ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 13.04.2011 р. N 141

Про затвердження Комплексного плану заходів щодо профілактики правопорушень у Запорізькій області на 2011 - 2015 роки

Керуючись статтями 6 і 25 Закону України "Про місцеві державні адміністрації", розпорядженням Кабінету Міністрів України від 29.09.2010 N 1911-р "Про схвалення Концепції Державної програми профілактики правопорушень на період до 2015 року", з метою забезпечення в Запорізькій області ефективної реалізації державної політики у сфері правопорушень, спрямованих на усунення причин та умов учинення протиправних діянь:

1. Затвердити Комплексний план заходів щодо профілактики правопорушень у Запорізькій області на 2011 - 2015 роки (далі - Комплексний план), що додається.

2. Зобов'язати керівників головних управлінь, управлінь та інших структурних підрозділів облдержадміністрації, голів районних державних адміністрацій та рекомендувати міським головам міст обласного значення, керівникам територіальних органів центральних органів виконавчої влади забезпечити виконання заходів, передбачених у Комплексному плані.

Щороку до 10 грудня подавати облдержадміністрації інформацію про стан виконання Комплексного плану.

3. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою.

 

Голова обласної
державної адміністрації

Б.Ф. Петров


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Запорізької обласної державної адміністрації
13.04.2011 N 141


Комплексний план заходів
щодо профілактики правопорушень у Запорізькій області на 2011 - 2015 роки

1. Організаційне забезпечення профілактики правопорушень

1.1. Забезпечити розгляд разом із керівниками правоохоронних та контролюючих органів області на нарадах за участю голови облдержадміністрації питання щодо стану забезпечення законності, правопорядку та ефективності заходів, які вживаються для забезпечення дієвої боротьби з правопорушеннями, та визначення напрямів поліпшення ситуації в регіоні.

Щотижнево

Обласна державна адміністрація, ГУМВС України в Запорізькій області, УСБУ в Запорізькій області, Державна податкова адміністрація у Запорізькій області


1.2. Аналізувати за участю керівників правоохоронних та контролюючих органів області стан додержання антикорупційного законодавства, зведені результати та розглядати їх на нарадах (колегіях), вживати додаткових заходів щодо усунення наявних недоліків у забезпеченні проведення єдиної державної політики у сфері протидії корупції.

Щомісяця

Відділ взаємодії з правоохоронними органами, оборонної роботи та з питань запобігання та протидії корупції апарату облдержадміністрації, райдержадміністрації, міськвиконкоми міст обласного значення, ГУМВС України в Запорізькій області, УСБУ в Запорізькій області, Державна податкова адміністрація у Запорізькій області


1.3. Спільно з правоохоронними та контролюючими органами області розглядати на нарадах (колегіях) стан виконання Комплексного плану заходів щодо профілактики правопорушень у Запорізькій області на 2011 - 2015 роки. У разі потреби вносити зміни і доповнення до цього Плану.

Щорічно

Відділ взаємодії з правоохоронними органами, оборонної роботи та з питань запобігання та протидії корупції апарату облдержадміністрації, райдержадміністрації, міськвиконкоми міст обласного значення, ГУМВС України в Запорізькій області, УСБУ в Запорізькій області, Державна податкова адміністрація у Запорізькій області


1.4. З метою забезпечення взаємодії органів і установ виконання покарань з місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування з питань працевлаштування та розв'язання соціально-побутових проблем осіб, звільнених з місць позбавлення волі розробити проект Програми щодо підтримки кримінально-виконавчої системи Запорізької області на 2011 - 2015 роки.

Квітень 2011 року

Відділ взаємодії з правоохоронними органами, оборонної роботи та з питань запобігання та протидії корупції апарату облдержадміністрації, Управління Державного департаменту України з питань виконання покарань в Запорізькій області


1.5. З метою підвищення рівня фахової підготовки посадових і службових осіб, що здійснюють заходи з профілактики правопорушень продовжити практику проведення у містах та районах області семінарів працівників, які проводять навчальну та роз'яснювальну роботу з питань профілактики правопорушень у сфері трудового законодавства.

2011 - 2015 роки

Головне управління праці та соціального захисту населення облдержадміністрації, райдержадміністрації, міськвиконкоми міст обласного значення


1.6. У зв'язку з ускладненням оперативної обстановки на території Запорізької області протягом декілька років, здійснити заходи щодо проведення, із залученням фахівців, які безпосередньо займаються аналізом проблем злочинності в Державі, кримінологічного дослідження криміногенної ситуації на території Запорізької області, вивчення об'єктивних та суб'єктивних чинників, які негативно впливають на стабільність і систему правопорядку, захищеність прав, свобод і законних інтересів громадян.

Протягом 2011 року

ГУМВС України в Запорізькій області, відділ взаємодії з правоохоронними органами, оборонної роботи та з питань запобігання та протидії корупції апарату облдержадміністрації.


2. Забезпечення дотримання прав громадян, підвищення рівня соціального захисту окремих верств населення та покращання взаємодії з громадськістю

2.1. Забезпечити повною мірою реалізацію повноважень, наданих місцевим державним адміністраціям статтями 13, 16, 24 Закону України "Про місцеві державні адміністрації", щодо здійснення державного контролю за своєчасністю і не нижче визначеного державою мінімального розміру оплати праці, забезпечення реалізації державних гарантій у цій сфері, функціонування при місцевих державних адміністраціях комісій з питань погашення заборгованості із заробітної плати (грошового забезпечення), пенсій, стипендій та інших соціальних виплат.

2011 - 2015 роки

 Головне управління праці та соціального захисту населення облдержадміністрації, райдержадміністрації, міськвиконкоми міст обласного значення, територіальна Державна інспекція праці у Запорізькій області, Запорізьке відділення ДП "Державний центр з питань відновлення платоспроможності та банкрутства"


2.2. Забезпечити функціонування централізованих баз даних про результати розгляду та зміст скарг громадян, аналіз та усунення причин і чинників, що спричиняють їх повторність.

2011 - 2015 роки

ГУМВС України в Запорізькій області, УСБУ в Запорізькій області, Державна податкова адміністрація у Запорізькій області, відділ роботи із зверненнями громадян апарату облдержадміністрації, райдержадміністрації, міськвиконкоми міст обласного значення


2.3. Організовувати проведення профілактичних та інформаційно-просвітницьких заходів, спрямованих на формування здорового способу життя, запобігання проявам ксенофобії, расової та етнічної дискримінації, жорстокості та насильства серед дітей та молоді.

2011 - 2015 роки

Управління освіти і науки, управління у справах сім'ї, молоді та спорту, управління культури і туризму, управління охорони здоров'я, управління у справах преси та інформації облдержадміністрації, райдержадміністрації, міськвиконкоми міст обласного значення, ГУМВС України в Запорізькій області


2.4. Вжити заходів щодо удосконалення роботи спостережних комісій з надання особам, які звільняються або звільнились з місць позбавлення волі, допомоги в соціальній адаптації.

2011 - 2015 роки

Спостережна комісія обласної державної адміністрації, райдержадміністрації, міськвиконкоми міст обласного значення, управління Державного департаменту України з питань виконання покарань в Запорізькій області


2.5. Вжити заходів щодо оптимізації мережі центрів соціальної адаптації осіб, звільнених з місць позбавлення волі, спеціальних гуртожитків, спеціальних будинків-інтернатів, закладів для бездомних громадян.

2011 - 2015 роки

Головне управління праці та соціального захисту населення облдержадміністрації, райдержадміністрації, міськвиконкоми міст обласного значення


2.6. Забезпечити проведення інвентаризації дитячо-юнацьких клубів за місцем проживання, створення реєстру цих закладів, сприяння їх утворенню на базі вивільнених приміщень комунальної власності, поліпшення їх матеріальної бази, залучення дітей та молоді до занять фізичною культурою і спортом.

2011 - 2015 роки

Управління освіти і науки, управління у справах сім'ї, молоді та спорту облдержадміністрації, райдержадміністрації, міськвиконкоми міст обласного значення


2.7. З метою запобігання вчиненню злочинів та правопорушень забезпечити належне освітлення вулиць та інших громадських місць населених пунктів області, вжити заходів щодо обладнання громадських місць системами візуального спостереження.

2011 - 2015 роки

Райдержадміністрації, міськвиконкоми міст обласного значення, ГУМВС України в Запорізькій області


2.8. Сприяти особам, які звільняються з місць позбавлення волі, та бездомним громадянам в оформленні та видачі документів, необхідних для вирішення соціально-побутових питань, надання допомоги зазначеній категорії осіб у соціальній адаптації та реінтеграції.

Постійно

Головне управління праці та соціального захисту населення облдержадміністрації, райдержадміністрації, міськвиконкоми міст обласного значення, ГУМВС України в Запорізькій області


2.9. Забезпечити регулярне висвітлення у засобах масової інформації про вжиті заходи щодо протидії корупції та осіб, притягнутих до відповідальності за вчинення корупційних злочинів та правопорушень.

Постійно

ГУМВС України в Запорізькій області, УСБУ в Запорізькій області, Державна податкова адміністрація у Запорізькій області, управління у справах преси та інформації облдержадміністрації, райдержадміністрації, міськвиконкоми міст обласного значення


2.10. Приймати участь у здійсненні заходів щодо забезпечення підвищення рівня правової освіти платників податків в частині дотримання як ними, так і працівниками органів державної податкової служби вимог антикорупційного законодавства України.

2011 - 2015 роки

Державна податкова адміністрація у Запорізькій області.


3. Попередження правопорушень та протидія злочинності

3.1. Враховуючи значну кількість корисливо-насильницьких злочинів, вчинених у стані алкогольного сп'яніння, опрацювати питання щодо можливості обмеження продажу алкогольних напоїв у нічний час.

2011 рік

ГУМВС України в Запорізькій області, Головне управління економіки облдержадміністрації, райдержадміністрації,міськвиконкоми міст обласного значення


3.2. Відповідно до Загальної декларації прав людини, рекомендацій Європейської Конвенції про запобігання катуванням чи нелюдському або такому, що принижує гідність, поводженню чи покаранню та забезпечення гарантованих конституційних прав громадян, передбачити конкретні заходи щодо приведення умов тримання осіб, затриманих і взятих під варту в ізоляторах тимчасового тримання, спецприймальниках та інших спецустановах, у повну відповідність із встановленими санітарно-гігієнічними нормами та вимогами міжнародних конвенцій з цього питання.

2011 - 2015 роки

ГУМВС України в Запорізькій області, райдержадміністрації, міськвиконкоми міст обласного значення


3.3. З метою запобігання негативним проявам серед неповнолітніх забезпечити проведення спільних заходів, спрямованих на запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності, виявлення осіб, які втягують дітей у протиправну діяльність, а також забезпечення своєчасного повернення таких дітей у сім'ї та навчальні заклади за місцем проживання, посилення їх соціальної та правової опіки, поліпшення виховної роботи з ними; проводити спільні оперативно-профілактичні операції та рейди ("Діти вулиці", "Вокзал", "Канікули", "Урок", "Дозвілля", "Підліток" та інші).

2011 - 2015 роки

Служба у справах дітей, управління освіти і науки облдержадміністрації, райдержадміністрації, міськвиконкоми міст обласного значення, ГУМВС України в Запорізькій області


3.4. Продовжити проведення узгоджених заходів, спрямованих на здійснення контролю за збереженням і переміщенням культурних цінностей, включених до Державного реєстру національного культурного надбання, Музейного фонду України.

2011 - 2015 роки

Управління культури і туризму облдержадміністрації, ГУМВС України в Запорізькій області, УСБУ в Запорізькій області, Запорізька митниця


3.5. Здійснювати заходи щодо реєстрації дозволів на проведення археологічних розвідок, розкопок на території Запорізької області.

2011 - 2015 роки

Управління культури і туризму облдержадміністрації, райдержадміністрації, міськвиконкоми міст обласного значення


3.6. Продовжити перевірки з питань додержання вимог чинного законодавства в сфері земельних відносин під час здійснення операцій із землею, пов'язаних з її відчуженням та використанням невизначеності меж населених пунктів, на яких розташовані пам'ятки історико-культурної спадщини, незаконним будівництвом на самовільно зайнятих земельних ділянках та на територіях природно-заповідного фонду, рекреаційних зонах тощо.

2011 - 2015 роки

ГУМВС України в Запорізькій області, райдержадміністрації, міськвиконкоми міст обласного значення


3.7. Забезпечити проведення комплексу заходів, спрямованих на виявлення та припинення каналів надходження в країну літератури, аудіо- і відеопродукції, направленої на розпалювання національної, расової і релігійної ворожнечі та здійснення протиправних дій, зокрема, через мережу Інтернет.

2011 - 2015 роки

ГУМВС України в Запорізькій області, УСБУ в Запорізькій області, Бердянський прикордонний загін Азово-Черноморського регіонального управління Державної прикордонної служби України, Запорізька митниця


3.8. Вжити у взаємодії з відповідними органами виконавчої влади скоординованих заходів щодо припинення порушень вимог чинного законодавства у сфері виробництва лікеро-горілчаної продукції, її імпорту і реалізації, викриття та припинення діяльності організованих злочинних груп, що спеціалізуються на виробництві фальсифікованих лікеро-горілчаних виробів.

2011 - 2015 роки

Державна податкова адміністрація у Запорізькій області, ГУМВС України в Запорізькій області, УСБУ в Запорізькій області, райдержадміністрації, міськвиконкоми міст обласного значення


3.9. Продовжити проведення цільових операцій з установлення нелегальних мігрантів, осіб, які надають їм посередницькі та допоміжні послуги, виявлення та перекриття каналів незаконної міграції.

Періодично проводити оперативно-профілактичні операції "Мігрант", "Режим", "Готель", "Ринок" та інші з метою виявлення та перекриття каналів проникнення на територію області нелегальних мігрантів.

2011 - 2015 роки

ГУМВС України в Запорізькій області, УСБУ в Запорізькій області, Бердянський прикордонний загін Азово-Черноморського регіонального управління Державної прикордонної служби України, Запорізька митниця


3.10. Здійснювати заходи, спрямовані на виявлення фактів необґрунтованого формування податкового кредиту, легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, діяльності підприємств з ознаками фіктивності, "конвертаційних центрів", недобросовісних небанківських фінансових установ, що залучають вклади населення.

2011 - 2015 роки

Державна податкова адміністрація у Запорізькій області, ГУМВС України в Запорізькій області, УСБУ в Запорізькій області


3.11. Забезпечити проведення заходів з недопущення незаконного переміщення товарів через митний кордон України, виявлення та ліквідації каналів контрабанди.

2011 - 2015 роки

Запорізька митниця, ГУМВС України в Запорізькій області, УСБУ в Запорізькій області


3.12. Організувати та здійснити цільові оперативно-профілактичні операції та рейди, спрямовані на виявлення злочинних груп та осіб, причетних до вчинення злочинів, пов'язаних з торгівлею людьми.

2011 - 2015 роки

ГУМВС України в Запорізькій області, УСБУ в Запорізькій області, Бердянський прикордонний загін Азово-Черноморського регіонального управління Державної прикордонної служби України


3.13. Систематично проводити перевірки додержання вимог законодавства з питань протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин у розважальних закладах та інших місцях масового відпочинку громадян (ресторани, дискотеки, кафе, бари, казино, нічні клуби тощо). У разі встановлення фактів вживання чи збуту в них наркотичних засобів або психотропних речовин вживати заходів щодо припинення діяльності цих закладів.

2011 - 2015 роки

ГУМВС України в Запорізькій області, райдержадміністрації, міськвиконкоми міст обласного значення


3.14. Передбачати періодичні перевірки діяльності громадських формувань з охорони правопорядку із вивченням стану їх впливу на попередження негативних проявів у суспільстві, доцільності видачі дозволів на зберігання та використання травматичної та газової зброї.

2011 - 2015 роки

ГУМВС України в Запорізькій області, райдержадміністрації, міськвиконкоми міст обласного значення.


4. Взаємодія місцевих органів влади з правоохоронними органами

4.1. Передбачати включення до проектів програм соціального і економічного розвитку регіону заходів, спрямованих на підтримку найбільш вразливих верств населення, створення нових робочих місць з гідною заробітною платою, підтримку фізичної культури та спорту, сімей, дітей та молоді, посилення протидії чинникам, що породжують злочинність.

2011 - 2015 роки

Головне управління праці та соціального захисту населення, управління у справах сім'ї, молоді та спорту облдержадміністрації, райдержадміністрації, міськвиконкоми міст обласного значення


4.2. Залучати до участі в засіданнях колегій правоохоронних органів керівників місцевих органів виконавчої влади.

Постійно

ГУМВС України в Запорізькій області, УСБУ в Запорізькій області, Державна податкова адміністрація у Запорізькій області, управління Державного департаменту України з питань виконання покарань в Запорізькій області


4.3. Забезпечити проведення спільних міжвідомчих нарад, семінарів, конференцій, засідань за круглим столом, заходів за участю громадськості з актуальних проблем запобігання та попередження злочинності, незаконній міграції, пошуку шляхів розв'язання проблемних питань та підвищення ефективності взаємодії.

Починаючи з 2011 року

ГУМВС України в Запорізькій області, УСБУ в Запорізькій області, Державна податкова адміністрація у Запорізькій області, управління Державного департаменту України з питань виконання покарань в Запорізькій області, райдержадміністрації, міськвиконкоми міст обласного значення


4.4. Здійснювати обов'язкове інформування населення про виконання заходів із забезпечення законності і правопорядку, додержання прав і свобод громадян, вдосконалення реагування правоохоронних органів на критичні звернення громадян.

Постійно

ГУМВС України в Запорізькій області, УСБУ в Запорізькій області, Державна податкова адміністрація у Запорізькій області, управління Державного департаменту України з питань виконання покарань в Запорізькій області


4.5. На виконання вимог Закону України "Про участь громадян в охороні громадського порядку і державного кордону" вжити заходів, спрямованих на забезпечення діяльності громадських формувань з охорони громадського порядку та заохочення громадських помічників дільничних інспекторів міліції. Розглядати під час складання проектів місцевих бюджетів питання щодо можливості виділення коштів для забезпечення діяльності громадських формувань з охорони громадського порядку, громадських помічників дільничних інспекторів міліції в сільській місцевості.

Постійно

Обласна державна адміністрація, райдержадміністрації за участю органів місцевого самоврядування, міськвиконкоми міст обласного значення, ГУМВС України в Запорізькій області


4.6. Сприяти забезпеченню дільничних інспекторів міліції в сільській місцевості, їх громадських помічників службовими приміщеннями, засобами зв'язку та оргтехнікою.

Постійно

Обласна державна адміністрація, райдержадміністрації за участю органів місцевого самоврядування, ГУМВС України в Запорізькій області


4.7. Проводити серед населення роз'яснювальну роботу щодо необхідності участі громадян в охороні громадського порядку і державного кордону, профілактики правопорушень та боротьби із злочинністю, за її результатами подання органам місцевого самоврядування пропозицій про утворення при кожній сільській, селищній раді громадських формувань, відбір громадських помічників дільничних інспекторів міліції в сільській місцевості.

Постійно

ГУМВС України в Запорізькій області, Бердянський прикордонний загін Азово-Черноморського регіонального управління Державної прикордонної служби України, райдержадміністрації за участю органів місцевого самоврядування


4.8. Продовжити:

систематичне роз'яснення через засоби масової інформації, Інтернет державної стратегії розвитку правоохоронних органів, питань їх реформування, запровадження нових форм роботи, спрямованих на розв'язання проблем громадян;

громадське обговорення питань щодо ефективності роботи правоохоронних органів;

практику залучення представників громадськості до формування державної політики у сфері забезпечення законності та правопорядку, додержання прав і свобод громадян, проведення профілактично-роз'яснювальної роботи, утворення для цього громадських рад та колегій;

співпрацю з громадськістю шляхом розміщення в громадських місцях, засобах масової інформації, Інтернеті номерів контактних телефонів регіональних підрозділів правоохоронних органів, графіків прийому громадян посадовими особами таких органів, номерів "телефонів довіри";

здійснення заходів щодо забезпечення підвищення рівня правової освіти та культури населення, громадської правосвідомості та формування негативного ставлення до протиправних діянь;

функціонування консультативних пунктів з надання безоплатної правової допомоги особам при захисті їх прав, свобод і законних інтересів;

здійснення правової експертизи проектів нормативно-правових актів на відповідність Конституції та законодавству України;

проведення перевірок дотримання вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму, суб'єктів первинного фінансового моніторингу, нагляд за якими здійснює Міністерство юстиції України.

Постійно

ГУМВС України в Запорізькій області, УСБУ в Запорізькій області, Державна податкова адміністрація у Запорізькій області, управління Державного департаменту України з питань виконання покарань в Запорізькій області, Головне управління юстиції у Запорізькій області, Запорізька обласна державна телерадіокомпанія, управління у справах преси та інформації облдержадміністрації, райдержадміністрації, міськвиконкоми міст обласного значення


4.9. Забезпечити:

координацію заходів, спрямованих на виконання загальнодержавних і регіональних програм у правоохоронній сфері;

здійснення спільних цільових заходів щодо профілактики правопорушень та усунення причин і умов, що сприяли їх вчиненню;

підготовку узгоджених пропозицій та прийняття в межах наданих повноважень рішень щодо недопущення ускладнення криміногенної ситуації в регіоні;

подання органам державної влади пропозицій з питань удосконалення нормативно-правового регулювання діяльності у сфері забезпечення законності і правопорядку, додержання прав і свобод громадян;

взаємодію з правозахисними організаціями.

Постійно

ГУМВС України в Запорізькій області, Бердянський прикордонний загін Азово-Черноморського регіонального управління Державної прикордонної служби України, УСБУ в Запорізькій області, Державна податкова адміністрація у Запорізькій області, управління Державного департаменту України з питань виконання покарань в Запорізькій області, райдержадміністрації, міськвиконкоми міст обласного значення


4.10. Проводити моніторинг:

стану забезпечення законності і правопорядку та вжиття невідкладних заходів з метою недопущення порушень громадського порядку і ускладнення криміногенної ситуації;

ефективності діяльності громадських формувань з охорони громадського порядку, за результатами якого розглядати питання щодо доцільності їх подальшого функціонування;

громадської думки щодо діяльності громадських формувань, їх участі у забезпеченні правопорядку, за результатами якого приймати відповідні рішення щодо вдосконалення їх діяльності.

Постійно

ГУМВС України в Запорізькій області, Бердянський прикордонний загін Азово-Черноморського регіонального управління Державної прикордонної служби України, райдержадміністрації, міськвиконкоми міст обласного значення.


 

Заступник голови - керівник
апарату облдержадміністрації

С. В. Лимарчук

 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали