Додаткова копія: Про затвердження Інструкції з організації експлуатації, зберігання технічних засобів телекомунікацій Національної поліції України

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

24.09.2018

м. Київ

N 780

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
20 березня 2019 р. за N 280/33251

Про затвердження Інструкції з організації експлуатації, зберігання технічних засобів телекомунікацій Національної поліції України

Відповідно до Законів України "Про Національну поліцію" (Закон N 580-VIII), "Про телекомунікації", підпунктів 54 (Постанова N 877), 59 пункту 4 Положення про Національну поліцію України (Постанова N 877), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2015 року N 877, та з метою вдосконалення організації експлуатації, зберігання технічних засобів телекомунікацій Національної поліції України

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Інструкцію з організації експлуатації, зберігання технічних засобів телекомунікацій Національної поліції України, що додається.

2. Управлінню взаємодії з Національною поліцією Міністерства внутрішніх справ (Соколовський О. О.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Голову Національної поліції України.

 

Міністр

А. Б. Аваков

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова Національної
поліції України

С. М. Князєв

Керівник Секретаріату
Спільного представницького
органу сторони роботодавців
на національному рівні

Р. В. Іллічов

Голова СПО
об'єднань профспілок

Г. В. Осовий

В. о. директора виконавчої
дирекції Фонду соціального
страхування України

С. В. Нестеров

Голова Державної служби України
з питань безпечності харчових
продуктів та захисту споживачів

В. Лапа

Голова Державної служби
України з питань праці

Р. Чернега

Міністр соціальної політики України

А. Рева

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства внутрішніх справ України
24 вересня 2018 року N 780

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
20 березня 2019 р. за N 280/33251

Інструкція
з організації експлуатації, зберігання технічних засобів телекомунікацій Національної поліції України

I. Загальні положення

1. Ця Інструкція визначає правила організації та проведення заходів, які спрямовані на підтримку та забезпечення безперебійної роботи технічних засобів телекомунікацій (обладнання (засоби) відеоконференцзв'язку, системи (засоби) радіозв'язку, пеленгації, радіо- та радіотехнічного контролю та інші види (типи) технічних засобів, які використовуються для організації обміну інформацією (даними) між органами (підрозділами) поліції в телекомунікаційних мережах (далі - ТЗТ)), призначених для організації зв'язку та обміну інформацією (даними) в центральному органі управління поліції та його структурних підрозділах, міжрегіональних територіальних органах Національної поліції та їх територіальних (відокремлених) підрозділах, територіальних органах поліції в Автономній Республіці Крим та м. Севастополі, областях та м. Києві, органах поліції охорони, на підприємствах, в установах, організаціях, що належать до сфери управління Національної поліції України (далі - органи (підрозділи) поліції), зберігання технічних засобів телекомунікацій.

2. У цій Інструкції терміни вживаються в таких значеннях:

введення в експлуатацію - організаційно-технічні заходи, за результатами яких підтверджується готовність ТЗТ до використання за призначенням, оформлені в установленому законодавством порядку;

відповідальна особа - особа з числа поліцейських, державних службовців та працівників, які обіймають штатні посади в органах (підрозділах) поліції, на яких покладено обов'язки з організації обслуговування та/або експлуатації ТЗТ;

гарантійний строк - строк, протягом якого виробник (продавець, виконавець або будь-яка третя особа) бере на себе зобов'язання про здійснення безоплатного ремонту або заміни відповідної продукції у зв'язку з введенням її в обіг;

експлуатація ТЗТ - організаційно-технічні заходи із збереження, використання за призначенням ТЗТ, обслуговування, усунення несправностей (пошкоджень, недоліків), продовження ресурсу роботи, списання;

заявочне усунення несправностей (пошкоджень, недоліків) ТЗТ - усунення несправностей (пошкоджень, недоліків), яке здійснюється на вимогу користувача для відновлення придатності ТЗТ до використання в разі незначних несправностей (пошкоджень, недоліків), які не вимагають програмного втручання чи заміни їх складових частин;

зберігання ТЗТ - короткострокове або довгострокове зберігання ТЗТ в установлених місцях з дотриманням вимог нормативно-технічної документації з цього питання і з проведенням відповідного технічного обслуговування;

надійність ТЗТ - здатність ТЗТ виконувати задані та обумовлені виробником функції, зберігаючи свої експлуатаційні показники відповідно до заданих режимів роботи та умов використання;

оперативний облік ТЗТ - облік ТЗТ, які знаходяться у користуванні та/або на зберіганні в органі (підрозділі) поліції;

перевірка технічного стану ТЗТ - захід, спрямований на визначення придатності ТЗТ до використання за призначенням і виявлення техніки, яка потребує відновлення ресурсу або списання;

післягарантійне усунення несправностей (пошкоджень, недоліків) ТЗТ - усунення несправностей (пошкоджень, недоліків) ТЗТ, яке здійснюється після закінчення гарантійного строку відповідно до законодавства України;

технічне обслуговування ТЗТ (далі - ТО ТЗТ) - комплекс заходів з підтримання робочого стану ТЗТ під час підготовки, зберігання, транспортування та використання за призначенням.

Інші терміни вживаються в значеннях, визначених у Законах України "Про телекомунікації", "Про Державну службу спеціального зв'язку та захисту інформації України", "Про радіочастотний ресурс України".

3. Організаційно-технічні заходи, спрямовані на підтримання та забезпечення безперебійної роботи ТЗТ, охоплюють такі дії:

1) отримання ТЗТ, перевірку їх технічного стану, введення ТЗТ в експлуатацію та передання їх посадовій особі, відповідальній за зберігання ТЗТ;

2) дотримання порядку допуску відповідальних осіб до експлуатації ТЗТ;

3) організацію обслуговування та усунення несправностей (пошкоджень, недоліків) ТЗТ;

4) організацію зберігання ТЗТ;

5) організацію списання ТЗТ;

6) збирання та узагальнення експлуатаційних відомостей про надійність ТЗТ у процесі їх експлуатації;

7) ведення експлуатаційної та облікової документації ТЗТ;

8) планування витрат на організацію експлуатації ТЗТ;

9) інформування щодо витрат на організацію експлуатації ТЗТ.

4. Виконання заходів з організації експлуатації ТЗТ досягається завдяки:

1) додержанню правил прийняття в експлуатацію і передання в користування ТЗТ;

2) своєчасності технічного обслуговування ТЗТ;

3) систематичному контролю технічного стану ТЗТ;

4) своєчасному і повному забезпеченню експлуатації ТЗТ запасними частинами, витратними матеріалами;

5) своєчасному проведенню інструктажів з вимог експлуатації ТЗТ та постійному підвищенню кваліфікації спеціалістів зв'язку та телекомунікацій, інших відповідальних осіб;

6) правильності зберігання ТЗТ;

7) вивченню, узагальненню та впровадженню передового досвіду експлуатації ТЗТ.

5. ТЗТ слід утримувати в належному стані, у постійній готовності до роботи і використовувати за призначенням з додержанням правил експлуатації.

6. ТЗТ, які можуть застосовуватися в телекомунікаційних мережах загального користування України, мають бути внесені до переліку технічних засобів, які можуть застосовуватися в телекомунікаційних мережах загального користування України, відповідно до Положення про порядок визначення переліку технічних засобів, які можуть застосовуватися в технічних мережах загального користування України, та погодження застосування засобів телекомунікацій, не внесених до цього переліку, затвердженого наказом Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України від 17 березня 2014 року N 115 (Положення N 115), зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 10 квітня 2014 року за N 405/25182.

7. ТЗТ, у тому числі радіоелектронні засоби та випромінювальні пристрої, що належать до пристроїв короткого радіусу дії (WiFi, Bluetooth, SRD, RFID (NFS) (далі - апаратура), мають відповідати нормам, що регулюють використання деяких типів радіоелектронних засобів або випромінювальних пристроїв, для їх експлуатації відповідно до вимог частин другої, восьмої статті 30 Закону України "Про радіочастотний ресурс України" (на бездозвільній та безоплатній основі), що наведені у додатку до Переліку радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, на експлуатацію яких потрібен дозвіл на експлуатацію радіоелектронного засобу або випромінювального пристрою, затвердженого рішенням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації України, від 23 грудня 2014 року N 844 (Перелік N 844), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19 лютого 2015 року за N 201/26646.

Апаратура має відповідати вимогам Технічного регламенту з електромагнітної сумісності обладнання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2015 року N 1077 (Постанова N 1077).

Інформацію про конкретні типи апаратури (продукції, до складу якої входять радіоелектронні засоби), що можуть застосовуватися на території України у смугах радіочастот загального користування, наведено у Реєстрі радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, що можуть застосовуватися на території України в смугах радіочастот загального користування, який ведеться відповідно до Положення про порядок і форму ведення реєстру радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, що можуть застосовуватися на території України в смугах радіочастот загального користування, затвердженого рішенням Національної комісії з питань регулювання зв'язку України від 03 листопада 2005 року N 117, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 грудня 2005 року за N 1574/11854 (у редакції рішення Національної комісії з питань регулювання зв'язку України від 10 листопада 2011 року N 637 (Рішення N 637)).

Радіоелектронні засоби, випромінювальні пристрої, що можуть застосовуватися на території України у смугах радіочастот спеціального користування мають бути внесені до Реєстру радіоелектронних засобів, випромінювальних пристроїв, який веде Генеральний штаб Збройних Сил України відповідно до статті 25 Закону України "Про радіочастотний ресурс України". Внесення органами (підрозділами) поліції до Реєстру радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, що можуть застосовуватися на території України у смугах радіочастот спеціального користування, типів радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв визначено наказом Міністерства внутрішніх справ від 01 листопада 2016 року N 015, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 01 березня 2017 року за N 278/30146.

II. Отримання ТЗТ, перевірка їх технічного стану, введення ТЗТ в експлуатацію та закріплення їх за посадовими особами, відповідальними за зберігання ТЗТ

1. Надходження ТЗТ оформлюється у встановленому законодавством порядку структурним підрозділом органу поліції, на який покладено функції щодо експлуатації та обслуговування ТЗТ, шляхом оформлення акта приймання-передачі основних засобів за формою, затвердженою наказом Міністерства фінансів України від 13 вересня 2016 року N 818 "Про затвердження типових форм з обліку та списання основних засобів суб'єктами державного сектору та порядку їх складання" (Порядок N 818), зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 07 жовтня 2016 року за N 1336/29466 (далі - наказ Мінфіну N 818). Акт передається до підрозділу фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку.

2. Передання ТЗТ з одного органу поліції до іншого здійснюється відповідно до Положення про порядок передачі об'єктів права державної власності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 вересня 1998 року N 1482.

3. Розподіл ТЗТ між підрозділами органів поліції здійснюється за наказом керівника органу поліції з дотриманням вимог законодавства України.

4. ТЗТ, які не потребують монтажу та налагоджувальних робіт (послуг), вважаються введеними в експлуатацію з дати затвердження акта введення в експлуатацію основних засобів за формою, затвердженою наказом Мінфіну N 818 (Порядок N 818) (далі - акт введення в експлуатацію основних засобів). Після оформлення акт введення в експлуатацію основних засобів разом з технічною документацією щодо ТЗТ передається до підрозділу фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку.

5. ТЗТ, які потребують проведення монтажних і налагоджувальних робіт (послуг), вважаються введеними в експлуатацію з дати затвердження акта введення в експлуатацію основних засобів за формою, затвердженою наказом Мінфіну N 818 (Порядок N 818), та акта технічного стану (додаток 1), які оформлюються після закінчення монтажних та/або налагоджувальних робіт (послуг) та за наявності відповідної виконавчої документації.

6. Інформацію про введення в експлуатацію ТЗТ заносять до інвентарної картки обліку об'єкта основних засобів зв'язку (Порядок N 818) та інвентарної картки групового обліку основних засобів (Порядок N 818), форму якої затверджено наказом Мінфіну N 818.

7. Заборонено введення в експлуатацію несправних та неукомплектованих ТЗТ. Такі ТЗТ приймають на тимчасове зберігання та згідно з дефектним актом (додаток 2) повертають виробнику (постачальнику, підряднику, виконавцю) відповідно до законодавства України.

8. Підготовку до експлуатації ТЗТ в органах (підрозділах) поліції проводить підрозділ зв'язку та телекомунікацій, у разі потреби - представник виробника (постачальника, підрядника, виконавця) з дотриманням вимог експлуатаційно-технічної документації, правил монтажу електротехнічного устаткування, пожежної безпеки, нормативно-правових актів з охорони праці.

У разі відсутності в органі (підрозділі) поліції підрозділу зв'язку та телекомунікацій заходи щодо підготовки ТЗТ до експлуатації проводить відповідальна особа, за потреби - представник виробника (постачальника, підрядника, виконавця).

9. У разі переміщення ТЗТ в межах органу поліції складається акт внутрішнього переміщення основних засобів за формою, затвердженою наказом Мінфіну N 818 (Порядок N 818). Акт складається у трьох примірниках, один примірник передається до підрозділу фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку, два інших, по одному примірнику для кожного, - залишаються у матеріально відповідальних осіб (та/або відповідальних осіб за зберігання ТЗТ).

III. Порядок допуску посадових осіб із числа поліцейських, державних службовців та працівників, що обіймають штатні посади в органах (підрозділах) поліції, до експлуатації ТЗТ (крім телефонних і факсових апаратів)

1. До експлуатації ТЗТ допускаються відповідальні особи, які пройшли навчання щодо правил експлуатації ТЗТ, склали відповідні заліки, пройшли стажування і оволоділи практичними навичками роботи з ними в обсягах покладених на них обов'язків.

2. Підготовка особового складу з вивчення ТЗТ, правил експлуатації та заходів безпеки здійснюється відповідно до тематичних планів зі службової підготовки та індивідуальних планів стажування перед призначенням на посаду, затверджених в установленому порядку.

3. Керівник підрозділу зв'язку та телекомунікацій у системі службової підготовки перевіряє знання з правил експлуатації ТЗТ (функціональних і принципових схем обладнання, принципів організації зв'язку, тактико-технічних характеристик ТЗТ, порядку підготовки і використання техніки за призначенням, уміння практично працювати та виконувати регламентні роботи, усувати нескладні пошкодження, знання нормативних документів з експлуатації ТЗТ), практичні навички та визначає можливість допуску особового складу до експлуатації ТЗТ. Результати прийняття заліків відображають у журналі обліку відвідування та успішності поліцейських зі службової підготовки.

4. Керівники органів (підрозділів) поліції допускаються до обслуговування та експлуатації ТЗТ після навчання та перевірки знань з питань охорони праці.

5. До обслуговування та експлуатації ТЗТ допускаються відповідальні особи, які мають необхідні навички в роботі та відповідну кваліфікацію, пройшли медичний огляд, навчання і перевірку знань з питань охорони праці, інструктаж з питань охорони праці відповідно до вимог Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, затвердженого наказом Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 26 січня 2005 року за N 15, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15 лютого 2005 року за N 231/10511 (далі - Типове положення).

6. Перед виконанням робіт та обслуговуванням ТЗТ відповідальна особа повинна пройти навчання відповідно до Типового положення.

7. Відповідальна особа з обслуговування та експлуатації ТЗТ повинна:

виконувати правила внутрішнього трудового розпорядку;

користуватися спецодягом та засобами індивідуального захисту;

виконувати доручену керівником роботу, з виконання якої проведено інструктаж;

не виконувати робіт, які суперечать нормативно-правовим актам з охорони праці;

вміти надавати домедичну допомогу потерпілим від нещасних випадків;

вміти користуватися первинними засобами пожежогасіння;

не допускати в робочу зону сторонніх осіб;

забезпечити виконання нормативно-правових актів з охорони праці, дбати про особисту безпеку і здоров'я, а також про безпеку і здоров'я оточення в процесі виконання будь-яких робіт.

Перевірка знань нормативно-правових актів з охорони праці осіб, які безпосередньо обслуговують, організовують експлуатацію ТЗТ, здійснюється один раз на рік, а осіб, які тільки використовують у своїй повсякденній діяльності ТЗТ, - один раз на 3 роки.

8. Відповідальні особи органів (підрозділів) поліції з числа поліцейських у разі перерви в роботі більше ніж на 30 календарних днів (інші працівники та державні службовці - понад 60 днів) допускаються до самостійної експлуатації ТЗТ після проведення позапланового інструктажу та перевірки знань з питань охорони праці.

IV. Перевірка технічного стану ТЗТ

1. Перевірка технічного стану ТЗТ проводиться з метою визначення їх придатності до використання за призначенням і виявлення ТЗТ, які потребують відновлення ресурсу або списання.

2. Перевірка технічного стану ТЗТ проводиться:

1) після відпрацювання строків експлуатації, установлених підприємством-виробником;

2) після перебування ТЗТ на тривалому зберіганні;

3) у разі аварійних пошкоджень, які потребують проведення ремонтних робіт;

4) у разі передання ТЗТ до іншого органу поліції.

3. Для перевірки технічного стану ТЗТ наказом керівника цього органу (підрозділу) поліції створюється постійно діюча комісія у складі представників підрозділу зв'язку та телекомунікацій та підрозділу, у якому ТЗТ експлуатуються. Перевірку технічного стану ТЗТ комісія проводить у присутності матеріально відповідальної особи (та/або відповідальної за зберігання ТЗТ особи) у підрозділі, в якому експлуатуються ТЗТ.

У разі відсутності в органі (підрозділі) поліції підрозділу зв'язку та телекомунікацій до складу комісії призначається відповідальна особа.

4. Комісія зобов'язана:

1) перевірити комплектність ТЗТ;

2) визначити технічний стан ТЗТ;

3) установити строк фактичного перебування ТЗТ в експлуатації, кількість усунених пошкоджень для відновлення робочого стану;

4) скласти акт технічного стану ТЗТ;

5) зробити у журналі технічного обслуговування та контролю технічного стану ТЗТ запис про результати перевірки їх технічного стану.

5. Перевірка технічного стану ТЗТ, які відпрацювали строк служби, проводиться у період проведення їх планового ТО ТЗТ або під час підготовки до списання.

У разі відповідності всіх технічних характеристик вимогам експлуатаційної документації строк експлуатації таких ТЗТ продовжується.

V. Організація проведення робіт з ТО ТЗТ

1. Експлуатація ТЗТ ґрунтується на раціональному використанні ресурсів і засобів обслуговування, організації функцій контролю і управління, автоматизації процесів збору, обліку і обробки інформації та передбачає проведення ТО ТЗТ, яке здійснюється шляхом підтримки технічних і експлуатаційних характеристик ТЗТ, які забезпечують їх функціонування із заданою ефективністю.

2. Збирання та узагальнення інформації про наявність працездатних (та/або непрацездатних) ТЗТ в органах (підрозділах) поліції, строки відновлення і якість їх роботи організовують:

у центральному органі управління поліції - Департамент зв'язку та телекомунікацій Національної поліції України;

у територіальному органі поліції - підрозділ зв'язку та телекомунікацій;

у міжрегіональному територіальному органі Національної поліції - відповідальна особа.

3. ТО ТЗТ проводять відповідальні особи, у разі потреби - представники виробника (постачальника, підрядника) відповідно до законодавства України.

4. Обсяг і періодичність виконання заходів з ТО ТЗТ визначаються експлуатаційною документацією ТЗТ.

5. ТО ТЗТ проводиться планово-попереджувальним методом, який передбачає:

1) щоденне ТО ТЗТ (далі - ТО N 1), яке проводиться на ТЗТ, які працюють безперервно або з перервами не більше ніж одна доба. Виконують відповідальні особи, які користуються ТЗТ або забезпечують цілодобове функціонування ТЗТ.

ТО N 1 передбачає виконання таких робіт:

зовнішній огляд;

чищення ТЗТ без їх розкриття (за потреби);

перевірку надійності механічних кріплень (з'єднань);

перевірку робочого стану ТЗТ в заданому режимі;

2) планове ТО ТЗТ (далі - ТО N 2), яке проводиться на ТЗТ, які працюють безперервно або періодично. Виконують працівники (з числа поліцейських, державних службовців та осіб, які виконують функції з обслуговування) органів (підрозділів) поліції, що забезпечують обслуговування ТЗТ.

ТО N 2 передбачає виконання таких робіт:

роботу за обсягом ТО N 1;

перевірку робочого стану окремих вузлів за вбудованими пристроями, необхідне налагодження та регулювання;

вимір окремих параметрів і приведення у відповідність до вимог експлуатаційно-технічної документації;

чистку окремих вузлів, з'єднань, контактів;

проведення планових робіт в обсязі, передбаченому експлуатаційною документацією, заміна несправних елементів, перевірка і поповнення працюючими елементами, блоками тощо.

Планування та проведення ТО N 2 має передбачати мінімальний час перерви в роботі діючих ТЗТ.

6. Інформація щодо проведеного ТО ТЗТ та контролю ТЗТ вноситься до журналу технічного обслуговування та контролю технічного стану технічних засобів телекомунікацій Національної поліції України (додаток 3).

7. Якщо здійснити роботи з обслуговування ТЗТ власними силами не можна, обслуговування ТЗТ здійснюють представники виробника (постачальника, підрядника, виконавця) відповідно до законодавства України.

VI. Усунення несправностей (пошкоджень, недоліків) ТЗТ

1. Необхідність усунення несправностей (пошкоджень, недоліків) ТЗТ визначається під час проведення ТО ТЗТ та/або у разі відмови в процесі експлуатації.

2. Виведення ТЗТ з роботи на час усунення несправностей (пошкоджень, недоліків) погоджує керівник органу (підрозділу) поліції. Забезпечення функціонування ТЗТ здійснюється шляхом використання підмінного фонду, альтернативних мереж.

3. Насамперед відновлюються загальностанційні несправності (пошкодження) ТЗТ, так звані аварійні, що призвели до виходу з ладу ТЗТ в цілому (групове обладнання автоматичних телефонних станцій, групове обладнання мультиплексорів та маршрутизаторів, комплекс відображення камер зовнішнього відеоспостереження, кабельна лінія зв'язку, ретранслятор).

4. Залежно від ступеня спрацювання і старіння, характеру несправності, складності та обсягу робіт, необхідних для відновлення робочого стану ТЗТ, усунення несправностей (пошкоджень) поділяється на заявочне і гарантійне.

5. Заявочне усунення несправностей (пошкоджень) проводить підрозділ зв'язку та телекомунікацій органу поліції, у разі відсутності такого підрозділу - відповідальна особа на місці експлуатації ТЗТ.

6. Гарантійне усунення несправностей (пошкоджень) проводиться відповідно до законодавства України про захист прав споживачів.

VII. Організація метрологічного забезпечення ТЗТ

1. Для вимірювання параметрів ТЗТ у разі потреби під час їх підготовки до використання за призначенням, ТО ТЗТ, ремонту і зберігання застосовуються засоби вимірювальної техніки, які відповідають вимогам щодо точності, регламентованим для таких засобів, у встановлених умовах їх експлуатації відповідно до Закону України "Про метрологію та метрологічну діяльність" (Закон N 1314-VII), Технічного регламенту законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 січня 2016 року N 94 (Постанова N 94).

2. Повірку законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації, проводять:

наукові метрологічні центри, які мають міжнародно визнані калібрувальні та вимірювальні можливості за відповідними видами та підвидами вимірювань, та/або із застосуванням національних еталонів;

наукові метрологічні центри та повірочні лабораторії, уповноважені на проведення повірки відповідних засобів.

VIII. Зберігання ТЗТ

1. Організація належного зберігання ТЗТ покладається на керівника органу поліції, у якому вони зберігаються.

2. Зберігання ТЗТ здійснюється відповідно до вимог класу захисту (захисту від проникнення твердих предметів, пилу та води), наведених у їх експлуатаційній документації.

3. Залежно від стійкості до дії довкілля, ТЗТ може зберігатись в опалюваних і неопалюваних приміщеннях (сховищах), під навісами та на відкритих майданчиках відповідно до їх експлуатаційної документації.

4. Складські приміщення (сховища) для зберігання ТЗТ мають забезпечувати їх повну схоронність і видачу у будь-який час у встановлений термін.

5. В опалюваних приміщеннях (сховищах) зберігаються ТЗТ, що містять електронні елементи, а саме: телефонні станції, телефонні апарати, апаратуру ущільнення, радіостанції, електронні засоби контролю (електронні браслети), радіорелейні станції, телевізійну апаратуру, засоби спеціального зв'язку, апаратуру звукозапису та гучномовного зв'язку, телеуправління та телесигналізації, вимірювальну апаратуру, акумуляторні батареї (нікель-метал-гідридні, літій-іонні), випрямні пристрої, а також запасні частини та витратні матеріали до зазначених ТЗТ.

6. У неопалюваних сховищах (приміщеннях) можуть зберігатися електростанції, кабелі, акумулятори сухі і сухо заряджені кислотні (свинцеві) та лужні (залізонікелеві), ізоляційні матеріали, латексні вироби, лакофарбові матеріали та їх розчини, луги та інші хімікати.

7. Під навісами та на відкритих майданчиках можуть зберігатися кабелі для підземних ліній зв'язку, лінійне майно для прокладання постійних повітряних та підземних ліній зв'язку. При цьому металеві вироби, не захищені фарбою, мають бути покриті антикорозійним мастилом.

Зберігання кабельної продукції на барабанах під навісами дозволяється за умови захисту їх кінців від проникнення вологи (із запаяними наконечниками).

8. Утримання у справному стані та збереження ТЗТ під час зберігання забезпечується:

1) належним обладнанням, утриманням та використанням складських приміщень із розрахунку обладнання, що зберігається, та видів ТЗТ;

2) ретельним кількісним і якісним прийняттям ТЗТ, які надходять на зберігання, та їх матеріальним обліком;

3) підготовкою місць зберігання і підтримання у них умов, які послаблюють вплив навколишнього середовища;

4) проведенням періодичного технічного обслуговування ТЗТ;

5) проведенням відповідальними особами періодичних перевірок стану, умов і місць зберігання ТЗТ;

6) належною організацією загальної та пожежної охорони складів, дотриманням правил пожежної безпеки.

9. ТЗТ слід зберігати залежно від їх виду і призначення, розміщувати в складських приміщеннях (сховищах) у повному комплекті та постійній готовності до використання.

Вилучення з ТЗТ комплектувальних виробів і окреме їх зберігання допускається з письмового дозволу керівника органу поліції.

IX. Збирання та узагальнення відомостей про надійність ТЗТ у процесі експлуатації

1. Збирання, обробка та аналіз відомостей про надійність ТЗТ проводяться з метою:

1) виявлення блоків, вузлів, агрегатів, компонентів ТЗТ та інших елементів, які, виходячи з ладу, зупиняють їх роботу;

2) виявлення причин відмов і несправностей (пошкоджень) ТЗТ, розроблення і впровадження заходів щодо їх усунення;

3) розроблення методичних рекомендацій щодо ведення експлуатаційної документації для вдосконалення технічного обслуговування ТЗТ.

2. Інформацію про надійність ТЗТ збирають, аналізують і обробляють:

у центральному органі управління поліції - Департамент зв'язку та телекомунікацій Національної поліції України;

у територіальному органі поліції - підрозділ зв'язку та телекомунікацій;

у міжрегіональному територіальному органі Національної поліції України - відповідальна особа.

3. Зведена інформація про надійність ТЗТ від органів поліції подається до Департаменту зв'язку та телекомунікацій Національної поліції України на вимогу для підготовки пропозицій щодо вдосконалення, розвитку телекомунікаційних мереж Національної поліції України. Інформація має бути повною, достовірною.

4. З метою оцінювання надійності ТЗТ організовують їх експлуатаційні випробування, у процесі яких проводяться збирання та аналіз інформації про вихід з ладу та пошкодження.

5. Збирання інформації про вихід з ладу та пошкодження ТЗТ під час експлуатації здійснюється за журналом технічного обслуговування та контролю технічного стану ТЗТ.

6. Зміни конструкції або технічного рішення ТЗТ, які випускаються серійно, не допускаються.

7. Списання ТЗТ в органах (підрозділах) поліції здійснюється в порядку, встановленому законодавством України.

X. Облік експлуатації ТЗТ

1. Для забезпечення контролю експлуатації ТЗТ особи, відповідальні за зберігання ТЗТ, ведуть експлуатаційну документацію.

2. В органах поліції ведеться така експлуатаційна документація на ТЗТ:

журнал технічного обслуговування та контролю технічного стану ТЗТ;

журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці (додаток 4);

журнал реєстрації інструктажів з питань пожежної безпеки (додаток 5);

абонентська картка установчо-виробничої автоматичної телефонної станції або телекомунікаційної мережі загального користування (додаток 6);

журнал обслуговування заявок про несправності (пошкодження) технічних засобів телекомунікацій (додаток 7);

кросовий журнал внутрішніх розподільчих кабельних мереж та грімсмуг установчо-виробничої автоматичної телефонної станції (додаток 8);

кросовий журнал номерів телефонів установчо-виробничої автоматичної телефонної станції (додаток 9);

журнал перевірки робочого стану апаратури електроживлення (додаток 10);

паспорт розподільчої (телекомунікаційної) шафи (додаток 11) (за наявності такої шафи).

3. Разом з експлуатаційною документацією обов'язково зберігаються:

акт технічного стану;

акт введення в експлуатацію основних засобів;

дефектний акт (за наявності).

4. У процесі експлуатації ТЗТ у журналі технічного обслуговування та контролю технічного стану ТЗТ відображається така інформація:

1) умови зберігання ТЗТ;

2) облік несправностей у процесі експлуатації із зазначенням елементів, що вийшли з ладу;

3) зауваження щодо експлуатації та аварійних випадків;

4) вимірювання основних технічних характеристик під час експлуатації та зберігання;

5) результати перевірок посадовими особами технічного стану.

5. Зміни в експлуатаційній документації ТЗТ недопустимі.

6. У разі передання ТЗТ від однієї матеріально відповідальної особи до іншої складається акт технічного стану.

7. Якщо ТЗТ вийшли з ладу або некомплектні, складається окремий акт технічного стану ТЗТ, який додається до експлуатаційної документації ТЗТ.

XI. Порядок планування витрат на організацію експлуатації ТЗТ та інформування про наявність та потребу в ТЗТ

1. Заявки про потребу в ТЗТ від органів поліції формуються відповідно до табеля належності на ТЗТ кожним підрозділом поліції і направляються один раз на рік протягом першого півріччя для узагальнення до Департаменту зв'язку та телекомунікацій Національної поліції України.

У подальшому зведену заявку про потребу в ТЗТ для органів поліції Департамент зв'язку та телекомунікацій Національної поліції України направляє до Департаменту управління майном Національної поліції України для врахування під час формування показників бюджету на наступний рік.

2. Табель належності на ТЗТ розробляється на підставі чинних норм належності ТЗТ на кожний підрозділ поліції та затверджується керівником органу поліції і направляється один раз на рік протягом першого півріччя для узагальнення до Департаменту зв'язку та телекомунікацій Національної поліції України.

3. Інформацію про витрати коштів на утримання технічних засобів телекомунікацій Національної поліції України та на оплату телекомунікаційних послуг (додаток 12) подає підрозділ зв'язку та телекомунікацій, у разі його відсутності - відповідальна особа після погодження з підрозділом фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку (в частині загального обсягу грошових коштів, витрачених на утримання, поліпшення ТЗТ), щороку до Департаменту зв'язку та телекомунікацій Національної поліції України станом на 31 грудня не пізніше 20 січня наступного за звітним року.

4. Інформацію про наявність ТЗТ в органах (підрозділах) поліції подає підрозділ зв'язку та телекомунікацій, у разі його відсутності - відповідальна особа щороку до Департаменту зв'язку та телекомунікацій Національної поліції України станом на 31 грудня не пізніше 20 січня наступного за звітним року.

 

Начальник Управління
взаємодії з Національною
поліцією МВС України

О. О. Соколовський

 

Додаток 1
до Інструкції з організації експлуатації, зберігання технічних засобів телекомунікацій Національної поліції України
(пункт 5 розділу II)

 

ЗАТВЕРДЖУЮ
_______
                                   (посада)
_______
                          (спеціальне звання)
_______
                             (підпис, прізвище)

"___" 20 __ року

М. П.

АКТ N _____
технічного стану

Комісія у складі:
голови
_
                                                                        (посада, спеціальне звання, прізвище, ініціали)
та її членів
_
_
_,
                                                       (посада, спеціальне звання, прізвище, ініціали кожного члена комісії)
призначена наказом начальника
_,
                                                           (найменування органу (підрозділу) поліції, дата, номер наказу)
провела перевірку технічного стану технічних засобів телекомунікацій _
_
                                                                          (назва технічних засобів телекомунікацій)

У ході перевірки технічного стану та вивчення формулярів (паспортів) та інших документів комісія встановила:

1. Технічно-експлуатаційні показники:

1.1. Рік (дата) виготовлення __

1.2. Заводський, інвентарний номер _________

1.3. Номер паспорта _______

1.4. Первинна вартість _____

1.5. Введено в експлуатацію (дата) _______

1.6. Знаходиться в експлуатації (років, місяців) _________

1.7. Має напрацювання з початку експлуатації (циклів, годин) ________
_

1.8. Встановлено:

ресурс (годин)

строк експлуатації (років, місяців) _______

гарантійне напрацювання (годин) ________

гарантійний строк (років, місяців) ________

1.9. Виконано технічних обслуговувань (дата) _________

1.10. Знаходиться в експлуатації після останнього технічного обслуговування (рік, місяць)
_

1.11. Напрацювання після останнього технічного обслуговування (годин, км пробігу)
_

2. Комплектність __________

3. Технічний стан __________

4. Причини дострокового спрацювання або пошкодження ___________

Обсяг необхідних робіт _____

5. Потребує модернізації або заміни, з яких причин _____

6. Пропозиції комісії _______

Голова комісії

______
(підпис, прізвище, ініціали)

 

Члени комісії:

______
(підпис, прізвище, ініціали)

 

 

______
(підпис, прізвище, ініціали)

 

 

______
(підпис, прізвище, ініціали)

 

Акт складено на ______ арк. в _________ прим.

 

Додаток 2
до Інструкції з організації експлуатації, зберігання технічних засобів телекомунікацій Національної поліції України
(пункт 7 розділу II)

 

ЗАТВЕРДЖУЮ
Керівник __
                                        (органу (підрозділу) поліції)
___________
                     (спеціальне звання, підпис, ініціали, прізвище)

"___" 20__ року

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

На обладнання ,
                                                                                     (назва технічних засобів телекомунікацій)
яке перебуває в експлуатації _
                                                                                     (найменування органу (підрозділу) поліції)

Відповідальна особа _______
                                                                                  (посада, спеціальне звання, прізвище, ініціали)

Заводський N _________ Рік випуску ___ Комплектність
_

Комісія у складі:
голова _______,
члени ________
провела технічний огляд
та комплектність обладнання
                                                                                                   (назва технічних засобів телекомунікацій)
_

Встановила:

1. Технічний стан _________
                                                             (відповідає (не відповідає) технічним вимогам, недоліки, зауваження)

2. Комплектність __________
                                                          (відповідає (не відповідає) вимогам технічного устаткування, зауваження)

_

Висновок комісії

На підставі технічного огляду та комплектності _________
                                                                                                                          (недоліки технічного стану та комплектності)
_

Технічний засіб телекомунікацій
повернути постачальнику __
                                                                                                                       (найменування постачальника)

Відповідальний за зберігання, комплектність
технічних засобів телекомунікацій
_
                                                                                (посада, звання, прізвище, ініціали, підпис)

Додаток. Експлуатаційна документація на _______ арк. (за наявності)

Голова _______
                                                                                                   (прізвище, підпис)

Члени _______
                                                                                                   (прізвище, підпис)

Представник постачальника (за потреби) _
                                                                                                                                    (прізвище, підпис)

 

Додаток 3
до Інструкції з організації експлуатації, зберігання технічних засобів телекомунікацій Національної поліції України
(пункт 6 розділу V)

ЖУРНАЛ
технічного обслуговування та контролю технічного стану технічних засобів телекомунікацій Національної поліції України

_
(найменування органу (підрозділу) поліції)

 

Розпочато "___" 20__ року

Закінчено "___" 20__ року

Розділ I
Облік технічного обслуговування

Дата проведення

Назва технічних засобів телекомунікацій

Назва робіт, які необхідно виконати

Виявлені несправності, усунені під час виконання робіт. Відмітка про виконання робіт

Ініціали, прізвище працівника, який виконував роботи

Підпис особи, яка перевірила виконані роботи. Виявлені недоліки

Відмітка про усунення недоліків. Ініціали, прізвище особи, яка усунула недоліки

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розділ II
Контроль технічного стану технічних засобів телекомунікацій Національної поліції України

Дата, посада, ініціали, прізвище особи, що перевіряє

Назва технічних засобів телекомунікацій

Виявлені недоліки і зауваження, підпис особи, що перевіряє

Відмітка про усунені недоліки, підпис особи, яка усунула недоліки

1

2

3

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 4
до Інструкції з організації експлуатації, зберігання технічних засобів телекомунікацій Національної поліції України
(пункт 2 розділу X)

ЖУРНАЛ
реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці

_
(найменування органу (підрозділу) поліції)

 

Розпочато "___" 20__ року

Закінчено "___" 20__ року

N
з/п

Дата проведення інструктажу

Прізвище, ініціали, підпис особи, яку інструктують

Професія, посада особи, яку інструктують

Вид, назва інструктажу

Причина проведення інструктажу

Прізвище, ініціали, підпис особи, що проводила інструктаж

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 5
до Інструкції з організації експлуатації, зберігання технічних засобів телекомунікацій Національної поліції України
(пункт 2 розділу X)

ЖУРНАЛ
реєстрації інструктажів з питань пожежної безпеки

_
(найменування органу (підрозділу) поліції)

 

Розпочато "___" 20__ року

Закінчено "___" 20__ року

N
з/п

Дата проведення інструктажу

Прізвище, ініціали, підпис особи, яку інструктують

Професія, посада особи, яку інструктують

Вид, назва інструктажу

Причина проведення інструктажу

Прізвище, ініціали, підпис особи, що проводила інструктаж

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 6
до Інструкції з організації експлуатації, зберігання технічних засобів телекомунікацій Національної поліції України
(пункт 2 розділу X)

 

АБОНЕНТСЬКА КАРТКА
установчо-виробничої автоматичної телефонної станції або телекомунікаційної мережі загального користування

Абонент
N ________

Встановлено "___" 20__ року
Місцезнаходження: місто _________, вулиця ___________,
буд. N ______,
найменування органу (підрозділу) поліції
_,
поверх _________, номер кабінету _______,
посада _______,
прізвище, ініціали __________
Знято "___" 20__ року
Встановлення категорії автоматичного міжміського зв'язку:
__    __________    _________
   (номер категорії)                (дата)                               (дата, номер розпорядження)

Шафа

Грімсмуга

Розподілення

Рамка переходу

Примітки

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зворотний бік

N порту

Тип апарата

Кількість консолей, ємність

Примітки

1

2

3

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заповнив ______
                                   (підпис, прізвище, ініціали)

 

Додаток 7
до Інструкції з організації експлуатації, зберігання технічних засобів телекомунікацій Національної поліції України
(пункт 2 розділу X)

ЖУРНАЛ ОБСЛУГОВУВАННЯ
заявок про несправності (пошкодження) технічних засобів телекомунікацій

_
(найменування органу (підрозділу) поліції)

 

Розпочато "___" 20__ року

Закінчено "___" 20__ року

Число, місяць, рік

Час

Найменування ТЗТ, номер телефону

Зміст заявки

Характер пошкодження

Місце встановлення

Результат вимірювання лінії

місцезнаходження органу (підрозділу)

номер кабінету

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Передано для усунення

Усунено

Що виявлено під час усунення пошкодження

Тривалість пошкодження

Примітка

час

кому (прізвище)

дата

час

прізвище, підпис

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 8
до Інструкції з організації експлуатації, зберігання технічних засобів телекомунікацій Національної поліції України
(пункт 2 розділу X)

КРОСОВИЙ ЖУРНАЛ
внутрішніх розподільчих кабельних мереж та грімсмуг
установчо-виробничої автоматичної телефонної станції

_
(найменування органу (підрозділу) поліції)

 

Розпочато "___" 20__ року

Закінчено "___" 20__ року

Номер грімсмуги / номер пари

Номери

Дані рамки переходу, грімсмуги, номер розподільчої шафи, розподілення

Найменування абонента, місце встановлення зв'язку

Примітка

телефонів

безпосереднього зв'язку

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 9
до Інструкції з організації експлуатації, зберігання технічних засобів телекомунікацій Національної поліції України
(пункт 2 розділу X)

КРОСОВИЙ ЖУРНАЛ
номерів телефонів установчо-виробничої автоматичної телефонної станції

_
(назва технічного засобу телекомунікацій)

_
(найменування органу (підрозділу) поліції)

 

Розпочато "___" 20__ року

Закінчено "___" 20__ року

У порядку збільшення нумерації номерів

Дані рамки переходу, грімсмуги, номер розподільчої шафи, розподілення

Найменування абонента та місце встановлення зв'язку

Примітка

телефонів

безпосереднього зв'язку

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 10
до Інструкції з організації експлуатації, зберігання технічних засобів телекомунікацій Національної поліції України
(пункт 2 розділу X)

ЖУРНАЛ
перевірки робочого стану апаратури електроживлення

_
(найменування органу (підрозділу) поліції)

 

Розпочато "___" 20__ року

Закінчено "___" 20__ року

N з/п

Дата

Запис про перевірку робочого стану / порушення в роботі апаратури електроживлення

Прізвище, ініціали, підпис

Запис особи, що перевіряє, прізвище, підпис

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 11
до Інструкції з організації експлуатації, зберігання технічних засобів телекомунікацій Національної поліції України
(пункт 2 розділу X)

ПАСПОРТ РОЗПОДІЛЬЧОЇ (ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНОЇ) ШАФИ N ______

Місцезнаходження ____
Гранична ємність шафи ___________ Вулична або в приміщенні (підкреслити)
Конструкція, матеріал _
Спосіб установлення __
Місце розташування ___
Дата установлення "___" ____
Шафу введено в експлуатацію за актом N ______ від
Особливі помітки _____
Паспорт складено _____
                                                                     (прізвище, ініціали, дата)

Відповідальний за технічний облік лінійних споруд _

 

1. Дані магістрального кабелю зв'язку

Номер абонента

Номер магістралі

Розподілення

Номер абонента

Номер магістралі

Розподілення

Номер абонента

Номер магістралі

Розподілення

Номер абонента

Номер магістралі

Розподілення

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шафа N ________ Громовідвід N ___
або 2-й клас розподілення з ________ по із шафи N _

Шафа N РОЗПОДІЛЕННЯ ______

Номер абонента

Розподілення

Магістраль

Номер абонента

Розподілення

Магістраль

Номер абонента

Розподілення

Магістраль

Номер абонента

Розподілення

Магістраль

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шафа N __________       Розподілення __________

Місцезнаходження розподільчих коробок

Номери розподільчих коробок

Нумерація включених пар для 5-парних кабелів і паралельних коробок

Розподільчу коробку встановлено

Місце розташування розподільчої коробки

місцезнаходження

на відстані від шафи (м)

дата

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 12
до Інструкції з організації експлуатації, зберігання технічних засобів телекомунікацій Національної поліції України
(пункт 3 розділу XI)

ІНФОРМАЦІЯ
про витрати коштів на утримання технічних засобів телекомунікацій Національної поліції України та на оплату телекомунікаційних послуг

_
(найменування органу (підрозділу) поліції)

у 20__ році та проект потреби в асигнуваннях на 20__ рік

N з/п

Назва витрат

Витрати у 20__ році, тис. грн

Потреба на 20__ рік
тис. грн

кількість

тариф

розрахункові витрати

фактично сплачено за рахунок

заборгованість, що утворилась за звітний період

кількість

розрахункові витрати

загального фонду

спеціального фонду

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

Обслуговування:

 

1.1

кабельних ліній зв'язку

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2

телефонних станцій (АТС)

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3

каналоутворюючої апаратури

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4

персональних ЕОМ

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5

технічних засобів телекомунікацій:

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5.1

маршрутизаторів

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5.2

мультиплексорів

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5.3

комутаторів

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5.4

медіаконверторів

 

 

 

 

 

 

 

 

1.6

пристроїв безперебійного живлення

 

 

 

 

 

 

 

 

1.7

акумуляторних батарей

 

 

 

 

 

 

 

 

1.8

серверного обладнання (що використовується для організації зв'язку)

 

 

 

 

 

 

 

 

1.9

реєстраторів документування мовленнєвої інформації

 

 

 

 

 

 

 

 

1.10

засобів документального зв'язку

 

 

 

 

 

 

 

 

1.11

засобів електронного контролю

 

 

 

 

 

 

 

 

1.12

систем відеоспостереження

 

 

 

 

 

 

 

 

1.13

систем відеоконференцзв'язку

 

 

 

 

 

 

 

 

1.14

спеціальних ситуаційних автомобілів:

 

 

 

 

 

 

 

 

1.14.1

технічних засобів телекомунікацій

 

 

 

 

 

 

 

 

1.14.2

систем відеоспостереження

 

 

 

 

 

 

 

 

1.14.3

систем радіозв'язку

 

 

 

 

 

 

 

 

1.14.4

систем безперебійного електроживлення

 

 

 

 

 

 

 

 

1.15

аудіовізуальних комплексів

 

 

 

 

 

 

 

 

1.16

антено-фідерних пристроїв

 

 

 

 

 

 

 

 

1.17

засобів радіозв'язку

 

 

 

 

 

 

 

 

1.18

систем заземлення

 

 

 

 

 

 

 

 

1.19

іншої апаратури або систем (обов'язково вказати у разі наявності)

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього за пунктом 1

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Телекомунікаційні послуги:

 

2.1

Одноразові витрати:

 

2.1.1

за надання в користування (встановлення) телефонних номерів телекомунікаційної мережі загального користування

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.2

за налаштування технічних засобів телекомунікацій

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.3

за організацію підключення каналів передавання даних

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.4

за організацію лінії безпосереднього зв'язку

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.5

за надання технічних умов

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.6

інші (обов'язково вказати у разі наявності)

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього за пунктом 2.1

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2

Абонентська плата за надання в користування:

 

2.2.1

телеграфних каналів

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.2

каналів тональної частоти

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.3

точки доступу до мережі передавання даних

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.4

ліній безпосереднього зв'язку (вказати тип ліній)

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.5

технічних засобів телекомунікацій (вказати тип обладнання, устаткування, засобів)

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.6

ліній за скороченим номером "102"

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.7

з'єднувальних ліній

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.8

B(P)RI-потоків

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.9

SIP-trunk

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.10

телефонних номерів телекомунікаційної мережі загального користування

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.11

радіоточок

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.12

послуг телебачення (кабельного, супутникового)

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.13

кабельних каналізацій електрозв'язку (із зазначенням довжини, км)

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.14

послуг "0-800"

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.15

інше (обов'язково вказати у разі наявності)

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього за пунктом 2.2

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3

Інтернет

 

2.3.1

доступу до мережі Інтернет по виділеній лінії

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.2

доступу до комутованого Інтернету xDSL

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.3

доступу до мережі Інтернет з використанням ресурсів рухомого (мобільного) зв'язку

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.4

бездротового доступу до мережі Інтернет

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.5

інше (обов'язково вказати у разі наявності)

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього за пунктом 2.3

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4

Рухомий (мобільний) зв'язок:

 

2.4.1

мобільний телефонний зв'язок

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4.2

послуги рухомого (мобільного) зв'язку, що використовуються для:

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4.2.1

GPS-позиціювання транспортних засобів

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4.2.2

працездатності засобів електронного контролю

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4.2.3

роботи з інформаційними ресурсами Національної поліції

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4.3

інше (обов'язково вказати у разі наявності)

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього за пунктом 2.4

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5

Розмови

 

2.5.1

з телефонних номерів телекомунікаційної мережі загального користування на напрямки:

 

2.5.1.1

міські

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5.1.2

міжміські

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5.1.3

міжнародні

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5.1.4

операторів рухомого (мобільного) зв'язку

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5.2

з телефонних номерів відомчої мережі на напрямки:

 

2.5.2.1

міські

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5.2.2

міжміські

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5.2.3

міжнародні

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5.2.4

на операторів рухомого (мобільного) зв'язку

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5.3

телеграфні

 

2.5.4

інше (обов'язково вказати у разі наявності)

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього за пунктом 2.5

 

 

 

 

 

 

 

 

2.6

Оренда:

 

2.6.1

кабельної каналізації

 

 

 

 

 

 

 

 

2.6.2

приміщень під засоби зв'язку

 

 

 

 

 

 

 

 

2.6.3

місця для антено-щоглових споруд

 

 

 

 

 

 

 

 

2.6.4

місць у стійках для встановлення технічних засобів телекомунікацій та інших спеціальних пристроїв

 

 

 

 

 

 

 

 

2.6.5

інше (обов'язково вказати у разі наявності)

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього за пунктом 2.6

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього за пунктом 2

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Поштові послуги:

 

3.1

фельд'єгерського зв'язку

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2

спецзв'язку

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3

інше (обов'язково вказати у разі наявності)

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього за пунктом 3

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

Ремонт:

 

4.1

засобів зв'язку (вказати тип обладнання у разі наявності)

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2

кабельних ліній зв'язку

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3

придбання ремонткомплектів

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4

інше (обов'язково вказати у разі наявності)

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього за пунктом 4

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Розвиток: модернізація, прокладання, створення:

 

5.1

проектування (розписати у разі наявності)

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2

прокладання волоконно-оптичних ліній зв'язку

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3

прокладання інших типів ліній зв'язку

 

 

 

 

 

 

 

 

5.4

створення систем (розписати у разі наявності)

 

 

 

 

 

 

 

 

5.5

модернізація (розписати у разі наявності)

 

 

 

 

 

 

 

 

5.6

інше (обов'язково вказати у разі наявності)

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього за пунктом 5

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Витрати на утримання комплексів системи відеофіксації колісних транспортних засобів з розпізнаванням номерних знаків та перевірка їх за розшуковими реєстрами

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Інше (розписати)

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього за пунктом 7

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього витрат за пунктами 1 - 7

 

 

 

 

 

 

 

 

Заборгованість станом
на 01.01.20__, Усього

 

 

 

 

 

 

 

 

заборгованість станом
на 01.01.20__, за пунктом 1

 

 

 

 

 

 

 

 

заборгованість станом
на 01.01.20__, за пунктом 2

 

 

 

 

 

 

 

 

заборгованість станом
на 01.01.20__, за пунктом 3

 

 

 

 

 

 

 

 

заборгованість станом
на 01.01.20__, за пунктом 4

 

 

 

 

 

 

 

 

заборгованість станом
на 01.01.20__, за пунктом 5

 

 

 

 

 

 

 

 

заборгованість станом
на 01.01.20__, за пунктом 6

 

 

 

 

 

 

 

 

заборгованість станом
на 01.01.20__, за пунктом 7

 

 

 

 

 

 

 

 

Керівник підрозділу зв'язку
та телекомунікацій
(відповідальна особа, на яку покладено
зазначені функції)
____
            (звання, підпис, прізвище, ініціали)

"___" 20__ року

ПОГОДЖЕНО

Керівник підрозділу фінансового
забезпечення та бухгалтерського обліку
____
             (звання, підпис, прізвище, ініціали)

"___" 20__ року
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали