ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 25 листопада 2011 року N 994

Про затвердження Комплексного плану заходів щодо досягнення кінцевих цілей реформування митної служби

З метою підвищення ефективності виконання завдань реформування діяльності митної служби, визначених Програмою економічних реформ на 2010 - 2014 роки "Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава" (Програма) та Концепцією реформування діяльності митної служби України "Обличчям до людей", наказую:

1. Затвердити Комплексний план заходів щодо досягнення кінцевих цілей реформування митної служби (далі - Комплексний план).

2. Членам колегії Держмитслужби України, керівникам структурних підрозділів Держмитслужби України забезпечити організацію та контроль за виконанням вищезазначеного Комплексного плану в частині, що їх стосується.

3. Контроль за виконанням наказу та моніторинг виконання заходів, передбачених Комплексним планом, покласти на директора Організаційно-розпорядчого департаменту, члена колегії Держмитслужби України Бондаря В. В.

 

Голова Служби

І. Г. Калєтнік

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної митної служби України
25.11.2011 N 994

Комплексний план заходів
щодо досягнення кінцевих цілей реформування митної служби (на виконання завдань, визначених Програмою економічних реформ на 2010 - 2014 роки "Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава" (Програма) (далі - ПР) та Концепцією реформування діяльності митної служби України "Обличчям до людей" (далі - КР))

N
з/п

Захід

Термін виконання

Виконавці

Індикатор квартального моніторингу

Кінцева ціль виконання заходу

1

Завдання 1. Модернізація національного законодавства у митній сфері на основі законодавства ЄС, зокрема EC Customs Blueprints (абз. 4, п. 8, с. 41 ПР; п. 2, 3 КР)
Кінцева ціль виконання завдання - Всесвітня митна організація, міжнародні фінансові організації, Європейська Комісія визнають, що національне законодавство в митній сфері відповідає кращим міжнародним стандартам
Індикатор досягнення - листи ВМО, звіти місії Світового Банку, протоколи зустрічей ПК N 5 Комітету "Україна - ЄС"
Відповідальний - О. М. Дороховський

1.1

Забезпечити розроблення, впровадження і реалізацію нормативно-правових актів, направлених на виконання положень нової редакції Митного кодексу України

2011 рік

структурні підрозділи Держмитслужби

Сприяння розвитку міжнародної торгівлі, збільшення товарообігу і удосконалення адміністрування митних платежів

Приведення національного законодавства у відповідність до вимог європейських норм і стандартів, гармонізація і спрощення митних процедур

1.2

Брати участь у підготовці змін до Податкового кодексу України

протягом 2012 року

Департамент митних платежів, Департамент організації митного контролю та оформлення, Управління правового забезпечення

Впровадження митних принципів, сформованих в угодах Світової організації торгівлі та у Міжнародній конвенції про спрощення та гармонізацію митних процедур

Приведення норм Податкового кодексу України у відповідність до положень нової редакції Митного кодексу України

2

Завдання 2. Приведення процедури визначення митної вартості товарів у відповідність до вимог СОТ і рекомендацій ЄС (абз. 5 - 8, п. 8, с. 41 ПР; п. 9 КР)
Кінцева ціль виконання завдання - процедура визначення митної вартості товарів повністю відповідає вимогам СОТ
Індикатор досягнення - позитивні висновки експертів СОТ, протоколи зустрічей Підкомітету N 5 Комітету "Україна - ЄС"
Відповідальний - О. М. Дороховський

2.1

Забезпечити укладання меморандумів про інформаційне забезпечення з асоційованими учасниками ринку (імпортерами та вітчизняними товаровиробниками)

протягом 2012 року

Департамент митних платежів

Укладання меморандумів

Актуалізація світового досвіду у сфері митної оцінки товарів

2.2

Залучати технічну допомогу з метою одержання експертної допомоги митних адміністрацій країн - членів СОТ щодо здійснення митної оцінки

2012 - 2014 роки

Департамент митних платежів

Проведення тренінгів з метою підвищення рівня кваліфікації посадових осіб, які здійснюють контроль за правильністю визначення митної вартості товарів

2.3

Брати участь у Технічному комітеті з митної оцінки (м. Брюссель) та у діяльності інститутів Світової організації торгівлі, в тому числі у Комітеті з митної оцінки (м. Женева)

2012 - 2014 роки

Департамент митних платежів

Ефективність митного контролю за визначенням митної вартості

Отримання пояснень від представників країн - членів СОТ та їх митних адміністрацій щодо спірних питань у сфері визначення митної вартості

3

Завдання 3. Поширення принципу селективності контролю на основі автоматизованого управління ризиками (абз. 3, п. 8, с. 41 ПР; п. 16 КР)
Кінцева ціль виконання завдання - зменшення кількості митних оглядів вантажів у режимі "Імпорт" з урахуванням кращої європейської практики, орієнтуючись на частку 7 - 15 % загальної кількості митних оформлень імпорту
Індикатор досягнення - використання системи управління ризиками як основного інструменту для визначення форм та обсягів митного контролю. Зменшення частки митних оглядів з інших підстав (крім системи управління ризиками) до 10 - 15 % від загальної кількості оглядів
Відповідальний - С. Д. Дериволков

3.1

Переглянути діючі профілі ризику з метою зменшення кількості вказівок щодо проведення митного огляду

2011 - 2014 роки

Департамент боротьби з контрабандою, аналізу ризиків та протидії корупції

Внесення змін до діючих профілів ризику або скасування деяких профілів ризику

Зменшення кількості митних оглядів вантажів у режимі "Імпорт" з урахуванням кращої європейської практики, орієнтуючись на частку 7 - 15 % загальної кількості митних оформлень імпорту

3.2

Внести зміни до Порядку здійснення митного контролю й митного оформлення товарів із застосуванням вантажної митної декларації, затвердженого наказом Державної митної служби України від 20.04.2005 N 314 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27.04.2005 за N 439/10719 (зі змінами), щодо підстав для проведення митного огляду

2012 рік

Департамент організації митного контролю та оформлення, Департамент боротьби з контрабандою, аналізу ризиків та протидії корупції

Затвердження наказу Держмитслужби України про внесення відповідних змін (визначення системи управління ризиками як основної підстави для ініціювання проведення митного огляду)

Зменшення впливу людського (особистісного) фактора при прийнятті рішень посадовими особами митних органів шляхом запровадження формалізованої процедури визначення підстав для здійснення заходів митного контролю

3.3

Підготувати проект відомчого нормативно-правового акту щодо складових елементів системи управління ризиками

2012 рік

Департамент боротьби з контрабандою, аналізу ризиків та протидії корупції, Департамент організації митного контролю та оформлення

Затвердження наказу Міністерства фінансів України

4

Завдання 4. Розвиток системи пост-аудит контролю (абз. 3, п. 8, с. 41 ПР; п. 15 КР)
Кінцева ціль виконання завдання - створення в Україні структурованої та ефективної системи пост-аудит контролю, яка буде слугувати дієвим важелем між необхідністю пришвидшення транскордонного руху товарів та дотримання законності при такому переміщенні
Індикатор досягнення - Концепція розвитку пост-аудит контролю в Держмитслужбі затверджена наказом Держмитслужби
Відповідальний - С. Д. Дериволков

4.1

Підготовка проекту відомчого нормативно-правового акту (Концепції) щодо розвитку системи пост-аудит контролю

2012 рік

Департамент боротьби з контрабандою, аналізу ризиків та протидії корупції

Затвердження наказу Держмитслужби України

Створення в Україні структурованої та ефективної системи пост-аудит контролю

5

Завдання 5. Декриміналізація товарної контрабанди з одночасним посиленням відповідальності за порушення митних правил (п. 13 КР)
Кінцева ціль виконання завдання - існує дієва система економічного покарання порушників митних правил, яка робить такі порушення економічно недоцільними. Існує системний підхід до боротьби з контрабандою зброї, наркотиків та прекурсорів, товарів військового та подвійного призначення
Індикатор досягнення - Закон України, Концепція, затверджена наказом Міністерства фінансів України
Відповідальний - С. Д. Дериволков

5.1

Забезпечити супроводження законопроекту "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо гуманізації відповідальності за правопорушення у сфері господарської діяльності)" у Верховній Раді України

до прийняття Закону України Верховною Радою України

Департамент боротьби з контрабандою, аналізу ризиків та протидії корупції

Закон України

Дієва система економічного покарання порушників митних правил, системний підхід до боротьби з контрабандою зброї, наркотиків та прекурсорів, товарів військового та подвійного призначення

6

Завдання 6. Створення дієвих механізмів профілактики і боротьби з проявами корупції (п. 17 КР)
Кінцева ціль виконання завдання - корупційні прояви в митній службі не носять системний характер і не є масово поширеними, про що свідчать думки про це в суспільстві і середовищі працівників митної служби
Індикатор досягнення - результати соціологічних досліджень
Відповідальний - С. Д. Дериволков

6.1

Здійснювати контроль за дотриманням посадовими особами митної служби вимог нормативно-правових актів з питань митної справи та антикорупційного законодавства

постійно

Департамент боротьби з контрабандою, аналізу ризиків та протидії корупції, митні органи

Доповідна записка, наказ Держмитслужби України, митного органу

Виявлення фактів вчинення корупційних діянь та інших правопорушень, пов'язаних із корупцією, та вжиття заходів щодо притягнення винних осіб до відповідальності

6.2

Здійснювати організацію і проведення перевірочних та інших заходів за інформацією, викладеною у скаргах та зверненнях

постійно

Департамент боротьби з контрабандою, аналізу ризиків та протидії корупції

Доповідна записка керівництву Держмитслужби України

Виявлення чинників, що є причиною звернень та сприяють корупційним проявам. Підготовка пропозицій щодо їх усунення

6.3

Проводити аналіз стану дотримання антикорупційного законодавства в митній службі

постійно

Департамент боротьби з контрабандою, аналізу ризиків та протидії корупції

Доповідна записка керівництву Держмитслужби України

Виявлення чинників, що сприяють корупційним проявам, підготовка пропозицій щодо їх усунення

6.4

Розробити пропозиції щодо проведення антикорупційних організаційних заходів у кадровій політиці (систематичні перевірки, своєчасна ротація кадрів тощо)

постійно

Департамент кадрової роботи,
Департамент боротьби з контрабандою, аналізу ризиків та протидії корупції, митні органи

Наказ Держмитслужби України, митного органу,
доповідна записка

Усунення чинників, що сприяють корупційним проявам

6.5

Забезпечити отримання від громадян, підприємств, установ та організацій інформації про корупційні діяння та інші правопорушення, пов'язані з корупцією, вчинені працівниками митної служби, та її опрацювання

постійно

Моніторинговий центр,
Департамент боротьби з контрабандою, аналізу ризиків та протидії корупції

Доповідна записка

Виявлення чинників, що сприяють корупційним проявам

6.6

Проводити з працівниками заходи загальної профілактики, заняття щодо вивчення положень антикорупційного законодавства

постійно

Департамент кадрової роботи,
Департамент боротьби з контрабандою, аналізу ризиків та протидії корупції, митні органи

Доповідна записка

Профілактика проявів корупції, підвищення рівня знань працівниками положень антикорупційного законодавства

6.7

Забезпечити висвітлення інформації щодо виявлених фактів корупційних діянь в митній службі

постійно

Організаційно-розпорядчий департамент, Моніторинговий центр,
Департамент боротьби з контрабандою, аналізу ризиків та протидії корупції

Розміщення інформації в ЗМІ та мережі Інтернет

Забезпечення відкритості діяльності митної служби та її посадових осіб

7

Завдання 7. Розвиток системи управління персоналом і забезпечення дотримання етики поведінки митника (п. 20 КР)

7.1

Кінцева ціль виконання завдання 1 - створення системи безперервного реального навчання з перевіркою його результатів, які враховуватимуться під час підбиття підсумків роботи працівника, а також його преміювання.
Впровадження системи підтвердження рівня знань фахівців, на якій ґрунтуватимуться рішення про застосування заохочень та просувань по службі.
Прийняття на роботу до митної служби і звільнення з неї, просування по службі, застосування стягнень і заохочень ґрунтується на принципах прозорості, відкритості і зрозумілості.
В суспільстві переважає думка про те, що митники дотримуються загальноприйнятої етики поведінки державних службовців
Індикатор досягнення - наказ Міністерства фінансів України, результати соціологічних досліджень
Відповідальний - С. Д. Дериволков

7.1.1

Опрацювати питання вдосконалення порядку прийняття на роботу до митної служби та звільнення з неї

грудень 2011 року

Департамент кадрової роботи

Кількість осіб, прийнятих на роботу до митної служби та звільнених з неї

Забезпечення реалізації Закону України від 7 квітня 2011 року N 3206 "Про заходи запобігання та протидії корупції" (Декларація N 3206-VI)

7.1.2

Забезпечити впровадження в практику діяльності митних органів Кодексу поведінки працівників, до функціональних обов'язків яких належить управління кордонами (Наказ N 330/151/809/434/146) (затверджений спільним наказом Міністерства внутрішніх справ, Міністерства закордонних справ, Міністерства фінансів, Адміністрації Державної прикордонної служби)

грудень 2011 року

Департамент кадрової роботи,
Департамент боротьби з контрабандою, аналізу ризиків та протидії корупції,
митні органи

Кількість осіб, які пройшли навчання з вивчення положень Кодексу поведінки,
інформація митних органів стосовно дотримання працівниками вимог Кодексу поведінки (Наказ N 330/151/809/434/146)

Виконання Плану дій щодо лібералізації Європейським Союзом візового режиму для України, забезпечення дотримання загальноприйнятої етики поведінки працівників на кордоні

7.1.3

Забезпечити внесення змін до нормативно-правових актів Держмитслужби України з питань професійної підготовки та забезпечення функціонування системи безперервного навчання посадових осіб митних органів з урахуванням вимог законодавства з питань освіти

липень - грудень 2012 року

Департамент кадрової роботи, Академія митної служби України, Центр підвищення кваліфікації, перепідготовки працівників та кінології Держмитслужби

Кількісні показники виконання державного замовлення на підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації

Приведення нормативно-правових актів Держмитслужби України у відповідність до вимог нової редакції Закону України "Про вищу освіту" та Національної стратегії розвитку освіти в Україні на 2012 - 2021 роки, схвалених III Всеукраїнським з'їздом працівників освіти 28.10.2011, після їх прийняття Верховною Радою України

7.2

Кінцева ціль виконання завдання 2 - затвердження нової форми одягу
Індикатор досягнення - постанова Кабінету Міністрів України
Відповідальний - Г. В. Георгієнко

7.2.1

Забезпечити супроводження проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження зразків форменого одягу посадових осіб митної служби, їх опису норм забезпечення та строків його носіння"

IV квартал 2011 року - I квартал 2012 року

Департамент розвитку митної інфраструктури та міжнародного співробітництва

Постанова Кабінету Міністрів України

Затвердження нової форми одягу

7.3

Кінцева ціль виконання завдання 3 - введення обов'язкових ритуалів, які мають стати традицією, що підтримується і культивується
Індикатор досягнення - ритуали застосовуються в усіх митних органах
Відповідальний - Г. В. Георгієнко

7.3.3

Продовжити практику урочистого вшанування видатних історичних постатей з покладанням квітів керівниками структурних підрозділів Держмитслужби та митних органів під час проведення виїзних засідань колегії Держмитслужби України

2012 - 2014 роки

Організаційно-розпорядчий департамент,
митні органи, де проводиться засідання колегії Держмитслужби України

Проведені заходи з вшанування

Ритуали мають стати традицією, що підтримується і культивується

7.3.4

Забезпечити проведення урочистих заходів до Дня митної служби України та Дня незалежності України

2012 - 2014 роки

Департамент кадрової роботи,
Організаційно-розпорядчий департамент, митні органи

Проведені урочисті заходи

8

Завдання 8. Запровадження системи уповноважених економічних операторів (абз. 4, п. 8, с. 41 ПР; П. 6 КР)
Кінцева ціль виконання завдання - існує легальна процедура, за якою суб'єкти ЗЕД можуть самостійно здійснювати елементи митних процедур у відношенні до себе
Індикатор досягнення - нова редакція Митного кодексу України. Цією можливістю користуються щонайменше 1 підприємство в зоні діяльності кожного митного органу
Відповідальний - С. М. Сьомка

8.1

Забезпечити практичну реалізацію заходів щодо створення системи УЕО в Україні шляхом надання митницями суб'єктам господарської діяльності статусу УЕО

1 грудня 2012 року

Департамент організації митного контролю та оформлення,
Департамент митних інформаційних технологій та статистики,
Управління правового забезпечення,
Департамент розвитку митної інфраструктури та міжнародного співробітництва

Кількість уповноважених економічних операторів в Україні на кінець 2012 року повинна становити щонайменше 2 одиниці

Існує легальна процедура, за якою суб'єкти ЗЕД можуть самостійно здійснювати елементи митних процедур у відношенні до себе

8.2

Провести за сприяння Громадських рад заходи з метою ознайомлення суб'єктів господарської діяльності з системою УЕО та перевагами, які надає отримання статусу УЕО як під час провадження зовнішньоекономічної діяльності, так і під час здійснення на митній території України операцій з товарами, що перебувають під митним контролем

1 вересня 2012 року

9

Завдання 9. Передання Держмитслужбі повноважень щодо надання сертифікатів походження "EUR.1" (абз. 9, п. 8, с. 41 ПР)
Кінцева ціль виконання завдання - Держмитслужба видає сертифікати походження товарів "EUR.1"Індикатор досягнення - сертифікати видає кожний митний орган
Відповідальний - А. Є. Гутник

9.1

Визначити посадових осіб митних органів, які здійснюватимуть функції з видачі та верифікації сертифікатів про походження (переміщення) товару форми "EUR.1"

I квартал 2012 року

Департамент класифікації товарів та заходів регулювання ЗЕД, митниці

Кількість посадових осіб митних органів, які будуть здійснювати функції з видачі та верифікації сертифікатів про походження (переміщення) товару форми "EUR.1"

Визначення посадових осіб митних органів, які здійснюватимуть функції з видачі та верифікації сертифікатів про походження (переміщення) товару форми "EUR.1"

9.2

Здійснити навчання зазначених у п. 9.1 посадових осіб та провести заходи з визначення рівня отриманих знань

II квартал 2012 року

Департамент класифікації товарів та заходів регулювання ЗЕД, митниці

Рівень знань працівників митних органів з Преференційних правил походження ЄС, ЄАВТ

Підвищення фахового рівня працівників митних органів, які здійснюватимуть функції з видачі та верифікації сертифікатів про походження (переміщення) товару форми "EUR.1"

9.3

Направити на погодження з відповідними органами виконавчої влади Порядки:
- заповнення та видачі митними органами сертифікатів переміщення (походження) форми "EUR.1";
- верифікації митними органами сертифікатів переміщення (походження) форми "EUR.1"

після набуття чинності міжнародними угодами про вільну торгівлю

Департамент класифікації товарів та заходів регулювання ЗЕД

Проведення процедури погодження нормативно-правових актів

Узгодження проектів нормативно-правових актів з відповідними органами виконавчої влади

9.4

Розробити та ввести в експлуатацію програмно-інформаційний комплекс "Реєстр виданих митними органами сертифікатів переміщення (походження) товарів з України за формою "EUR.1"

2012 рік

Департамент митних інформаційних технологій та статистики,
Департамент класифікації товарів та заходів регулювання ЗЕД

Розробка техніко-економічного обґрунтування

Розроблення та введення в експлуатацію програмно-інформаційного комплексу "Реєстр виданих митними органами сертифікатів переміщення (походження) товарів з України за формою "EUR.1"

10

Завдання 10. Спрощення та розширення переліку методів гарантування (п. 4 КР)

10.1

Кінцева ціль виконання завдання 1 - вибір методу гарантування не дискримінує жодної категорії суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності
Індикатор досягнення - введена система гарантій для усіх товарів в режимах імпорту і транзиту з розширеним переліком механізмів гарантування
Відповідальний - С. М. Сьомка

10.1.1

Провести роботу по укладанню Угод з гарантами щодо забезпечення реалізації надання гарантій митним органам

один місяць з дати набрання чинності Митним кодексом України

Департамент організації митного контролю та оформлення

Відстеження впровадження єдиного підходу до форм надання гарантій митним органам під час переміщення товарів митною територією України

Демонополізація ринку надання фінансових послуг при гарантуванні доставки товарів до митниць призначення

10.1.2

Розробити та подати на затвердження нормативно-правові акти Державної митної служби України "Про затвердження Порядку здійснення контролю за переміщенням товарів" і "Про затвердження Порядку надання гарантій митним органам при транзитному переміщенні товарів"

травень 2012 року

Департамент організації митного контролю та оформлення

Прийняті нормативно-правові акти

Суттєве поліпшення стану роботи по відшкодуванню гарантійних збитків, нанесених державі, за фактами недоставляння товарів до митниць призначення

10.2

Кінцева ціль виконання завдання 2 - введення системи прибуття товарів виключно в місця, де розміщені підрозділи митних органів
Індикатор досягнення - наказ Міністерства фінансів України
Відповідальний - С. М. Сьомка

10.2.1

Забезпечити актуалізацію Класифікатора місць прибуття, затвердженого наказом Держмитслужби України від 17.05.2011 N 395 (Наказ N 395)

постійно

Департамент організації митного контролю та оформлення

Постійний аналіз відповідності облаштування місць прибуття вимогам нормативно-правових актів Держмитслужби України

Попередження незаконних операцій з товарами та транспортними засобами, що знаходяться під митним контролем

10.2.2

Подати на затвердження Положення про місця прибуття автотранспорту

перше півріччя 2012 року

Департамент організації митного контролю та оформлення

Встановлення вимог щодо облаштування місць прибуття автотранспорту

Використання належним чином облаштованих об'єктів митної інфраструктури для функціонування місць прибуття автотранспорту

11

Завдання 11. Розвиток застосування принципу "єдиного вікна" та єдиного державного контрольного органу в пункті пропуску (п. 5 КР)

11.1

Кінцева ціль виконання завдання 1 - суб'єкти ЗЕД мають можливість надавати документи, необхідні для здійснення митного оформлення, тільки до однієї інстанції - митної служби, яка сама забезпечує взаємодію з іншими державними органами, що контролюють (ліцензують) зовнішньоекономічні операції
Індикатор досягнення - постанова Кабінету Міністрів України
Відповідальний - А. Є. Гутник

11.1.1

Розробити проект постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку видачі документів, які підтверджують дотримання заборон та/або обмежень щодо переміщення товарів через митний кордон України, та обігу цих документів"

I квартал 2012 року

Департамент класифікації товарів та заходів регулювання ЗЕД, Департамент митних інформаційних технологій та статистики

Листи органам державної влади про погодження проекту постанови, лист Мінфіну України про подання проекту на внесення до Кабінету Міністрів України

Приведення відомчої нормативно-правової бази у відповідність до вимог Митного кодексу

11.1.2

Розробити та забезпечити розгляд Кабінетом Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку здійснення державного контролю нехарчової продукції"

протягом 2012 року

Департамент класифікації товарів та заходів регулювання ЗЕД,
Департамент організації митного контролю,
Департамент митних інформаційних технологій та статистики

Прийнято нормативно-правові акти

Створення дієвої системи нагляду за безпечністю продукції на етапі її митного оформлення при випуску у вільний обіг

11.2

Кінцева ціль виконання завдання 2 - здійснення попереднього документального контролю в пунктах пропуску через державний кордон України
Індикатор досягнення - документальний контроль здійснюється в усіх пунктах пропуску
Відповідальний - А. Є. Гутник

11.2.1

Проводити моніторинг здійснення митними органами попереднього документального контролю

протягом 2012 року

Департамент класифікації товарів та заходів регулювання ЗЕД,
Департамент митних інформаційних технологій та статистики, митниці

Аналітичні довідки директору Департаменту класифікації товарів та заходів регулювання ЗЕД

Здійснення попереднього документального контролю в пунктах пропуску через державний кордон України

11.3

Кінцева ціль виконання завдання 3 - введення системи електронного обміну документами з іншими державними органами
Індикатор досягнення - укладені угоди про обмін. Обмін здійснюється
Відповідальний - А. Є. Гутник

11.3.1

Забезпечити розроблення, узгодження із заінтересованими центральними органами виконавчої влади та підписання угод про інформаційне співробітництво, протоколів погодження реквізитів, форми, строків та способу обміну інформацією між Держмитслужбою України та центральними органами виконавчої влади

I півріччя 2012 року

Департамент митних інформаційних технологій та статистики,
Департамент класифікації товарів та заходів регулювання ЗЕД,
Управління правового забезпечення

Кількість підписаних з центральними органами виконавчої влади угод про інформаційне співробітництво, протоколів погодження реквізитів, форми, строків та способу обміну інформацією

Введення системи електронного обміну документами з іншими державними органами

12

Завдання 12. Створення безпаперового середовища надання державних послуг в митній сфері - електронне декларування (п. 7 КР)
Кінцева ціль виконання завдання - процедура електронного декларування є простою, зрозумілою і економічно доцільною для суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності
Індикатор досягнення - процедурою користується переважна більшість суб'єктів ЗЕД
Відповідальний - П. В. Пашко

12.1

Впровадити використання системи попереднього електронного декларування МДП (TIR-ЕПД) в системі контролю за доставкою

2011 - 2012 роки

Департамент організації митного контролю та оформлення,
Департамент митних інформаційних технологій та статистики

Спрощення процедури здійснення транзиту по книжка[ міжнародного дорожнього перевезення (МДП). Зменшення кількості документів контролю доставки.
Наказ Мінфіну щодо порядку здійснення контролю за доставкою вантажів з використанням книжок МДП

Використання в якості документу контролю доставки електронної копії TIR-ЕПД, наданої Асоціацією міжнародних автомобільних перевізників України

12.2

Запровадити оформлення попередніх повідомлень виключно в електронному вигляді

2011 - 2013 роки

Департамент організації митного контролю та оформлення,
Департамент митних інформаційних технологій та статистики

Скорочення часу митного оформлення попереднього повідомлення.
Збільшення кількості учасників ЗЕД, які внесені до Реєстру підприємств, на які розповсюджується процедура електронного декларування (накази Держмитслужби України про включення підприємств до Реєстру)

Використання попереднього повідомлення виключно в електронному вигляді

13

Завдання 13. Розширення джерел отримання достовірної митної інформації (п. 8 КР)
Кінцева ціль виконання завдання - реалізований обмін попередньою митною інформацією та статистичною митною інформацією з усіма країнами - основними торговельними партнерами України
Індикатор досягнення - обмін реалізований з 20 країнами - торговельними партнерами України
Відповідальний - І. В. Тимофєєв

13.1

Забезпечити проведення переговорного процесу з митними службами зарубіжних країн з питання налагодження обміну попередньою інформацією про товари та транспортні засоби, які переміщуються через митні кордони України та відповідних країн

2012 - 2014 роки

Департамент розвитку митної інфраструктури та міжнародного співробітництва, Департамент митних інформаційних технологій та статистики

Листування Держмитслужби України з МЗС України або митними службами зарубіжних країн.
Укладення міжнародних договорів з питань організації обміну попередньою інформацією

Налагодження обміну попередньою інформацією та її практичне використання в діяльності митних органів

13.2

Забезпечити проведення переговорного процесу з митними службами зарубіжних країн з питання налагодження обміну даними митної статистики двосторонньої торгівлі

2012 - 2014 роки

Департамент розвитку митної інфраструктури та міжнародного співробітництва, Департамент митних інформаційних технологій та статистики

Листування Держмитслужби України з Міністерством закордонних справ України або митними службами зарубіжних країн.
Укладення міжнародних договорів з питань організації обміну даними митної статистики

Налагодження обміну даними митної статистики двосторонньої торгівлі та їх практичне використання в діяльності митних органів

13.3

Запровадити інформаційний обмін попередньою інформацією про товари та транспортні засоби з Державним митним комітетом Республіки Білорусь

2011 - 2012 роки

Департамент митних інформаційних технологій і статистики,
Департамент організації митного контролю та оформлення,
Департамент боротьби з контрабандою, аналізу ризиків та протидії корупції

Звіт-довідка щодо запровадження інформаційного обміну попередньою інформацією про товари та транспортні засоби

Реалізований обмін попередньою інформацією з Державним митним комітетом Республіки Білорусь

13.4

Опрацювати можливості запровадження інформаційного обміну про товари та транспортні засоби з країнами-членами ЄС (по аналогії обміну з Митною службою Республіки Польща)

2012 - 2013 роки

Департамент митних інформаційних технологій і статистики

Звіт-довідка щодо прийнятих рішень країнами - членами ЄС з питань інформаційного обміну

Реалізований інформаційний обмін за згодою країн - членів ЄС

13.5

Здійснювати обмін митною статистичною інформацією з країнами - торговельними партнерами України

постійно

Департамент митних інформаційних технологій і статистики,
Департамент розвитку митної інфраструктури та міжнародного співробітництва

Звіт-довідка

Реалізований обмін статистичною митною інформацією з усіма країнами - основними торговельними партнерами України

13.6

Забезпечити проведення робочих зустрічей експертів із співставлення даних митної статистики Держмитслужби України та митних адміністрацій країн-партнерів

постійно

Департамент митних інформаційних технологій і статистики,
Департамент розвитку митної інфраструктури та міжнародного співробітництва

Протоколи робочих зустрічей експертів

14

Завдання 14. Створення уніфікованих та прозорих правил класифікації товарів (п. 9 КР)
Кінцева ціль виконання завдання - існує дієва та проста система отримання класифікаційних рішень та інформації про уніфіковані механізми їх прийняття
Індикатор досягнення - класифікаційні рішення Держмитслужби України доступні в мережі Інтернет
Відповідальний - А. Є. Гутник

14.1

Розміщувати на офіційному веб-сайті Держмитслужби актуалізовану інформацію щодо прийнятих класифікаційних та попередніх рішень, методичних роз'яснень з питань класифікації товарів, пояснень до Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності

постійно

Департамент класифікації товарів та заходів регулювання ЗЕД,
Департамент митних інформаційних технологій і статистики

Кількість розміщених на офіційному веб-сайті Держмитслужби прийнятих класифікаційних та попередніх рішень, методичних роз'яснень з питань класифікації товарів, пояснень до Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності

Існує дієва та проста система отримання класифікаційних рішень та інформації про уніфіковані механізми їх прийняття

15

Завдання 15. Підвищення прозорості інформації щодо митних процедур та правил (п. 10 КР)

15.1

Кінцева ціль виконання завдання 1 - інформація є прозорою і доступною, що підтверджується думками про це в суспільстві та середовищі суб'єктів ЗЕД
Індикатор досягнення - інформація доступна в мережі Інтернет. Прозорість підтверджується результатами соціологічних опитувань
Відповідальний - В. В. Бондар

15.1.1

Провести опитування користувачів офіційного веб-сайту Держмитслужби України

листопад 2011 року та наприкінці кожного кварталу

Організаційно-розпорядчий департамент

Доступність інформації щодо митних процедур та правил в мережі Інтернет. Прозорість підтверджується результатами соціологічних опитувань

Визначення рівня зручності користування сайтом, кількості, якості та доступності викладеної інформації

15.2.2

Провести опитування (анкетування) членів Громадської ради при Держмитслужбі України щодо зручності отримання інформації про митні процедури та правила

грудень 2011 року

Організаційно-розпорядчий департамент

Доступність інформації щодо митних процедур та правил в мережі Інтернет. Результати опитування

Визначення основних каналів отримання інформації про митні процедури та правила, якості та достатності викладення такої інформації, визначення найбільш зручних каналів отримання інформації

15.3

Кінцева ціль виконання завдання 2 - існує "Коментар до Митного кодексу України"
Індикатор досягнення - "Коментар до Митного кодексу України" виданий
Відповідальний - П. В. Пашко

15.3.1

Створити робочу групу по розробці "Коментаря до Митного кодексу України"

один місяць після прийняття Кодексу

Пашко П. В.

Наказ Держмитслужби України

Видання "Коментаря до Митного кодексу України"

15.3.2

Підготувати проект "Коментаря до Митного кодексу України"

сім місяців після прийняття Кодексу

Керівник робочої групи

Презентація проекту "Коментаря до Митного кодексу України"

15.3.3

Провести презентацію проекту "Коментаря до Митного кодексу України"

сім місяців після прийняття Кодексу

Керівник робочої групи

15.3.4

Організувати обговорення проекту "Коментаря до Митного кодексу України"

протягом трьох місяців після презентації проекту Коментаря

Керівник робочої групи

Отримання зауважень до проекту "Коментаря до Митного кодексу України"

15.3.5

Доопрацювати проект "Коментаря до Митного кодексу України" за результатами обговорення

протягом трьох місяців після обговорення проекту Коментаря

Керівник робочої групи

15.3.6

Подати на затвердження проект "Коментаря до Митного кодексу України" та підготувати публікації

 

Керівник робочої групи

Наказ Держмитслужби України

16

Завдання 16. Розвиток діалогу і співробітництва з бізнесом (п. 11 КР)
Кінцева ціль виконання завдання - існує дієвий, прозорий і відкритий механізм спілкування бізнесу з митною службою, який діє на центральному і місцевих рівнях. Існує легальний, простий і ефективний механізм подання обґрунтованих апеляцій на дії митної служби, митних органів та посадових осіб митних органів. Бізнес-середовище відчуває зворотній зв'язок
Індикатор досягнення - наказ Міністерства фінансів України. Результати опитувань представників бізнес-середовища
Відповідальний - В. В. Бондар

16.1

Провести опитування членів Громадської ради при Держмитслужбі України та представників бізнесу щодо рівня відкритості Держмитслужби, якості встановлених методів взаємодії

грудень 2011 року

Організаційно-розпорядчий департамент

Результати опитувань представників бізнес-середовища

Визначення відношення представників бізнесу до рівня відкритості Держмитслужби України, побажань щодо методів та шляхів взаємодії, визначення найбільш ефективних методів комунікації з метою організації ефективної взаємодії в подальшому

17

Завдання 17. Автоматизація процедур митного оформлення (п. 14 КР)
Кінцева ціль виконання завдання - ручні та паперові операції в митній справі здійснюються тільки там, де їх заміна автоматизованими процедурами є неможливою або обґрунтовано економічно недоцільною
Індикатор досягнення - проведений аналіз доцільності застосування ручних/автоматизованих процедур. Концепція затверджена наказом Міністерства фінансів України
Відповідальний - П. В. Пашко

17.1

Розробити механізм отримання інформації із систем зчитування номерних знаків (СЗНЗ) на складах тимчасового зберігання, митних ліцензійних складах, вантажних митних комплексах

2011 - 2012 роки

Департамент митних інформаційних технологій і статистики

Скорочення ручних операцій по внесенню номерних знаків, зменшення вірогідності помилок при ручному внесені інформації.
Інформація доступна в інформаційних системах Держмитслужби України

Використання інформації СЗНЗ в інформаційних системах Держмитслужби України

17.2

Забезпечити запровадження програмного забезпечення по веденню журналу пункту пропуску в залізничних пунктах пропуску.
Запровадити інтеграцію журналу пункту пропуску з системою контролю за доставкою вантажів

2012 - 2013 роки

Департамент митних інформаційних технологій і статистики

Здійснення функцій контролю по залізничним пунктам пропуску. Можливість ведення моніторингу роботи залізничних пунктів пропуску на центральному рівні

Автоматизований контроль переміщень через митний кордон в залізничних пунктах пропуску

17.3

Забезпечити запровадження системи використання уніфікованих дозвільних документів в електронному вигляді

2011 - 2014 роки

Департамент класифікації товарів та заходів регулювання ЗЕД,
Департамент митних інформаційних технологій і статистики

Зменшення кількості паперових документів, які необхідно надавати при митному оформленні і, як наслідок, зменшення часу здійснення митного оформлення.
Здійснення моніторингу інформації по митному оформленню з використанням електронних дозвільних документів, зворотне направлення інформації до органів виконавчої влади щодо митного оформлення по електронним дозвільним документам

Використання в електронному вигляді документів органів виконавчої влади, які подаються при митному оформленні

18

Завдання 18. Створення логістично-ефективної технології митного оформлення і контролю за часом здійснення частин митних процедур (п. 18 КР)
Кінцева ціль виконання завдання - елементи митного контролю і оформлення застосовуються тільки у таких формах і послідовностях, коли перевага від їх застосування для держави обґрунтовано більше витрат, пов'язаних з їх проходженням, для суб'єкта ЗЕД
Індикатор досягнення - наказ Міністерства фінансів України
Відповідальний - С. М. Сьомка

18.1

Розробити та надати до Департаменту митних інформаційних технологій та митної статистики рекомендації щодо удосконалення роботи програмно-інформаційного комплексу з оформлення ВМД

листопад 2011 року

Департамент організації митного контролю та оформлення

Моніторинг здійснюватиметься з часу впровадження нової версії автоматизованої системи митного оформлення.
Індикатори виконання:
- швидкість виконання митних процедур;
- обґрунтованість та ефективність додаткових запитів з питань:
перевірки класифікації та кодування товару,
перевірки країни походження товарів,
перевірки правильності визначення митної вартості товару,
захисту прав інтелектуальної власності;
- кількість та обґрунтованість відмов в митному оформленні

Елементи митного контролю і оформлення застосовуються тільки у таких формах і послідовностях, коли перевага від їх застосування для держави обґрунтовано більше витрат, пов'язаних з їх проходженням для суб'єкта ЗЕД

18.2

Забезпечити підготовку плану створення нової версії системи автоматизованої системи митного оформлення

грудень 2012 року

Департамент митних інформаційних технологій та статистики

18.3

Розробити та запровадити нову версію автоматизованої системи митного оформлення

2013 - 2014 роки

Департамент митних інформаційних технологій та статистики

19

Завдання 19. Розвиток системи захисту прав інтелектуальної власності (п. 19 КР)
Кінцева ціль виконання завдання - приведення системи захисту прав інтелектуальної власності в процесі зовнішньоекономічної діяльності до рівня міжнародних стандартів
Індикатор досягнення - видання наказу Держмитслужби України про затвердження Порядку реєстрації у митному реєстрі об'єктів права інтелектуальної власності, які охороняються відповідно до закону, включаючи форму заяви, перелік інформації та документів, які додаються до заяви, порядок подання і розгляду заяви та ведення реєстру
Відповідальний - А. Є. Гутник

19.1

Забезпечити набуття чинності Порядку реєстрації у митному реєстрі об'єктів права інтелектуальної власності, які охороняються відповідно до закону, включаючи форму заяви, перелік інформації та документів, які додаються до заяви, порядок подання і розгляду заяви та ведення реєстру

I квартал 2012 року

Департамент класифікації товарів та заходів регулювання ЗЕД

Набуття чинності відповідним нормативно-правовим актом

Приведення відомчої нормативно-правової бази у відповідність до вимог Митного кодексу України та рівня міжнародних стандартів захисту прав інтелектуальної власності на митному кордоні

20

Завдання 20. Розвиток інфраструктури пунктів пропуску (п. 21 КР)

20.1

Кінцева ціль виконання завдання 1 - інфраструктура пунктів пропуску забезпечує максимально сприятливі умови для перетину кордону громадянами і товарами та для здійснення митного, прикордонного і інших видів державного контролю на кордоні
Індикатор досягнення - інфраструктура пунктів пропуску відповідає загальним вимогам до облаштування пунктів пропуску через державний кордон
Відповідальний - І. В. Тимофєєв

20.1.1

Забезпечити реалізацію будівництва (реконструкції) пунктів пропуску в рамках Державної цільової правоохоронної програми "Облаштування та реконструкція державного кордону на період до 2015 року", затвердженої ПКМУ від 13.06.2007 N 831, та Державної цільової програми підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу, затвердженої ПКМУ від 14.04.2010 N 357

у строки, визначені відповідними Програмами

Департамент розвитку митної інфраструктури та міжнародного співробітництва,
Управління фінансів, бухгалтерського обліку та звітності, митні органи

Інфраструктура пунктів пропуску відповідає загальним вимогам до облаштування пунктів пропуску через державний кордон

Інфраструктура пунктів пропуску забезпечує максимально сприятливі умови для перетину кордону громадянами і товарами та для здійснення митного, прикордонного і інших видів державного контролю на кордоні

20.2

Кінцева ціль виконання завдання 2 - впровадження системи "Фільтр пункту пропуску"
Індикатор досягнення - вимоги до системи "Фільтр пункту пропуску" затверджені наказом Міністерства фінансів України. "Фільтри пункту пропуску" створені і працюють
Відповідальний - С. М. Сьомка

20.2.1

Забезпечити впровадження в пунктах пропуску для автомобільного сполучення системи "Фільтр пункту пропуску"

 

Департамент розвитку митної інфраструктури та міжнародного співробітництва,
Департамент організації митного контролю та оформлення,
Департамент митних інформаційних технологій та статистики

Індикатори виконання:
- фінансування заходу;
- перелік пунктів пропуску для автомобільного сполучення, в яких впроваджується система;
- кількість встановлених технічних засобів, що є складовою системи;
- кінцевий термін впровадження системи по кожному пункту пропуску для автомобільного сполучення (у яких розпочато впровадження системи "Фільтр пункту пропуску")

Впровадження системи "Фільтр пункту пропуску"

21

Завдання 21. Забезпечення митних органів сучасними технічними засобами контролю та інтеграції результатів їх застосування до інформаційних комплексів митної служби (п. 21 КР)
Кінцева ціль виконання завдання - технічні засоби митного контролю (ТЗМК) запроваджуються і використовуються, ґрунтуючись на єдиному системному підході, заснованому на принципах безпеки, економічної доцільності і ефективності застосування результатів їх використання
Індикатор досягнення - концепцію використання технічних засобів контролю затверджено наказом Міністерства фінансів України. Результати застосування ТЗМК повністю інтегровані до інформаційних комплексів Держмитслужби України. Впроваджений обмін інформацією про результати застосування ТЗМК між суб'єктами інтегрованого управління кордонами
Відповідальний - П. В. Пашко

21.1

Створити Експертну Раду Держмитслужби України з питань інформаційно-технічного забезпечення митного контролю (І-ТЗМК), з покладанням на неї завдань визначення технологічних схем застосування засобів І-ТЗМК, вимог до засобів І-ТЗМК, пріоритетності потреб у засобах І-ТЗМК підрозділів митних органів, механізмів інформаційної інтеграції результатів І-ТЗМК тощо та інших завдань в рамках визначеної цілі реформування

листопад 2011 року

Пашко П. В.

Наказ Держмитслужби України про створення Ради

Ефективна внутрішня взаємодія між задіяними підрозділами та експертами; виваженість ключових рішень

21.2

Внести пропозиції щодо організації використання засобів І-ТЗМК, розподілу компетенції та відповідальності на рівні митних органів

грудень 2011 року

Департамент митних інформаційних технологій та статистики,
Експертна Рада

Наказ Держмитслужби України

Технологічна схема використання І-ТЗМК і розподіл компетенції на рівні митних органів

21.3

Внести пропозиції щодо організації використання і аналізу результатів застосування засобів І-ТЗМК на центральному рівні

січень - лютий 2012 року

Департамент митних інформаційних технологій та статистики,
Експертна Рада

Наказ Держмитслужби України

Розподіл компетенції і відповідальності на центральному рівні

21.4

Визначити необхідну комплектацію засобами І-ТЗМК підрозділів митних органів, у тому числі з урахуванням можливості застосування сучасних засобів, які наразі Держмитслужбою України не використовуються

лютий - березень 2012 року

Департамент митних інформаційних технологій та статистики, Експертна Рада

Наказ Держмитслужби України про визначення необхідної комплектації

Єдиний обґрунтований підхід до забезпечення митних органів засобами І-ТЗМК

21.5

Забезпечити проведення обслуговування і ремонту мобільних рентгенівських комплексів Rapiscan Eagle в рамках виділених бюджетних асигнувань

грудень 2011 року

Департамент розвитку митної інфраструктури та міжнародного співробітництва

Підписані акти про надання послуг

Повнота освоєння коштів; обслуговування високотехнологічного обладнання

21.6

Забезпечити реалізацію проекту міжнародної технічної допомоги (МТД) Держдепартаменту США "Посилення спроможностей митних органів в боротьбі з контрабандою наркотиків в морських портах Євпаторії, Новоазовська, Скадовська" відповідно до Протоколу N 8 до Меморандуму про взаєморозуміння між Урядом України та Урядом Сполучених Штатів Америки щодо допомоги з правоохоронних питань від 9 грудня 2002 року та отримання допомоги, передбаченої цим документом

2012 рік

Департамент розвитку митної інфраструктури та міжнародного співробітництва

Картка державної реєстрації Мінекономрозвитку України

Створення можливості для отримання в рамках проекту засобів І-ТЗМК на суму приблизно 300 тис. дол. США

21.7

Активізувати переговорний процес стосовно надання Держмитслужбі України рентгенівського скануючого комплексу в рамках МТД Уряду Китайської Народної Республіки

грудень 2011 року

Департамент розвитку митної інфраструктури та міжнародного співробітництва

Листи Держмитслужби України щодо активізації переговорного процесу

Створення можливості для отримання комплексу у 2012 році

21.8

Забезпечити отримання засобів І-ТЗМК згідно погоджених переліків в рамках проектів МТД Міноборони США і програми EXBS Держдепартаменту США

перше півріччя 2012 року

Митні органи - реципієнти допомоги

Акти про прийняття-передання

Підвищення рівня забезпеченості засобами І-ТЗМК

21.9

Забезпечити проведення конференції донорів МТД для Держмитслужби, презентації відомчих стратегій у сфері І-ТЗМК, боротьби з контрабандою наркотиків, зброї та її компонентів, досягнень щодо спрощення і прискорення митних процедур, впровадження "Електронної митниці"

друге півріччя 2012 року

Департамент розвитку митної інфраструктури та міжнародного співробітництва,
Організаційно-розпорядчий департамент, Департамент митних інформаційних технологій та статистики,
Департамент боротьби з контрабандою, аналізу ризиків та протидії корупції

Проведена конференція за участі Голови Служби та всіх основних донорів МТД

Активізація залучення МТД

21.10

Розробити і подати на затвердження Концепцію інтегрування системоутворюючих компонентів засобів І-ТЗМК (віддалене відеоспостереження, системи розпізнавання номерних знаків, системи контролю та управління доступом, системи зважування автомобілів) з автоматизованою системою митного оформлення

грудень 2011 року

Департамент митних інформаційних технологій та статистики

Наказ Держмитслужби України

Єдиний обґрунтований підхід до розвитку сфери І-ТЗМК; визначення напрямів та послідовності дій

21.11

Забезпечити закупівлю Держмитслужбою розширеного каналу зв'язку в мережі Інтернет на 2012 рік для реалізації завдань з передачі даних віддаленого відеоспостереження

перший квартал 2012 року

Департамент митних інформаційних технологій та статистики

Укладений договір

Розширений канал зв'язку в мережі Інтернет на 2012 рік щонайменше 100 Мбіт/с

21.12

Здійснити контрольно-організаційні заходи щодо встановлення систем віддаленого відеоспостереження в максимальній кількості пунктів пропуску, складів тимчасового зберігання, митних ліцензійних складів, вантажних митних комплексів, місць прибуття та їх інтеграції з інформаційними комплексами Держмитслужби України на локальному та центральному рівнях

перший квартал 2012 року та далі щокварталу протягом року

Департамент митних інформаційних технологій та статистики

Доповідна записка першому заступнику Голови Служби

Встановлені камери, встановлений зв'язок

21.13

Забезпечити інтеграцію результатів застосування систем зважування автомобілів до інформаційних комплексів на локальному і центральному рівнях та ефективне використання цієї інформації

перше півріччя 2012 року

Департамент митних інформаційних технологій та статистики, Експертна Рада

Наказ Держмитслужби України про затвердження технології використання результатів зважування

Забезпечення ефективного митного контролю

21.14

Забезпечити інтеграцію результатів застосування мобільних рентгенівських скануючих комплексів до інформаційних комплексів на локальному і центральному рівнях та ефективне використання цієї інформації

друге півріччя 2012 року

Департамент митних інформаційних технологій та статистики, Експертна Рада

Наказ Держмитслужби України про затвердження технології використання результатів сканування

Забезпечення ефективності використання наявного високотехнологічного обладнання

21.15

Впровадити обмін даними про результати застосування технічних засобів митного контролю між митними органами і органами охорони кордону

друге півріччя 2012 року

Департамент митних інформаційних технологій та статистики

Спільний наказ Держмитслужби України і Адміністрації Державної прикордонної служби України

Виконання заходів, передбачених Концепцію інтегрованого управління кордонами

22

Завдання 22. Дієвий захист суспільства від нечесної та нелегальної торгівлі, загроз здоров'ю та моралі громадян, ризиків тероризму, в співпраці з іншими державними органами (цілі реформування КР)

22.1

Кінцева ціль виконання завдання 1 - підвищення ефективності роботи митної варти
Індикатор досягнення - затверджений план реформування митної варти. Реформування проведено
Відповідальний - С. Д. Дериволков

22.1.1

Розробити проект плану реформування підрозділів митної варти та подати його на затвердження

листопад 2011 року

Департамент боротьби з контрабандою, аналізу ризиків та протидії корупції

Затверджений план реформування підрозділів митної варти

Підвищення ефективності роботи митної варти

22.2

Кінцева ціль виконання завдання 2 - реалізація змін до ст. 201 Кримінального кодексу України, які внесені Законом України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо гуманізації відповідальності за правопорушення у сфері господарської діяльності)"
Індикатор досягнення - сформовано та діє механізм, що реалізує стратегію Держмитслужби України по боротьбі з контрабандою отруйних, сильнодіючих, вибухових речовин, зброї та боєприпасів
Відповідальний - С. Д. Дериволков

22.2.1

Розробити та направити до митних органів Порядок дій митних органів у зв'язку з набранням чинності Законом України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо гуманізації відповідальності за правопорушення у сфері господарської діяльності)"

протягом місяця з моменту прийняття Закону України

Департамент боротьби з контрабандою, аналізу ризиків та протидії корупції

Лист на митниці

Реалізація змін до ст. 201 Кримінального кодексу України, які внесені Законом України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо гуманізації відповідальності за правопорушення у сфері господарської діяльності)"

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали