Шановні партнери! Всі ціни, інформація про наявність та терміни доставки документів актуальні.


Додаткова копія: Про затвердження Інструкції з організації оздоровлення та відпочинку дітей у Дитячому закладі оздоровлення та відпочинку Збройних Сил України

МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

07.06.2019

м. Київ

N 300

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
07 серпня 2019 р. за N 875/33846

Про затвердження Інструкції з організації оздоровлення та відпочинку дітей у Дитячому закладі оздоровлення та відпочинку Збройних Сил України

Відповідно до Законів України "Про оздоровлення та відпочинок дітей", "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей", з метою забезпечення організованого оздоровлення та відпочинку дітей військовослужбовців та працівників Збройних Сил України в Дитячому закладі оздоровлення та відпочинку Збройних Сил України

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Інструкцію з організації оздоровлення та відпочинку дітей у Дитячому закладі оздоровлення та відпочинку Збройних Сил України, що додається.

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства оборони України від 14 вересня 2015 року N 483 "Про затвердження Інструкції про порядок направлення дітей для оздоровлення та відпочинку до Дитячого оздоровчого табору імені Юрія Гагаріна за рахунок бюджетних коштів" (Наказ N 483), зареєстрований у Міністерстві юстиції України 01 жовтня 2015 року за N 1173/27618.

3. Генеральному штабу Збройних Сил України забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

Міністр оборони України

С. Полторак

ПОГОДЖЕНО:

 

Уповноважений Верховної
Ради України з прав людини

Л. Денісова

Міністр соціальної політики України

А. Рева

В. о. Міністра охорони
здоров'я України

У. Супрун

Голова Центрального комітету
профспілки працівників
Збройних Сил України

В. Добровольський

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства оборони України
07 червня 2019 року N 300

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
07 серпня 2019 р. за N 875/33846

ІНСТРУКЦІЯ
з організації оздоровлення та відпочинку дітей у Дитячому закладі оздоровлення та відпочинку Збройних Сил України

I. Загальні положення

1. Ця Інструкція визначає порядок організації оздоровлення та відпочинку дітей військовослужбовців та працівників Збройних Сил України в Дитячому закладі оздоровлення та відпочинку Збройних Сил України.

Дитячий заклад оздоровлення та відпочинку Збройних Сил України (далі - ДЗОВ) є дитячим закладом оздоровлення та відпочинку, в якому діти, які направляються на оздоровлення та відпочинок, беруть участь у виховних, патріотичних, оздоровчих, розважально-ігрових програмах, спортивних змаганнях, набувають досвіду громадської діяльності та спілкування з однолітками з різних регіонів України.

2. Терміни, використані у цій Інструкції, вживаються в таких значеннях:

відпочинкові послуги - заходи, спрямовані на організацію дозвілля дітей із дотриманням періоду активного та пасивного відпочинку, організацію раціонального харчування та забезпечення умовами проживання, що відповідають вимогам;

оздоровлення - комплекс спеціальних заходів соціального, виховного, медичного, гігієнічного, спортивного характеру, спрямованих на поліпшення та зміцнення фізичного і психічного здоров'я дітей, що здійснюються у ДЗОВ протягом оздоровчої зміни;

оздоровча зміна - період перебування дитини в ДЗОВ (не менше ніж 21 день), протягом якого дитина отримує послуги з оздоровлення та відпочинку;

послуги з оздоровлення - надання у ДЗОВ комплексу спеціальних видів допомоги соціального, виховного, медичного, гігієнічного, спортивного характеру, спрямованих на відновлення та поліпшення фізичного і психічного здоров'я дитини;

путівка до ДЗОВ - документ, який засвідчує право дитини на отримання послуг з оздоровлення та відпочинку, визначає умови перебування в такому закладі, вартість і перелік послуг з оздоровлення та відпочинку для однієї дитини в конкретному закладі.

Інші терміни вживаються у значеннях, наведених у Законі України "Про оздоровлення та відпочинок дітей".

3. Оздоровлення та відпочинок дітей у ДЗОВ здійснюються відповідно до державних соціальних стандартів оздоровлення та відпочинку дітей.

4. До ДЗОВ за відсутності медичних протипоказань направляються діти віком від 7 до 18 років. Протипоказаннями для направлення дітей у ДЗОВ є такі:

усі захворювання в гострому періоді;

відкриті форми туберкульозу;

набуті, вроджені та операційні пороки серця і судин без порушення гемодинаміки (зараховуються за висновком лікарсько-консультативної комісії);

ендокринні захворювання без стійкої компенсації протягом останніх трьох місяців та тлі лікування, а також із наявністю тяжких ускладнень (цукровий діабет І типу, тиреотоксикоз, хронічна ниркова недостатність, гіпопаратиреоз, тяжке морбідне ускладнене ожиріння, гормонально активні пухлини ендокринних залоз), гіпоглікемічний синдром унаслідок гіперінсулінізму;

реконвалесценти після перенесених міокардитів протягом трьох років, після операції апендициту, пахових і стегнових гриж протягом шести місяців, після тонзилектомії протягом шести місяців;

захворювання крові і кровоутворювальних органів у гострому періоді;

залишкові явища травм черепа (лікворно-гіпертензійні, церебростенічні синдроми), залишкові явища органічних захворювань центральної нервової системи, паралічі, гіперкінези;

епілепсія та епілептичні напади;

тяжкі психічні розлади;

виразкова хвороба шлунка і дванадцятипалої кишки;

гострий нефрит-пієлонефрит, нирковокам'яна хвороба, вроджені аномалії, які супроводжуються порушенням функцій нирок;

деформація опорно-рухового апарату із порушенням рухових функцій (зараховуються за висновком лікарсько-консультативної комісії);

ювенільні кровотечі;

усі інфекційні і паразитарні захворювання очей і шкіри;

бактеріоносійство;

злоякісні новоутворення.

5. Організація оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки (далі - діти пільгових категорій), здійснюється за рахунок бюджетних коштів Міністерства оборони України.

6. Вартість путівки до ДЗОВ визначається з урахуванням тривалості оздоровчої зміни та витрат на організацію оздоровлення та відпочинку дітей.

7. Путівки до ДЗОВ реалізуються на пільгових умовах або за плановою собівартістю, яку затверджує директор ДЗОВ за погодженням з органом військового управління, у підпорядкуванні якого перебуває ДЗОВ.

8. Путівки на пільгових умовах надаються дітям пільгових категорій безоплатно або з частковою оплатою у розмірі 30 % або 50 % вартості путівки.

9. Дитина військовослужбовця або працівника Збройних Сил України має право на безоплатне та пільгове забезпечення за рахунок коштів державного бюджету путівкою до ДЗОВ один раз на рік за умови, що така путівка не надавалась їй у поточному році за рахунок коштів місцевих бюджетів.

10. Військовослужбовцям та працівникам Збройних Сил України, діти яких не мають права на оздоровлення та відпочинок на пільгових умовах, путівки реалізуються за плановою собівартістю.

11. Розподіл путівок здійснюється органом військового управління, у підпорядкуванні якого перебуває ДЗОВ, на підставі заявок, наданих за підпорядкованістю командуваннями видів, родів військ, сил Збройних Сил України; структурними підрозділами Міністерства оборони України та Генерального штабу Збройних Сил України; військовими частинами (закладами, установами) (далі - військові частини), військовими комісаріатами (територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки (далі - ТЦК та СП)).

12. Контроль за визначенням потреб в оздоровленні та відпочинку дітей військовослужбовців та працівників Збройних Сил України, дотриманням черговості та соціальної справедливості під час розподілу путівок забезпечують:

командири (начальники) військових частин - щодо дітей військовослужбовців та працівників Збройних Сил України, які проходять військову службу або працюють у відповідних військових частинах;

військові комісари районних (міських) військових комісаріатів (ТЦК та СП) - щодо дітей військовослужбовців, які загинули під час виконання службових обов'язків, а також дітей військовослужбовців, які загинули (пропали безвісти) в районі проведення антитерористичних операцій, здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, бойових дій чи збройних конфліктів або померли внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних у районі проведення антитерористичних операцій, здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, бойових дій чи збройних конфліктів, а також внаслідок захворювання, одержаного у період участі в антитерористичній операції, у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях.

13. Командири військових частин та військові комісари районних (міських) військових комісаріатів (ТЦК та СП) забезпечують належну реалізацію та своєчасне повернення путівок, які були розподілені за їх заявками.

14. Строк оздоровлення та відпочинку у ДЗОВ зазначається в путівці.

II. Порядок надання путівок для оздоровлення та відпочинку у ДЗОВ та їх оплата

1. Безоплатні путівки до ДЗОВ надаються дітям військовослужбовців та працівників Збройних Сил України, а саме:

дітям-сиротам;

дітям, позбавленим батьківського піклування;

дітям, один із батьків яких загинув (пропав безвісти) у районі проведення антитерористичних операцій, здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, бойових дій чи збройних конфліктів або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних у районі проведення антитерористичних операцій і заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, а також внаслідок захворювання, одержаного у період участі в антитерористичній операції і заходах із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях;

дітям з інвалідністю (за відсутності медичних протипоказань), здатним до самообслуговування;

дітям, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;

дітям, які постраждали внаслідок стихійного лиха, техногенних аварій, катастроф;

дітям із багатодітних сімей;

дітям із малозабезпечених сімей, які відповідно до законодавства одержують державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям;

дітям, батьки яких загинули від нещасних випадків на виробництві або під час виконання службових обов'язків.

2. Путівки до ДЗОВ із частковою оплатою в розмірі 30 % їх планової собівартості, що сплачується за рахунок коштів батьків (осіб, які їх замінюють) або інших джерел, не заборонених законодавством, надаються:

дітям осіб, визнаних учасниками бойових дій відповідно до пункту 19 частини першої статті 6 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту";

дітям, зареєстрованим як внутрішньо переміщені особи;

дітям, які перебувають на диспансерному обліку;

талановитим та обдарованим дітям - переможцям міжнародних олімпіад, конкурсів, фестивалів, змагань, спартакіад.

3. Путівки до ДЗОВ із частковою оплатою в розмірі 50 % їх планової собівартості, що сплачується за рахунок коштів батьків (осіб, які їх замінюють) або інших джерел, не заборонених законодавством, надаються:

талановитим та обдарованим дітям - переможцям всеукраїнських, обласних, міських, районних олімпіад, конкурсів, фестивалів, змагань, спартакіад;

відмінникам навчання;

лідерам дитячих громадських організацій;

дітям, які не зазначені в пунктах 1, 2 цього розділу, за умови, що розмір середньомісячного сукупного доходу сім'ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців не перевищує трьох прожиткових мінімумів.

4. Путівки до ДЗОВ з оплатою їх планової собівартості надаються:

дітям військовослужбовців та працівників Збройних Сил України, які в поточному році використали своє право на отримання путівки до ДЗОВ, що зазначені в пунктах 1 - 3 цього розділу;

дітям військовослужбовців та працівників Збройних Сил України, які не мають права на отримання путівки до ДЗОВ, на умовах, зазначених у пунктах 1 - 3 цього розділу.

5. У першочерговому порядку оздоровлюються:

діти-сироти;

діти, позбавлені батьківського піклування;

діти, один із батьків яких загинув (пропав безвісти) у районі проведення антитерористичної операції і заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних у районі проведення антитерористичної операції і заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, а також внаслідок захворювання, одержаного у період участі в антитерористичній операції і заходах із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях;

діти, батьки яких загинули від нещасних випадків на виробництві або під час виконання службових обов'язків;

діти з інвалідністю.

6. На підставі клопотання вихователя загону та з письмового дозволу директора ДЗОВ дозволяється перебування дитини в оздоровчому закладі понад строк, зазначений у путівці, але не більше ніж два дні через відсутність транспорту, проїзного квитка та з інших поважних причин. Зазначений час перебування дитини у ДЗОВ оплачується батьками (особами, які їх замінюють) або з інших джерел, не заборонених законодавством, додатково з урахуванням строку затримки та планової собівартості путівки.

7. Вартість путівок оплачується батьками дітей (особами, які їх замінюють) або з інших джерел, не заборонених законодавством, до початку оздоровчої зміни шляхом перерахування коштів на рахунок ДЗОВ, відкритий в органах Державної казначейської служби України, або внесення коштів до каси ДЗОВ.

8. У разі неможливості використання путівки оздоровчої зміни з поважних причин (хвороба дитини, обставини непереборної сили тощо) військові частини та військові комісаріати (ТЦК та СП) не пізніше ніж за п'ять календарних днів до початку оздоровчої зміни у письмовій формі інформують орган військового управління, у підпорядкуванні якого перебуває ДЗОВ, про причини, номер путівки та повертають невикористану путівку (разом із накладними).

У разі відмови від оздоровлення дітей батьки (особи, які їх замінюють) не пізніше ніж за 10 календарних днів до початку оздоровчої зміни повертають путівку до військової частини (військового комісаріату (ТЦК та СП)), через яку (який) було надано путівку.

Подальше використання таких путівок вирішується органом військового управління, у підпорядкуванні якого перебуває ДЗОВ.

III. Перелік документів, потрібних для отримання путівки до ДЗОВ

1. Для надання безоплатних путівок подаються такі документи:

копія свідоцтва про народження;

копія документа, який підтверджує належність дитини до пільгової категорії;

довідка про призначення державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям, дійсна на період заїзду дитини до ДЗОВ (для дітей із малозабезпечених сімей);

копія посвідчення дитини з багатодітної сім'ї або довідки про склад сім'ї.

2. Для надання путівки з частковою оплатою в розмірі 30 % її планової собівартості, що сплачується за рахунок коштів батьків (осіб, які їх замінюють) або інших джерел, не заборонених законодавством, подаються такі документи:

копія свідоцтва про народження;

копія документа, який підтверджує належність дитини до пільгової категорії;

копія посвідчення, диплома, грамоти або іншого документа, що підтверджує відповідні досягнення, звання лауреата, дипломанта, переможця олімпіади, конкурсу, фестивалю, змагання, спартакіади міжнародного рівня (1 - 3 особисте або командне місце), отримані впродовж поточного та попереднього років, - для дітей, зазначених в абзаці п'ятому пункту 2 розділу II цієї Інструкції (подається з перекладом українською мовою, вірність якого засвідчується нотаріально. Переклад документа може бути зроблено перекладачем, справжність підпису якого засвідчує нотаріус);

копія квитанції про часткову оплату вартості путівки.

3. Для надання путівки із частковою оплатою в розмірі 50 % її планової собівартості, що сплачується за рахунок коштів батьків (осіб, які їх замінюють) або інших джерел, не заборонених законодавством, подаються такі документи:

копія свідоцтва про народження;

копія документа, який підтверджує належність дитини до пільгової категорії;

копія посвідчення, диплома, грамоти або іншого документа, що підтверджує відповідні досягнення, звання лауреата, дипломанта, переможця олімпіади, конкурсу, фестивалю, змагання, спартакіади всеукраїнського, обласного, міського, районного рівня (1 - 3 особисте або командне місце), отримані впродовж поточного та попереднього років, - для дітей, зазначених в абзаці другому пункту 3 розділу II цієї Інструкції;

копія свідоцтва досягнень або табеля навчальних досягнень чи виписка оцінок із класного журналу за останній навчальний рік - для відмінників навчання;

клопотання керівного органу громадських організацій - для дітей, які є лідерами громадських організацій;

копія квитанції про часткову оплату вартості путівки;

довідки про доходи членів сім'ї за попередні шість місяців (для дітей, зазначених в абзаці п'ятому пункту 3 розділу II цієї Інструкції).

4. Для надання путівки з оплатою її планової собівартості, що сплачується за рахунок коштів батьків (осіб, які їх замінюють) або інших джерел, не заборонених законодавством, подаються такі документи:

копія свідоцтва про народження;

копія квитанції про оплату вартості путівки.

5. Для підтвердження інформації про склад сім'ї, перебування дітей на утриманні, проходження військової служби, працевлаштування у Збройних Силах України військовослужбовців та працівників військові частини або військові комісаріати (ТЦК та СП) надають довідки.

Копії документів засвідчуються командиром (начальником) військової частини, де проходять військову службу або працюють батьки дитини. Документи мають зберігатися у військових частинах протягом 3 років.

6. Перед відправленням на оздоровлення та відпочинок дитина, якій надається путівка, повинна пройти медичний огляд у встановленому законодавством порядку та отримати форму первинної облікової документації N 079/о "Медична довідка на дитину, яка від'їжджає в дитячий заклад оздоровлення та відпочинку" (далі - медична довідка), зразок якої затверджено наказом Міністерства охорони здоров'я України від 29 травня 2013 року N 435 (Форма N 435), зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 17 червня 2013 року за N 990/23522 (зі змінами).

7. Батьки дитини (особи, які їх замінюють) зобов'язані у строк не пізніше ніж за п'ять календарних днів до початку оздоровчої зміни зібрати документи, які підтверджують право на путівку, та поінформувати про це у письмовій формі або засобами зв'язку відповідальну особу військової частини або військового комісаріату (ТЦК та СП).

Батьки дитини (особи, які їх замінюють) дають письмову згоду на обробку персональних даних дитини відповідно до Закону України "Про захист персональних даних" та згоду на внесення персональних даних дитини до бази даних ДЗОВ.

Для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, які перебувають у дитячому будинку сімейного типу або в прийомній сім'ї, таку згоду дають батьки-вихователі чи прийомні батьки. Якщо дитина перебуває на повному державному утриманні, таку згоду дає керівник закладу, в якому виховується дитина, скріплюючи її своїм підписом та печаткою ДЗОВ.

IV. Формування, перевезення та приймання дітей, направлених до ДЗОВ

1. До ДЗОВ діти прибувають у супроводі батьків (осіб, які їх замінюють) або у складі організованих груп, визначених розпорядженням першого заступника начальника Генерального штабу Збройних Сил України.

2. Відправлення та супроводження організованих груп дітей покладаються:

з числа дітей, які проживають у місті Києві, - на Київський міський військовий комісаріат (далі - Київський МВК);

з числа дітей, які проживають поза межами міста Києва, - на відповідні обласні військові комісаріати (ТЦК та СП).

3. Батьки дитини (особи, які їх замінюють) мають право відправити дитину до ДЗОВ у складі організованої групи, попередньо поінформувавши про це у письмовій формі або засобами зв'язку командира військової частини чи військового комісара районного (міського) військового комісаріату (ТЦК та СП), через які розповсюджуються путівки.

4. Командир військової частини або військовий комісар районного (міського) військового комісаріату (ТЦК та СП) не пізніше ніж за 45 календарних днів до початку оздоровчої зміни (дати від'їзду дітей до ДЗОВ) письмово повідомляє за територіальним принципом відповідний обласний військовий комісаріат (ТЦК та СП), а в місті Києві - Київський МВК про потребу перевезення дітей до ДЗОВ і у зворотному напрямку у складі організованої групи.

Разом зі списком дітей, які направлятимуться (плануються до направлення) до ДЗОВ, командир військової частини надає пропозицію щодо особи (осіб), яка (які) супроводжуватиме(уть) організовану групу дітей, з числа військовослужбовців або працівників Збройних Сил України.

5. Для супроводження організованих груп дітей призначаються керівники цих організованих груп із розрахунку - один дорослий на групу до 15 дітей.

6. Персональний склад осіб, які супроводжуватимуть організовану групу дітей (у тому числі керівник цієї групи), визначається військовим комісаром обласного військового комісаріату (ТЦК та СП) або військовим комісаром Київського МВК за погодженням із командирами військових частин, від яких надавалися пропозиції щодо осіб, які супроводжуватимуть організовану групу дітей.

7. На кожну групу чисельністю від 30 до 45 дітей додатково призначається один медичний працівник.

8. Медичний працівник призначається з найближчого до обласного центру військово-медичного закладу за заявкою військового комісара обласного військового комісаріату (ТЦК та СП), а в місті Києві - військового комісара Київського МВК.

Особи, які супроводжують дітей, є відповідальними за їхнє життя та здоров'я з моменту передання їм дітей протягом усього періоду перебування в дорозі (туди і назад) до моменту оформлення їх працівниками ДЗОВ у день заїзду, а також під час від'їзду з моменту передання їм дітей працівниками ДЗОВ до моменту передання дітей батькам (особам, які їх замінюють).

9. Перед відправленням груп дітей на оздоровлення та відпочинок з особами, які супроводжують дітей під час їх перевезення, представники обласного військового комісаріату (ТЦК та СП), а в місті Києві - Київського МВК проводять інструктаж.

10. Батьки дитини (особи, які їх замінюють) у визначений військовим комісаром обласного військового комісаріату (ТЦК та СП), а в місті Києві - військовим комісаром Київського МВК строк, але не пізніше ніж за один день до дати від'їзду групи дітей до ДЗОВ передають керівнику групи документи, зазначені в пунктах 1 - 6 розділу III цієї Інструкції.

11. Органи військових сполучень Збройних Сил України за поданням військового комісара обласного військового комісаріату (ТЦК та СП), а в місті Києві - військового комісара Київського МВК здійснюють попереднє замовлення проїзних документів для перевезення груп дітей та осіб, які їх супроводжують (керівників груп), до місць оздоровлення та відпочинку, а також у зворотному напрямку не пізніше ніж за 40 календарних днів до дати від'їзду до ДЗОВ.

12. Оплата проїзду дітей до ДЗОВ та у зворотному напрямку здійснюється за рахунок коштів їхніх батьків (осіб, які їх замінюють) та інших джерел, не заборонених законодавством.

13. Відшкодування витрат, пов'язаних зі службовим відрядженням осіб, які супроводжують групу дітей, проводиться за рахунок і в межах лімітів бюджетних коштів, установлених на такі цілі відповідним військовим частинам, що направляють у службове відрядження військовослужбовців і працівників.

14. ДЗОВ приймає дітей у строки, зазначені в путівці.

15. Київський МВК, обласні військові комісаріати (ТЦК та СП) у письмовій формі повідомляють адміністрацію ДЗОВ про кількість дітей, час і дату приїзду, вид транспорту, координати рейсу або номер вагона за п'ять календарних днів до приїзду до ДЗОВ.

16. Адміністрація ДЗОВ забезпечує зустріч та перевезення груп дітей від залізничного вокзалу, аеропорту, автовокзалу до ДЗОВ під час приїзду та від'їзду дітей. Прийом дітей здійснюється безпосередньо на території ДЗОВ з обов'язковим медичним оглядом лікарем цього закладу.

17. Після прибуття до ДЗОВ керівник групи повинен надати особам, призначеним відповідно до наказів ДЗОВ відповідальними за приймання та відправлення дітей, три примірники затверджених списків дітей і належним чином оформлені путівки та медичні довідки, копії документів, що посвідчують особу дитини, і письмову згоду батьків (осіб, які їх замінюють).

18. ДЗОВ має право відмовити у прийомі дитини до закладу в разі:

відсутності путівки;

невідповідності віку дитини встановленим вимогам;

відсутності у дитини, яка прибула на оздоровлення та відпочинок до ДЗОВ, медичної довідки.

Така дитина до ДЗОВ не приймається і відбуває до місця проживання з особою, яка її супроводжує.

Путівка вилучається, про що відповідальна за проведення заїзду на зміну особа та керівник групи складають відповідний акт у трьох примірниках. Перший примірник такого акта направляється до органу військового управління, у підпорядкуванні якого перебуває ДЗОВ, другий - видається батькам, третій - залишається у ДЗОВ.

За фактом видачі путівки не за призначенням призначається службове розслідування, за результатами якого приймається відповідне рішення згідно із законодавством України.

19. Дитина, яка прибула до ДЗОВ із запізненням з об'єктивних причин на строк, що не перевищує п'яти календарних днів, приймається до ДЗОВ на оздоровлення та відпочинок без відновлення зазначеного в путівці строку відпочинку. Сплата коштів у такому випадку здійснюється за весь період оздоровлення та відпочинку, зазначений у путівці.

20. Відрахування дитини із ДЗОВ здійснюється за бажанням батьків (осіб, які їх замінюють) або за станом здоров'я.

У разі захворювання дитини ДЗОВ обов'язково забезпечує її медичним обслуговуванням і харчуванням до одужання незалежно від строку дії путівки. Умови від'їзду дитини до місця проживання узгоджуються з батьками (особами, які їх замінюють).

21. Відрахування дитини із ДЗОВ здійснюється на підставі рішення педагогічної ради ДЗОВ у разі неодноразового порушення дитиною вимог внутрішнього розпорядку цього закладу. Відправлення дитини до місця постійного проживання здійснюється за рахунок коштів та у супроводі її батьків (осіб, які їх замінюють). До моменту відправлення до місця постійного проживання дитина, яка підлягає відрахуванню, продовжує оздоровлення та відпочинок у ДЗОВ на умовах, що визначені путівкою.

V. Організація роботи ДЗОВ

1. Кількість оздоровчих змін у ДЗОВ визначається з урахуванням можливостей цього закладу та доводиться до відома військових частин і військових комісаріатів (ТЦК та СП) через Генеральний штаб Збройних Сил України.

2. Перерва між оздоровчими змінами має бути не менше ніж два календарних дні.

3. У ДЗОВ групи створюються з урахуванням віку та інтересів дітей.

4. Кількість дітей у групі має становити 25 - 30 осіб.

5. Харчування дітей у ДЗОВ здійснюється відповідно до Норм харчування у дитячих закладах оздоровлення та відпочинку, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 22 листопада 2004 року N 1591 (із змінами).

6. Безпосереднє керівництво заходами оздоровлення та відпочинку дітей у ДЗОВ здійснює директор закладу.

7. До початку роботи працівники ДЗОВ повинні пройти обов'язковий медичний огляд.

8. Сезонні працівники ДЗОВ, які безпосередньо працюють із дітьми, на час роботи забезпечуються помешканням для проживання і харчуванням у порядку, передбаченому Законом України "Про оздоровлення та відпочинок дітей".

9. Наказом директора ДЗОВ встановлюються:

перелік сезонних працівників, які безпосередньо працюють із дітьми та забезпечуються помешканням для проживання і харчуванням;

розмір плати за харчування сезонним працівникам, які безпосередньо працюють із дітьми.

10. Працівники ДЗОВ відповідно до законодавства в межах своїх повноважень забезпечують безпеку життя та здоров'я дітей, які оздоровлюються і відпочивають у цьому закладі, якість і повноту виконання навчальних та виховних програм, які реалізовуються в цьому закладі.

11. У ДЗОВ путівки разом із документами, що підтверджують право дитини на отримання путівки на пільгових умовах, підшиваються в окремі справи і зберігаються відповідно до вимог чинного законодавства.

12. Директор ДЗОВ протягом 10 днів після завершення оздоровчого сезону подає за підпорядкованістю звітні матеріали щодо результатів проведення зазначеного сезону та використання путівок. Форма звітності встановлюється органом військового управління, у підпорядкуванні якого перебуває ДЗОВ.

 

Тимчасово виконуючий обов'язки
начальника Генерального штабу
Збройних Сил України
генерал-лейтенант

Л. Голопатюк
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали