Шановні партнери! Вимушені повідомити, що в зв'язку зі зміною собівартості, з 1 березня будуть підвищені ціни на ДСТУ та ДБН


Додаткова копія: Про затвердження інформаційної картки адміністративної послуги з погодження відповідальної особи небанківської фінансової групи

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ РИНКІВ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 25.05.2017 р. N 1996

Про затвердження інформаційної картки адміністративної послуги з погодження відповідальної особи небанківської фінансової групи

Відповідно до статті 8 Закону України "Про адміністративні послуги" (Закон N 5203-VI) Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, постановила:

1. Затвердити інформаційну картку адміністративної послуги з погодження відповідальної особи небанківської фінансової групи, що додається.

2. Організаційно-розпорядчому департаменту розмістити інформаційну картку на офіційному сайті Нацкомфінпослуг у мережі Інтернет та в місці здійснення прийому суб'єктів звернень.

3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на члена Нацкомфінпослуг Залєтова О. М

 

Голова Комісії

І. Пашко

 

Протокол засідання Комісії
від 25 травня 2017 р. N 72

 

Додаток
до розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг
25.05.2017 N 1996

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ
з погодження відповідальної особи небанківської фінансової групи

Номер і назва позиції

Зміст позиції

1. Суб'єкт надання адміністративної послуги (найменування, місцезнаходження, режим роботи, телефон, адреса електронної пошти та веб-сайту)

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг (Нацкомфінпослуг);
вул. Бориса Грінченка, м. Київ, 01001;
понеділок - четвер: 9:00 - 18:00, п'ятниця: 9:00 - 16:45, перерва: 13:00 - 13:45, напередодні святкових і неробочих днів тривалість роботи скорочується на одну годину;
тел. (відділ діловодства): (044) 234-02-24;
електронна пошта: office@nfp.gov.ua;
веб-сайт: www.nfp.gov.ua;
для отримання інформації про порядок надання адміністративної послуги можна звернутися за телефоном (044) 590-57-13 або направивши запитання на адресу електронної пошти v_logvinovskiy@nfp.gov.ua.

2. Перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, порядок та спосіб їх подання, а у разі потреби - інформація про умови чи підстави отримання адміністративної послуги

Для погодження відповідальної особи контролер небанківської фінансової групи зобов'язаний забезпечити подання до Нацкомфінпослуг таких документів:
заяви про погодження відповідальної особи небанківської фінансової групи за формою, наведеною в додатку 7 до Положення про порядок нагляду на консолідованій основі за небанківськими фінансовими групами, переважна діяльність у яких здійснюється фінансовими установами, нагляд за якими здійснює Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, затвердженого розпорядженням Нацкомфінпослуг від 12.11.2015 N 2724 (Розпорядження N 2724), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 04.12.2015 за N 1511/27956 (далі - Положення);
інформацію про відповідальну особу небанківської фінансової групи за формою, наведеною в додатку 8 до Положення (Розпорядження N 2724).
Документи подаються до Нацкомфінпослуг у паперовій формі.
Документи мають бути викладені державною мовою і не містити виправлень, неточностей.
У документах повинна міститися інформація щодо:
повного найменування юридичної особи повинна відповідати найменуванню юридичної особи, що використовується в її установчих документах;
повного найменування іноземної юридичної особи повинна відповідати найменуванню юридичної особи, що використовується в документі, на підставі якого зареєстрована така особа, та містити варіант написання цього найменування українською мовою (найменування, викладене кирилицею). У разі наявності кількох найменувань або варіантів їх написання зазначаються всі ці найменування або варіанти їх написання;
прізвища, імені, по батькові (за наявності) фізичної особи - громадянина України повинна відповідати паспортним даним такої особи;
прізвища, імені, по батькові (за наявності) фізичної особи - іноземця повинна відповідати даним паспортного документа такої особи та містити варіант їх написання українською мовою (прізвище, ім'я, по батькові (за наявності), викладені кирилицею).
Документи повинні бути підписані юридичною особою згідно з формами, наведеними у додатках до Положення (Розпорядження N 2724).
Інформація щодо учасників небанківської фінансової групи, що надається за формами, наведеними в додатках Положення (Розпорядження N 2724), відображається на одну й ту саму дату.

3. Платність або безоплатність адміністративної послуги, розмір та порядок внесення плати (адміністративного збору) за платну адміністративну послугу

Плата за погодження відповідальної особи небанківської фінансової групи законодавством не встановлена.

4. Строк надання адміністративної послуги

Нацкомфінпослуг приймає рішення про погодження відповідальної особи або рішення про відмову в погодженні відповідальної особи протягом 30 календарних днів з дня отримання всіх документів.

5. Результат надання адміністративної послуги

Рішення про погодження відповідальної особи або рішення про відмову в погодженні відповідальної особи.

6. Можливі способи отримання відповіді (результату)

Нацкомфінпослуг протягом п'яти робочих днів після прийняття рішення про погодження відповідальної особи надсилає погодженій відповідальній особі лист, у якому повідомляє про таке погодження.
Нацкомфінпослуг протягом п'яти робочих днів після прийняття рішення про відмову в погодженні відповідальної особи повідомляє учасника небанківської фінансової групи, який виконує функції відповідальної особи, про таке рішення з обґрунтуванням підстав відмови.

7. Акти законодавства, що регулюють порядок та умови надання адміністративної послуги

Закони України "Про адміністративні послуги" (Закон N 5203-VI), "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг"; Положення про порядок нагляду на консолідованій основі за небанківськими фінансовими групами, переважна діяльність у яких Здійснюється фінансовими установами, нагляд за якими здійснює Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, затверджене розпорядженням Нацкомфінпослуг від 12.11.2015 N 2724 (Розпорядження N 2724), зареєстроване в Міністерстві юстиції України 04.12.2015 за N 1511/27956.

 

Директор департаменту
консолідованого нагляду
та методології на ринках
фінансових послуг

В. Логвіновський
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали