Шановні партнери! Всі ціни, інформація про наявність та терміни доставки документів актуальні.


Додаткова копія: Про затвердження інформаційних та технологічних карток адміністративних послуг

КИЇВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 27.07.2018 р. N 420

Про затвердження інформаційних та технологічних карток адміністративних послуг

Відповідно до законів України "Про місцеві державні адміністрації", "Про ліцензування видів господарської діяльності" (Закон N 222-VIII), "Про освіту" (Закон N 2145-VIII), "Про загальну середню освіту", "Про дошкільну освіту", постанов Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 року N 1187 "Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти" (Постанова N 1187), від 30 січня 2013 року N 44 "Про затвердження вимог до підготовки технологічної картки адміністративної послуги" (Постанова N 44), від 10 травня 2018 року N 347 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 р. N 1187" (Постанова N 347), розпоряджень голови Київської облдержадміністрації від 05 березня 2013 року N 82 "Про організацію виконання в області Закону України "Про адміністративні послуги", від 29 лютого 2016 року N 53 "Про організацію ліцензування освітньої діяльності закладів освіти Київської області" (Розпорядження N 53), враховуючи лист Державної регуляторної служби України від 17 лютого 2017 року N 1006/0/20-17, та з метою врегулювання питання видачі ліцензій закладам, які провадять освітню діяльність, забезпечення реалізації у Київській області державної політики у сфері ліцензування освітньої діяльності закладів освіти:

1. Затвердити:

1.1. інформаційну та технологічну картки адміністративної послуги з видачі ліцензії на провадження освітньої діяльності (розширення провадження освітньої діяльності) за рівнем дошкільної освіти, що додаються;

1.2. інформаційну та технологічну картки адміністративної послуги з видачі ліцензії на провадження освітньої діяльності за певним рівнем повної загальної середньої освіти або розширення провадження освітньої діяльності у сфері загальної середньої освіти за відповідним рівнем, що додаються;

1.3. інформаційну та технологічну картки адміністративної послуги з переоформлення ліцензії на провадження освітньої діяльності за рівнем дошкільної освіти або певним рівнем повної загальної середньої освіти, що додаються;

1.4. інформаційну та технологічну картки адміністративної послуги з анулювання ліцензії на провадження освітньої діяльності у сфері дошкільної або загальної середньої освіти (звуження провадження освітньої діяльності за певним рівнем повної загальної середньої освіти), що додаються.

2. Управлінню інформації та зв'язків з громадськістю Київської обласної державної адміністрації забезпечити оприлюднення розпорядження на веб-сайті Київської обласної державної адміністрації.

3. Департаменту освіти і науки Київської облдержадміністрації привести власні акти у відповідність до цього розпорядження.

4. Визнати такими, що втратили чинність, розпорядження голови Київської обласної державної адміністрації від 13 квітня 2017 року N 189 "Про затвердження інформаційних та технологічних карток адміністративних послуг" (Розпорядження N 189) та від 08 червня 2018 року N 357 "Про внесення змін до розпорядження голови Київської обласної державної адміністрації від 13.04.2017 N 189" (Розпорядження N 357).

5. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

 

Голова адміністрації

О. Горган

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Київської обласної державної адміністрації
27 липня 2018 року N 420

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА
адміністративної послуги з видачі ліцензії на провадження освітньої діяльності (розширення провадження освітньої діяльності) за рівнем дошкільної освіти

Київська обласна державна адміністрація
(найменування органу, що надає адміністративну послугу)

Департамент освіти і науки Київської обласної державної адміністрації
(найменування структурного підрозділу)

Інформація про структурний підрозділ, де здійснюється обслуговування суб'єкта надання адміністративної послуги

1.

Місцезнаходження структурного підрозділу суб'єкта надання адміністративної послуги

01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 6

2.

Інформація щодо режиму роботи структурного підрозділу суб'єкта надання адміністративної послуги

понеділок - четвер з 09.00 до 18.00 год.
п'ятниця - з 09.00 до 16.45 год.
перерва - з 13.00 до 13.45 год.

3

Телефон/факс (довідки), адреса електронної пошти та веб-сайт структурного підрозділу суб'єкта надання адміністративної послуги

(044)278-21-62; (044)278-23-42
адреса електронної пошти:
donm@kyiv-oblosvita.gov.ua;
офіційний веб-сайт: www.kyiv-oblosvita.gov.ua

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги

4.

Закони України

Закон України "Про освіту" (Закон N 2145-VIII);
Закон України "Про дошкільну освіту";
Закон України "Про адміністративні послуги" (Закон N 5203-VI);
Закон України "Про ліцензування видів господарської діяльності" (Закон N 222-VIII).

5.

Акти Кабінету Міністрів України

Постанови Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 року N 1187 "Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти" (Постанова N 1187); від 05 серпня 2015 року N 609 "Про затвердження переліку органів ліцензування та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України" (Постанова N 609), від 10 травня 2018 року N 347 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 р. N 1187" (Постанова N 347)

6.

Акти центральних органів виконавчої влади

Спільний наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України та Державної регуляторної служби України "Про затвердження форми та змісту ліцензії" від 14.07.2015 N 781/38, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 15.07.2015 за N 848/27293.

7.

Акти місцевих органів виконавчої влади/органів місцевого самоврядування

Розпорядження голови Київської обласної державної адміністрації від 29 лютого 2016 року N 53 "Про організацію ліцензування освітньої діяльності закладів освіти Київської області" (Розпорядження N 53).

Умови отримання адміністративної послуги

8.

Підстава для отримання адміністративної послуги

Заява про отримання ліцензії.

9.

Перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, а також вимоги до них

Здобувач ліцензії разом із заявою про отримання ліцензії на провадження освітньої діяльності за рівнем дошкільної освіти подає:
1) копії установчих документів закладу освіти - юридичної особи (статут) або копію положення про фізичну особу - підприємця, структурний підрозділ юридичної особи приватного чи публічного права, основним видом діяльності яких є освітня діяльність;
2) письмове зобов'язання щодо матеріально-технічного, кадрового та навчально-методичного забезпечення освітньої діяльності закладу дошкільної освіти, фізичної особи - підприємця або структурного підрозділу юридичної особи публічного чи приватного права, що провадить освітню діяльність у сфері дошкільної освіти, у тому числі у частині забезпечення безпеки життєдіяльності дітей та охорони праці;
3) копії документів, що засвідчують рівень освіти та кваліфікації керівника закладу дошкільної освіти (структурного підрозділу юридичної особи публічного чи приватного права, що провадить освітню діяльність у сфері дошкільної освіти);
4) опис документів, що подаються закладом дошкільної освіти, фізичною особою - підприємцем або структурним підрозділом юридичної особи публічного чи приватного права, що провадить освітню діяльність у сфері дошкільної освіти, для одержання ліцензії на провадження освітньої діяльності за рівнем дошкільної освіти, у двох примірниках.
Фізична особа - підприємець додатково подає:
1) копії сторінок паспорта, на яких зазначені прізвище, ім'я по батькові, серія, номер паспорта, коли і ким виданий, місце проживання;
2) копії документів, що засвідчують рівень освіти та кваліфікації;
3) копію довідки про реєстраційний номер облікової картки платника податків або копію відповідної сторінки паспорта (для фізичних осіб, які через релігійні переконання відмовилися від прийняття такого номера та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті);
4) медичну довідку встановленого зразка.
Документи формуються у справу, пронумеровуються та підписуються керівником закладу дошкільної освіти, фізичною особою - підприємцем, яка провадить освітню діяльність у сфері дошкільної освіти, або керівником юридичної особи публічного чи приватного права, структурний підрозділ якої провадить освітню діяльність у сфері дошкільної освіти, або уповноваженою на це особою.

10.

Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання адміністративної послуги

Документи, вказані у п. 9, подаються суб'єктом звернення нарочно, надсилаються поштовим відправленням з описом вкладення на адресу департаменту освіти і науки Київської обласної державної адміністрації або в електронному вигляді

11.

Платність (безоплатність) надання адміністративної послуги

Надання адміністративної послуги є платним.

11.1

Нормативно-правові акти, на підставі яких стягується плата

Закон України "Про ліцензування видів господарської діяльності" (Закон N 222-VIII).

11.2

Розмір та порядок внесення плати (адміністративного збору) за платну адміністративну послугу

Відповідно до ст. 14 Закону України "Про ліцензування видів господарської діяльності" (Закон N 222-VIII), плата за видачу місцевим органом виконавчої влади ліцензії становить 10 відсотків від розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що діє на день прийняття рішення про видачу ліцензії.

11.3

Розрахунковий рахунок для внесення плати

У рішенні про видачу ліцензії орган ліцензування зазначає розрахункові реквізити для внесення плати за видачу ліцензії.

12.

Строк надання адміністративної послуги

10 робочих днів з дня одержання від суб'єкта господарювання заяви про видачу ліцензії та документів, що додаються до неї.

13.

Перелік підстав для залишення заяви без розгляду

Підставою для залишення заяви про отримання ліцензії без розгляду є:
1) підписані документи, що додаються до заяви для отримання ліцензії, подані не в повному обсязі;
2) заява або хоча б один з документів, що додається до заяви про отримання ліцензії: підписаний особою, яка не має на це повноважень; оформлений з порушенням вимог чинного законодавства, складений не за встановленою формою або не містить даних, які обов'язково вносяться до них;
3) відсутність в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань відомостей про здобувача ліцензії (суб'єкта господарювання) або наявність відомостей про його припинення.

14.

Перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги

Підставою для відмови у видачі ліцензії є:
1) встановлення невідповідності здобувача ліцензії ліцензійним умовам, встановленим для провадження виду господарської діяльності, зазначеного в заяві про отримання ліцензії;
2) виявлення недостовірності даних у підтвердних документах, поданих здобувачем ліцензії.

15.

Результат надання адміністративної послуги

Розпорядження голови Київської обласної державної адміністрації:
- про видачу ліцензії на провадження освітньої діяльності за рівнем дошкільної освіти;
- про залишення заяви про отримання ліцензії без розгляду;
- про відмову у видачі ліцензії.
Оприлюднення рішення на веб-сайті Київської обласної державної адміністрації.
Унесення відомостей до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань*.

16.

Способи отримання відповіді (результату) у разі звернення здобувача ліцензії

За вибором здобувача ліцензії: нарочно або поштовим відправленням з описом вкладення.


* Унесення відомостей до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань здійснюватиметься після набрання чинності Положенням про внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань інформації про ліцензування та видання Кабінетом Міністрів України акта щодо припинення ведення Єдиного ліцензійного реєстру.

 

Директор департаменту
освіти і науки адміністрації

В. Рогова

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Київської обласної державної адміністрації
27 липня 2018 року N 420

ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА
адміністративної послуги з видачі ліцензії на провадження освітньої діяльності (розширення провадження освітньої діяльності) за рівнем дошкільної освіти

N
з/п

Етапи послуги

Відповідальна посадова особа і структурний підрозділ

Дія

Термін виконання (робочих днів)

Механізм оскарження результату надання адміністративної послуги

1

2

3

4

5

6

1

Прийом і перевірка повноти пакета документів, реєстрація заяви здобувача ліцензії

Відповідальна особа департаменту освіти і науки Київської обласної державної адміністрації

В

1

Звернення суб'єкта господарювання до експертно-апеляційної ради з питань ліцензування або оскарження прийнятого рішення в судовому порядку

2

Розгляд пакета документів та підготовка пропозицій про залишення заяви про отримання ліцензії без розгляду, відмови у видачі ліцензії чи про видачу ліцензії

Відповідальна особа департаменту освіти і науки Київської обласної державної адміністрації

В

1 - 3

3

Підготовка проекту розпорядження голови облдержадміністрації про видачу ліцензії відповідно до Регламенту Київської облдержадміністрації, затвердженого розпорядженням голови Київської обласної державної адміністрації від 26.08.2016 N 359 (Розпорядження N 359)

Відповідальна особа департаменту освіти і науки Київської обласної державної адміністрації

В

1 - 2

 

4

Видача розпорядження

Голова Київської обласної державної адміністрації

В

1 - 2

 

5

Реєстрація розпорядження голови Київської облдержадміністрації

Загальний відділ апарату Київської обласної державної адміністрації

В

1

6

Внесення відомостей до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців та громадських формувань*
Оприлюднення рішення на веб-сайті Київської обласної державної адміністрації

Відповідальна особа департаменту освіти і науки Київської обласної державної адміністрації.
Управління інформації та зв'язків з громадськістю Київської обласної державної адміністрації

В

1

 

Загальна кількість днів для надання послуги - не більше, ніж 10 робочих днів з дня одержання від суб'єкта господарювання заяви про отримання ліцензії та відповідного пакета документів.
У разі встановлення наявності підстав для залишення заяви про отримання ліцензії без розгляду - 3 робочих дні.

Загальна кількість днів, передбачена законодавством, - 10 робочих днів.

Умовні позначки: В - виконує.


* Унесення відомостей до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань здійснюватиметься після набрання чинності Положенням про внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань інформації про ліцензування та видання Кабінетом Міністрів України акта щодо припинення ведення Єдиного ліцензійного реєстру.

 

Директор департаменту
освіти і науки адміністрації

В. Рогова

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Київської обласної державної адміністрації
27 липня 2018 року N 420

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА
адміністративної послуги з видачі ліцензії на провадження освітньої діяльності за певним рівнем повної загальної середньої освіти або розширення провадження освітньої діяльності у сфері загальної середньої освіти за відповідним рівнем

Київська обласна державна адміністрація
(найменування органу, що надає адміністративну послугу)

Департамент освіти і науки Київської обласної державної адміністрації
(найменування структурного підрозділу)

Інформація про структурний підрозділ, де здійснюється обслуговування суб'єкта надання адміністративної послуги

1

Місцезнаходження структурного підрозділу суб'єкта надання адміністративної послуги

01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 6

2

Інформація щодо режиму роботи структурного підрозділу суб'єкта надання адміністративної послуги

понеділок - четвер з 09.00 до 18.00 год.
п'ятниця - з 09.00 до 16.45 год.
перерва - з 13.00 до 13.45 год.

3

Телефон/факс (довідки), адреса електронної пошти та веб-сайт структурного підрозділу суб'єкта надання адміністративної послуги

(044)278-21-62; (044) 278-23-42
адреса електронної пошти:
donm@kyiv-oblosvita.gov.ua;
офіційний веб-сайт: www.kyiv-oblosvita.gov.ua

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги

4

Закони України

Закон України "Про освіту" (Закон N 2145-VIII);
Закон України "Про загальну середню освіту";
Закон України "Про адміністративні послуги" (Закон N 5203-VI);
Закон України "Про ліцензування видів господарської діяльності" (Закон N 222-VIII).

5

Акти Кабінету Міністрів України

Постанови Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 року N 1187 "Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти" (Постанова N 1187); від 05 серпня 2015 року N 609 "Про затвердження переліку органів ліцензування та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України" (Постанова N 609), від 10 травня 2018 року N 347 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 р. N 1187" (Постанова N 347)

6

Акти центральних органів виконавчої влади

Спільний наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України та Державної регуляторної служби України від 14.07.2015 N 781/38 "Про затвердження форми та змісту ліцензії", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 15.07.2015 за N 848/27293.

7

Акти місцевих органів виконавчої влади/органів місцевого самоврядування

Розпорядження голови Київської обласної державної адміністрації від 29 лютого 2016 року N 53 "Про організацію ліцензування освітньої діяльності закладів освіти Київської області" (Розпорядження N 53).

Умови отримання адміністративної послуги

8

Підстава для отримання адміністративної послуги

Заява про отримання ліцензії.

9

Перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги

До заяви на провадження освітньої діяльності за певним рівнем повної загальної середньої освіти або розширення провадження освітньої діяльності у сфері загальної середньої освіти за відповідним рівнем (крім збільшення ліцензованого обсягу) додаються:
1) копії установчих документів юридичної особи (статут) або копія положення про структурний підрозділ юридичної особи приватного чи публічного права, основним видом діяльності яких є освітня діяльність;
2) копія статистичного звіту про фінансові результати здобувача (ліцензіата) за попередній рік (у разі обов'язкового його подання до органів Держстату);
3) письмове зобов'язання (у довільній формі) щодо матеріально-технічного, кадрового, навчально-методичного та інформаційного забезпечення освітньої діяльності закладу загальної середньої освіти, необхідного для досягнення здобувачами освіти результатів навчання, передбачених відповідним державним стандартом повної загальної середньої освіти (навчальними (освітніми) програмами іноземних держав - у разі провадження освітньої діяльності за програмами іноземних держав) і забезпечення безпеки життєдіяльності здобувачів освіти та охорони праці;
4) письмове зобов'язання (у довільній формі) щодо забезпечення безперешкодного доступу до будівель, приміщень закладу загальної середньої освіти для дітей з інвалідністю та інших маломобільних груп населення із зазначенням строків виконання;
5) копія документа, що засвідчує рівень освіти і кваліфікації керівника закладу загальної середньої освіти (документа про вищу освіту, а до документа про освіту, виданого навчальним закладом іншої країни, додатково подається копія документа про визнання його в Україні);
6) копії документів про визнання закладу освіти у системі освіти іноземної держави та/або освітньої/навчальної програми, за якою передбачається провадження освітньої діяльності в Україні, уповноваженим органом управління освітою (забезпечення якості освіти) держави походження відповідної освітньої/навчальної програми (якщо це передбачено законодавством відповідної держави), а також переклад таких документів українською мовою, засвідчений нотаріально (здобувач ліцензії (ліцензіат), який планує провадити освітню діяльність за освітніми програмами (стандартами) іншої країни.
7) опис документів, що подаються для одержання ліцензії на започаткування освітньої діяльності за певним рівнем повної загальної середньої освіти, або розширення провадження освітньої діяльності у сфері повної загальної середньої освіти за відповідним рівнем, у двох примірниках.
До заяви на розширення провадження освітньої діяльності за певним рівнем повної загальної середньої освіти (у разі збільшення ліцензованого обсягу) додаються:
1) копії установчих документів юридичної особи (статут) або копія положення про структурний підрозділ юридичної особи приватного чи публічного права, основним видом діяльності яких є освітня діяльність (крім розширення провадження в разі збільшення ліцензованого обсягу);
2) копії документів, що підтверджують право власності чи користування майном для провадження освітньої діяльності;
3) копія статистичного звіту про фінансові результати здобувача (ліцензіата) за попередній рік (у разі обов'язкового його подання до органів Держстату);
4) відомості про кількісні та якісні показники кадрового забезпечення освітньої діяльності за певним рівнем повної загальної середньої освіти, необхідного для виконання вимог державного стандарту повної загальної середньої освіти відповідного рівня;
5) відомості про кількісні та якісні показники матеріально-технічного забезпечення освітньої діяльності за певним рівнем повної загальної середньої освіти, необхідного для виконання вимог державного стандарту повної загальної середньої освіти відповідного рівня;
6) відомості про навчально-методичне та інформаційне забезпечення освітньої діяльності за певним рівнем повної загальної середньої освіти, необхідне для виконання вимог державного стандарту освіти відповідного рівня;
7) копія документа, що засвідчує рівень освіти і кваліфікації керівника закладу загальної середньої освіти, зокрема копія документа про вищу освіту, а до документа про освіту, виданого навчальним закладом іншої країни, додатково подається копія документа про визнання його в Україні;
8) опис документів, що подаються на розширення провадження освітньої діяльності за певним рівнем повної загальної середньої освіти (збільшення ліцензованого обсягу), у двох примірниках.

10

Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання адміністративної послуги

Документи, вказані у п. 9, подаються суб'єктом звернення нарочно, надсилаються поштовим відправленням з описом вкладення на адресу департаменту освіти і науки Київської обласної державної адміністрації або в електронному вигляді

11

Платність (безоплатність) надання адміністративної послуги

Надання адміністративної послуги є платним.

11.1

Нормативно-правові акти, на підставі яких стягується плата

Закон України "Про ліцензування видів господарської діяльності" (Закон N 222-VIII).

11.2

Розмір та порядок внесення плати (адміністративного збору) за платну адміністративну послугу

Відповідно до ст. 14 Закону України "Про ліцензування видів господарської діяльності" (Закон N 222-VIII), плата за видачу місцевим органом виконавчої влади ліцензії становить 10 відсотків від розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що діє на день прийняття рішення про видачу ліцензії.

11.3

Розрахунковий рахунок для внесення плати

У рішенні про видачу ліцензії орган ліцензування зазначає розрахункові реквізити для внесення плати за видачу ліцензії.

12.

Строк надання адміністративної послуги

10 робочих днів з дня одержання від суб'єкта господарювання заяви про видачу ліцензії та документів, що додаються до неї.

13.

Перелік підстав для залишення заяви без розгляду

Підставою для залишення заяви про отримання ліцензії без розгляду є:
1) підписані документи, що додаються до заяви для отримання ліцензії, подані не в повному обсязі;
2) заява або хоча б один з документів, що додається до заяви про отримання ліцензії: підписаний особою, яка не має на це повноважень; оформлений із порушенням вимог чинного законодавства, складений не за встановленою формою або не містить даних, які обов'язково вносяться до них;
3) відсутність в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань відомостей про здобувача ліцензії (суб'єкта господарювання) або наявність відомостей про його припинення.

14.

Перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги

Підставою для відмови у видачі ліцензії є:
1) виявлення невідповідності здобувача ліцензії ліцензійним умовам, встановленим для провадження виду господарської діяльності, зазначеного в заяві про отримання ліцензії;
2) виявлення недостовірності даних у підтвердних документах, поданих здобувачем ліцензії.

15.

Результат надання адміністративної послуги

Розпорядження голови Київської обласної державної адміністрації:
- про видачу ліцензії на провадження освітньої діяльності за певним рівнем повної загальної середньої освіти;
- про залишення заяви про отримання ліцензії без розгляду;
- про відмові у видачі ліцензії.
Оприлюднення рішення на веб-сайті Київської обласної державної адміністрації. Унесення відомостей до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань*.

16

Способи отримання відповіді (результату) у разі звернення здобувача ліцензії

За вибором здобувача ліцензії: нарочно або поштовим відправленням з описом вкладення.


* Унесення відомостей до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань здійснюватиметься після набрання чинності Положенням про внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань інформації про ліцензування та видання Кабінетом Міністрів України акта щодо припинення ведення Єдиного ліцензійного реєстру.

 

Директор департаменту
освіти і науки адміністрації

В. Рогова

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Київської обласної державної адміністрації
27 липня 2018 року N 420

ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА
адміністративної послуги з видачі ліцензії на провадження освітньої діяльності (розширення провадження освітньої діяльності) у сфері загальної середньої освіти за відповідним рівнем

N
з/п

Етапи послуги

Відповідальна посадова особа і структурний підрозділ

Дія

Термін виконання (робочих днів)

Механізм оскарження результату надання адміністративної послуги

1

2

3

4

5

6

1.

Прийом і перевірка повноти пакета документів, реєстрація заяви здобувача ліцензії

Відповідальна особа департаменту освіти і науки Київської обласної державної адміністрації

В

1

Звернення суб'єкта господарювання до експертно-апеляційної ради з питань ліцензування або оскарження прийнятого рішення в судовому порядку

2.

Розгляд пакета документів та підготовка пропозицій про залишення заяви про отримання ліцензії без розгляду, відмови у видачі ліцензії чи про видачу ліцензії

Відповідальна особа департаменту освіти і науки Київської обласної державної адміністрації

В

1 - 3

3.

Підготовка проекту розпорядження голови облдержадміністрації про видачу ліцензії відповідно до Регламенту Київської облдержадміністрації, затвердженого розпорядженням голови Київської обласної державної адміністрації від 26.08.2016 N 359 (Розпорядження N 359)

Відповідальна особа департаменту освіти і науки Київської обласної державної адміністрації

В

1 - 2

 

4.

Видача розпорядження

Голова Київської обласної державної адміністрації

В

1 - 2

 

5.

Реєстрація розпорядження голови Київської облдержадміністрації

Загальний відділ апарату Київської обласної державної адміністрації

В

1

 

6.

Внесення відомостей до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців та громадських формувань*
Оприлюднення рішення на веб-сайті Київської обласної державної адміністрації

Відповідальна особа департаменту освіти і науки Київської обласної державної адміністрації
Управління інформації та зв'язків з громадськістю Київської обласної державної адміністрації

В

1

 

Загальна кількість днів для надання послуги - не більше, ніж 10 робочих днів з дня одержання від суб'єкта господарювання заяви про отримання ліцензії та відповідного пакета документів.
У разі встановлення наявності підстав для залишення заяви про отримання ліцензії без розгляду - 3 робочих дні.

Загальна кількість днів, передбачена законодавством, - 10 робочих днів.

Умовні позначки: В-виконує.


* Унесення відомостей до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань здійснюватиметься після набрання чинності Положенням про внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань інформації про ліцензування та видання Кабінетом Міністрів України акта щодо припинення ведення Єдиного ліцензійного реєстру.

 

Директор департаменту
освіти і науки адміністрації

В. Рогова

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Київської обласної державної адміністрації
27 липня 2018 року N 420

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА
адміністративної послуги з переоформлення ліцензії на провадження освітньої діяльності за рівнем дошкільної освіти або певним рівнем повної загальної середньої освіти

Київська обласна державна адміністрація
(найменування органу, що надає адміністративну послугу)

Департамент освіти і науки Київської обласної державної адміністрації
(найменування структурного підрозділу)

Інформація про структурний підрозділ, де здійснюється обслуговування суб'єкта надання адміністративної послуги

1

Місцезнаходження структурного підрозділу суб'єкта надання адміністративної послуги

01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 6

2

Інформація щодо режиму роботи структурного підрозділу суб'єкта надання адміністративної послуги

понеділок - четвер з 09.00 до 18.00 год.
п'ятниця - з 09.00 до 16.45 год.
перерва - з 13.00 до 13.45 год.

3

Телефон/факс (довідки), адреса електронної пошти та веб-сайт структурного підрозділу суб'єкта надання адміністративної послуги

(044)278-21-62; (044)278-23-42 адреса електронної пошти: donm@kyiv-oblosvita.gov.ua;
офіційний веб-сайт: www.kyiv-oblosvita.gov.ua

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги

4

Закони України

Закон України "Про освіту" (Закон N 2145-VIII);
Закон України "Про загальну середню освіту";
Закон України "Про адміністративні послуги" (Закон N 5203-VI);
Закон України "Про ліцензування видів господарської діяльності" (Закон N 222-VIII).

5

Акти Кабінету Міністрів України

Постанови Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 року N 1187 "Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти" (Постанова N 1187); від 05 серпня 2015 року N 609 "Про затвердження переліку органів ліцензування та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України" (Постанова N 609), від 10 травня 2018 року N 347 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 р. N 1187" (Постанова N 347)

6

Акти центральних органів виконавчої влади

Спільний наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України та Державної регуляторної служби України від 14.07.2015 N 781/38 "Про затвердження форми та змісту ліцензії", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 15.07.2015 за N 848/27293.

7

Акти місцевих органів виконавчої влади/органів місцевого самоврядування

Розпорядження голови Київської обласної державної адміністрації від 29 лютого 2016 року N 53 "Про організацію ліцензування освітньої діяльності закладів освіти Київської області" (Розпорядження N 53).

Умови отримання адміністративної послуги

8

Підстава для отримання адміністративної послуги

Заява ліцензіата про переоформлення ліцензії відповідно до частини 7 статті 15 (Закон N 222-VIII), частини 6 статті 21 Закону України "Про ліцензування видів господарської діяльності" (Закон N 222-VIII)

9

Перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги

1) Заява про переоформлення ліцензії;
2) документи (їх копії (фотокопії), засвідчені ліцензіатом), що підтверджують наявність підстав для переоформлення ліцензії;
3) ліцензія, видана ліцензіату на паперовому носії, яка потребує переоформлення

10

Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання адміністративної послуги

Документи, вказані у п. 9, подаються суб'єктом звернення нарочно, надсилаються поштовим відправленням з описом вкладення на адресу департаменту освіти і науки Київської обласної державної адміністрації або в електронному вигляді.

11

Платність (безоплатність) надання адміністративної послуги

Безоплатно

12

Строк надання адміністративної послуги

Протягом 7 днів після подання заяви.

13.

Перелік підстав для залишення заяви без розгляду

Підставою для залишення заяви про переоформлення ліцензії без розгляду є:
1) підписані документи, що додаються до заяви про переоформлення ліцензії, подані не в повному обсязі;
2) заява або хоча б один з документів, що додається до заяви про переоформлення ліцензії: підписаний особою, яка не має на це повноважень; оформлений із порушенням вимог чинного законодавства, складений не за встановленою формою або не містить даних, які обов'язково вносяться до них;
3) подання заяви з порушенням строків, передбачених чинним законодавством;
4) відсутність в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань відомостей про здобувача ліцензії (суб'єкта господарювання) або наявність відомостей про державну реєстрацію його припинення.

14.

Перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги

Підставою для відмови у переоформленні ліцензії є:
1) виявлення невідповідності здобувача ліцензії ліцензійним умовам, встановленим для провадження виду господарської діяльності, зазначеного в заяві про отримання ліцензії;
2) виявлення недостовірності даних у підтвердних документах, поданих здобувачем ліцензії.

13

Результат надання адміністративної послуги

Розпорядження голови Київської обласної державної адміністрації:
- про переоформлення ліцензії на провадження освітньої діяльності у сфері дошкільної або загальної середньої освіти;
- про залишення заяви про переоформлення ліцензії без розгляду;
- про відмові у переоформленні ліцензії.
Оприлюднення рішення на веб-сайті Київської обласної державної адміністрації.
Унесення відомостей до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань*

14

Способи отримання відповіді (результату) у разі звернення ліцензіата

За вибором здобувача ліцензії: нарочно або поштовим відправленням з описом вкладення.


* Унесення відомостей до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань здійснюватиметься після набрання чинності Положення про внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань інформації про ліцензування та видання Кабінетом Міністрів України акта щодо припинення ведення Єдиного ліцензійного реєстру.

 

Директор департаменту
освіти і науки адміністрації

В. Рогова

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Київської обласної державної адміністрації
27 липня 2018 року N 420

ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА
адміністративної послуги з переоформлення ліцензії на провадження освітньої діяльності за рівнем дошкільної освіти або певним рівнем повної загальної середньої освіти

N
з/п

Етапи послуги

Відповідальна посадова особа і структурний підрозділ

Дія

Термін виконання (робочих днів)

Механізм оскарження результату надання адміністративної послуги

1

2

3

4

5

6

1

Прийом і перевірка повноти пакета документів про зміну назви закладу освіти, реєстрація заяви про переоформлення ліцензії

Відповідальна особа департаменту освіти і науки Київської обласної державної адміністрації

В

1

Звернення суб'єкта господарювання до експертно-апеляційної ради з питань ліцензування або оскарження прийнятого рішення в судовому порядку

2

Підготовка проекту розпорядження голови облдержадміністрації про переоформлення ліцензії відповідно до Регламенту Київської облдержадміністрації, затвердженого розпорядженням голови Київської обласної державної адміністрації від 26.08.2016 N 359 (Розпорядження N 359)

Відповідальна особа департаменту освіти і науки Київської обласної державної адміністрації

В

1 - 2

 

3

Видача розпорядження про переоформлення ліцензії

Голова Київської обласної державної адміністрації

В

1

 

4

Реєстрація розпорядження голови Київської облдержадміністрації

Загальний відділ апарату Київської обласної державної адміністрації

В

1

 

5

Повідомлення здобувача ліцензії про прийняття рішення про видачу ліцензії (у разі звернення ліцензіата)

Відповідальна особа департаменту освіти і науки Київської обласної державної адміністрації

В

1

 

6

Внесення відомостей до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців та громадських формувань*
Оприлюднення рішення на веб-сайті Київської обласної державної адміністрації

Відповідальна особа департаменту освіти і науки Київської обласної державної адміністрації
Управління інформації та зв'язків з громадськістю Київської обласної державної адміністрації

В

1

 

Загальна кількість днів для надання послуги - 7 днів з дня одержання від суб'єкта господарювання заяви про переоформлення ліцензії та та відповідного пакета документів.

Загальна кількість днів, передбачена законодавством: протягом 7 днів після подання заяви у разі звернення ліцензіата про переоформлення ліцензії.

Умовні позначки: В - виконує.


* Унесення відомостей до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань здійснюватиметься після набрання чинності Положенням про внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань інформації про ліцензування та видання Кабінетом Міністрів України акта щодо припинення ведення Єдиного ліцензійного реєстру.

 

Директор департаменту
освіти і науки адміністрації

В. Рогова

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Київської обласної державної адміністрації
27 липня 2018 року N 420

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА
адміністративної послуги з анулювання ліцензії на провадження освітньої діяльності у сфері дошкільної або загальної середньої освіти (звуження провадження освітньої діяльності за певним рівнем повної загальної середньої освіти)

Київська обласна державна адміністрація
(найменування органу, що надає адміністративну послугу)

Департамент освіти і науки Київської обласної державної адміністрації
(найменування структурного підрозділу)

Інформація про структурний підрозділ, де здійснюється обслуговування

суб'єкта надання адміністративної послуги

1

2

3

1

Місцезнаходження структурного підрозділу суб'єкта надання адміністративної послуги

01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 6

2

Інформація щодо режиму роботи структурного підрозділу суб'єкта надання адміністративної послуги

понеділок - четвер з 09.00 до 18.00 год.
п'ятниця - з 09.00 до 16.45 год.
перерва - з 13.00 до 13.45 год.

3

Телефон/факс (довідки), адреса електронної пошти та веб-сайт структурного підрозділу суб'єкта надання адміністративної послуги

(044)278-21-62; (044)278-23-42
адреса електронної пошти:
donm@kyiv-oblosvita.gov.ua;
офіційний веб-сайт: www.kyiv-oblosvita.gov.ua

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги

4

Закони України

Закон України "Про освіту" (Закон N 2145-VIII);
Закон України "Про адміністративні послуги" (Закон N 5203-VI);
Закон України "Про ліцензування видів господарської діяльності" (Закон N 222-VIII)

5

Акти Кабінету Міністрів України

Постанови Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 року N 1187 "Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти" (Постанова N 1187); від 05 серпня 2015 року N 609 "Про затвердження переліку органів ліцензування та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України" (Постанова N 609), від 10 травня 2018 року N 347 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 р. N 1187" (Постанова N 347)

6

Акти центральних органів виконавчої влади

Спільний наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України та Державної регуляторної служби України від 14.07.2015 N 781/38 "Про затвердження форми та змісту ліцензії", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 15.07.2015 за N 848/27293

7

Акти місцевих органів виконавчої влади/органів місцевого самоврядування

Розпорядження голови Київської обласної державної адміністрації від 29 лютого 2016 року N 53 "Про організацію ліцензування освітньої діяльності закладів освіти Київської області" (Розпорядження N 53)

Умови отримання адміністративної послуги

8

Підстава для отримання адміністративної послуги

Заява ліцензіата про анулювання ліцензії на провадження освітньої діяльності у сфері дошкільної або загальної середньої освіти (звуження провадження освітньої діяльності за певним рівнем повної загальної середньої освіти)

9

Перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги

Заява ліцензіата про анулювання ліцензії на провадження освітньої діяльності у сфері дошкільної або загальної середньої освіти (звуження провадження освітньої діяльності за певним рівнем повної загальної середньої освіти)

10

Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання адміністративної послуги

Документи подаються нарочно суб'єктом звернення, надсилаються поштовим відправленням з описом вкладення на адресу департаменту освіти і науки Київської обласної державної адміністрації або в електронному вигляді за допомогою телекомунікаційних засобів зв'язку

11

Платність (безоплатність) надання адміністративної послуги

Безоплатна

12

Строк надання адміністративної послуги

Протягом 5 робочих днів з дня одержання від суб'єкта господарювання заяви про анулювання ліцензії на провадження освітньої діяльності у сфері дошкільної або загальної середньої освіти (звуження провадження освітньої діяльності за певним рівнем повної загальної середньої освіти)

13

Результат надання адміністративної послуги

Розпорядження голови Київської обласної державної адміністрації про анулювання ліцензії на провадження освітньої діяльності у сфері дошкільної або загальної середньої освіти (звуження провадження освітньої діяльності за певним рівнем повної загальної середньої освіти).
Оприлюднення рішення на веб-сайті Київської обласної державної адміністрації.
Унесення відомостей до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань*

14

Способи отримання відповіді (результату) у разі звернення ліцензіата

За вибором заявника: нарочно або поштовим відправленням з описом вкладення.


* Унесення відомостей до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань здійснюватиметься після набрання чинності Положення про внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань інформації про ліцензування та видання Кабінетом Міністрів України акта щодо припинення ведення Єдиного ліцензійного реєстру.

 

Директор департаменту
освіти і науки адміністрації

В. Рогова

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Київської обласної державної адміністрації
27 липня 2018 року N 420

ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА
адміністративної послуги з анулювання ліцензії на провадження освітньої діяльності у сфері дошкільної або загальної середньої освіти (звуження провадження освітньої діяльності за певним рівнем повної загальної середньої освіти)

N
з/п

Етапи послуги

Відповідальна посадова особа і структурний підрозділ

Дія

Термін виконання (робочих днів)

Механізм оскарження результату надання адміністративної послуги

1

2

3

4

5

6

1

Прийом та реєстрація заяви про анулювання ліцензії на провадження освітньої діяльності у сфері дошкільної або загальної середньої освіти (звуження провадження освітньої діяльності за певним рівнем повної загальної середньої освіти)

Відповідальна особа департаменту освіти і науки Київської обласної державної адміністрації

В

1

Звернення суб'єкта господарювання до експертно-апеляційної ради з питань ліцензування або оскарження прийнятого рішення в судовому порядку

2

Підготовка проекту розпорядження голови облдержадміністрації про анулювання ліцензії на провадження освітньої діяльності у сфері дошкільної або загальної середньої освіти (звуження провадження освітньої діяльності за певним рівнем повної загальної середньої освіти) відповідно до Регламенту Київської облдержадміністрації, затвердженого розпорядженням голови Київської обласної державної адміністрації від 26.08.2016 N 359 (Розпорядження N 359)

Відповідальна особа департаменту освіти і науки Київської обласної державної адміністрації

В

1

 

3

Видача розпорядження про анулювання ліцензії на провадження освітньої діяльності у сфері дошкільної або загальної середньої освіти (звуження провадження освітньої діяльності за певним рівнем повної загальної середньої освіти)

Голова Київської обласної державної адміністрації

В

1

 

4

Реєстрація розпорядження голови Київської облдержадміністрації

Загальний відділ апарату Київської обласної державної адміністрації

В

1

 

5

Повідомлення здобувача ліцензії про прийняття рішення про анулювання ліцензії на провадження освітньої діяльності у сфері дошкільної або загальної середньої освіти (звуження провадження освітньої діяльності за певним рівнем повної загальної середньої освіти (у разі звернення ліцензіата)

Відповідальна особа департаменту освіти і науки Київської обласної державної адміністрації

В

1

 

6

Внесення відомостей до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців та громадських формувань*
Оприлюднення рішення на веб-сайті Київської обласної державної адміністрації

Відповідальна особа департаменту освіти і науки Київської обласної державної адміністрації
Управління інформації та зв'язків з громадськістю Київської обласної державної адміністрації

В

 

Загальна кількість днів для надання послуги - 5 робочих днів з дня одержання від суб'єкта господарювання заяви про анулювання ліцензії на провадження освітньої діяльності у сфері дошкільної або загальної середньої освіти (звуження провадження освітньої діяльності за певним рівнем повної загальної середньої освіти).

Загальна кількість днів, передбачена законодавством - 5 робочих днів.

Умовні позначки: В - виконує.


* Внесення відомостей до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань здійснюватиметься після набрання чинності Положення про внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань інформації про анулювання ліцензії на провадження освітньої діяльності у сфері дошкільної або загальної середньої освіти (звуження провадження освітньої діяльності за певним рівнем повної загальної середньої освіти) та видання Кабінетом Міністрів України акта щодо припинення ведення Єдиного ліцензійного реєстру.

 

Директор департаменту
освіти і науки адміністрації

В. Рогова
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали