ХМЕЛЬНИЦЬКА МІСЬКА РАДА
П'ятнадцята сесія

РІШЕННЯ

від 29.02.2012 р. N 2

Про затвердження Комплексної програми "Піклування" в м. Хмельницькому на 2012 - 2016 роки

Розглянувши пропозиції виконавчого комітету та керуючись п. 22 ст. 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", міська рада вирішила:

1. Затвердити Комплексну програму "Піклування" в м. Хмельницькому на 2012 - 2016 роки (додається).

2. Управлінням та відділам міської ради, комунальному підприємству "Електротранс", установам та організаціям забезпечити виконання заходів, передбачених Комплексною програмою "Піклування" в м. Хмельницькому на 2012 - 2016 роки.

3. Відповідальним за виконання заходів щорічно до 1 жовтня при поданні бюджетних запитів на наступний рік, вносити пропозиції щодо потреб коштів на фінансування Програми.

4. Фінансовому управлінню (Степанова Н. В.) передбачати в проектах міського бюджету та при уточненні видатки на реалізацію заходів Програми.

5. Відповідальність за виконанням рішення покласти на заступника міського голови Давиденка Г. М.

6. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань охорони здоров'я, праці та соціального захисту населення.

 

Міський голова

С. Мельник


 

Додаток


КОМПЛЕКСНА ПРОГРАМА "ПІКЛУВАННЯ" В М. ХМЕЛЬНИЦЬКОМУ
на 2012 - 2016 роки

Загальні положення

Станом на 01.01.2012 р. в місті Хмельницькому проживає 78725 пенсіонерів, в тому числі 69580 пенсіонерів міста отримують пенсію в управлінні Пенсійного фонду України в м. Хмельницькому.

В місті проживає 12024 ветеранів війни, в тому числі 1780 інвалідів війни, 3072 учасника бойових дій, 5252 учасника війни, 1920 вдів, 32 жертви політичних репресій.

Протягом останніх років в місті збільшилась кількість інвалідів. Станом на 01.01.2012 р. в місті нараховують 22059 інвалідів, в тому числі 11158 інвалідів загального захворювання, з них 964 інваліда I групи, 4485 інвалідів II групи, 5709 інвалідів III групи, дітей-інвалідів до16-ти років - 1029.

Державну соціальну допомогу отримують 19984 громадян міста.

В місті проживає 1858 громадян, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС, серед них 528 ліквідаторів I категорії, 681 ліквідатор II категорії, 288 ліквідаторів III категорії, 273 дітей та 78 вдів загиблих та померлих ліквідаторів.

Міська Комплексна програма "Піклування" покликана стимулювати розвиток системи соціально-економічних, медичних, матеріально-побутових, культурно-оздоровчих заходів, спрямованих на покращення соціальної підтримки ветеранів війни та праці, інвалідів, дітей-сиріт, багатодітних сімей, інших малозабезпечених жителів міста.

Програма передбачає подальше зміцнення матеріально-технічної бази, поліпшення кадрового забезпечення закладів, які займаються соціальним захистом населення - міського територіального центру соціального обслуговування, Центру реабілітації дітей-інвалідів з порушенням інтелекту "Школа життя", Центру реабілітації та тимчасового перебування інвалідів з розумовою відсталістю "Родинний затишок", Рекреаційного центру сімейного типу по відновленню здоров'я дітей-інвалідів та інших груп населення з обмеженими можливостями "Берег надії", Будинку тимчасового перебування громадян, які втратили зв'язок з сім'ями "Промінь надії".

Нормативно-правовою базою для прийняття даної Програми є закони України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", "Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні", "Про статус і соціальний статус громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи", "Про реабілітацію жертв політичних репресій на Україні", "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей", "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні", "Про соціальний захист дітей війни", "Про соціальні послуги", "Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування", "Про реабілітацію інвалідів в Україні", Указ Президента України "Про заходи щодо розв'язання актуальних проблем осіб з обмеженими фізичними можливостями" (Указ N 588/2011).

Мета Програми

Основною метою Програми є подальше вирішення невідкладних питань організаційно-правового та інформаційного забезпечення, матеріально-технічного, медичного, соціально-побутового, культурного обслуговування малозабезпечених громадян міста Хмельницького, здійснення конкретних заходів, спрямованих на забезпечення права кожного громадянина на достатній життєвий рівень, надання адресної підтримки незахищеним верствам населення, соціально-правової, трудової та медичної реабілітації інвалідів, залучення до співробітництва недержавних громадських організацій з державними установами, сприяння розвитку партнерських відносин з громадськими організаціями соціальної спрямованості.

Основні завдання Програми:

· створення єдиної бази даних пільгової категорії населення (малозабезпечених, інвалідів, дітей-сиріт, багатодітних, ветеранів війни та праці);

· надання адресної соціальної, матеріальної допомоги малозабезпеченим громадянам міста;

· підтримка інвалідів, учасників бойових дій, учасників війни, вдів загиблих та померлих учасників війни;

· створення належних умов пільговим категоріям населення щодо медичного обслуговування;

· здійснення заходів по забезпеченню широкого доступу людей з обмеженими функціональними можливостями до закладів культури, торговельного, медичного та побутового обслуговування;

· розвиток волонтерського руху;

· широка і планомірна підтримка громадських організацій інвалідів та ветеранів.

Відповідальними виконавцями Програми є:

· управління праці та соціального захисту населення;

· управління освіти;

· фінансове управління;

· управління молоді та спорту;

· управління культури і туризму;

· управління архітектури та містобудування;

· управління житлово-комунального господарства;

· управління транспорту та зв'язку;

· служба в справах дітей;

· відділ роботи із зверненнями громадян;

· міський центр зайнятості;

· управління торгівлі;

· управління організаційно-інформаційної роботи та контролю;

· відділ обліку та розподілу житлової площі;

· міський центр соціальної допомоги молоді;

· комунальне підприємство "Електротранс";

· міські громадські організації, які надають соціальні послуги.

Фінансове забезпечення Програми

Фінансове забезпечення виконання Програми проводиться у відповідності до закону України про Державний бюджет на відповідний рік, інших нормативно-правових актів. Заходи Програми реалізуються за рахунок коштів субвенцій державного, обласного, міського бюджетів, суб'єктів підприємництва усіх форм власності, громадських організацій, міжнародної технічної допомоги, інвестиційних коштів, інших джерел, незаборонених законодавством.

Очікувані результати Програми

Виконання Програми дасть змогу поліпшити матеріальний стан пенсіонерів, інвалідів, малозабезпечених, багатодітних та дітей-сиріт, розширити сферу надання соціальних послуг, зміцнити матеріально-технічну базу закладів соціального захисту, організувати дієву підтримку громадських організацій, діяльність яких має соціальне спрямування.

Контроль та звітність по реалізації Програми

Всім управлінням та відділам міської ради, комунальному підприємству "Електротранс", установам та організаціям щорічно до 1 січня подавати письмову інформацію в управління праці та соціального захисту населення про проведену протягом року роботу щодо виконання Комплексної програми "Піклування".

Про хід виконання Програми заслуховувати на засіданнях виконавчого комітету.

 

Додаток
до Комплексної програми "Піклування" в м. Хмельницькому на 2012 - 2016 роки


Основні заходи щодо забезпечення виконання Комплексної програми "Піклування" в м. Хмельницькому на 2012 - 2016 роки

N п/п

Зміст заходів

Термін виконання

Джерела фінансування (державний, міський бюджет, тощо)

Прогнозований обсяг фінансових ресурсів для виконання завдань (тис. грн.)

Виконавці

2012

2013

2014

2015

2016

 

 

1. Організаційно-правове забезпечення

1.

Забезпечувати підготовку та підвищення фахової кваліфікації працівників системи соціального захисту населення, соціальних працівників, спеціалістів центру соціальної допомоги молоді, педагогів, які працюють з дітьми, що мають функціональні обмеження

постійно

 

 

 

 

 

 

управління праці та соціального захисту населення, освіти, молоді та спорту, центр соціальної допомоги молоді

2.

Забезпечувати регулярне проведення засідань координаційної ради об'єднань громадян соціального спрямування, вжити заходів щодо централізації зусиль у вирішенні їхніх статутних завдань, координації співробітництва у їхній повсякденній діяльності

постійно

 

 

 

 

 

 

управління праці та соціального захисту населення

3.

 Відзначати підприємства, установи та організації міста, благодійників, які сприяють соціальному становленню інвалідів, надають фінансову та іншу допомогу інвалідам, людям похилого віку, дітям-сиротам, громадським організаціям

щороку

 

 

 

 

 

 

управління праці та соціального захисту населення

4.

Організовувати проведення культурно-мистецьких заходів до державних, народних, релігійних свят для інвалідів, ветеранів війни та праці, соціально-незахищених верств населення

щороку

міський бюджет

299,30

330,00

350,00

370,00

400,00

управління праці та соціального захисту населення, управління культури та туризму

міський бюджет

50,00

50,00

50,00

50,00

50,00

5.

Здійснювати профілактичні заходи щодо роботи із сім'ями з дітьми, які опинились у складних життєвих обставинах

постійно

 

 

 

 

 

 

служба в справах дітей

6.

Забезпечувати влаштування дітей-сиріт у дитячі будинки сімейного типу, прийомні сім'ї та здійснювати контроль за їх роботою

постійно

 

 

 

 

 

 

служба в справах дітей

7.

Співпрацювати з громадськими організаціями, членами яких є молоді особи з обмеженими фізичними можливостями

постійно

 

 

 

 

 

 

управління молоді та спорту, центр соціальної допомоги молоді

8.

Надавати безкоштовно інформаційну, правову, психологічну допомогу дітям та сім'ям, які опинились у складних життєвих обставинах та молоді, що потребує особливої соціальної уваги та підтримки

постійно

 

 

 

 

 

 

управління молоді та спорту, центр соціальної допомоги молоді

9.

Здійснювати розвиток волонтерського руху у місті за участю волонтерів Центру соціальної допомоги молоді. Залучати волонтерів до проведення спільних заходів з громадськими організаціями міста

постійно

 

 

 

 

 

 

управління молоді та спорту, центр соціальної допомоги молоді, міський територіальний центр соціального обслуговування

10.

Комп'ютеризувати та провести мережу Інтернет в шести бюджетних підліткових клубах за місцем проживання, першочергово в клубі "Віра" по роботі з дітьми з обмеженими фізичними можливостями (вул. Зарічанська, 14/4)

2012 рік

міський бюджет

80,00

 

 

 

 

управління молоді та спорту, центр по роботі з дітьми та підлітками

11.

Продовжувати практику щорічного обстеження матеріально-побутових умов проживання інвалідів, ветеранів, малозабезпечених осіб з метою максимального задоволення їх потреб та запитів, формуючи бази даних по напрямках роботи

постійно

 

 

 

 

 

 

управління праці та соціального захисту населення, міський територіальний центр соціального обслуговування

12.

Вживати заходів щодо включення суб'єктами господарювання окремим розділом колективного договору питання соціального захисту ветеранів війни та праці, інвалідів, інших пільгових категорій населення

постійно

 

 

 

 

 

 

управління праці та соціального захисту населення

13.

Щорічно оновлювати банки даних дітей-інвалідів, дітей з вадами фізичного та (або) розумового розвитку, дітей соціально незахищених категорій.

щороку

 

 

 

 

 

 

управління освіти

14.

Забезпечувати створення спеціальних груп для занять фізичною культурою та спортом у навчальних закладах міста для дітей з особливими потребами

постійно

міський бюджет

241,60

255,90

268,60

282,10

296,20

управління освіти

15.

Забезпечувати психолого-педагогічний супровід дітей соціально-незахищених категорій в навчальних закладах міста

постійно

 

 

 

 

 

 

управління освіти

16.

Забезпечувати здобуття повної загальної середньої освіти дітьми-інвалідами, дітьми, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку шляхом організації індивідуального навчання

постійно

міський бюджет

1201,00

1271,90

1335,50

1402,20

1472,30

управління освіти

17.

Забезпечувати організацію інклюзивного навчання дітей з вадами фізичного та (або) розумового розвитку на базі спеціалізованих загальноосвітніх шкіл N 15 та N 8

постійно

міський бюджет

25,30

26,80

28,10

29,50

31,00

управління освіти

18.

Систематично поновлювати банк даних по багатодітних та неповних сім'ях

щороку

 

 

 

 

 

 

управління праці та соціального захисту населення

19.

Забезпечувати безоплатними юридичними послугами ветеранів та інвалідів, багатодітних, неповних сімей, дітей-сиріт, опікунів

постійно

 

 

 

 

 

 

управління праці та соціального захисту населення

 

2. Адресна матеріальна допомога пільговій категорії населення та фінансова підтримка громадських організацій

1.

Забезпечувати:

 

 

 

 

 

 

 

 

- надання надбавки до пенсії членам Проскурівського підпілля, партизанам, визволителям м. Хмельницького від німецько-фашистських загарбників та колишнім політв'язням і репресованим;

щомісячно

міський бюджет

68,94

63,00

59,00

55,00

51,00

управління праці та соціального захисту населення
 

- виплату допомоги на кишенькові витрати дітям-сиротам та дітям, позбавлених батьківського піклування

щомісячно

міський бюджет

135,00

190,00

190,00

190,00

190,00

2.

Надавати фінансову допомогу громадським організаціям, діяльність яких має соціальну спрямованість для жителів міста Хмельницького

щорічно

міський бюджет

200,00

200,00

200,00

200,00

200,00

управління праці та соціального захисту населення

3.

Забезпечувати надання одноразової адресної грошової допомоги пенсіонерам, інвалідам, малозабезпеченим верствам населення міста, які опинилися в складних життєвих обставинах

постійно

міський бюджет

800,00

800,00

800,00

800,00

800,00

управління праці та соціального захисту населення

державний бюджет

120,00

120,00

120,00

120,00

120,00

4.

Забезпечувати виплату одноразової допомоги на поховання осіб, які не були пенсіонерами, не перебували на обліку в центрі зайнятості, не займалися підприємницькою діяльністю

постійно

міський бюджет

18,00

20,00

22,00

24,00

26,00

управління праці та соціального захисту населення

5.

Забезпечувати виплату компенсацій фізичним особам, які надають соціальні послуги

щомісячно

міжбюджетні трансферти

754,80

1150,00

1180,00

1195,00

1200,00

управління праці та соціального захисту населення

міський бюджет

180,00

 

 

 

 

6.

Забезпечувати надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг

щомісячно

державний бюджет (субвенції)

8165,10

8300,00

8400,00

8500,00

8600,00

управління праці та соціального захисту населення

7.

Забезпечувати виплату усіх видів соціальної допомоги

щомісячно

державний бюджет

207923,60

210200,00

220350,00

230500,00

250000,00

управління праці та соціального захисту населення

8.

Забезпечувати компенсаційні виплати громадянам, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС

щомісячно

державний бюджет

4284,49

4430,80

4573,22

4704,80

4819,00

управління праці та соціального захисту населення

9.

Забезпечувати своєчасну виплату:

 

 

 

 

 

 

 

управління праці та соціального захисту населення
 

- грошової компенсації вартості санаторно-курортного лікування та самостійного санаторно-курортного лікування деяким категоріям громадян (інвалідам, інвалідам війни, ветеранам праці);

постійно

обласний бюджет

31,83

32,00

32,00

32,00

32,00

- грошової компенсації на транспортне обслуговування та на бензин, ремонт і технічне обслуговування автомобілів інвалідам та інвалідам війни

постійно

обласний бюджет

107,00

108,00

109,00

110,00

111,00

10.

Забезпечувати відшкодування КП "Електротранс" за пільгове перевезення в громадському транспорті, а також за проїзні документи багатодітним сім'ям, жінкам, яким присвоєно почесне звання України "Мати-героїня", перекладачам - дактилологам, Хмельницькій обласній організації "УТОГ", соціальним працівникам Хмельницького благодійного фонду "Хесед-Бешт", соціальним педагогам та сурдоперекладачу Хмельницького міжшкільного навчально-виробничого комбінату

щомісяця

міський бюджет

900,00

900,00

900,00

900,00

900,00

управління праці та соціального захисту населення, комунальне підприємство "Електротранс"

11.

Забезпечувати відшкодування організаціям надавачам послуг:

 

 

 

 

 

 

 

управління праці та соціального захисту населення

- обов'язкової частки платежу сім'ям, які складаються лише з інвалідів I - II групи і які обслуговуються територіальним центром соціального обслуговування;

щомісяця

міський бюджет

40,00

40,00

40,00

40,00

40,00

- пільги в розмірі 50 % по сплаті за житлово-комунальні послуги сім'ям, в складі яких є двоє і більше інвалідів І групи;

щомісяця

міський бюджет

22,00

25,00

27,00

29,00

31,00

-. сім'ям загиблих учасників бойових дій в Афганістані та інших локальних війнах додаткової пільги в розмірі 50 % по сплаті за житлово-комунальні послуги;

щомісяця

міський бюджет

14,00

15,00

16,00

17,00

17,00

- пільг з оплати за житлово-комунальні послуги в розмірі 100 % "Почесним громадянам міста Хмельницького"

щомісяця

міський бюджет

36,00

38,00

40,00

42,00

44,00

управління праці та соціального захисту населення

12.

Забезпечувати відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, послуг зв'язку та інші пільги окремим категоріям громадян згідно чинного законодавства

щомісяця

державний бюджет (субвенції)

35700,0

37000,0

38200,0

37900,0

36500,0

управління праці та соціального захисту населення

13.

Забезпечувати відшкодування витрат КП "Електротранс" за надані пільги по перевезенню автотранспортом та електротранспортом пільгових категорій громадян

щомісяця

державний бюджет (субвенції)

18449,0

19500,0

20200,0

19000,0

18500,0

управління праці та соціального захисту населення

14.

Відшкодування витрат Жмеринській дирекції залізничних перевезень за пільговий проїзд окремих категорій громадян приміським залізничним транспортом

щомісяця

державний бюджет (субвенції)

345,50

350,50

340,00

330,00

330,00

управління праці та соціального захисту населення

15.

Забезпечити надання допомоги у вигляді передплати на газету міської ради "Проскурів" для окремих пільгових категорій жителів міста

щороку

цільовий фонд

95,00

95,00

95,00

95,00

95,00

управління праці та соціального захисту населення

16.

Надавати грошову допомогу на забезпечення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які навчаються в загальноосвітніх навчальних закладах міста, шкільною та спортивною формами

щорічно

міський бюджет

29,00

30,60

32,20

33,80

35,60

управління освіти

17.

Надавати грошову допомогу випускникам 9-х, 11-х класів з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування

щорічно

міський бюджет

10,80

11,40

12,00

12,60

13,20

управління освіти

18.

Забезпечувати надання пільг в оплаті за навчання в школах естетичного виховання, студіях та гуртках дітям-інвалідам, дітям потерпілих від аварії на ЧАЕС, дітям з сімей воїнів-інтернаціоналістів, дітям-сиротам, дітям позбавлених батьківського піклування, дітям, які знаходяться під опікою та піклуванням, дітям одиноких матерів та дітям з малозабезпечених сімей

постійно

міський бюджет

180,00

180,00

180,00

180,00

180,00

управління культури і туризму

 

3. Розвиток інфраструктури

1.

 Забезпечувати діяльність та надання соціальних послуг, зміцнення матеріально-технічної бази закладів соціального захисту населення:

2012 - 2016 роки

 

 

 

 

 

 

заклади соціального захисту населення управління праці та соціального захисту населення

- Центру реабілітації та тимчасового перебування інвалідів з розумовою відсталістю "Родинний затишок",

міський бюджет

641,00

678,80

712,80

748,40

785,80

- Центру реабілітації дітей-інвалідів з порушенням інтелекту "Школа життя",

міжбюджетні трансферти

893,80

946,50

993,80

1043,50

1095,70

- Будинку тимчасового перебування громадян, які втратили зв'язок з сім'ями "Промінь надії",

міський бюджет

526,00

557,10

584,90

614,20

644,80

- Рекреаційного центру сімейного типу по відновленню здоров'я дітей-інвалідів та інших груп населення з обмеженими можливостями "Берег надії",

міський бюджет

558,00

590,00

620,00

651,50

684,10

- Хмельницького міського територіального центру соціального обслуговування, в тому числі шляхом залучення інвестицій та благодійної допомоги

міжбюджетні трансферти

4809,81

5093,60

5348,30

5615,70

5896,50

2.

Передбачати кошти міському територіальному центру для обслуговування окремих громадян, звільнених від плати за соціальні послуги

щороку

міський бюджет

 

 

 

 

 

управління праці та соціального захисту населення

3.

Сприяти зміцненню матеріально-технічної бази спеціальної загальноосвітньої школи N 32, загальноосвітньої санаторної школи-інтернату N 2, спеціального навчально-виховного закладу "школа-дитячий садок" для дітей з порушенням слуху

постійно

міський бюджет

20,00

20,00

20,00

20,00

20,00

управління освіти

 

4. Створення умов для безперешкодного доступу осіб з обмеженими можливостями до об'єктів соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури

1.

Формувати базу даних об'єктів житлового і цивільного призначення в місті, які підлягають першочерговому обладнанню і пристосуванню для проживання або обслуговування людей з обмеженими фізичними можливостями

постійно

 

 

 

 

 

 

управління архітектури та містобудування, управління житлово-комунального господарства, управління праці та соціального захисту населення, управління торгівлі

2.

Облаштовувати пандусами житлові будинки, в яких проживають інваліди - візочники

постійно

міський бюджет

50,00

30,00

25,00

25,00

25,00

управління житлово-комунального господарства

3.

Забезпечувати облаштування пристосувань для засобів транспорту, що відповідають проблемам осіб з обмеженими фізичними можливостями

2012 - 2016 роки

міський бюджет

 

 

 

 

 

управління транспорту та зв'язку

4.

Забезпечувати створення у процесі формування вулично-шляхової, пішохідної та вело-візкової мережі умов для зручного і безпечного переміщення людей з обмеженими фізичними можливостями

2012 - 2016 роки

міський бюджет

10,00

10,00

12,00

12,00

13,00

управління житлово-комунального господарства

5.

Забезпечувати освітлення вулиць, дворів, під'їздів у вечірній час

постійно

міський бюджет

300,00

350,00

380,00

420,00

500,00

управління житлово-комунального господарства

6.

Сприяти обладнанню зупинок відповідно до вимог державних будівельних норм (ДБН)

постійно

 

 

 

 

 

 

управління транспорту та зв'язку

7.

Обладнати пішохідні переходи вулиць звуковими маячками на світлофорах

2012 - 2016 роки

міський бюджет

10,00

12,00

12,00

15,00

15,00

управління житлово-комунального господарства

8.

Забезпечувати функціонування системи звукових оголошень про зупинки та про шанобливе ставлення до інвалідів та людей похилого віку в громадському транспорті

постійно

 

 

 

 

 

 

управління транспорту та зв'язку

9.

Проводити роз'яснювальну роботу серед водіїв міського транспорту щодо паркування впритул до посадочних майданчиків

постійно

 

 

 

 

 

 

управління транспорту та зв'язку

10.

Проводити роз'яснювальну роботу серед торгівельних закладів щодо встановлення орієнтовних перил, обкантування сходів та написання цінників великими літерами та цифрами

постійно

 

 

 

 

 

 

управління торгівлі

11.

Забезпечувати інвалідів засобами пересування та реабілітації згідно медичних висновків

2012 - 2016 роки

 

 

 

 

 

 

управління праці та соціального захисту населення

 

5. Медичне забезпечення та оздоровлення

1.

Забезпечувати інвалідів, ветеранів війни та праці путівками для санаторно-курортного лікування

2012 - 2016 роки

державний бюджет (субвенції)

100,00

600,00

600,00

600,00

600,00

управління праці та соціального захисту населення

2.

Проводити комплексний медичний огляд ветеранів Великої Вітчизняної війни та осіб, прирівнених за пільгами, вжити заходів щодо оздоровлення ветеранів

постійно

міський бюджет

170,00

180,00

190,00

200,00

200,00

управління охорони здоров'я

3.

Активно використовувати в лікуванні стаціронарозамінюючі форми типу денних стаціонарів поліклінік та стаціонару на дому

постійно

міський бюджет

93,00

95,00

97,00

98,00

100,00

управління охорони здоров'я

4.

Сприяти забезпеченню безоплатними лікарськими засобами осіб, що постраждали від аварії на ЧАЕС у відповідності із загальнодержавним реєстром

постійно

міський бюджет (субвенції обласного бюджету)

156,9

165,0

165,5

170,0

175,0

управління праці та соціального захисту населення

5.

Забезпечувати дітей соціально-незахищених категорій безкоштовними путівками під час літнього оздоровлення на базі оздоровчого табору "Чайка"

щорічно

міський бюджет

443,70

469,90

493,40

518,00

543,90

управління освіти

6.

Забезпечувати проведення диспансерного огляду дітей малозабезпечених сімей та першочергово забезпечувати їх санаторно-курортним лікуванням

раз на рік

 

 

 

 

 

 

управління охорони здоров'я

7.

Забезпечувати пільгові категорії громадян безкоштовним зубопротезуванням та слухопротезуванням

постійно

міський бюджет

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

управління охорони здоров'я

50,00

50,00

50,00

50,00

50,00

 

6. Працевлаштування та трудова реабілітація інвалідів, інших малозабезпечених верств населення

1.

Сприяти працевлаштуванню інвалідів, в т. ч. на заброньовані робочі місця

постійно

 

 

 

 

 

 

центр зайнятості, роботодавці

2.

Залучати до активних заходів (оплачуваних громадських робіт, професійного навчання та підприємницької діяльності) осіб з обмеженою працездатністю

постійно

 

 

 

 

 

 

центр зайнятості, роботодавці

3.

Залучати інвалідів до участі у групових та масових заходах служби зайнятості (ярмарки та міні ярмарки вакансій, дні відкритих дверей, семінари, тренінги, тощо)

щороку

 

 

 

 

 

 

центр зайнятості, роботодавці

 

7. Соціально-побутове та культурне обслуговування

1.

Забезпечувати безкоштовним дитячим харчуванням молочної кухні, сухими молочними сумішами та консервованою продукцією дітей перших 2-х років життя з малозабезпечених сімей

постійно

міський бюджет

700,00

800,00

900,00

1000,00

1100,00

управління охорони здоров'я

2.

Проводити шефські культурно-мистецькі програми в закладах соціального спрямування

постійно

міський бюджет

2,00

2,00

2,00

2,00

2,00

управління культури та туризму

3.

Сприяти безкоштовному відвідуванню атракціонів великих форм та циркових вистав гастролюючих видовищних закладів, дітьми позбавлених батьківського піклування, дітьми, які знаходяться під опікою та піклуванням, дітьми-інвалідами та дітьми з малозабезпечених сімей

постійно

 

 

 

 

 

 

управління культури та туризму

4.

Надавати методичну допомогу клубам УТОГ, УТОС, бібліотеці УТОС, громадським організаціям ветеранів та інвалідів

постійно

 

 

 

 

 

 

управління культури та туризму

5.

Забезпечувати на зимовий період членів Проскурівського підпілля, визволителів міста від німецько-фашистських загарбників, колишніх політв'язнів та репресованих картоплею та овочами

щороку

міський бюджет

1,9

1,9

1,9

1,9

1,9

управління праці та соціального захисту населення

6.

Забезпечувати гарячими обідами малозабезпечених жителів міста та осіб, які перебувають в складних життєвих ситуаціях

постійно

міський бюджет

330,00

360,00

390,00

470,00

450,00

міський територіальний центр соціального обслуговування

7.

Надання безкоштовних соціально-економічних послуг перукаря та швачки учасникам бойових дій, ветеранам Великої Вітчизняної війни

постійно

 

 

 

 

 

 

міський територіальний центр соціального обслуговування

8.

Забезпечити відшкодування витрат на послуги лазні учасникам бойових дій та інвалідам Великої Вітчизняної війни з 50 % знижкою вартості квитка

2012 - 2016 роки

цільовий фонд

110,00

110,00

110,00

110,00

110,00

управління праці та соціального захисту населення

9.

Забезпечити проведення безоплатного капітального ремонту жилих будинків (квартир) осіб, що мають право відповідно до чинного законодавства, забезпечити заміну непридатного до використання газового обладнання найбільш малозахищеним верствам населення за рішенням комісії по розгляду питань заміни непридатного до використання газового обладнання найбільш малозахищеним верствам населення

2012 - 2016 роки

державний бюджет

300,00

300,00

250,00

250,00

200,00

управління праці та соціального захисту населення

міський бюджет

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

10.

Забезпечувати житловою площею ветеранів та інвалідів Великої Вітчизняної війни згідно з законодавством

2012 - 2016 роки

 

 

 

 

 

 

відділ обліку та розподілу житлової площі

11.

Організовувати спортивні змагання для ветеранів війни, осіб з обмеженими можливостями

щороку

 

 

 

 

 

 

управління молоді та спорту

 

8. Інформаційне забезпечення

1.

Висвітлювати питання ходу виконання Комплексної програми "Піклування" в засобах масової інформації та на сайті міської ради

постійно

 

 

 

 

 

 

управління, відділи, інші структурні підрозділи міської ради

2.

Організовувати випуск щомісячної рубрики для пенсіонерів та інвалідів на сторінках газети міської ради "Проскурів"

постійно

 

 

 

 

 

 

управління праці та соціального захисту населення, редакція газети "Проскурів"

3.

Висвітлювати діяльність громадських організацій ветеранів війни та праці, інвалідів в міських засобах масової інформації.

постійно

 

 

 

 

 

 

управління праці та соціального захисту населення

 

Фінансування по роках з міського бюджету

 

 

8943,44

9119,30

10145,20

9973,20

10387,50

 

 

Фінансування по роках з обласного бюджету

 

 

138,83

140,00

141,00

142,00

143,00

 

 

Фінансування по роках з державного бюджету

 

 

275387,69

280801,30

293033,22

301904,50

319669,00

 

 

Фінансування по роках (міжбюджетні трансферти)

 

 

6458,41

6840,10

7177,10

7509,20

7867,20

 

 

Фінансування по роках всього:

 

 

290928,34

297250,70

310841,52

319873,90

338391,70

 


 

Секретар міської ради

В. Лесков

Начальник управління праці
та соціального захисту населення

С. Воронецький

 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали