ДОНЕЦЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 17.03.2010 р. N 138

Про затвердження комплексу регіональних заходів щодо забезпечення захисту та безпеки туристів на 2010 - 2012 роки

З метою забезпечення належної безпеки та захисту туристів, відповідно до вимог законів України "Про туризм", "Про курорти", Державної програми розвитку туризму на 2002 - 2010 роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 29.04.2002 N 583, регіональної цільової програми "Забезпечення підготовки і проведення фінальної частини чемпіонату Європи 2009 року серед юнаків до 19 років і чемпіонату Європи 2012 року з футболу в Донецькій області", затвердженої рішенням Донецької обласної ради від 14.09.2007 N 5/11-281, та Міжгалузевої програми забезпечення захисту та безпеки туристів на 2007 - 2012 роки, затвердженої спільним наказом Міністерства культури і туризму України, Міністерства внутрішніх справ України і Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи від 28.11.2007 N 73/387/811:

1. Затвердити комплекс регіональних заходів щодо забезпечення захисту та безпеки туристів на 2010 - 2012 роки (додається).

2. Рекомендувати міським головам, головам райдержадміністрацій, начальникам структурних підрозділів облдержадміністрації:

2.1. Забезпечити виконання комплексу регіональних заходів щодо забезпечення захисту та безпеки туристів на 2010 - 2012 роки.

2.2. Розробити та включати в плани роботи заходи щодо забезпечення захисту та безпеки туристів.

2.3. Про стан виконання заходів інформувати управління культури і туризму облдержадміністрації щорічно до 1 грудня.

3. Координацію роботи щодо виконання даного розпорядження покласти на управління культури і туризму облдержадміністрації (Пташка), контроль - на заступника голови облдержадміністрації Петряєву О. Б.

 

Голова облдержадміністрації

В. І. Логвиненко


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Донецької обласної державної адміністрації
17.03.2010 N 138


КОМПЛЕКС РЕГІОНАЛЬНИХ ЗАХОДІВ
щодо забезпечення захисту та безпеки туристів на 2010 - 2012 роки

N
з/п

Назва заходу

Термін виконання

Відповідальні за виконання

1. Організаційно-практичні заходи

1.1

Розглядати питання безпеки та захисту туристів на засіданні Координаційної ради з питань розвитку туризму та курортно-рекреаційної галузі при облдержадміністрації

Щорічно

Управління культури і туризму облдержадміністрації

1.2

Аналізувати стан реалізації регіональних заходів забезпечення захисту та безпеки туристів, надавати практичну допомогу в організації цієї роботи та в усуненні виявлених недоліків

Щорічно

Управління культури і туризму, управління з питань фізичної культури та спорту, управління освіти і науки облдержадміністрації, Головне управління МВС України в Донецькій області, Головне управління МНС України в Донецькій області

1.3

Розробити схему надання оперативної дорожньої допомоги автотуристам та іншим учасникам дорожнього руху на автомобільних дорогах області

2010 рік

Головне управління МВС України в Донецькій області, Головне управління охорони здоров'я облдержадміністрації

1.4

Забезпечити удосконалення системи обов'язкового укладання договорів між суб'єктами туристичної діяльності та відповідними підрозділами аварійно-рятувальних служб з пошуку і рятування туристів на пошуково-(аварійно) рятувальне обслуговування та забезпечення охорони туристичних груп і делегацій під час їх перебування на території області підрозділами Міністерства внутрішніх справ України

2010 - 2011 роки

Головне управління МВС України в Донецькій області, Головне управління МНС України в Донецькій області, суб'єкти туристичної діяльності

2. Забезпечення захисту та безпеки іноземних туристів, а також туристів України, які здійснюють подорожі за кордон

2.1

Обстежувати місця проживання туристів, об'єкти історії, культури і природи, які входять до туристичних маршрутів, з метою забезпечення їх безпеки

Згідно плану

Головне управління МНС України в Донецькій області, Головне управління МВС України в Донецькій області, управління культури і туризму, Головне управління охорони здоров'я облдержадміністрації, виконавчі органи міських рад, райдержадміністрації

2.2

Інформувати територіальні органи внутрішніх справ щодо кількості іноземних туристів, які прибули на територію області, вид транспорту, місця їх перебування та відпочинку

постійно

Суб'єкти туристичної діяльності

2.3

Інформувати місцеві органи виконавчої влади, органи внутрішніх справ про протиправні дії проти туристів або про такі дії з їх боку для прийняття відповідних заходів реагування

постійно

Суб'єкти туристичної діяльності

3. Забезпечення на території Донецької області безпеки вітчизняних туристів

3.1

Інформувати місцеві органи внутрішніх справ та територіальні підрозділи МНС про проведення масових туристичних заходів, походів туристичних груп, які потребують особливої уваги

Згідно плану

Суб'єкти туристичної діяльності

3.2

Забезпечити моніторинг виконання суб'єктами туристичної діяльності вимог чинних нормативно-правових документів щодо інформування туристів з питань можливої небезпеки під час подорожі, необхідності виконання обов'язкових вимог і запобіжних заходів, страхового захисту туристів і екскурсантів; попередження щодо виникнення випадків інфекційних та паразитарних захворювань серед туристів, уникнення завезення цих хвороб, належного оформлення документів, в яких обумовлено питання безпеки; створення безпечних умов у місцях надання туристичних послуг та місцях проживання, забезпечення туристів і екскурсантів кваліфікованими фахівцями туристичного супроводу, забезпечення надання оперативної допомоги споживачам, які постраждали під час подорожі, інформування органів виконавчої влади про надзвичайні випадки, в яких опинились туристи, нещасні випадки з туристами у місцях відпочинку в Україні та за кордоном

постійно

Управління культури і туризму облдержадміністрації, виконавчі органи міських рад, райдержадміністрації

3.3

Здійснювати благоустрій та облаштування зон відпочинку у міських та приміських рекреаційних територіях, а також улаштування стоянок туристично-екскурсійного транспорту

Згідно плану

Виконавчі органи міських рад, райдержадміністрації

3.4

Проводити спільне комплексне обстеження туристичних об'єктів, основних екскурсійних маршрутів, стоянок туристично-екскурсійного транспорту, місць тимчасового проживання та масового відпочинку перед початком туристичного сезону, звернувши основну увагу на пожежні, санітарно-епідеміологічні, технічні та інші вимоги нормативних документів з питань безпеки

Щорічно травень

Головне управління МНС України в Донецькій області, Головне управління МВС України в Донецькій області, Донецька обласна санітарно-епідеміологічна станція, виконавчі органи міських рад, райдержадміністрації

3.5

Забезпечити укладання договорів щодо охорони громадського порядку в місцях тимчасового проживання туристів, інших туристичних об'єктів, місцях масового відпочинку та проведення масових туристичних заходів

Щорічно

Головне управління МВС України в Донецькій області, суб'єкти туристичної діяльності

3.6

Зосередити увагу на безпеці перевезень організованих груп дітей автомобільним транспортом відповідно до вимог діючого законодавства

Згідно плану

Головне управління МВС України в Донецькій області, Головне управління освіти і науки облдержадміністрації, виконавчі органи міських рад, райдержадміністрації

3.7

Виготовити та встановити вказівники до основних туристично-екскурсійних об'єктів, санітарних місць, закладів розміщення і харчування, транспортних вузлів, державних установ

2010 - 2012 роки

Служба автомобільних доріг у Донецькій області, виконавчі органи міських рад, райдержадміністрації

3.8

Забезпечити постійний контроль за дотриманням підприємствами готельного господарства і харчування вимог діючих нормативних документів щодо забезпечення безпеки туристів

Згідно окремому графіку

Державне підприємство "Донецький науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації", Донецька обласна санітарно-епідеміологічна станція, Головне управління охорони здоров'я, управління культури і туризму облдержадміністрації

4. Навчання і поширення досвіду з питань забезпечення захисту та безпеки туристів

4.1

Сприяти проведенню навчання керівників підприємств туристичної галузі з питань забезпечення захисту та безпеки туристів

Згідно графіку

Управління культури і туризму облдержадміністрації, Головне управління МНС України в Донецькій області, виконавчі органи міських рад, райдержадміністрації, Донецький інститут туристичного бізнесу

4.2

Сприяти організації та проведенню науково-методичних та науково-практичних семінарів, нарад і конференцій з питань організації туристичної діяльності і питань безпеки

Щорічно

Управління культури і туризму, Головне управління охорони здоров'я облдержадміністрації, Головне управління МНС України в Донецькій області, Головне управління МВС України в Донецькій області, виконавчі органи міських рад, райдержадміністрації

5. Інформаційне забезпечення

5.1

Інформувати суб'єктів туристичної діяльності щодо можливої загрози для безпеки туристів в іноземних країнах під час їх перебування

Невідкладно

Управління культури і туризму облдержадміністрації, Головне управління МНС України в Донецькій області, Головне управління МВС України в Донецькій області, виконавчі органи міських рад, райдержадміністрації

5.2

Надавати інформацію до Міністерства культури і туризму України відносно скоєних проти туристів злочинів та про нещасні випадки, які з ними відбулися

Щорічно

Управління культури і туризму облдержадміністрації, суб'єкти туристичної діяльності

5.3

Сприяти організації в пресі, на радіо, телебаченні виступів та публікацій з питань безпеки туристів, захисту їх майна та прав

Згідно плану

Управління культури і туризму, управління у справах преси та інформації облдержадміністрації, Донецька обласна державна телерадіокомпанія, Головне управління МНС України в Донецькій області, Головне управління МВС України в Донецькій області, виконавчі органи міських рад, райдержадміністрації


 

Заступник голови - керівник
апарату облдержадміністрації

Л. І. Давиденко

 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали