Додаткова копія: Про затвердження Інструкції про організацію обміну інформацією у сфері запобігання виникненню та реагування на надзвичайні ситуації між Державною службою України з надзвичайних ситуацій і акціонерним товариством "Українська залізниця"

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

25.03.2019

м. Київ

N 214/209

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
18 квітня 2019 р. за N 409/33380

Про затвердження Інструкції про організацію обміну інформацією у сфері запобігання виникненню та реагування на надзвичайні ситуації між Державною службою України з надзвичайних ситуацій і акціонерним товариством "Українська залізниця"

Відповідно до пункту 49 Положення про єдину державну систему цивільного захисту, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 09 січня 2014 року N 11 (Постанова N 11), з метою організації взаємодії Державної служби України з надзвичайних ситуацій і акціонерного товариства "Українська залізниця" під час ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій

НАКАЗУЄМО:

1. Затвердити Інструкцію про організацію обміну інформацією у сфері запобігання виникненню та реагування на надзвичайні ситуації між Державною службою України з надзвичайних ситуацій і акціонерним товариством "Українська залізниця" (далі - Інструкція), що додається.

2. Державній службі України з надзвичайних ситуацій спільно з акціонерним товариством "Українська залізниця" забезпечити обмін інформацією між оперативно-черговою службою державного центру управління в надзвичайних ситуаціях ДСНС і диспетчерською службою АТ "Укрзалізниця" відповідно до вимог Інструкції.

3. Управлінню взаємодії з Державною службою України з надзвичайних ситуацій МВС (Скакун В. О.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

Міністр внутрішніх справ України

А. Б. Аваков

Міністр інфраструктури України

В. В. Омелян

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова Державної служби
України з надзвичайних ситуацій

М. Чечоткін

Голова правління
АТ "Укрзалізниця"

Є. Кравцов

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства інфраструктури України
25 березня 2019 року N 214 /209

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
18 квітня 2019 р. за N 409/33380

ІНСТРУКЦІЯ
про організацію обміну інформацією у сфері запобігання виникненню та реагування на надзвичайні ситуації між Державною службою України з надзвичайних ситуацій і акціонерним товариством "Українська залізниця"

I. Загальні положення

1. Обмін інформацією між ДСНС і АТ "Укрзалізниця" у сфері запобігання виникненню та реагування на надзвичайні ситуації (далі - обмін інформацією) організовується у межах єдиної державної системи цивільного захисту:

на державному рівні - між оперативно-черговою службою ДСНС і оперативним відділом Департаменту безпеки руху АТ "Укрзалізниця";

на регіональному рівні - між оперативно-координаційними центрами територіальних органів ДСНС і черговим по дирекції залізничних перевезень на регіональних філіях АТ "Укрзалізниця" (Донецька залізниця, Львівська залізниця, Одеська залізниця, Південна залізниця, Південно-Західна залізниця, Придніпровська залізниця).

2. Обмін інформацією здійснюється з метою запобігання виникненню надзвичайних ситуацій, мінімізації їх наслідків та організації узгодженого реагування сил цивільного захисту на надзвичайні ситуації та небезпечні події, що можуть виникнути у сфері відповідальності АТ "Укрзалізниця", пов'язані з пожежами, вибухами і аваріями на залізничному транспорті та об'єктах інфраструктури АТ "Укрзалізниця".

3. Обмін інформацією проводиться:

повсякденно шляхом щодобового надання інформації про оперативну обстановку у сфері діяльності АТ "Укрзалізниця";

у разі загрози виникнення або виникнення надзвичайної ситуації шляхом оперативного взаємооповіщення та подальшого періодичного оперативного інформування про хід ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій.

II. Порядок повсякденного обміну інформацією

1. Інженер 1 категорії (змінний) АТ "Укрзалізниця" щодня до 06:00 інформує оперативно-чергову службу державного центру управління в надзвичайних ситуаціях ДСНС про аварії на залізничному транспорті та об'єктах інфраструктури АТ "Укрзалізниця" за минулу добу.

2. За запитом оперативно-чергової служби державного центру управління в надзвичайних ситуаціях ДСНС інженер 1 категорії (змінний) АТ "Укрзалізниця" надає уточнені дані щодо переданої інформації.

III. Оперативне інформування

1. У разі отримання інженером 1 категорії (змінним) АТ "Укрзалізниця" інформації про загрозу виникнення або виникнення надзвичайної ситуації у сфері діяльності АТ "Укрзалізниця" він негайно, але не пізніше 2 годин з моменту її виникнення, інформує телефоном оперативно-чергову службу державного центру управління в надзвичайних ситуаціях ДСНС.

2. Усне інформування про загрозу виникнення або виникнення надзвичайної ситуації не пізніше 2 годин з моменту її виникнення підтверджується письмово на факс оперативно-чергової служби державного центру управління в надзвичайних ситуаціях ДСНС повідомленням про загрозу виникнення або виникнення надзвичайної ситуації (додаток 1) та оперативною інформацією про порушення залізничного сполучення (додаток 2).

3. У разі отримання оперативно-черговою службою державного центру управління в надзвичайних ситуаціях ДСНС первинної інформації про загрозу виникнення або виникнення надзвичайної ситуації у сфері діяльності АТ "Укрзалізниця" начальник чергової зміни оперативно-чергової служби державного центру управління в надзвичайних ситуаціях ДСНС протягом 10 хвилин інформує телефоном інженера 1 категорії (змінного) АТ "Укрзалізниця".

4. У разі потреби за запитом інженера 1 категорії (змінного) АТ "Укрзалізниця" інформація про оперативну обстановку в районі виникнення надзвичайної ситуації надається оперативно-черговою службою державного центру управління в надзвичайних ситуаціях ДСНС факсом до Департаменту безпеки руху АТ "Укрзалізниця".

5. ДСНС здійснює оповіщення та інформування центральних і місцевих органів виконавчої влади про загрозу та виникнення надзвичайних ситуацій у сфері діяльності АТ "Укрзалізниця".

IV. Періодичне оперативне інформування

1. Інформування Департаментом безпеки руху АТ "Укрзалізниця" оперативно-чергової служби державного центру управління в надзвичайних ситуаціях ДСНС про ліквідацію наслідків надзвичайної ситуації здійснюється двічі на добу:

до 20:00 станом на 18:00;

до 07:00 станом на 00:00.

2. У разі прийняття керівником робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації рішення щодо створення штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації (далі - Штаб) залежно від рівня періодичність та форми оперативного інформування про хід ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій можуть змінюватися відповідно до рішення керівника робіт.

3. У разі прийняття рішення щодо розгортання у державному центрі управління в надзвичайних ситуаціях ДСНС Штабу за запитом начальника чергової зміни державного центру управління в надзвичайних ситуаціях ДСНС інженер 1 категорії (змінний) АТ "Укрзалізниця" здійснює оповіщення представників АТ "Укрзалізниця", які входять до складу Штабу.

V. Порядок обміну оперативною інформацією

Додаток 1

1. Передача оперативної інформації між оперативно-черговою службою ДСНС та Департаментом безпеки руху АТ "Укрзалізниця" здійснюється за такими номерами телефонів та адресами електронної пошти:

Оперативно-чергова служба ДСНС - телефони: (044) 247-3050, 59-01 (АТС-10), факс: (044) 202-3211, електронна пошта: oper@dsns.gov.ua;

Департамент безпеки руху АТ "Укрзалізниця" - телефон: (044) 465-0054, факс: (044) 465-0064, електронна пошта: crbdp@lotus.uz.gov.ua.

2. Про зміни контактних номерів телефонів та адрес електронної пошти ДСНС та АТ "Укрзалізниця" негайно інформують один одного.

3. Обмін інформацією між оперативно-координаційними центрами територіальних органів ДСНС і черговим по дирекції залізничних перевезень на регіональних філіях АТ "Укрзалізниця" (Донецька залізниця, Львівська залізниця, Одеська залізниця, Південна залізниця, Південно-Західна залізниця, Придніпровська залізниця) на регіональному рівні здійснюється на підставі спільних організаційно-розпорядчих актів.

 

Начальник Управління
взаємодії з Державною
службою України з надзвичайних
ситуацій МВС

В. Скакун

Начальник Управління
безпеки на транспорті та
технічного регулювання
Мінінфраструктури

М. Кошман

 

Додаток 1
до Інструкції про організацію обміну інформацією у сфері запобігання виникненню та реагування на надзвичайні ситуації між Державною службою України з надзвичайних ситуацій і акціонерним товариством "Українська залізниця"
(пункт 2 розділу III)

ПОВІДОМЛЕННЯ N __
про загрозу виникнення або виникнення надзвичайної ситуації

станом на ___ 20__ року

N
з/п

Вид інформації

Зміст інформації

Примітки

1

2

3

4

1

Код надзвичайної ситуації та класифікаційна ознака надзвичайної ситуації

 

 

2

Місце виникнення надзвичайної ситуації (область, район, населений пункт, об'єкт, належність об'єкта, напрямок і відстань від обласного центру)

 

 

3

Початок надзвичайної ситуації (дата, час)

 

 

4

Закінчення робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації (дата, час)

 

 

5

Характер та масштаби надзвичайної ситуації (опис надзвичайної ситуації та причини виникнення; зона надзвичайної ситуації, кількість осіб, які перебувають в зоні надзвичайної ситуації; шкода, заподіяна населенню та господарству, обсяги руйнування споруд, масштаби пошкодження навколишнього природного середовища тощо)

 

 

6

Кількість та стан потерпілих, у тому числі кількість загиблих, постраждалих (травмованих, захворілих), евакуйованих, врятованих тощо

 

 

7

Вплив на роботу інших галузей господарської діяльності та додаткова загроза у разі можливості розвитку надзвичайної ситуації (зазначаються об'єкти, розташовані поблизу, для яких існує загроза внаслідок розвитку цієї події, тощо)

 

 

8

Сили, що залучаються (залучались) для ліквідації наслідків надзвичайної ситуації (кількість осіб - з них працівників ДСНС, одиниць техніки - з них тієї, що належить ДСНС, інші сили (Міноборони, МВС, МОЗ тощо), види та кількість спеціальної техніки, кількість спеціалізованих формувань, воєнізованих формувань)

 

 

9

Потреба у додаткових силах та засобах (види та кількість одиниць необхідної штатної техніки, спеціального обладнання, кількість фахівців)

 

 

10

Стисла характеристика робіт з рятування людей та локалізації і ліквідації наслідків надзвичайної ситуації (характер і обсяг аварійно-відновних, рятувальних робіт, їх інтенсивність та строки виконання)

 

 

11

Оцінка матеріальних збитків, завданих надзвичайною ситуацією, тис. гривень

 

 

12

Матеріальні витрати на ліквідацію наслідків надзвичайної ситуації, тис. гривень

 

 

13

Додатки (карти, схеми, слайди, фотоматеріали), кількість

 

 

14

Посада, прізвище, ініціали керівника (начальника) штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, номер телефону, телефаксу

 

 

Інженер 1 категорії (змінний) АТ "Укрзалізниця"

___
(підпис)

______
(ініціали та прізвище)

00:00 ___ 20__ р.
(час подання інформації)

 

 

 

Додаток 2
до Інструкції про організацію обміну інформацією у сфері запобігання виникненню та реагування на надзвичайні ситуації між Державною службою України з надзвичайних ситуацій і акціонерним товариством "Українська залізниця"
(пункт 2 розділу III)

Форма ЗТ

ОПЕРАТИВНА ІНФОРМАЦІЯ
про порушення залізничного сполучення

станом на 00:00 ___ 20__ р.

N
з/п

Регіон

Рух залізничного транспорту на магістральних коліях

Рух залізничного транспорту на під'їзних коліях

Залізничне сполучення із залізничними станціями

Стан залізничних колій

Стан залізничних мостів

Задіяно до робіт з відновлення

припи-
нено

відновлено

зали-
шилось відновити

припи-
нено

відновлено

зали-
шилось відновити

припи-
нено

відновлено

зали-
шилось відновити

зруйно-
вано

відно-
влено

зали-
шилось відновити

зруйно-
вано

відно-
влено

зали-
шилось відновити

бригад

праців-
ників

відповідних пожежних потягів

техніки

усього

за добу

усього

за добу

усього

за добу

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примітка. У графах зазначаються:

3 - 10 - кількість залізничних перегонів.

11 - 14 - кількість залізничних станцій.

15 - 17 - кількість ділянок залізничних колій / загальна довжина, пог. м.

18 - 20 - кількість залізничних мостів / загальна довжина, пог. м.

Інженер 1 категорії (змінний) АТ "Укрзалізниця"

___
(підпис)

________
(ініціали та прізвище)

00:00 ___ 20__ р.
(час)

 

 
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали