Шановні партнери! Всі ціни, інформація про наявність та терміни доставки документів актуальні.


Додаткова копія: Про затвердження Інформації про бюджет головного розпорядника бюджетних коштів за КВКВ 661 "Фонд державного майна України" за 2018 рік

ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 4 березня 2019 року N 221

Про затвердження Інформації про бюджет головного розпорядника бюджетних коштів за КВКВ 661 "Фонд державного майна України" за 2018 рік

Відповідно до частини п'ятої статті 28 Бюджетного кодексу України та наказу Міністерства фінансів України від 01 грудня 2010 року N 1489 "Про затвердження Вимог та форм публічного представлення головними розпорядниками коштів державного бюджету інформації про бюджет" (Наказ N 1489), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 31 січня 2011 року за N 137/18875, наказую:

1. Затвердити Інформацію про бюджет головного розпорядника бюджетних коштів за КВКВ 661 "Фонд державного майна України" за 2018 рік (далі - Інформація), що додається.

2. Департаменту законодавчого, комунікаційного забезпечення та роботи з громадськістю до 15 березня 2019 року забезпечити в установленому порядку розміщення Інформації на офіційному веб-сайті Фонду державного майна України в мережі Інтернет та опублікування в газеті "Відомості приватизації".

Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

В. о. Голови Фонду

В. Трубаров

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Фонду державного майна України
04 березня 2019 року N 221

Інформація про бюджет головного розпорядника бюджетних коштів за КВКВ 661 "Фонд державного майна України" за 2018 рік

Фонд державного майна України є центральним органом виконавчої влади із спеціальним статусом, діяльність якого визначається Законом України "Про Фонд державного майна України" від 09 грудня 2011 року N 4107-VI (Закон N 4107-VI).

Фонд державного майна України забезпечує реалізацію державної політики у сфері приватизації, оренди, використання та відчуження державного майна, управління об'єктами державної власності, у тому числі корпоративними правами держави щодо об'єктів державної власності, що належать до сфери його управління, відчуження державного майна в процесі приватизації, державного регулювання у сфері оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності, а також підвищення відкритості, прозорості та ефективності діяльності Фонду державного майна України.

Основними завданнями Фонду державного майна України є:

- удосконалення управління державною власністю;

- ведення обліку об'єктів державної власності;

- проведення оцінки об'єктів приватизації та оренди;

- моніторинг та контроль за виконанням умов договорів купівлі- продажу об'єктів приватизації;

- виконання планових завдань з надходження коштів від оренди державного майна;

- виконання планових завдань з надходження дивідендів;

- виконання планових завдань з надходження коштів від приватизації державного майна;

- запровадження системи електронного документообігу.

Штатна чисельність працівників системи державних органів приватизації Фонду державного майна України - 1654 одиниць, у тому числі:

- апарат Фонду - 460;

- регіональні відділення - 1194.

Мережа установ та організацій, що отримували кошти з Державного бюджету України в 2018 році складалась з 26 розпорядників бюджетних коштів:

головний розпорядник - розпорядник коштів I рівня - Фонд державного майна України;

25 розпорядників коштів III рівня.

У 2018 році Фондом державного майна України забезпечено виконання повноважень головного розпорядника бюджетних коштів за З бюджетними програмами.

Загальна сума видатків, затверджена у кошторисах апарату Фонду та регіональних відділень Фонду державного майна України на 2018 рік становить 455069,72 тис. грн. З них використано 349235,48 тис. грн, або 76,7 %, в тому числі:

за загальним фондом державного бюджету:

затверджено кошторисом - 454254,10 тис. грн;

використано (касові видатки) - 349043,25 тис. грн, або 76,8 %;

за спеціальним фондом державного бюджету:

затверджено кошторисом - 815,62 тис. грн;

використано (касові видатки) - 192,23 тис. грн, або 23,6 %.

За бюджетною програмою КПКВК 6611010 "Керівництво та управління у сфері державного майна":

Затверджено кошторисом - 341469,72 тис. грн: за загальним фондом - 340654,10 тис. грн, за спеціальним фондом - 815,62 тис. грн.

Використано (касові видатки) - 337494,37 тис. грн (98,8 %): за загальним фондом - 337302,14 тис. грн (99,0 %), за спеціальним фондом - 192,23 тис. грн (23,6 %).

За цією бюджетною програмою здійснюється фінансування діяльності апарату та регіональних відділень Фонду, які забезпечують реалізацію державної політики у сфері оренди, використання та відчуження державного майна, управління об'єктами державної власності, у тому числі корпоративними правами держави щодо об'єктів державної власності, що належать до сфери його управління.

Протягом року забезпечено облік 926304 об'єктів державної власності, які підлягають щорічній інвентаризації для ведення Єдиного реєстру об'єктів державної власності.

Станом на 01.01.2019 обліковується 17311 договорів оренди. Відповідно до визначених завдань Законом України "Про Державний бюджет України на 2018 рік" (Закон N 2246-VIII) Фондом державного майна України перераховано від оренди державного майна 1445493,60 тис. грн, що складає 144,5 % від плану (1000000,00 тис. грн).

Станом на 01.01.2019 надходження дивідендів до державного бюджету, нараховані на акції (частки, паї) господарських товариствах, які є у державній власності по господарських товариствах, які належать до сфери управління Фонду державного майна України склали 1653177,60 тис. грн, що становить 103 % планового завдання (1600000,00 тис. грн).

За бюджетною програмою КПКВК 6611020 "Заходи, пов'язані з проведенням приватизації державного майна":

Затверджено кошторисом за загальним фондом - 111600,00 тис. грн.

Використано (касові видатки) - 9742,16 тис. грн (8,7 %).

За цією бюджетною програмою здійснюється фінансування діяльності апарату та регіональних відділень Фонду, які забезпечують реалізацію державної політики у сфері приватизації, відчуження державного майна в процесі приватизації, державне регулювання у сфері оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності.

Протягом року підготовлено та опрацьовано 363 од. звітів про оцінку об'єктів, що підлягають приватизації.

Забезпечено контроль стану виконання 591 договорів купівлі- продажу державного майна.

У 2018 році Фондом державного майна України перераховано від приватизації державного майна до Державного бюджету України коштів у сумі 268651,10 тис. грн, що складає 75,7 % виконання планового показника (355019,60 тис. грн).

Надходження коштів від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній власності, на яких розташовані об'єкти, що підлягають приватизації були заплановані у сумі 3163,10 тис. грн, фактично надійшло 3163,10 тис. грн, що становить 100 % виконання річного плану.

За бюджетною програмою КПКВК 6611040 "Розвиток електронного урядування у сфері державного майна":

Затверджено кошторисом за загальним фондом - 2000,00 тис. грн.

Використано (касові видатки) - 1998,95 тис. грн (99,9 %).

За цією бюджетною програмою здійснюється фінансування діяльності апарату Фонду, яка забезпечує підвищення відкритості, прозорості та ефективності діяльності Фонду державного майна України.

Фондом державного майна України були проведені закупівлі товарів, робіт та послуг з метою впровадження електронного документообігу. Рівень впровадження системи електронного документообігу у Фонді державного майна України у 2018 році становить 100 %.

Фонд державного майна України у межах затверджених видатків в Державному бюджеті України на 2018 рік забезпечував ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів. Затверджені видатки у 2018 році були мінімальними та забезпечували лише основні напрями видатків.

Інформація про бюджет за бюджетними програмами (загальний фонд, спеціальний фонд, разом) з деталізацією за кодами економічної класифікації видатків бюджету, затвердженою наказом Міністерства фінансів України від 01 грудня 2010 року N 1489 "Про затвердження Вимог та форм публічного представлення головними розпорядниками коштів державного бюджету інформації про бюджет" (Наказ N 1489) наведена в додатку.

 

Начальник Управління
фінансово-економічної роботи
та бухгалтерського обліку -
головний бухгалтер

О. Гладун

 

Додаток
до Інформації про бюджет головного розпорядника бюджетних коштів за КВКВ 661 "Фонд державного майна України" за 2018 рік

Інформація про бюджет за бюджетними програмами з деталізацією за кодами економічної класифікації видатків бюджету

Фонд державного майна України за 2018 рік

(тис. грн)

Код програмної класифікації видатків та кредитування бюджету / код економічної класифікації видатків бюджету або код кредитування бюджету

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом

План на 2018 рік з урахуванням внесених змін

Касове виконання за 2018 рік

План на 2018 рік з урахуванням внесених змін

Касове виконання за 2018 рік

План на 2018 рік з урахуванням внесених змін

Касове виконання за 2018 рік

Видатки, всього за головним розпорядником коштів державного бюджету, в т. ч.:

454254,10

349043,25

815,62

192,23

455069,72

349235,48

2000

451504,10

346333,81

807,02

183,63

452311,12

346517,44

2110

250304,20

250301,44

 

 

250304,20

250301,44

2120

54686,60

54240,92

 

 

54686,60

54240,92

2210

5613,45

5437,43

199,14

76,20

5812,59

5513,63

2240

115636,17

16350,51

232,66

73,88

115868,83

16424,39

2250

2243,76

1934,10

 

 

2243,76

1934,10

2271

4923,20

3740,74

 

 

4923,20

3740,74

2272

257,25

181,99

 

 

257,25

181,99

2273

3991,90

3330,19

 

 

3991,90

3330,19

2274

532,50

530,67

 

 

532,50

530,67

2282

1016,78

803,43

 

 

1016,78

803,43

2800

12298,29

9482,39

375,22

33,55

12673,51

9515,94

3000

2750,00

2709,44

8,60

8,60

2758,60

2718,04

3110

2252,00

2211,44

8,60

8,60

2260,60

2220,04

3160

498,00

498,00

 

 

498,00

498,00

в т. ч. за бюджетними програмами

6611010 "Керівництво та управління у сфері державного майна"

Всього

340654,10

337302,14

815,62

192,23

341469,72

337494,37

2000

338154,10

334841,65

807,02

183,63

338961,12

335025,28

2110

250304,20

250301,44

 

 

250304,20

250301,44

2120

54686,60

54240,92

 

 

54686,60

54240,92

2210

5022,25

4974,24

199,14

76,20

5221,39

5050,44

2240

10110,10

9994,88

232,66

73,88

10342,76

10068,76

2250

2243,76

1934,10

 

 

2243,76

1934,10

2271

4923,20

3740,74

 

 

4923,20

3740,74

2272

257,25

181,99

 

 

257,25

181,99

2273

3991,90

3330,19

 

 

3991,90

3330,19

2274

532,50

530,67

 

 

532,50

530,67

2282

472,24

361,34

 

 

472,24

361,34

2800

5610,10

5251,14

375,22

33,55

5985,32

5284,69

3000

2500,00

2460,49

8,60

8,60

2508,60

2469,09

3110

2002,00

1962,49

8,60

8,60

2010,60

1971,09

3160

498,00

498,00

 

 

498,00

498,00

6611020 "Заходи, пов'язані з проведенням приватизації державного майна"

Всього

111600,00

9742,16

 

 

111600,00

9742,16

2000

111600,00

9742,16

 

 

111600,00

9742,16

2210

591,20

463,19

 

 

591,20

463,19

2240

103776,07

4605,63

 

 

103776,07

4605,63

2282

544,54

442,09

 

 

544,54

442,09

2800

6688,19

4231,25

 

 

6688,19

4231,25

6611040 "Розвиток електронного урядування у сфері державного майна"

Всього

2000,00

1998,95

 

 

2000,00

1998,95

2000

1750,00

1750,00

 

 

1750,00

1750,00

2240

1750,00

1750,00

 

 

1750,00

1750,00

3000

250,00

248,95

 

 

250,00

248,95

3110

250,00

248,95

 

 

250,00

248,95

 

Начальник Управління
фінансово-економічної роботи
та бухгалтерського обліку -
головний бухгалтер

О. Гладун
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали