Додаткова копія: Про затвердження Інструкції про порядок направлення представників Національного центрального бюро Інтерполу до Міжнародної організації кримінальної поліції - Інтерпол

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

29.11.2018

м. Київ

N 968

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
20 грудня 2018 р. за N 1447/32899

Про затвердження Інструкції про порядок направлення представників Національного центрального бюро Інтерполу до Міжнародної організації кримінальної поліції - Інтерпол

Відповідно до статті 4 Закону України "Про Національну поліцію" (Закон N 580-VIII), підпунктів 32 (Постанова N 877), 33 (Постанова N 877), 38 пункту 4 Положення про Національну поліцію (Постанова N 877), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2015 року N 877 (зі змінами), постанови Кабінету Міністрів України від 11 серпня 2004 року N 1043 "Про представників Національного центрального бюро Інтерполу в Міжнародній організації кримінальної поліції - Інтерпол" (зі змінами), пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 28 грудня 1992 року N 731 "Про затвердження Положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади" (зі змінами) та з метою приведення нормативно-правових актів у відповідність до законодавства України

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Інструкцію про порядок направлення представників Національного центрального бюро Інтерполу до Міжнародної організації кримінальної поліції - Інтерпол, що додається.

2. Управлінню взаємодії з Національною поліцією Міністерства внутрішніх справ України (Соколовський О. О.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

3. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства внутрішніх справ України від 25 квітня 2016 року N 319 "Про затвердження Інструкції про порядок направлення представника Національного центрального бюро Інтерполу до Міжнародної організації кримінальної поліції - Інтерпол" (Наказ N 319), зареєстрований у Міністерстві юстиції України 19 травня 2016 року за N 749/28879.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування та застосовується з дня набрання чинності постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 року N 358 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 11 серпня 2004 р. N 1043" (Постанова N 358).

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра внутрішніх справ України Трояна В. А.

 

Міністр

А. Б. Аваков

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова Національної
поліції України

С. М. Князєв

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства внутрішніх справ України
29 листопада 2018 року N 968

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
20 грудня 2018 р. за N 1447/32899

Інструкція
про порядок направлення представників Національного центрального бюро Інтерполу до Міжнародної організації кримінальної поліції - Інтерпол

I. Загальні положення

1. Ця Інструкція визначає порядок направлення працівників Національної поліції України до Генерального секретаріату Міжнародної організації кримінальної поліції - Інтерпол (далі - МОКП - Інтерпол).

2. Ця Інструкція розроблена відповідно до Конституції України, Закону України "Про Національну поліцію" (Закон N 580-VIII), постанови Кабінету Міністрів України від 11 серпня 2004 року N 1043 "Про представників Національного центрального бюро Інтерполу в Міжнародній організації кримінальної поліції - Інтерпол", інших актів законодавства України, а також Статуту та актів МОКП - Інтерпол.

3. Терміни, що використовуються в цій Інструкції, вживаються в таких значеннях:

направлення представників Національного центрального бюро Інтерполу до МОКП - Інтерпол (далі - направлення Представників) - здійснення представництва в Генеральному секретаріаті МОКП - Інтерпол (далі - Генеральний секретаріат Інтерполу), м. Ліон, Французька Республіка;

представники Національного центрального бюро Інтерполу в МОКП - Інтерпол (далі - Представники) - працівники Національної поліції України, які направлені в представництво до Генерального секретаріату Інтерполу;

представництво - перебування працівників Національної поліції України в Генеральному секретаріаті Інтерполу за принципом ротації у строки, передбачені цією Інструкцією.

II. Порядок направлення Представників

1. Направлення Представників оформлюється наказом Національної поліції України організаційно-розпорядчого характеру. У наказі вказуються період представництва із зазначенням конкретних дат його початку та закінчення, що визначаються відповідно до пропозиції Генерального секретаріату Інтерполу, а також кількість та статус членів сім'ї кожного Представника, які перебуватимуть разом з ними.

2. Строк направлення Представників установлюється до трьох років.

3. Рішення про дострокове відкликання Представників або продовження строку здійснення ними представництва погоджується Національною поліцією України та Генеральним секретаріатом Інтерполу й оформлюється наказом Національної поліції України організаційно-розпорядчого характеру.

4. Службові відрядження Представників у межах держави перебування, а також в Україну в період представництва за рішенням керівництва Національної поліції України погоджуються Генеральним секретаріатом Інтерполу та оформлюються наказами Національної поліції України організаційно-розпорядчого характеру.

III. Забезпечення Представників

1. На період направлення на Представників поширюються соціальні гарантії, передбачені законодавством України.

2. Для забезпечення належних умов проживання та роботи Представників на території Французької Республіки під час представництва Національна поліція України:

1) закріплює за Представниками службові автомобілі;

2) відшкодовує Представникам кошти в іноземній валюті або в гривневому еквіваленті із застосуванням валютного курсу Національного банку України, який діє на дату здійснення операції, пов'язані із соціальним страхуванням, у розмірі, що не перевищує 2500 євро на рік на кожного;

3) виплачує Представникам кошти в іноземній валюті або в гривневому еквіваленті із застосуванням валютного курсу Національного банку України, який діє на дату здійснення операції, у розмірі 3500 євро на місяць на кожного;

4) відшкодовує Представникам кошти в іноземній валюті або в гривневому еквіваленті із застосуванням валютного курсу Національного банку України, який діє на дату здійснення операції, пов'язані із соціальним страхуванням кожного члена сім'ї (дружина/чоловік, неповнолітні діти), який перебуває разом із ними, у розмірі, що не перевищує 2500 євро на рік.

3. Національна поліція України також відшкодовує Представникам у порядку, встановленому постановою Кабінету Міністрів України від 02 лютого 2011 року N 98 "Про суми та склад витрат на відрядження державних службовців, а також інших осіб, що направляються у відрядження підприємствами, установами та організаціями, які повністю або частково утримуються (фінансуються) за рахунок бюджетних коштів" (Постанова N 98) (зі змінами) (далі - Постанова N 98) та Інструкцією про службові відрядження в межах України та за кордон, затвердженою наказом Міністерства фінансів України від 13 березня 1998 року N 59, зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 31 березня 1998 року за N 218/2658 (зі змінами) (далі - Інструкція N 59):

1) витрати, пов'язані з переїздом Представників до Французької Республіки, а також поверненням в Україну;

2) витрати, пов'язані зі службовими відрядженнями Представників в Україну або в межах держави перебування.

4. У разі службового відрядження Представників у межах держави перебування Національна поліція України відшкодовує їм добові витрати в розмірі 80 відсотків від суми добових витрат, зазначених у додатку 1 до Постанови N 98 (Постанова N 98). У разі службового відрядження Представників у межах держави перебування строком на одну добу Національна поліція України відшкодовує їм добові витрати в розмірі 40 відсотків від суми добових витрат, зазначених у додатку 1 до Постанови N 98, для відповідної держави.

5. Представники подають до Національної поліції України авансовий звіт та підтвердні документи, що підтверджують здійснені витрати, пов'язані зі службовим відрядженням, не пізніше останнього робочого дня місяця, наступного після здійснення такого відрядження, а у разі відрядження Представника у місяці завершення представництва - не пізніше робочого дня, наступного за днем повернення в Україну.

6. Представники подають до Національної поліції України документи, що підтверджують здійснені ними витрати, пов'язані з їх соціальним страхуванням та соціальним страхуванням кожного члена сім'ї, який перебуває разом із ними, щороку до 05 січня року, наступного за звітним.

IV. Організація роботи Представників

1. Завданням Представників у Генеральному секретаріаті Інтерполу є координація взаємодії правоохоронних органів України з компетентними органами іноземних держав з питань, що належать до компетенції МОКП - Інтерпол.

2. Функціональні обов'язки Представників визначає начальник структурного підрозділу центрального органу управління поліції, який забезпечує реалізацію повноважень Національної поліції України як Національного центрального бюро Інтерполу.

3. Координацію діяльності Представників здійснює структурний підрозділ центрального органу управління поліції, який забезпечує реалізацію повноважень Національної поліції України як Національного центрального бюро Інтерполу.

4. Контроль за діяльністю Представників здійснює Голова Національної поліції України.

5. Звіти про результати своєї роботи в Генеральному секретаріаті Інтерполу Представники подають Голові Національної поліції України до 15 січня року, наступного за звітним.

 

Начальник Управління
взаємодії з Національною поліцією
Міністерства внутрішніх справ України

О. О. Соколовський
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали