Про затвердження Інструкції про порядок обліку та випуску маломірних суден, інших плавзасобів у територіальне море та внутрішні води України в межах Херсонської області

Розпорядження Херсонської обласної державної адміністрації
від 8 серпня 2011 року N 505

Зареєстровано в Головному управлінні юстиції у Херсонській області
11 серпня 2011 р. за N 51/1272

Відповідно до пункту 33 Положення про прикордонний режим, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 липня 1998 року N 1147 (зі змінами), керуючись статтею 6, частиною другою статті 13, пунктом 1 частини першої статті 39, частиною першою статті 41 Закону України "Про місцеві державні адміністрації":

1. Затвердити Інструкцію про порядок обліку та випуску маломірних суден, інших плавзасобів у територіальне море та внутрішні води України в межах Херсонської області (додається).

2. Управлінню у справах преси та інформації обласної державної адміністрації забезпечити публікацію даного розпорядження у засобах масової інформації, після його реєстрації в Головному управлінні юстиції у Херсонській області.

3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови обласної державної адміністрації Хоменка А. С.

4. Розпорядження набирає чинності з дня його офіційного оприлюднення.

 

Голова обласної
державної адміністрації

М. М. Костяк

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Херсонської обласної державної адміністрації
08.08.2011 N 505

Зареєстровано
в Головному управлінні юстиції у Херсонській області
11 серпня 2011 р. за N 51/1272

ІНСТРУКЦІЯ
про порядок обліку та випуску маломірних суден, інших плавзасобів у територіальне море та внутрішні води України в межах Херсонської області

I. Загальні положення

1.1. Інструкція про порядок обліку та випуску маломірних суден, інших плавзасобів у територіальне море та внутрішні води України в межах Херсонської області (далі - Інструкція) регулює відносини щодо випуску самохідних і несамохідних суден (далі - маломірні судна), інших плавзасобів (далі - плавзасоби) у територіальне море та внутрішні води України у контрольованих прикордонних районах у межах Херсонської області.

1.2. При розробці Інструкції враховано вимоги нормативно-правових документів з безпеки судноплавства та режимних заходів у контрольованому прикордонному районі, а саме:

постанови Кабінету Міністрів України від 27 липня 1998 року N 1147 "Про прикордонний режим" (зі змінами);

наказу Міністерства транспорту України від 16 липня 2004 року N 642 "Про затвердження правил безпечної експлуатації баз для стоянки маломірних (малих) суден";

правил користування маломірними суднами на водних об'єктах Херсонської області, затверджених рішенням обласної ради від 26 червня 2007 року N 346.

1.3. На територіях, прилеглих до узбережжя, що охороняється Державною прикордонною службою України, у межах територіального моря і внутрішніх вод, де встановлено контрольований прикордонний район, забороняється зберігання на базах стоянки, пристанях, причалах (далі - бази стоянки) маломірних суден, інших плавзасобів, не зареєстрованих у встановленому порядку в органах, які здійснюють нагляд за такими суднами та засобами.

1.4. Контроль за виконанням Інструкції здійснюється місцевими державними адміністраціями в межах повноважень, підрозділами Головної державної інспекції України з безпеки судноплавства та Державної прикордонної служби України у взаємодії з відповідними органами місцевого самоврядування, органами внутрішніх справ, рибоохорони, охорони довкілля тощо.

II. Порядок обліку маломірних суден та інших плавзасобів на базах стоянки, пристанях та причалах

2.1. Бази стоянки в межах контрольованих прикордонних районів облаштовуються в місцях, визначених обласною державною адміністрацією за погодженням з органами охорони кордону Державної прикордонної служби України.

Номери причалам надаються Державною прикордонною службою України.

Адміністрація бази стоянки зобов'язана взяти на облік (тимчасовий облік) маломірні судна, інші плавзасоби, повітряні судна, які здійснюють посадку на воду, за зверненням їх власників та за умови наявності в них документів, що підтверджують право власності (судновий білет, свідоцтво на придатність для плавання) та законність їх використання.

2.2. Облік маломірних суден, інших плавзасобів у контрольованих прикордонних районах ведеться адміністрацією бази стоянки у відповідності з цією Інструкцією.

Переліки маломірних суден, інших плавзасобів подаються адміністраціями баз стоянки на вимогу уповноважених осіб підрозділу органу охорони державного кордону, у зоні відповідальності якого визначено місце базування.

2.3. Маломірні судна, інші плавзасоби після реєстрації в установленому порядку ставляться на облік на базах стоянки та забезпечуються постійними місцями для стоянки (зберігання).

Постановка плавзасобів на облік адміністрацією бази стоянки здійснюється шляхом внесення відповідних даних про судно (плавзасіб) до журналу обліку приписного (транзитного) флоту та видачі власнику (уповноваженій особі) довідки, що зберігається із судновими документами, в якій вказуються: належність і номер причалу приписки, реєстраційний (бортовий) номер судна, тип судна, власник судна, місце стоянки судна (додатки 1, 2).

Довідка посвідчується підписом керівника бази стоянки та скріплюється печаткою.

2.4. Маломірні судна, інші плавзасоби, повітряні судна, які здійснюють посадку на воду, протягом 24 годин з часу прибуття у контрольований прикордонний район повинні бути поставлені на облік їх власниками в адміністрації найближчої бази стоянки згідно з пунктом 3 цього розділу Інструкції.

2.5. Поставлене на облік на базі стоянки судно повинно мати постійно закріплене за ним місце, біля якого фарбою вказується реєстраційний номер судна.

Послуги, пов'язані з обліком маломірних суден, інших плавзасобів, у тому числі тимчасовим, та їх триманням оплачуються згідно з тарифами, визначеними адміністрацією бази стоянки, пристані, причалу відповідно до чинного законодавства.

Судна повинні відповідати чинним вимогам з безпеки судноплавства стосовно придатності до плавання та безпечного утримання на базі.

Взяті на облік судна реєструються в журналі обліку приписного флоту (додаток 3).

Облік маломірних суден, інших плавзасобів, повітряних суден, що здійснюють посадку на воду, тимчасово взятих на облік адміністрацією бази стоянки, ведеться окремо від таких, що перебувають на постійному обліку.

2.6. У разі неможливості бази стоянки забезпечити маломірне судно постійним місцем для стоянки дозволяється, за погодженням з адміністрацією цієї бази та письмовим погодженням з підрозділом Державної прикордонної служби України, утримувати маломірне судно в іншому місці, яке забезпечує його надійну охорону. При цьому дані по судну заносяться до журналу обліку приписного флоту.

У випадку зберігання громадянами, які мешкають біля водойм, суден вдома згідно з пунктом 2.6 правил користування маломірними суднами на водних об'єктах Херсонської області, затверджених рішенням обласної ради від 26 червня 2007 року N 346, облік зазначених суден ведеться відповідними міськими, селищними, сільськими радами.

При цьому рішеннями або розпорядженнями зазначених органів місцевого самоврядування визначається порядок їх зберігання та призначаються посадові особи, відповідальні за ведення обліку.

2.7. Адміністрація баз стоянки, власники маломірних суден, інших плавзасобів зобов'язані забезпечити безперешкодний доступ до місця їх тримання уповноваженим особам Державної прикордонної служби України, Головної державної інспекції України з безпеки судноплавства та інших контролюючих органів.

2.8. Зняття з обліку, списання з балансу, утилізація, передача маломірних суден, інших плавзасобів проводяться з обов'язковим письмовим інформуванням підрозділу Державної прикордонної служби України, у зоні відповідальності якого знаходяться бази стоянки.

2.9. Власники водолазного обладнання протягом 24 годин з часу прибуття у контрольований прикордонний район з метою проведення водолазних робіт повинні поставити зазначене обладнання на облік в адміністрації найближчої бази стоянки.

Адміністрація бази стоянки, пристані, причалу зобов'язана взяти на облік (тимчасовий облік) водолазне обладнання за зверненням його власника та за умови наявності документів, що підтверджують особу власника, його право власності на обладнання, документів, що дозволяють використовувати обладнання та здійснювати відповідні роботи.

2.10. Адміністрації баз стоянки несуть відповідальність за організацію їх діяльності, розробляють та затверджують інструкції чергово-вахтової служби, а також здійснюють контроль за їх виконанням.

III. Порядок випуску маломірних суден, інших плавзасобів у територіальне море, внутрішні води України у межах Херсонської області

3.1. Випуск маломірних суден, інших плавзасобів у територіальне море та внутрішні води здійснюється адміністрацією (чергово-вахтовою службою) баз стоянки.

У разі зберігання громадянами, які мешкають біля водойм, суден вдома згідно з пунктом 2.6 правил користування маломірними суднами на водних об'єктах Херсонської області, затверджених рішенням обласної ради від 26 червня 2007 року N 346, організація випуску зазначених суден здійснюється відповідними міськими, селищними, сільськими радами.

3.2. Випуск здійснюється у денний час за наявності у власника (судноводія) маломірного судна (плавзасобу) документів на право його використання, з урахуванням стану фактичної та прогнозованої погоди, льодової обстановки та технічних характеристик плавзасобу, з інформуванням відповідного підрозділу Державної прикордонної служби України, з поверненням за одну годину до початку темного часу доби.

Випуск маломірних суден, інших плавзасобів у територіальне море та внутрішні води на відстань до 2 морських миль від урізу води в межах району плавання, який визначається адміністрацією бази стоянки за погодженням з органами охорони державного кордону Державної прикордонної служби України, здійснюється зазначеною адміністрацією (чергово-вахтовою службою), а у разі зберігання маломірних суден вдома, відповідно до абзацу другого пункту 3.1, - призначеною посадовою особою міської, селищної, сільської ради згідно з цією Інструкцією без отримання дозволу та інформування відповідних підрозділів Державної прикордонної служби України.

Випуск маломірних суден, інших плавзасобів у територіальне море, внутрішні води за межі 2 морських миль та визначеного району плавання із заходом до інших баз стоянки здійснюється у денний час доби за наявності у власника (судноводія) маломірного судна (плавзасобу) документів, що свідчать про можливість здійснення маломірним судном (плавзасобом) плавання на зазначену відстань, та завчасного, не пізніше ніж за одну годину, інформування відповідних підрозділів Державної прикордонної служби України, у зоні відповідальності яких буде здійснено вихід за межі 2 морських миль.

Випуск маломірних суден, інших плавзасобів у територіальне море, внутрішні води за межі 2 морських миль із заходом до інших портів, баз стоянки за межами Херсонської області здійснюється адміністрацією бази стоянки (призначеною посадовою особою міської, селищної, сільської ради) за узгодженням з підрозділом Державної прикордонної служби України.

Зазначений підрозділ Державної прикордонної служби України інформується адміністрацією (чергово-вахтовою службою) про повернення маломірного судна, іншого плавзасобу не пізніше ніж через годину після його повернення на базу.

Забороняється вихід маломірних суден, інших плавзасобів за межі 2 морських миль, якщо вони не мають відповідних радіоелектронних засобів зв'язку та дозволу на їх використання.

3.3. При виході маломірного судна, плавзасобу з бази стоянки та його поверненні у спеціальному журналі обліку випуску та повернення маломірних суден, плавзасобів (додаток 4) здійснюється запис щодо номера судна, прізвища та ініціалів судновласника, складу екіпажу та пасажирів, маршруту (району плавання), часу виходу, орієнтовного та фактичного приходу маломірного судна, плавзасобу. Запис у журналі підтверджується підписом судновласника (судноводія).

3.4. Випуск у територіальне море та внутрішні води України в межах Херсонської області маломірних суден, плавзасобів, що приписані до бази стоянки, але зберігаються їх власниками окремо, здійснюється адміністраціями (чергово-вахтовою службою) тільки тих баз стоянки, до яких вони приписані.

3.5. Випуск суден рибного господарства, що не підлягають нагляду класифікаційного товариства, здійснюється адміністрацією бази стоянки за належністю відповідно до порядку, затвердженого центральним органом виконавчої влади у галузі рибного господарства за погодженням з Адміністрацією Державної прикордонної служби України.

3.6. Обмеження для плавання маломірних суден, плавзасобів (час доби, район плавання, висота хвилі, сила вітру, відстань від берега) зазначається у свідоцтві на придатність судна до плавання.

3.7. Перед випуском маломірного судна, плавзасобу перевіряється наявність:

в осіб, які перебувають на борту, документів, що посвідчують особу;

у судноводія свідоцтва на право керування або довіреності судновласника на право управління маломірним судном, іншим плавзасобом;

суднового білета з відміткою про перебування на обліку на зазначеній базі стоянки;

на маломірних суднах, інших плавзасобах, що виходять за межі 2 морських миль, радіоелектронних засобів зв'язку та дозволу на їх використання;

у судноводія свідоцтва про придатність судна до плавання з відміткою Регістра судноплавства України про проходження щорічного технічного огляду;

у судноводія перепустки із зазначенням району плавання, що видається адміністрацією бази стоянки, а для маломірних суден, інших плавзасобів, що виходять за межі 2 морських миль або визначеного району плавання, - наявність суднової ролі;

на маломірному судні, плавзасобі нанесених належним чином ідентифікаційних ознак (назва судна, база стоянки, державний реєстраційний номер) та їх відповідність даним, зазначеним у судових реєстраційних документах;

суднового обладнання та рятувальних засобів згідно з установленими нормами;

акта технічного огляду;

однієї заправки пального у штатних ємностях на моторних маломірних суднах, інших плавзасобах;

документів, що посвідчують особу, в осіб, які використовують маломірні судна, інші плавзасоби санаторіїв, пансіонатів, будинків і баз відпочинку, туристичних баз, прокатних станцій, та жетона з реєстраційним номером маломірного судна, іншого плавзасобу.

Також перевіряється:

наявність та справність на маломірному судні, плавзасобі, що використовується для провадження господарської діяльності у темний час доби, бортових вогнів та світлового обладнання;

відповідність технічного стану судна вимогам суднових документів;

дотримання вимог щодо пасажиромісткості та навантаження судна, а також правильності розміщення пасажирів і багажу.

Випуск суден у плавання у разі невиконання хоча б однієї із вищезазначених вимог забороняється.

3.8. Вихід судна у плавання забороняється також у випадках:

якщо очевидно, що судноводій чи пасажири перебувають у нетверезому стані або в стані наркотичного сп'яніння;

коли фактичний чи прогнозований стан вітру, хвиль та інших гідрометеорологічних умов не забезпечує безпечного плавання;

коли база стоянки не має свідоцтва про реєстрацію.

Забороняється вихід маломірних суден, інших плавзасобів у територіальне море та внутрішні води без засобів зв'язку (допускається використання мобільного телефону).

3.9. На територіях, де встановлено прикордонну смугу та контрольований прикордонний район, посадка і висадка пасажирів, завантаження і розвантаження маломірних суден, інших плавзасобів поза базами стоянки забороняється (за винятком випадків, пов'язаних із стихійним лихом, аварією, катастрофою, або з дозволу підрозділу Державної прикордонної служби України).

IV. Перелік випадків та порядок інформування підрозділів Державної прикордонної служби України, Міністерства надзвичайних ситуацій України та інших уповноважених органів

4.1. Про аварійні ситуації, порушення правил безпеки плавання, неповернення суден у встановлений час, у разі зникнення, викрадення або втрати іншим шляхом маломірних суден (плавзасобів), а також шкіперського та рятувального майна чергово-вахтова служба бази стоянки, причалу, пристані повинна негайно поінформувати відповідний підрозділ Державної прикордонної служби України, МНС, Головної державної інспекції України з безпеки судноплавства, Державної інспекції України з безпеки мореплавства флоту рибного господарства і вживати заходів щодо пошуку цих маломірних суден, інших плавзасобів.

4.2. Про всі випадки загибелі людей, форс-мажорні обставини, про виявлені рятувальні засоби, предмети, речі, які знайдені у морі, на території пляжів і берегової смуги, власники суден через чергово-вахтову службу баз стоянки або самостійно повинні повідомити найближчі підрозділи Державної прикордонної служби України, Головної державної інспекції України з безпеки судноплавства, МВС та МНС.

 

Перший заступник голови
обласної державної адміністрації -
керівник апарату

В. С. Білий

 

Додаток 1
до Інструкції про порядок обліку та випуску маломірних суден, інших плавзасобів у територіальне море та внутрішні води України в межах Херсонської області

ДОВІДКА
про постановку на облік маломірного судна

1. База стоянки (причал, пристань) ________
                                                                                                                 (належність, номер, місце розташування)
__
__

2. Реєстраційний номер судна

3. Тип судна ___

4. Власник судна ___________

5. Місце стоянки ___________

Керівник бази стоянки __________ П. І. Б.

(М. П.)

"___" 20__ р.

 

Додаток 2
до Інструкції про порядок обліку та випуску маломірних суден, інших плавзасобів у територіальне море та внутрішні води України в межах Херсонської області

ДОВІДКА
про постановку на облік маломірного судна у разі його зберігання за місцем проживання власника

1. Міська (селищна, сільська) рада _________
__

2. Реєстраційний номер судна

3. Тип судна ___

4. Власник судна ___________

5. Місце (адреса) стоянки (зберігання) судна
__

Голова ради (уповноважена особа) __ П. І. Б.

(М. П.)

"___" 20__ р.

 

Додаток 3
до Інструкції про порядок обліку та випуску маломірних суден, інших плавзасобів у територіальне море та внутрішні води України в межах Херсонської області

ЖУРНАЛ
обліку приписного флоту

N з/п

N судна

Тип судна

Судновласник, його адреса, телефон, інші контактні дані

Відмітки про проходження технічних оглядів (вказується адреса)

Узяття на облік

Зняття з обліку

Дата

Підпис, ініціали і прізвище судно-
власника

Підпис, ініціали і прізвище особи, яка внесла запис

Дата

Підпис, ініціали і прізвище судно-
власника

Підпис, ініціали і прізвище особи, яка внесла запис

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 4
до Інструкції про порядок обліку та випуску маломірних суден, інших плавзасобів у територіальне море та внутрішні води України в межах Херсонської області

Журнал
випуску суден у плавання

N з/п

Дата

N судна

Судновласник

П. І. Б. членів екіпажу та пасажирів

Маршрут плавання

Час відходу

Час приходу

Підпис судно-
власника

Примітки

орієнтовний

фактичний

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали