Шановні партнери! Всі ціни, інформація про наявність та терміни доставки документів актуальні.


Додаткова копія: Про затвердження Інструкції про порядок категорування засобів індивідуального бронезахисту і активної оборони в Національній гвардії України

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

19.09.2019

м. Київ

N 789

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
08 жовтня 2019 р. за N 1094/34065

Про затвердження Інструкції про порядок категорування засобів індивідуального бронезахисту і активної оборони в Національній гвардії України

Згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 04 серпня 2000 року N 1225 "Про затвердження Положення про порядок обліку, зберігання, списання та використання військового майна у Збройних Силах України", з метою встановлення порядку категорування засобів індивідуального бронезахисту і активної оборони в Національній гвардії України

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Інструкцію про порядок категорування засобів індивідуального бронезахисту і активної оборони в Національній гвардії України, що додається.

2. Головному управлінню Національної гвардії України (Балан М. І.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра внутрішніх справ України Ярового С. А.

 

Міністр

А. Аваков

ПОГОДЖЕНО:

 

Тимчасово виконуючий обов'язки
Міністра оборони України

І. Руснак

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства внутрішніх справ України
19 серпня 2019 року N 789

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
08 жовтня 2019 р. за N 1094/34065

ІНСТРУКЦІЯ
про порядок категорування засобів індивідуального бронезахисту і активної оборони в Національній гвардії України

1. Ця Інструкція визначає порядок категорування засобів індивідуального бронезахисту (далі - ЗІБ) і засобів активної оборони (далі - ЗАО) в територіальних управліннях, з'єднаннях, військових частинах (підрозділах), вищих військових навчальних закладах, навчальних військових частинах (центрах), на базах, у закладах та установах Національної гвардії України (далі - військові частини), перелік ЗІБ і ЗАО, умови, за яких їх переводять до нижчої (вищої) категорії, критерії їх категорування залежно від термінів зберігання, технічного стану, а також перелік посадових осіб, яким надано право на переведення їх до нижчої категорії.

2. У цій Інструкції терміни вжито в таких значеннях:

гарантійний термін - календарна тривалість часу з дня прийняття ЗІБ і ЗАО представником замовника, у межах якої виробник гарантує їх відповідність якості установленим вимогам;

категорія - умовна облікова характеристика зразка ЗІБ і ЗАО, установлена залежно від його технічного стану, запасу строку служби та потреби проведення ремонту;

категорування - установлення та документальне оформлення категорій ЗІБ і ЗАО та (або) переведення їх з однієї категорії до іншої;

призначений термін зберігання - календарна тривалість часу транспортування та зберігання з дня прийняття ЗІБ і ЗАО представником замовника;

призначений термін служби - календарна тривалість часу з дня видачі ЗІБ і ЗАО в експлуатацію в межах їх призначеного терміну зберігання;

поточний ремонт - ремонт або заміна несправних складових частин ЗІБ і ЗАО (деталей, що швидко зношуються), а також виконання потрібних регулювальних робіт без зміни їх технічних характеристик;

середній ремонт - відновлення експлуатаційних характеристик ЗІБ і ЗАО ремонтом чи заміною тільки зношених деталей або пошкоджених складових частин ЗІБ і ЗАО без зміни їх технічних характеристик.

3. Гарантійні терміни зберігання та експлуатації, призначені терміни зберігання та служби на ЗІБ і ЗАО, а також дані щодо технічного стану встановлюються виробником відповідно до нормативних документів та зазначаються в технічній документації (паспорті), що поставляється разом з ними.

4. Гарантійні терміни зберігання та експлуатації на комплектувальні частини ЗІБ і ЗАО, які встановлюються виробником, не мають бути меншими, ніж на виріб у цілому.

5. До ЗІБ належать бронежилети, протикулеві та протиударні щити, комплекти захисту для рук та ніг, шоломи (протикулеві, бойові, композиційні, протиударні, сталеві армійські тощо) та модульні костюми (системи).

6. До ЗАО належать гумові та пластикові кийки, кайданки (наручники) металеві та одноразові, електрошокерні пристрої та пристрої для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, та патрони до них.

7. За технічним станом, гарантійними термінами зберігання та експлуатації, призначеними термінами зберігання та служби, а також за необхідністю проведення ремонту ЗІБ і ЗАО поділяються на такі категорії:

1 категорія - нові, а також такі, що не були в експлуатації, придатні до використання за призначенням, що не вичерпали гарантійних термінів зберігання та експлуатації;

2 категорія - такі, що знаходяться чи були на зберіганні або в експлуатації, призначених термінів зберігання чи служби яких не вичерпано, придатні до використання за призначенням;

3 категорія - такі, що потребують середнього ремонту, але не вичерпали призначених термінів зберігання чи служби (для окремих видів ЗІБ і ЗАО не встановлюється);

4 категорія - не встановлюється;

5 категорія - такі, призначені терміни зберігання та служби яких вичерпано, непридатні до використання за призначенням, відновлення яких неможливе чи економічно недоцільне.

8. ЗІБ і ЗАО 3 та 5 категорій використовувати за призначенням заборонено.

9. Категорування ЗІБ і ЗАО проводиться:

під час приймання військовими частинами;

після закінчення гарантійних і призначених термінів зберігання та експлуатації (служби);

у разі виникнення пошкоджень, що потребують середнього ремонту, але не вичерпали призначених термінів служби чи зберігання;

після проведення середнього ремонту;

у разі виникнення пошкоджень, які унеможливлюють їх подальше використання;

за результатами лабораторних і полігонних випробувань;

після аварій, стихійного лиха та бойових ушкоджень;

під час проведення регламентних робіт (згідно з вимогами технічної документації (паспорта) на відповідний виріб) або контрольних оглядів виробів поточного забезпечення та тривалого зберігання;

після експлуатації під час здійснення заходів із забезпечення національної безпеки та оборони, відсічі та стримування збройної агресії.

10. Правильність і своєчасність категорування ЗІБ і ЗАО перевіряють посадові особи, що здійснюють інспектування, командири військових частин, заступники командирів військових частин з озброєння (матеріально-технічного забезпечення) - начальники технічних частин (матеріально-технічних частин), начальники відділів зберігання, начальники служб озброєння (ракетно-артилерійського озброєння) військових частин під час оглядів і перевірок технічного стану ЗІБ і ЗАО.

За рішенням командування Національної гвардії України правильність проведеного категорування ЗІБ і ЗАО перевіряє представник відділу озброєння Головного управління Національної гвардії України.

11. Категорування ЗІБ і ЗАО здійснюється відповідно до встановлених гарантійних термінів зберігання та експлуатації, призначених термінів зберігання та служби, зазначених в технічній документації (паспортах), переліку несправностей і пошкоджень, що визначають технічний стан ЗІБ і ЗАО, наведеним у додатку до цієї Інструкції.

12. Відсутність або несправність інструменту, приладдя, а також комплектувальних ЗІБ і ЗАО (комірів, протекторів паху, елементів комплекту для захисту плечей, рук та ніг, поясів, ремінної системи, розвантажувальних кишень, сумок, чохлів до шоломів тощо) не є підставою для їх переведення до нижчої категорії, а лише характеризує стан їх комплектності.

У разі некомплектності ЗІБ і ЗАО вживають заходів щодо їх доукомплектування.

13. Для встановлення категорії ЗІБ і ЗАО наказом командира військової частини призначається комісія, яка перевіряє їх технічний стан.

Результати перевірки технічного стану ЗІБ і ЗАО оформлюються актом зміни якісного стану.

14. Право переведення ЗІБ і ЗАО до нижчої категорії залежно від їх технічного стану, гарантійних і призначених термінів зберігання та експлуатації (служби) надається:

командирам військових частин - з 1 до 2 категорії, а на кийки гумові, наручники та шоломи армійські - до 2 та 5 категорій;

командувачу Національної гвардії України - до 3 та 5 категорій.

15. Посадовим особам, які затверджують акти зміни якісного стану для переведення ЗІБ і ЗАО до 5 категорії, дозволено переводити бойові ЗІБ і ЗАО до категорій навчальних зразків або музейних експонатів після проведення необхідного ремонту (реконструкції) на підставі актів якісного (технічного) стану.

16. Для підтримання ЗІБ і ЗАО в постійній готовності для використання за призначенням проводять поточний або середній ремонт.

ЗІБ і ЗАО, що підлягають відновленню шляхом проведення поточного ремонту, до нижчої категорії не переводять.

17. ЗІБ і ЗАО після переведення до 3 категорії направляються для проведення їх середнього ремонту, під час якого здійснюються перевірка всіх складових частин виробу, його комплексна перевірка та регулювання.

Середній ремонт проводять згідно з ремонтно-технічною документацією.

Після проведення середнього ремонту наказом командира військової частини створюється комісія, яка перевіряє ЗІБ і ЗАО на відповідність вимогам ремонтно-технічної документації. За результатами такої перевірки ЗІБ і ЗАО переводять з 3 категорії до 2 чи не підлягають переведенню.

18. У разі виявлення несправностей і пошкоджень ЗІБ і ЗАО, не пов'язаних з особливостями (умовами) їх використання, проводиться службове розслідування, матеріали якого надсилаються разом з актом зміни якісного стану до Головного управління Національної гвардії України.

19. Якщо за результатами службового розслідування встановлено, що виявлені несправності та пошкодження з'явилися внаслідок недоброякісного виготовлення ЗІБ і ЗАО, їх категорія не змінюється, а військовою частиною проводиться претензійно-позовна робота в порядку, визначеному законодавством.

20. ЗІБ і ЗАО після закінчення гарантійних термінів зберігання та експлуатації, призначених термінів зберігання та служби за умови задовільного технічного стану до нижчої категорії не переводяться, строк їх експлуатації продовжується на підставі актів зміни якісного стану строком на один рік, якщо подальше використання цих виробів не заборонено відповідною документацією заводів-виробників (постачальників), нормативними документами та законодавством.

 

Начальник Управління взаємодії
з Національною гвардією України
Міністерства внутрішніх справ України

В. В. Михайловський

 

Додаток
до Інструкції про порядок категорування засобів індивідуального бронезахисту і активної оборони в Національній гвардії України
(пункт 11)

ПЕРЕЛІК
несправностей і пошкоджень, що визначають технічний стан ЗІБ і ЗАО

N
з/п

Найменування ЗІБ і ЗАО

Несправності та пошкодження, які є підставами для переведення ЗІБ і ЗАО до 3 категорії

Несправності та пошкодження, які є підставами для переведення ЗІБ і ЗАО до 5 категорії

1

2

3

4

Засоби індивідуального бронезахисту

1

Бронежилети спеціального класу захисту ("Ескорт-ВВ", "Модуль-ВВ", "Ш-311", "Панцир-універсал", "Панцир 3-95М-сп" та аналогічні за конструкцією)

Порив чохлів виробу завдовжки понад 200 мм, плечових та бокових ременів (бічних куліс та бретель) або потертість чохлів виробу площею понад 2 кв. дм.
Наскрізні потертості кишень під захисні елементи на чохлах виробу

Механічні пошкодження захисних елементів виробу (пробиття, деформація, переломи)

2

Бронежилет типу "Жилет захисний легкий ЖЗЛ-74"

3 категорію не встановлюють

Порив чохлів виробу завдовжки понад 200 мм або потертість площею понад 2 кв. дм.
Сферичність металевої частини виробу втрачена повністю.
Механічні пошкодження захисних елементів виробу (пробиття, деформація, переломи)

3

Бронежилет типу "Жилет Кора-3"

3 категорію не встановлюють

Порив чохлів виробу завдовжки понад 200 мм або потертість площею понад 2 кв. дм.
Зменшення гарантованого перекриття між захисними пластинами нижче припустимого значення (10 мм).
Механічні пошкодження захисних елементів виробу (пробиття, деформація, переломи)

4

Бронежилети 1, 1-А класів захисту ("Корсар", "Охоронець", "Лотос-2", "Модуль", "Страж" та аналогічні за конструкцією)

Порив чохлів виробу завдовжки понад 200 мм, бічних ременів (куліс) та бретель або потертість чохлів виробу площею понад 2 кв. дм

Механічні пошкодження тканинних захисних пакетів виробу (пробиття) та їх вологозахисних чохлів

5

Бронежилети "Кора-1"

3 категорію не встановлюють

Порив чохлів виробу завдовжки понад 200 мм або потертість площею понад 2 кв. дм.
Механічні пошкодження металевих захисних елементів (пробиття, деформація, переломи), пакетів захисної тканини (пробиття) та їх вологозахисних чохлів

6

Бронежилет типу "Жилет захисний титановий ЖЗТ-71М"

3 категорію не встановлюють

Порив чохлів виробу завдовжки понад 200 мм або потертість площею понад 2 кв. дм.
Зменшення гарантованого перекриття металевих пластин нижче припустимого значення - 15 мм (перекриття металевих пластин переду або спинки виробу має відповідати розміру 102 мм).
Контроль перекриття виконується замірянням металевою лінійкою відстані між нижніми крайками двох верхніх металевих пластин на розправленому(ій) переді або спинці виробу.
Збільшення гарантованого перекриття металевих пластин більше ніж на 5 мм.
Механічні пошкодження захисних елементів виробу (пробиття, деформація, переломи)

7

Бронежилети 2, 2-А класів захисту ("Корсар", "Охоронець", "Ескорт", "Панцир 3-95 М-2", "Страж", "Модуль" та аналогічні за конструкцією)

Порив чохлів виробу завдовжки понад 200 мм, бічних ременів (куліс) та бретель або потертість чохлів виробу площею понад 2 кв. дм.
Наскрізні потертості кишень під захисні елементи на чохлах виробу

Механічні пошкодження захисних бронеелементів (пробиття, деформація, переломи, тріщини понад 10 мм), пакетів захисної тканини (пробиття) та їх вологозахисних чохлів

8

Бронежилети 3 класу захисту ("Корсар", "Охоронець", "Ескорт", "Модуль" та аналогічні за конструкцією)

Порив чохлів виробу завдовжки понад 200 мм, бічних ременів (куліс) та бретель або потертість чохлів виробу площею понад 2 кв. дм.
Наскрізні потертості кишень під захисні елементи на чохлах виробу

Механічні пошкодження захисних бронеелементів (пробиття, деформація, переломи, тріщини понад 10 мм), пакетів захисної тканини (пробиття) та їх вологозахисних чохлів

9

Бронежилети "6БЗТМ-01", "6Б4-01", "6Б5-15"

3 категорію не встановлюють

Порив чохлів виробу завдовжки понад 200 мм або потертість площею понад 2 кв. дм.
Зруйнування плечових регуляторів або тримачів пряжок на платах виробу.
Наскрізні потертості кишень під захисні елементи на монтажних платах виробу.
Механічні пошкодження тканинних захисних екранів, захисних елементів (пробиття, деформація, переломи, тріщини понад 10 мм) переду і спинки виробів у кількості, що перевищує кількість елементів у запасних частинах, інструментах, приладдях і матеріалах до виробу

10

Бронежилети 4 класу захисту ("Корсар", "Охоронець", "Ескорт", "Панцир 3-95 М 1-4", "Модуль" та аналогічні за конструкцією)

Порив чохлів виробу завдовжки понад 200 мм, плечових та бокових ременів (бічних куліс та бретель) або потертість чохлів виробу площею понад 2 кв. дм.
Наскрізні потертості кишень під захисні елементи на чохлах виробу.
Пошкодження замків або шнура системи швидкого відділення

Механічні пошкодження захисних бронеелементів (пробиття, деформація, переломи, тріщини понад 10 мм), пакетів захисної тканини (пробиття) та їх вологозахисних чохлів

11

Бронежилети 5, 6 класів захисту ("Корсар", "Охоронець", "Ескорт", "Модуль" та аналогічні за конструкцією)

Порив чохлів виробу завдовжки понад 200 мм, плечових та бокових ременів (бічних куліс та бретель) або потертість чохлів виробу площею понад 2 кв. дм.
Наскрізні потертості кишень під захисні елементи (бронепанелі) на чохлах виробу.
Пошкодження замків або шнура системи швидкого відділення

Механічні пошкодження захисних бронеелементів (пробиття, деформація, переломи, тріщини понад 10 мм), пакетів захисної тканини (пробиття) та їх вологозахисних чохлів

12

Бронежилети "PROTEKTOR-UKR", "KWM-02"

Порив чохлів виробу завдовжки понад 200 мм, плечових та бокових ременів (бічних куліс та бретель) або потертість чохлів виробу площею понад 2 кв. дм.
Наскрізні потертості кишень під бронепанелі на чохлах виробу.
Пошкодження замків або шнура системи швидкого відділення

Механічні пошкодження захисних бронеелементів (пробиття, деформація, переломи, тріщини понад 10 мм), пакетів захисної тканини (пробиття) та їх вологозахисних чохлів

13

Бронежилети типу "Бронекуртка Міраж", "Бронекуртка Міраж-М"

3 категорію не встановлюють

Порив чохлів виробу завдовжки понад 200 мм або потертість площею понад 2 кв. дм.
Наскрізні потертості кишень модуля виробу під сталеві захисні елементи.
Зменшення гарантованого перекриття сталевих захисних елементів нижче припустимого значення - у 14 мм.
Контроль перекриття виконується замірянням металевою лінійкою по вертикалі та горизонталі під час розміщення модуля в розправленому вигляді.
Механічні пошкодження металевих захисних елементів (пробиття, деформація, переломи, тріщини понад 10 мм) виробу в кількості, що перевищує кількість елементів у запасних частинах, інструментах, приладдях і матеріалах до виробу

14

Протикулеві щити (БЗТ-75, БЗС-75 та аналогічні за конструкцією)

Порив чохла виробу по кутах і торцях завдовжки понад 300 мм або потертість чохлів виробу площею понад 2 кв. дм.
Механічні пошкодження кулестійкого скла (пробиття або тріщини).
Пошкодження ручки для утримання щита або її кріплення

Пошкодження захисного елемента виробу кулями вогнепальної зброї або уламками гранат

15

Протиударні щити ("Вітраж", "Форт ЩПА (ЩП)", "Мате-щит", "Ш-313" та аналогічні за конструкцією)

Пошкодження демпфера щита, ручки для утримання щита чи її кріплення

Наскрізні тріщини в металевому полотні (прозорому екрані) завдовжки понад 100 мм або загальна кількість тріщин у прозорому екрані, що перевищує 15 тріщин.
Деформація полотна внаслідок механічного впливу, що не підлягає виправленню

16

Комплекти захисту для рук та ніг ("Форт-ЗППК", "КЗРН-П-ХЗ", "Ш-308", "AP28P/LP28P" та аналогічні за конструкцією)

Порив захисної (декоративної) тканини виробу завдовжки понад 100 мм, текстильних застібок (стрічки Velcro), резинок (еластичних стрічок) або потертість тканини виробу площею понад 50 кв. см.
Пошкодження напівавтоматичних застібок (фастексів)

Механічні пошкодження:
захисних елементів виробу (пробиття, переломи та деформація, що не підлягає виправленню);
демпферної основи, полімерних матеріалів (пробиття, переломи)

17

Протиударні шоломи ("ШПУ-DiSi", "Ш-307", "RH-12B" та аналогічні за конструкцією)

Пошкодження бармиці для захисту шиї, утримувальної системи для фіксації шолома на голові та пружинного фіксатора забрала шолома (механізму відкриття-закриття)

Механічні пошкодження:
оболонки (корпусу) шолома (пробиття, вм'ятини, здуття, тріщини);
внутрішнього амортизаційного оснащення;
прозорого забрала (пробиття, переломи, тріщини понад 3 мм або вибоїни)

18

Шоломи армійські (СШ-68 та аналогічні за конструкцією)

3 категорію не встановлюють

Переломи металевих внутрішніх елементів та пошкодження утримувальної системи для фіксації шолома на голові.
Механічні пошкодження оболонки (корпусу) шолома (пробиття, вм'ятини)

19

Протикулеві шоломи 1, 1-А та 2 класів захисту ("Каска-1,2М", "ЗШМ-1А,2", "WZ.2005", "ВК-4", "Ulbricht TMP-US 95", "Маска-2" та аналогічні за конструкцією)

Пошкодження утримувальної системи для фіксації шолома на голові.
Перетирання по краю, відривання від шолома та інші пошкодження ободової стрічки, які впливають на стан ободку та загальну придатність шолома до використання

Механічні пошкодження оболонки (корпусу) шолома (вм'ятини, здуття, тріщини, розшарування, пробиття або розщеплення) та внутрішнього амортизаційного оснащення

20

Шолом протикулевий спеціальний стальний (титановий) "Сфера"

3 категорію не встановлюють

Пошкодження утримувальної системи для фіксації шолома на голові.
Наскрізна потертість чохлів виробу на торцях захисних елементів завдовжки понад 100 мм.
Механічні пошкодження захисних елементів (пробиття, деформація, переломи)

21

Кулезахисне забрало

Пошкодження пружинного фіксатора забрала шолома (механізму відкриття-закриття) та механізму кріплення забрала до шолома

Механічні пошкодження забрала (пробиття, переломи, тріщини, вм'ятини або вибоїни)

22

Модульний костюм спеціального класу захисту (модульний костюм "Щит" та аналогічні за конструкцією)

Порив захисної тканини виробу завдовжки понад 200 мм, текстильних застібок (стрічки Velcro), резинок (еластичних стрічок) або потертість тканини виробу площею понад 2 кв. дм.
Пошкодження напівавтоматичних застібок (фастексів)

Пошкодження кріплення захисних елементів жилета, що з'єднує їх між собою.
Механічні пошкодження захисних елементів виробу (пробиття, деформація, переломи) та демпферної основи, полімерних матеріалів (пробиття, переломи)

23

Модульний костюм 1, 1-А класів захисту (модульний костюм "Корсар М3м" та аналогічні за конструкцією)

Порив захисної тканини виробу завдовжки понад 200 мм, текстильних застібок (стрічки Velcro), резинок (ремінних та еластичних стрічок) або потертість тканини виробу площею понад 2 кв. дм.
Пошкодження напівавтоматичних застібок (фастексів)

Механічні пошкодження захисних бронеелементів (пробиття, деформація, переломи, тріщини понад 10 мм), пакетів захисної тканини (пробиття) та їх вологозахисних чохлів

Засоби активної оборони

1

Кийки гумові (ПР-73, ПР-73М, ПГ-М, "ПГС", "КПФ-02" (Тонфа) та аналогічні за конструкцією)

3 категорію не встановлюють

Втрата пружності гуми.
Пошкодження цілісності основної частини виробу (переломи, тріщини та вибоїни понад 5 мм), механізму фіксації та руків'я (для складних виробів)

2

Наручники металеві ("БР", "БР-С", "БР-М-92" та аналогічні за конструкцією)

3 категорію не встановлюють

Пошкодження запірного та фіксувального механізму виробу, кріплення сектора виробу.
Сектор наручників не обертається навколо осі скоби, якщо запірний механізм не зафіксований.
Механічні пошкодження зовнішньої поверхні виробу (вм'ятини, тріщини, гострі крайки, зазублини та інші дефекти), які можуть поранити затриману особу, а також тих, хто використовує наручники

3

Електрошокерні пристрої (іскровий розрядник "ІР-4" та аналогічні за конструкцією)

3 категорію не встановлюють

Несправність електронного перетворювального блока, електродів виробу, вимикача-запобіжника та клавіші приведення в дію розрядника.
Механічні пошкодження:
корпусу, які послаблюють міцність ізоляції;
ізолювального матеріалу зовнішніх частин, які фіксують струмопровідні частини в потрібному положенні;
контактів та з'єднань, що послаблюються під час нагрівання та вібрації

4

Пристрої для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної травматичної дії ("Форт-12Р", "Форт-17Р" та аналогічні за конструкцією)

Осадження або злам пружин.
Несправність (знос або пошкодження) частин ударно-спускового механізму (курка, штовхача, відбивача, шептала, роз'єднувача, важеля), запобіжника, затворної затримки, ударника (бойка), викидача та кнопки фіксації магазина.
Механічне пошкодження цілика, мушки та накладок рукоятки (переломи або відломи їх частин)

Механічні пошкодження рамки, ствола та затвора (переломи, деформація, тріщини)

5

Пристрої для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної травматичної дії (РКС "Корнет", РКС-5 "РИНГ")

Осадження або злам пружин, несправність (знос або пошкодження) шатуна відводу курка та запобіжника.
Несправність (знос або пошкодження) частин ударно-спускового механізму.
Механічне пошкодження накладок рукоятки (переломи чи відломи їх частин)

Механічні пошкодження корпусу (ствол, рукоятка), барабана, кронштейна та кришки корпусу (переломи, деформація, тріщини).
Знос або пошкодження ударно-спускового механізму (крім пружин)

6

Патрони, споряджені гумовими
чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами
несмертельної дії

3 категорію не встановлюють

Закінчення терміну придатності (використання).
На зовнішній поверхні патронів є такі дефекти:
тріщини на капсулі, фланці та проточці;
відсутність капсуля-запалювача;
наскрізні отвори та тріщини, що не закриваються кулею;
перевернутий капсуль-запалювач.
Патрони, що дали осічки (з відтисками бойка на капсулі).
З хімічно нестійкими чи балістично нестабільними порохами за результатами лабораторних та полігонних випробувань.
З корозією на поверхні гільз, що не видаляється чищенням.
З капсулями, що уражені оксидом.
З ознаками тривалого перебування у воді чи мастилі
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали