ДОНЕЦЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 29.06.2010 р. N 363

Про затвердження Комплексного плану заходів на 2010 - 2015 роки з виконання в Донецькій області Загальнодержавної програми імунопрофілактики та захисту населення від інфекційних хвороб на 2009 - 2015 роки

З метою забезпечення епідемічного благополуччя населення шляхом зниження рівня захворюваності на інфекції, боротьба з якими проводиться засобами імунопрофілактики, а також смертності та інвалідності внаслідок означених інфекційних хвороб, керуючись Законом України "Про затвердження Загальнодержавної програми імунопрофілактики та захисту населення від інфекційних хвороб на 2009 - 2015 роки", статтями 22, 39 Закону України "Про місцеві державні адміністрації":

1. Затвердити Комплексний план заходів на 2010 - 2015 роки з виконання в Донецькій області Загальнодержавної програми імунопрофілактики та захисту населення від інфекційних хвороб на 2009 - 2015 роки (додається).

2. Рекомендувати виконавчим органам міських рад та райдержадміністраціям:

2.1. В строк до 30.07.2010 розробити та затвердити на відповідній території програми імунопрофілактики населення на 2010 - 2015 роки, у тому числі за епідемічними показаннями.

2.2. Щорічно, до 5 січня року, наступного за звітним, інформувати Головне управління охорони здоров'я облдержадміністрації та Донецьку обласну санітарно-епідеміологічну станцію про виконання заходів по забезпеченню епідемічного благополуччя населення шляхом зниження рівня захворюваності на інфекції, боротьба з якими проводиться засобами імунопрофілактики.

3. Координацію роботи з виконання розпорядження покласти на Головне управління охорони здоров'я облдержадміністрації (Аніщенко), контроль - на заступника голови облдержадміністрації Петряєву О. Б.

 

Голова облдержадміністрації

А. М. Близнюк


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Донецької обласної державної адміністрації
29.06.2010 N 363


Комплексний план заходів на 2010 - 2015 роки з виконання в Донецькій області Загальнодержавної програми імунопрофілактики та захисту населення від інфекційних хвороб на 2009 - 2015 роки

 

Найменування заходу

Строки виконання

Відповідальні виконавці

1. Організаційно-методичне забезпечення заходів щодо профілактики і боротьби з інфекціями, яких можна запобігти засобами імунопрофілактики

1.1

Продовжити моніторинг за рівнем забезпечення області імунобіологічними препаратами для проведення планових щеплень, закуплених за державний бюджет

2010 - 2015 роки

Донецька обласна санітарно-епідеміологічна станція, Головне управління охорони здоров'я облдержадміністрації

1.2

У відповідності до стану епідемічної ситуації та прогнозу її розвитку визначити потребу у імунобіологічних препаратах за епідемічними показаннями для проведення профілактичних і протиепідемічних заходів, обсяги та джерела їх фінансування

Щорічно при формуванні місцевих бюджетів

Управління, відділи охорони здоров'я міських рад, райдержадміністрацій, головні лікарі ЦРЛ, ЦМЛ

1.3

Забезпечити закупівлю згідно затверджених на відповідній території програм імунопрофілактики імунобіологічних препаратів за епідемічними показаннями та специфічних імуноглобулінів для пасивної імунопрофілактики дітей, народжених HBsAg"+"-матерями, і дітей з первинними імунодефіцитами, що потребують довічної замісної терапії

2010 - 2015 роки

Управління, відділи охорони здоров'я міських рад, райдержадміністрацій, головні лікарі ЦРЛ, ЦМЛ

1.4

Продовжити впровадження стратегії ВООЗ щодо елімінації кору, зниження захворюваності на епідемічний паротит, краснуху та запобігання синдрому вродженої краснухи

2010 - 2015 роки

Донецька обласна санітарно-епідеміологічна станція, головні державні санітарні лікарі міст та районів, Головне управління охорони здоров'я облдержадміністрації, управління, відділи охорони здоров'я міських рад, райдержадміністрацій, головні лікарі ЦРЛ, ЦМЛ

1.5

Підтримувати та вдосконалювати діючу інформаційно-комп'ютерну мережу та програмне забезпечення для проведення моніторингу і своєчасного коригування заходів з імунопрофілактики

2010 - 2015 роки

Донецька обласна санітарно-епідеміологічна станція, головні державні санітарні лікарі міст та районів, Головне управління охорони здоров'я облдержадміністрації, управління, відділи охорони здоров'я міських рад, райдержадміністрацій, головні лікарі ЦРЛ, ЦМЛ

1.6

Забезпечити впровадження нових нормативно-правових документів, правил, інструктивно-директивних документів з питань організації профілактичних та протиепідемічних заходів, діагностики, лікування вакцинокерованих інфекцій, з питань реєстрації та надання державної допомоги громадянам з післявакцинальними ускладненнями

2010 - 2015 роки

Донецька обласна санітарно-епідеміологічна станція, Головне управління охорони здоров'я облдержадміністрації, управління, відділи охорони здоров'я міських рад, райдержадміністрацій, головні лікарі ЦРЛ, ЦМЛ, головні державні санітарні лікарі міст та районів

1.7

Сприяти діяльності кабінетів щеплень незалежно від форми їх підпорядкованості, з метою розширення доступу населення до послуг, пов'язаних з імунопрофілактикою, та збільшення обсягу охоплення щепленнями населення, застосування нових комбінованих вакцин з метою скорочення кількості ін'єкцій та економії засобів

2010 - 2015 роки

Головне управління охорони здоров'я облдержадміністрації, Донецька обласна санітарно-епідеміологічна станція, управління, відділи охорони здоров'я міських рад, райдержадміністрацій, головні лікарі ЦРЛ, ЦМЛ

2. Удосконалення профілактичних та протиепідемічних заходів щодо запобігання поширенню інфекційних хвороб, боротьба з якими проводиться засобами імунопрофілактики

2.1

Забезпечити своєчасне охоплення щепленнями цільових груп населення згідно з Календарем щеплень (Наказ N 595) та в разі необхідності за епідемічними показаннями проти дифтерії, правця, туберкульозу, поліомієліту, кашлюку, кору, епідемічного паротиту, краснухи, гемофільної інфекції, інших інфекцій, що можуть керуватися засобами специфічної профілактики

2010 - 2015 роки

Головне управління охорони здоров'я облдержадміністрації, управління, відділи охорони здоров'я міських рад, райдержадміністрацій, головні лікарі ЦРЛ, ЦМЛ

2.2

Продовжити проведення активної імунізації новонароджених та груп високого епідемічного ризику з метою зниження захворюваності на гепатит B

2010 - 2015 роки

Головне управління охорони здоров'я облдержадміністрації, управління, відділи охорони здоров'я міських рад, райдержадміністрацій, головні лікарі ЦРЛ, ЦМЛ

2.3

Забезпечити своєчасне охоплення щепленнями дітей за станом здоров'я згідно з Календарем щеплень (Наказ N 595)

2010 - 2015 роки

Управління, відділи охорони здоров'я міських рад, райдержадміністрацій, головні лікарі ЦРЛ, ЦМЛ

2.4

Забезпечити щорічне проведення передсезонної імунопрофілактики грипу контингентам підвищеного епідемічного (висока можливість інфікування) і медичного (висока можливість клінічних ускладнень) ризику та всім бажаючим згідно наказу Міністерства охорони здоров'я України від 03.02.2006 N 48 "Про порядок проведення профілактичних щеплень в Україні та контроль якості й обігу медичних імунобіологічних препаратів", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 02.06.2006 за N 665/12539, з залученням коштів підприємств, установ, організацій, бюджетних, особистих та інших, не заборонених законодавством

2010 - 2015 роки

Головне управління охорони здоров'я облдержадміністрації, Донецька обласна санітарно-епідеміологічна станція, управління, відділи охорони здоров'я міських рад, райдержадміністрацій, головні лікарі ЦРЛ, ЦМЛ, головні державні санітарні лікарі міст та районів

2.5

Забезпечити впровадження Сертифікатів щеплень громадянина України, розроблених Міністерством охорони здоров'я України

2010 - 2015 роки

Головне управління охорони здоров'я облдержадміністрації, управління, відділи охорони здоров'я міських рад, райдержадміністрацій, головні лікарі ЦРЛ, ЦМЛ

2.6

Продовжити роботу з практичного впровадження імунопрофілактики Haemophilus influenzae тип b (Hib) та проведення моніторингу захворюваності на Hib-інфекцію у післявакцинальний період

2010 - 2015 роки

Головне управління охорони здоров'я облдержадміністрації, Донецька обласна санітарно-епідеміологічна станція, управління, відділи охорони здоров'я міських рад, райдержадміністрацій, головні лікарі ЦРЛ, ЦМЛ, головні державні санітарні лікарі міст та районів

2.7

Продовжити роботу з впровадження комбінованих вакцин з метою скорочення кількості ін'єкцій та економії засобів у сфері застосування вакцин

2010 - 2015 роки

Головне управління охорони здоров'я облдержадміністрації, Донецька обласна санітарно-епідеміологічна станція, управління, відділи охорони здоров'я міських рад, райдержадміністрацій, головні лікарі ЦРЛ, ЦМЛ, головні державні санітарні лікарі міст та районів

2.8

Проводити моніторинг випадків можливої побічної дії вакцин і розроблення заходів щодо їх запобігання шляхом обліку, реєстрації та розслідування кожного такого випадку

2010 - 2015 роки

Головне управління охорони здоров'я облдержадміністрації, Донецька обласна санітарно-епідеміологічна станція, управління, відділи охорони здоров'я міських рад, райдержадміністрацій, головні лікарі ЦРЛ, ЦМЛ, головні державні санітарні лікарі міст та районів

2.9

Проводити моніторинг стану популяційного, у тому числі - колективного, імунітету різних вікових груп населення щодо інфекційних захворювань, боротьба з якими проводиться шляхом вжиття заходів з імунопрофілактики

2010 - 2015 роки

Головне управління охорони здоров'я облдержадміністрації, Донецька обласна санітарно-епідеміологічна станція, управління, відділи охорони здоров'я міських рад, райдержадміністрацій, головні лікарі ЦРЛ, ЦМЛ, головні державні санітарні лікарі міст та районів

2.10

Забезпечити впровадження сучасної лабораторної діагностики інфекційних захворювань, боротьба з якими проводиться шляхом вжиття заходів з імунопрофілактики, з використанням полімеразної ланцюгової реакції та методу імуноферментного аналізу

2010 - 2015 роки

Головне управління охорони здоров'я облдержадміністрації, Донецька обласна санітарно-епідеміологічна станція, управління, відділи охорони здоров'я міських рад, райдержадміністрацій, головні лікарі ЦРЛ, ЦМЛ, головні державні санітарні лікарі міст та районів

2.11

Проводити діагностику та лікування післявакцинальних ускладнень у складних випадках у відділеннях ЦМКЛ N 1 м. Донецька, Донецької обласної клінічної дитячої лікарні

2010 - 2015 роки

Головне управління охорони здоров'я облдержадміністрації, управління охорони здоров'я Донецької міської ради

2.12

Продовжити проведення політики ВООЗ щодо переважного використання самоблокувальних шприців з метою гарантованої безпеки ін'єкцій під час проведення щеплень та зниження втрат імунобіологічних препаратів

2010 - 2015 роки

Головне управління охорони здоров'я облдержадміністрації, управління, відділи охорони здоров'я міських рад, райдержадміністрацій, головні лікарі ЦРЛ, ЦМЛ, головні державні санітарні лікарі міст та районів

3. Створення ефективної системи "холодового ланцюга" під час транспортування, зберігання та використання вакцин

3.1

Продовжити роботу з оснащення складів імунобіологічних препаратів, кабінетів щеплень та інших закладів, у яких проводяться профілактичні щеплення, холодильним устаткуванням для дотримання оптимальних умов "холодового ланцюга" під час зберігання, транспортування та використання імунобіологічних препаратів

2010 - 2015 роки

Головне управління охорони здоров'я облдержадміністрації, Донецька обласна санітарно-епідеміологічна станція, управління, відділи охорони здоров'я міських рад, райдержадміністрацій, головні лікарі ЦРЛ, ЦМЛ, головні державні санітарні лікарі міст та районів

3.2

Проводити щорічне навчання фахівців, що беруть участь у проведенні імунопрофілактики, з питань дотримання оптимальних умов "холодового ланцюга" під час зберігання, транспортування та використання імунобіологічних препаратів

квітень щорічно
2011 - 2015 роки

Головне управління охорони здоров'я облдержадміністрації, Донецька обласна санітарно-епідеміологічна станція, управління, відділи охорони здоров'я міських рад, райдержадміністрацій, головні лікарі ЦРЛ, ЦМЛ, головні державні санітарні лікарі міст та районів

3.3

Забезпечити проведення щорічної інвентаризації холодового устаткування для дотримання оптимальних умов "холодового ланцюга" під час зберігання, транспортування та використання імунобіологічних препаратів в санітарно-епідеміологічних установах та лікувально-профілактичних закладах з метою його своєчасної заміни або ремонту

2010 - 2015 роки

Головне управління охорони здоров'я облдержадміністрації, Донецька обласна санітарно-епідеміологічна станція, управління, відділи охорони здоров'я міських рад, райдержадміністрацій, головні лікарі ЦРЛ, ЦМЛ, головні державні санітарні лікарі міст та районів

4. Інформаційна та санітарно-просвітницька робота серед населення

4.1

Удосконалити механізм доступу населення до інформації з проблем імунопрофілактики та захисту населення від інфекційних хвороб із застосуванням засобів масової інформації:
участь у телерадіопрограмах, передачах та інформаційно-просвітницьких програмах, створених державними та комунальними телерадіоорганізаціями

2010 - 2015 роки

Управління інформаційної політики та з питань преси, Головне управління охорони здоров'я облдержадміністрації, Донецька обласна санітарно-епідеміологічна станція, обласна організація Товариства Червоного Хреста України, виконкоми міських рад, райдержадміністрації

4.2

Забезпечити видання та поширення інформаційно-просвітницьких матеріалів з питань імунопрофілактики (пам'ятки, буклети, звернення, плакати тощо)

2010 - 2015 роки

Управління інформаційної політики та з питань преси, Головне управління охорони здоров'я облдержадміністрації, Донецька обласна санітарно-епідеміологічна станція, обласна організація Товариства Червоного Хреста України, виконкоми міських рад, райдержадміністрації

4.4

Організовувати проведення та забезпечення висвітлення кампаній соціальної мобілізації населення під час проведення днів імунізації

2010 - 2015 роки

Управління у справах преси та інформації, Головне управління охорони здоров'я облдержадміністрації, Донецька обласна санітарно-епідеміологічна станція, обласна організація Товариства Червоного Хреста України, виконкоми міських рад, райдержадміністрації, громадські організації (за згодою)

5. Удосконалення підготовки фахівців з імунопрофілактики, що беруть участь у здійсненні заходів на етапах планування, організації, проведення контролю якості імунобіологічних препаратів

5.1

Проводити підготовку та перепідготовку висококваліфікованих фахівців (педагогів та лікарів) у вищих навчальних закладах та закладах післядипломної освіти у галузі імунопрофілактики інфекційних хвороб

2010 - 2015 роки

Донецький національний медичний університет ім. М. Горького, Донецький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти, управління освіти і науки, Головне управління охорони здоров'я облдержадміністрації, Донецька обласна санітарно-епідеміологічна станція

5.2

Забезпечити участь у конференціях і семінарах з питань імунопрофілактики та моніторингу випадків побічної дії вакцин та заходів щодо їх запобігання

2010 - 2015 роки

Головне управління охорони здоров'я облдержадміністрації, Донецька обласна санітарно-епідеміологічна станція, управління, відділи охорони здоров'я міських рад, райдержадміністрацій, головні лікарі ЦРЛ, ЦМЛ, головні державні санітарні лікарі міст та районів

5.3

Забезпечити впровадження в практику розроблених та затверджених МОЗ України методичних рекомендацій з питань діагностики, клініки, лікування, епідеміології і профілактики інфекцій, боротьба з якими проводиться шляхом вжиття заходів з імунопрофілактики, та з критеріїв диференціальної діагностики післявакцинальних реакцій, ускладнень на щеплення та захворювань, що збіглися у часі з проведенням щеплення

2010 - 2015 роки

Головне управління охорони здоров'я облдержадміністрації, Донецька обласна санітарно-епідеміологічна станція, управління, відділи охорони здоров'я міських рад, райдержадміністрацій, головні лікарі ЦРЛ, ЦМЛ, головні державні санітарні лікарі міст та районів, Донецький національний медичний університет ім. М. Горького


 

Заступник голови -
керівник апарату
облдержадміністрації

Б. І. Адамов

 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали