Додаткова копія: Про затвердження Інструкції з організації продовольчого забезпечення Служби безпеки України шляхом залучення суб'єктів господарювання

СЛУЖБА БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ
ЦЕНТРАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ

НАКАЗ

07.09.2018

м. Київ

N 1545

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
28 вересня 2018 р. за N 1117/32569

Про затвердження Інструкції з організації продовольчого забезпечення Служби безпеки України шляхом залучення суб'єктів господарювання

Відповідно до статей 10, 13 Закону України "Про Службу безпеки України", постанов Кабінету Міністрів України від 29 березня 2002 року N 426 "Про норми харчування військовослужбовців Збройних Сил, інших військових формувань та Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації, поліцейських, осіб рядового та начальницького складу підрозділів оперативного забезпечення зон проведення антитерористичної операції Державної фіскальної служби, осіб рядового, начальницького складу органів і підрозділів цивільного захисту" та від 15 жовтня 2001 року N 1348 "Про норми годування штатних тварин військових частин, закладів, установ і організацій Збройних Сил, інших військових формувань, структурних підрозділів Державної спеціальної служби транспорту, органів і підрозділів Національної поліції, цивільного захисту та установ кримінально-виконавчої служби" та з метою врегулювання питань продовольчого забезпечення в Службі безпеки України шляхом залучення суб'єктів господарювання

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Інструкцію з організації продовольчого забезпечення Служби безпеки України шляхом залучення суб'єктів господарювання, що додається.

2. Начальникам Управління правового забезпечення Служби безпеки України та Департаменту господарського забезпечення Служби безпеки України забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому законодавством порядку.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

Голова Служби
генерал армії України

В. Грицак

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова Державної
регуляторної служби України

К. Ляпіна

В. о. Міністр охорони
здоров'я України

У. Супрун

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Центрального управління Служби безпеки України
07 вересня 2018 року N 1545

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
28 вересня 2018 р. за N 1117/32569

ІНСТРУКЦІЯ
з організації продовольчого забезпечення Служби безпеки України шляхом залучення суб'єктів господарювання

I. Загальні положення

1. Ця Інструкція визначає порядок взаємодії Служби безпеки України та суб'єктів господарювання з метою забезпечення харчуванням військовослужбовців, інших осіб, які мають право на продовольче забезпечення за рахунок держави (далі - військовослужбовці), а також годування штатних тварин.

2. Залучення підрозділами Центрального управління Служби безпеки України, регіональними органами, органами військової контррозвідки, а також навчальними, науково-дослідними та іншими закладами, установами Служби безпеки України та штабом Антитерористичного центру при Службі безпеки України (далі - органи, підрозділи, заклади) суб'єкта господарювання для забезпечення харчуванням військовослужбовців здійснюється за погодженням з начальником Управління внутрішньої безпеки Служби безпеки України або особою, яка виконує його обов'язки.

3. Продовольче забезпечення органів, підрозділів, закладів у разі залучення суб'єктів господарювання здійснюється шляхом:

визначення обсягів послуг щодо забезпечення харчуванням військовослужбовців, годування штатних тварин та встановлення особливостей їх отримання;

проведення закупівель послуг щодо забезпечення харчуванням військовослужбовців, годування штатних тварин;

отримання цих послуг;

забезпечення військовим майном, необхідним для організації харчування військовослужбовців в стаціонарних та польових умовах;

здійснення контролю за станом забезпечення харчуванням військовослужбовців, годування штатних тварин.

4. У цій Інструкції терміни вживаються у таких значеннях:

балансоутримувач - органи, підрозділи, заклади, на балансі яких знаходиться військове майно;

виконавець - суб'єкти господарювання незалежно від організаційно-правової форми та форми власності, визначені за результатами проведеної процедури закупівлі відповідно до чинного законодавства, з якими укладено договір про закупівлю послуг з харчування військовослужбовців, годування штатних тварин;

замовник - органи, підрозділи, заклади, які є ініціаторами закупівлі послуг щодо забезпечення харчуванням військовослужбовців, годування штатних тварин;

представник виконавця - визначена виконавцем відповідно до чинного законодавства особа, уповноважена на укладення договорів та контроль за їх виконанням;

представник замовника - особи органів, підрозділів, закладів, уповноважені на укладення договорів та контроль за їх виконанням;

продовольче забезпечення - послуги щодо забезпечення харчуванням військовослужбовців, у тому числі полівітамінними препаратами, водою питною бутильованою, освіження запасів продовольства, а також годування штатних тварин;

уповноважений представник виконавця - визначена виконавцем особа, наділена повноваженнями щодо організації забезпечення харчуванням військовослужбовців органу, підрозділу, закладу на умовах укладеного договору.

II. Порядок отримання послуг щодо забезпечення харчуванням

1. Приготування їжі здійснюють згідно з розкладкою продуктів, складеною відповідно до Норм харчування військовослужбовців Збройних Сил та інших військових формувань, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 29 березня 2002 року N 426 (зі змінами) (далі - Норми харчування). Розкладку продуктів складає представник виконавця спільно із представником замовника з урахуванням розподілу продуктів та порядку планування страв (додаток 1) і затверджує керівник органу, підрозділу, закладу.

За рішенням замовника, враховуючи сезонність поставок харчових продуктів, для урізноманітнення харчування дозволяється вносити зміни до розкладки продуктів та порядку планування страв в органах, підрозділах, закладах за умови дотримання Норм харчування та Норм заміни продуктів харчування військовослужбовців Збройних Сил та інших військових формувань, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 29 березня 2002 року N 426 (далі - Норми заміни).

Заміну одних продуктів харчування іншими проводять відповідно до Норм заміни.

2. Послуги щодо забезпечення харчуванням у стаціонарних умовах можуть надаватися одним із таких шляхів:

приготування їжі виконавцем з використанням власного майна, підвезення гарячої їжі в місце розташування органу, підрозділу, закладу та її роздавання;

приготування їжі виконавцем з використанням майна замовника та її роздавання у місці розташування органу, підрозділу, закладу;

приготування їжі виконавцем з використанням його власного рухомого майна, а також нерухомого майна замовника, її роздавання у місці розташування органу, підрозділу, закладу;

через заклади громадського харчування.

3. Послуги щодо забезпечення харчуванням в польових умовах можуть надаватися одним із таких шляхів:

приготування їжі виконавцем з використанням польових технічних засобів приготування їжі замовника та її роздавання в районі розміщення військовослужбовців органу, підрозділу, закладу;

приготування їжі виконавцем в стаціонарних умовах з використанням власного майна, підвезення та роздавання готової їжі в районі розміщення військовослужбовців органу, підрозділу, закладу;

приготування їжі військовослужбовцям виконавцем з використанням майна замовника в стаціонарних умовах, підвезення та роздавання готової їжі в район розміщення військовослужбовців органу, підрозділу, закладу;

приготування їжі виконавцем з використанням його власного рухомого майна, а також нерухомого майна замовника в стаціонарних умовах, підвезення та роздавання готової їжі в район розміщення військовослужбовців органу, підрозділу, закладу.

4. Представник замовника визначає місце (місця), час та обсяги надання послуг щодо забезпечення харчуванням відповідно до розпорядку дня та специфіки завдань, у тому числі окремих підрозділів, прикріплених на продовольче забезпечення. Ці місця мають бути облаштовані відповідно до вимог чинного законодавства.

5. Обсяги послуг з харчування представник замовника відповідно до укладеного договору доводить до виконавця шляхом подання уповноваженому представнику виконавця заявки на приготування їжі за основними та додатковими нормами харчування (додаток 2) щодоби до 18:00 дня, що передує дню надання послуг.

6. Продовольче забезпечення інших військовослужбовців, які не мають права на забезпечення харчуванням за рахунок держави, здійснюється за плату відповідно до норми N 1 - загальновійськової Норм харчування. Особи, які виявили відповідне бажання, зараховуються на продовольче забезпечення згідно з наказом керівника органу, підрозділу, закладу.

7. Під час організації харчування виконавець забезпечує постійну наявність персоналу відповідної кваліфікації, який повинен мати відповідну професійну (професійно-технічну) освіту, пройти обов'язковий профілактичний медичний огляд із занесенням даних до особистої медичної книжки та бути забезпеченим чистим спеціальним одягом.

За 10 діб до початку надання послуг виконавець надає замовнику перелік персоналу, який буде задіяний у наданні послуг згідно з договором.

Зазначений персонал допускають до надання послуг після погодження Управлінням внутрішньої безпеки Служби безпеки України. Погодження здійснюється відповідно до резолюції на переліку персоналу, який задіюватимуть у наданні послуг згідно з договором.

8. Під час забезпечення харчуванням використовується технологічне, холодильне, немеханічне обладнання, ваговимірювальні прилади, столово-кухонний посуд та інше майно, що мають відповідати вимогам, визначеним законодавством.

У польових умовах дозволяється використання одноразового столового посуду із розрахунку на одну особу, що харчується, на добу, а саме: тарілка глибока - 1 шт.; тарілка мілка - 3 шт.; тарілка десертна - 3 шт.; ложка столова - 1 шт.; виделка столова - 3 шт.; стакан - 3 шт.

9. Приготування страв здійснюється відповідно до рецептур, визначених технологічною документацією.

Температура готової їжі до початку приймання її особовим складом має бути такою: для перших страв - не нижче ніж 75° C, для других страв - не нижче ніж 65° C, чаю - 80° C, третіх страв (компоту, соків) - кімнатної температури. Хліб нарізається скибочками масою 50 - 75 г.

Вихід перших страв має становити 500 г, зокрема густа частина страви - 40 - 50 % (200 - 250 г) усієї страви.

Харчування за нормою N 5 - лікувальною Норм харчування здійснюється з урахуванням вимог Порядку організації системи лікувального харчування хворих у закладах охорони здоров'я, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров'я України від 29 жовтня 2013 року N 931 (Порядок N 931), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 грудня 2013 року за N 2205/24737, та Інструкції з організації лікувального харчування у закладах охорони здоров'я, затвердженої наказом Міністерства охорони здоров'я України від 29 жовтня 2013 року N 931 (Наказ N 931), зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 26 грудня 2013 року за N 2206/24738.

10. Продовольство, яке використовується для забезпечення харчуванням, має відповідати вимогам законодавства про безпечність та окремі показники якості харчових продуктів. На вимогу замовника постачальник надає документи, що засвідчують якість та безпеку харчових продуктів, відсутність шкідливого впливу на здоров'я людини, небезпечних факторів у харчових продуктах та придатність їх до споживання.

Харчові продукти, які за якістю розділяються на групи і сорти (категорії), мають бути не нижче першого сорту (категорії), за винятком випадків, коли групи і сорти (категорії) визначено Нормами харчування і Нормами заміни.

Замовник має переконатися, що забезпечено належні умови для якісного зберігання продуктів харчування на продовольчих складах згідно з вимогами нормативних документів.

Завантаження і вивантаження харчових продуктів особи здійснюють у спеціальному одязі.

11. У разі потреби за згодою представника замовника виконавець може забезпечити додаткове харчування з використанням продуктів, отриманих з інших джерел, не заборонених законодавством.

12. Приймання послуг із забезпечення харчуванням за кількістю та якістю здійснюють представники замовника в присутності представника виконавця або уповноваженого представника виконавця. Критеріями оцінки послуг є своєчасність надання послуг, якість надання послуг, повнота доведення Норм харчування до кожного військовослужбовця, дотримання вимог законодавства про безпечність та окремі показники якості харчових продуктів.

Представники замовника за результатами проведеного контролю за кожним прийманням їжі роблять відповідні записи у графах 10 - 12 книги обліку контролю за якістю приготування їжі (додаток 3).

Уповноважений представник виконавця заповнює графи 2 - 9 книги обліку контролю за якістю приготування їжі.

13. Прийняття послуг за якістю та кількістю оформлюють актом приймання наданих послуг щодо забезпечення харчуванням (додаток 4) (далі - акт приймання послуг), який складають представник виконавця та представник замовника щодня у двох примірниках (по одному примірнику для замовника і виконавця).

Підставою для складання акта приймання послуг є виконана заявка за кількістю на приготування їжі за основними та додатковими нормами харчування, за якісними показниками приготованої їжі - дані книги обліку контролю за якістю приготування їжі.

На підставі оформлених актів приймання послуг тричі на місяць (станом на 10, 20 та на останнє число місяця) представник виконавця та представник замовника складають зведений акт приймання наданих послуг щодо забезпечення харчуванням (додаток 5), який підтверджує виконання зобов'язань виконавцем за відповідний період.

14. У разі виявлення порушень будь-яких умов договору представник замовника складає акт про порушення договірних зобов'язань суб'єктом господарювання (додаток 6) (далі - акт про порушення) та надає виконавцю для ознайомлення. Якщо представник виконавця (уповноважений представник виконавця) відмовляється ознайомитись з актом про порушення, у ньому роблять про це відмітку, що засвідчують підписами два представники замовника, після чого акт про порушення надсилають виконавцю.

На підставі акта про порушення готують претензію, яку у строки та в порядку, визначені чинним законодавством, надсилають виконавцю.

15. Відповідно до вимог Статуту внутрішньої служби Збройних Сил України та наказу Міністерства охорони здоров'я України від 29 жовтня 2013 року N 931 "Про удосконалення організації лікувального харчування та роботи дієтологічної системи в Україні" (Порядок N 931), зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 26 грудня 2013 року за N 2205/24737, представники замовника під час приймання послуг щодо забезпечення харчуванням у закладах охорони здоров'я Служби безпеки України в присутності представника виконавця (уповноваженого представника виконавця) здійснюють перевірку:

санітарного стану об'єктів, транспорту, обладнання і тари продовольчого призначення, які використовуються під час організації харчування, а також продуктів харчування шляхом проведення вхідного контролю безпечності та якості продуктів харчування, умов їх доставки, якості продовольства на складі, його зберігання та оброблення;

супровідних документів на продукти харчування, що засвідчують їх якість та безпечність, відповідність цим документам маркування, строків придатності, зовнішнього вигляду та стану тари й упаковки, а також результатів проведених їх випробувань у лабораторіях, акредитованих в установленому порядку;

відповідності даних накладних фактичній наявності виданого продовольства;

санітарного стану об'єктів продовольчого призначення, організації протиепідемічних заходів, зокрема проходження персоналом обов'язкових медичних оглядів, дотримання протиепідемічного режиму, проведення дезінфекційних, дезінсекційних і дератизаційних заходів на об'єктах продовольчого призначення;

дотримання раціону харчування, режиму харчування, харчової цінності продуктів харчування та готової їжі за результатами розрахунків і лабораторних досліджень хімічного складу та енергетичної цінності, захворювань військовослужбовців, пов'язаних зі станом харчування, організації дієтичного та лікувального харчування;

дотримання технологічної документації щодо приготування їжі, її якості, повноти доведення встановлених Норм харчування до кожного військовослужбовця, доставки й видачі їжі в підрозділах (на об'єктах, у районах розташування).

III. Отримання послуг щодо годування штатних тварин

1. Годування штатних тварин здійснює виконавець шляхом приготування та видачі їжі для тварин, які утримуються у штаті замовника, відповідно до Норм годування штатних тварин військових частин, закладів, установ і організацій Збройних Сил, інших військових формувань, структурних підрозділів Державної спеціальної служби транспорту, органів і підрозділів Національної поліції, цивільного захисту та установ кримінально-виконавчої служби, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 15 жовтня 2001 року N 1348 (далі - Норми годування).

Заміна одних продуктів і фуражу іншими здійснюється з дозволу представника замовника відповідно до Норм заміни продуктів і фуражу під час їх видачі для годування штатних тварин військових частин, закладів, установ і організацій Збройних Сил, інших військових формувань, структурних підрозділів Державної спеціальної служби транспорту, органів і підрозділів Національної поліції, цивільного захисту та установ кримінально-виконавчої служби, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 15 жовтня 2001 року N 1348.

2. Їжу для годування штатних тварин готують окремо на кожне годування згідно з розкладкою продуктів, яку складає відповідно до Норм годування представник виконавця спільно з представником замовника з дотриманням вимог розподілу продуктів та порядку планування страв та затверджує керівник органу, підрозділу, закладу або його заступник.

IV. Забезпечення військовим майном та особливості його використання

1. Послуги щодо забезпечення харчуванням з використанням виконавцем військового майна надаються замовнику на умовах використання військового майна згідно з чинним законодавством.

2. Замовник зобов'язаний своєчасно підготувати об'єкти продовольчого призначення до їх використання за цільовим призначенням відповідно до санітарних вимог та вимог протипожежної безпеки, визначених нормативно-правовими актами.

3. Перелік рухомого та нерухомого майна, необхідного для організації харчування, яке планується передати за договором (договорами) позички переможцю процедур закупівель послуг щодо забезпечення харчуванням, зазначають в оголошенні про проведення процедури закупівлі.

Рухоме та нерухоме майно, необхідне виконавцю для організації харчування військовослужбовців та годування тварин в стаціонарних і польових умовах, балансоутримувач передає на безоплатній основі переможцю процедури закупівлі послуг щодо забезпечення харчуванням.

Передання рухомого та нерухомого майна, необхідного для організації харчування військовослужбовців, здійснюється відповідно до Закону України "Про господарську діяльність у Збройних Силах України".

4. Контроль за експлуатацією, цільовим використанням рухомого та нерухомого майна, а також веденням документації здійснюється замовником.

 

Начальник Департаменту
господарського забезпечення

В. Кіптенко

 

Додаток 1
до Інструкції з організації продовольчого забезпечення Служби безпеки України шляхом залучення суб'єктів господарювання
(пункт 1 розділу II)

Розподіл продуктів
та порядок планування страв

1. Розподіл продуктів овочево-круп'яної групи за прийманнями їжі згідно з нормою N 1 - загальновійськовою Норм харчування військовослужбовців Збройних Сил, інших військових формувань та Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації, осіб рядового, начальницького складу органів і підрозділів цивільного захисту, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 29 березня 2002 року N 426:

сніданок

 

- 500 г;

а саме:

холодна закуска

- 80 г;

 

друга страва

- 420 г;

обід

 

- 780 г;

а саме:

холодна закуска

- 120 г;

 

перша страва

- 250 г;

 

друга страва

- 410 г;

вечеря:

друга страва

- 420 г.

2. Тижневий перелік страв, що пропонуються:

перші страви:

 

 

круп'яні супи (супи з макаронами)

- 4 рази;

овочеві супи (борщі)

 

- 3 рази;

другі страви (гарнір):

 

 

 

каша гречана

- 3 рази;

 

каша рисова

- 3 рази;

 

каші інші

- 4 рази;

 

страви з макаронних виробів

- 3 рази;

 

страви з картоплі (овочів)

- 5 разів;

 

інші страви

- 3 рази.

3. Під час планування страв передбачається приготування та видавання:

м'ясних страв із порційного м'яса (яловичина, свинина) - не менше ніж 6 разів;

м'ясних страв із рубленого м'яса - не більше ніж 5 разів;

страв із непорційного м'яса (плов, азу, рагу, гуляш, печеня по-домашньому) - не більше ніж 3 рази;

для урізноманітнення страв дозволяється замінювати яловичину, свинину, баранину м'ясом птиці або ковбасними виробами - не більше ніж 5 разів на тиждень;

рибних страв - щодня;

сала-шпик (20 г) у натуральному вигляді або меленого зі спеціями, булочок із борошна пшеничного першого сорту вагою 70 г, меду натурального або джему (20 г) - на обід.

Для приготування м'ясних страв планується на сніданок (вечерю) 100 г м'яса, на обід - 150 г м'яса.

Видача сиру сичужного твердого планується на сніданок - 20 г.

Під час планування харчування особового складу дозволяється видача двох та більше страв на приймання їжі (за вибором). Доцільну кількість страв, які готуватимуть, визначає начальник органу, підрозділу, закладу з урахуванням виробничих потужностей їдальні, наявності достатньої кількості та технічного стану обладнання, спроможності виконавця забезпечити дотримання технології приготування декількох страв одночасно. Енергетична цінність (калорійність) та хімічний склад добового раціону мають відповідати встановленим фізіологічним нормам харчування.

 

Додаток 2
до Інструкції з організації продовольчого забезпечення Служби безпеки України шляхом залучення суб'єктів господарювання
(пункт 5 розділу II)

ЗАЯВКА
на приготування їжі за основними та додатковими нормами харчування на "___" 20__ року

N
з/п

Час приймання їжі

Норма харчування

Кількість осіб, що харчуються, за заявкою, усього

Фактично надано, осіб

Кількість осіб, що харчуються, у тому числі за підрозділами

1 підрозділ

2 підрозділ

3 підрозділ

4 підрозділ

заявка

факт

заявка

факт

заявка

факт

заявка

факт

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1

Сніданок

За основними нормами

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N 1 - загальновійськова

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додатково до норми

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Обід

За основними нормами

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N 1 - загальновійськова

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додатково до норми

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Вечеря

За основними нормами

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N 1 - загальновійськова

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додатково до норми

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Представник замовника

_________
(підпис, прізвище)

Представник виконавця

_________
(підпис, прізвище)

 

Додаток 3
до Інструкції з організації продовольчого забезпечення Служби безпеки України шляхом залучення суб'єктів господарювання
(пункт 12 розділу II)

КНИГА
обліку контролю за якістю приготування їжі

_
(найменування органу, підрозділу, закладу)

Розпочато "___" 20__ року

Закінчено "___" 20__ року

Прийом їжі

Назва страв згідно з розкладкою на

"___" ___________ 20__ року

Закладено в казан

Крупи (макаронні вироби)

Фактична маса, г

Прізвище кухаря, який приготував їжу

Висновок лікаря про якість приготовленої їжі та санітарний стан приміщень їдальні

Дозвіл чергового підрозділу на видачу їжі

Оцінка керівника підрозділу (або його заступника) смакових якостей кожної страви та повновагості порцій

м'ясо (риба)

картопля

страва

м'ясні (рибні) порції

маса

відсоток
відходів

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Сніданок

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обід

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вечеря

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уповноважений представник виконавця ____
                                                                                                                                                                         (підпис, прізвище, ім'я, по батькові)

Кухар-інструктор (шеф-кухар, старший кухар) _
                                                                                                                                                                         (підпис, прізвище, ім'я, по батькові)

Правильність ведення записів та залишок продуктів перевірив:

Представник замовника _______
                                                                                                                                           (військове звання, підпис, прізвище, ім'я, по батькові)

"___" 20__ року

 

Додаток 4
до Інструкції з організації продовольчого забезпечення Служби безпеки України шляхом залучення суб'єктів господарювання
(пункт 13 розділу II)

АКТ N ______
приймання наданих послуг щодо забезпечення харчуванням від "___" 20__ року згідно з договором від "___" 20__ року N _____

N
з/п

Час приймання та норма харчування

Кількість добових видач

Ціна добових видач без ПДВ (грн)

Надано послуг на суму без ПДВ (грн)

Своєчасність надання послуг

Якість надання послуг

Доведення норм харчування

Відповідність наданих послуг розкладці продуктів

Дотримання санітарно-гігієнічних вимог

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

Сніданок
N 1 - загальновійськоваN 9а - дієтична

 
380
7

 

 

 
Своєчасно
Своєчасно

 
Якісно
Неякісно

 
Доведені
Не доведені

 
Відповідає
Не відповідає

 
Відповідає
Не відповідає

2

Обід
N 1 - загальновійськоваN 9а - дієтична

 
400
8

 

 

 
Своєчасно
Своєчасно

 
Якісно
Неякісно

 
Доведені
Не доведені

 
Відповідає
Не відповідає

 
Відповідає
Не відповідає

3

Вечеря
N 1 - загальновійськоваN 9а - дієтична

 
400
8

 

 

 
Своєчасно
Своєчасно

 
Якісно
Неякісно

 
Доведені
Не доведені

 
Відповідає
Не відповідає

 
Відповідає
Не відповідає

Разом на загальну суму без ПДВ ________ грн, ПДВ _______ грн, усього з ПДВ ____ грн.

Підлягає сплаті _____ грн.

Представник замовника ___ Представник виконавця ______
                                                                                     (підпис, прізвище)                                                                                                                                       (підпис, прізвище)

 

Додаток 5
до Інструкції з організації продовольчого забезпечення Служби безпеки України шляхом залучення суб'єктів господарювання
(пункт 13 розділу II)

ЗВЕДЕНИЙ АКТ N ______
приймання наданих послуг щодо забезпечення харчуванням з по 20__ року (включно) згідно з договором від "___" 20__ року N

N
з/п

Дата надання послуг

Назва послуги та норма харчування

Кількість добових видач

Ціна добових видач без ПДВ (грн)

Надано послуг на суму без ПДВ (грн)

Своєчасність надання послуг

Якість надання послуг

Доведення норм харчування

Відповідність наданих послуг розкладці продуктів

Дотримання санітарно-гігієнічних вимог

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

01.02.20_

N 1 - загальновійськова

380

 

 

Своєчасно

Якісно

Доведені

Відповідає

Відповідає

2

02.02.20_

N 1 - загальновійськова

380

 

 

Несвоєчасно

Неякісно

Не доведені

Не відповідає

Не відповідає

3

03.02.20_

N 1 - загальновійськова

380

 

 

Своєчасно

Якісно

Доведені

Відповідає

Відповідає

4

04.02.20_

N 1 - загальновійськова

380

 

 

Своєчасно

Якісно

Доведені

Відповідає

Відповідає

5

05.02.20_

N 1 - загальновійськова

380

 

 

Своєчасно

Якісно

Доведені

Відповідає

Відповідає

6

06.02.20_

N 1 - загальновійськова

380

 

 

Своєчасно

Якісно

Доведені

Відповідає

Відповідає

7

07.02.20_

N 1 - загальновійськова

380

 

 

Своєчасно

Якісно

Доведені

Відповідає

Відповідає

Разом

N 1 - загальновійськова

2660

 

 

 

 

 

 

 

На загальну суму:

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом на загальну суму без ПДВ грн, ПДВ грн, усього з ПДВ __ грн.

Підлягає сплаті ________ грн.

Кількість добових видач за відповідними нормами харчування відповідає кількості осіб, зарахованих на харчування за рахунок держави на зазначений період.

Представник замовника _______ Представник виконавця __
                                                                                            (підпис, прізвище)                                                                                                                                         (підпис, прізвище)

 

Додаток 6
до Інструкції з організації продовольчого забезпечення Служби безпеки України шляхом залучення суб'єктів господарювання
(пункт 14 розділу II)

 

Замовнику ___

Виконавцю ___

АКТ
про порушення договірних зобов'язань суб'єктом господарювання

від "____" 20__ року N ____

Відповідно до наказу керівника ___________
                                                                                                             (найменування органу, підрозділу, закладу)

від "___" 20__ року N ____ "Про призначення комісії з перевірки якості організації харчування суб'єктами господарювання" комісією у складі:

голова комісії __

члени комісії: __
                       __
                       __

проведено перевірку організації харчування суб'єктом господарювання у _
     (найменування органу, підрозділу, закладу)

Під час перевірки були присутні представники виконавця:

__
__

Під час перевірки з'ясовано:

1. Порядок зберігання продовольства на складі і санітарний стан об'єктів продовольчого призначення

__

2. Якість та повнота доведення встановлених норм харчування до кожного військовослужбовця

__

3. Своєчасність проходження персоналом, задіяним до організації харчування, щорічних обов'язкових профілактичних медичних оглядів __

4. Використання (експлуатація) за призначенням та утримання в робочому стані (відновлення, поновлення тощо) військового майна

__

5. Якість та безпека продуктів харчування, їх відповідність чинним нормативним документам

__

6. Дотримання санітарних правил під час транспортування, зберігання, оброблення харчових продуктів, приготування страв та під час видачі готової їжі __

Крім того, виявлено такі порушення:

__

Пропозиції:

1. За результатами проведення перевірки організації харчування суб'єктом господарювання скласти план усунення виявлених недоліків.

Термін - __. Відповідальний -

2.

3.

4. Заборонити видачу для харчування продовольства:

__
(найменування продуктів харчування)
__
__

5. Вилучити зі складу:

__
(найменування продуктів харчування)
__
__

Голова комісії __

Члени комісії: __
                        __
                        __

З актом ознайомлені:

Представник замовника _____

Представник виконавця _____

"____" 20____ року

 
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали