Про затвердження Інструкції про порядок обліку та випуску маломірних суден, інших плавзасобів у внутрішні води в межах області

Розпорядження Вінницької обласної державної адміністрації
від 26 квітня 2011 року N 200

Зареєстровано в Головному управлінні юстиції у Вінницькій області
29 квітня 2011 р. за N 24/986

Відповідно до Положення про прикордонний режим, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 липня 1998 року N 1147, з метою упорядкування обліку та випуску маломірних суден, інших плавзасобів у внутрішні води в межах області:

1. Затвердити Інструкцію про порядок обліку та випуску маломірних суден, інших плавзасобів у внутрішні води в межах області, що додається.

2. Юридичному відділу апарату облдержадміністрації надати це розпорядження на державну реєстрацію до Головного управління юстиції у Вінницькій області.

3. Це розпорядження набирає чинності після його офіційного опублікування у місцевих засобах масової інформації.

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови облдержадміністрації Аксельрода Р. Б.

 

Голова обласної
державної адміністрації

М. Джига


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Вінницької обласної державної адміністрації
26.04.2011 N 200

Зареєстровано
в Головному управлінні юстиції у Вінницькій області
29 квітня 2011 р. за N 24/986


ІНСТРУКЦІЯ
про порядок обліку та випуску маломірних суден, інших плавзасобів у внутрішні води в межах області

1. Інструкція про порядок обліку та випуску маломірних суден, інших плавзасобів у внутрішні води в межах області (далі - Інструкція) регулює відносини щодо обліку та випуску маломірних суден, інших плавзасобів у внутрішні води в межах області.

2. У районних внутрішніх водах, де встановлено прикордонну смугу та контрольований прикордонний район, забороняється зберігання на пристанях, причалах і в пунктах базування маломірних суден, інших плавзасобів, не зареєстрованих у встановленому порядку в органах, які здійснюють нагляд за такими суднами і засобами.

Облік маломірних суден, інших плавзасобів у прикордонній смузі та контрольованому прикордонному районі ведеться адміністрацією пристаней, причалів і пунктів базування в журналі обліку плавзасобів (додаток 1), про що у реєстраційних документах ставиться спеціальна позначка.

Списки маломірних суден, інших плавзасобів подаються адміністраціями річкових портів, пристаней, причалів і пунктів базування на вимогу уповноважених осіб підрозділу органу охорони державного кордону, у зоні відповідальності якого визначено місце базування, до такого підрозділу.

Маломірні судна, інші плавзасоби, повітряні судна, які здійснюють посадку на воду, у тому числі, такі що тимчасово перебувають у прикордонній смузі або контрольованому районі, протягом 24 годин з часу прибуття у прикордонну смугу або контрольований прикордонний район повинні бути поставлені на облік їх власниками в адміністрації найближчої пристані, причалу або пункту базування.

Адміністрація пристані, причалу, пункту базування зобов'язана прийняти на облік (тимчасовий облік) маломірні судна, інші плавзасоби, повітряні судна, які здійснюють посадку на воду за зверненням судновласників, власників інших плавзасобів та повітряних суден, які здійснюють посадку на воду, за умов наявності у них документів (судновий білет, свідоцтво на придатність до плавання з відміткою про проходження технічного огляду), що підтверджують право власності на них та законність їх використання.

Оплата послуг, пов'язаних з обліком маломірних суден, інших плавзасобів, у тому числі тимчасовим, та їх триманням здійснюється у обсягах, визначених відповідно до діючого законодавства.

Адміністрація пристані, причалу, пункту базування протягом трьох діб з моменту постановки на облік маломірного судна, іншого плавзасобу (у випадку тимчасової постановки на облік протягом доби) письмово інформує про зміни в облікових даних приписного флоту підрозділ Державної прикордонної служби України у зоні відповідальності якого вона перебуває.

Заходи щодо обліку, у тому числі тимчасового, та тримання маломірних суден, інших плавзасобів, повітряних суден, які здійснюють посадку на воду на пристанях, причалах і в обладнаних пунктах базування, здійснюють адміністрації пристаней, причалів і пунктів базування, а також керівники підприємств, установ та організацій залежно від їх форм власності.

Облік маломірних суден, інших плавзасобів, повітряних суден, що здійснюють посадку на воду, тимчасово взятих на облік адміністрацією пристані, причалу, пунктів базування, ведеться окремо від таких, що перебувають на постійному обліку.

Облік маломірних плавзасобів на пунктах базування в межах сільських та селищних рад, які визначені на урізі води і облаштовані по спрощеній схемі (металевий стержень, трос (ланцюг) та замок) вести в журналі обліку маломірних суден та інших плавзасобів при сільських (селищних) радах в відповідних журналах обліку плавзасобів (додаток 1). Рішеннями або розпорядженнями вищезазначених суб'єктів призначати адміністрації таких пунктів базування, на які буде покладено ведення відповідних обліків. Власникам плавзасобів, які обліковуються на цих пунктах базування, видається довідка встановленого зразка (додаток 2).

Керівники підприємств, установ та організацій, яким належать пристані, причали і пункти базування, власники маломірних суден, інших плавзасобів, зобов'язані надати уповноваженим особам Державної прикордонної служби України безперешкодний доступ до місця їх тримання.

3. У разі неможливості адміністрацією пристані, причалу, пункту базування забезпечити обліковане маломірне судно, інший плавзасіб, повітряне судно, що здійснює посадку на воду, постійним місцем для базування, дозволяється, за погодженням з адміністрацією пристані, причалу, пункту базування та письмовим погодженням підрозділу Державної прикордонної служби України, їх утримання в іншому місці, яке забезпечує його надійну охорону.

4. Зняття з обліку, списання з балансу, утилізація, передача маломірних суден, інших плавзасобів проводиться після зняття їх з державної реєстрації в установленому законом порядку з обов'язковим письмовим інформуванням підрозділу Державної прикордонної служби України, у зоні відповідальності якого перебувають пристані, причали та пункти базування протягом трьох діб.

5. Адміністрація пристаней, причалів, пунктів базування несе відповідальність за організацію діяльності підпорядкованих пристаней, причалів, пунктів базування, розробляє та затверджує посадові інструкції чергово-вахтовій службі та здійснює контроль за їх виконанням.

6. Випуск маломірних суден, інших плавзасобів у внутрішні води в межах області здійснюється у світлий час доби з пристаней, причалів, пунктів базування, облаштованих в місцях за погодженням з Могилів-Подільським прикордонним загоном Державної прикордонної служби України, що отримали відповідний дозвіл на експлуатацію за результатами огляду спільною комісією, утвореною районною державною адміністрацією (акт огляду, затверджений районною державною адміністрацією), з поверненням за одну годину до початку темного часу доби (тільки в навігаційний період).

Випуск маломірних суден, інших плавзасобів у внутрішні води України в межах району плавання причалів, який визначається адміністрацією пристаней, причалів, пунктів базування та погоджуються з Могилів-Подільським прикордонним загоном Державної прикордонної служби України, у зоні відповідальності якого вони перебувають, здійснюється адміністрацією (чергово-вахтовою службою) пристаней, причалів, пунктів базування згідно з Інструкцією без отримання дозволу та інформування відповідних підрозділів Державної прикордонної служби України, у зоні відповідальності яких вони перебувають.

Випуск маломірних суден, інших плавзасобів за межі району плавання причалів здійснюється відповідно до Інструкції після належного оформлення їх адміністрацією (чергово-вахтовою службою) пристані, причалу, пункту базування та завчасного не пізніш як за одну годину інформування відповідних підрозділів Державної прикордонної служби України, у зоні відповідальності яких буде здійснено вихід за межі району плавання. Маломірні судна, інші плавзасоби, що оформлюються на вихід за межі району плавання причалів повинні мати на борту документи, які посвідчують особу для громадян України, які знаходяться на борту судна та паспорті документи для іноземних громадян та осіб без громадянства, які знаходяться на борту судна. Зазначений підрозділ Державної прикордонної служби України інформується адміністрацією (чергово-вахтовою службою) про повернення маломірного судна, іншого плавзасобу не пізніше ніж через годину після повернення.

Випуск на р. Дністер та її притоки суден рибного господарства, що не підлягають нагляду класифікаційного товариства, здійснюється адміністрацією пристані, причалу, пункту базування відповідно до порядку, затвердженого згідно діючого законодавства за погодженням з Могилів-Подільським прикордонним загоном.

Випуск у внутрішні води маломірних суден, інших плавзасобів, що перебувають на обліку пристані, причалу, пункт базування та зберігаються їх власниками окремо, здійснюється адміністрацією (чергово-вахтовою службою) тільки тих пристаней, причалів, пунктів базування, на яких вони перебувають на обліку (додаток 3).

Обмеження для плавання маломірних суден, інших плавзасобів зазначається у Свідоцтві на придатність судна до плавання.

7. Випуск маломірних суден, інших плавзасобів з виходом за межі внутрішніх вод до інших портів, пристаней, причалів, пунктів базування за межами або в межах області здійснюється згідно діючого законодавства.

Випуск маломірних суден, інших плавзасобів для проведення археологічних та інших робіт з використанням водолазного обладнання здійснюється за наявності відповідного дозволу на проведення зазначених робіт з інформуванням підрозділів Державної прикордонної служби в зоні відповідальності яких знаходяться пристані, причали, пункти базування. Копії дозвільних документів зберігаються на пристанях, причалах та пунктах базування.

Власники водолазного обладнання протягом 1 години з часу прибуття у прикордонну смугу або контрольований прикордонний район з метою проведення будь яких водолазних робіт повинні поставити зазначене обладнання на облік в адміністрації найближчої пристані, причалу або пункту базування.

Адміністрація пристані, причалу, пункту базування зобов'язана прийняти на облік (тимчасовий облік) водолазне обладнання за зверненням його власників за умов наявності у них документів, що підтверджують право власності, документів, що дозволяють використання обладнання та здійснення відповідних робіт.

8. При виході маломірного судна, іншого плавзасобу з пристані, причалу, пункту базування та його поверненні у спеціальному журналі обліку випуску та повернення маломірних суден, інших плавзасобів здійснюється запис щодо номера та назви судна, прізвища та ініціалів судновласника (судноводія) складу екіпажу та пасажирів, маршруту (району) плавання, часу виходу маломірного судна, іншого плавзасобу, орієнтовного та фактичного приходу маломірного судна, іншого плавзасобу (додаток 3).

Запис у журналі підтверджується підписом судновласника (судноводія).

9. Перед випуском маломірного судна, іншого плавзасобу у внутрішні води України в межах області перевіряється:

наявність у осіб, які перебувають на борту маломірного судна, іншого плавзасобу документів, що посвідчують особу;

наявність у судноводія свідоцтва на право керування, довіреності судновласника на право управління маломірним судном, іншим плавзасобом;

наявність у судноводія свідоцтва про придатність судна до плавання з відміткою Регістра судноплавства України про проходження щорічного технічного огляду;

наявність у судноводія перепустки із зазначеним районом плавання, що видається адміністрацією пристані, причалу, пункту базування (район плавання відповідає схемі районів плавання відповідної пристані, причалу, пункту базування);

наявність на маломірному судні, іншому плавзасобі нанесених належним чином ідентифікаційних ознак (назва судна, пристань, причал, пункт базування, державний реєстраційний номер) та їх відповідність даним, які зазначені у судових реєстраційних документах;

наявність та справність на маломірному судні, іншому плавзасобі, що використовується для здійснення рибопромислової діяльності у темний час доби, бортових вогнів та світлового обладнання;

наявність суднового обладнання та рятувальних засобів згідно з установленими нормами;

наявність однієї заправки пального у штатних ємкостях на моторних маломірних суднах, інших плавзасобах;

відповідність завантаження маломірного судна, іншого плавзасобу його технічним характеристикам;

наявність документів, що посвідчують особу, в осіб, які використовують маломірні судна, інші плавзасоби санаторіїв, пансіонатів, будинків і баз відпочинку, туристичних баз, прокатних станцій та жетона з реєстраційним номером маломірного судна, іншого плавзасобу.

10. Адміністрації (чергово-вахтовій службі) пристані, причалу, пункту базування забороняється здійснювати випуск маломірних суден, інших плавзасобів у внутрішні води в межах області у випадках:

коли стан фактичної та прогнозованої погоди обмежують плавання маломірних суден, інших плавзасобів окремо для кожної категорії, відповідно до їх технічних характеристик та перевищує дозволені норми, що зазначені у Свідоцтві на придатність до плавання;

відсутності у осіб, які перебувають на борту маломірного судна, іншого плавзасобу, документів, що посвідчують особу;

відсутності у судноводія свідоцтва на право керування (довіреності судновласника на право керування судном);

відсутності у судноводія перепустки із зазначеним районом плавання, що видається адміністрацією пристані, причалу, пункту базування (район плавання відповідає схемі районів плавання відповідної пристані, причалі, пункті базування), а для маломірних суден, інших плавзасобів, що виходять за межі району плавання причалу, належним чином оформленої суднової ролі;

відсутності суднового білета;

відсутності свідоцтва про придатність маломірного судна, іншого плавзасобу до плавання з відміткою Регістра судноплавства України про проходження технічного огляду;

коли маломірне судно, інший плавзасіб не має нанесених належним чином ідентифікаційних ознак (назва судна, пристань, причал, пункт базування, державний реєстраційний номер);

коли ідентифікаційні ознаки, нанесені на маломірному судні, іншому плавзасобі не відповідають даним, які зазначені в судових реєстраційних документах;

коли вихід маломірному судну, іншому плавзасобу у внутрішні води в межах області незалежно від форми власності заборонено посадовими особами Державної прикордонної служби України, Укрморрічінспекція України та Державним агентством рибного господарства України;

відсутності або несправності на маломірному судні, іншому плавзасобі, що використовується для здійснення рибопромислової діяльності у темний час доби, бортових вогнів та світлового обладнання;

коли маломірні судна, інші плавзасоби, які виходять за району плавання причалу не мають відповідних засобів радіоелектронного зв'язку та дозволу на їх користування;

наявності на маломірному судні, іншому плавзасобі вибухонебезпечних та вогненебезпечних вантажів, якщо вони не призначені для їх перевезення, або їх перевезення здійснюється з пасажирами;

очевидних ознак, що судноводій або пасажири перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння, або у хворобливому стані;

коли маломірне судно, інший плавзасіб завантажений понад визначену вантажопідйомність і пасажиромісткість;

відсутності протипожежних, водовідвідних та рятувальних засобів або їх невідповідність встановленим нормам;

наявності на маломірному судні, іншому плавзасобі несправностей, з якими заборонена його експлуатація.

11. Посадка і висадка пасажирів, завантаження і розвантаження маломірних суден, інших плавзасобів поза пунктами базування забороняється (за винятком випадків, пов'язаних із стихійним лихом, аварією, катастрофою, або з дозволу підрозділу Державної прикордонної служби).

12. У випадку неповернення маломірних суден, інших плавзасобів у встановлений строк, зникнення, викрадення або втрати іншим шляхом цих маломірних суден, інших плавзасобів, а також шкіперського та рятувального майна, адміністрація (чергово-вахтова служба) пристані, причалу, пункту базування та судновласники негайно інформують відповідні підрозділи Державної прикордонної служби України, Міністерства надзвичайних ситуацій України, Міністерства внутрішніх справ України, Укрморрічінспекція України та Державним агентством рибного господарства України і вживають заходів щодо пошуку цих маломірних суден, інших плавзасобів.

13. У разі порушення вимог цієї Інструкції підрозділи Державної прикордонної служби України мають право тимчасово заборонити експлуатацію пристаней, причалів і пунктів базування або забороняти вихід цих маломірних суден, інших плавзасобів у внутрішні води в межах області.

Про запровадження цієї санкції підрозділи Державної прикордонної служби України інформують зацікавлених юридичних та фізичних осіб завчасно.

Це обмеження діє до усунення виявлених порушень.

14. Контроль за виконанням цієї Інструкції здійснюється в межах повноважень місцевими державними адміністраціями, органами місцевого самоврядування та підрозділами Державної прикордонної служби України.

15. Юридичні та фізичні особи, що допустили порушення цієї Інструкції, притягуються до відповідальності відповідно до законодавства України.

 

Додаток 1
до Інструкції про порядок обліку та випуску маломірних суден, інших плавзасобів у внутрішні води в межах області


ЖУРНАЛ
обліку плавзасобів

Дата

Обліковий номер

П. І. Б. рибалки (капітана) або власника плавзасобу

Постійне місце проживання (адреса, телефон, місце роботи)

Реєстраційний номер, тип судна (назва)

Місце зберігання N ПБ

Район плавання або лову

Серія та номер перепустки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Додаток 2
до Інструкції про порядок обліку та випуску маломірних суден, інших плавзасобів у внутрішні води в межах області


ДОВІДКА
про взяття на облік маломірних та інших плавзасобів

 
  Сільська рада с. _

  Плавзасіб _______

  Держ. реєстр. N __

  Обліковий N ____

  Документ РСУ N _

  "___" _____ року.

  Приписано до пункту базування N _________

  Керівник пункту базування ___

Печатка
сільської ради

  

Додаток 3
до Інструкції про порядок обліку та випуску маломірних суден, інших плавзасобів у внутрішні води в межах області


 
Журнал
виходу та повернення плавзасобів пункту базування
N _____
 


Час виходу

Тип плавзасобу

N або назва плавзасобу

Серія і N перепустки

Кількість людей, які перебувають на плавзасобі, прізвища

На який строк

Район плавання або лову

П. І. Б. особи, яка проводила випуск

Час повернення

Кількість людей повернулось

П. І. Б. чергового пункту базування

дата

час

дата

час

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали