами отримання та розгляду інформації від Державної казначейської служби України)

Заступник начальника управління - начальник відділу бюджетного фінансування та платежів

Управління фінансового забезпечення

 Не пізніше наступного робочого дня з дня отримання інформації від Державної казначейської служби України про фактичне надходження коштів до Державного бюджету України за переоформлення ліцензії

13. Оформлення проекту ліцензії на здійснення діяльності у сфері телекомунікацій

Начальник відділу ліцензування видів діяльності

Департамент ліцензування

           переоформлення ліцензії на здійснення діяльності у сфері телекомунікацій

14. Передача проекту ліцензії на здійснення діяльності у сфері телекомунікацій на погодження до Департаменту правового забезпечення

Начальник відділу ліцензування видів діяльності

Департамент ліцензування

Не пізніше наступного робочого дня з дня надходження документів від заявника та/або Управління фінансового забезпечення щодо внесення плати до Державного бюджету України за переоформлення ліцензії на здійснення діяльності у сфері телекомунікацій

15. Перевірка Департаментом правового забезпечення проекту ліцензії на відповідність прийнятому рішенню НКРЗІ, його погодження шляхом візування директором Департаменту з подальшим поверненням до Департаменту ліцензування

Заступник директора департаменту - начальник відділу правового забезпечення регуляторної діяльності

Департамент правового забезпечення

Не пізніше наступного робочого дня з дня отримання проекту ліцензії на здійснення діяльності у сфері телекомунікацій

16. Передача проекту ліцензії на здійснення діяльності у сфері телекомунікацій на розгляд члену НКРЗІ відповідно до розподілу функцій між членами НКРЗІ для отримання погодження шляхом візування

Начальник відділу ліцензування видів діяльності

Департамент ліцензування

Не пізніше двох робочих днів з дня надходження документів щодо підтвердження внесення плати до Державного бюджету України за переоформлення ліцензії на здійснення діяльності у сфері телекомунікацій

17. Оформлення ліцензії на бланку та її передача разом з проектом ліцензії, що завізований директором Департаменту ліцензування, директором Департаменту правового забезпечення, членом НКРЗІ відповідно до розподілу функцій між членами НКРЗІ, до Відділу документального забезпечення та Архіву, для подання його на підпис Голові НКРЗІ

Начальник відділу ліцензування видів діяльності

Департамент ліцензування

Не пізніше одного робочого дня до настання дати видачі заявнику переоформленої ліцензії на здійснення діяльності у сфері телекомунікацій

18. Передача підписаної ліцензії до Департаменту ліцензування

Начальник Відділу документального забезпечення та Архіву

Відділ документального забезпечення та Архіву

У день підписання Головою НКРЗІ ліцензії на здійснення діяльності у сфері телекомунікацій

19. Перевірка оформлення ліцензії та її реєстрація у відповідному журналі

Начальник відділу ліцензування видів діяльності

Департамент ліцензування

У день надходження

20. Видача ліцензії заявнику

Начальник відділу ліцензування видів діяльності

Департамент ліцензування

Не пізніше ніж через три робочі дні від дня надходження документа, що підтверджує внесення плати за переоформлення ліцензії

21. Внесення відповідної інформації до Ліцензійного реєстру, завершення формування ліцензійної справи

Начальник відділу ліцензування видів діяльності

Департамент ліцензування

Протягом двох робочих днів з дня видачі ліцензії

22. Якщо заявник протягом 30 календарних днів від дня направлення йому повідомлення про прийняття рішення щодо переоформлення йому ліцензії на здійснення діяльності у сфері телекомунікацій не надав документа, який підтверджує внесення плати за її переоформлення - підготовка проекту рішення про скасування рішення НКРЗІ про переоформлення вказаної ліцензії в порядку, встановленому пунктами 4 - 8 цієї технологічної картки

Начальник відділу ліцензування видів діяльності

Департамент ліцензування

Після завершення терміну у 30 календарних днів від дня направлення заявнику повідомлення про прийняття рішення щодо переоформлення йому ліцензії

23. Розгляд питання на засіданні НКРЗІ та прийняття рішення щодо скасування рішення НКРЗІ про переоформлення ліцензії

Колегіальне засідання НКРЗІ

 

24. Направлення заявнику листа НКРЗІ з повідомленням про прийняте рішення щодо скасування рішення НКРЗІ про переоформлення ліцензії, завершення формування ліцензійної справи

Начальник відділу ліцензування видів діяльності

Департамент ліцензування

Не пізніше трьох робочих днів з дня прийняття рішення НКРЗІ щодо скасування рішення НКРЗІ про переоформлення ліцензії

Відповідно до частини 2 статті 19 Закону України "Про адміністративні послуги" (Закон N 5203-VI) дії, або бездіяльність посадових осіб, уповноважених відповідно до закону надавати адміністративні послуги, адміністраторів можуть бути оскаржені до суду в порядку, встановленому законом.


* Контроль за проходженням етапів опрацювання заяви про надання адміністративної послуги здійснюється за допомогою системи електронного документообігу НКРЗІ.

 

Директор Департаменту
ліцензування

М. С. Сокирко

 

Додаток 30
до рішення Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації
07.03.2017 N 120

ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ
з видачі дубліката ліцензії на здійснення діяльності у сфері телекомунікацій

Етапи опрацювання звернення про надання адміністративної послуги

Відповідальна посадова особа НКРЗІ

Структурні підрозділи НКРЗІ, відповідальні за етапи
(дію, рішення)

Строки виконання етапів
(дії, рішення)

1. Приймання та реєстрація документів:

 

 

 

1.1 Приймання, первинне опрацювання та реєстрація заяви і комплекту документів до неї (далі - заява) на отримання адміністративної послуги, передача заяви в паперовій формі Департаменту ліцензування, а також в установленому порядку надсилання заяви в електронній формі* відповідним структурним підрозділам і члену НКРЗІ відповідно до розподілу функцій між членами НКРЗІ.

Начальник Відділу документального забезпечення та Архіву

Відділ документального забезпечення та Архіву

У день надходження, або в перший наступний робочий день у разі надходження після закінчення робочого дня, у вихідні та святкові неробочі дні

1.2 У разі, якщо документи подано у приймальні дні безпосередньо до Департаменту ліцензування, передача їх до Відділу документального забезпечення та Архіву для опрацювання та реєстрації, як встановлено пунктом 1.1 цієї технологічної картки.

Начальник відділу ліцензування видів діяльності

Департамент ліцензування

У день надходження, або в перший наступний робочий день у разі надходження перед закінченням робочого дня

2. Реєстрація заяви в Департаменті ліцензування, подання на розгляд директору Департаменту ліцензування та передача її в установленому порядку на опрацювання до відділу ліцензування видів діяльності Департаменту ліцензування

Заступник директора Департаменту ліцензування

Департамент ліцензування

Не пізніше двох робочих днів з дня реєстрації заяви в НКРЗІ

3. Перевірка комплекту поданих документів на відповідність вимогам, визначеним статтею 52 та частиною першою статті 45 Закону України "Про телекомунікації" (далі - Закон), визначення підстав для подальшого розгляду заяви, формування окремої справи

Начальник відділу ліцензування видів діяльності

Департамент ліцензування

Не пізніше трьох робочих днів з дня реєстрації заяви в НКРЗІ

4. Підготовка проекту рішення про видачу дубліката ліцензії на здійснення діяльності у сфері телекомунікацій (далі - проект рішення)

Начальник відділу ліцензування видів діяльності

Департамент ліцензування

Не пізніше трьох робочих днів до дати розгляду заяви на засіданні НКРЗІ

5. Передача проекту рішення на розгляд до Департаменту правового забезпечення для візування директором Департаменту (одним із його заступників)

Начальник відділу ліцензування видів діяльності

Департамент ліцензування

Не пізніше трьох робочих днів до дати розгляду заяви на засіданні НКРЗІ

6. Правовий аналіз відповідності проекту рішення повноваженням НКРЗІ, встановленій законодавством процедурі для його прийняття; та візування директором Департаменту правового забезпечення (одним із його заступників) з подальшим поверненням (в разі необхідності із зауваженнями та/або пропозиціями) до Департаменту ліцензування

Заступник директора департаменту - начальник відділу правового забезпечення регуляторної діяльності

Департамент правового забезпечення

Не пізніше трьох робочих днів до дати розгляду заяви на засіданні НКРЗІ

7. Передача проекту рішення на розгляд члену НКРЗІ відповідно до розподілу функцій між членами НКРЗІ для отримання погодження шляхом візування або погодження електронною поштою

Начальник відділу ліцензування видів діяльності

Департамент ліцензування

Не пізніше трьох робочих днів до дати розгляду заяви на засіданні НКРЗІ

8. Передача проекту рішення, який завізований директором Департаменту ліцензування, директором Департаменту правового забезпечення (одним із його заступників) та завізований або погоджений в електронному вигляді засобами електронної пошти членом НКРЗІ відповідно до розподілу функцій між членами НКРЗІ (у разі висловлення своєї позиції щодо проекту рішення членом НКРЗІ), до відділу організаційного забезпечення та контролю Департаменту забезпечення діяльності для надання його на ознайомлення Голові та членам НКРЗІ

Начальник відділу ліцензування видів діяльності

Департамент ліцензування

Не пізніше двох робочих днів до дати розгляду заяви на засіданні НКРЗІ

9. Розгляд питання на засіданні НКРЗІ та прийняття рішення

Колегіальне засідання НКРЗІ

Не пізніше п'яти робочих днів від дня реєстрації заяви в НКРЗІ, а в разі неможливості прийняття зазначеного рішення у такий строк - на першому засіданні (слуханні) після закінчення цього строку

10. Оформлення рішення НКРЗІ

Начальник відділу організаційного забезпечення та контролю

Департамент забезпечення діяльності

Протягом двох робочих днів після розгляду заяви на засіданні НКРЗІ

11. Підготовка та забезпечення направлення заявнику листа НКРЗІ з повідомленням про прийняте рішення НКРЗІ.
У разі прийняття НКРЗІ рішення про видачу дубліката ліцензії на здійснення діяльності у сфері телекомунікацій, в листі зазначається розмір плати за видачу дубліката ліцензії, яку необхідно внести до Державного бюджету України.

Начальник відділу ліцензування видів діяльності

Департамент ліцензування

Протягом трьох робочих днів з дня прийняття рішення НКРЗІ

12. Отримання та розгляд інформації щодо внесення плати до Державного бюджету України за видачу дубліката ліцензії на здійснення діяльності у сфері телекомунікацій:

 

 

 

12.1 від заявника щодо внесення плати до Державного бюджету України за видачу дубліката ліцензії (копія платіжного доручення з підтвердженою банком датою про виконання перерахування коштів та, за наявності, довідка місцевого органу казначейства про підтвердження факту оплати за ліцензію та про надходження коштів до державного бюджету)

Начальник відділу ліцензування видів діяльності

Департамент ліцензування

Протягом тридцяти календарних днів від дня направлення заявнику повідомлення про прийняте НКРЗІ рішення щодо видачі йому дубліката ліцензії на здійснення діяльності у сфері телекомунікацій

12.2 від Управління фінансового забезпечення щодо підтвердження надходження від заявника коштів до Державного бюджету України за видачу дубліката ліцензії (за результатами отримання та розгляду інформації від Державної казначейської служби України)

Заступник начальника управління - начальник відділу бюджетного фінансування та платежів

Управління фінансового забезпечення

Не пізніше наступного робочого дня з дня отримання інформації від Державної казначейської служби України про фактичне надходження коштів до Державного бюджету України за видачу дубліката ліцензії

13. Оформлення проекту дубліката ліцензії на здійснення діяльності у сфері телекомунікацій

Начальник відділу ліцензування видів діяльності

Департамент ліцензування

        дубліката ліцензії на здійснення діяльності у сфері телекомунікацій

14. Передача проекту дубліката ліцензії на здійснення діяльності у сфері телекомунікацій на погодження до Департаменту правового забезпечення

Начальник відділу ліцензування видів діяльності

Департамент ліцензування

Не пізніше наступного робочого дня з дня надходження документів від заявника та/або Управління фінансового забезпечення щодо внесення плати до Державного бюджету України за видачу дубліката ліцензії на здійснення діяльності у сфері телекомунікацій

15. Перевірка Департаментом правового забезпечення проекту дубліката ліцензії на відповідність прийнятому рішенню НКРЗІ, його погодження шляхом візування директором Департаменту з подальшим поверненням до Департаменту ліцензування

Заступник директора департаменту - начальник відділу правового забезпечення регуляторної діяльності

Департамент правового забезпечення

Не пізніше наступного робочого дня з дня отримання проекту дубліката ліцензії на здійснення діяльності у сфері телекомунікацій

16. Передача проекту дубліката ліцензії на здійснення діяльності у сфері телекомунікацій на розгляд члену НКРЗІ відповідно до розподілу функцій між членами НКРЗІ для отримання погодження шляхом візування

Начальник відділу ліцензування видів діяльності

Департамент ліцензування

Не пізніше двох робочих днів з дня надходження документів щодо підтвердження внесення плати до Державного бюджету України за видачу дубліката ліцензії на здійснення діяльності у сфері телекомунікацій

17. Оформлення дубліката ліцензії на бланку та її передача разом з проектом дубліката ліцензії, що завізований директором Департаменту ліцензування, директором Департаменту правового забезпечення, членом НКРЗІ відповідно до розподілу функцій між членами НКРЗІ, до Відділу документального забезпечення та Архіву, для подання його на підпис Голові НКРЗІ

Начальник відділу ліцензування видів діяльності

Департамент ліцензування

Не пізніше одного робочого дня до настання дати видачі заявнику дубліката ліцензії на здійснення діяльності у сфері телекомунікацій

18. Передача підписаного дубліката ліцензії до Департаменту ліцензування

Начальник Відділу документального забезпечення та Архіву

Відділ документального забезпечення та Архіву

У день підписання Головою НКРЗІ дубліката ліцензії на здійснення діяльності у сфері телекомунікацій

19. Перевірка оформлення дубліката ліцензії та її реєстрація у відповідному журналі

Начальник відділу ліцензування видів діяльності

Департамент ліцензування

У день надходження

20. Видача дубліката ліцензії заявнику

Начальник відділу ліцензування видів діяльності

Департамент ліцензування

Не пізніше ніж через три робочі дні від дня надходження документа, що підтверджує внесення плати за видачу дубліката ліцензії

21. Внесення відповідної інформації до Ліцензійного реєстру, завершення формування ліцензійної справи

Начальник відділу ліцензування видів діяльності

Департамент ліцензування

Протягом двох робочих днів з дня видачі дубліката ліцензії

22. Якщо заявник протягом 30 календарних днів від дня направлення йому повідомлення про прийняття рішення щодо видачі йому дубліката ліцензії на здійснення діяльності у сфері телекомунікацій не надав документа, який підтверджує внесення плати за його видачу - підготовка проекту рішення про скасування рішення НКРЗІ про видачу дубліката вказаної ліцензії в порядку, встановленому пунктами 4 - 8 цієї технологічної картки

Начальник відділу ліцензування видів діяльності

Департамент ліцензування

Після завершення терміну у 30 календарних днів від дня направлення заявнику повідомлення про прийняття рішення щодо видачі йому дубліката ліцензії

23. Розгляд питання на засіданні НКРЗІ та прийняття рішення щодо скасування рішення НКРЗІ про видачу дубліката ліцензії

Колегіальне засідання НКРЗІ

 

24. Направлення заявнику листа НКРЗІ з повідомленням про прийняте рішення щодо скасування рішення НКРЗІ про видачу дубліката ліцензії, завершення формування ліцензійної справи

Начальник відділу ліцензування видів діяльності

Департамент ліцензування

Не пізніше трьох робочих днів з дня прийняття рішення НКРЗІ щодо скасування рішення НКРЗІ про видачу дубліката ліцензії

Відповідно до частини 2 статті 19 Закону України "Про адміністративні послуги" (Закон N 5203-VI) дії, або бездіяльність посадових осіб, уповноважених відповідно до закону надавати адміністративні послуги, адміністраторів можуть бути оскаржені до суду в порядку, встановленому законом.


* Контроль за проходженням етапів опрацювання заяви про надання адміністративної послуги здійснюється за допомогою системи електронного документообігу НКРЗІ.

 

Директор Департаменту
ліцензування

М. С. Сокирко

 

Додаток 31
до рішення Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації
07.03.2017 N 120

ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ
з виділення номерного ресурсу

Етапи опрацювання звернення про надання адміністративної послуги

Відповідальна посадова особа НКРЗІ

Структурні підрозділи НКРЗІ, відповідальні за етапи
(дію, рішення)

Строки виконання етапів
(дії, рішення)

1. Приймання та реєстрація документів:

 

 

 

1.1 Приймання, первинне опрацювання та реєстрація заяви і комплекту документів до неї (далі - заява) на отримання адміністративної послуги, передача заяви в паперовій формі Департаменту зв'язку, а також в установленому порядку надсилання заяви в електронній формі* відповідним структурним підрозділам і члену НКРЗІ відповідно до розподілу функцій між членами НКРЗІ.

Начальник Відділу документального забезпечення та Архіву

Відділ документального забезпечення та Архіву

У день надходження, або в перший наступний робочий день у разі надходження після закінчення робочого дня, у вихідні та святкові неробочі дні

1.2 У разі, якщо документи подано у приймальні дні безпосередньо до Департаменту зв'язку, передача їх до Відділу документального забезпечення та Архіву для опрацювання та реєстрації, як встановлено пунктом 1.1 цієї технологічної картки.

Заступник директора департаменту - начальник відділу номерного ресурсу

Департамент зв'язку

У день надходження, або в перший наступний робочий день у разі надходження перед закінченням робочого дня

2. Реєстрація заяви в Департаменті зв'язку, подання на розгляд директору Департаменту зв'язку та передача її в установленому порядку на опрацювання до відділу номерного ресурсу Департаменту зв'язку

Заступник директора департаменту - начальник відділу номерного ресурсу

Департамент зв'язку

Не пізніше двох робочих днів з дня реєстрації заяви в НКРЗІ

3. Перевірка повноти наданого комплекту документів та правильності їх оформлення

Заступник директора департаменту - начальник відділу номерного ресурсу

Департамент зв'язку

Не пізніше п'яти робочих днів з дня реєстрації заяви в НКРЗІ

4.

4.1. У разі подачі неповного комплекту документів або неправильного оформлення документів, підготовка проекту листа заявнику про виявлені порушення з пропозицією їх усунути та подання його на підпис директору Департаменту зв'язку, з подальшим забезпеченням направлення заявнику листа НКРЗІ. При цьому відлік строку розгляду заяви, який передбачений частиною другою статті 70 Закону України "Про телекомунікації", починається з дати подання документів після усунення виявлених порушень

Заступник директора департаменту - начальник відділу номерного ресурсу

Департамент зв'язку

У десятиденний строк з дати реєстрації заяви в НКРЗІ

4.2. У разі подачі заявником повного комплекту документів та правильного його оформлення, визначення дати винесення на засідання НКРЗІ проекту відповідного рішення

Заступник директора департаменту - начальник відділу номерного ресурсу

Департамент зв'язку

У десятиденний строк з дати реєстрації заяви в НКРЗІ

5. Встановлення технічної можливості виділення оператору телекомунікацій певного виду та обсягу номерного ресурсу для використання на заявленій території з використанням бази даних Системи обліку номерного ресурсу ТМЗК України

Заступник директора департаменту - начальник відділу номерного ресурсу

Департамент зв'язку

Не пізніше десяти робочих днів з дати реєстрації заяви в НКРЗІ

6. Підготовка проекту рішення про виділення або відмову у виділенні номерного ресурсу (далі - проект рішення)

Заступник директора департаменту - начальник відділу номерного ресурсу

Департамент зв'язку

Не пізніше шести робочих днів до дати розгляду заяви на засіданні НКРЗІ

7. Передача проекту рішення на розгляд до Департаменту правового забезпечення для візування директором Департаменту (одним із його заступників)

Заступник директора департаменту - начальник відділу номерного ресурсу

Департамент зв'язку

Не пізніше шести робочих днів до дати розгляду заяви на засіданні НКРЗІ

8. Правовий аналіз відповідності проекту рішення повноваженням НКРЗІ, встановленій законодавством процедурі для його прийняття; та візування директором Департаменту правового забезпечення (одним із його заступників) з подальшим поверненням (в разі необхідності із зауваженнями та/або пропозиціями) до Департаменту зв'язку

Заступник директора департаменту - начальник відділу правового забезпечення регуляторної діяльності

Департамент правового забезпечення

Не пізніше чотирьох робочих днів до дати розгляду заяви на засіданні НКРЗІ

9. Передача проекту рішення на розгляд члену НКРЗІ відповідно до розподілу функцій між членами НКРЗІ для отримання погодження шляхом візування або погодження електронною поштою

Заступник директора департаменту - начальник відділу номерного ресурсу

Департамент зв'язку

Не пізніше трьох робочих днів до дати розгляду заяви на засіданні НКРЗІ

10. Передача проекту рішення, який завізований директором Департаменту зв'язку, директором Департаменту правового забезпечення (одним із його заступників) та завізований або погоджений в електронному вигляді засобами електронної пошти членом НКРЗІ відповідно до розподілу функцій між членами НКРЗІ (у разі висловлення своєї позиції щодо проекту рішення членом НКРЗІ), до відділу організаційного забезпечення та контролю Департаменту забезпечення діяльності для надання його на ознайомлення Голові та членам НКРЗІ

Заступник директора департаменту - начальник відділу номерного ресурсу

Департамент зв'язку

Не пізніше двох робочих днів до дати розгляду заяви на засіданні НКРЗІ

11. Розгляд питання на засіданні НКРЗІ та прийняття рішення

Колегіальне засідання НКРЗІ

Не пізніше тридцяти календарних днів з дати реєстрації заяви в НКРЗІ,
а в разі неможливості прийняття зазначеного рішення у такий строк - на першому засіданні (слуханні) після закінчення цього строку

12. Оформлення рішення НКРЗІ

Начальник відділу організаційного забезпечення та контролю

Департамент забезпечення діяльності

Протягом двох робочих днів після розгляду заяви на засіданні НКРЗІ

13. Підготовка та забезпечення направлення заявнику листа НКРЗІ з повідомленням про прийняте рішення НКРЗІ.
У разі прийняття НКРЗІ рішення про виділення номерного ресурсу, в листі зазначається розмір плати за виділення номерного ресурсу, яку необхідно внести до Державного бюджету України, крім випадків безоплатного виділення номерного ресурсу для служб соціального спрямування.
У разі прийняття НКРЗІ рішення про відмову у виділенні номерного ресурсу в листі зазначаються підстави, що стали причиною для прийняття такого рішення.

Заступник директора департаменту - начальник відділу номерного ресурсу

Департамент зв'язку

Протягом трьох робочих днів з дня оформлення рішення НКРЗІ

14. Отримання та розгляд інформації щодо внесення плати до Державного бюджету України за виділення номерного ресурсу:

 

 

 

14.1 від заявника щодо внесення плати до Державного бюджету України за виділення номерного ресурсу (копія платіжного доручення з підтвердженою банком датою про виконання перерахування коштів та, за наявності, довідка місцевого органу казначейства про підтвердження факту оплати за ліцензію та про надходження коштів до державного бюджету)

Заступник директора департаменту - начальник відділу номерного ресурсу

Департамент зв'язку

Протягом тридцяти днів після отримання заявником повідомлення про прийняте НКРЗІ рішення щодо виділення номерного ресурсу

14.2 від Управління фінансового забезпечення щодо підтвердження надходження від заявника коштів до Державного бюджету України за виділення номерного ресурсу (за результатами отримання та розгляду інформації від Державної казначейської служби України)

Заступник начальника управління - начальник відділу бюджетного фінансування та платежів

Управління фінансового забезпечення

Не пізніше наступного робочого дня з дня отримання інформації від Державної казначейської служби України про фактичне надходження коштів до Державного бюджету України за виділення номерного ресурсу

15. Оформлення проекту дозволу на використання номерного ресурсу

Заступник директора департаменту - начальник відділу номерного ресурсу

Департамент зв'язку

Не пізніше наступного робочого дня з дня надходження документів від заявника та Управління фінансового забезпечення щодо внесення плати до Державного бюджету України за виділення номерного ресурсу.
У разі безоплатного виділення номерного ресурсу для служб соціального спрямування не пізніше наступного робочого дня з дня оформлення рішення НКРЗІ

16. Передача проекту дозволу на використання номерного ресурсу на погодження до Департаменту правового забезпечення

Заступник директора департаменту - начальник відділу номерного ресурсу

Департамент зв'язку

Не пізніше наступного робочого дня з дня надходження документів про підтвердження внесення плати до Державного бюджету України за виділення номерного ресурсу

17. Перевірка Департаментом правового забезпечення проекту дозволу на використання номерного ресурсу на відповідність прийнятому рішенню НКРЗІ, його погодження шляхом візування директором Департаменту з подальшим поверненням до Департаменту зв'язку

Заступник директора департаменту - начальник відділу правового забезпечення регуляторної діяльності

Департамент правового забезпечення

Не пізніше наступного робочого дня з дня отримання проекту дозволу на використання номерного ресурсу

18. Передача проекту дозволу на використання номерного ресурсу на розгляд члену НКРЗІ відповідно до розподілу функцій між членами НКРЗІ для отримання погодження шляхом візування

Заступник директора департаменту - начальник відділу номерного ресурсу

Департамент зв'язку

Не пізніше двох робочих днів з дня надходження документів щодо підтвердження внесення плати до Державного бюджету України за виділення номерного ресурсу

19. Оформлення дозволу на бланку та його передача разом з проектом дозволу, що завізований директором Департаменту зв'язку, директором Департаменту правового забезпечення, членом НКРЗІ відповідно до розподілу функцій між членами НКРЗІ, до Відділу документального забезпечення та Архіву, для подання його на підпис Голові НКРЗІ

Заступник директора Департаменту - начальник відділу номерного ресурсу

Департамент зв'язку

Не пізніше одного робочого дня до настання дати видачі заявнику дозволу на використання номерного ресурсу

20. Передача підписаного дозволу до Департаменту зв'язку

Начальник Відділу документального забезпечення та Архіву

Відділ документального забезпечення та Архіву

У день підписання Головою НКРЗІ дозволу на використання номерного ресурсу

21. Перевірка оформлення дозволу

Заступник директора Департаменту - начальник відділу номерного ресурсу

Департамент зв'язку

У день надходження

22. Видача дозволу заявнику

Заступник директора Департаменту - начальник відділу номерного ресурсу

Департамент зв'язку

Не пізніше ніж через три робочі дні від дня надходження документів, що підтверджують внесення плати за виділення номерного ресурсу.
У разі безоплатного виділення номерного ресурсу для служб соціального спрямування через три робочих дня з дня оформлення рішення НКРЗІ.
Видача заявнику дозволу на використання номерного ресурсу здійснюється під особистий підпис у журналі обліку виданих бланків дозволів за умови пред'явлення документу, який підтверджує повноваження особи на отримання такого дозволу (довіреність), документу, що посвідчує особу, та надання оригіналу документу (крім випадків безоплатного виділення номерного ресурсу для служб соціального спрямування), що підтверджує внесення плати за виділення номерного ресурсу (платіжного доручення з підтвердженою банком датою про виконання перерахування коштів).

23. Якщо заявник протягом 30 днів після отримання ним повідомлення про прийняття рішення щодо виділення йому номерного ресурсу не надав документів, що підтверджують внесення плати за виділення номерного ресурсу - підготовка проекту рішення про скасування рішення НКРЗІ про виділення номерного ресурсу в порядку, встановленому пунктами 6 - 10 цієї технологічної картки

Заступник директора департаменту - начальник відділу номерного ресурсу

Департамент зв'язку

Не пізніше десяти робочих днів з дати з'ясування питання щодо не внесення замовником плати у визначений законодавством строк за виділення номерного ресурсу

24. Розгляд питання на засіданні НКРЗІ та прийняття рішення щодо скасування рішення НКРЗІ про виділення номерного ресурсу

Колегіальне засідання НКРЗІ

Не пізніше десяти робочих днів з дати з'ясування питання щодо не внесення плати у визначений законодавством строк за виділення номерного ресурсу

25. Організація забезпечення внесення інформації до бази даних Системи обліку номерного ресурсу ТМЗК України про оператора, номерів дозволу та рішення, обсяг, індекси номерного ресурсу та територію використання

Заступник директора Департаменту - начальник відділу номерного ресурсу

Департамент зв'язку

Протягом трьох робочих днів після оформлення рішень, дозволу на використання номерного ресурсу

Відповідно до частини 2 статті 19 Закону України "Про адміністративні послуги" (Закон N 5203-VI) дії або бездіяльність посадових осіб, уповноважених відповідно до закону надавати адміністративні послуги, адміністраторів можуть бути оскаржені до суду в порядку, встановленому законом


* Контроль за проходженням етапів опрацювання заяви про надання адміністративної послуги здійснюється за допомогою системи електронного документообігу НКРЗІ.

 

Директор
Департаменту зв'язку

І. І. Хохотва

 

Додаток 32
до рішення Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації
07.03.2017 N 120

ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ
з переоформлення дозволу на використання номерного ресурсу

Етапи опрацювання звернення про надання адміністративної послуги

Відповідальна посадова особа НКРЗІ

Структурні підрозділи НКРЗІ, відповідальні за етапи
(дію, рішення)

Строки виконання етапів
(дії, рішення)

1. Приймання та реєстрація документів:

 

 

 

1.1 Приймання, первинне опрацювання та реєстрація заяви і комплекту документів до неї (далі - заява) на отримання адміністративної послуги, передача заяви в паперовій формі Департаменту зв'язку, а також в установленому порядку надсилання заяви в електронній формі* відповідним структурним підрозділам і члену НКРЗІ відповідно до розподілу функцій між членами НКРЗІ.

Начальник Відділу документального забезпечення та Архіву

Відділ документального забезпечення та Архіву

У день надходження, або в перший наступний робочий день у разі надходження після закінчення робочого дня, у вихідні та святкові неробочі дні

1.2 У разі, якщо документи подано у приймальні дні безпосередньо до Департаменту зв'язку, передача їх до Відділу документального забезпечення та Архіву для опрацювання та реєстрації, як встановлено пунктом 1.1 цієї технологічної картки.

Заступник директора департаменту - начальник відділу номерного ресурсу

Департамент зв'язку

У день надходження, або в перший наступний робочий день у разі надходження перед закінченням робочого дня

2. Реєстрація заяви в Департаменті зв'язку, подання на розгляд директору Департаменту зв'язку та передача її в установленому порядку на опрацювання до відділу номерного ресурсу Департаменту зв'язку

Заступник директора департаменту - начальник відділу номерного ресурсу

Департамент зв'язку

Не пізніше двох робочих днів з дня реєстрації заяви в НКРЗІ

3. Перевірка повноти наданого комплекту документів та правильності їх оформлення

Заступник директора департаменту - начальник відділу номерного ресурсу

Департамент зв'язку

Не пізніше п'яти робочих днів з дня реєстрації заяви в НКРЗІ

4.

4.1. У разі подачі неповного комплекту документів або неправильного оформлення документів, підготовка проекту листа заявнику про виявлені порушення з пропозицією їх усунути та подання його на підпис директору Департаменту зв'язку, з подальшим забезпеченням направлення заявнику листа НКРЗІ. При цьому відлік строку розгляду заяви, який передбачений частиною другою статті 70 Закону України "Про телекомунікації", починається з дати подання документів після усунення виявлених порушень

Заступник директора департаменту - начальник відділу номерного ресурсу

Департамент зв'язку

У десятиденний строк з дати реєстрації заяви в НКРЗІ

4.2. У разі подачі заявником повного комплекту документів та правильного його оформлення, визначення дати винесення на засідання НКРЗІ проекту відповідного рішення

Заступник директора департаменту - начальник відділу номерного ресурсу

Департамент зв'язку

У десятиденний строк з дати реєстрації заяви в НКРЗІ

5. Встановлення технічної можливості переоформлення номерного ресурсу певного виду та обсягу номерного ресурсу для використання на заявленій території, в тому числі при переході з аналогового фрагмента нумерації в цифровий, із використанням бази даних Системи обліку номерного ресурсу ТМЗК України

Заступник директора департаменту - начальник відділу номерного ресурсу

Департамент зв'язку

Не пізніше десяти робочих днів з дати реєстрації заяви в НКРЗІ

6. Підготовка проекту рішення про переоформлення або відмову у переоформленні дозволу на використання номерного ресурсу та вилучення номерного ресурсу (далі - проект рішення)

Заступник директора департаменту - начальник відділу номерного ресурсу

Департамент зв'язку

Не пізніше шести робочих днів до дати розгляду заяви на засіданні НКРЗІ

7. Підготовка та направлення запрошень операторам телекомунікацій або їх представникам для участі у засіданні НКРЗІ у разі включення до порядку денного засідання питань про вилучення номерного ресурсу

Заступник директора Департаменту - начальник відділу номерного ресурсу

Департамент зв'язку

Не пізніше семи робочих днів до розгляду заяви на засіданні НКРЗІ

8. Передача проекту рішення на розгляд до Департаменту правового забезпечення для візування директором Департаменту (одним із його заступників)

Заступник директора департаменту - начальник відділу номерного ресурсу

Департамент зв'язку

Не пізніше шести робочих днів до дати розгляду заяви на засіданні НКРЗІ

9. Правовий аналіз відповідності проекту рішення повноваженням НКРЗІ, встановленій законодавством процедурі для його прийняття; та візування директором Департаменту правового забезпечення (одним із його заступників) з подальшим поверненням (в разі необхідності із зауваженнями та/або пропозиціями) до Департаменту зв'язку

Заступник директора департаменту - начальник відділу правового забезпечення регуляторної діяльності

Департамент правового забезпечення

Не пізніше чотирьох робочих днів до дати розгляду заяви на засіданні НКРЗІ

10. Передача проекту рішення на розгляд члену НКРЗІ відповідно до розподілу функцій між членами НКРЗІ для отримання погодження шляхом візування або погодження електронною поштою

Заступник директора департаменту - начальник відділу номерного ресурсу

Департамент зв'язку

Не пізніше трьох робочих днів до дати розгляду заяви на засіданні НКРЗІ

11. Передача проекту рішення, який завізований директором Департаменту зв'язку, директором Департаменту правового забезпечення (одним із його заступників) та завізований або погоджений в електронному вигляді засобами електронної пошти членом НКРЗІ відповідно до розподілу функцій між членами НКРЗІ (у разі висловлення своєї позиції щодо проекту рішення членом НКРЗІ), до відділу організаційного забезпечення та контролю Департаменту забезпечення діяльності для надання його на ознайомлення Голові та членам НКРЗІ

Заступник директора департаменту - начальник відділу номерного ресурсу

Департамент зв'язку

Не пізніше двох робочих днів до дати розгляду заяви на засіданні НКРЗІ

12. Розгляд питання на засіданні НКРЗІ та прийняття рішення

Колегіальне засідання НКРЗІ

Не пізніше тридцяти календарних днів з дати реєстрації заяви в НКРЗІ, а в разі неможливості прийняття зазначеного рішення у такий строк - на першому засіданні (слуханні) після закінчення цього строку

13. Оформлення рішення НКРЗІ

Начальник відділу організаційного забезпечення та контролю

Департамент забезпечення діяльності

Протягом двох робочих днів після розгляду заяви на засіданні НКРЗІ

14. Підготовка та забезпечення направлення заявнику листа НКРЗІ з повідомленням про прийняте рішення НКРЗІ.
У разі прийняття НКРЗІ рішення про переоформлення дозволу на використання номерного ресурсу, в листі зазначаються підстави для переоформлення дозволу.
У разі прийняття НКРЗІ рішення про відмову у переоформленні дозволу на використання номерного ресурсу та вилучення номерного ресурсу в листі зазначаються підстави, що стали причиною для прийняття такого рішення.

Заступник директора Департаменту - начальник відділу номерного ресурсу

Департамент зв'язку

Протягом трьох робочих днів з дня оформлення рішення НКРЗІ

15. Оформлення проекту дозволу на використання номерного ресурсу

Заступник директора Департаменту - начальник відділу номерного ресурсу

Департамент зв'язку.

Не пізніше наступного робочого дня з дня оформлення рішення НКРЗІ.

16. Передача проекту дозволу на використання номерного ресурсу на погодження до Департаменту правового забезпечення

Заступник директора Департаменту - начальник відділу номерного ресурсу

Департамент зв'язку

Не пізніше наступного робочого дня з дня оформлення рішення НКРЗІ.

17. Перевірка Департаментом правового забезпечення проекту дозволу на використання номерного ресурсу на відповідність прийнятому рішенню НКРЗІ, його погодження шляхом візування директором Департаменту з подальшим поверненням до Департаменту зв'язку

Заступник директора департаменту - начальник відділу правового забезпечення регуляторної діяльності

Департамент правового забезпечення

Не пізніше наступного робочого дня з дня отримання проекту дозволу на використання номерного ресурсу

18. Передача проекту дозволу на використання номерного ресурсу на розгляд члену НКРЗІ відповідно до розподілу функцій між членами НКРЗІ для отримання погодження шляхом візування

Заступник директора департаменту - начальник відділу номерного ресурсу

Департамент зв'язку

Не пізніше двох робочих днів з дня оформлення рішення НКРЗІ

19. Оформлення дозволу на бланку та його передача разом з проектом дозволу, що завізований директором Департаменту зв'язку, директором Департаменту правового забезпечення, членом НКРЗІ відповідно до розподілу функцій між членами НКРЗІ, до Відділу документального забезпечення та Архіву, для подання його на підпис Голові НКРЗІ

Заступник директора Департаменту - начальник відділу номерного ресурсу

Департамент зв'язку

Не пізніше одного робочого дня до настання дати видачі заявнику дозволу на використання номерного ресурсу

20. Передача підписаного дозволу до Департаменту зв'язку

Начальник Відділу документального забезпечення та Архіву

Відділ документального забезпечення та Архіву

У день підписання Головою НКРЗІ дозволу на використання номерного ресурсу

21. Перевірка оформлення дозволу

Заступник директора Департаменту - начальник відділу номерного ресурсу

Департамент зв'язку

У день надходження

22. Видача дозволу заявнику

Заступник директора Департаменту - начальник відділу номерного ресурсу

Департамент зв'язку

Через три робочих дня з дня оформлення рішення НКРЗІ.
Видача заявнику дозволу на використання номерного ресурсу здійснюється під особистий підпис у журналі обліку виданих бланків дозволів за умови пред'явлення документу, який підтверджує повноваження особи на отримання такого дозволу (довіреність), та документу, що посвідчує особу

21. Організація забезпечення внесення інформації до бази даних Системи обліку номерного ресурсу ТМЗК України про оператора, номерів дозволу та рішення, обсяг, індекси номерного ресурсу та територію використання

Заступник директора Департаменту - начальник відділу номерного ресурсу

Департамент зв'язку

Протягом трьох робочих днів після оформлення рішення, дозволу на використання номерного ресурсу

Відповідно до частини 2 статті 19 Закону України "Про адміністративні послуги" (Закон N 5203-VI) дії або бездіяльність посадових осіб, уповноважених відповідно до закону надавати адміністративні послуги, адміністраторів можуть бути оскаржені до суду в порядку, встановленому законом.


* Контроль за проходженням етапів опрацювання заяви про надання адміністративної послуги здійснюється за допомогою системи електронного документообігу НКРЗІ.

 

Директор
Департаменту зв'язку

І. І. Хохотва
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали