Додаткова копія: Про затвердження Інструкції про порядок фіксації біометричних даних (параметрів) іноземців та осіб без громадянства посадовими особами Державної міграційної служби України, її територіальних органів і територіальних підрозділів

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

23.11.2018

м. Київ

N 944

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
17 грудня 2018 р. за N 1428/32880

Про затвердження Інструкції про порядок фіксації біометричних даних (параметрів) іноземців та осіб без громадянства посадовими особами Державної міграційної служби України, її територіальних органів і територіальних підрозділів

Відповідно до частини сьомої статті 30 Закону України "Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства" (Закон N 3773-VI), частини дванадцятої статті 7 Закону України "Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту" (Закон N 3671-VI), пункту 6 Порядку провадження за заявами іноземців та осіб без громадянства про добровільне повернення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 07 березня 2012 року N 179 (Постанова N 179), пунктів 53 - 55 Порядку ведення Єдиного державного демографічного реєстру та надання з нього інформації, взаємодії між уповноваженими суб'єктами, а також здійснення ідентифікації та верифікації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 жовтня 2017 року N 784, пункту 11 Положення про національну систему біометричної верифікації та ідентифікації громадян України, іноземців та осіб без громадянства, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2017 року N 1073 (Постанова N 1073),

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Інструкцію про порядок фіксації біометричних даних (параметрів) іноземців та осіб без громадянства посадовими особами Державної міграційної служби України, її територіальних органів і територіальних підрозділів, що додається.

2. Управлінню взаємодії з Державною міграційною службою України Міністерства внутрішніх справ України (Ковалевська І. В.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

3. Цей наказ набирає чинності з дня офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Гончарова С. М.

 

Міністр

А. Б. Аваков

ПОГОДЖЕНО:

 

Уповноважений Верховної Ради
України з прав людини

Л. Денісова

Голова Державної
міграційної служби України

М. Ю. Соколюк

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства внутрішніх справ України
23 листопада 2018 року N 944

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
17 грудня 2018 р. за N 1428/32880

ІНСТРУКЦІЯ
про порядок фіксації біометричних даних (параметрів) іноземців та осіб без громадянства посадовими особами Державної міграційної служби України, її територіальних органів і територіальних підрозділів

1. Ця Інструкція, розроблена відповідно до частини сьомої статті 30 Закону України "Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства" (Закон N 3773-VI), частини дванадцятої статті 7 Закону України "Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту" (Закон N 3671-VI), пункту 6 Порядку провадження за заявами іноземців та осіб без громадянства про добровільне повернення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 07 березня 2012 року N 179 (Постанова N 179), пунктів 53 - 55 Порядку ведення Єдиного державного демографічного реєстру та надання з нього інформації, взаємодії між уповноваженими суб'єктами, а також здійснення ідентифікації та верифікації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 жовтня 2017 року N 784, пункту 11 Положення про національну систему біометричної верифікації та ідентифікації громадян України, іноземців та осіб без громадянства, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2017 року N 1073 (Постанова N 1073), визначає порядок фіксації біометричних даних (параметрів) іноземців та осіб без громадянства (далі - іноземці) посадовими особами Державної міграційної служби України, її територіальних органів і територіальних підрозділів (далі - органи ДМС) під час виконання повноважень і завдань, визначених Законами України "Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства" (Закон N 3773-VI), "Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту" (Закон N 3671-VI).

2. Дія цієї Інструкції не поширюється на порядок фіксації біометричних даних (параметрів) іноземців посадовими особами органів ДМС під час оформлення (у тому числі замість утрачених або викрадених), обміну документів, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус.

3. У цій Інструкції терміни вживаються у таких значеннях:

біометричні дані (параметри) - відцифровані відбитки пальців рук, відцифроване зображення обличчя;

фіксація біометричних даних (параметрів) - процес сканування відбитків пальців рук, фотографування обличчя особи та внесення отриманих її відцифрованих відбитків пальців рук, відцифрованого зображення обличчя до відомчої інформаційної системи ДМС.

Інші терміни вживаються в значеннях, наведених у Законах України "Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства" (Закон N 3773-VI), "Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту" (Закон N 3671-VI), "Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус" (Закон N 5492-VI).

4. Фіксація біометричних даних (параметрів) іноземців здійснюється з метою ідентифікації, верифікації та встановлення особи для протидії нелегальній міграції, а також виконання органами ДМС повноважень, визначених статтями 25 (Закон N 3773-VI), 26 (Закон N 3773-VI), 30 Закону України "Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства" (Закон N 3773-VI) та статтею 7 Закону України "Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту" (Закон N 3671-VI).

5. Фіксацію біометричних даних (параметрів) посадові особи органів ДМС відповідно до цієї Інструкції здійснюють:

у разі подання іноземцем заяви про визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту;

у разі подання іноземцем заяви про добровільне повернення в країну походження або третю країну;

щодо іноземців, зазначених у частині першій статті 30 Закону України "Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства" (Закон N 3773-VI);

для ідентифікації та верифікації іноземців, затриманих за незаконне перебування або порушення правил перебування в Україні.

6. Фіксацію біометричних даних (параметрів) іноземців посадові особи органів ДМС здійснюють тільки для цілей та у випадках, визначених пунктами 4, 5 цієї Інструкції.

7. Органи ДМС забезпечують зберігання, запобігання несанкціонованому доступу та поширенню відомостей про іноземців, їх біометричних даних (параметрів), отриманих відповідно до цієї Інструкції.

8. Керівник органу ДМС із числа посадових осіб, які виконують функції із запобігання нелегальній міграції, реадмісії та видворення, а також прийняття та розгляду заяв про визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, визначає осіб, що здійснюють фіксацію біометричних даних (параметрів) іноземців.

До відомчої інформаційної системи ДМС уносяться відомості про посадову особу органу ДМС, яка фіксувала біометричні дані (параметри) іноземця, а також зазначаються час і дата вчинення такої дії.

9. Біометричні дані (параметри) іноземця посадова особа органу ДМС вносить до відомчої інформаційної системи ДМС після відповідної авторизації з використанням засобів кваліфікованого електронного підпису та робочих станцій з дотриманням вимог Положення про національну систему біометричної верифікації та ідентифікації громадян України, іноземців та осіб без громадянства, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2017 року N 1073 (Постанова N 1073).

Під час фіксації біометричних даних (параметрів) посадова особа органу ДМС також уносить до відомчої інформаційної системи ДМС такі відомості про іноземця: прізвище, ім'я, по батькові (за наявності), місце народження, вік, дата народження, стать, реквізити паспортного документа та його електронний вигляд (за наявності).

10. Посадова особа органу ДМС за допомогою робочої станції сканує відбитки всіх пальців рук іноземця та вносить отримані відцифровані відбитки пальців його рук до відомчої інформаційної системи ДМС.

У разі пошкодження або відсутності пальця (пальців) руки (рук) складається акт, який затверджує керівник відповідного органу ДМС.

Зазначений акт сканується та вноситься до відомчої інформаційної системи ДМС, а також у системі робиться відмітка про те, відбитки яких пальців рук іноземця внесено до відомчої інформаційної системи ДМС.

Відцифровані відбитки пальців рук іноземця не отримуються до досягнення ним 12-річного віку, про що робиться відмітка у відомчій інформаційній системі ДМС.

11. Фотографування обличчя іноземця, унесення відцифрованого образу його обличчя до відомчої інформаційної системи ДМС здійснюється за допомогою робочої станції відповідно до рекомендацій (IKAO) Doc 9303, ДСТУ 1303-94.

12. Відомості про іноземця, його біометричні дані (параметри), отримані відповідно до цієї Інструкції, зберігаються у відомчій інформаційній системі ДМС протягом сімдесяти п'яти років з метою ідентифікації, верифікації та встановлення особи, затриманої за незаконне перебування або порушення правил перебування в Україні.

Доступ та використання відомостей про іноземця, що зберігаються у відомчій інформаційній системі ДМС, здійснюють посадові особи органів ДМС, які виконують функції із запобігання нелегальній міграції, реадмісії та видворення, а також прийняття та розгляду заяв про визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту.

Після закінчення строків зберігання відомості про іноземця, його біометричні дані (параметри) знищуються.

Уповноважена посадова особа ДМС складає електронний акт про знищення відомостей про іноземця та особу без громадянства, їх біометричних даних (параметрів), що зберігаються у відомчій інформаційній системі ДМС, за формою, наведеною у додатку до цієї Інструкції.

Акт створюється протягом робочого дня станом за минулий робочий день та зберігається у форматі для текстових електронних документів.

На електронний акт накладається кваліфікований електронний підпис уповноваженої посадової особи ДМС, що склала акт.

 

Начальник Управління взаємодії
з Державною міграційною
службою України Міністерства
внутрішніх справ України

І. В. Ковалевська

 

Додаток
до Інструкції про порядок фіксації біометричних даних (параметрів) іноземців та осіб без громадянства посадовими особами Державної міграційної служби України, її територіальних органів і територіальних підрозділів
(пункт 12)

АКТ
від ___ N ______
про знищення відомостей про іноземця та особу без громадянства, їх біометричних даних (параметрів), що зберігаються у відомчій інформаційній системі ДМС

Знищено такі відомості про іноземця та особу без громадянства, їх біометричні дані (параметри), що зберігаються у відомчій інформаційній системі ДМС, у зв'язку із закінченням строку їх зберігання:

N з/п

Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності)

Дата народження

Посилання на запис у відомчій інформаційній системі та ім'я файла, в якому зберігаються біометричні дані (параметри)

Примітка

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

________
(посада)


(підпис)

_____
(ініціали (ініціал імені), прізвище)

___ 20__ року
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали