МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ

НАКАЗ
МІНІСТРА ОБОРОНИ УКРАЇНИ

05.10.2011

м. Київ

N 604

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
7 листопада 2011 р. за N 1272/20010

Про затвердження Інструкції про порядок санаторно-курортного забезпечення у Збройних Силах України

Відповідно до Законів України "Основи законодавства України про охорону здоров'я", "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей", "Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ і деяких інших осіб та їх соціальний захист", "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", "Про боротьбу із захворюванням на туберкульоз", "Про жертви нацистських переслідувань" та постанови Кабінету Міністрів України від 27.04.2011 N 446 "Про затвердження Порядку забезпечення санаторно-курортними путівками до санаторно-курортних закладів військовослужбовців, ветеранів війни, ветеранів військової служби, органів внутрішніх справ та деяких інших осіб і членів їх сімей" (Постанова N 446)

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Інструкцію про порядок санаторно-курортного забезпечення у Збройних Силах України, що додається.

2. Наказ Міністра оборони України від 09.12.2005 N 727 "Про затвердження Інструкції про порядок санаторно-курортного забезпечення у Збройних Силах України", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 22.12.2005 за N 1544/11824, визнати таким, що втратив чинність.

3. Наказ розіслати до окремої військової частини.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра оборони України.

 

Міністр оборони України

М. Б. Єжель

ПОГОДЖЕНО:

 

Заступник Міністра
охорони здоров'я України

О. К. Толстанов

Голова Всеукраїнської профспілки
працівників Збройних Сил України

Д. Т. Мірошниченко

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністра оборони України
05.10.2011 N 604

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
7 листопада 2011 р. за N 1272/20010

ІНСТРУКЦІЯ
про порядок санаторно-курортного забезпечення у Збройних Силах України

I. Загальні положення

1.1. Центри медичної реабілітації та санаторного лікування (санаторії) є санаторно-курортними закладами Збройних Сил України.

1.2. До центрів медичної реабілітації та санаторного лікування (санаторіїв) (далі - центри (санаторії)) на підставі медичних показань та за відсутності протипоказань направляються з січня по грудень не більше одного разу на рік:

військовослужбовці (крім військовослужбовців строкової військової служби) і члени їх сімей;

військовослужбовці, які проходять строкову військову службу, курсанти (слухачі) вищих військових навчальних закладів та курсанти вищих навчальних закладів, які мають військові навчальні підрозділи, навчальних центрів (частин) (далі - курсанти ВНЗ) за наявності медичних показань відповідно до висновку госпітальних військово-лікарських комісій (далі - ГВЛК);

інваліди з числа осіб, на яких поширюється дія Закону України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей" та які отримують пенсію відповідно до Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб";

члени сімей військовослужбовців, які загинули (померли) або пропали безвісти під час проходження військової служби. До таких членів сімей належать батьки, дружина (чоловік), неповнолітні діти, а також діти-інваліди та інваліди з дитинства, які отримують пенсію в разі втрати годувальника відповідно до Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб";

ветерани війни та особи, на яких поширюється дія Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" та які отримують пенсію відповідно до Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб";

особи, на яких поширюється дія Закону України "Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ і деяких інших осіб та їх соціальний захист" та які отримують пенсію відповідно до Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб", і члени їх сімей;

особи, які супроводжують до центрів (санаторіїв) інвалідів війни I групи та інвалідів I групи внаслідок захворювання, пов'язаного з проходженням військової служби (без права на лікування);

особи, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, з числа військовослужбовців;

особи, зазначені у статтях 61 - 64 Закону України "Про жертви нацистських переслідувань", які отримують пенсію відповідно до Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб";

хворі на туберкульоз - відповідно до рішень госпітальних санаторно-курортних відбіркових комісій (далі - СКВК);

працівники Збройних Сил України та звільнені працівники профспілкових органів у порядку, визначеному галузевою угодою між Міністерством оборони України та Центральним комітетом Всеукраїнської профспілки працівників Збройних Сил України.

1.3. Особи, зазначені в пункті 1.2 цього розділу, для отримання санаторно-курортної путівки повинні перебувати на обліку у відповідних органах для санаторно-курортного забезпечення Міністерства оборони України:

військовослужбовці та члени їх сімей, працівники Збройних Сил України забезпечуються санаторно-курортними путівками за місцем проходження військової служби (роботи);

ветерани військової служби, особи, зазначені у статтях 61 - 64 Закону України "Про жертви нацистських переслідувань", ветерани війни та особи, на яких поширюється дія Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" та які отримують пенсію відповідно до Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб", забезпечуються санаторно-курортними путівками уповноваженими органами Міністерства оборони України (військовим комісаріатом Автономної Республіки Крим, Київським і Севастопольським міськими та обласними військовими комісаріатами (далі - військові комісаріати), з яких вони були звільнені на пенсію, а у разі їх ліквідації - правонаступниками;

члени сімей ветеранів, які мають право на пільги відповідно до Закону України "Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ і деяких інших осіб та їх соціальний захист" і отримують пенсію відповідно до Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб", забезпечуються санаторно-курортними путівками уповноваженими органами Міністерства оборони України, з яких ветерани були звільнені на пенсію, а у разі їх ліквідації - правонаступниками.

II. Строк лікування в центрах (санаторіях). Продовження строку лікування в центрах (санаторіях)

2.1. Строк лікування встановлюється:

21 доба - у кліматичних та бальнеологічних центрах (санаторіях);

30 діб - в Євпаторійському центральному дитячому клінічному санаторії;

21 доба - у центрі відновлювального лікування державного підприємства Міністерства оборони України "Сакський центральний військовий клінічний санаторій ім. М. І. Пирогова"; за рішенням військово-лікарської комісії санаторію може бути продовжений до 45 діб.

У Центрі медичної реабілітації та санаторного лікування "Алупкінський":

30 діб - для хворих на активний туберкульоз (усіх локалізацій), що згасає, та для хворих з хронічними формами туберкульозу (усіх локалізацій) без ознак загострення з метою проведення протирецидивного курсу лікування з малими залишковими змінами - щорічно, протягом трьох років, з великими залишковими змінами - протягом десяти років (у період щорічної відпустки);

30 діб - для військовослужбовців (крім військовослужбовців строкової військової служби), ветеранів військової служби, членів їх сімей (крім дитячого віку), ветеранів війни, а також працівників Збройних Сил України, які перебувають у тісному контакті з хворим на туберкульоз, що виділяє мікобактерії туберкульозу. Лікування проводиться протягом усього періоду контакту з бактеріовиділювачем (у період щорічної відпустки);

до 90 діб - для хворих з уперше виявленим туберкульозом (усі форми та локалізації), крім туберкульозу кісток та суглобів, нервової системи і мозкових оболонок, після стаціонарного лікування та за відсутності бактеріовиділення;

до 120 діб - для хворих:

з уперше виявленим туберкульозом кісток та суглобів після стаціонарного лікування;

з уперше виявленим туберкульозом нервової системи і мозкових оболонок за відсутності протипоказань з боку центральної нервової системи;

з рецидивом туберкульозного процесу (усіх локалізацій) після стаціонарного лікування і за відсутності бактеріовиділення;

на хронічні форми туберкульозу (усіх локалізацій) після стаціонарного лікування з приводу загострення за відсутності бактеріовиділення.

2.2. Строк лікування в центрі (санаторії) загальнотерапевтичного профілю за наявності медичних показань може бути продовжений начальником центру (санаторію) тільки за рішенням військово-лікарської комісії цього закладу на строк не більше 10 діб; хворим дітям з ортопедичною та психоневрологічною патологіями термін лікування в Євпаторійському центральному дитячому клінічному санаторії може бути продовжений до 15 діб; у Центрі медичної реабілітації та санаторного лікування "Алупкінський" для хворих на туберкульоз - загальним терміном не більше 120 діб.

2.3. За письмовою заявою особи, яка прибула на санаторне лікування, строк путівки може бути скорочений з 21 до 12 діб з відповідною зміною оплати її вартості. Після закінчення лікування в центрі (санаторії) особі надається довідка із зазначенням строку лікування, яка подається до СКВК за місцем отримання санаторно-курортної путівки.

2.4. З метою збільшення кількості військовослужбовців та членів їх сімей, які зможуть скористатись організованим відпочинком у літній період (червень, липень, серпень), до 50 % планових путівок для військовослужбовців та членів їх сімей у центри (санаторії), що розташовані на південному березі Криму, плануються строком на 12 діб.

III. Порядок планування санаторно-курортного забезпечення у Збройних Силах України

3.1. Керівники структурних підрозділів апарату Міністерства оборони України та Генерального штабу Збройних Сил України, командувачі видів Збройних Сил України, командувачі військ оперативних командувань, командири з'єднань та військових частин, начальники військових навчальних закладів, керівники установ, організацій Збройних Сил України забезпечують виконання планів відпусток військовослужбовців та вживають необхідних заходів щодо повного використання незалежно від пори року виділених санаторно-курортних путівок, не допускають випадків затримання виїзду до центрів (санаторіїв) осіб, які отримали санаторно-курортні путівки.

3.2. Військові комісари, начальники медичної служби видів Збройних Сил України, начальники військово-медичних клінічних центрів Збройних Сил України на підставі даних щорічної диспансеризації військовослужбовців, медичних оглядів ветеранів військової служби, висновків військово-лікарських комісій визначають кількість осіб, які потребують санаторно-курортного лікування, та до 25 листопада щороку подають до Військово-медичного департаменту Міністерства оборони України заявку на необхідну кількість санаторно-курортних путівок на наступний рік.

3.3. Директор Департаменту фінансів Міністерства оборони України до 25 жовтня щороку подає до Військово-медичного департаменту Міністерства оборони України заявку на наступний рік на необхідну кількість санаторно-курортних путівок для осіб, які згідно із Законами України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей", "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", "Про жертви нацистських переслідувань" користуються безоплатним санаторно-курортним лікуванням у межах бюджетних асигнувань на відповідний рік, що передбачаються на ці потреби.

3.4. Директор Військово-медичного департаменту Міністерства оборони України:

здійснює розрахунок коштів, необхідних для забезпечення санаторно-курортного лікування на наступний рік, та подає його до Департаменту фінансів Міністерства оборони України у визначені ним терміни;

протягом 15 днів після надання затверджених кошторисних призначень на відповідний рік за загальним фондом для центрів (санаторіїв) складає план розподілу санаторно-курортних путівок до центрів (санаторіїв), узгоджує його з директором Департаменту фінансів Міністерства оборони України та подає на затвердження Міністру оборони України;

здійснює контроль за діяльністю СКВК щодо направлення хворих до центрів (санаторіїв) відповідно до їх клінічної спеціалізації та медичних показань.

3.5. Начальники центрів (санаторіїв):

щороку до 1 вересня подають до Військово-медичного департаменту Міністерства оборони України помісячні плани використання ліжкової місткості та заплановану кількість ліжко-днів на наступний рік;

реалізують санаторно-курортні путівки поза межами планового завдання із санаторно-курортного забезпечення військовослужбовців, ветеранів війни, ветеранів військової служби, членів їх сімей, працівників Збройних Сил України юридичним і фізичним особам за договірними цінами, але не нижче їхньої собівартості.

3.6. Кількість санаторно-курортних путівок та кількість ліжко-днів для військовослужбовців, ветеранів військової служби, осіб, зазначених у статтях 61 - 64 Закону України "Про жертви нацистських переслідувань", ветеранів війни та осіб, на яких поширюється дія Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" та які отримують пенсію відповідно до Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб", членів їх сімей, працівників Збройних Сил України визначається в межах бюджетних асигнувань на відповідний рік, виходячи із суми коштів, передбачених у кошторисі Міністерства оборони України на зазначені цілі.

Розподіл санаторно-курортних путівок здійснюється на підставі затвердженого Міністром оборони України Плану розподілу санаторно-курортних путівок у центри медичної реабілітації та санаторно-курортного лікування (санаторії) Збройних Сил України (далі - План розподілу путівок).

3.7. Із загальної кількості санаторно-курортних путівок, які призначаються для військовослужбовців, ветеранів війни і ветеранів військової служби, членів їх сімей, працівників Збройних Сил України, виділяються:

для військовослужбовців, ветеранів війни і ветеранів військової служби - до 55 % загальної кількості путівок;

для членів сімей - до 40 % загальної кількості путівок;

для працівників Збройних Сил України - до 5 % загальної кількості путівок.

3.8. На підставі затвердженого Міністром оборони України Плану розподілу путівок Військово-медичний департамент Міністерства оборони України поквартально направляє санаторно-курортні путівки до медичної служби структурних підрозділів Міністерства оборони України та Генерального штабу Збройних Сил України, медичної служби командувань видів Збройних Сил України, військово-медичних клінічних центрів Збройних Сил України та військових комісаріатів.

5 % санаторно-курортних путівок залишаються в резерві Військово-медичного департаменту Міністерства оборони України. Вони використовуються для санаторно-курортного лікування хворих після тяжких захворювань, травм, реабілітаційного лікування військовослужбовців, які повертаються після виконання миротворчих місій, забезпечення хворих у разі позапланових відпусток.

50 % загальної кількості санаторно-курортних путівок, яка залишилась, спрямовуються для санаторно-курортного лікування військовослужбовців та членів їх сімей.

Їх розподіл здійснюється між медичними службами структурних підрозділів Міністерства оборони України та Генерального штабу Збройних Сил України, медичними службами командувань видів Збройних Сил України, військово-медичними клінічними центрами Збройних Сил України відповідно до кількості осіб, які знаходяться на санаторно-курортному забезпеченні.

50 % загальної кількості санаторно-курортних путівок спрямовуються для санаторно-курортного забезпечення ветеранів військової служби та членів їх сімей.

Їх розподіл здійснюється між військовими комісаріатами відповідно до кількості осіб, які перебувають у них на обліку.

Санаторно-курортні путівки для працівників Збройних Сил України розподіляються між медичними службами структурних підрозділів Міністерства оборони України та Генерального штабу Збройних Сил України, медичними службами командувань видів Збройних Сил України, військово-медичними клінічними центрами Збройних Сил України відповідно до кількості осіб, які знаходяться на санаторно-курортному забезпеченні, за участю представників профспілкових організацій за місцем їх роботи.

Санаторно-курортні путівки для ветеранів війни та осіб, на яких поширюється дія Законів України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей", осіб, зазначених у статтях 61 - 64 Закону України "Про жертви нацистських переслідувань" та які отримують пенсію відповідно до Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб", направляються до Департаменту фінансів Міністерства оборони України, який здійснює їх розподіл та видачу через відділи соціального забезпечення військових комісаріатів.

3.9. Начальники медичних служб командувань видів Збройних Сил України та начальники військово-медичних клінічних центрів Збройних Сил України складають плани розподілу санаторно-курортних путівок у видах Збройних Сил України та відповідних регіонах за територіальним принципом. Після їх затвердження командувачами видів Збройних Сил України та начальниками військово-медичних клінічних центрів Збройних Сил України санаторно-курортні путівки надсилаються до СКВК військових частин, закладів, установ Збройних Сил України (далі - військові частини).

3.10. Після отримання санаторно-курортних путівок СКВК обліковує їх у спеціальній книзі.

3.11. Військово-медичний департамент Міністерства оборони України здійснює закупівлю санаторно-курортних путівок до спеціалізованих санаторно-курортних закладів Міністерства охорони здоров'я України, інших органів виконавчої влади або організацій для осіб, визначених в пункті 1.2 розділу I цієї Інструкції, за висновками ГВЛК, СКВК. Закупівля здійснюється відповідно до вимог чинного законодавства. Санаторно-курортні путівки надаються відповідним категоріям осіб на пільгових умовах.

IV. Організація роботи СКВК

4.1. Перелік, місцезнаходження та номер СКВК визначаються наказом Міністра оборони України.

Склад СКВК у військових частинах, гарнізонах призначається кожного року наказом начальника гарнізону, командира військової частини за поданням відповідного начальника медичної служби та узгодженням зі штатною військово-лікарською комісією. До складу СКВК входять не менше двох лікарів, представники командування та профспілкової організації залежно від кількості прикріплених до СКВК військових частин. Голова СКВК та його заступник призначаються з числа лікарів - членів СКВК.

4.2. Склад СКВК військових комісаріатів призначається наказом військового комісара та узгоджується зі штатною військово-лікарською комісією. До складу СКВК військового комісаріату входять лікар - голова СКВК, начальник відділу соціального забезпечення та представники інших відділів.

За відсутності у військовому комісаріаті лікарів, передбачених штатом, наказом начальника гарнізону до роботи в складі СКВК залучаються лікарі військових частин, закладів, установ, дислокованих на території гарнізону, за погодженням з відповідним начальником медичної служби.

4.3. СКВК у своїй діяльності керуються Конституцією України, законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, нормативно-правовими актами Міністерства оборони України та Міністерства охорони здоров'я України, цією Інструкцією, іншими нормативно-правовими актами, а також показаннями і протипоказаннями для направлення хворих до центрів (санаторіїв).

4.4. СКВК проводить розгляд та оформлення документів для санаторно-курортного лікування тільки тих осіб, які стоять на обліку даної комісії, та веде облік строку лікування цих осіб на підставі довідок центрів (санаторіїв).

4.5. У СКВК ведеться така документація:

книга обліку санаторно-курортних путівок;

книга протоколів засідань СКВК;

журнал обліку осіб, які підлягають щорічному першочерговому забезпеченню санаторно-курортним лікуванням;

справа нормативно-правової бази з питань санаторно-курортного забезпечення (закони України, акти Президента України та Кабінету Міністрів України, нормативно-правові акти Міністерства оборони України та Міністерства охорони здоров'я України, інші нормативно-правові акти, плани роботи);

справа прибуткових та витратних документів (накладні, заявки, звіти тощо);

справа з листуванням щодо питань санаторно-курортного забезпечення.

4.6. Результати відбору та рішення СКВК записуються в книгу протоколів.

4.7. Відповідальними за відбір на санаторно-курортне лікування та медичну реабілітацію є:

голова СКВК або голова ГВЛК (у разі направлення на реабілітаційне лікування);

лікар військової частини, якщо після прийняття рішення СКВК він своєчасно не повідомив голову СКВК про зміни у стані здоров'я хворого, що перешкоджають направленню на санаторно-курортне лікування.

4.8. На підставі даних медичного обстеження і даних карток санаторно-курортного відбору (медичних книжок) СКВК проводить остаточний відбір осіб для санаторно-курортного лікування (з урахуванням строків їх відпусток), робить відповідні записи в медичних книжках військовослужбовців.

На ветеранів війни та осіб, на яких поширюється дія Законів України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей", осіб, зазначених у статтях 61 - 64 Закону України "Про жертви нацистських переслідувань", осіб, на яких поширюється дія Закону України "Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ і деяких інших осіб та їх соціальний захист" та які отримують пенсію відповідно до Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб", членів їх сімей, працівників Збройних Сил України СКВК перевіряє наявність санаторно-курортних карт за формою N 072/о, яка затверджена наказом Міністерства охорони здоров'я України від 27.12.99 N 302 "Про затвердження форм облікової статистичної документації, що використовується в поліклініках (амбулаторіях)" (далі - форма N 072/о).

4.9. Голова СКВК видає відібраному на санаторно-курортне лікування військовослужбовцю оформлені санаторно-курортну путівку і медичну книжку, а ветеранам війни та особам, на яких поширюється дія Законів України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей", особам, зазначеним у статтях 61 - 64 Закону України "Про жертви нацистських переслідувань", і особам, на яких поширюється дія Закону України "Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ і деяких інших осіб та їх соціальний захист" та які отримують пенсію відповідно до Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб", членам їх сімей, працівникам Збройних Сил України - санаторно-курортні путівки і санаторно-курортні карти за формою N 072/о.

4.10. Види бланків санаторно-курортних путівок:

для військовослужбовців, ветеранів військової служби, інвалідів війни, учасників бойових дій, учасників війни;

для членів сімей військовослужбовців, ветеранів військової служби;

для працівників Збройних Сил України.

Видача бланків санаторно-курортних путівок проводиться тільки за їх прямим призначенням.

4.11. Для перевірки правильності медичного відбору, медичного обстеження і направлення осіб до центрів (санаторіїв), прийняття рішень щодо продовження строку лікування, потреби в переведенні хворих на стаціонарне лікування, визначення наявності медичних протипоказань в осіб, які прибули на санаторно-курортне лікування, у кожному центрі (санаторії) створюється військово-лікарська комісія (далі - ВЛК), яка щороку призначається наказом начальника центру (санаторію) у складі голови ВЛК, заступника голови ВЛК, не менше двох членів ВЛК з числа лікарів та секретаря ВЛК. Головою комісії призначається заступник начальника центру (санаторію) з медичної частини або провідний терапевт. Заступник голови комісії призначається з числа лікарів - членів ВЛК.

ВЛК у своїй роботі керується Конституцією України, законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, нормативно-правовими актами Міністерства оборони України та Міністерства охорони здоров'я України, цією Інструкцією, іншими нормативно-правовими актами, а також показаннями і протипоказаннями для направлення хворих до центрів (санаторіїв).

Контроль за роботою ВЛК центрів (санаторіїв) покладається на Центральну військово-лікарську комісію Міністерства оборони України. Контроль за роботою СКВК військових частин, установ, закладів покладається на ВЛК регіонів та військово-медичних клінічних центрів Збройних Сил України.

V. Порядок відбору та направлення осіб на санаторно-курортне лікування

5.1. Санаторно-курортне лікування як одна з ланок загальної системи лікувально-профілактичних заходів пов'язане з попереднім лікуванням у військовому госпіталі та поліклініці. Висновок про потребу в санаторно-курортному лікуванні і сам вибір центру (санаторію) здійснюються з урахуванням результатів медичного обстеження, даних динамічного лікарського спостереження та лікування.

Санаторно-курортне лікування доцільно проводити у звичних для особи кліматичних умовах у центрах (санаторіях), розташованих неподалік від його постійного місця проживання. Це стосується перш за все хворих із вираженими формами захворювань, які згідно з медичними показаннями можуть направлятися тільки до місцевих центрів (санаторіїв) відповідного профілю.

5.2. Санаторно-курортні путівки надаються особам, зазначеним у пункті 1.2 розділу I цієї Інструкції, відповідно до медичних рекомендацій з урахуванням пільг, передбачених законодавством для конкретної категорії осіб, у порядку черговості у міру їх надходження.

5.3. Відбір військовослужбовців, членів їх сімей та працівників Збройних Сил України, які потребують санаторно-курортного лікування, здійснюється СКВК військових частин за місцем служби (роботи) на підставі результатів щорічного медичного обстеження.

Відбір осіб, хворих на туберкульоз, які перебувають під диспансерним спостереженням, здійснюється СКВК закладів охорони здоров'я, в яких передбачені штатом туберкульозні відділення або фтизіатричні кабінети.

5.4. Відбір на санаторно-курортне лікування ветеранів війни та осіб, на яких поширюється дія Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", осіб, зазначених у статтях 61 - 64 Закону України "Про жертви нацистських переслідувань", і осіб, на яких поширюється дія Закону України "Про статус ветеранів військової служби і ветеранів органів внутрішніх справ і деяких інших осіб та їх соціальний захист" та які отримують пенсію відповідно до Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб", та членів їх сімей здійснюється СКВК військових комісаріатів на підставі заяви, довідки для одержання путівки на санаторно-курортне лікування за формою N 070/о, яка затверджена наказом Міністерства охорони здоров'я України від 27.12.99 N 302 "Про затвердження форм облікової статистичної документації, що використовується в поліклініках (амбулаторіях)", посвідчення, яке дає право на пільги, та довідки з Пенсійного фонду України про отримання пенсії відповідно до Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби та деяких інших осіб".

Вищезазначені особи, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, забезпечуються санаторно-курортними путівками за наявності довідки, виданої органом праці та соціального захисту населення про те, що вони в поточному році санаторно-курортними путівками не забезпечувались.

Працюючі інваліди війни II і III груп та інваліди II і III груп внаслідок захворювання, пов'язаного з проходженням військової служби, надають довідку з місця роботи про те, що вони в поточному році за місцем роботи санаторно-курортними путівками не забезпечувались.

5.5. Медичне обстеження дітей перед прибуттям до центрів (санаторіїв) здійснюється в закладах охорони здоров'я за місцем їх спостереження в лікувально-профілактичних закладах.

5.6. Особи, зазначені в пункті 1.2 розділу I цієї Інструкції, які прибули в центр (санаторій) без рішення СКВК, на санаторно-курортне лікування не приймаються.

VI. Порядок відбору та направлення осіб на реабілітаційне лікування

6.1. Медична реабілітація - спеціалізований етап відновлювального лікування. Лікувально-профілактичні заходи на цьому етапі спрямовані на морфологічне та функціональне відновлення значно знижених або тимчасово втрачених функцій органів і систем хворого шляхом застосування спеціальних лікувальних заходів.

6.2. Військовослужбовці, військовослужбовці строкової військової служби, курсанти ВНЗ, ветерани війни та особи, на яких поширюється дія Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", особи, зазначені у статтях 61 - 64 Закону України "Про жертви нацистських переслідувань", і ветерани військової служби, на яких поширюється дія Закону України "Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ і деяких інших осіб та їх соціальний захист" та які отримують пенсію відповідно до Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб", направляються для проведення медичної реабілітації у відповідні відділення центрів (санаторіїв) з урахуванням захворювань та медичних показань.

6.3. Відбір кандидатів на реабілітаційне лікування до центрів (санаторіїв) здійснюється ГВЛК шляхом переведення з військово-медичних клінічних центрів, військових госпіталів.

6.4. Медична реабілітація військовослужбовців, військовослужбовців строкової військової служби, курсантів ВНЗ, ветеранів війни та осіб, на яких поширюється дія Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", осіб, зазначених у статтях 61 - 64 Закону України "Про жертви нацистських переслідувань", і ветеранів військової служби, на яких поширюється дія Закону України "Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ і деяких інших осіб та їх соціальний захист" та які отримують пенсію відповідно до Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб", які переведені до центру (санаторію) безпосередньо з військово-медичних клінічних центрів, військових госпіталів, здійснюється безоплатно.

6.5. Підставою для направлення на медичну реабілітацію до центру (санаторію) є:

попереднє госпітальне лікування;

наявність медичних показань, з яких випливає, що лікування в центрі (санаторії) є більш ефективним, завершальним етапом госпітального лікування.

6.6. До центрів (санаторіїв) особи з військово-медичних клінічних центрів, військових госпіталів переводяться за рішенням директора Військово-медичного департаменту Міністерства оборони України.

6.7. Для прийняття рішення щодо переведення хворих до центрів (санаторіїв) директору Військово-медичного департаменту Міністерства оборони України начальником військово-медичного клінічного центру, військового госпіталю подаються у двох примірниках клопотання, розгорнутий витяг з історії хвороби (перевідний епікриз) та довідка ГВЛК за формою, визначеною додатком 4 до Положення про військово-лікарську експертизу в Збройних Силах України, затвердженого наказом Міністра оборони України від 14.08.2008 N 402, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17.11.2008 за N 1109/15800.

VII. Порядок відбору осіб у Центр відновлювального лікування державного підприємства Міністерства оборони України "Сакський центральний військовий клінічний санаторій ім. М. І. Пирогова"

7.1. У Центр відновлювального лікування державного підприємства Міністерства оборони України "Сакський центральний військовий клінічний санаторій ім. М. І. Пирогова" направляються особи з наслідками травм опорно-рухового апарату, хребта й спинного мозку з порушенням функцій тазових органів, центральної та периферійної нервової системи і за станом після їх оперативного лікування.

7.2. Переведення осіб з військових госпіталів у Центр відновлювального лікування державного підприємства Міністерства оборони України "Сакський центральний військовий клінічний санаторій ім. М. І. Пирогова" здійснюється за рішенням директора Військово-медичного департаменту Міністерства оборони України на підставі висновку ГВЛК за узгодженням з головним травматологом або головним нейрохірургом Міністерства оборони України. Про дату прибуття особи на медичну реабілітацію в Центр відновлювального лікування державного підприємства Міністерства оборони України "Сакський центральний військовий клінічний санаторій ім. М. І. Пирогова" керівник лікувального закладу повідомляє генерального директора державного підприємства Міністерства оборони України "Сакський центральний військовий клінічний санаторій ім. М. І. Пирогова".

VIII. Порядок відбору та направлення хворих дітей у Євпаторійський центральний дитячий клінічний санаторій

8.1. Євпаторійський центральний дитячий клінічний санаторій приймає на лікування хворих дітей до спеціалізованих відділень психоневрологічного, ортопедичного профілів, у відділення "Мати і дитина" віком від 3 до 18 років та у відділення респіраторних алергозів - від 5 до 18 років.

8.2. Попередній відбір хворих дітей проводиться СКВК при військових частинах (військових комісаріатах), а також за місцем проживання у відповідних дитячих диспансерах, поліклініках та інших закладах охорони здоров'я.

8.3. СКВК військової частини (військового комісаріату) або батьки надсилають на ім'я начальника санаторію такі документи:

клопотання командира військової частини (військового комісара) щодо виділення санаторно-курортної путівки для лікування члена сім'ї військовослужбовця, ветерана військової служби, працівника Збройних Сил України;

довідку про родинне відношення члена сім'ї до військовослужбовця, ветерана військової служби, працівника Збройних Сил України;

копію свідоцтва про народження дитини;

довідку для одержання путівки на санаторно-курортне лікування за формою N 070/о;

виписку з історії розвитку дитини за формою N 112/о, затвердженою наказом Міністерства охорони здоров'я України від 27.12.99 N 302 "Про затвердження форм облікової статистичної документації, що використовується в поліклініках (амбулаторіях)", медичної карти амбулаторного хворого за формою N 025/о, затвердженою наказом Міністерства охорони здоров'я України від 27.12.99 N 302 "Про затвердження форм облікової статистичної документації, що використовується в поліклініках (амбулаторіях)", для юнаків - вкладний листок на підлітка до медичної карти амбулаторного хворого за формою N 025-1/о, затвердженою наказом Міністерства охорони здоров'я України від 27.12.99 N 302 "Про затвердження форм облікової статистичної документації, що використовується в поліклініках (амбулаторіях)", або з карти хворого денного стаціонару поліклініки, стаціонару вдома за формою N 003-2/о, затвердженою наказом Міністерства охорони здоров'я України від 27.12.99 N 302 "Про затвердження форм облікової статистичної документації, що використовується в поліклініках (амбулаторіях)";

результати раніше проведених медичних обстежень, у тому числі рентгенівські знімки враженого сегмента;

виписку з Карти імунізації за формою N 063-1/о, затвердженою наказом Міністерства охорони здоров'я України від 27.12.99 N 302 "Про затвердження форм облікової статистичної документації, що використовується в поліклініках (амбулаторіях)".

8.4. СКВК санаторію на підставі поданих документів за наявності медичних показань приймає рішення про направлення хворої дитини, а також за необхідності стороннього догляду за дитиною його батьків (за бажанням) до санаторію і визначає термін виклику на лікування.

На підставі рішення СКВК в санаторії оформляється санаторно-курортна путівка, що надсилається на ім'я командира військової частини (військового комісара) або батьків дитини за місяць до терміну заїзду на лікування.

8.5. Централізовано через Військово-медичний департамент Міністерства оборони України путівки до Євпаторійського центрального дитячого клінічного санаторію не розподіляються.

8.6. У відділення "Мати і дитина" приймаються діти з батьками або з іншими особами, які їх замінюють.

Показаннями для направлення у відділення є середньотяжкі й тяжкі захворювання центральної та периферійної нервової системи, опорно-рухового апарату, бронхіальна астма та інші респіраторні алергози в дітей, які потребують постійного догляду.

У відділенні "Мати і дитина" батьки отримують лікування з приводу хронічних неврологічних захворювань, захворювань опорно-рухових органів, хронічних неспецифічних захворювань легенів, гінекологічних захворювань.

IX. Документи, необхідні в разі направлення осіб до центрів (санаторіїв)

9.1. Документом, що дає право на розміщення особи в центрі (санаторії), є санаторно-курортна путівка, заповнена та завірена печаткою СКВК. Крім санаторно-курортної путівки, особи, які прибувають до центру (санаторію), пред'являють:

військовослужбовці - паспорт та посвідчення особи, медичну книжку, відпускний квиток;

військовослужбовці строкової військової служби, курсанти ВНЗ для продовження лікування в центрах (санаторіях) відповідно до довідки ГВЛК - військовий квиток, медичну книжку, продовольчий атестат, грошовий атестат;

ветерани війни та особи, на яких поширюється дія Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", особи, зазначені у статтях 61 - 64 Закону України "Про жертви нацистських переслідувань", і ветерани військової служби, на яких поширюється дія Закону України "Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ і деяких інших осіб та їх соціальний захист", які отримують пенсію відповідно до Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб", - паспорт, посвідчення, яке дає право на пільги, та санаторно-курортну карту за формою N 072/о;

працівники Збройних Сил України - паспорт, санаторно-курортну карту за формою N 072/о та довідку з місця роботи (або з відповідною відміткою в санаторно-курортній путівці);

члени сімей - паспорт, який пред'являють (діти - свідоцтво про народження, яке пред'являють, та його копію, яка залишається в санаторії), санаторно-курортну карту за формою N 072/о, довідку про склад сім'ї військовослужбовця, ветерана військової служби, працівника Збройних Сил України, видану військовою частиною (військовим комісаріатом), а члени сімей військовослужбовців, які загинули (померли) або пропали безвісти під час проходження військової служби, крім того, - відповідне посвідчення про право на пільги.

9.2. Якщо члени сім'ї прибули до центру (санаторію) разом з військовослужбовцем або ветераном військової служби і вписані в його відпускний квиток або паспорт, то в цьому випадку пред'явлення довідки про родинне відношення не потрібне. У такому разі в приймальному відділенні центру (санаторію) на санаторно-курортній путівці членів сім'ї записуються номер відпускного квитка або серія і номер паспорта військовослужбовця або ветерана військової служби, ким і коли виданий документ.

9.3. Для всіх категорій осіб видається санаторно-курортна карта за формою N 072/о.

9.4. У медичній книжці та санаторно-курортній карті за формою N 072/о повинні міститися дані медичного обстеження та лікарського спостереження за хворим.

9.5. На дітей віком від 5 до 18 років, які прибули до центру (санаторію) разом з батьками на відпочинок та оздоровлення (без санаторно-курортної путівки), надаються:

довідки про родинне відношення до сім'ї військовослужбовця;

копія свідоцтва про народження;

медичні довідки на учня, який від'їжджає в оздоровчий табір, за формою N 079/о, затвердженою наказом Міністерства охорони здоров'я України від 27.12.99 N 302 "Про затвердження форм облікової статистичної документації, що використовується в поліклініках (амбулаторіях)", - для учнів загальноосвітніх навчальних закладів;

довідки лікаря-дерматолога про відсутність заразних захворювань шкіри.

9.6. Під час прийняття дитини до Євпаторійського центрального дитячого клінічного санаторію надаються:

путівка в дитячий санаторій за формою N 077/о, затвердженою наказом Міністерства охорони здоров'я України від 27.12.99 N 302 "Про затвердження форм облікової статистичної документації, що використовується в поліклініках (амбулаторіях)";

санаторно-курортна карта для дітей та підлітків за формою N 076/о, затвердженою наказом Міністерства охорони здоров'я України від 27.12.99 N 302 "Про затвердження форм облікової статистичної документації, що використовується в поліклініках (амбулаторіях)". До цієї карти додається довідка про відсутність контактів з хворим на інфекційні хвороби протягом останніх 21 днів, видана за місцем проживання та навчання;

довідка лікаря-дерматолога про відсутність заразних захворювань шкіри;

копія свідоцтва про народження.

9.7. Прибуття дітей разом з батьками до центру (санаторію) оформлюється наказом начальника центру (санаторію).

9.8. Документи, передбачені пунктами 9.5, 9.6 цього розділу, залишаються у справах центру (санаторію) і надаються під час перевірок та ревізій.

9.9. На реабілітаційне лікування особи направляються з такими документами:

клопотання з резолюцією директора Військово-медичного департаменту Міністерства оборони України;

витяг з історії хвороби (перевідний епікриз);

довідка ГВЛК;

санаторно-курортна путівка з відміткою про направлення на реабілітаційне лікування;

медична книжка;

посвідчення особи (військовий квиток) (яке пред'являється);

паспорт (який пред'являється).

На останній сторінці санаторно-курортної путівки головою ГВЛК робиться запис: "Видана безоплатно в порядку переведення з госпіталю для продовження лікування на підставі рішення директора Військово-медичного департаменту Міністерства оборони України", який засвідчується гербовою печаткою госпіталю.

X. Порядок приймання та виписування осіб з центрів (санаторіїв)

10.1. Особи приймаються до центрів (санаторіїв) і виписуються з них у строки, зазначені в санаторно-курортних путівках.

Не дозволяється зміна призначення і строку дії санаторно-курортної путівки в центрах (санаторіях) без рішення директора Військово-медичного департаменту Міністерства оборони України або його заступника.

10.2. За наявності вільних місць начальником центру (санаторію) приймаються особи на санаторно-курортне лікування не більше ніж за 5 днів раніше терміну, указаного в санаторно-курортній путівці.

Особи, які запізнилися на 1 - 5 днів, приймаються до центру (санаторію) без відновлення строку путівки. При цьому вартість путівки сплачується ними повністю.

10.3. У разі коли запізнення пов'язане з хворобою або із затриманням на шляху слідування з незалежних від особи причин, начальник центру (санаторію) відновлює строк санаторно-курортної путівки до 5 днів за довідками, виданими відповідними установами. Особи, які запізнилися до центру (санаторію) більше ніж на 5 днів, на лікування не приймаються.

10.4. Працюючим ветеранам війни і ветеранам військової служби, які прибули до центру (санаторію) на реабілітаційне лікування за переведенням з військово-медичного клінічного центру, військового госпіталю, у листі непрацездатності, виданому останніми, робиться відмітка про перебування на реабілітаційному лікуванні в центрі (санаторії).

10.5. До Євпаторійського центрального дитячого клінічного санаторію діти прибувають та вибувають з нього у супроводі батьків або інших осіб, які їх замінюють.

10.6. У разі виникнення в осіб, які користуються правом на пільгове санаторно-курортне лікування в центрах (санаторіях), під час санаторно-курортного лікування раптових захворювань, що не дають змоги їх госпіталізувати внаслідок нетранспортабельності, останні після закінчення строку санаторно-курортної путівки перебувають у центрі (санаторії) безоплатно до моменту можливості транспортування та переведення їх до госпіталю (лікарні).

10.7. Особи, які придбали санаторно-курортні путівки до центрів (санаторіїв) за договірними цінами, у разі виникнення раптового гострого захворювання в період перебування в центрі (санаторії) сплачують за додаткові дні лікування власні кошти або розраховуються в іншому порядку, передбаченому умовами договору, укладеного між суб'єктом підприємницької діяльності та центром (санаторієм).

10.8. У разі продовження строку лікування за медичними показаннями одному з подружжя, яке разом перебуває в центрі (санаторії), другому (чоловікові, дружині) на його прохання продовжується перебування в центрі (санаторії) після закінчення строку лікування з оплатою повної вартості санаторно-курортної путівки за кожний наступний день перебування в центрі (санаторії).

10.9. У разі короткочасного переведення осіб за медичними показаннями із центру (санаторію) до закладу охорони здоров'я, тимчасового від'їзду їх за викликом командування або в разі непередбачених сімейних обставин (раптове тяжке захворювання близького родича - дружини, чоловіка, дітей, батьків тощо) з наступним поверненням до центру (санаторію) дні лікування, не використані за санаторно-курортною путівкою, відновлюються, про що видається відповідний наказ начальника центру (санаторію).

10.10. У разі виписки осіб, які прибули до центру (санаторію) з продовольчими атестатами, дата зняття їх з харчування вказується, виходячи з фактичного часу перебування у центрі (санаторії).

10.11. У разі виявлення в особи, яка прибула на санаторно-курортне лікування, медичних протипоказань ВЛК центру (санаторію) складає акт у п'ятьох примірниках, з яких один направляється директору Військово-медичного департаменту Міністерства оборони України, другий - начальнику Центральної військово-лікарської комісії Міністерства оборони України, третій - командиру військової частини (військовому комісару), звідки прибув хворий, четвертий - голові СКВК, яка проводила відбір особи на санаторно-курортне лікування, п'ятий залишається в центрі (санаторії).

У разі надходження з центрів (санаторіїв) актів на осіб, у яких виявлені медичні протипоказання для санаторно-курортного лікування, Центральна військово-лікарська комісія Міністерства оборони України, командир військової частини (військовий комісар), звідки прибула особа до центру (санаторію), проводять за кожним актом розслідування причин неправильного направлення на санаторно-курортне лікування та надають інформацію до Військово-медичного департаменту Міністерства оборони України про вжиття відповідних заходів.

10.12. Особи, які прибувають до центрів (санаторіїв) з протипоказаннями, що надалі виявляються ВЛК центру (санаторію), на санаторно-курортне лікування не приймаються.

Строк, протягом якого встановлюються протипоказання для перебування особи на санаторно-курортному лікуванні, не повинен перевищувати 5 днів з моменту його приїзду на лікування до центру (санаторію).

10.13. У разі евакуації до місця проживання осіб, які мають протипоказання для перебування на санаторно-курортному лікуванні, центр (санаторій) повинен сприяти у придбанні проїзних квитків, доставці на залізничний вокзал, аеропорт за рішенням ВЛК забезпечити супроводжуючим.

Усі витрати, пов'язані з евакуацією і супроводом осіб до місця проживання, проводяться за рахунок закладу, що необґрунтовано видав санаторно-курортну карту за формою N 072/о.

Якщо протипоказання до санаторно-курортного лікування виникли під час перебування особи в центрі (санаторії), оплата витрат з евакуації особи до місця проживання здійснюється за рахунок центру (санаторію).

10.14. Інформація щодо осіб, які прибули з протипоказаннями до центрів (санаторіїв), фіксується у спеціальному пронумерованому, прошнурованому журналі.

XI. Порядок приймання до центрів (санаторіїв) разом з батьками на відпочинок та оздоровлення дітей військовослужбовців, ветеранів військової служби та працівників Збройних Сил України (за винятком Євпаторійського центрального дитячого клінічного санаторію)

11.1. До центрів (санаторіїв) приймаються діти військовослужбовців, ветеранів військової служби та працівників Збройних Сил України віком від 5 до 18 років за санаторно-курортними путівками для членів сімей військовослужбовців (ветеранів військової служби).

11.2. До центрів (санаторіїв) за можливості розміщення та організації харчування за рішенням начальника центру (санаторію) приймаються діти військовослужбовців, ветеранів військової служби, працівників Збройних Сил України, які прибули на санаторно-курортне лікування за путівками, але не мають відповідної санаторно-курортної путівки на дитину, тобто поза межами кошторису Міністерства оборони України. Діти розміщуються в кімнаті разом з батьками за рахунок додаткового розгортання місць.

При цьому батьки подають відповідний рапорт (заяву) начальнику центру (санаторію) щодо прибуття на санаторно-курортне лікування разом з дітьми. Адміністрація центру (санаторію) зобов'язана ознайомити батьків з умовами розміщення, харчування та їх обов'язками по догляду за дітьми.

Оплата санаторно-курортного лікування дітей у такому випадку здійснюється відповідно до калькуляції витрат, розрахованої на підставі фактичних витрат на конкретний період року та встановленої наказом начальника центру (санаторію).

11.3. Під час приймання до центру (санаторію) батьки повинні мати на дітей документи, передбачені розділом IX цієї Інструкції.

11.4. Діти в центрах (санаторіях) забезпечуються харчуванням, постільною білизною, спортивним інвентарем, можливістю користуватись ігровою кімнатою, невідкладною медичною допомогою. З ними організовується та проводиться культурно-масова та спортивна робота.

11.5. Діти в центрах (санаторіях), в яких не передбачені штатом лікарі-педіатри, лікуванням не забезпечуються, плата за нього не стягується.

XII. Порядок розрахунків за санаторно-курортні путівки

12.1. Закупівля та забезпечення санаторно-курортними путівками здійснюються в межах коштів, передбачених Міністерству оборони України на зазначену мету в державному бюджеті на відповідний рік.

12.2. За рахунок коштів, виділених з державного бюджету, санаторно-курортними путівками до центрів (санаторіїв) забезпечуються:

12.2.1. З оплатою 25 % їх вартості:

військовослужбовці (крім військовослужбовців строкової військової служби);

особи, на яких поширюється дія Закону України "Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ і деяких інших осіб та їх соціальний захист" та які отримують пенсію відповідно до Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб";

члени сімей осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною (дружина (чоловік) і діти віком до 18 років).

12.2.2. З оплатою 50 % їх вартості:

члени сімей військовослужбовців (крім військовослужбовців строкової військової служби);

члени сімей військовослужбовців, які загинули (померли) або пропали безвісти під час проходження військової служби (крім військовослужбовців строкової військової служби). До таких членів сімей належать: батьки, дружина (чоловік), неповнолітні діти, а також діти-інваліди та інваліди з дитинства (незалежно від їх віку), які отримують пенсію в разі втрати годувальника відповідно до Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб";

члени сімей осіб, на яких поширюється дія Закону України "Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ і деяких інших осіб та їх соціальний захист".

Належність до членів сім'ї та їх вік підтверджуються свідоцтвом про народження дитини (паспортом) та довідкою кадрового органу військової частини (військового комісаріату) за місцем обліку.

12.2.3. Батьки, що прибувають на санаторно-курортне лікування разом з дитиною до Євпаторійського центрального дитячого клінічного санаторію у відділення "Мати і дитина", за свою путівку сплачують:

батько (мати) - військовослужбовець, ветеран військової служби - 25 % вартості путівки;

мати (батько) - член сім'ї військовослужбовця, ветерана військової служби - 50 % вартості путівки;

працівники Збройних Сил України та їх діти здійснюють оплату за санаторно-курортне лікування в порядку, визначеному галузевою угодою між Міністерством оборони України та Центральним комітетом Всеукраїнської профспілки працівників Збройних Сил України.

У разі продовження строку лікування дитини більше 30 днів батьки, що супроводжують дитину, за додаткові дні перебування в санаторії проводять їх оплату, виходячи з розміру плати за санаторно-курортне лікування на одну особу. Її розмір встановлюється наказом начальника санаторію.

12.2.4. Путівки до центрів (санаторіїв) видаються безоплатно:

військовослужбовцям, які направляються до центрів (санаторіїв) для продовження лікування відповідно до висновків ГВЛК після лікування у військово-медичних клінічних центрах, військових госпіталях;

військовослужбовцям, які проходять строкову військову службу, курсантам ВНЗ за наявності медичних показань відповідно до висновку ГВЛК після лікування у військово-медичних клінічних центрах, військових госпіталях;

військовослужбовці (працівники Збройних Сил України), які надають медичну допомогу хворим на активні форми туберкульозу, працюють із живими збудниками туберкульозу чи матеріалами, що їх містять, - щороку (із січня по грудень). На санаторно-курортних путівках для цих осіб головою СКВК робиться запис: "Безоплатна. Військовослужбовець (працівник Збройних Сил України) протитуберкульозного закладу. Довідка з місця служби (роботи) від "___" 20__ року N ______", який засвідчується підписом голови СКВК та печаткою СКВК;

військовослужбовці, які захворіли на туберкульоз унаслідок виконання службових обов'язків, - щороку (із січня по грудень);

дітям військовослужбовців (крім військовослужбовців строкової військової служби), ветеранів військової служби, ветеранів війни та осіб, на яких поширюється дія Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", осіб, зазначених у статтях 61 - 64 Закону України "Про жертви нацистських переслідувань" та які отримують пенсію відповідно до Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб", - до Євпаторійського центрального дитячого клінічного санаторію;

інвалідам з числа осіб, на яких поширюється дія Закону України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей" та які отримують пенсію відповідно до Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб", - щороку (із січня по грудень);

особам, зазначеним у статтях 61 - 64 Закону України "Про жертви нацистських переслідувань", які отримують пенсію відповідно до Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб", - щороку (із січня по грудень);

ветеранам війни та особам, на яких поширюється дія Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" та які отримують пенсію відповідно до Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб", з них:

інвалідам війни - позачергово щороку (із січня по грудень);

інвалідам війни I групи та інвалідам I групи внаслідок захворювання, пов'язаного з проходженням військової служби, у разі направлення на санаторно-курортне лікування та супроводжуючій особі (без права на лікування). Інвалідів війни I групи та інвалідів I групи внаслідок захворювання, пов'язаного з проходженням військової служби, не можуть супроводжувати особи, які не досягли 18-річного віку, та інваліди I групи. Якщо інвалід I групи здатний обслуговувати себе самостійно, про це видається довідка лікувально-профілактичного закладу;

учасникам бойових дій - щороку (із січня по грудень);

учасникам війни, особам, на яких поширюється дія Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", - один раз на два роки;

особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, - першочергово щороку (із січня по грудень).

12.2.5. Працівники Збройних Сил України забезпечуються санаторно-курортними путівками в кількості та на умовах, визначених галузевою угодою між Міністерством оборони України та Центральним комітетом Всеукраїнської профспілки працівників Збройних Сил України.

12.3. Відшкодування витрат санаторно-курортним закладам Міністерства оборони України за послуги з санаторно-курортного лікування, які надаються інвалідам, ветеранам війни, особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, особам, на яких поширюється дія Законів України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей", "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", особам, зазначеним у статтях 61 - 64 Закону України "Про жертви нацистських переслідувань", які отримують пенсію відповідно до Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб", здійснюється в централізованому порядку Департаментом фінансів Міністерства оборони України. На цих путівках Військово-медичним департаментом Міністерства оборони України робиться запис, який засвідчується печаткою для санаторно-курортних путівок: "Безоплатна. Видана ветерану війни - пенсіонеру Міністерства оборони України. Повна вартість путівки оплачена централізовано".

На санаторно-курортних путівках, виданих на супроводжуючу особу, військовим комісаріатом робиться запис, який засвідчується печаткою СКВК: "Супровідник".

12.4. Військовослужбовці, які звільнені з лав Збройних Сил України та отримують пенсію відповідно до Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб", але не мають права на пільгове санаторно-курортне лікування відповідно до Законів України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", "Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ і деяких інших осіб та їх соціальний захист", забезпечуються санаторно-курортними путівками за заявками військових комісаріатів з оплатою їх собівартості.

12.5. Військовослужбовцям, пенсіонерам з числа військовослужбовців і членам їх сімей інших військових формувань, утворених відповідно до законів України, санаторно-курортні путівки до центрів (санаторіїв) надаються на підставі укладених двосторонніх договорів між Військово-медичним департаментом Міністерства оборони України та медичною службою відповідного військового формування або їх окремих звернень до Військово-медичного департаменту Міністерства оборони України за підписом начальника медичної служби відповідного військового формування.

При цьому оплата за санаторно-курортні путівки здійснюється відповідно до Порядку надання медичної допомоги у військово-медичних закладах і взаєморозрахунків за неї між військовими формуваннями, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18.10.99 N 1923 (із змінами), безпосередньо центру (санаторію), виходячи з розміру плати за санаторно-курортне лікування на одну особу.

Військово-медичним департаментом Міністерства оборони України на такій путівці робиться запис: "Підлягає сплаті за собівартістю", який засвідчується печаткою цього департаменту для санаторно-курортних путівок. У центрі (санаторії) на цій путівці зазначаються номер платіжного доручення та сума перерахованих коштів, належність до військових формувань, утворених відповідно до закону.

12.6. Особам, які не користуються правом на лікування в центрах (санаторіях), санаторно-курортні путівки реалізовуються центрами (санаторіями) за договірними цінами, але не нижче собівартості.

12.7. Компенсація за доплату, пов'язану з поліпшенням умов проживання в центрі (санаторії), та за продовження строку лікування не здійснюється.

12.8. За надання одній особі або сім'ї палати (номера) з поліпшеними умовами розміщення стягується додаткова плата, розмір якої визначений наказом начальника центру (санаторію).

12.9. Повернення коштів особам за невикористані дні лікування в разі дострокового від'їзду з центру (санаторію) здійснюється:

у разі відкликання з відпустки в установленому чинним законодавством України порядку;

за сімейними обставинами та з інших поважних причин, які підтверджені відповідними документами (телеграма, лист тощо);

на підставі повідомлення про раптове захворювання (смерть) близьких родичів (дружини, чоловіка, дітей, батьків) або осіб, які перебувають на утриманні;

у зв'язку з переведенням до госпіталю (лікарні).

12.10. Розрахунок з центрами (санаторіями) за санаторно-курортне лікування інвалідів, ветеранів війни, осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, осіб, на яких поширюється дія Законів України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей", "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", "Про жертви нацистських переслідувань", які отримують пенсію відповідно до Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб", Департамент фінансів Міністерства оборони України здійснює за фактичне використання ними календарних днів. За осіб, які супроводжують інвалідів війни I групи та інвалідів I групи внаслідок захворювання, пов'язаного з проходженням військової служби, Департамент фінансів Міністерства оборони України здійснює розрахунок тільки за проживання та харчування.

12.11. Закупівля санаторно-курортних путівок для військовослужбовців, ветеранів війни та осіб, на яких поширюється дія Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", осіб, зазначених у статтях 61 - 64 Закону України "Про жертви нацистських переслідувань", і ветеранів військової служби, на яких поширюється дія Закону України "Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ і деяких інших осіб та їх соціальний захист", які отримують пенсію відповідно до Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб", в санаторно-курортні заклади Міністерства охорони здоров'я України, інших центральних органів виконавчої влади, здійснюється відповідно до чинного законодавства України.

12.12. У разі якщо особи, зазначені в пункті 1.2 розділу I цієї Інструкції, мають право на санаторно-курортне лікування за кількома законами, їм надається право вибору в забезпеченні санаторно-курортною путівкою за одним із них.

12.13. Особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, санаторно-курортна путівка чи путівка на відпочинок надається згідно з Законом України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" в порядку, визначеному постановою Кабінету Міністрів України від 16.05.2000 N 800 "Про затвердження Положення про організацію оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи".

12.14. Забезпечення санаторно-курортними путівками інвалідів з числа військовослужбовців строкової військової служби, які отримують пенсію відповідно до Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб", здійснюється Міністерством соціальної політики України згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 22.02.2006 N 187 "Про затвердження Порядку забезпечення санаторно-курортними путівками деяких категорій громадян органами праці та соціального захисту населення" (із змінами).

 

Заступник Міністра оборони України -
керівник апарату

В. П. Омельянчук

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали