ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 30 грудня 2011 року N 1103

Про затвердження Інструкції з використання програмно-технічного модуля "Інформаційний термінал"

З метою удосконалення порядку прийняття митними органами вантажних митних декларацій, що подаються декларантами для здійснення митного контролю та оформлення, наказую:

1. Затвердити Інструкцію з використання програмно-технічного модуля "Інформаційний термінал", що додається.

2. Департаменту митних інформаційних технологій і статистики (Юрченко К. Г.) протягом двох тижнів з дня підписання цього наказу розробити відповідне програмне забезпечення для функціонування інформаційних терміналів у підрозділах митного оформлення митних органів відповідно до інструкції, затвердженої цим наказом.

3. Департаменту митних інформаційних технологій і статистики (Юрченко К. Г.) протягом десяти днів з дня підписання цього наказу розробити та довести до відома суб'єктів господарювання, на територіях яких розташовані підрозділи митного оформлення, технічні вимоги до програмно-технічного модуля "Інформаційний термінал", у тому числі шляхом розміщення на офіційному веб-сайті Державної митної служби України в мережі Інтернет.

4. Департаменту організації митного контролю та оформлення (Сьомка С. М.) та Департаменту митних інформаційних технологій і статистики (Юрченко К. Г.) організувати впровадження програмно-технічного модуля "Інформаційний термінал" та моніторинг його практичного застосування.

5. Сектору взаємодії зі ЗМІ та громадськістю (Мочалова-Колесник О. С.) забезпечити інформування засобів масової інформації та суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності про вимоги цього наказу.

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Голови Державної митної служби України Дороховського О. М.

 

Голова Державної
митної служби України

І. Г. Калєтнік

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної митної служби України
30.12.2011 N 1103.

Інструкція
з використання програмно-технічного модуля "Інформаційний термінал"

1. Програмно-технічний модуль "Інформаційний термінал" розміщується в приміщеннях для декларантів за місцем розташування підрозділів митного оформлення (далі - ПМО) та використовується для введення декларантами в автоматизовану систему митного оформлення електронних копій митних декларацій на паперовому носії (далі - ЕК МД) з використанням змінних носіїв інформації.

2. Для функціонування програмно-технічного модуля "Інформаційний термінал" використовується програмне забезпечення, за допомогою якого здійснюються такі основні функції:

1) перевірка змінного носія інформації на наявність вірусів;

2) вибір необхідного файла з ЕК МД та електронною копією декларації митної вартості (далі - ЕК ДМВ), у разі її подання, зі змінного носія;

3) формато-логічний контроль ЕК МД та ЕК ДМВ з можливістю відображення списку помилок на екрані монітора та запису їх на змінний носій інформації;

4) формування списку ЕК МД, уведених декларантами до програмно-інформаційного комплексу протягом поточної робочої зміни;

5) відображення на екрані монітора поточних дати і часу, порядкового номера ЕК МД в такому списку;

6) запису на змінний носій інформації дати і часу, порядкового номера ЕК МД в такому списку;

7) автоматичний розподіл ЕК МД між посадовими особами підрозділу митного оформлення митного органу, які працюють в поточну зміну, в порядку черговості їх внесення та з урахуванням наданих прав доступу до ШК ЄАІС, завантаженості по кількості декларацій, які знаходяться в роботі, кількості товарів в таких деклараціях, наданих повноважень на виконання митних процедур кожної посадової особи ПМО;

8) відображення на екрані монітора порядкових номерів ЕК МД за списком, які перебувають на стадії розподілення;

9) відображення на екрані монітора прізвища та ініціалів посадової особи ПМО, на яку автоматично розподілено МД (у разі здійснення автоматичного розподілу) та номера його робочого місця;

10) передання ЕК МД та ЕК ДМВ до програмно-інформаційного комплексу "Інспектор 2006" для здійснення в установленому порядку митних процедур;

11) зберігання в окремій локальній базі ПМО усіх ЕК МД та ЕК ДМВ, введених декларантами, та електронних копій квитанцій, виданих декларантам, та передання зазначеної інформації до ЄАІС Держмитслужби в установленому порядку;

12) друк квитанції про прийняття в роботу поданої ЕК МД із зазначенням дати і часу друку, захисного коду, довідкового номера (графа 7 МД), прізвища та ініціалів декларанта (графа 54 МД), порядкового номера (за списком) поданої ЕК МД, прізвища та ініціалів посадової особи ПМО, на яку автоматично розподілено МД (у разі здійснення автоматичного розподілу) та, у випадку виявлення помилок у заповненні ЕК МД та/або ЕК ДМВ за результатами формато-логічного контролю, номери граф МД та/або ДМВ, у заповненні яких виявлено такі помилки. У разі відмови декларанта від переведення ЕК МД для автоматичного розподілу прізвище та ініціали посадової особи ПМО не роздруковуються;

13) формування та автоматичне передання до ЄАІС Держмитслужби звітів за заданий період часу у розрізах:

- ЕК МД, уведених до програмно-технічного модуля "Інформаційний термінал";

- ЕК МД, переведених для автоматичного розподілу;

- ЕК МД, в результаті здійснення формато-логічного контролю яких виявлені помилки, що є підставою для надання відмови в прийнятті митної декларації для оформлення;

- ЕК МД, після автоматичного розподілу яких протягом 60 хвилин від часу, зазначеного на квитанції, в локальній базі ПМО відсутня інформація про прийняття або надання відмови у прийнятті митної декларації для митного оформлення.

3. ЕК МД (разом з ЕК ДМВ у разі її подання), за результатами здійснення формато-логічного контролю яких не виявлено помилок, що є підставою для надання відмови в прийнятті митної декларації для оформлення, в автоматичному режимі переводяться для автоматичного розподілу між посадовими особами підрозділу митного оформлення митного органу, які працюють в поточну зміну, в порядку черговості їх внесення та з урахуванням наданих прав доступу до ПІК ЄАІС, завантаженості по кількості декларацій, які знаходяться в роботі, кількості товарів в таких деклараціях, наданих повноважень на виконання митних процедур кожної посадової особи ПМО.

4. ЕК МД (разом з ЕК ДМВ у разі її подання), в результаті здійснення формато-логічного контролю яких виявлені помилки, що є підставою для надання відмови в прийнятті митної декларації для оформлення, можуть бути переведені для автоматичного розподілу за рішенням декларанта шляхом вибору відповідного вікна на сенсорному екрані для отримання картки відмови в прийнятті митної декларації.

5. У разі виявлення за результатами здійснення формато-логічного контролю помилок у заповненні ЕК МД та/або ЕК ДМВ (у разі її подання), що є підставою для надання відмови в прийнятті митної декларації для оформлення, декларант має право відмовитись від переведення для автоматичного розподілу цієї ЕК МД шляхом вибору відповідного вікна на сенсорному екрані.

6. Після автоматичного розподілу ЕК МД між посадовими особами підрозділу митного оформлення митного органу або відмови декларанта від переведення ЕК МД для автоматичного розподілу за результатами формато-логічного контролю за допомогою вбудованого принтера інформаційного терміналу здійснюється друк та видача декларанту квитанції про прийняття в роботу ЕК МД із зазначенням дати і часу друку, довідкового номера (графа 7 МД), прізвища та ініціалів декларанта (графа 54 МД), порядкового номера (за списком) поданої ЕК МД, прізвища та ініціалів посадової особи ПМО, на яку автоматично розподілено МД (у разі здійснення автоматичного розподілу) та, у випадку виявлення помилок у заповненні ЕК МД та/або ЕК ДМВ за результатами формато-логічного контролю, номери граф МД та/або ДМВ, у заповненні яких виявлено такі помилки.

У разі відмови декларанта від переведення ЕК МД для автоматичного розподілу прізвище та ініціали посадової особи ПМО в квитанції не роздруковуються.

7. Паперовий примірник митної декларації та додані до нього документи подаються посадовій особі ПМО, яка згідно з функціональними обов'язками отримує такі документи від декларантів та передає їх відповідним посадовим особам ПМО згідно з проведеним автоматичним розподілом. Електронна копія митної декларації та електронна копія декларації митної вартості повторно не подаються.

Цією посадовою особою здійснюється перевірка документів, що посвідчують особу декларанта, вносяться до розділу І Інформаційного аркуша відомості про посадову особу ПМО, призначену для здійснення митних процедур за МД згідно з автоматичним розподілом та заповнюється й видається декларанту відривний талон Інформаційного аркуша.

8. Митні процедури здійснюються посадовими особами митного органу відповідно до Порядку здійснення митного контролю й митного оформлення товарів із застосуванням вантажної митної декларації, затвердженого наказом Держмитслужби від 20.04.2005 N 314, зареєстрованого в Мін'юсті 27.04.2005 за N 439/10719 (зі змінами).

9. Посадова особа ПМО, яка згідно з функціональними обов'язками отримує від декларантів та передає відповідним посадовим особам ПМО згідно з проведеним автоматичним розподілом паперові примірники митних декларацій (разом з іншими доданими до них документами), після закінчення поточної робочої зміни вносить до сформованого програмно-технічним модулем "Інформаційний термінал" звіту за робочу зміну, що минула, про ЕК МД, після автоматичного розподілу яких протягом 60 хвилин від часу, зазначеного на квитанції, в локальній базі ПМО відсутня інформація про прийняття або надання відмови у прийнятті митної декларації для митного оформлення, відомості про причини відсутності такої інформації, підписує звіт особистим електронним цифровим підписом та надсилає його до ЄАІС Держмитслужби в установленому порядку.

 

Заступник директора
Департаменту організації
митного контролю та оформлення

А. І. Сербайло

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали