АДМІНІСТРАЦІЯ ДЕРЖАВНОЇ ПРИКОРДОННОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

11.04.2012

м. Київ

N 241


Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
27 квітня 2012 р. за N 652/20965

Про затвердження Інструкції щодо організації приймання та зберігання декларацій про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру, поданих особовим складом Державної прикордонної служби України

З метою реалізації положень статті 12 Закону України "Про засади запобігання і протидії корупції" (Декларація N 3206-VI) відповідно до Порядку зберігання документів і використання відомостей, зазначених у декларації про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру, та відомостей щодо відкриття валютного рахунка в установі банку-нерезидента, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 січня 2012 року N 16 (Постанова N 16),

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Інструкцію щодо організації приймання та зберігання декларацій про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру (Декларація N 3206-VI), поданих особовим складом Державної прикордонної служби України (далі - Інструкція), що додається.

2. Управлінню внутрішньої безпеки забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

Голова Державної прикордонної
служби України
генерал армії України

М. М. Литвин


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Адміністрації Державної прикордонної служби України
11.04.2012 N 241

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
27 квітня 2012 р. за N 652/20965


ІНСТРУКЦІЯ
щодо організації приймання та зберігання декларацій про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру (Декларація N 3206-VI), поданих особовим складом Державної прикордонної служби України

1. Ця Інструкція визначає порядок зберігання декларації про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру (Декларація N 3206-VI) (далі - Декларація), яка подається особовим складом Державної прикордонної служби України, - військовослужбовцями, які належать до посадових або службових осіб, державними службовцями, працівниками, які відповідно до посадових інструкцій належать до посадових або службових осіб, у тому числі які займають посади, визначені Переліком військових посад Державної прикордонної служби України, які в мирний час можуть бути заміщені цивільними особами на умовах строкового трудового договору, затвердженим наказом Адміністрації Державної прикордонної служби України від 08 серпня 2011 року N 572 (Перелік N 572), зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 31 серпня 2011 року за N 1025/19763 (далі - Декларант).

2. Декларанти подають Декларації (Декларація N 3206-VI) за місцем їх служби (роботи) до кадрового підрозділу органу Державної прикордонної служби України, де зберігаються та ведуться їх особові справи.

3. Бланки Декларації виготовляються Декларантами, які відповідно до Закону України "Про засади запобігання і протидії корупції" (Декларація N 3206-VI) заповнюють і подають декларації шляхом роздрукування або копіювання їх на папері формату А4 за формою, наведеною в додатку до зазначеного Закону (Декларація N 3206-VI) (включаючи примітку (Декларація N 3206-VI)). Бланк складається з 10 сторінок.

4. Заповнену Декларацію (Декларація N 3206-VI) Декларант подає визначеній службовій особі кадрового підрозділу, яка реєструє її у журналі обліку декларацій про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру (додаток 1), оформлює та видає Декларанту довідку про подання декларації про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру (додаток 2).

5. Після реєстрації Декларація за бажанням Декларанта у присутності службової особи, зазначеної у пункті 4 цієї Інструкції, може бути ним поміщена у конверт, який у заклеєному вигляді передається для зберігання в особовій справі.

6. Декларація (Декларація N 3206-VI) зберігається в особовій справі Декларанта, а при наявності більше ніж одного примірника - у першому примірнику.

7. Управління контролю та документального забезпечення Міжнародно-правового департаменту Адміністрації Держприкордонслужби, підрозділи документального забезпечення органів Державної прикордонної служби ведуть облік запитів щодо надання відомостей, зазначених у Деклараціях, у порядку, встановленому законодавством.

 

Начальник управління
внутрішньої безпеки
генерал-майор

Ю. І. Облаухов


 

Додаток 1
до Інструкції щодо організації приймання та зберігання декларацій про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру, поданих особовим складом Державної прикордонної служби України


ЖУРНАЛ
обліку декларацій про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру (Декларація N 3206-VI)

N
з/п

Прізвище та ініціали

Підрозділ

Дата подання декларації (Декларація N 3206-VI)

Підпис про отримання довідки про подання декларації (Декларація N 3206-VI)

Відмітка про надання інформації

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Додаток 2
до Інструкції щодо організації приймання та зберігання декларацій про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру, поданих особовим складом Державної прикордонної служби України


ДОВІДКА
про подання декларації про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру (Декларація N 3206-VI)

Видана _______
                                                                      (посада, прізвище, ім'я та по батькові декларанта)

про те, що ним "___"..20__ р. подано декларацію про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру (Декларація N 3206-VI), про що у журналі обліку декларацій здійснено відповідний запис за N ___.

Співробітник кадрового підрозділу

_______
                 (звання)

______
(підпис)

_
             (ініціали та прізвище)

"___" 20__ року

 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали