ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ЖИТОМИРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

РІШЕННЯ

від 21.02.2018 р. N 159

Про затвердження інформаційних та технологічних карток

На виконання ст. 8 Закону України "Про адміністративні послуги" (Закон N 5203-VI), рішення міської ради від 30.05.2013 N 545 "Про затвердження Положення та Регламенту Центру надання адміністративних послуг Житомирської міської ради" (Положення N 545), пп. 8 п. "а" ст. 30 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", виконавчий комітет міської ради вирішив:

1. Затвердити інформаційні картки адміністративних послуг, що надаються виконавчим комітетом Житомирської міської ради (підготовку проекту рішення здійснює департамент економічного розвитку міської ради) згідно з додатком 1, 3.

2. Затвердити технологічні картки адміністративних послуг, що надаються виконавчим комітетом Житомирської міської ради (підготовку проекту рішення здійснює департамент економічного розвитку міської ради) згідно з додатком 2, 4.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради згідно з розподілом обов'язків.

 

В. о. міського голови

М. В. Хренов

 

Додаток 1
до рішення виконавчого комітету Житомирської міської ради
21.02.2018 N 159

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ
погодження розміщення об'єктів сезонної торгівлі (за виключенням об'єктів сезонної торгівлі, розміщених на території, прилеглій до підприємств роздрібної торгівлі продовольчими товарами та ресторанного господарства) / з надання послуг у сфері розваг на території м. Житомира

Виконавчий комітет Житомирської міської ради
(найменування суб'єкта надання адміністративної послуги)

Інформація про центр надання адміністративної послуги

Найменування центру надання адміністративної послуги, в якому здійснюється обслуговування суб'єкта звернення

Центр надання адміністративних послуг Житомирської міської ради

1

Місцезнаходження центру надання адміністративної послуги

м. Житомир, вул. Михайлівська, 4

2

Інформація щодо режиму роботи центру надання адміністративної послуги

Пн, Ср, Чт: 9.00 - 18.00.
Вт: 9.00 - 20.00.
Пт: 9.00 - 17.00 (17.00 - 18.00 - робота з документами).
Сб: 8.00 - 15.00.
без перерви на обід

3

Телефон/факс (довідки), адреса електронної пошти та веб-сайт центру надання адміністративної послуги

Тел: 47-06-15, 47-46-69, 47-46-68.
Адреса електронної пошти: edo412@ukr.net, zt-rada.gov.ua

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги

4

Закони України

пп. 8 п. "а" ст. 30 Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" ст. 30

5

Акти Кабінету Міністрів України

-

6

Акти центральних органів виконавчої влади

-

7

Акти місцевих органів виконавчої влади/ органів місцевого самоврядування

Положення про організацію сезонної, святкової виїзної торгівлі, надання послуг у сфері розваг та проведення ярмарків на території м. Житомира, затверджене рішенням виконавчого комітету Житомирської міської ради від 21.02.2018 N 158 (далі - Положення)

Умови отримання адміністративної послуги

8

Підстава для одержання адміністративної послуги

Намір розмістити об'єкт сезонної торгівлі (за виключенням об'єктів сезонної торгівлі, розміщених на території, прилеглій до підприємств роздрібної торгівлі продовольчими товарами та ресторанного господарства) / з надання послуг у сфері розваг

9

Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, а також вимоги до них

1. Заява про розміщення об'єктів сезонної торгівлі та з надання послуг у сфері розваг.
2. Копія виписки (витягу) з ЄДР.
3. Фотоматеріали місця розміщення та прилеглої території з чотирьох ракурсів та схему місця розміщення об'єкту сезонної торгівлі (або з надання послуг у сфері розваг), а також зображення зовнішнього вигляду об'єкту.
4. Письмове погодження власника стаціонарного закладу торгівлі / ресторанного господарства / сфери послуг щодо розміщення об'єктів сезонної торгівлі або з надання послуг у сфері розваг перед вітринами / вікнами таких закладів на прилеглій до них території

10

Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання адміністративної послуги

Суб'єкт господарювання подає в одному примірнику заяву про розміщення об'єктів сезонної торгівлі та з надання послуг у сфері розваг і копії документів, які зазначені в пункті 9 цієї інформаційної картки, до Центру надання адміністративних послуг Житомирської міської ради

11

Платність (безоплатність) надання адміністративної послуги

Безоплатна

У разі платності:

11.1

Нормативно-правові акти, на підставі яких стягується плата

-

11.2

Розмір та порядок внесення плати (адміністративного збору) за платну адміністративну послугу

-

11.3

Розрахунковий рахунок для внесення плати

-

12

Строк надання адміністративної послуги

30 днів

13

Перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги

1. Виявлення недостовірних відомостей, зазначених суб'єктом господарювання в заяві та в документах, які додаються до неї.
2. Недотримання вимог пункту 2.2 розділу 2 Положення, відповідно до якого забороняється розміщення об'єктів сезонної, святкової виїзної торгівлі, з надання послуг у сфері розваг, під час проведення ярмарків на території міста:
- на облаштованих газонах, квітниках;
- з порушенням вимог постанови Кабінету Міністрів України від 30.03.94 N 198 "Про затвердження Єдиних правил ремонту і утримання автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, правил користування ними та охорони" та ДБН України 360-92** "Планування та забудова міських і сільських поселень" (із змінами);
- навпроти пішохідних переходів.
3. Наявність документально підтверджених фактів стосовно порушень вимог чинного законодавства України, Положення щодо здійснення сезонної торгівлі / надання послуг у сфері розваг у попередньому році (у тому числі стосовно дотримання вимог рішення виконавчого комітету Житомирської міської ради від 21.09.2016 N 887 "Про затвердження Порядку визначення обсягів пайової участі власників тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально-культурного та іншого призначення для провадження підприємницької діяльності в утриманні об'єктів благоустрою на території міста Житомира" (Порядок N 887))

14

Результат надання адміністративної послуги

Видача документа - витягу з рішення виконавчого комітету Житомирської міської ради про надання погодження / відмову щодо розміщення об'єкта сезонної торгівлі або з надання послуг у сфері розваг

15

Способи отримання відповіді (результату)

Видача суб'єкту господарювання у Центрі надання адміністративних послуг міської ради витягу з рішення виконавчого комітету Житомирської міської ради про надання погодження / відмову щодо розміщення об'єкта сезонної торгівлі або з надання послуг у сфері розваг

16

Примітка

-

 

Директор департаменту
економічного розвитку міської ради

М. М. Костриця

Керуючий справами

О. М. Пашко

 

Додаток 2
до рішення виконавчого комітету Житомирської міської ради
21.02.2018 N 159

ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ
погодження розміщення об'єктів сезонної торгівлі (за виключенням об'єктів сезонної торгівлі, розміщених на території, прилеглій до підприємств роздрібної торгівлі продовольчими товарами та ресторанного господарства) / з надання послуг у сфері розваг на території м. Житомира

Виконавчий комітет Житомирської міської ради
(найменування суб'єкта надання адміністративної послуги)

N
п/п

Етапи послуги

Відповідальна посадова особа і структурний підрозділ

Дія (В, У, П, З)

Термін виконання (днів)

1

Прийом і перевірка повноти пакету документів, реєстрація заяви, повідомлення замовника про орієнтовний термін виконання

Адміністратор центру надання адміністратив-них послуг (ЦНАПу)

В

Упродовж 1 дня

2

Формування справи, занесення даних до реєстру, передача пакету документів на резолюцію заступнику міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради

Адміністратор ЦНАПу

В

Упродовж 1 дня

3

Передача пакету документів заявника діловоду департаменту економічного розвитку Житомирської міської ради (далі - департаменту) для реєстрації

Адміністратор ЦНАПу

В

Не пізніше наступного робочого дня

4

Передача пакету документів директору департаменту для ознайомлення

Діловод департаменту

В

Упродовж 2 днів

5

Накладання відповідної резолюції і передача документів діловоду департаменту

Директор департаменту

П

Упродовж 2 - 3 днів

6

Внесення резолюції директора департаменту до реєстру

Діловод департаменту

В

Упродовж 3 - 4 днів

7

Передача пакету документів виконавцю для опрацювання і підготовки погодження / обґрунтованої відмови

Діловод департаменту

В

Упродовж 4 днів

8

Перевірка матеріалів на відповідність вимогам, вказаних в Положенні та внесення для розгляду на засіданні комісії з організації сезонної, святкової виїзної торгівлі, надання послуг у сфері розваг та проведення ярмарків, підготовка відповідного протоколу, що має рекомендаційний характер при прийнятті рішення на засіданні виконавчого комітету міської ради, підготовка проекту рішення виконавчого комітету Житомирської міської ради

Спеціаліст департаменту

В

Упродовж 24 днів

Директор департаменту економічного розвитку

У

9

Розгляд проекту рішення "Про розміщення об'єктів сезонної торгівлі, з надання послуг у сфері розваг на території м. Житомира" на засіданні виконавчого комітету Житомирської міської ради

Виконавчий комітет Житомирської міської ради

З

Упродовж 25 днів
(при умові дотримання вимог ст. 15 Закону України "Про доступ до публічної інформації" (Закон N 2939-VI))

10

Підготовка витягу з рішення виконавчого комітету Житомирської міської ради "Про розміщення об'єктів сезонної торгівлі, з надання послуг у сфері розваг на території м. Житомира"

Спеціаліст департаменту

В

Упродовж
26 - 29 днів

11

Передача витягу з рішення виконавчого комітету Житомирської міської ради "Про розміщення об'єктів сезонної торгівлі, з надання послуг у сфері розваг на території м. Житомира" адміністратору ЦНАПу

Спеціаліст департаменту

В

Упродовж 30 днів

12

Запис у листі-проходження документа про факт надання адміністративної послуги та повідомлення про це замовника

Адміністратор ЦНАПу

В

Упродовж 30 днів

13

Видача замовнику витягу з рішення виконавчого комітету Житомирської міської ради "Про розміщення об'єктів сезонної торгівлі, з надання послуг у сфері розваг на території м. Житомира"

Адміністратор ЦНАПу

В

З 30 дня

Загальна кількість днів надання послуги -

30 днів

Загальна кількість днів (передбачена законодавством) -

30 днів


* Умовні позначки: В - виконує, У - бере участь, П - погоджує, З - затверджує.

 

Директор департаменту
економічного розвитку міської ради

М. М. Костриця

Керуючий справами

О. М. Пашко

 

Додаток 3
до рішення виконавчого комітету Житомирської міської ради
21.02.2018 N 159

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ
погодження проведення ярмарку на території м. Житомира

Виконавчий комітет Житомирської міської ради
(найменування суб'єкта надання адміністративної послуги)

Інформація про центр надання адміністративної послуги

Найменування центру надання адміністративної послуги, в якому здійснюється обслуговування суб'єкта звернення

Центр надання адміністративних послуг Житомирської міської ради

1

Місцезнаходження центру надання адміністративної послуги

м. Житомир, вул. Михайлівська, 4

2

Інформація щодо режиму роботи центру надання адміністративної послуги

Пн, Ср, Чт: 9.00 - 18.00.
Вт: 9.00 - 20.00.
Пт: 9.00 - 17.00 (17.00 - 18.00 - робота з документами).
Сб: 8.00 - 15.00.
без перерви на обід

3

Телефон/факс (довідки), адреса електронної пошти та веб-сайт центру надання адміністративної послуги

Тел: 47-06-15, 47-46-69, 47-46-68.
Адреса електронної пошти: edo412@ukr.net, zt-rada.gov.ua

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги

4

Закони України

пп. 8 п. "а" ст. 30 Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні"
ст. 30

5

Акти Кабінету Міністрів України

-

6

Акти центральних органів виконавчої влади

-

7

Акти місцевих органів виконавчої влади/ органів місцевого самоврядування

Положення про організацію сезонної, святкової виїзної торгівлі, надання послуг у сфері розваг та проведення ярмарків на території м. Житомира, затверджене рішенням виконавчого комітету Житомирської міської ради від 21.02.2018 N 158 (далі - Положення)

Умови отримання адміністративної послуги

8

Підстава для одержання адміністративної послуги

Намір організувати та провести ярмарку

9

Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, а також вимоги до них

1. Заява для отримання погодження на проведення ярмарку.
2. Фотоматеріали місця розміщення та прилеглої території з чотирьох ракурсів та схему розміщення тимчасових споруд під час проведення ярмарку, погоджену із спеціальним уповноваженим органом містобудування та архітектури Житомирської міської ради, що надаватиметься в користування учасникам ярмарку

10

Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання адміністративної послуги

Суб'єкт господарювання подає в одному примірнику заяву для отримання погодження на проведення ярмарку і копії документів, які зазначені в пункті 9 цієї інформаційної картки, до Центру надання адміністративних послуг Житомирської міської ради

11

Платність (безоплатність) надання адміністративної послуги

Безоплатна

У разі платності:

11.1

Нормативно-правові акти, на підставі яких стягується плата

-

11.2

Розмір та порядок внесення плати (адміністративного збору) за платну адміністративну послугу

-

11.3

Розрахунковий рахунок для внесення плати

-

12

Строк надання адміністративної послуги

30 днів

13

Перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги

1. Виявлення недостовірних відомостей, зазначених суб'єктом господарювання в заяві та в документах, які додаються до неї.
2. Недотримання вимог пункту 2.2 розділу 2 Положення, відповідно до якого забороняється розміщення об'єктів сезонної, святкової виїзної торгівлі, з надання послуг у сфері розваг, під час проведення ярмарків на території міста:
- на облаштованих газонах, квітниках;
- з порушенням вимог постанови Кабінету Міністрів України від 30.03.94 N 198 "Про затвердження Єдиних правил ремонту і утримання автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, правил користування ними та охорони" та ДБН України 360-92** "Планування та забудова міських і сільських поселень" (із змінами);
- навпроти пішохідних переходів.
3. Наявність документально підтверджених фактів стосовно порушень вимог чинного законодавства України, Положення під час проведення ярмарків одним і тим самим організатором упродовж останнього року (у тому числі стосовно дотримання вимог рішення виконавчого комітету Житомирської міської ради від 21.09.2016 N 887 "Про затвердження Порядку визначення обсягів пайової участі власників тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально-культурного та іншого призначення для провадження підприємницької діяльності в утриманні об'єктів благоустрою на території міста Житомира" (Порядок N 887))

14

Результат надання адміністративної послуги

Видача документа - витягу з рішення виконавчого комітету Житомирської міської ради про надання погодження / відмову щодо проведення ярмарку

15

Способи отримання відповіді (результату)

Видача суб'єкту господарювання у Центрі надання адміністративних послуг міської ради витягу з рішення виконавчого комітету Житомирської міської ради про надання погодження / відмову щодо проведення ярмарку

16

Примітка

-

 

Директор департаменту
економічного розвитку міської ради

М. М. Костриця

Керуючий справами

О. М. Пашко

 

Додаток 4
до рішення виконавчого комітету Житомирської міської ради
21.02.2018 N 159

ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ
погодження проведення ярмарку на території м. Житомира

Виконавчий комітет Житомирської міської ради
(найменування суб'єкта надання адміністративної послуги)

N
п/п

Етапи послуги

Відповідальна посадова особа і структурний підрозділ

Дія (В, У, П, З)

Термін виконання (днів)

1

Прийом і перевірка повноти пакету документів, реєстрація заяви, повідомлення замовника про орієнтовний термін виконання

Адміністратор центру надання адміністратив-них послуг (ЦНАПу)

В

Упродовж 1 дня

2

Формування справи, занесення даних до реєстру, передача пакету документів на резолюцію заступнику міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради

Адміністратор ЦНАПу

В

Упродовж 1 дня

3

Передача пакету документів заявника діловоду департаменту економічного розвитку Житомирської міської ради (далі - департаменту) для реєстрації

Адміністратор ЦНАПу

В

Не пізніше наступного робочого дня

4

Передача пакету документів директору департаменту для ознайомлення

Діловод департаменту

В

Упродовж 2 дня

5

Накладання відповідної резолюції і передача документів діловоду департаменту

Директор департаменту

П

Упродовж 2 - 3 днів

6

Внесення резолюції директора департаменту до реєстру

Діловод департаменту

В

Упродовж 3 - 4 днів

7

Передача пакету документів виконавцю для опрацювання і підготовки погодження / обґрунтованої відмови

Діловод департаменту

В

Упродовж 4 днів

8

Перевірка матеріалів на відповідність вимогам, вказаних в Положенні, та внесення для розгляду на засіданні комісії з організації сезонної, святкової виїзної торгівлі, надання послуг у сфері розваг та проведення ярмарків, підготовка відповідного протоколу, що має рекомендаційний характер при прийнятті рішення на засіданні виконавчого комітету міської ради, підготовка проекту рішення виконавчого комітету Житомирської міської ради

Спеціаліст департаменту

В

Упродовж 24 днів

Директор департаменту економічного розвитку

У

9

Розгляд проекту рішення "Про погодження проведення ярмарку на території м. Житомира" на засіданні виконавчого комітету Житомирської міської ради

Виконавчий комітет Житомирської міської ради

З

Упродовж 25 днів
(при умові дотримання вимог ст. 15 Закону України "Про доступ до публічної інформації" (Закон N 2939-VI))

10

Підготовка витягу з рішення виконавчого комітету Житомирської міської ради "Про погодження проведення ярмарку на території м. Житомира"

Спеціаліст департаменту

В

Упродовж 26 - 29 днів

11

Передача витягу з рішення виконавчого комітету Житомирської міської ради "Про погодження проведення ярмарку на території м. Житомира" адміністратору ЦНАПу

Спеціаліст департаменту

В

Упродовж 30 днів

12

Запис у листі-проходження документа про факт надання адміністративної послуги та повідомлення про це замовника

Адміністратор ЦНАПу

В

Упродовж 30 днів

13

Видача замовнику витягу з рішення виконавчого комітету Житомирської міської ради "Про погодження проведення ярмарку на території м. Житомира"

Адміністратор ЦНАПу

В

З 30 дня

Загальна кількість днів надання послуги -

30 днів

Загальна кількість днів (передбачена законодавством) -

30 днів


* Умовні позначки: В - виконує, У - бере участь, П - погоджує, З - затверджує.

 

Директор департаменту
економічного розвитку міської ради

М. М. Костриця

Керуючий справами

О. М. Пашко
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали