Шановні партнери! Всі ціни, інформація про наявність та терміни доставки документів актуальні.


Додаткова копія: Про затвердження інформаційної та технологічної карток адміністративної послуги "Реєстрація статуту (положення) релігійної громади та змін до нього"

ОДЕСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 25.06.2019 р. N 766/А-2019

Про затвердження інформаційної та технологічної карток адміністративної послуги "Реєстрація статуту (положення) релігійної громади та змін до нього"

Відповідно до статті 8 Закону України "Про адміністративні послуги" (Закон N 5203-VI), статей 12, 14, 15 Закону України "Про свободу совісті та релігійні організації", Вимог до підготовки технологічної картки адміністративної послуги, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 30 січня 2013 року N 44 (Постанова N 44):

1. Затвердити інформаційну та технологічну картки адміністративної послуги "Реєстрація статуту (положення) релігійної громади та змін до нього", що додаються.

2. Департаменту культури, національностей, релігій та охорони об'єктів культурної спадщини Одеської обласної державної адміністрації забезпечити розміщення інформаційної та технологічної карток адміністративної послуги на офіційному веб-порталі Одеської області та у Центрі надання адміністративних послуг Одеської міської ради.

3. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження голови Одеської обласної державної адміністрації від 20 листопада 2018 року N 1361/А-2018 "Про затвердження інформаційної та технологічної карток адміністративної послуги "Реєстрація статуту (положення) релігійної громади та змін до нього" (Розпорядження N 1361/А-2018).

4. Розпорядження набирає чинності через п'ять днів з моменту видання.

5. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника голови обласної державної адміністрації (гуманітарні питання).

 

Виконуючий обов'язки голови
обласної державної адміністрації

С. М. Шаталова

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Одеської обласної державної адміністрації
25 червня 2019 року N 766/А-2019

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА
адміністративної послуги

Реєстрація статуту (положення) релігійної громади та змін до нього
(назва адміністративної послуги)

Одеська обласна державна адміністрація
(найменування суб'єкта надання адміністративної послуги)

Інформація про Центр надання адміністративної послуги

Найменування Центру надання адміністративної послуги, в якому здійснюється обслуговування суб'єкта звернення

Центр надання адміністративних послуг Одеської міської ради

1.

Місцезнаходження Центру надання адміністративної послуги

65017, м. Одеса, вул. Косовська, 2-Д

2.

Інформація щодо режиму роботи Центру надання адміністративної послуги

Прийом документів
Понеділок, середа, п'ятниця, субота
з 09:00 до 16:45
без перерви
Вівторок, четвер
з 09.00 до 20.00
без перерви
Видача документів
Понеділок, середа, п'ятниця, субота
з 09.00 до 16.45
без перерви
Вівторок, четвер
з 09.00 до 20.00
без перерви

3.

Контактна інформація Центру надання адміністративної послуги:
- телефон/факс (довідки);
- електронна пошта;
- веб-сайт

тел/факс: 737-60-98
dnap@omr.gov.ua
попередній запис: 705-55-55, 15-35.
Інформація щодо отримання результатів звернень, видачі документів: 737-60-26, 737-60-33, 737-60-29, 737-60-09

Акти законодавства, що регулюють порядок та умови надання адміністративної послуги

4.

Закони України (номер, дата, назва, частина, стаття)

- Закон України "Про адміністративні послуги" (Закон N 5203-VI);
- Закон України "Про свободу совісті та релігійні організації".

5.

Акти Кабінету Міністрів України (номер, дата, пункт, назва)

 

6.

Акти центральних органів виконавчої влади (номер, дата, пункт, назва)

 

7.

Акти місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування (номер, дата, пункт, назва)

- Рішення Одеської міської ради від 17.12.2013 N 4187-VI "Про створення Центру надання адміністративних послуг Одеської міської ради" (Положення N 4187-VI) (зі змінами);
- Рішення Одеської міської від 10.06.2015 N 6703-VI "Про затвердження переліків адміністративних послуг, які надаються через Центр надання адміністративних послуг Одеської міської ради, у новій редакції" (Перелік N 6703-VI) (зі змінами).

Умови отримання адміністративної послуги

8.

Підстава для одержання адміністративної послуги

Намір релігійної громади зареєструвати статут (положення) або зміни до нього.

9.

Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, а також вимоги до них з роз'ясненням по кожному пункту переліку документів

1. Заява суб'єкта звернення про надання адміністративної послуги встановленого зразка, заповнена належним чином, за формою, встановленою додатком 3 Регламенту Центру надання адміністративних послуг Одеської міської ради, затвердженого рішенням Одеської міської ради від 17.12.2013 N 4187-VI (Положення N 4187-VI).
2. Заява громадян у кількості не менше десяти осіб, які утворили релігійну громаду і досягли 18-річного віку (у довільній формі).
3. Статут (положення) релігійної громади.
4. Належним чином засвідчена копія рішення (витягу) про утворення релігійної громади, її найменування, затвердження статуту, обрання керівних (виконавчих) органів - протокол загальних зборів віруючих громадян або установчого релігійного з'їзду, конференції тощо.
5. Належним чином засвідчена копія документа про право власності чи користування приміщенням, або письмова згода власника приміщення на надання адреси за місцезнаходженням релігійної організації, зазначеним у статуті (положенні).
Для реєстрації статуту (положення) релігійної громади у новій редакції:
1. Заява суб'єкта звернення про надання адміністративної послуги встановленого зразка, заповнена належним чином, за формою, встановленою додатком 3 Регламенту Центру надання адміністративних послуг Одеської міської ради, затвердженого рішенням Одеської міської ради від 17.12.2013 N 4187-VI (Положення N 4187-VI).
2. Заява за підписом керівника або уповноваженого представника релігійної громади (у довільній формі).
3. Статут (положення) релігійної громади у новій редакції.
4. Належним чином засвідчена копія протоколу (або витяг з протоколу) загальних зборів релігійної громади про внесення змін і доповнень до статуту (положення) релігійної громади, ухвалених відповідно до порядку, визначеного у чинному на момент внесення змін статуті (положенні) релігійної громади, із зазначенням списку учасників цих загальних зборів.
5. Оригінал чи належним чином засвідчена копія чинної на дату подання документів редакції статуту (положення) релігійної громади, до якого мають бути внесені зміни і доповнення, з відміткою про державну реєстрацію (з усіма змінами, що до нього вносились), та оригінал свідоцтва, виданого органом реєстрації (якщо таке видавалося).
6. У разі зміни місцезнаходження релігійної громади має бути подано належним чином засвідчену копію документа про право власності чи користування приміщенням або письмової згоди власника приміщення на надання адреси за місцезнаходженням релігійної громади, зазначеним у статуті (положенні).

10.

Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання адміністративної послуги

Особисто або через уповноваженого представника, поштою (рекомендованим листом з описом вкладення).

11.

Платність/безоплатність надання адміністративної послуги

Безоплатно.

У разі платності:

11.1.

Акти законодавства, на підставі яких стягується плата (номер, дата, назва, стаття) за надання адміністративної послуги

 

11.2.

Розмір та порядок внесення плати (адміністративного збору) за платну адміністративну послугу

 

11.3.

Банківські реквізити для внесення плати

 

12.

Строк надання адміністративної послуги

1 місяць або 3 місяці (у разі виникнення необхідності отримання висновку місцевої державної адміністрації, виконавчого органу сільської, селищної, міської ради, а також спеціалістів).

13.

Строк дії адміністративної послуги

Безстроково

14.

Вичерпний перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги

* Підстави для повернення на доопрацювання:
- подання неповного переліку документів та/або оформлення їх без дотримання встановлених вимог;
- відсутність у статуті (положенні) релігійної організації відомостей про:
1) вид релігійної організації, її віросповідну приналежність і місцезнаходження;
2) місце релігійної організації в організаційній структурі релігійного об'єднання;
3) майновий стан релігійної організації;
4) права релігійної організації на заснування підприємств, засобів масової інформації, інших релігійних організацій, створення навчальних закладів;
5) порядок внесення змін і доповнень до статуту (положення) релігійної організації;
6) порядок вирішення майнових та інших питань у разі припинення діяльності релігійної організації.
У реєстрації статуту (положення) релігійної організації може бути відмовлено, якщо її статут (положення) або діяльність суперечать чинному законодавству.

15.

Результат надання адміністративної послуги

Розпорядження голови Одеської обласної державної адміністрації про
реєстрацію статуту (положення) релігійної громади чи змін до нього
або
повернення документів супровідним листом із роз'ясненням причин такого повернення
або
лист-відмова Одеської обласної державної адміністрації у реєстрації статуту (положення) релігійної громади чи змін до нього.

16.

Способи одержання відповіді (результату)

Суб'єктові звернення особисто або його уповноваженому представникові, у разі пред'явлення документа, що посвідчує особу та засвідчує повноваження.

17.

Необхідність у проведенні експертизи (обстеження) об'єкта, на який надається адміністративна послуга

-

17.1.

Платність/безоплатність проведення експертизи (обстеження)

-

17.2.

Акти законодавства, на підставі яких стягується плата (номер, дата, назва, стаття) за проведення експертизи (обстеження)

-

17.3.

Розмір плати проведення експертизи (обстеження)

-

17.4.

Банківські реквізити для внесення плати щодо проведення експертизи (обстеження)

-

18.

Примітка

* У разі неусунення виявлених недоліків протягом встановленого строку здійснюється повернення документів супровідним листом із роз'ясненням причин такого повернення

 

ПОГОДЖЕНО:
Директор Департаменту надання адміністративних послуг Одеської міської ради
___ Є. Г. Абрамова
               (підпис)
М. П.
"___" 20__ р.

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Одеської обласної державної адміністрації
25 червня 2019 року N 766/А-2019

ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА

Реєстрація статуту (положення) релігійної громади та змін до нього
(назва послуги)

N
з/п

Етапи послуги

Відповідальна посадова особа і структурний підрозділ

Дія
(В, У, П, З)

Строк виконання (днів)

1.

Прийом пакета документів від суб'єкта звернення, перевірка комплектності документів відповідно до інформаційної картки, реєстрація вхідного пакета документів засобами Єдиної електронної системи обліку адміністративних послуг Центру - автоматизованого робочого місця адміністратора (далі - АРМ) та/або в електронному журналі, формування паперової справи

Адміністратор відділу державних адміністративних послуг управління державних адміністративних послуг Департаменту надання адміністративних послуг (далі - Департамент)

В

У день отримання від суб'єкта звернення документів

2.

Передача сформованої справи до міського відділу обробки та видачі результатів управління документально-аналітичної роботи Департаменту.
Отримання вхідних документів від адміністратора, що здійснював їх прийом, перевірка їх комплектності відповідно до опису вхідного пакета документів на отримання адміністративної послуги.

Адміністратор відділу державних адміністративних послуг управління державних адміністративних послуг Департаменту

В

У день отримання від суб'єкта звернення документів

Адміністратор міського відділу обробки та видачі результатів управління документально-аналітичної роботи Департаменту

В

3.

Повідомлення суб'єкта надання адміністративної послуги про необхідність отримання вхідного пакета документів.

Адміністратор міського відділу обробки та видачі результатів управління документально-аналітичної роботи Департаменту

В

У день отримання від суб'єкта звернення документів

4.

Передача вхідного пакета документів до суб'єкта надання адміністративної послуги згідно з актом приймання-передачі вхідних документів. Внесення даних про передачу справи до Реєстру актів приймання-передачі вхідних пакетів документів на надання адміністративних послуг до суб'єкта надання адміністративної послуги.

Адміністратор міського відділу обробки та видачі результатів управління документально-аналітичної роботи Департаменту

В

У день отримання від суб'єкта звернення документів або не пізніше наступного робочого дня

 

Прийом вхідного пакета документів від адміністратор міського відділу обробки та видачі результатів управління документально-аналітичної роботи Департаменту згідно з актом приймання-передачі.

Головний спеціаліст відділу національностей та релігій управління культури, національностей та релігій Департаменту культури, національностей, релігій та охорони об'єктів культурної спадщини Одеської обласної державної адміністрації (далі - Департамент культури) або провідний документознавець відділу контролю, організаційного забезпечення та діловодства Департаменту культури

В

5.

Внесення даних у журнал обліку справ на отримання адміністративних послуг

Провідний документознавець відділу забезпечення документообігу управління діловодства та контролю апарату Одеської обласної державної адміністрації або провідний документознавець відділу роботи зі зверненнями громадян та доступу до публічної інформації апарату Одеської обласної державної адміністрації

В

У день отримання документів або не пізніше наступного робочого дня

6.

Накладення резолюції

Заступник голови обласної державної адміністрації (гуманітарні питання)

В

2 дні

7.

Накладання резолюцій

Директор Департаменту культури, національностей, релігій та охорони об'єктів культурної спадщини

В

1 день

Заступник Директора Департаменту - начальник управління культури, національностей та релігій

В

8.

Перевірка комплектності пакета документів та відповідності їх оформлення з дотриманням встановлених вимог, наявності у статуті (положенні) релігійної організації відомостей, встановлених частиною третьою статті 12 Закону України "Про свободу совісті та релігійні організації".
У разі надання неповного переліку документів та/або оформлення їх без дотримання встановлених вимог, відсутності у статуті (положенні) релігійної організації відомостей, встановлених частиною третьою статті 12 Закону України "Про свободу совісті та релігійні організації" перейти одразу до п. 10.

Головний спеціаліст відділу національностей та релігій управління культури, національностей та релігій Департаменту культури

В

2 дні

9.

Розгляд вхідного пакету документів з метою встановлення наявності або відсутності підстав для реєстрації статуту (положення) релігійної громади та змін до нього.
У разі, якщо статут (положення) або діяльність релігійної громади суперечать чинному законодавству, перейти до п. 15.

Головний спеціаліст відділу національностей та релігій управління культури, національностей та релігій Департаменту культури

В

11 днів
71 день (у разі направлення запиту щодо отримання висновку місцевої державної адміністрації, виконавчого органу сільської, селищної, міської ради, а також спеціалістів)

У необхідних випадках забезпечення направлення запиту за підписом голови або заступника голови обласної державної адміністрації щодо отримання висновку місцевої державної адміністрації, виконавчого органу сільської, селищної, міської ради, а також спеціалістів

10.

У разі наявності підстав для повернення документів на доопрацювання - підготовка заявнику листа про усунення недоліків з пропозицією усунути виявлені недоліки у встановлені строки
У випадку направлення запиту щодо отримання висновку місцевої державної адміністрації, виконавчого органу сільської, селищної, міської ради, а також спеціалістів - підготовка листа заявнику відносно продовження терміну надання адміністративної послуги

Головний спеціаліст відділу національностей та релігій управління культури, національностей та релігій Департаменту культури

В

У день перевірки комплектності пакету документів або не пізніше наступного робочого дня

Візування листа про усунення недоліків або листа відносно продовження терміну надання адміністративної послуги

Заступник Директора Департаменту - начальник управління культури, національностей та релігій

В

 

Директор Департаменту культури, національностей, релігій та охорони об'єктів культурної спадщини

В

 

Головний спеціаліст-юрисконсульт Департаменту культури, національностей, релігій та охорони об'єктів культурної спадщини

В

11.

Підписання листа про усунення недоліків або листа відносно продовження терміну надання адміністративної послуги

Заступник голови Одеської обласної державної адміністрації (гуманітарні питання)

В

1 день

12.

Передача листа про усунення недоліків або листа відносно продовження терміну надання адміністративної послуги до міського відділу обробки та видачі результатів управління документально-аналітичної роботи Департаменту

Головний спеціаліст відділу національностей та релігій управління культури, національностей та релігій Департаменту культури або провідний документознавець відділу контролю, організаційного забезпечення та діловодства Департаменту культури

В

Не пізніше наступного робочого дня після підписання листа

13.

Занесення даних про отримання листа про усунення недоліків або листа відносно продовження терміну надання адміністративної послуги в АРМ та інформування заявника відносно продовження строку надання адміністративної послуги або / та необхідності усунення виявлених недоліків

Адміністратор міського відділу обробки та видачі результатів управління документально-аналітичної роботи Департаменту

В

В день отримання листа або не пізніше наступного робочого дня

14.

Видача листа про усунення недоліків або листа відносно продовження терміну надання адміністративної послуги

Адміністратор міського відділу обробки та видачі результатів управління документально-аналітичної роботи Департаменту

В

Починаючи з дня отримання

15.

У разі позитивного результату - підготовка проекту розпорядження голови облдержадміністрації про реєстрацію статуту (положення) релігійної громади або змін до нього
У разі негативного результату - підготовка листа-відмови Одеської обласної державної адміністрації у реєстрації статуту (положення) релігійної громади чи змін до нього
У разі неусунення виявлених недоліків протягом встановлених строків - підготовка супровідного листа із роз'ясненням причин повернення документів

Головний спеціаліст відділу національностей та релігій управління культури, національностей та релігій Департаменту культури

В

1 день

Головний спеціаліст-юрисконсульт Департаменту культури, національностей, релігій та охорони об'єктів культурної спадщини облдержадміністрації

П

Директор Департаменту культури, національностей, релігій та охорони об'єктів культурної спадщини облдержадміністрації

П

Візування проекту розпорядження голови облдержадміністрації про реєстрацію статуту (положення) релігійної громади або змін до нього, або листа-відмови Одеської обласної державної адміністрації у реєстрації статуту (положення) релігійної громади чи змін до нього або супровідного листа із роз'ясненням причин повернення документів

Сектор запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації

В

1 день

Юридичне управління апарату облдержадміністрації

В

2 день

Керівник апарату облдержадміністрації

В

1 день

Заступник голови облдержадміністрації (гуманітарні питання)

В

1 день

16.

Видання розпорядження голови облдержадміністрації
або підписання листа-відмови Одеської обласної державної адміністрації
або підписання супровідного листа із роз'ясненням причин повернення документів

Голова Одеської обласної державної адміністрації (у разі затвердження розпорядження)

З

2 дні

Заступник голови Одеської обласної державної адміністрації (у разі підписання листа-відмови або супровідного листа із роз'ясненням причин повернення документів)

В

17.

Передача результату надання адміністративної послуги до міського відділу обробки та видачі результатів управління документально-аналітичної роботи Департаменту

Головний спеціаліст відділу національностей та релігій управління культури, національностей та релігій Департаменту культури або провідний документознавець відділу контролю, організаційного забезпечення та діловодства Департаменту культури

В

У день оформлення результату надання адміністративної послуги або не пізніше наступного робочого дня

Отримання результату надання адміністративної послуги від суб'єкта надання адміністративної послуги, перевірка наявності всіх необхідних документів у справі та відміток у листі-проходження етапів адміністративної послуги. Проставлення відмітки про отримання вихідного пакету документів в листі-проходження.

Адміністратор міського відділу обробки та видачі результатів управління документально-аналітичної роботи Департаменту

В

18.

Занесення даних про отримання документів в АРМ. Повідомлення суб'єкта звернення про необхідність отримання результату надання адміністративної послуги за допомогою SMS-повідомлення або дзвінка (якщо прийом документів здійснювався не в системі АРМ)

Адміністратор міського відділу обробки та видачі результатів управління документально-аналітичної роботи Департаменту

В

У день отримання результату надання адміністративної послуги

19.

Видача результату надання адміністративної послуги суб'єкту звернення

Адміністратор міського відділу обробки та видачі результатів управління документально-аналітичної роботи Департаменту

В

З 30 дня або з 90 дня

Загальна кількість днів надання послуги

30 днів або 90 днів (у разі направлення запиту щодо отримання висновку місцевої державної адміністрації, виконавчого органу сільської, селищної, міської ради, а також спеціалістів)

Умовні позначки: В - виконує, У - бере участь, П - погоджує, З - затверджує.

Відповідно до частини другої статті 15 Закону України "Про свободу совісті та релігійні організації" рішення про відмову в реєстрації статуту (положення) релігійної організації із зазначенням підстав відмови може бути оскаржено в суд у порядку, передбаченому цивільним процесуальним законодавством України.

 

ПОГОДЖЕНО:
Директор Департаменту надання адміністративних послуг Одеської міської ради
___ Є. Г. Абрамова
               (підпис)
М. П.
"___" 20__ р.
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали