Додаткова копія: Про затвердження Інструкції з придбання в Службі зовнішньої розвідки України вогнепальної зброї невійськового призначення, бойових припасів до неї, холодної і пневматичної зброї та деяких інших предметів і матеріалів, на які поширюється дозвільна система

СЛУЖБА ЗОВНІШНЬОЇ РОЗВІДКИ УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

02.05.2018

м. Київ

N 149/358

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
23 травня 2018 р. за N 619/32071

Про затвердження Інструкції з придбання в Службі зовнішньої розвідки України вогнепальної зброї невійськового призначення, бойових припасів до неї, холодної і пневматичної зброї та деяких інших предметів і матеріалів, на які поширюється дозвільна система

Відповідно до статті 1 Закону України "Про Службу зовнішньої розвідки України", статті 23 Закону України "Про Національну поліцію" (Закон N 580-VIII), пункту 11 Положення про дозвільну систему, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 1992 року N 576 (зі змінами), пункту 11 Положення про Міністерство внутрішніх справ України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2015 року N 878 (Постанова N 878) (зі змінами), з метою визначення механізму придбання у Службі зовнішньої розвідки України вогнепальної зброї невійськового призначення, бойових припасів до неї, холодної і пневматичної зброї та деяких інших предметів і матеріалів, на які поширюється дозвільна система,

НАКАЗУЄМО:

1. Затвердити Інструкцію з придбання у Службі зовнішньої розвідки України вогнепальної зброї невійськового призначення, бойових припасів до неї, холодної і пневматичної зброї та деяких інших предметів і матеріалів, на які поширюється дозвільна система, що додається.

2. Юридичному управлінню Служби зовнішньої розвідки України подати цей наказ у встановленому законодавством порядку на державну реєстрацію.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

Голова Служби зовнішньої
розвідки України

Є. Божок

Міністр внутрішніх справ України

А. Аваков

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова Національної поліції України

С. М. Князєв

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Служби зовнішньої розвідки України, Міністерства внутрішніх справ України
02 травня 2018 року N 149/358

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
23 травня 2018 р. за N 619/32071

ІНСТРУКЦІЯ
з придбання у Службі зовнішньої розвідки України вогнепальної зброї невійськового призначення, бойових припасів до неї, холодної і пневматичної зброї та деяких інших предметів і матеріалів, на які поширюється дозвільна система

1. Придбання вогнепальної зброї невійськового призначення, бойових припасів до неї, холодної і пневматичної зброї, запасних деталей до них та інших предметів і матеріалів, на які поширюється дозвільна система (далі - зброя невійськового призначення та бойові припаси до неї), здійснюється для озброєння підрозділів Служби зовнішньої розвідки України, поповнення нагородного фонду Служби зовнішньої розвідки України, забезпечення тренувальної та змагальної діяльності суб'єктів сфери фізичної культури та спорту Служби зовнішньої розвідки України.

2. Придбання зброї невійськового призначення та бойових припасів до неї за кошти державного бюджету здійснюється з урахуванням процедур, визначених законодавством України у сфері державних закупівель.

3. Придбання зброї невійськового призначення та бойових припасів до неї здійснюється Службою зовнішньої розвідки України в порядку, встановленому Інструкцією про порядок виготовлення, придбання, зберігання, обліку, перевезення та використання вогнепальної, пневматичної, холодної і охолощеної зброї, пристроїв вітчизняного виробництва для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, та патронів до них, а також боєприпасів до зброї, основних частин зброї та вибухових матеріалів, затвердженою наказом Міністерства внутрішніх справ України від 21 серпня 1998 року N 622, зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 07 жовтня 1998 року за N 637/3077 (зі змінами), з урахуванням цієї Інструкції за дозволами на придбання зброї невійськового призначення та бойових припасів до неї (далі - Дозвіл) уповноваженого на це підрозділу апарату центрального органу управління Національної поліції України (далі - уповноважений підрозділ Національної поліції України) у суб'єктів господарювання, що здійснюють діяльність з виробництва, ремонту, торгівлі вогнепальною зброєю невійськового призначення, боєприпасами до неї, холодною та охолощеною зброєю, пневматичною зброєю калібру понад 4,5 мм і швидкістю польоту кулі понад 100 м/с; виробництва спеціальних засобів, заряджених речовинами сльозоточивої та дратівної дії, індивідуального захисту, активної оборони та їх продажу.

4. Служба зовнішньої розвідки України здійснює придбання зброї невійськового призначення та бойових припасів до неї тільки за дозволами уповноваженого підрозділу Національної поліції України.

5. Для отримання Дозволу Управління матеріальних ресурсів та логістики Служби зовнішньої розвідки України подає до уповноваженого підрозділу Національної поліції України такі документи:

клопотання начальника Управління матеріальних ресурсів та логістики Служби зовнішньої розвідки України, у якому зазначається кількість зброї невійськового призначення та бойових припасів до неї, які планується придбати;

копія (витяг) розпорядження Голови Служби зовнішньої розвідки України про призначення особи (осіб), відповідальної (відповідальних) за придбання зброї невійськового призначення та бойових припасів до неї, із зазначенням її (їх) прізвища, імені та по батькові;

копія документа, що є підставою для придбання зброї невійськового призначення та бойових припасів до неї, засвідчена суб'єктом господарювання (договір купівлі-продажу, контракт);

платіжний документ про оплату послуг, пов'язаних з видачею Дозволу.

6. Дозвіл отримується в уповноваженому підрозділі Національної поліції України особою (особами), призначеною (призначеними) в Службі зовнішньої розвідки України відповідальною (відповідальними) за придбання зброї невійськового призначення та бойових припасів до неї.

7. Не використаний протягом строку дії Дозвіл повертається до уповноваженого підрозділу Національної поліції України.

8. Оформлення приймання придбаної зброї невійськового призначення та бойових припасів до неї здійснюється комісією, склад якої затверджується заступником Голови Служби зовнішньої розвідки України, за приймальним актом (у двох примірниках), форма якого наведена в додатку 1 до цієї Інструкції.

9. Передавання придбаної зброї невійськового призначення та бойових припасів до неї між підрозділами Служби зовнішньої розвідки України дозволяється тільки на підставі накладної, форма якої наведена в додатку 2 до цієї Інструкції.

10. Накладна складається співробітником Управління матеріальних ресурсів та логістики, який відповідає за озброєння, реєструється в книзі реєстрації документів, засвідчується підписом особи, яка веде облік озброєння в підрозділі, та підписом начальника Управління матеріальних ресурсів та логістики.

11. Облік, зберігання та видача придбаної зброї невійськового призначення та бойових припасів до неї здійснюються в порядку, визначеному законодавством України.

 

Т. в. п. начальника Управління
матеріальних ресурсів та логістики
Служби зовнішньої розвідки України

В. Салімон

Начальник управління
взаємодії з Національною
поліцією МВС України

О. Соколовський

 

Додаток 1
до Інструкції з придбання у Службі зовнішньої розвідки України вогнепальної зброї невійськового призначення, бойових припасів до неї, холодної і пневматичної зброї та деяких інших предметів і матеріалів, на які поширюється дозвільна система
(пункт 8)

ЗАТВЕРДЖУЮ
___________
                                         (посада)

       (військове звання, підпис, прізвище, ініціали)
"___" 20__ р.

ПРИЙМАЛЬНИЙ АКТ N _______

"____" 20__ р.

_____
(місце складання)

Комісія у складі:

голови комісії __
(посада, військове звання, П. І. Б.)
членів комісії: __
    (посада, військове звання, П. І. Б.) __
(посада, військове звання, П. І. Б.)

__
(посада, військове звання, П. І. Б.)

_
провела огляд та прийняття зброї невійськового призначення і бойових припасів до неї, що надійшли "____" 20__ р.

від ___________
     (найменування вантажовідправника)

на підставі ____
(назви і номери документів вантажовідправника)
у супроводі ___
                          (посада, військове звання, прізвище, ініціали особи, яка доставила зброю невійськового призначення та
                       бойові припаси до неї)

Довіреність від "___" 20__ р. N __

Під час фактичного приймання з'ясувалося:

N
з/п

Номенклатур-
ний номер

Назва майна

Одини-
ця виміру

Обліковується у документах відправника

Фактично наявне майно

Різниця

Номери книг, сторінок і статей за книгами обліку

кіль-
кість

кате-
горія

сума

кіль-
кість

категорія

сума

не вистачає

надлишок

кіль-
кість

сума

кіль-
кість

сума

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Висновок та пропозиції _____
__
__

Голова комісії _
(підпис, військове звання, П. І. Б.)

Члени комісії: __
(підпис, військове звання, П. І. Б.)

__
(підпис, військове звання, П. І. Б.)

__
(підпис, військове звання, П. І. Б.)

Зброю невійськового призначення та бойові припаси до неї, зазначені у приймальному акті, на відповідальне зберігання прийняв та оприбуткував за картками обліку.

Начальник складу __________
                                                                                            (військове звання, підпис, П. І. Б.)
"___" 20__ р.

Примітки:

1. У разі надходження зброї невійськового призначення та бойових припасів до неї, які передано до Служби зовнішньої розвідки України на безоплатній основі у постійне користування, графи 5 - 7 та 11 - 14 не заповнюються.

2. Один примірник оформленого приймального акта надається до Управління матеріальних ресурсів та логістики Служби зовнішньої розвідки України.

 

Додаток 2
до Інструкції з придбання у Службі зовнішньої розвідки України вогнепальної зброї невійськового призначення, бойових припасів до неї, холодної і пневматичної зброї та деяких інших предметів і матеріалів, на які поширюється дозвільна система
(пункт 9)

НАКЛАДНА

"___" 20__ р.

Начальнику складу _________
                                                                     (найменування підрозділу Служби зовнішньої розвідки України)

                               _________
                                  (військове звання, П. І. Б.)

Відпустити ____
                      (найменування підрозділу Служби зовнішньої розвідки України)
Прийняти від __
                     (найменування підрозділу Служби зовнішньої розвідки України)

Підстава ______

N
з/п

Назва зброї невійськового призначення та бойових припасів до неї

Одиниця виміру

Відпустити/
прийняти

Відпущено/
прийнято

Номери книг, сторінок і статей за книгами обліку

категорія

кількість

категорія

кількість

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Начальник Управління матеріальних ресурсів та логістики Служби зовнішньої розвідки України

__
(військове звання, підпис, П. І. Б.)

Прийняв (видав) ___________
              (військове звання, підпис, П. І. Б.)

Одержав (здав)
                      (військове звання, підпис, П. І. Б., N посвідчення)

"___" ___________ 20___ р.

Примітки:

1. Фактично відпущена (прийнята) зброя невійськового призначення та бойові припаси до неї зазначаються у графах 6 і 7 накладної.

2. Під час видачі (здавання) бойових припасів у графі 2 накладної записуються назва, партія, рік виготовлення і завод-виробник бойових припасів, для зброї невійськового призначення та бойових припасів до неї - їх серія, номер і рік виготовлення. Під час видачі (приймання) зброї невійськового призначення та бойових припасів до неї у великій кількості складається відомість, до якої вносяться номери виданої (прийнятої) зброї. Відомість засвідчується підписом начальника складу і додається до накладної.
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали