МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

15.11.2017

м. Київ

N 926

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
06 грудня 2017 р. за N 1476/31344

Про затвердження Інструкції із забезпечення порядку формування і використання Каталогу відомостей про напівсинтетичні та синтетичні наркотичні засоби та психотропні речовини, які вилучені на території України

Відповідно до положень пункту 22 частини першої статті 23 Закону України "Про Національну поліцію" (Закон N 580-VIII), підпункту 28 пункту 4 Положення про Національну поліцію, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2015 року N 877 (Постанова N 877), Положення про Міністерство внутрішніх справ України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2015 року N 878 (Постанова N 878), Стратегії державної політики щодо наркотиків на період до 2020 року, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 28 серпня 2013 року N 735-р (Розпорядження N 735-р), з метою забезпечення порядку формування та використання Каталогу відомостей про напівсинтетичні та синтетичні наркотичні засоби і психотропні речовини, вилучені на території України,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Інструкцію із забезпечення порядку формування і використання Каталогу відомостей про напівсинтетичні та синтетичні наркотичні засоби та психотропні речовини, які вилучені на території України, що додається.

2. Департаменту формування політики щодо підконтрольних Міністрові органів влади та моніторингу МВС (Боднар В. Є.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра внутрішніх справ відповідно до розподілу обов'язків.

 

Міністр

А. Б. Аваков

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова Національної
поліції України

С. М. Князєв

В. о. Міністра охорони
здоров'я України

У. Супрун

Директор
ДНДЕКЦ МВС України

О. А. Федотов

Голова державної служби
України з лікарських засобів
та контролю за наркотиками

Н. Гудзь

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства внутрішніх справ України
15 листопада 2017 року N 926

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
06 грудня 2017 р. за N 1476/31344

ІНСТРУКЦІЯ
із забезпечення порядку формування і використання Каталогу відомостей про напівсинтетичні та синтетичні наркотичні засоби та психотропні речовини, які вилучені на території України

I. Загальні положення

1. Ця Інструкція розроблена з метою посилення ефективності протидії незаконному обігу наркотичних засобів і психотропних речовин напівсинтетичного та синтетичного походження, забезпечення комплексного відстеження шляхів розповсюдження зазначених речовин на території України та встановлення джерел їх походження.

2. У цій Інструкції наведені нижче терміни вживаються в таких значеннях:

ДПН - Департамент протидії наркозлочинності Національної поліції України, уповноважений здійснювати оперативно-розшукову діяльність;

Каталог - каталог відомостей про напівсинтетичні та синтетичні наркотичні засоби та психотропні речовини, вилучені у великих та особливо великих розмірах;

органи досудового розслідування - Головне слідче управління Національної поліції України, слідчі управління головних управлінь Національної поліції в Автономній Республіці Крим та місті Севастополі, областях, місті Києві (далі - ГУНП), слідчі підрозділи територіальних (відокремлених) підрозділів ГУНП;

підрозділи Експертної служби МВС - Державний науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС (далі - ДНДЕКЦ) та територіальні науково-дослідні експертно-криміналістичні центри (далі - НДЕКЦ);

синтетичні та напівсинтетичні наркотичні засоби та психотропні речовини - речовини синтетичного та напівсинтетичного походження, включені до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06 травня 2000 року N 770.

3. Каталог ведеться в ДНДЕКЦ.

4. До Каталогу вміщуються натурні зразки напівсинтетичних та синтетичних наркотичних засобів і психотропних речовин, які вилучені на території України у великих та особливо великих розмірах і обіг яких згідно з чинним законодавством заборонений або обмежений.

5. Каталог формується за результатами дослідження натурних зразків напівсинтетичних і синтетичних наркотичних засобів і психотропних речовин, вилучених у великих та особливо великих розмірах із незаконного обігу на території України.

6. Каталог використовується для порівняння вміщених до нього зразків наркотичних засобів і психотропних речовин із метою їх ідентифікації та встановлення єдиного джерела походження, шляхів надходження, розповсюдження на території України.

II. Порядок формування Каталогу та робота з ним

1. Об'єктами Каталогу є натурні зразки (у вигляді порошкоподібних речовин, пігулок, капсул, ампул, марок), відібрані за постановою слідчого про призначення експертизи після проведення судових експертиз напівсинтетичних та синтетичних наркотичних засобів і психотропних речовин, вилучених на території України у великих та особливо великих розмірах.

2. Слідчий під час проведення досудового розслідування за матеріалами кримінального провадження, під час якого вилучено напівсинтетичні та синтетичні наркотичні засоби і психотропні речовини у великих та особливо великих розмірах, обов'язково надає підрозділам Експертної служби МВС дозвіл на проведення відбору зразків цих речовин і перевірки їх за Каталогом, про що зазначає в постанові про призначення експертизи.

3. Організація відбору та направлення зразків речовин зазначеної категорії до ДНДЕКЦ здійснюється керівниками підрозділів Експертної служби МВС за постановою слідчого у строк, який не повинен перевищувати 20 робочих днів з дати надходження постанови слідчого про призначення експертизи.

4. На підставі отриманої постанови слідчого про призначення експертизи у підрозділах Експертної служби МВС забезпечується відбір зразків речовин, про що складається протокол відбору зразків речовин для направлення їх на перевірку за Каталогом (додаток 1), заповнюється розділ I Реєстраційної картки речовини за Каталогом відомостей про напівсинтетичні та синтетичні наркотичні засоби та психотропні речовини (додаток 2) і направляються до ДНДЕКЦ зразки наркотичних засобів і психотропних речовин напівсинтетичного та синтетичного походження, вилучених у великих та особливо великих розмірах.

5. Зразки речовин, які надсилаються до ДНДЕКЦ для перевірки та включення до Каталогу, відбираються в кількостях:

1) 5 шт. (у вигляді пігулок, капсул, ампул, марок);

2) 0,5 г (у вигляді порошкоподібних речовин, які відбираються в одноразові стерильні пластикові пробірки).

6. Працівник підрозділу Експертної служби МВС разом із супровідним листом за формою, наведеною у додатку 3 до цієї Інструкції, надсилає до ДНДЕКЦ:

1) відібрані зразки речовин в упакованому вигляді;

2) копію постанови слідчого про призначення експертизи;

3) копії протоколів відбору зразків речовин для направлення їх на перевірку за Каталогом;

4) оригінал Реєстраційної картки.

7. ДНДЕКЦ проводить дослідження зразків речовин із метою встановлення їх якісного, кількісного хімічного складу, профілю, фізичних властивостей і вносить ці відомості до розділу II Реєстраційної картки. Заповнені Реєстраційні картки вміщуються до Каталогу на два роки, після чого передаються до архіву. Отримані результати дослідження у вигляді хроматограм зберігаються в архівних матеріалах до програмного забезпечення газового хроматографа та хромато-мас-спектрометричного комплексу.

8. ДНДЕКЦ здійснює перевірку вміщених до Каталогу зразків речовин із метою встановлення групи речовин, які мають спільне джерело походження, спільне джерело походження за сировиною та технологією виготовлення, однаковий метод синтезу основного наркотичного засобу (психотропної речовини). Перевірка здійснюється шляхом порівняння результатів досліджень (у вигляді отриманих хроматограм) за останні два роки.

9. ДНДЕКЦ інформує орган досудового розслідування Національної поліції України (який ініціював проведення перевірки речовин за Каталогом) про результати досліджень зразків речовин, що надійшли для перевірки, та вміщення до Каталогу листом за формою, наведеною у додатку 4 до цієї Інструкції.

10. ДНДЕКЦ щокварталу до 10 числа першого місяця кварталу надсилає до ДПН інформацію про речовини, внесені до Каталогу відомостей про напівсинтетичні та синтетичні наркотичні засоби і психотропні речовини, вилучені на території України у великих та особливо великих розмірах, за формою, наведеною в додатку 5 до цієї Інструкції.

11. Накопичення, зберігання інформації, отриманої в результаті здійснення перевірок зразків речовин за Каталогом, і обмін нею із ДПН та органами досудового розслідування здійснюються в електронному та паперовому виглядах.

12. Після завершення строку зберігання зразки речовин, що містилися в Каталозі, вилучаються з нього та вміщуються до інших інформаційно-довідкових колекцій в підрозділах Експертної служби МВС і використовуються в науково-дослідних цілях, а також як речовини порівняння для проведення судових експертиз та експертних досліджень. Про вилучення зразків речовин із Каталогу та вміщення їх до інформаційно-довідкової колекції ДНДЕКЦ складається акт вилучення зразків речовин із Каталогу та вміщення їх до інформаційно-довідкової колекції ДНДЕКЦ за формою згідно з додатком 6 до цієї Інструкції.

 

Директор Департаменту формування
політики щодо підконтрольних
Міністрові органів влади та моніторингу
Міністерства внутрішніх справ України

В. Є. Боднар

 

Додаток 1
до Інструкції із забезпечення порядку формування і використання Каталогу відомостей про напівсинтетичні та синтетичні наркотичні засоби та психотропні речовини, які вилучені на території України
(пункт 4 розділу II)

ПРОТОКОЛ
відбору зразків речовин для направлення їх на перевірку за Каталогом

На підставі постанови слідчого ___________
                                         (посада, П. І. Б.)

у НДЕКЦ МВС
                                                          (назва підрозділу Експертної служби МВС)

проведено відбір зразків речовин, вилучених ___________
__
                                                     (наводяться стислі обставини та номер кримінального провадження)

Речовини відібрані _________
                            (зазначається маса та кількість для дозованих одиниць)

Зразки поміщено __________,
                             (вказується спосіб пакування та нумерація об'єктів)

опечатано в присутності учасників відбору та скріплено їхніми підписами.

Протокол відбору зразків складений у трьох примірниках (оригінал протоколу направляється слідчому, другий примірник зберігається в НДЕКЦ, третій примірник протоколу направляється до ДНДЕКЦ МВС).

Судовий експерт


(підпис)

__
(П. І. Б.)

Завідувач відділу ДМРВ
(назва підрозділу)
НДЕКЦ МВС

 

 

 


(підпис)

__
(П. І. Б.)

____.____.20__

 

 

 

Додаток 2
до Інструкції із забезпечення порядку формування і використання Каталогу відомостей про напівсинтетичні та синтетичні наркотичні засоби та психотропні речовини, які вилучені на території України
(пункту 4 розділу II)

РЕЄСТРАЦІЙНА КАРТКА
речовини за Каталогом відомостей про напівсинтетичні та синтетичні наркотичні засоби та психотропні речовини

РОЗДІЛ I (заповнюється працівниками Експертної служби МВС)

N речовини за Каталогом відомостей про напівсинтетичні та синтетичні наркотичні засоби і психотропні речовини ______

N кримінального провадження ___________

Обставини провадження ____
__
         (коли, де, ким, у кого і за яких обставин вилучено речовину, місце проживання особи, в якої вилучено речовину)

Що саме вилучено _________
                                                                     (у якому стані або формі вилучено і яка кількість)
__
__

Номер висновку, місце та дата проведення експертного дослідження ___
__

Загальна маса  _

Діюча речовина  ___________

Вміст діючої речовини (%)  __

Колір (і номер кольору за Атласом кольорів)

Для дозованої форми (таблетки):

Параметри: висота ________ мм, діаметр _______ мм, маса ______ г

Логотип (зображення або інші відмітки) ___

Картку заповнив:

_
                         (посада)

___________
(підпис)

__
(П. І. Б.)

____.____.20__

 

 

Результати дослідження

Метод ________

Файл _________                                                                                                  ___.___.20__

Компонент

Вміст, вага %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оператор

___________
(підпис)

__
(П. І. Б.)

Маса речовини, внесеної до Каталогу _________

Прийняв _
                                              (П. І. Б.)

___.___.20__

РОЗДІЛ II (заповнюється працівниками ДНДЕКЦ)

Найменування речовини _________

Результат перевірки _
                                                                (за період часу)

N
з/п

Інформація про натурний зразок, вміщений до Каталогу

1

N реєстраційної картки

 

2

N за Каталогом (реєстраційний)

 

3

Найменування підрозділу - ініціатора перевірки

 

4

Вхідний ДНДЕКЦ

 

5

Кримінальне провадження

 

6

Підстава

 

7

Обставини провадження

 

8

Фігурант (П. І. Б.)

 

9

Що вилучено

 

10

Маса (кількість) вилученого

 

11

Надана кількість для Каталогу (маса)

 

12

Діюча речовина, вміст
(згідно з реєстраційною карткою)

 

13

Номер попереднього дослідження та дата

 

14

П. І. Б. відповідального виконавця попереднього дослідження

 

15

Колір за кольором Атласу кольорів

 

16

Фізичний стан речовини

 

17

Параметри для таблеток

логотип

 

наявність риски на звороті

 

діаметр

 

висота

 

середня вага однієї таблетки

 

18

Пробопідготовка

 

19

Маса наважки досліджуваного зразка, г

 

20

Діюча речовина, встановлений вміст, %

 

21

Домішки

 

22

Результат перевірки

 

23

Дата проведення дослідження

 

24

Вихідний N повідомлення ініціатора

 

25

П. І. Б., підпис виконавця, що проводив перевірку за Каталогом

 

26

Залишок, г

 

27

Використання в науково-дослідних цілях

 

28

Зразок використаний повністю

 

29

Дата

 

30

П. І. Б., підпис відповідального за ведення Каталогу

 

Витрачено на дослідження:

Дата

Маса

Залишок

П. І. Б.

Підпис відповідального за ведення Каталогу

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 3
до Інструкції із забезпечення порядку формування і використання Каталогу відомостей про напівсинтетичні та синтетичні наркотичні засоби та психотропні речовини, які вилучені на території України
(пункт 6 розділу II)

Директору ДНДЕКЦ МВС
_________
                                  (П. І. Б.)

Про направлення речовин для перевірки за Каталогом

Відповідно до наказу МВС від 15 листопада 2017 року N 926 "Про затвердження Інструкції із забезпечення порядку формування і використання Каталогу відомостей про напівсинтетичні та синтетичні наркотичні засоби та психотропні речовини, які вилучені на території України" надсилаємо для перевірки та поміщення до Каталогу зразки речовин, відібрані згідно з протоколом відбору зразків речовин, для направлення їх на перевірку за Каталогом (зазначається дата) у кримінальному провадженні (вказується номер).

Відповідно до пункту 5 розділу II Інструкції із забезпечення порядку формування і використання Каталогу відомостей про напівсинтетичні та синтетичні наркотичні засоби та психотропні речовини, які вилучені на території України, затвердженої наказом МВС від 15 листопада 2017 року N 926, про результати перевірки просимо інформувати слідчого (посада, П. І. Б., найменування органу Національної поліції України).

Додатки: 1. Зразки речовин (вказується спосіб пакування та кількість об'єктів).
                2. Копія постанови слідчого від __________ на ___ арк.
                3. Копії протоколів відбору зразків речовин на ___ арк.
                4. Реєстраційні картки на ___ арк.

Директор
(назва підрозділу)
НДЕКЦ МВС

 

 

 

___________
(підпис)

______
(П. І. Б.)

____.____.20___

 

 

___
(виконавець, контактний телефон)

 

 

 

Додаток 4
до Інструкції із забезпечення порядку формування і використання Каталогу відомостей про напівсинтетичні та синтетичні наркотичні засоби та психотропні речовини, які вилучені на території України
(пункт 9 розділу II)

Слідчому __________
                                (найменування
_______
         підрозділу - ініціатора перевірки)
_______
                       (спеціальне звання)
_______
                             (П. І. Б.)

Державним науково-дослідним експертно-криміналістичним центром МВС внесено до Каталогу відомостей про напівсинтетичні та синтетичні наркотичні засоби та психотропні речовини (далі - Каталог) зразки речовин, які надійшли від _,
                                                             (орган досудового розслідування, номер вихідного листа)

відібрані від речовин, вилучених за матеріалами кримінального провадження __________ стосовно ______
      (номер кримінального провадження, дата внесення до ЄРДР)                                                  (П. І. Б. фігуранта)

(протокол відбору зразків речовин від

__
(дата протоколу, підрозділ Експертної служби МВС)

відповідно до постанови слідчого).

У результаті проведеного дослідження встановлено, що надані зразки речовин містять у своєму складі _______
                                                                                                (назва діючого компонента)

Перевіркою за Каталогом (період часу) встановлено, що зразки речовин за своїми фізико-хімічними показниками, кількісним і якісним складом, профілем домішок, утворених при синтезі ___________.
                     (збігаються/не збігаються).

Відомості про зразки речовин, внесених до Каталогу, знаходяться на обліку до ____, в
                                                                                                                                                                                                  (дата)

подальшому будуть передані до архіву.

Відповідальний

__________
                    (посада)

___________
(підпис)

________
(П. І. Б.)

____.____.20___

 

 

 

Додаток 5
до Інструкції із забезпечення порядку формування і використання Каталогу відомостей про напівсинтетичні та синтетичні наркотичні засоби та психотропні речовини, які вилучені на території України
(пункт 10 розділу II)

Інформація про речовини, внесені до Каталогу відомостей про напівсинтетичні та синтетичні наркотичні засоби і психотропні речовини, вилучені на території України у великих та особливо великих розмірах

N
з/п

Результат експертизи (назва речовини, маса)

Вид збігів

Інформація щодо відібраного для дослідження зразка

Інформація щодо раніше відібраного зразка

Примітки

населений пункт, у якому вилучено речовину

дата протоколу відбору зразка

НДЕКЦ, область

N криміналь-
ного провад-
ження

дата внесення до ЄРДР

П. І. Б. підозрюваного

слідчий підрозділ, що надав доручення

П. І. Б. слідчого, що надав доручення

збігається зі зразком, що досліджувався у ЄРДР N

П. І. Б. підозрюваного

слідчий підрозділ, що надав дозвіл

П. І. Б. слідчого, що надав дозвіл

дата протоколу відбору зразка

населений пункт, у якому вилучено речовину

Відповідальний (за ведення Каталогу)
ДНДЕКЦ

 

 

 

___________
(підпис)

________
(П. І. Б.)

___.____.20__

 

 

__
  (виконавець, контактний телефон)

 

 

 

Додаток 6
до Інструкції із забезпечення порядку формування і використання Каталогу відомостей про напівсинтетичні та синтетичні наркотичні засоби та психотропні речовини, які вилучені на території України
(пункт 12 розділу II)

АКТ
вилучення зразків речовин із Каталогу та вміщення їх до інформаційно-довідкової колекції ДНДЕКЦ

___.___.20__

м. Київ

Згідно з наказом директора ДНДЕКЦ комісія у складі:

голови комісії __

членів комісії: __

здійснила вилучення зразків речовин із Каталогу та вміщення їх до інформаційно-довідкової колекції ДНДЕКЦ, яка знаходиться у відділі __
                                                                                                  (назва відділу)

Результати вилучення зразків речовин із Каталогу та вміщення їх до інформаційно-довідкової колекції ДНДЕКЦ

N
з/п

Назва та N речовини за Каталогом

N (реєстраційний) згідно з журналом предметно-кількісного обліку

Загальна маса, г

Вміст діючої речовини

1

2

 

3

4

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

Два примірники акта залишаються в ДНДЕКЦ (перший примірник у лабораторії досліджень матеріалів, речовин та виробів, другий - на зберіганні у відділі документального забезпечення та роботи зі зверненнями громадян).

Голова комісії __

Члени комісії: __
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали