МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 24 травня 2017 року N 442

Про затвердження Концепції розвитку кінологічних служб центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра внутрішніх справ, та Національної гвардії України до 2020 року

Відповідно до статті 45 Закону України "Про Національну поліцію" (Закон N 580-VIII), статті 21 Закону України "Про Державну прикордонну службу України", пункту 9 Положення про Міністерство внутрішніх справ України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2015 року N 878 (Постанова N 878), та з метою вдосконалення службової діяльності кінологічних підрозділів центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра внутрішніх справ України, та Національної гвардії України в протидії злочинності та забезпеченні правопорядку наказую:

1. Затвердити Концепцію розвитку кінологічних служб центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра внутрішніх справ, та Національної гвардії України до 2020 року (далі - Концепція), що додається.

2. Головам Національної поліції України, Державної прикордонної служби України, Державної служби України з надзвичайних ситуацій, командувачеві Національної гвардії України на основі Концепції до 01 липня 2017 року підготувати та затвердити програми розвитку кінологічних служб.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на державного секретаря МВС Тахтая О. В.

 

Міністр

А. Б. Аваков

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства внутрішніх справ України
24 травня 2017 року N 442

КОНЦЕПЦІЯ
розвитку кінологічних служб центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра внутрішніх справ, та Національної гвардії України до 2020 року

I. Загальні положення

1. Ця Концепція визначає основні напрями розвитку кінологічних служб центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра внутрішніх справ (далі - ЦОВВ МВС), та Національної гвардії України (далі - НГУ) до 2020 року і спрямована на створення сучасних кінологічних підрозділів, здатних забезпечити виконання покладених на них завдань.

2. До кінологічних підрозділів і служб ЦОВВ МВС та НГУ належать:

1) кінологічна служба Національної поліції України, до яких входять:

відділ організації кінологічної діяльності апарату центрального органу управління поліції;

кінологічні центри головних управлінь Національної поліції в Автономній Республіці Крим та м. Севастополі, областях, м. Києві (далі - територіальні органи поліції);

цикл кінології Державної установи "Житомирський навчальний центр підготовки поліцейських";

кінологічні підрозділи, окремі посади кінологів територіальних (відокремлених) підрозділів територіальних органів поліції;

2) кінологічна служба Державної прикордонної служби України (далі - Держприкордонслужба), до якої входять:

кінологічний відділ Департаменту охорони державного кордону Адміністрації Держприкордонслужби;

кінологічні служби регіональних управлінь, органів охорони державного кордону, кінологічні відділення (групи) підрозділів Держприкордонслужби;

кафедра кінології та племінний розплідник службових собак Національної академії Держприкордонслужби ім. Б. Хмельницького;

кінологічний навчальний центр Держприкордонслужби;

3) кінологічна служба Національної гвардії України, яка складається із:

кінологічної служби штабу Головного управління НГУ;

кінологічних служб штабу територіальних управлінь НГУ, кінологічних служб штабу з'єднань та військових частин;

кінологічних груп, відділень, взводів, рот та навчального батальйону з розплідником службових собак в навчальному центрі НГУ;

4) кінологічна служба Державної служби України з надзвичайних ситуацій (далі - ДСНС), до якої входять:

кінологічна служба апарату ДСНС;

кінологічний центр (навчальний) у складі Міжрегіонального центру швидкого реагування ДСНС;

пошуково-рятувальні кінологічні підрозділи у складі аварійно-рятувальних формувань центрального підпорядкування та спеціального призначення Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту.

3. Кінологи зі службовими собаками ЦОВВ МВС та НГУ забезпечують службову діяльність за напрямами:

пошуку і затримання людей на місцевості і в транспортних засобах;

пошуку наркотичних засобів, зброї, боєприпасів, вибухових речовин, стрілецької зброї та боєприпасів, тютюнових виробів у пасажирських та вантажних транспортних засобах, різних вантажах і багажі пасажирів;

подолання протидії законним вимогам прикордонників;

затримання, конвоювання і охорони правопорушників, для підтримання режиму державного кордону, прикордонного режиму та режиму у пунктах пропуску через державний кордон;

охорони громадського порядку, забезпечення публічної безпеки і порядку;

охорони важливих державних об'єктів та установ;

пошуку трупів людей чи їх залишків, а також безвісти зниклих людей;

пошук людей в зруйнованих будівлях, спорудах та у природному середовищі при проведенні пошуково-рятувальних робіт;

конвоювання затриманих, заарештованих та засуджених осіб;

затримання особливо небезпечних осіб (групи осіб) чи озброєних людей;

виконання службово-бойових завдань у районах проведення антитерористичної операції;

роботи з громадськістю з метою популяризації службової кінології тощо.

4. Проблемами, що потребують розв'язання, є: недостатня ефективність та координація діяльності кінологічних підрозділів ЦОВВ МВС та НГУ, недостатній рівень фахової підготовки кінологів та службових собак, неналежне матеріально-технічне забезпечення кінологічних підрозділів.

5. Кінологічні служби ЦОВВ МВС та НГУ за більшістю показників не відповідають сучасним вимогам кінологічного забезпечення діяльності державних органів. Основними причинами такого стану є:

відсутність єдиного підходу щодо організації кінологічного забезпечення ЦОВВ МВС та НГУ, підготовки та комплектування кінологів зі службовими собаками, їх тестування, проведення міжвідомчих змагань та інших спільних заходів тощо;

відсутність узгоджених нормативно-правових актів МВС, які б регулювали сферу кінологічної діяльності ЦОВВ МВС та НГУ;

неврегульованість питань підготовки та використання службових собак для пошуку наркотичних засобів, вибухових речовин, утримання службових собак після їх вибракування, власних собак, перевезення громадським транспортом;

невідповідність норм забезпечення кінологічних підрозділів ЦОВВ МВС та НГУ потребам у сучасному спорядженні на службових собак, спеціальній дресирувальній амуніції та інвентарю;

низький рівень міжнародної співпраці щодо обміну досвідом з питань організації кінологічних служб та використання службових собак;

неналежне матеріально-технічне та кадрове забезпечення кінологічних підрозділів ЦОВВ МВС та НГУ, необхідність проведення ремонту та добудови кінологічних підрозділів;

відсутність сучасних навчальних закладів для підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кінологів ЦОВВ МВС та НГУ;

недостатній рівень соціального захисту та грошового забезпечення працівників (військовослужбовців) кінологічних підрозділів ЦОВВ МВС та НГУ;

відсутність на законодавчому рівні підстав грошової компенсації кінологам за утримання та годування службових собак за місцем свого проживання;

обмеженість фінансування заходів, пов'язаних із використанням потенціалу кінологічних служб ЦОВВ МВС та НГУ в протидії злочинності та забезпеченні правопорядку, підготовкою кінологів та службових собак.

II. Мета, завдання та строки реалізації Концепції

1. Метою Концепції є підвищення ефективності діяльності кінологічних служб ЦОВВ МВС та НГУ, їх матеріально-технічного забезпечення, кадрового посилення кінологічних підрозділів та створення ефективної системи їх діяльності на основі впровадження сучасних принципів та підходів.

2. Для досягнення поставленої мети у ЦОВВ МВС та НГУ необхідно вирішити наступні завдання:

удосконалити нормативно-правові акти, що регулюють діяльність кінологічних служб, та при необхідності підготувати проекти нових актів;

удосконалити систему підготовки кінологів, дресирування та тренування службових собак із урахуванням європейських стандартів;

оптимізувати структуру кінологічних підрозділів та при потребі забезпечити збільшення чисельності кінологів з урахуванням існуючого навантаження;

створити достатню кількість кінологічних підрозділів у регіонах для виконання поставлених завдань за призначенням;

реформувати систему комплектування кінологічних служб та підготовки персоналу з урахуванням загальноєвропейських стандартів;

створити ефективну систему матеріально-технічного забезпечення для оновлення існуючої матеріальної бази кінологічних підрозділів та забезпечення сучасними засобами підготовки, утримання та використання службових собак;

розробити та виготовити імітатори наркотичних та вибухових речовин для тренування службових собак;

підвищити рівень соціального захисту працівників (військовослужбовців) кінологічних підрозділів, забезпеченості кінологів форменим одягом (одностроєм) та спорядженням;

налагодити взаємодію між кінологічними громадськими організаціями.

3. Завдання передбачають виконання відповідних заходів з урахуванням існуючого і прогнозованого бюджетного фінансування ЦОВВ МВС та НГУ та залучення міжнародної технічної допомоги.

4. Реалізація Концепції передбачена на період з 2017 року по 2020 рік та забезпечується Програмами розвитку кінологічних служб ЦОВВ МВС та НГУ до 2020 року (далі - Програми), щорічними планами їх роботи, іншими актами організаційно-розпорядчого характеру.

III. Шляхи і способи розв'язання проблем

1. Концепція реалізується шляхом здійснення комплексу науково-методичних, нормативно-правових, організаційних та практичних заходів, що пов'язані зі створенням, упровадженням, використанням та розвитком сучасних підходів до кінологічного забезпечення діяльності ЦОВВ МВС та НГУ.

2. Нормативно-правове забезпечення реалізації Концепції здійснюється шляхом участі в розробленні законодавчих, підзаконних та міжвідомчих актів у сфері кінологічного забезпечення, а також удосконалення нормативно-правової бази, що регулює діяльність кінологічних служб ЦОВВ та НГУ, зокрема розроблення та прийняття в установленому порядку:

1) проектів нормативно-правових та організаційно-розпорядчих актів щодо:

удосконалення системи підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кінологів та використання службових собак;

врегулювання питань комплектування кінологічних підрозділів службовими собаками, їх відтворення, утримання, годівлі, ветеринарного забезпечення, підготовки та використання у службі власних собак кінологів;

переліку та норм забезпечення кінологічних підрозділів спорядженням на службових собак, спеціальною дресирувальною амуніцією, обладнанням та інвентарем;

затвердження єдиних правил змагань серед кінологів зі службовими собаками кінологічних підрозділів ЦОВВ МВС та НГУ, а також інших необхідних нормативно-правових актів з питань діяльності кінологічних служб;

2) внесення змін до нормативно-правових актів з питань:

протидії незаконному обігу особливо небезпечних наркотичних засобів і психотропних речовин;

норм годування штатних службових собак органів державної влади;

утримання службових собак після їх вибракування;

перевезення службових собак громадським транспортом;

закріплення на законодавчому рівні грошової компенсації кінологам за утримання та годування службових собак за місцем свого проживання;

підвищення рівня грошового забезпечення працівників кінологічних підрозділів;

інших нормативно-правових актів.

3. Організаційне забезпечення реалізації Концепції здійснюється відповідно до затверджених ЦОВВ МВС та НГУ програм, розроблених та прийнятих в установленому порядку, відповідних щорічних планів роботи кінологічних служб та результатів моніторингу стану їх виконання.

4. Щорічні плани роботи кінологічних служб ЦОВВ МВС та НГУ складаються із визначенням обсягів та джерел їх фінансування, а також термінів їх виконання.

5. Організація та виконання планів здійснюється керівництвом ЦОВВ МВС та НГУ, які за результатами роботи щороку здійснюють аналіз виконання заходів планів.

6. Система науково-методичних заходів (за сприяння навчальних закладів і науково-дослідних установ МВС та ЦОВВ МВС та НГУ) включає:

науково-методичний супровід заходів розвитку кінологічних служб;

проведення наукових досліджень з питань утримання та ветеринарного забезпечення службових собак, організації діяльності кінологічних підрозділів ЦОВВ МВС та НГУ;

розроблення методичних посібників, програм щодо підготовки та використання службових собак ЦОВВ МВС та НГУ в протидії злочинності та забезпеченні правопорядку;

розробку імітаторів наркотичних та вибухових речовин для тренування службових собак;

впровадження нової системи перевезення службових собак до місць виконання завдань за призначенням;

інші види наукових досліджень з питань діяльності кінологічних служб.

7. Основні напрями розвитку кінологічних служб передбачають здійснення у ЦОВВ МВС та НГУ відповідних заходів:

1) удосконалення системи використання кінологів та службових собак в службовій діяльності ЦОВВ МВС та НГУ:

створення дієвого механізму використання кінологів зі службовими собаками щодо протидії сучасним загрозам національній безпеці;

удосконалення існуючих та запровадження нових підходів щодо використання кінологів зі службовими собаками на місцях подій;

впровадження у службу кінологів зі службовими собаками для їх дій у складі спеціальних підрозділів, інших підрозділів органів державної влади;

розроблення та запровадження нових моделей кінологічного забезпечення правоохоронної діяльності залежно від рівня існуючих загроз та ризиків.

2) оптимізація структури кінологічних служб ЦОВВ МВС та НГУ та реформування її системи з комплектування та підготовки персоналу з урахуванням загальноєвропейських стандартів:

запровадження оптимальної структури кінологічних служб та кадрове посилення кінологічних підрозділів з урахуванням існуючого навантаження;

комплектування кінологічних підрозділів кінологами зі службовими собаками до кількісного складу, який дозволяє виконувати завдання за призначенням з урахуванням існуючих загроз та ризиків;

створення достатньої кількості кінологічних підрозділів у регіонах для виконання поставлених завдань за призначенням;

удосконалення системи підготовки, перепідготовки, підвищення кваліфікації посадових осіб, кінологів, дресирування службових собак у кінологічних підрозділах та навчальних закладах, відповідно до європейських стандартів;

розширення спектра кінологічних спеціальностей у органах, за якими здійснюватиметься підготовка кінологів у навчальних кінологічних підрозділах;

покращання умов проходження служби кінологами, які працюють зі службовими собаками, їх мотивація на якісне виконання службових обов'язків та підвищення престижу кінологічної служби;

підвищення соціального захисту кінологів, граничних спеціальних звань тощо;

постійне висвітлення у засобах масової інформації позитивних прикладів роботи кінологів зі службовими собаками в протидії злочинності та забезпеченні правопорядку;

налагодження співпраці між кінологічними службами (підрозділами) ЦОВВ МВС та НГУ, громадськими кінологічними організаціями, залучення кінологів-волонтерів до виконання спільних заходів, пошуково-рятувальних робіт тощо;

поглиблення міжнародного співробітництва з питань службової кінології.

3) створення ефективної системи матеріально-технічного забезпечення діяльності кінологічних служб ЦОВВ МВС та НГУ:

розроблення, вивчення та відбір практичного спеціального та захисного одягу та спорядження кінологів, сучасних приладів, інвентарю, обладнання, транспортних засобів, зразків наркотичних засобів, психотропних і вибухових речовин для утримання, дресирування та використання службових собак;

налагодження стійкої системи фінансового та матеріально-технічного забезпечення кінологічних служб;

мінімальне залучення кінологічних підрозділів до виконання функцій самозабезпечення та господарської діяльності;

забезпечення кінологічних підрозділів сучасним автотранспортом, адаптованим для перевезення службових собак.

IV. Очікувані результати

1. Реалізація завдань цієї Концепції забезпечить:

удосконалення діяльності кінологічних підрозділів на законодавчому рівні;

формування системи підготовки кінологів та дресирування службових собак відповідно до європейських стандартів;

порядок залучення кінологічних розрахунків (команд) та використання службових собак за напрямками спеціалізації;

достатнє матеріально-технічне оснащення кінологічних підрозділів для виконання завдань за призначенням;

фінансування службової діяльності кінологічних підрозділів ЦОВВ МВС та НГУ на належному рівні;

популяризацію кінологічних служб (підрозділів) ЦОВВ МВС та НГУ.

2. Реалізація Концепції сприятиме залученню громадських кінологічних організацій, кінологів-волонтерів до виконання спільних заходів, пошуково-рятувальних робіт, інших заходів в інтересах кінологічних служб ЦОВВ МВС та НГУ.

V. Обсяг фінансових, матеріально-технічних, трудових ресурсів

1. Фінансування заходів реалізації Концепції здійснюється в межах видатків, передбачених на утримання ЦОВВ МВС та НГУ, а також за рахунок міжнародної технічної допомоги та інших не заборонених законодавством джерел.

2. Потреба в коштах на реалізацію Концепції та обсяги матеріально-технічних і трудових ресурсів уточнюються щороку з урахуванням можливостей державного бюджету на відповідний рік та фактичного виконання завдань за підсумками попередніх періодів.

 

Директор Департаменту
формування політики щодо
підконтрольних Міністрові
органів влади та моніторингу

В. Є. Боднар
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали