Додаткова копія: Про затвердження Інструкції з реєстрації штатно-табельних предметів

МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

08.01.2019

м. Київ

N 8

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
18 січня 2019 р. за N 62/33033

Про затвердження Інструкції з реєстрації штатно-табельних предметів

Відповідно до частини другої статті 2 Закону України "Про правовий режим майна у Збройних Силах України" та з метою визначення процедури реєстрації штатно-табельних предметів постачання в Міністерстві оборони України та Збройних Силах України

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Інструкцію з реєстрації штатно-табельних предметів, що додається.

2. Управлінню стандартизації, кодифікації та каталогізації забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

Міністр оборони України

С. Полторак

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства оборони України
08 січня 2019 року N 8

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
18 січня 2019 р. за N 62/33033

ІНСТРУКЦІЯ
з реєстрації штатно-табельних предметів

I. Загальні положення

1. Ця Інструкція визначає процедуру підготовки, погодження та подання документів на реєстрацію предметів, що включаються до штатів та табелів до штатів (далі - штатно-табельні предмети).

2. Реєстрація штатно-табельних предметів здійснюється з метою забезпечення процесів розроблення штатів військових частин та табелів до штатів, автоматизованої обробки даних у Міністерстві оборони України та Збройних Силах України, а також здійснення матеріально-технічного забезпечення Збройних Сил України.

3. Штатно-табельні предмети без їх реєстрації в мирний час не використовуються.

4. Термін "центральний орган кодифікації" вживається в значенні, наведеному в Порядку кодифікації предметів постачання, затвердженому наказом Міністерства оборони України від 18 грудня 2017 року N 673 (Порядок N 673), зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 12 січня 2018 року за N 50/31502 (далі - Порядок).

II. Реєстрація штатно-табельних предметів

1. Реєстрації підлягають предмети, що включаються до штатів і табелів до штатів органів військового управління, з'єднань, військових частин, військових навчальних закладів, установ та організацій Міністерства оборони України та Збройних Сил України.

2. Віднесення предметів до категорії штатно-табельних предметів здійснюють центральні служби забезпечення. Озброєння, військову і спеціальну техніку відносять до категорії штатно-табельних предметів за результатами проведених відповідних випробувань.

3. Реєстрацію штатно-табельних предметів здійснює центральний орган кодифікації.

4. Для реєстрації штатно-табельного предмета центральною службою забезпечення, визначеною для виконання функцій забезпечення цим предметом, до центрального органу кодифікації подаються:

заявка на реєстрацію штатно-табельного предмета, погоджена начальником Головного управління логістики - заступником начальника Генерального штабу Збройних Сил України (через Управління оборонного та мобілізаційного планування), за формою, наведеною у додатку 1 до цієї Інструкції;

копія технічних умов, технічної специфікації або іншого технічного документа Міністерства оборони України, що визначає вимоги до штатно-табельного предмета;

перелік складових частин штатно-табельного предмета, які можуть замінюватись у процесі його експлуатації та військового ремонту, інструменту, пристосувань та матеріалів, необхідних для забезпечення експлуатації предмета, за формою, визначеною у додатку 1 до Порядку (Порядок N 673);

копії технічних документів чи інших документів або витяги з них, які містять основні відомості про предмети, їх функціональне призначення, технічні характеристики, комплектність та інформацію про виробників;

копія документа, що підтверджує позитивні результати відповідних випробувань зразка озброєння, військової і спеціальної техніки, або витяг із нього.

5. У разі якщо поданих документів для реєстрації штатно-табельного предмета, передбачених пунктом 4 цього розділу, недостатньо для визначення характеристик предмета, центральний орган кодифікації може додатково запитувати у центральної служби забезпечення необхідні технічні документи та інші відомості щодо певного предмета.

6. За результатами вивчення поданих документів центральний орган кодифікації здійснює класифікацію предмета, призначає відповідний код за Класифікатором озброєння, військової техніки та майна Міністерства оборони України ВК 001-2000, затвердженим наказом Міністра оборони України від 21 серпня 2000 року N 023 (зі змінами) (далі - Військовий класифікатор), та видає центральній службі забезпечення Свідоцтво про реєстрацію штатно-табельного предмета, форму якого наведено у додатку 2 до цієї Інструкції. Копія Свідоцтва про реєстрацію штатно-табельного предмета надсилається Головному управлінню логістики Збройних Сил України.

Взаємозамінні або однотипні предмети, що відрізняються несуттєвими ознаками щодо їх основного функціонального призначення та відповідають одним і тим самим вимогам, викладеним у технічних умовах або технічних специфікаціях Міністерства оборони України, реєструються під одним кодом за Військовим класифікатором. Повні найменування, позначення та номенклатурні номери НАТО таких предметів зазначаються у додатку до Свідоцтва про реєстрацію штатно-табельного предмета, зразок якого наведено у додатку 3 до цієї Інструкції.

7. На час проведення випробувань зразка озброєння, військової і спеціальної техніки, на підставі запиту центральної служби забезпечення призначається тимчасовий код за Військовим класифікатором, у якому останнім знаком ставиться літера "S". Тимчасово зареєстровані предмети постачання до штатів і табелів до штатів військових частин не включаються.

III. Ведення Військового класифікатора

1. Ведення Військового класифікатора здійснює центральний орган кодифікації. Класифікатор ведеться в електронному вигляді.

2. Ведення Військового класифікатора здійснюється з метою підтримання його в актуалізованому стані та полягає у внесенні до нього змін щодо включення, виключення інформації про штатно-табельні предмети або класифікаційні угруповання.

3. Зміни до Військового класифікатора вносить центральний орган кодифікації за пропозиціями зацікавлених структурних підрозділів органів військового управління за погодженням з центральною службою забезпечення, за якою закріплено класифікаційні угруповання, яких стосуються зміни, та Головним управлінням логістики Збройних Сил України.

4. Центральний орган кодифікації двічі на рік (до 15 липня та до 15 лютого) надсилає актуальні (оновлені) версії Військового класифікатора до центральних служб забезпечення та заінтересованих органів військового управління.

5. Штатно-табельні предмети, що знімаються з озброєння (постачання), з Військового класифікатора не вилучаються, переносяться до його окремої частини "Перелік предметів постачання, які не використовуються".

Повторне призначення скасованих кодів за Військовим класифікатором іншим предметам постачання не допускається.

 

Начальник Управління стандартизації,
кодифікації та каталогізації
полковник

О. Кумеда

 

Додаток 1
до Інструкції з реєстрації штатно-табельних предметів
(пункт 4 розділу II)

ЗАЯВКА
на реєстрацію штатно-табельного предмета

1. Назва центральної служби забезпечення
_

2. Повне найменування штатно-табельного предмета згідно з технічним документом мовою оригіналу документа _______
_

3. Штатно-табельне найменування предмета (для включення до ВК 001-2000)

4. Предмет включати до

 

штатів

 

табелів

 5. Аналоги штатно-табельного предмета __
_

6. Шасі (за наявності)

Найменування

Код за ВК 001-2000

Кількість

під монтаж

під буксирування

 

 

 

 


Начальник центральної служби забезпечення

_______
(військове звання)


(підпис)

___________
(ініціали, прізвище)


     М. П.

ПОГОДЖЕНО

Начальник Головного управління логістики - заступник
начальника Генерального штабу Збройних Сил України

_______
(військове звання)


(підпис)

___________
(ініціали, прізвище)


     М. П.

 

Додаток 2
до Інструкції з реєстрації штатно-табельних предметів
(пункт 6 розділу II)

Форма Свідоцтва про реєстрацію штатно-табельного предмета

 
МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ

 

СВІДОЦТВО
про реєстрацію штатно-табельного предмета

__
(повне найменування та позначення предмета)

__
(номенклатурний номер НАТО)

__
(найменування предмета за ВК 001-2000)

__
(код предмета за ВК 001-2000)

Свідоцтво видане _________,
                                                                                                   (назва центрального органу кодифікації)
про що зроблено запис у Книзі реєстрації Свідоцтв про реєстрацію штатно-табельних предметів за номером ______

Дата видачі: "___" 20__ року

__
(посада керівника центрального органу кодифікації)

_______
(військове звання)


(підпис)

___________
(ініціал, прізвище)


     М. П.

 

 

Додаток 3
до Інструкції з реєстрації штатно-табельних предметів
(пункт 6 розділу II)

 

Зразок

 

Додаток
до Свідоцтва про реєстрацію
штатно-табельного предмета,
реєстраційний номер _____

ПЕРЕЛІК
однотипних предметів

Повне найменування та позначення предмета

Номенклатурний номер НАТО

 

 

__
(посада керівника центрального органу кодифікації)

_______
(військове звання)


(підпис)

___________
(ініціал, прізвище)

    М. П.

 

 
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали