МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 12.09.2011 р. N 261-р

Про затвердження Інструкції про порядок оформлення, обліку, використання та зберігання службових посвідчень в обласній державній адміністрації

Відповідно до статей 2, 25 Закону України "Про місцеві державні адміністрації", враховуючи Розпорядження Глави Адміністрації Президента України від 12 липня 2011 року N 41 "Про Інструкцію про порядок оформлення, обліку, використання та зберігання службових посвідчень в Адміністрації Президента України", з метою визначення порядку виготовлення, оформлення, обліку, видачі, використання та зберігання службових посвідчень, підвищення ступеня їх захисту:

1. Затвердити Інструкцію про порядок оформлення, обліку, використання та зберігання службових посвідчень в обласній державній адміністрації, що додається.

2. Головам райдержадміністрацій, керівникам управлінь, відділів та інших структурних підрозділів облдержадміністрації розробити та затвердити відповідні інструкції про порядок оформлення, обліку, використання та зберігання службових посвідчень.

3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови - керівника апарату облдержадміністрації Рукоманова В. М.

 

Голова облдержадміністрації

М. П. Круглов

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Миколаївської обласної державної адміністрації
12.09.2011 N 261-р

ІНСТРУКЦІЯ
про порядок оформлення, обліку, використання та зберігання службових посвідчень в обласній державній адміністрації

1. Ця Інструкція визначає порядок виготовлення, оформлення, обліку, видачі, використання та зберігання службових посвідчень в обласній державній адміністрації (далі - посвідчення).

2. Посвідчення видаються на підставі розпоряджень голови обласної державної адміністрації про призначення осіб на посади:

першому заступнику, заступникам голови облдержадміністрації, заступнику голови - керівнику апарату облдержадміністрації, помічникам та радникам голови облдержадміністрації;

працівникам апарату облдержадміністрації;

керівникам та заступникам керівників управлінь, відділів та інших структурних підрозділів облдержадміністрації.

3. Посвідчення підписуються:

першого заступника, заступників голови облдержадміністрації, заступника голови - керівника апарату облдержадміністрації, помічників та радників голови облдержадміністрації, керівників управлінь, відділів та інших структурних підрозділів облдержадміністрації - головою облдержадміністрації;

працівників апарату облдержадміністрації, заступників керівників управлінь, відділів та інших структурних підрозділів облдержадміністрації - заступником голови - керівником апарату облдержадміністрації.

Підпис на посвідченні скріплюється гербовою печаткою облдержадміністрації.

4. Посвідчення пред'являється особою, якій його видано, під час виконання службових обов'язків при вході в установленому порядку до приміщень органів державної влади, інших державних органів, їх структурних підрозділів, підприємств, установ та організацій.

5. Посвідчення, оформлені неналежним чином, з помарками і підчищеннями вважаються недійсними.

6. Посвідчення виготовляються загальним відділом апарату облдержадміністрації згідно з додатком 1.

7. Записи у посвідченні здійснюються державною мовою за допомогою комп'ютерної техніки, обладнаної друкарськими пристроями.

8. Фотокартка для посвідчення має бути розміром 3 х 4 см і виконана на світлому або кольоровому фоні.

9. Облік видачі посвідчень ведеться загальним відділом апарату облдержадміністрації згідно з додатком 2. Такий журнал обліку та видачі службових посвідчень в облдержадміністрації повинен бути пронумерований, прошитий та скріплений печаткою.

10. Посвідчення видаються загальним відділом апарату облдержадміністрації при призначенні особи на посаду та просуванні по службі.

За отримане посвідчення особа розписується в журналі обліку та видачі службових посвідчень в облдержадміністрації.

11. Якщо посвідчення видається вперше, загальний відділ апарату облдержадміністрації ознайомлює особу з вимогами цієї Інструкції.

12. Посвідчення за наявності фотокартки виготовляються загальним відділом облдержадміністрації протягом тижня.

13. У разі звільнення або переведення на іншу посаду особа зобов'язана здати посвідчення в загальний відділ апарату облдержадміністрації.

На обхідному листі працівників апарату облдержадміністрації загальним відділом апарату облдержадміністрації ставиться відмітка про повернення посвідчення.

14. Особа, яка отримала посвідчення, несе персональну відповідальність за його збереження.

Передавати посвідчення іншим особам, видавати його в заставу та використовувати з метою, не пов'язаною зі службовою діяльністю, забороняється.

Особа, яка втратила посвідчення, зобов'язана негайно повідомити про це облдержадміністрацію, подавши заяву на ім'я заступника голови - керівника апарату облдержадміністрації.

15. Загальний відділ апарату облдержадміністрації робить акти знищення посвідчень у міру їх повернення.

16. Контроль за додержанням вимог цієї Інструкції здійснює загальний відділ апарату облдержадміністрації.

 

Додаток 1
до Інструкції про порядок оформлення, обліку, використання та зберігання службових посвідчень в обласній державній адміністрації

Зразок та опис посвідчення

  

Посвідчення являє собою книжечку, обкладинка якої зроблена зі шкіри або з палітурного матеріалу "баладек" вишневого кольору.

На лицьовому боці посвідчення, обкладинка якого зроблена зі шкіри або з палітурного матеріалу "баладек" вишневого кольору, відтиснуто позолотою зображення малого Державного Герба України, нижче - слово "ПОСВІДЧЕННЯ".

Внутрішні вклейки посвідчення виконано на ламінованому папері світло-зеленого кольору.

На внутрішній лівій вклейці посвідчення:

угорі горизонтально розміщено напис "МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ", нижче ліворуч - вміщено зображення малого Державного Герба України, під ним розміщені: слово "ПОСВІДЧЕННЯ", номер посвідчення і слова "Підлягає поверненню";

праворуч розміщена фотокартка особи розміром 3 х 4 см, скріплена у лівому нижньому куті гербовою печаткою з написом по колу: "МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ".

На внутрішній правій вклейці посвідчення:

посередині вклейки зверху вниз розміщуються відомості про особу: прізвище, ім'я, по батькові, посада;

у лівому нижньому куті розміщені слова "ГОЛОВА ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ" або "ЗАСТУПНИК ГОЛОВИ - КЕРІВНИК АПАРАТУ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ", під ними - номер посвідчення і дата його видачі, а поряд праворуч - місце для підпису і печатки. Підписи скріплюються гербовою печаткою з написом по колу: "МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ".

 

Додаток 2
до Інструкції про порядок оформлення, обліку, використання та зберігання службових посвідчень в обласній державній адміністрації

ЖУРНАЛ
обліку та видачі службових посвідчень в обласній державній адміністрації

Номер і дата посвідчення

Прізвище, ім'я, по батькові

Посада

Підпис в одержанні, дата

Дата повернення посвідчення

Відмітка про знищення, втрату

1

2

3

4

5

6

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали