Шановні партнери! Всі ціни, інформація про наявність та терміни доставки документів актуальні.


Додаткова копія: Про затвердження Концепції розвитку центрів надання адміністративних послуг у місті Києві на 2016 - 2018 роки

КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
I сесія VIII скликання

РІШЕННЯ

від 28 липня 2016 року N 860/860

Про затвердження Концепції розвитку центрів надання адміністративних послуг у місті Києві на 2016 - 2018 роки

Відповідно до законів України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про столицю України - місто-герой Київ", "Про адміністративні послуги" (Закон N 5203-VI), з метою створення належних умов для розвитку мережі центрів надання адміністративних послуг у місті Києві на 2016 - 2018 роки в умовах децентралізації Київська міська рада вирішила:

1. Затвердити Концепцію розвитку центрів надання адміністративних послуг у місті Києві на 2016 - 2018 роки, що додається.

2. Виконавчому органу Київської міської ради (Київській міській державній адміністрації), районним в місті Києві державним адміністраціям забезпечити реалізацію Концепції розвитку центрів надання адміністративних послуг у місті Києві на 2016 - 2018 роки.

3. Офіційно оприлюднити це рішення в газеті Київської міської ради "Хрещатик".

4. Рішення набуває чинності з дня його офіційного оприлюднення.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Київської міської ради з питань місцевого самоврядування, регіональних та міжнародних зв'язків і постійну комісію Київської міської ради з питань регламенту та депутатської етики.

 

Київський міський голова

В. Кличко

 

Додаток
до рішення Київської міської ради
28.07.2016 N 860/860

КОНЦЕПЦІЯ
розвитку центрів надання адміністративних послуг у місті Києві на 2016 - 2018 роки

I. Проблеми, на розв'язання яких спрямована Концепція

1. 2012 року Верховною Радою України було прийнято Закон України "Про адміністративні послуги" (Закон N 5203-VI) (далі - Закон), основна мета якого полягає у наданні адміністративних послуг не безпосередньо суб'єктами надання адміністративних послуг, а через центри надання адміністративних послуг (далі - ЦНАП). На думку законотворця прийняття вказаного закону мало знищити комерціалізацію сфери надання адміністративних послуг, яка відбувалася через створення посередницьких структур, які займали монопольне становище у різних сферах діяльності та надавали послуги, отримання яких є обов'язковим для реалізації та захисту прав і законних інтересів людини, громадянина та юридичної особи, у тому числі на набуття, зміну чи припинення їх прав та обов'язків.

Центри надання адміністративних послуг утворюються при виконавчому органі Київської міської ради (Київській міській державній адміністрації) та районних у місті Києві державних адміністраціях.

Упродовж 2011 - 2013 років на території міста Києва було утворено 11 ЦНАПів (1 міський та 10 районних). Більшість ЦНАПів утворені на базі дозвільних центрів, які розпочали свою діяльність ще у 2007 році згідно із Законом України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності" і які забезпечували надання адміністративних послуг з видачі документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності. Дозвільні центри стали складовою частиною ЦНАПів.

До 2015 року міський ЦНАП знаходився у структурі апарату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) і виділений в окремий структурний підрозділ тільки наприкінці 2014 року. Районні ЦНАПи досі перебувають у структурі апаратів районних в місті Києві державних адміністрацій. Різне підпорядкування ЦНАПів на території міста Києва зумовлює різнобічний підхід до організації їх діяльності, унеможливлює комплексне управління системою надання адміністративних послуг із визначенням стратегічних пріоритетів на короткострокову, середньострокову та довгострокову перспективу.

2. Яскравим прикладом такого різнобічного підходу є кількість адміністративних послуг, які надаються через ЦНАПи. Якщо міський ЦНАП станом на березень 2016 року надає 132 адміністративні послуги, то кількість адміністративних послуг, які надаються через районні ЦНАПи, коливається у межі 62 - 92 попри те, що усі ЦНАПи мають однаковий організаційно-правовий статус.

3. Разом із тим, у зв'язку із здійсненням політики деконцентрації, збільшується кількість адміністративних послуг, які передаються від прямого надання суб'єктами надання адміністративних послуг до надання через ЦНАПи.

Так, з 2013 року щорічно додається у середньому 20 % адміністративних послуг, які мають надаватися через ЦНАПи як на рівні міста, так і на рівні районів.

  

Рис. 1. Динаміка збільшення кількості адміністративних послуг, які надаються через ЦНАПи

Збільшення кількості адміністративних послуг тягне за собою збільшення кількості суб'єктів звернення до ЦНАПів. Так, сумарний приріст кількості суб'єктів звернення у порівнянні з минулим роком склав у 2013 році - 44 %, 2014 році - 11 %, а у 2015 році - 74 %.

  

Рис. 2 Динаміка збільшення кількості суб'єктів звернення до ЦНАПів

Поряд з цим, ЦНАПи не витримують вказаного навантаження для роботи у штатному режимі.

Так, збільшення кількості адміністративних послуг та суб'єктів звернення повинне мати наслідком збільшення кількості адміністраторів ЦНАПів. У той же час передача адміністративних послуг для надання через ЦНАПи не тягне за собою перегляд граничної чисельності працівників виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та районних в місті Києві державних адміністрацій, встановленої постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2014 року N 91 "Деякі питання діяльності місцевих державних адміністрацій" (Постанова N 91). Натомість, відповідно до доручення Кабінету Міністрів України від 06 серпня 2014 року N 29688/0/1-14 виконавчий орган Київської міської ради (Київська міська державна адміністрація) та районні в місті Києві державні адміністрації мають шукати внутрішні резерви для перерозподілу чисельності власних структурних підрозділів з метою збільшення кількості адміністраторів ЦНАПів.

При цьому прийняття постанови Кабінету Міністрів України від 16 березня 2016 року N 187 "Про внесення змін у додаток до постанови Кабінету Міністрів України від 25 березня 2014 р. N 91" (Постанова N 187) концептуально виокремлену проблему не вирішує.

Так, сумарний приріст кількості адміністраторів ЦНАПів у порівнянні з минулим роком склав у 2013 році - 97 %, 2014 році - 11 %, а у 2015 році - вже 105 %. Разом із цим кількість адміністраторів ЦНАПів станом на цей час не може бути збільшена додатково без системного реформування структури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та районних в місті Києві державних адміністрацій.

  

Рис. 3. Динаміка збільшення кількості адміністраторів ЦНАПів

4. Аналогічна ситуація існує і з приміщеннями ЦНАПів. Утворені на базі міських дозвільних центрів, перед якими ставилось завдання спрощення дозвільних процедур для суб'єктів господарювання, а не фізичних осіб (громадян), і, як наслідок, принципово інші вимоги до приміщень, ЦНАПи на території столиці розміщені у фактично непристосованих малих приміщеннях, яких станом на сьогодні недостатньо для забезпечення належної діяльності.

Так, Примірним регламентом центру надання адміністративних послуг, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 01 серпня 2013 року N 588 (Постанова N 588), встановлено вимоги до приміщень ЦНАПу.

ЦНАП розміщується в центральній частині міста/селища або іншому зручному для суб'єктів звернення місці з розвинутою транспортною інфраструктурою. Вхід до ЦНАПу повинен бути облаштований пандусами для осіб з обмеженими фізичними можливостями. На прилеглій до ЦНАПу території передбачається місце для безоплатної стоянки автомобільного транспорту суб'єктів звернення. На прилеглих вулицях розміщуються вказівники, на яких зазначається місце розташування ЦНАПу.

Приміщення ЦНАПу поділяється на відкриту та закриту частини. Загальна площа секторів очікування та обслуговування (тобто, тільки 2 із 4 секторів відкритої частини) становить для міського ЦНАПу - не менш як 100 кв. метрів, районних ЦНАПів - не менш як 50 кв. метрів.

Станом на початок 2015 року тільки міський та 2 районних ЦНАПи повністю відповідали зазначеним критеріям.

Район

2014 рік

Район

2014 рік

  

Голосіївський
I поверх РДА
15 робочих місць
Кабінетна система

  

Печерський
I поверх ж/б
10 робочих місць
Відкритий офіс

  

Дарницький
Окрема будівля
15 робочих місць
Кабінетна система

  

Подільський
Окрема будівля
13 робочих місць
Кабінетна система

  

Деснянський
I поверх РДА
40 робочих місць
Відкритий офіс

  

Святошинський
I поверх РДА
13 робочих місць
Кабінетна система

  

Дніпровський
I поверх ж/б
14 робочих місць
Відкритий офіс

  

Солом'янський
I поверх РДА
35 робочих місць
Відкритий офіс

  

Оболонський
Окрема будівля
24 робочих місця
Кабінетна система

  

Шевченківський
Окрема будівля
22 робочих місця
Кабінетна система

Табл. 1. Ситуація із приміщеннями ЦНАПів станом на 31.12.2014

  

5. Разом із цим нерівномірність населення міста Києва у розрізі адміністративних районів, різна протяжність та конфігурація адміністративних районів столиці зумовлюють необхідність існування територіальних підрозділів ЦНАПів у районах з метою забезпечення належної доступності адміністративних послуг.

Наприклад, у Подільському районі ЦНАП розміщено на значному віддаленні від основної частини адміністративного району та житлового масиву Пуща-Водиця. Аналогічна ситуація складається у Деснянському районі, де ЦНАП розміщений у віддаленні від житлового масиву Лісовий та с. Биківня, у Дніпровському районі, де ЦНАП розміщений у віддаленні від житлового масиву Воскресенка, Дарницькому районі - від с. Бортничі, Голосіївському районі - від житлових масивів Теремки, Теремки-1, Теремки-2, Шевченківському районі - від житлових масивів Сирець, Нивки, Святошинському районі - від житлових масивів Борщагівка, Південна Борщагівка тощо.

  

Рис. 4. Співвідношення населення адміністративних районів м. Києва (дані Держкомстату України станом на 01 серпня 2015 року)

  

Рис. 5. Співвідношення площі адміністративних районів м. Києва

Слід зазначити, що існування 11 ЦНАПів на території столиці із обліковим населенням у 2,9 млн. осіб є замалим і з огляду на те, що суб'єктам надання адміністративних послуг забороняється приймати заяви, видавати суб'єктам звернень оформлені результати надання адміністративних послуг (у тому числі рішень про відмову в наданні адміністративних послуг), якщо такі послуги надаються через ЦНАПи, крім випадків подання заяв через Єдиний державний портал адміністративних послуг.

6. Перелік адміністративних послуг, які надаються через ЦНАПи, визначається органом, який прийняв рішення про утворення центру надання адміністративних послуг.

Станом на цей момент проект рішення Київської міської ради "Про затвердження переліку адміністративних послуг, які надаються через центри надання адміністративних послуг у м. Києві" погоджено постійними комісіями Київської міської ради.

7. У 2011 році створено веб-портал адміністративних послуг в місті Києві, який забезпечує висвітлення повної інформації щодо надання адміністративних послуг та видачі документів дозвільного характеру, моніторинг звернень суб'єктів господарювання, формування технологічних карт руху дозвільних справ, надання адміністративних послуг, електронний документообіг щодо видачі документів дозвільного характеру та надання адміністративних послуг, а також автоматизований обмін даними між державними адміністраторами, міськими структурами та територіальними органами центральних органів виконавчої влади, завдяки чому вдалося уніфікувати процедуру надання адміністративних послуг.

Разом із тим, враховуючи розвиток системи надання адміністративних послуг у електронному вигляді, веб-портал адміністративних послуг у місті Києві потребує модернізації.

Надання адміністративних послуг у електронному вигляді почало активно розвиватися наприкінці 2014 року. Станом на цей час у тестовому режимі запущено надання 7 адміністративних послуг в електронному вигляді, що є вкрай низьким показником для міста Києва.

Одночасно, надання адміністративних послуг у електронному вигляді має відбуватися і за допомогою "Картки киянина" як одного із ідентифікаторів. За експертними підрахунками, станом на 2015 рік можливе надання 16 таких адміністративних послуг, що також лишається доволі низьким показником для столиці.

8. Існує також проблема із затвердженням інформаційних та технологічних карток адміністративних послуг суб'єктами їх надання. Наприклад, стосовно адміністративних послуг, які надаються структурними підрозділами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та Київською міською радою, затверджено тільки 33 інформаційних картки. Не затверджено та не оновлено в установленому порядку 18 інформаційних карток. Аналогічна ситуація наявна і у районах столиці.

Зважаючи, що технологічна картка адміністративної послуги містить інформацію про порядок надання цієї послуги, затвердження технологічних карток має на меті одночасно і спрощення процедур.

II. Мета та основні завдання Концепції

Мета Концепції: випрацювання стратегічного бачення розвитку центрів надання адміністративних послуг у місті Києві на середньострокову перспективу (3 роки).

Основні завдання Концепції:

- забезпечення передумов для створення належної системи управління сферою надання адміністративних послуг, взаємозв'язку та підпорядкування міського та районного рівня ЦНАПів;

- затвердження переліку адміністративних послуг, які надаються через ЦНАПи, уніфікація такого переліку на рівні міста та районів, розмежування адміністративних та державних і публічних послуг, які не є адміністративними, на території міста Києва;

- створення належної матеріально-технічної бази ЦНАПів на території міста Києва, збільшення кількості адміністраторів ЦНАПів;

- створення розгалуженої мережі ЦНАПів на території міста Києва;

- створення передумов для переведення надання максимально можливої кількості адміністративних послуг у електронний вигляд, у тому числі за допомогою ідентифікатора користувача "Картка киянина" та через веб-портал надання адміністративних послуг у місті Києві.

III. Шляхи та способи вирішення проблем

1. У вирішенні питання інституційного становлення системи управління сферою надання адміністративних послуг найбільш ефективною є наступна схема:

  

Рис. 6. Схема управління системою надання адміністративних послуг у місті Києві

За цією схемою районні ЦНАПи мають статус окремих управлінь у структурі районних в місті Києві державних адміністрацій та підпорядковуються безпосередньо голові районної в місті Києві державної адміністрації. Міський ЦНАП набуває статусу координатора діяльності районних ЦНАПів, які підпорядковуються йому в частині організаційного та методичного забезпечення своєї роботи.

Етапи реалізації Концепції у вирішенні питання:

Назва етапу реалізації

Відповідальні за реалізацію

Термін реалізації

Зміна структури районних в місті Києві державних адміністрацій

Районні в місті Києві державні адміністрації

01.11.2016

Розробка районними в місті Києві державними адміністраціями положень та регламентів управлінь (центрів) надання адміністративних послуг відповідних районних в місті Києві державних адміністрацій для їх затвердження Київською міською радою

01.12.2016

Зміна Регламенту Департаменту (Центру) надання адміністративних послуг виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) в частині:
- координації роботи районних ЦНАПів;
- погодження призначення та звільнення керівників районних ЦНАПів виконавчим органом Київської міської ради (Київською міською державною адміністрацією);
- забезпечення ефективного управління людськими ресурсами, вирішення питання кадрового забезпечення ЦНАПів за рахунок створення мобільної групи адміністраторів;
- забезпечення можливості вибору альтернативного способу звернення за адміністративною послугою (особисте звернення, поштою, через Інтернет); спрощення процедур надання адміністративних послуг (скорочення матеріальних, часових ресурсів тощо, необхідних для отримання адміністративної послуги) через погодження технологічних карток адміністративних послуг;
- формування ефективної взаємодії й комунікації "зворотного зв'язку" адміністраторів із суб'єктами звернень в ЦНАПи, зокрема, оперативне й адекватне реагування адміністраторів на запити суб'єктів звернень;
- забезпечення багатоманітності способів сповіщення суб'єктів звернень про порядок надання адміністративних послуг через ЦНАПи, зокрема, на офіційному веб-порталі Києва: http://ac.dozvil-kiev.gov.ua/, на веб-сайтах районних в місті Києві державних адміністрацій, на інформаційних стендах та інформаційних терміналах, надання консультації через електронну пошту ЦНАПів, письмових відповідей на звернення, телефонних консультацій, через державного адміністратора при особистому зверненні в ЦНАП, через інші джерела інформації;
- забезпечення інфраструктурного та правового забезпечення екстериторіальності обслуговування клієнтів, тобто, забезпечення свободи доступу клієнтів в отриманні адміністративних послуг, сервісів та інформації незалежно від місця реєстрації та місцезнаходження;
- створення платформи для навчання адміністраторів, обміну знаннями та навичками якісного надання адміністративних послуг;
- розробки та постійного удосконалення стандартів надання адміністративних послуг, запровадження та розширення переліків надання комплексних адміністративних послуг;
- систематичного проведення аудиту та дослідження рівня якості надання адміністративних послуг і задоволеності клієнтів рівнем їх обслуговування, із залученням до цієї роботи незалежних експертів та громадськості, оперативне реагування на виявлені недоліки, проведення оцінювання якості надання адміністративних послуг;
- забезпечення умов для надання адміністративних послуг особам з обмеженими фізичними можливостями

Департамент (Центру) надання адміністративних послуг виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

01.12.2016

За таких умов Департамент (Центр) надання адміністративних послуг виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) буде виконувати функцію єдиного методологічного та організаційного центру у системі надання адміністративних послуг на території міста Києва, спрямовувати роботу районних ЦНАП та їх територіальні підрозділи у сфері надання адміністративних послуг.

Одночасно Департамент (Центр) надання адміністративних послуг виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) буде організатором та основним учасником "діалогу" із суб'єктами надання адміністративних послуг у питанні спрощення та відпрацювання оптимальних процедур надання, усунення корупційних ризиків у процесі адміністративних послуг на території міста Києва, за результатами такого "діалогу" пропонувати зміни до існуючих нормативно-правових актів.

2. Затвердження переліку адміністративних послуг, які надаються через центри надання адміністративних послуг, мають наступні етапи реалізації:

Назва етапу реалізації

Відповідальні за реалізацію

Термін реалізації

Прийняття рішення Київської міської ради "Про затвердження переліку адміністративних послуг, які надаються через центри надання адміністративних послуг у місті Києві" із уніфікацією переліку адміністративних послуг та їх розподілу за рівнем надання:
- міський ЦНАП: 120 адміністративних послуг (міських та територіальних органів центральних органів виконавчої влади)
- районні ЦНАП: 200 адміністративних послуг (міських, районних та територіальних органів центральних органів виконавчої влади)

Київська міська рада

01.06.2016

Розроблення та затвердження інформаційних та технологічних карток адміністративних послуг за рівнем надання "місто"

Структурні підрозділи виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

01.06.2016

Розроблення та затвердження інформаційних та технологічних карток адміністративних за рівнем надання "район"

Районні в місті Києві державні адміністрації

01.06.2016

3. У вирішення питання кадрового наповнення ЦНАП пропонується застосовувати схему визначення оптимальної кількості адміністраторів:

 

Кількість населення
адміністративного
району

 

1 адміністратор =

__

 

 

5000 осіб

 

Рис. 7 Схема визначення оптимальної кількості адміністраторів ЦНАП

Оптимальна кількість адміністраторів ЦНАП враховує необхідну кількість персоналу у територіальних підрозділах ЦНАП та має бути досягнута у останній рік реалізації Концепції за такими етапами:

 

2016

2017

2018

Голосіївський

42

51

60

Дарницький

39

53

68

Деснянський

38

55

73

Дніпровський

36

53

71

Оболонський

32

49

65

Печерський

25

28

30

Подільський

23

28

34

Святошинський

33

51

68

Солом'янський

50

68

85

Шевченківський

35

40

45

У разі реалізації усіх етапів, кількість адміністраторів районних ЦНАП зросте на 166 % і буде становити 599 особи або ж 1 адміністратор 5050 мешканців міста Києва.

4. У вирішення питання територіального розгалуження ЦНАП на території міста Києва при прийнятті рішень про утворення територіальних підрозділів ЦНАП необхідно враховувати наступні критерії:

- забезпечення належної доступності адміністративних послуг;

- екстериторіальності надання адміністративних послуг.

За таких умов, питання відкриття територіальних підрозділів ЦНАП протягом періоду реалізації Концепції буде визначатися у залежності від найбільшого віддалення до існуючого ЦНАП та можливості надання адміністративних послуг іншими ЦНАП чи їх територіальними підрозділами у наступних житлових масивах за такими етапами протягом 2016 - 2018 років:

 

2016

2017

2018

Голосіївський

Мишоловка

Теремки I

Паньківщина

Дарницький

Нова Дарниця

Бортничі

Осокорки

Деснянський

Лісовий

 

 

Дніпровський

Воскресенка/Райдужний

ДВРЗ/Харківський

Березняки/Русанівка

Оболонський

Мінський

 

 

Печерський

 

Верхня Теличка

 

Подільський

Виноградар/ Вітряні гори

Куренівка

 

Святошинський

Південна Борщагівка

Микільська Борщагівка

Біличі/Новобіличі

Солом'янський

Відрадний

Солом'янка

Грушки

Шевченківський

Нивки

Сирець

Татарка/Лук'янівка

Таким чином, у місті Києві упродовж 3 років реалізації Концепції буде відкрито 24 територіальних підрозділів ЦНАП, у тому числі за роками: 2016 - 10, 2017 - 8, 2018 - 6, а загалом кількість ЦНАП на території міста Києва із врахуванням міського, районних та територіальних підрозділів буде становити 35.

5. Разом із цим необхідно завершити процес реконструкції приміщень існуючих ЦНАП із розрахунку максимально можливого їх розміщення на перших поверхах адміністративних будівель районних в місті Києві державних адміністрацій (із виключеннями для нетипових проектів адміністративних будівель):

Район

2014 рік

2015 рік

Район

2014 рік

2015 рік

  

Голосіївський
I поверх РДА 15 робочих місць
Кабінетна система

Готово
I поверх РДА
30 робочих місць
Відкритий офіс

  

Печерський
I поверх ж/б
10 робочих місць
Відкритий офіс

15.10.2015 план
I поверх РДА
42 робочих місця
Відкритий офіс

  

Дарницький
Окрема будівля
15 робочих місць
Кабінетна система

31.12.2015 план
Окрема будівля
32 робочих місця
Відкритий офіс

  

Подільський
Окрема будівля 13 робочих місць
Кабінетна система

15.11.2015 план
Окрема будівля
21 робоче місце
Кабінетна система

  

Деснянський
I поверх РДА 40 робочих місць
Відкритий офіс

15.11.2015 план
Філія на Лісовому
9 робочих місць
Відкритий офіс

  

Святошинський
I поверх РДА
13 робочих місць
Кабінетна система

25.10.2015 план
I поверх РДА
35 робочих місць
Відкритий офіс

  

Дніпровський
I поверх ж/б 14 робочих місць
Відкритий офіс

30.11.2015 план
Окрема будівля
49 робочих місць
Відкритий офіс + залишається філія

  

Солом'янський
I поверх РДА
35 робочих місць
Відкритий офіс

Готово
I поверх РДА
44 робочих місця
Відкрити офіс

  

Оболонський
Окрема будівля
24 робочих місця
Кабінетна система

25.10.2015 план
I поверх РДЛ
41 робоче місце
Відкритий офіс + залишається філія

  

Шевченківський
Окрема будівля 22 робочих місця
Кабінетна система

25.10.2015 план
I поверх РДА
37 робочих місць
Відкритий офіс + залишається філія

Рис. 8 Етапи реалізації реконструкції ЦНАП

Таким чином, вже у 2016 році 7 із 10 районних ЦНАП будуть розміщуватись на перших поверхах адміністративних будівель районних в місті

Києві державних адміністрацій, у тому числі 2 із них - із збереженням існуючих приміщень для відкриття територіальних підрозділів.

При цьому, усі 10 приміщень районних ЦНАП будуть відповідати вимогам, встановленим Примірним регламентом центру надання адміністративних послуг, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 01 серпня 2013 року N 588 (Постанова N 588).

6. У вирішенні питання модернізації веб-порталу адміністративних послуг в місті Києві та надання адміністративних послуг у електронному вигляді необхідно враховувати загальну тенденцію до переводу надання адміністративних послуг територіальних органів центральних органів виконавчої влади через Єдиний державний веб-портал адміністративних послуг (poslugy.gov.ua), надання ними адміністративних та публічних послуг через власні веб-портали (наприклад, Міністерство юстиції України та Пенсійний фонд України).

За таких умов, вирішення даного питання має відбуватися у двох паралельних площинах (інтеграційній та ресурсній) за такими етапами:

Інтеграційна площина:

Назва етапу реалізації

Відповідальні за реалізацію

Термін реалізації

Створення веб-порталу електронних послуг міста Києва (у тому числі як регіонального веб-порталу адміністративних послуг), модернізація веб-порталів центрів надання адміністративних послуг в місті Києві

Виконавчий орган Київської міської ради (Київська міська державна адміністрації)

30.09.2016

Інтеграція веб-порталу електронних послуг міста Києва, веб-порталів центрів надання адміністративних послуг в місті Києві з Єдиним державним веб-порталом адміністративних послуг, веб-порталами центральних органів виконавчої влади

Виконавчий орган Київської міської ради (Київська міська державна адміністрації)

31.12.2016

Наповнення веб-поталу електронних послуг міста Києва та веб-порталів районних в місті Києві державних адміністрації адміністративними послугами, які надаються структурними підрозділами виконавчого органу (Київська міська державна адміністрація), районними в місті Києві державними адміністраціями

Київська міська рада Виконавчий орган Київської міської ради (Київська міська державна адміністрації) Районні в місті Києві державна адміністрації

31.12.2018

Ресурсна площина:

  

Рис. 9 Динаміка надання адміністративних послуг у електронному вигляді за роками реалізації Концепції

Під час реалізації Концепції необхідно вирішити питання забезпечення доступу суб'єктів надання адміністративних послуг та адміністраторів до інформаційних систем або баз даних інших суб'єктів надання адміністративних послуг, підприємств, установ, організацій, що належать до сфери управління таких суб'єктів (принцип кооперації).

За таких умов, за перший рік реалізації Концепції буде запущено 16 адміністративних послуг через ідентифікатор користувача "Картка киянина", 2017 року - додатково 21 найбільш затребувана адміністративна послуга, а на 2018 рік у електронному вигляді буде запущено 70 адміністративних послуг, які надаються Київською міською радою, виконавчим органом Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та його структурними підрозділами, районними в місті Києві державними адміністраціями.

При цьому, адміністративні послуги, які надаються територіальними органами центральних органів виконавчої влади у місті Києві будуть надаватися у електронному вигляді після прийняття такого рішення суб'єктами надання шляхом інтеграції веб-порталу електронних послуг в місті Києві з Єдиним державним веб-порталом адміністративних послуг, веб-порталами центральних органів виконавчої влади.

IV. Строк реалізації Концепції

Строк реалізації Концепції: 2016 - 2018 роки. Кожен з етапів реалізації Концепції дорівнює 1 року.

V. Координація та контроль за ходом реалізації Концепції

Координатором реалізації Концепції є заступник голови Київської міської державної адміністрації та керівник апарату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

Безпосередній контроль за ходом реалізації Концепції здійснює Департамент (Центр) надання адміністративних послуг виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), який забезпечує моніторинг стану реалізації, підготовку звітної та аналітичної інформації.

Реалізація Концепції здійснюється на основі річних планів, які затверджуються Координатором за поданням Департаменту (Центру) надання адміністративних послуг виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

 

Київський міський голова

В. Кличко
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали