Про затвердження Інструкції про порядок обліку та випуску маломірних суден, інших плавзасобів у акваторію Азовського моря та внутрішні води України в межах контрольованих прикордонних районів Запорізької області

Розпорядження Запорізької обласної державної адміністрації
від 22 червня 2011 року N 240

Зареєстровано в Головному управлінні юстиції у Запорізькій області
30 червня 2011 р. за N 31/1473

Керуючись ст. 16 Закону України "Про місцеві державні адміністрації", відповідно до пунктів 23, 26 та 33 Положення про прикордонний режим, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.07.98 N 1147, з метою впорядкування випуску маломірних суден та інших плавзасобів у територіальне море та внутрішні води України, а також постійного та тимчасового їх обліку в межах Запорізької області:

1. Затвердити Інструкцію про порядок обліку та випуску маломірних суден, інших плавзасобів у акваторію Азовського моря та внутрішні води України в межах контрольованих прикордонних районів Запорізької області (додається).

2. Розпорядження набуває чинності з моменту офіційного оприлюднення.

 

Голова обласної
державної адміністрації

Б. Ф. Петров


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Запорізької обласної державної адміністрації
22.06.2011 N 240


Зареєстровано
в Головному управлінні юстиції у Запорізькій області
30 червня 2011 р. за N 31/1473


ІНСТРУКЦІЯ
про порядок обліку та випуску маломірних суден, інших плавзасобів у акваторію Азовського моря та внутрішні води України в межах контрольованих прикордонних районів Запорізької області

I. Загальні положення

1.1. Інструкція про порядок обліку та випуску маломірних суден, інших плавзасобів у акваторію Азовського моря та внутрішні води України в межах контрольованих прикордонних районів Запорізької області (далі - Інструкція) розроблена відповідно до положень Водного кодексу України, Законів України "Про державний кордон України", "Про Державну прикордонну службу України", постанов Кабінету Міністрів України від 27.07.98 N 1147 "Про прикордонний режим" (зі змінами та доповненнями), від 03.08.98 N 1199 "Про контрольовані прикордонні райони" (зі змінами та доповненнями), від 26.09.97 N 1069 "Про затвердження Порядку ведення Державного суднового реєстру України і Суднової книги України" (зі змінами та доповненнями), нормативних актів та документів, що регламентують охорону людського життя на воді та безпеку судноплавства.

1.2. Інструкція регулює відносини щодо обліку та випуску маломірних суден, інших плавзасобів у акваторію Азовського моря та внутрішні води України в межах контрольованих прикордонних районів Запорізької області. Дія Інструкції поширюється на юридичних та фізичних осіб, діяльність яких пов'язана з експлуатацією маломірних суден, інших плавзасобів та їх місць базування (крім суден Міноборони, Державної прикордонної служби України, СБУ, МВС).

1.3. Дія Інструкції поширюється на фізичних і юридичних осіб, що здійснюють риболовецьку діяльність, з урахуванням вимог діючого законодавства щодо таких осіб.

1.4. Адміністрації всіх причалів, пристаней, пунктів базування в межах контрольованих прикордонних районів повинні мати і представляти на вимогу посадових осіб Головної державної інспекції України з безпеки судноплавства (далі - Держфлотінспекція) та Державної прикордонної служби України (далі - Держприкордонслужба) цю Інструкцію. Адміністрації місць базування суден флоту рибопромислового господарства представляють Інструкцію на вимогу посадових осіб Державної інспекції з безпеки мореплавства флоту рибного господарства (далі - Держрибфлотінспекція) та Держприкордонслужби.

1.5. Адміністрація пристаней, причалів, пунктів базування несе відповідальність за організацію діяльності пристаней, причалів, пунктів базування, затверджує посадові інструкції чергово-вахтовій службі та здійснює контроль за їх виконанням.

1.6. Контроль за виконанням вимог цієї Інструкції здійснюється в межах повноважень місцевими державними адміністраціями, підрозділами Держприкордонслужби, іншими контролюючими органами відповідно до чинного законодавства, власниками пристаней, причалів, пунктів базування.

II. Порядок обліку маломірних суден та інших плавзасобів на пристанях, причалах і пунктах базування

2.1. Порядок обліку на пристанях, причалах і пунктах базування маломірних суден та інших плавзасобів, які підлягають державній реєстрації

2.1.1. Маломірні судна, інші плавзасоби, повітряні судна, які здійснюють посадку на воду, протягом 24 годин з часу прибуття у контрольований прикордонний район повинні бути поставлені на облік (тимчасовий облік) їх власниками в адміністрації найближчої пристані, причалу або пункту базування. Кожному судну (плавзасобу) відповідальною особою пристані, причалу або пункту базування присвоюється обліковий номер, який заноситься в першу графу журналу обліку маломірних суден та інших плавзасобів, який має бути пронумерований, прошнурований та скріплений печаткою власника причалу, пристані, пункту базування.

2.1.2. Журнал обліку маломірних суден та інших плавзасобів (надалі - Журнал) ведеться за встановленою формою (додаток 1). Облік суден (плавзасобів), які тимчасово перебувають на пристані, причалі або в пункті базування, ведеться в окремому розділі цього Журналу.

2.1.3. Правила ведення Журналу:

в Журналі ведеться облік приписного флоту;

всі приписані до причалу маломірні судна (плавзасоби) вносяться до Журналу;

кожному судну (плавзасобу) присвоюється обліковий номер, який заноситься в першу графу даного Журналу. Запис про становлення на облік судна або плавзасобу має бути підтверджений підписом власника (користувача) судна.

За правильність ведення Журналу відповідає адміністрація причалу, пристані, пункту базування.

Журнал зберігається безпосередньо на причалі (пристані, пункті базування) у чергово-вахтової служби.

2.1.4. Журнал включає такі розділи:

облік суден (плавзасобів);

облік суден (плавзасобів), які перебувають на тимчасовому обліку;

прийом-здача Журналу черговим вахтової служби причалу (пристані, пункту базування);

зауваження та вказівки;

список персоналу чергово-вахтової служби причалу (пристані, пункту базування).

2.1.5. Власник пристані, причалу або пункту базування (або особа, що використовує причал, пристань, пункт базування на законних підставах, або уповноважена ним особа) зобов'язаний протягом 1 години з моменту взяття на облік маломірного судна або іншого плавзасобу проінформувати про це у телефонному режимі підрозділ Державної прикордонної служби України, на ділянці відповідальності якого розташовано пристань, причал або пункт базування, з подальшим письмовим повідомленням протягом 24 годин.

2.1.6. Після взяття на облік суден (плавзасобів) у суднових реєстраційних документах власників суден (плавзасобів) ставиться спеціальний штамп розміром 7х5 сантиметрів (додаток 2), який підписується власником причалу, пристані або пункту базування (або уповноваженою ним особою). Спеціальний штамп виготовляється за рахунок власника причалу, пристані або пункту базування.

2.1.7. Зняття з обліку, списання з балансу і утилізація, передача маломірних суден, інших плавзасобів проводиться з обов'язковим письмовим інформуванням про це власником причалу, пристані, пункту базування (або уповноваженою ним особою) відповідного підрозділу Державної прикордонної служби України впродовж 24 годин.

2.2. Порядок обліку на пристанях причалах та пунктах базування маломірних суден, плавзасобів, які не підлягають державній реєстрації

2.2.1. Судна (плавзасоби), які не підлягають державній реєстрації, обліковуються на причалах, пристанях та пунктах базування на загальних підставах, за винятком положень підпункту 2.1.6 пункту 2.1 розділу II цієї Інструкції.

2.2.2. Після постановки на облік такого плавзасобу його власнику адміністрацією причалу, пристані або пункту базування видається довідка про взяття на облік маломірного судна (іншого плавзасобу), що не підлягає державній реєстрації (додаток 3).

2.3. Порядок тимчасового обліку маломірних суден та інших плавзасобів на пристанях, причалах та пунктах базування

2.3.1. Маломірні судна та інші плавзасоби, які тимчасово доставляються на територію контрольованого прикордонного району, ставляться власниками (користувачами) цих засобів на тимчасовий облік на причалах, пристанях або пунктах базування на загальних підставах, за винятком положень підпункту 2.1.6 пункту 2.1 розділу II цієї Інструкції.

2.3.2. Після постановки на тимчасовий облік такого плавзасобу його власнику адміністрацією причалу, пристані або пункту базування видається довідка про взяття на тимчасовий облік маломірних суден та інших плавзасобів (додаток 4).

III. Порядок випуску у акваторію Азовського моря та внутрішні води
України маломірних суден та інших плавзасобів

3.1. Порядок оформлення виходу маломірних суден та інших плавзасобів у плавання у акваторію Азовського моря та внутрішні води

3.1.1. Випуск у акваторію Азовського моря та внутрішні води України в межах Запорізької області суден (плавзасобів) здійснюється адміністрацією (чергово-вахтовою службою) пристані, причалу, пункту базування, що отримали в установленому законодавством порядку акт огляду і облаштовані в місцях, визначених відповідно до законодавства. Контроль за діяльністю адміністрацій здійснюється Держфлоінспекцією та відповідними підрозділами Державної прикордонної служби України.

3.1.2. Призначення посадових осіб, які входять до адміністрації причалу, пристані, пункту базування та здійснюють випуск суден (плавзасобів), оформлюється наказом власника причалу, пристані, пункту базування.

3.1.3. Вихід та повернення суден (плавзасобів) фіксується у журналі реєстрації виходу та повернення маломірних суден та інших плавзасобів (надалі - Журнал), який має бути пронумерований, прошнурований та скріплений печаткою власника причалу, пристані, пункту базування. Журнал ведеться за встановленою формою (додаток 5).

3.1.4. Правила ведення Журналу:

в Журналі ведеться облік виходу та повернення суден (плавзасобів);

перед виходом судна (плавзасобу) у плавання адміністрація (чергово-вахтова служба) причалу, пристані, пункту базування повинна у Журналі зробити запис:

реєстраційний номер судна (плавзасобу), прізвище та ініціали власника;

перелік прізвищ наявного складу екіпажу та пасажирів, які виходять у плавання;

район плавання:

час виходу судна (плавзасобу);

орієнтований та фіксований час приходу судна (плавзасобу);

запис про вихід та повернення судна або плавзасобу має бути підтверджений підписом власника судна (плавзасобу) або особою, яка використовує його на законних підставах.

За правильність ведення Журналу відповідає адміністрація причалу, пристані, пункту базування.

Журнал зберігається безпосередньо на причалі (пристані, пункті базування) у чергово-вахтової служби.

3.1.5. Журнал включає такі розділи:

облік виходу та повернення суден (плавзасобів);

прийом-здача журналу черговим вахтової служби причалу (пристані, пункту базування);

зауваження та вказівки.

3.1.6. Перед виходом судна (плавзасобу) у плавання адміністрація (або чергово-вахтова служба) причалу, пристані, пункту базування повинна перевірити:

свідоцтво судноводія на право керування судном (плавзасобом), у тому числі відмітки про своєчасне проходження перевірки знань;

судновий білет;

свідоцтво про придатність судна (плавзасобу) до плавання;

акт технічного огляду;

наявність суднового обладнання та рятівних засобів згідно з установленими законодавством нормами;

виконання вимог щодо пасажиромісткості та навантаження судна (плавзасобу), а також правильності розміщення пасажирів та вантажу;

наявність необхідних написів у встановлених місцях судна (плавзасобу);

відповідність технічного стану судна (плавзасобу) вимогам суднових документів.

3.1.7. Випуск маломірних суден, інших плавзасобів у акваторію Азовського моря, внутрішні води України на відстань до 2 морських миль від урізу води здійснюється адміністрацією пристані, причалу або пункту базування згідно із цією Інструкцією.

3.1.8. Маломірні судна, інші плавзасоби можуть виходити у межах водного простору на відстань до 2 морських миль відповідно до цієї Інструкції без отримання дозволу та інформування відповідних підрозділів Державної прикордонної служби України, у зоні відповідальності яких вони перебувають.

3.1.9. Посадові особи, які входять до складу адміністрації причалу, пристані, пункту базування та здійснюють випуск суден (плавзасобів), не пізніше, ніж за годину до виходу у акваторію Азовського моря, внутрішні води України маломірного судна (плавзасобу), яке буде здійснювати вихід за межі 2 морських миль, повідомляють чергову службу відповідного прикордонного підрозділу про випуск судна (плавзасобу) із наданням необхідних відомостей (час виходу в плавання (повернення), кількість членів суднокоманди, пасажирів, район плавання, строк повернення (прибуття до будь-якого пункту)). Після повернення такого судна (плавзасобу) на причал, пристань, пункт базування вищезазначені особи повинні невідкладно повідомити підрозділ Держприкордонслужби про його повернення.

3.1.10. Вихід маломірних суден, інших плавзасобів за межі 2 морських миль, які не мають відповідних радіоелектронних засобів зв'язку та дозволу на їх користування, забороняється.

3.2. Особливості випуску суден (плавзасобів) різних категорій

3.2.1. Випуск маломірних суден і засобів розваги на воді в Азовське море проводиться адміністрацією причалів (пристаней, пунктів базування) у світлий час доби (з початком ранкових навігаційних сутінок, при умові повернення на базу не пізніше, ніж за 1 годину до закінчення вечірніх навігаційних сутінок) при стані моря до 3 балів і видимості 30 кабельтових.

Випуск здійснюється:

суден (плавзасобів), що перебувають в особистій власності громадян за наявності відповідних документів - на відстань, не більшу встановленої для них зони навігації;

суден (плавзасобів) рятувальних станцій - чергових станцій в межі водних акваторій пляжів, закріплених за рятувальними станціями;

суден (плавзасобів) прокатних станцій, пансіонатів, туристичних баз та інших лікувально-оздоровчих закладів - на відстань не більше 500 метрів від берега моря;

яхт дитячого та олімпійського класів, вітрильних дошок і шлюпок яхт-клубів, водно-спортивних станцій - тільки у разі супроводження їх моторними суднами під керівництвом тренера у світлий час доби за умови обов'язкового повернення на базу за одну годину до заходу сонця (суднові документи і документи, що посвічують особу членів екіпажів спортивних маломірних суден, знаходяться у тренера на супроводжуючому плавзасобі);

крейсерських яхт за наявності суднової ролі в трьох примірниках, підписаної керівником яхт-клубу - на відстань, не більше встановленої для них зони навігації;

моторних гідродельтапланів - за наявності дозволу на польоти диспетчера районного центру управління повітряним рухом на відстань не більшу 2 миль у бік моря.

3.2.2. Режимні обмеження щодо межі акваторій, часу та безпеки плавання і пересування маломірних суден (плавзасобів) у контрольованому прикордонному районі визначаються Правилами користування маломірними суднами відповідно до законодавства.

3.3. Заборона випуску маломірних суден та інших плавзасобів у плавання в акваторію Азовського моря та внутрішні води

3.3.1. У разі порушення вимог щодо порядку зберігання, виходу в акваторію Азовського моря та внутрішні води, завантаження і розвантаження маломірних суден, інших плавзасобів, посадки і висадки пасажирів підрозділи Державної прикордонної служби мають право тимчасово забороняти експлуатацію пристаней, причалів і пунктів базування або забороняти вихід у внутрішні води цих суден і плавзасобів. Про запровадження цієї санкції підрозділи Державної прикордонної служби інформують заінтересованих юридичних та фізичних осіб завчасно. Це обмеження діє до усунення виявлених порушень.

3.3.2. Працівники Держфлотінспекції України відповідно до Положення про порядок видання Держфлотінспекцією України обов'язкових для виконання посадовими особами приписів щодо усунення порушень вимог нормативних актів з питань безпеки судноплавства та контроль за їх виконанням, затвердженого наказом Міністерства транспорту України від 09.06.2003 N 428, який зареєстровано в Міністерстві юстиції України 08.08.2003 за N 700/8021 (зі змінами та доповненнями), у разі виявлення під час перевірки порушень нормативних актів, які регулюють питання з безпеки судноплавства, видають відповідні приписи, які є обов'язковими для виконання посадовими особами підприємств, установ і організацій, незалежно від форм власності і відомчої підпорядкованості, яким його видано (крім підприємств, установ, організацій та суден флоту рибного господарства).

IV. Відповідальність

За недотримання вимог цієї Інструкції юридичні та фізичні особи несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України.

 

Заступник голови - керівник
апарату облдерадміністрації

С. В. Лимарчук


 

Додаток 1
до Інструкції про порядок обліку та випуску маломірних суден, інших плавзасобів у акваторію Азовського моря та внутрішні води України в межах контрольованих прикордонних районів Запорізької області


ЖУРНАЛ
обліку маломірних суден та інших плавзасобів

(Причал/пристань/пункт базування N ______)

Розпочато: __
Закінчено: ___


м. ___________

зворотній бік останнього аркуша Журналу

В даному журналі пронумеровано,
прошнуровано та скріплено печаткою
_ сторінок
_ _______
        (підпис)            (ініціали та прізвище)


I. Облік суден (плавзасобів)

N
з/п

Дата постановки на облік судна (плавзасобу)

Реєстраційний номер судна (плавзасобу)

Тип судна (плавзасобу)

П. І. Б. власника судна (плавзасобу)

Адреса судновласника (телефон)

Дата проходження технічного огляду на придатність до плавання

Підпис власника судна (плавзасобу)

Підпис відповідальної особи

Примітка

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10


II. Облік суден (плавзасобів), які перебувають на тимчасовому обліку

N
з/п

Дата постановки на облік судна (плавзасобу)

Реєстраційний номер судна (плавзасобу)

Тип судна (плавзасобу)

П. І. Б. власника судна (плавзасобу)

Адреса судновласника (телефон)

Дата проходження технічного огляду на придатність до плавання

Дата зняття з обліку

Підпис власника судна (плавзасобу)

Підпис відповідальної особи

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10


III. Прийом-здача журналу черговим вахтової служби причалу (пристані, пункту базування)

Дата

Відмітка про здачу журналу.
Підпис відповідальної особи

Зауваження та пропозиції

Відмітка про прийняття журналу.
Підпис відповідальної особи

1

2

3

4


IV. Зауваження та вказівки

Дата

Хто проводив контроль (посада, в/зв, П. І. Б.)

Зауваження та пропозиції

Відмітка про прийняття мір.
Підпис відповідальної особи

1

2

3

4


V. Список персоналу чергово-вахтової служби причалу (пристані, пункту базування)

N
з/п

Прізвище та ініціали

Дата народження

Місце проживання

Примітка

1

2

3

4

5


 

Додаток 2
до Інструкції про порядок обліку та випуску маломірних суден, інших плавзасобів у акваторію Азовського моря та внутрішні води України в межах контрольованих прикордонних районів Запорізької області


Спеціальний штамп
про взяття на облік маломірних суден та інших плавзасобів

 

Примітка:

"Належність причалу" - вказується назва власника причалу, пристані, пункту базування;

"Плавзасіб" - вказується назва і державний реєстраційний номер плавзасобу;

"Обліковий N" - вказується порядковий номер у журналі обліку та дата постановки на облік;

"Приписано до причалу N" - вказується номер причалу, пристані, пункту базування, до якого приписано плавзасіб;

"Власник причалу" - ставиться підпис власника (або уповноваженої ним особи) причалу, пристані, пункту базування, прізвище та ініціали.

 

Додаток 3
до Інструкції про порядок обліку та випуску маломірних суден, інших плавзасобів у акваторію Азовського моря та внутрішні води України в межах контрольованих прикордонних районів Запорізької області


Довідка
про взяття та облік маломірного судна (іншого плавзасобу), що не підлягає державній реєстрації

"Плавзасіб" -  ________

"Власник" - __________

"Обліковий N" -  ______

"Приписано до причалу N" - ________

"Належність причалу" -

"Власник причалу" - ___


Примітка:

"Плавзасіб" - вказується тип і назва судна (плавзасобу);

"Власник" - вказується прізвище та ініціали власника судна (плавзасобу);

"Обліковий N" - вказується порядковий номер судна (плавзасобу) згідно з журналом обліку маломірних суден та інших плавзасобів та дата постановки на облік;

"Приписано до причалу N" - вказується номер причалу, пристані, пункту базування, до якого приписано судно (плавзасіб);

"Належність причалу" - вказується назва власника причалу, пристані, пункту базування;

"Власник причалу" - ставиться підпис власника (або уповноваженої ним особи) причалу, пристані, пункту базування, прізвище та ініціали.

 

Додаток 4
до Інструкції про порядок обліку та випуску маломірних суден, інших плавзасобів у акваторію Азовського моря та внутрішні води України в межах контрольованих прикордонних районів Запорізької області


Довідка
про взяття на тимчасовий облік маломірних суден та інших плавзасобів

"Власник" - _________

"Плавзасіб" -  _______

"Реєстраційний N" - __

"Обліковий N" -  _____

"Приписано до причалу N" - _______

"Термін перебування" - ___________

"Належність причалу" - ___________

"Власник причалу" - __


Примітка:

"Власник" - вказується прізвище та ініціали власника судна (плавзасобу);

"Плавзасіб" - вказується тип і назва судна (плавзасобу);

"Реєстраційний N" - вказується реєстраційний N судна, плавзасобу (для суден відповідної категорії);

"Обліковий N" - вказується порядковий номер судна (плавзасобу) згідно з журналом обліку маломірних суден та інших плавзасобів та дата постановки на облік;

"Приписано до причалу N" - вказується номер причалу, пристані, пункту базування, до якого приписано судно (плавзасіб);

"Термін перебування" - вказується дата, до якої судно (плавзасіб) взято на облік;

"Належність причалу" - вказується назва власника причалу, пристані, пункту базування;

"Власник причалу" - ставиться підпис власника (або уповноваженої ним особи) причалу, пристані, пункту базування, прізвище та ініціали.

 

Додаток 5
до Інструкції про порядок обліку та випуску маломірних суден, інших плавзасобів у акваторію Азовського моря та внутрішні води України в межах контрольованих прикордонних районів Запорізької області


ЖУРНАЛ
реєстрації виходу та повернення маломірних суден та інших плавзасобів

(Причал/пристань/пункт базування N ______)

Розпочато: __
Закінчено: ___


м. ___________

зворотній бік останнього аркуша Журналу
В даному журналі пронумеровано,
прошнуровано та скріплено печаткою
_ сторінок
_ _______
        (підпис)            (ініціали та прізвище)


I. Облік виходу та повернення суден (плавзасобів)

N
з/п

Дата

Реєстраційний номер судна (плавзасобу)

Прізвище та ініціали власника судна (плавзасобу)

Перелік прізвищ наявного складу екіпажу та пасажирів

Район плавання

Час виходу судна (плавзасобу)

Орієнтований та фіксований час приходу судна (плавзасобу)

Підпис власника судна

Підпис посадової особи чергово-вахтової служби

Примітка

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11


II. Прийом-здача журналу черговим вахтової служби причалу (пристані, пункту базування)

Дата

Відмітка про здачу журналу.
Підпис відповідальної особи

Зауваження та пропозиції

Відмітка про прийняття журналу.
Підпис відповідальної особи

1

2

3

4


III. Зауваження та вказівки

Дата

Хто проводив контроль (посада, в/зв, П. І. Б.)

Зауваження та пропозиції

Відмітка про прийняття мір. Підпис відповідальної особи

1

2

3

4

 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали