Додаткова копія: Про затвердження Інструкції про особливості виплати військовослужбовцям військових прокуратур грошової компенсації за піднайом (найом) жилих приміщень

ГЕНЕРАЛЬНА ПРОКУРАТУРА УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

14.04.2017

м. Київ

N 116/227

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
15 травня 2017 р. за N 616/30484

Про затвердження Інструкції про особливості виплати військовослужбовцям військових прокуратур грошової компенсації за піднайом (найом) жилих приміщень

Відповідно до статті 12 Закону України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей", статей 27 (Перелік N 1697-VII), 83 Закону України "Про прокуратуру" (Перелік N 1697-VII), з метою організації і здійснення виплати військовослужбовцям військових прокуратур грошової компенсації за піднайом (найом) жилих приміщень

НАКАЗУЄМО:

1. Затвердити Інструкцію про особливості виплати військовослужбовцям військових прокуратур грошової компенсації за піднайом (найом) жилих приміщень, що додається.

2. Головній військовій прокуратурі Генеральної прокуратури України забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступників Генерального прокурора України, Міністра оборони України згідно з розподілом обов'язків.

 

Генеральний прокурор України

Ю. Луценко

Міністр оборони України

С. Полторак

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова ЦК профспілки працівників
державних установ України

Ю. М. Піжук

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Генеральної прокуратури України, Міністерства оборони України
14 квітня 2017 року N 116/227

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
15 травня 2017 р. за N 616/30484

Інструкція
про особливості виплати військовослужбовцям військових прокуратур грошової компенсації за піднайом (найом) жилих приміщень

1. Ця Інструкція розроблена з метою реалізації статті 27 Закону України "Про прокуратуру" (Перелік N 1697-VII), пункту 7 статті 9 Закону України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей" і визначає особливості виплати особам офіцерського складу Збройних Сил України, які проходять службу у військових прокуратурах (далі - військовослужбовці військових прокуратур), грошової компенсації за піднайом (найом) жилих приміщень (далі - грошова компенсація).

2. Грошова компенсація військовослужбовцям військових прокуратур виплачується у разі, якщо вони не забезпечені жилими приміщеннями за місцем проходження військової служби, не отримали за рахунок держави грошову компенсацію за належне їм для отримання жиле приміщення та перебувають на квартирному обліку, а також якщо військова частина не орендує для них та членів їх сімей житло.

3. Грошова компенсація виплачується щомісяця (у поточному місяці за попередній) у розмірах та на умовах, визначених Порядком виплати грошової компенсації військовослужбовцям Збройних Сил, Національної гвардії, Служби безпеки, Служби зовнішньої розвідки, Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації та Державної спеціальної служби транспорту за піднайом (найом) ними жилих приміщень, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 26 червня 2013 року N 450 (Постанова N 450), та в межах бюджетних призначень Міністерства оборони України, затверджених для цих потреб.

Конкретний розмір грошової компенсації на відповідний рік визначається Міністерством оборони України.

4. Виплата грошової компенсації військовослужбовцям військових прокуратур здійснюється у військових частинах або установах, на забезпечення до яких зараховані органи військових прокуратур (далі - військові частини), на підставі наказу заступника Генерального прокурора - Головного військового прокурора, керівника військової прокуратури регіону, військового прокурора гарнізону (далі - керівник військової прокуратури) про виплату такої компенсації.

Зарахування військових прокуратур на забезпечення до військових частин здійснюється Міністерством оборони України на підставі звернення Генеральної прокуратури України.

Інформація щодо сум, які спрямовуються на органи військових прокуратур, військові частини, під час планування потреби в коштах на грошову компенсацію, подання заявок на фінансування та звітування про використання коштів на ці цілі відображається окремо.

Грошова компенсація виплачується, починаючи з дня реєстрації у військовій прокуратурі поданого в установленому порядку керівнику військової прокуратури рапорту на виплату грошової компенсації за піднайом (найом) житла (додаток 1) після надходження до військової частини наказу керівника військової прокуратури про виплату такої компенсації військовослужбовцю.

5. Для отримання грошової компенсації та визначення її розміру військовослужбовець військової прокуратури разом з рапортом на виплату грошової компенсації за піднайом (найом) житла щороку подає керівнику військової прокуратури такі документи:

копії паспорта військовослужбовця та повнолітніх членів сім'ї, які перебувають з ним на обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов;

копії облікової картки платника податків (серія та номер паспорта для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті) військовослужбовця та повнолітніх членів сім'ї, які перебувають з ним на обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов;

витяг (інформаційна довідка) з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про належне військовослужбовцю та членам його сім'ї, які перебувають з ним на обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, нерухоме майно;

довідка про склад сім'ї та реєстрацію місця проживання (перебування), видана житлово-експлуатаційною організацією, підприємством, установою або органом місцевого самоврядування (військовослужбовці військових прокуратур, які дислокувалися в населених пунктах, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють або здійснюють не в повному обсязі свої повноваження, і які переміщені з місць попередньої дислокації, подають довідку про склад сім'ї, видану кадровим підрозділом Головної військової прокуратури або військових прокуратур регіонів);

довідка (додаток 2) квартирно-експлуатаційного органу про перебування на обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов (військовослужбовці військових прокуратур, які дислокувалися в населених пунктах, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють або здійснюють не в повному обсязі свої повноваження, і які переміщені з місць попередньої дислокації, подають довідку квартирно-експлуатаційного органу, в зоні відповідальності якого розташована військова прокуратура за новим місцем дислокації, на підставі облікових списків станом на 01 липня 2014 року);

завірена копія довідки про отримання (неотримання, здачу) жилого приміщення з попереднього місця проходження військової служби, виданої відповідним квартирно-експлуатаційним органом (службою) (крім осіб, які прибули з тимчасово окупованої території України та населених пунктів, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють або здійснюють не в повному обсязі свої повноваження);

витяг з послужного списку;

копія свідоцтва про шлюб (за наявності);

копія свідоцтва про народження дитини (за наявності).

6. Для ведення обліку осіб, які отримують грошову компенсацію, та перевірки документів, наданих військовослужбовцями військових прокуратур разом з рапортом на отримання цієї компенсації, керівниками військових прокуратур призначаються посадові особи з числа військовослужбовців військової прокуратури.

7. Грошова компенсація не виплачується у разі:

наявності у власності військовослужбовця військової прокуратури або членів його сім'ї за місцем проходження військової служби жилого приміщення, яке відповідає встановленим санітарним і технічним вимогам, площею, що відповідає мінімальним нормам, визначеним житловим законодавством;

нездачі службового жилого приміщення (у тому числі в гуртожитку) за попереднім місцем проходження військової служби, крім осіб, які прибули з тимчасово окупованої території України та населених пунктів, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють або здійснюють не в повному обсязі свої повноваження.

8. Військовослужбовці військової прокуратури повинні повідомляти керівника військової прокуратури про зміни у складі сім'ї, що впливають на розмір виплати грошової компенсації, протягом десяти днів з дня їх настання, про що керівник військової прокуратури видає наказ. Грошова компенсація у новому розмірі виплачується з дня настання змін після надходження відповідного наказу до військової частини.

У разі отримання (придбання) військовослужбовцем військової прокуратури або членами його сім'ї жилого приміщення за місцем проходження служби військовослужбовець військової прокуратури зобов'язаний у триденний строк письмово повідомити про це керівника органу прокуратури, про що видається наказ, який направляється до військової частини.

Якщо військовослужбовець військової прокуратури не повідомив про зміни у складі сім'ї або отримання (придбання) жилого приміщення та відмовляється добровільно повернути отримані грошові кошти, питання щодо повернення суми отриманої грошової компенсації вирішується в судовому порядку.

9. Виплата військовослужбовцю військової прокуратури грошової компенсації припиняється з дня, наступного за днем:

отримання (придбання) жилого приміщення;

переведення до іншого місця служби в інший населений пункт (за винятком військовослужбовців, тимчасово відряджених до інших прокуратур);

вибуття у закордонне відрядження разом із сім'єю;

заселення в орендовані військовою частиною житлові приміщення;

отримання грошової компенсації за належне для отримання жиле приміщення;

звільнення з органів прокуратури.

Про настання підстав для припинення виплати грошової компенсації керівник військової прокуратури невідкладно видає наказ, який направляється до військової частини.

10. На кожного військовослужбовця військової прокуратури за місцем виплати йому грошової компенсації оформлюється облікова картка виплати грошової компенсації за піднайом (найом) жилого приміщення (додаток 3), яка обліковується в журналі обліку осіб, які отримують компенсацію за піднайом (найом) житла (додаток 4), який зберігається у фінансовому органі зазначеної військової частини протягом трьох років після його закінчення. Облікова картка виплати грошової компенсації за піднайом (найом) жилого приміщення зберігається у фінансовому органі військової частини протягом трьох років після припинення виплати військовослужбовцю військової прокуратури зазначеної компенсації.

У разі розформування військової частини облікова картка виплати грошової компенсації за піднайом (найом) жилого приміщення та журнал обліку осіб, які отримують компенсацію за піднайом (найом) житла, передаються правонаступнику цієї військової частини, а за його відсутності - до архіву.

11. Контроль за своєчасністю виплати грошової компенсації за піднайом (найом) житла покладається на командира військової частини.

 

Заступник Головного
військового прокурора
генерал-майор юстиції

І. Козлов

Начальник Головного
квартирно-експлуатаційного
управління Збройних Сил України
полковник

О. Галушко

 

Додаток 1
до Інструкції про особливості виплати військовослужбовцям військових прокуратур грошової компенсації за піднайом (найом) жилих приміщень
(пункт 4)

 

Кому
                       (військовий прокурор)

від _
           (військове звання, прізвище, ім'я
                    та по батькові, посада)

РАПОРТ
на виплату грошової компенсації за піднайом (найом) житла

У зв'язку з відсутністю службового жилого приміщення (гуртожитку) прошу виплачувати мені грошову компенсацію за піднайом (найом) житла.

Утримувану за попереднім місцем проходження служби жилу (службову) площу здав (не здав) _________
                  (найменування підрозділу)

Утримую в ____ за адресою: вул. ___________, буд. ____,
                                                (населений пункт)
квартиру N ____ із ______ кімнат жилою площею _____ кв. м, в якій проживають _

Про одержання (неодержання) моєю сім'єю жилої площі подаю відповідні документи.

______
       (військове звання)

______
(підпис)

__
(прізвище, ім'я та по батькові)

"___" 20__ року

Дані про членів сім'ї

N
з/п

Прізвище, ім'я, по батькові

Рік народження

Родинні стосунки

Серія та номер паспорта, дата реєстрації, місце проживання в цьому населеному пункті

Посада, місце роботи

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Військовослужбовець _____
                                                                   (підпис)

Документи, подані на розгляд, перевірив:
_

__________
      (посада, військове звання)

____
(підпис)

___________
(прізвище, ім'я та по батькові)

"___" 20__ року

 

Додаток 2
до Інструкції про особливості виплати військовослужбовцям військових прокуратур грошової компенсації за піднайом (найом) жилих приміщень
(пункт 5)

(КУТОВИЙ ШТАМП
КВАРТИРНО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНОГО
ВІДДІЛУ (ЧАСТИНИ, УПРАВЛІННЯ))

ДОВІДКА

Видана ______
                                                                         (військове звання, прізвище, ім'я, по батькові)
про те, що він (вона) перебуває (не перебуває) на квартирному обліку у
_
                                                                                          (найменування гарнізону)
та військовій частині __ з ___
                                                                           (номер військової частини)                                              (число, місяць, рік)

із сім'єю у складі _____ особи (осіб), а саме:
                                                   (кількість)

N
з/п

Родинні стосунки

Прізвище, ім'я та по батькові

Рік народження

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а також у списках осіб, які мають право на першочергове, позачергове отримання (потрібне підкреслити) жилих приміщень, з ___
                                                                               (число, місяць, рік)
як ___
                                  (найменування пільги)

Номер у загальній черзі гарнізону _________

Номер у гарнізонному списку на ___________
                                                                              (першочергове, позачергове)
отримання житла ______

Начальник ________ квартирно-експлуатаційного відділу
                                                               (частини, управління)
_
                                                                        (військове звання, підпис, ініціали, прізвище)
М. П.

 

Додаток 3
до Інструкції про особливості виплати військовослужбовцям військових прокуратур грошової компенсації за піднайом (найом) жилих приміщень
(пункт 10)

ОБЛІКОВА КАРТКА N _______
виплати грошової компенсації за піднайом (найом) жилого приміщення

Військова частина

_
(найменування військової частини)

військовослужбовцю

__
  (військове звання)

___
       (прізвище, ім'я та по батькові)

 

__
           (посада)

___
         (місце проходження служби)

Наказ про призначення на посаду від __________ N __________
Наказ про вступ у посаду від __________ N __________

Склад сім'ї: станом на

___________
(дата)

_________ осіб;
                   (кількість)

станом на

___________
(дата)

_________ осіб;
                    (кількість)

станом на

___________
(дата)

_________ осіб.
                     (кількість)

Розмір виплати складає _____ грн _____ коп. __________
                                                                                                                        (сума словами)

Дата нарахування

Нараховано

Виплачено

Номер відомості

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Підпис бухгалтера

______
(підпис)

__
(прізвище, ім'я та по батькові)


* Підпис бухгалтера ставиться під час проведення щорічних звірок.

 

Додаток 4
до Інструкції про особливості виплати військовослужбовцям військових прокуратур грошової компенсації за піднайом (найом) жилих приміщень
(пункт 10)

ЖУРНАЛ
обліку осіб, які отримують компенсацію за піднайом (найом) житла

_________
(найменування військової частини)

N
з/п

Дата та вхідний номер рапорту

Військове звання, прізвище, ім'я, по батькові, посада, місце проходження служби військовослужбовця, прізвище, ім'я, по батькові членів його сім'ї

Перелік документів, доданих до рапорту

Номер облікової картки на отримання грошової компенсації за піднайом житла

Примітка

1

2

3

4

5

6

Командир військової частини

Особа, відповідальна за ведення
журналу

______
                 (підпис)
М. П.

______
                (підпис)
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали