ОДЕСЬКИЙ МІСЬКИЙ ГОЛОВА

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 25.04.2012 р. N 378-01р

Про затвердження Концепції стратегічного розвитку "Одеса - 2022" та підготовку Стратегії економічного та соціального розвитку міста Одеси до 2022 року

Відповідно до статті 42 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", для створення умов для динамічного соціально-економічного розвитку міста Одеси:

1. Затвердити Концепцію стратегічного розвитку "Одеса - 2022" (далі - Концепція) (додаток 1).

2. Для підготовки Стратегії економічного та соціального розвитку міста Одеси до 2022 року (далі - Стратегія) на базі Концепції створити 10 фокус-груп за напрямами розвитку міста (далі - фокус-групи):

- Конкурентоспроможне місто (економіка, бізнес, інвестиції);

- Транспортний і діловий центр Чорноморського регіону;

- Місто з якісною і ефективною інфраструктурою;

- Гостинне місто (розвиток усіх видів туризму);

- Перлина біля моря (історія міста, культурна самобутність, архітектурний вигляд);

- Екологічно благополучне місто. Місто здорових людей;

- Розумне місто (сучасні технології управління містом);

- Місто інтенсивного капітального будівництва;

- Місто щасливого дитинства;

- Місто, що сильне громадою, яка дбає про кожного одесита.

3. Координацію роботи фокус-груп покласти на Координаційну раду, склад якої буде затверджено розпорядженням міського голови.

4. Затвердити План заходів щодо підготовки Стратегії економічного та соціального розвитку міста Одеси до 2022 року (додаток 2).

5. Департаменту інформації та зв'язків з громадськістю Одеської міської ради оприлюднити Концепцію на офіційному сайті Одеської міської ради та опублікувати у газеті "Одесский вестник".

6. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

 

Міський голова

О. Костусєв


 

Додаток 1
до розпорядження Одеського міського голови
25.04.2012 N 378-01р


Концепція стратегічного розвитку "Одеса - 2022"

Вступне слово

Шановні одесити!

Довгострокова стратегія розвитку Одеси передбачає досягнення п'яти базових цілей:

- Одеса - місто, комфортне для життя;

- Одеса - чисте і зелене місто;

- Одеса - самобутнє місто з багатою історією і культурою;

- Одеса - місто, зручне для бізнесу і привабливе для інвесторів;

- Одеса - місто, в якому жителі довіряють міській владі.

Ці п'ять базових цілей формують стратегічну мету розвитку міста: "Одеса - місто, в якому хочеться жити".

Для досягнення цієї мети необхідно сконцентрувати наявні у міста ресурси і зусилля міської влади на наступних пріоритетних напрямах:

1. Конкурентоспроможне місто (економіка, бізнес, інвестиції).

2. Транспортний і діловий центр Чорноморського регіону.

3. Місто з якісною і ефективною інфраструктурою.

4. Гостинне місто (розвиток усіх видів туризму).

5. Перлина біля моря (історія міста, культурна самобутність, архітектурний вигляд).

6. Екологічно благополучне місто. Місто здорових людей.

7. Розумне місто (сучасні технології управління містом).

8. Місто інтенсивного капітального будівництва.

9. Місто щасливого дитинства.

10. Місто, сильне своєю громадою, яка піклується про кожного одесита.

Реалізація стратегії можлива тільки за умови, що одним з пріоритетів буде об'єднання зусиль міської громади і міської влади. Майбутнє Одеси - справа, що стосується кожного одесита. Тому запрошую одеситів взяти активну участь у підготовці Стратегії розвитку Одеси до 2022 року, яка буде розроблена на підставі Концепції.

Ця робота передбачає серйозний аналіз даних, збір статистичної інформації, творчу роботу по розробці локальних стратегій і програм для кожного обраного напрямку. Особливо підкреслюю, що розвиток Одеси розглядається в тісному зв'язку з розвитком Одеської агломерації (прилеглих до Одеси районів і найближчих невеликих міст). В той же час досягнення поставлених цілей неможливо без позиціонування міста як активного учасника великих міжнародних проектів і процесів, у тому числі:

- включення історичного центру Одеси до основного фонду Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО;

- отримання статусу "Культурна столиця Європи - 2018";

- проведення в Одесі Всесвітньої виставки International Expo 2022. Обраний горизонт планування в десять років - це недовгий термін, що дозволяє робити прогнози, але достатній, щоб отримати помітні результати в кожному з пріоритетних напрямів розвитку.

Вважаю, що основними інструментами реалізації цієї Концепції є:

1. Захист інтересів малого і середнього бізнесу.

2. Спеціальний економічний режим для Одеси на основі ухваленого Верховною Радою закону.

3. Державно-приватне партнерство.

Прийняття Стратегії розвитку Одеси до 2022 року як базового документа забезпечить динамічний соціально-економічний розвиток нашого міста, посилення міської громади і стане основою для ухвалення конкретних управлінських рішень.

З повагою Олексій Костусєв

Конкурентоспроможне місто (економіка, бізнес, інвестиції)

Мета

Стати конкурентоздатним містом, успішно витримуючи економічну конкуренцію з іншими крупними містами України і Європи, створити сприятливе середовище для розвитку бізнесу, залучення інвестицій, впровадження передових технологій.

Завдання і виклики

Для забезпечення економічної конкурентоспроможності міста: - створити умови для збільшення виробництва товарів і послуг за рахунок створення нових підприємств і збільшення завантаження і потужності існуючих;

- створити умови для збільшення транспортних потоків, що протікають через одеський порт;

- створити умови для розвитку високотехнологічних переробних виробництв на території міста і Одеської агломерації;

- створити умови для припливу інвестицій в економіку Одеси і Одеської агломерації.

Для забезпечення конкурентоспроможності міста у сфері підприємницького клімату:

- забезпечити відкритість міської влади для постійного і конструктивного діалогу з бізнесом;

- забезпечити захист інтересів бізнесу від незаконних дій;

- зменшити адміністративні бар'єри, зробити прозорими і простими реєстраційні і дозвільні процедури за рахунок впровадження сучасних технологій управління містом.

Для забезпечення інвестиційної конкурентоспроможності міста:

- організовувати в Одесі інвестиційні форуми за участю зарубіжних інвестиційних фондів, представників одеської діаспори, внутрішніх інвесторів, рейтингових агентств;

- створити необхідну інформаційну інфраструктуру у вигляді системи онлайн-сервісів, що відображають хід реалізації інвестиційних проектів;

- врахувати в планах розвитку міської інфраструктури плани інвесторів зі створення нових підприємств і модернізації існуючих.

Плани

Створити умови для формування і динамічного розвитку транспортного, туристичного, швейного кластерів, кластерів у сфері ІТ, медіасфері, переробці сільськогосподарської продукції. З метою захисту бізнесу створити сайт, на якому у кожного бізнесмена, що працює на території Одеси і Одеської області, буде можливість опублікувати дані про перевірки, що відбуваються в його фірмі, зокрема текстові, фото-, відео- і аудіоматеріали, і суть вимог і претензій перевіряючих.

Підготувати і провести інвестиційний форум в Одесі, надалі проводити його на регулярній основі.

Створити умови для розвитку в Одесі і на території Одеської агломерації особливих економічних зон: вільних економічних зон, індустріальних парків, технопарків. Забезпечити на рівні міста створення максимально прозорої і ефективної системи взаємодії влади і бізнесу, у тому числі потенційних і існуючих інвесторів. Створити систему інвестиційних венчурних фондів або сприяти відкриттю представництв великих інвестиційних фондів Європи і США в Одесі для фінансування пріоритетних для розвитку економіки міста бізнес-проектів, інноваційних і науково-дослідних програм.

Сформувати спеціалізований інститут розвитку - керуючу компанію з розвитку міста (сіті-менеджер). Головне завдання компанії - управління комунальними пакетами акцій в нових бізнес-проектах, які будуть затверджені міською радою в якості пріоритетних для розвитку економіки міста. Управління пакетами акцій означає вжиття необхідних заходів для збільшення вартості пакетів акцій і зростання їх доходності.

Створити ефективну інноваційну інфраструктуру, яка забезпечить комерціалізацію розробок одеських вчених, винахідників, сприятиме створенню малих інноваційних підприємств, розвитку високотехнологічних галузей.

Першочергові кроки (проекти і програми)

Затвердити Генеральний план Одеси, розробити і затвердити план зонування території міста і детальні плани територій.

Визначити земельні ділянки, на яких можливе розміщення індустріальних парків, технопарків.

Запустити ефективний інвестиційний сайт міста і забезпечити постійне оновлення інформації на ньому.

Створити систему інвестиційних венчурних фондів або сприяти відкриттю представництв великих інвестиційних фондів Європи і США в Одесі для фінансування пріоритетних для розвитку економіки міста бізнес-проектів, інноваційних і науково-дослідних програм.

Створити центр субконтрактації, трансферу технологій і сприяння кластеризації.

Створити бізнес-інкубатор.

Провести конкурс інноваційних проектів на кубок міського голови з інновацій.

Розробити і впровадити систему взаємодії з одеситами "Прозорий офіс" (див. розділ "Розумне місто").

Транспортний і діловий центр Чорноморського регіону

Мета

Стати транспортним і діловим центром Чорноморського регіону.

Завдання і виклики

Перетворити Одесу на найбільший транспортно-логістичний центр, що забезпечує мультимодальні перевезення. Перетворити Одесу на діловий центр Чорноморського регіону за рахунок залучення штаб-квартир великих українських компаній, а також регіональних штаб-квартир і представництв міжнародних компаній, створення міжнародного виставкового центру.

Плани

Забезпечити розвиток інфраструктури для транспортних і експедиторських компаній - підтримку бізнес-проектів, що передбачають будівництво логістичних складських комплексів, інфраструктури для морського, автомобільного, залізничного і повітряного транспорту.

Побудувати в Одесі міжнародний виставковий центр з можливістю відкриття постійно діючих демонстраційних залів світових виробників техніки і устаткування.

Створити умови для формування і динамічного розвитку транспортного кластеру.

Побудувати ряд офісних центрів класу А.

Залучити до Одеси штаб-квартири крупних українських компаній, а також регіональні штаб-квартири і представництва міжнародних компаній.

Побудувати спеціалізовані автомагістралі для вантажного транспорту, що не перетинаються з маршрутами руху автомобілів, велосипедів, інших видів наземного транспорту, пішоходів (див. розділ "Якісна і ефективна інфраструктура").

Створити нові ділові центри, у тому числі на Пересипі, на Люстдорфській дорозі (на місці в'язниці).

Сформувати стійкий імідж міста як місця, сприятливого для ділової активності і інвестицій.

Регулярно проводити в Одесі інвестиційні форуми.

Взяти участь у конкурсі на право прийому Всесвітньої виставки International Expo в 2022 році.

Налагодити ефективну співпрацю з інвесторами за допомогою механізму державно-приватного партнерства.

Першочергові кроки (проекти і програми)

Визначити місце розташування і підготувати проект міжнародного виставкового центру.

Реалізувати проект реконструкції Міжнародного аеропорту "Одеса".

Сприяти успішній реалізації проекту будівництва контейнерного терміналу на Карантинному молу.

Сприяти подальшому розвитку проекту "Сухий порт" (у співпраці з ТОВ "Євротермінал").

Стимулювати організацію в місті міжнародних, всеукраїнських ділових зустрічей: форумів, семінарів, конференцій - з одночасним розвитком сучасної інфраструктури для їх проведення (див. розділ "Гостинне місто").

Гостинне місто (розвиток усіх видів туризму)

Мета

Збільшити кількість туристів в Одесі у декілька разів

Завдання і виклики

Підвищити якість послуг для туристів, створити необхідну інфраструктуру, просувати наше місто як туристичний центр.
Позиціонувати Одесу як місто, де не лише проводять літо, а яке туристи відвідують увесь рік з метою провести вихідні, відпустку, відвідати цікаві події.

Плани

Сформувати цілісну систему туристичного сервісу, що включає задоволення усіх стандартних потреб туристів, активно використати систему "Все включено".

Сприяти будівництву в Одесі комфортабельних готелів (чотири зірки і більше), бізнес-центрів класу А, сучасних конференц-залів великої місткості.

Здійснити комплексний благоустрій міських територій (див. розділи "Перлина біля моря" і "Місто інтенсивного капітального будівництва").

Спільно з учасниками ринку створити нові туристичні продукти. Активно розвивати культурно-розважальний, арт-туризм, спортивний, науковий, гастрономічний, подієвий, діловий, ностальгічний, медичний і рекреаційний туризм.

У співпраці з операторами міжнародного туристичного бізнесу відродити Одесу як порт початку круїзних маршрутів по Кримсько-кавказькій лінії і Середземному морю.

Відновити прибережне морське судноплавство (морські трамваї).

Стимулювати туристичні компанії працювати на прийом туристів в Одесі.

Сприяти розвитку внутрішнього туризму.

Розробити і реалізувати програму створення нових туристичних пам'яток на вулицях Одеси.

Створити ефективну систему підготовки кадрів для галузі.

Щорічно проводити форум туроператорів СНД і Європи в Одесі, запропонувавши їм цікаві умови залучення туристів в Одесу, розроблені за участю одеських туристичних компаній.

Сприяти формуванню і розвитку туристичного кластера.

Першочергові кроки (проекти і програми)

Створити туристичний інформаційний центр. Створити Асоціацію учасників туристичного ринку. Створити Асоціацію гідів-перекладачів. Організувати проведення Днів Одеси в містах України, Росії, інших країн Європи. Організувати обмін з іншими містами площинами для соціальної реклами. Проводити пресс-тури для журналістів.

Брендування. Створити туристичну символіку Одеси.

Організувати стоянки для туристичного транспорту в центрі міста.

Розмістити в місті покажчики з позначенням місць розташування пам'яток на декількох мовах.

Організувати зони гостинності для перегляду матчів Євро-2012.

Сприяти відкриттю хостелів, недорогих готелів.

Забезпечити організаційну підтримку проведенню великих культурних заходів: фестивалів, виставок.

Поліпшити санітарний стан пляжів.

Підготувати проект створення музею просто неба "Куточок старої Одеси".

Перлина біля моря (історія міста, культурна самобутність, архітектурний вигляд)

Мета

Відродити історичний центр Одеси, зберегти її культурну самобутність і архітектурний вигляд.

Завдання і виклики

Відновити історичний вигляд центру Одеси.

Облагородити територію міста.

Зберегти культурну самобутність Одеси.

Зберегти і облаштувати узбережжя.

Плани

Повністю реставрувати фасади історичних будівель в центрі міста.

Здійснити реставрацію будівель - пам'ятників історії та архітектури, які розташовані в історичному центрі Одеси.

Реконструювати знамениті одеські дворики в центрі міста.

Включити історичний центр Одеси до основного списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

Облагородити територію міста за рахунок розміщення скульптурних композицій і оригінальних авторських елементів міського дизайну (ліхтарів, лавок, газонів, тумб, рекламних конструкцій, скульптур, оригінальних вивісок, світлодизайну тощо).

Сприяти спорудженню в місті будівель, спроектованих кращими архітекторами світу.

Побудувати набережні уздовж узбережжя Одеси (від пляжу "Ланжерон" до селища Чорноморка).

Сприяти створенню кіностудії 3D-формату.

Сприяти будівництву великих сучаснообладнаних кінопавільйонів.

Відкрити музей міста Одеси.

Стати культурною столицею Європи 2018 року.

Першочергові кроки (проекти і програми)

Підготувати каталог фасадів будівель, що становлять ядро історичного центру міста.

Розробити план реставрації фасадів у центрі міста, визначити джерела фінансування.

Здійснити пілотний проект будівництва мансард у будинках, розташованих у центральній частині міста.

Провести реконструкцію комплексу парку "Преображенский".

Провести реконструкцію Одеського зоологічного парку загальнодержавного значення.

Почати благоустрій одеських двориків у центрі міста.

Провести конкурс на кращий одеський дворик.

Сприяти проведенню в Одесі масштабних культурних заходів: кіно- і театральних фестивалів, концертів зірок тощо.

Підготувати детальний план території "Стара Одеса".

Створити календар фестивалів.

Організувати щорічний фестиваль національних меншин, що мешкають на території міста Одеси.

Організувати щорічні конференції з питань розвитку культури і мистецтва.

Створити каталог оригінальних малих архітектурних форм і пам'ятників.

Створити освітній арт-центр з можливістю навчання музиці, живопису і вивчення російської мови і літератури іноземними громадянами.

Реалізувати Програму збереження і розвитку російської мови в Одесі.

Місто з якісною і ефективною інфраструктурою

Мета

Модернізувати транспортну і інженерну інфраструктуру для забезпечення комфортних умов проживання в місті, підвищення якості житлово-комунальних послуг і дорожньо-транспортного забезпечення

Завдання і виклики

Модернізувати систему тепло-, водо-, газо-, енергопостачання.

Налагодити дієвий контроль за роботою комунальних служб як з боку жителів, так і з боку виконавчих органів міськради.

Здійснити модернізацію і заміну ліфтів.

Поліпшити безпеку транспортного руху в місті, забезпечити рух без пробок і заторів, створення відповідної транспортної інфраструктури (парковки, паркінги).

Плани

Вирішення загального завдання зі створення якісної і ефективної інфраструктури міського господарства передбачає розгляд міста як єдиної системи, яка здатна вирішувати наступні завдання:

У сфері ЖКГ

Здійснити комплексну реформу діяльності ЖКСів, вивести їх на беззбитковість за рахунок отримання грошей тільки за реально виконані роботи. Створити на базі ЖКСів мережу ефективних сервісних підприємств, об'єднаних єдиною інформаційною системою.

Забезпечити ефективну роботу органів самоорганізації населення, асоціацій старших по будинку, голів ОСББ, житлових кооперативів, а також їх фінансову підтримку з міського бюджету.

Розробити і почати застосовувати фінансово-інвестиційні і кредитні схеми заміни і капітального ремонту старих ліфтів та ліфтів, що вийшли з ладу. Здійснити заміну і модернізацію ліфтів, що відпрацювали граничні терміни експлуатації.

Налагодити постійний онлайн-моніторинг діяльності комунальних служб, обслуговуючих місто.

Створити колл-центр, який буде приймати дзвінки громадян, інтегрований з ГІС-технологіями і що забезпечує онлайн-взаємодію комунальних і аварійних служб, що приведе до скорочення часу усунення аварій.

Встановити лічильники гарячої та холодної води в усіх квартирах і будинках Одеси.

Здійснити реконструкцію, модернізацію мереж тепло-, електро-, водо-, газопостачання, модернізувати устаткування.

Побудувати системи водозниження, у тому числі в мікрорайоні Крива Балка.

Здійснити реконструкцію Одеської ТЕЦ.

Розробити і реалізувати програму зупинки старих котелень з низьким ККД, їх оновлення або переходу окремих мікрорайонів міста на локальну систему опалення і забезпечення гарячою водою. Побудувати котельню в мікрорайоні Лузанівка. Реконструювати ділянку магістральної теплової мережі, що йде від котельні "Північна-2".

Впровадити сучасні технології роздільного збору і ефективної утилізації побутових відходів.

Провести реконструкцію станцій біологічного очищення "Північна", "Південна".

У сфері транспорту і дорожнього господарства

Побудувати автомагістраль "Північ - Південь".

Здійснити реконструкцію автомагістралей, будівництво дворівневих розв'язок.

Побудувати шляхопроводи через залізничні переїзди в районі Ярмаркової площі, на Дальницькому шосе та в інших місцях.

Облаштувати внутрішньоквартальні проїзди з розширенням проїжджої частини, облаштуванням тротуарів, парковочних місць, зливової каналізації.

Побудувати мережу багатоповерхових паркінгів.

Побудувати лінію швидкісного трамваю з селища Котовського в центр міста.

Модернізувати інфраструктуру міського електротранспорту, замінити більшу частину його рухомого складу.

Замінити маршрутки на автобуси великої місткості на найбільш важливих маршрутах. Виділити смуги для руху громадського транспорту на найбільш завантажених ділянках міських доріг.

Першочергові кроки (проекти і програми)

У сфері ЖКГ

Побудувати завод з переробки твердих побутових відходів. Створити інфраструктуру для роздільного збору побутових відходів.

Здійснити реконструкцію самопливних колекторів по Деволанівському узвозу. Здійснити капітальний ремонт Щелаківської канави.

Забезпечити стабільність енергопостачання в центрі міста. Побудувати підстанцію "Маразліївська".

Налагодити ефективний контроль роботи ЖКС через інститут обраних жителями старших по будинку. Створити умови для виникнення ОСББ і ефективних керуючих компаній у багатоповерхових будинках.

Поліпшити благоустрій районів приватної забудови за рахунок створення обслуговуючих кооперативів з благоустрою і бригад з числа жителів цих мікрорайонів.

Реалізувати Програму благоустрою околиць Одеси.

Стимулювати установку лічильників води і газу в квартирах і будинках одеситів.

Розробити концепцію реконструкції ліфтового господарства.

У сфері транспорту і дорожнього господарства

Продовжити будівництво автомагістралі "Північ-Південь". Завершити роботи на вулиці Туристській та інших вулицях, прилеглих до шляхопроводу "Поїзний".

Пустити тролейбусний маршрут по вулиці Балківській.

Впровадити автоматизовану систему управління дорожнім рухом.

Екологічно благополучне місто. Місто здорових жителів

Мета

Забезпечити екологічне благополуччя міста, ефективну медичну допомогу, продовження активного довголіття одеситів.

Завдання і виклики

Забезпечити усіх одеситів якісною питною водою.

Зменшити викиди шкідливих речовин у довкілля від підприємств і автотранспорту.

Запобігти скиданню в море неочищених і погано очищених стічних вод за рахунок реконструкції міської каналізації і очисних споруд.

Відродити парки Одеси.

Підвищити якість і доступність медичних послуг.

Поліпшити профілактику захворювань, у тому числі за рахунок розвитку системи діагностичних центрів.

Вести активну пропаганду здорового способу життя.

Створити розвинену інфраструктуру для заняття спортом.

Плани

У сфері екології

Прийняти комплекс рішень міської ради, що посилює екологічну дисципліну в місті.

Створити сучасну систему моніторингу стану довкілля. Організувати нанесення результатів екологічних вимірів в режимі он-лайн на ГІС-карту міста, в яку інтегровані аварійні служби, МНС, МВС і служба швидкої допомоги.

Здійснити реконструкцію каналізаційних мереж, модернізацію очисних споруд.

Розробити і здійснити програму системного очищення стічних вод, у тому числі і з потенційно інфекційно-небезпечних об'єктів (інфекційних, туберкульозних стаціонарів).

Створити нові парки і сквери, збільшити площу зелених насаджень.

У сфері медичного обслуговування і профілактики захворювань

Розробити і впровадити єдину інформаційну систему електронної реєстрації і електронного медичного документообігу в амбулаторно-поліклінічних установах Одеси. Створити сучасну диспетчерську службу (цілодобовий медичний колл-центр), здатну робити, крім прийому виклику, також медичну консультативну і психологічну допомогу. Розробити і реалізувати програму розвитку системи швидкої допомоги, яка включає: збільшення кількості машин "швидкої допомоги", їх забезпечення необхідним діагностичним устаткуванням, ліками, створення спрощеної системи виклику швидкої допомоги (через колл-центр, Інтернет, мобільний телефон), а також забезпечення машин "швидкої допомоги" GPS-навігацією і онлайн-доступом до мережі Інтернет, до ГІС-карти, на яку наносяться виклики, що надійшли до колл-центру. Забезпечити для жителів міста можливість відкритої візуалізації машин "швидкої допомоги" на доступній онлайн GPS-карті міста. Постійно підвищувати кваліфікацію медичних працівників за рахунок співпраці з міжнародними медичними організаціями.

У сфері розвитку здорового способу життя

На основі КУ "Одеський міський центр здоров'я" створити сучасний медіацентр з популяризації здорового способу життя і профілактики захворювань.

Створити розвинену інфраструктуру для заняття спортом і активного відпочинку для усіх груп населення.

Здійснити програму будівництва велосипедних доріжок "Мій друг - велосипед".

Підтримувати створення фірм, що надають в прокат велосипеди та інше спортивне устаткування.

Розробити креативну соціальну рекламу, що пропагує здоровий спосіб життя.

Реалізувати проект "Спортивна Одеса - 2022".

Першочергові кроки (проекти і програми)

У сфері екології

Вивчити досвід екологічного моніторингу в розвинених країнах з метою трансферту кращих технологій.

Поліпшити якість водопровідної води за рахунок повної заміни хлору, використовуваного при її знезараженні, гіпохлоритом натрію.

Завершити реконструкцію очисних споруд інфекційної лікарні.

Забезпечити чистою питною водою дитячі сади, школи та інші установи освіти.

Провести обстеження зливової каналізації, виявити і усунути незаконні підключення.

Реалізувати проект реконструкції каналізаційного колектора від Аркадії до вул. Дача Ковалевського.

Завершити розробку проектів реконструкції очисних споруд, визначити джерела фінансування.

Провести реконструкцію комплексу парку "Преображенський" і зоопарку (див. розділ "Перлина біля моря").

Завершити реконструкцію скверу Космонавтів.

Здійснити реконструкцію ЦПКтаВ ім. Т. Г. Шевченка.

Реалізувати програму "Посади дерево" як частину програми озеленення міста.

У сфері медичного обслуговування

Реалізувати концепцію реформування системи охорони здоров'я в місті.

Побудувати лікарню швидкої допомоги.

Створити сучасні діагностичні центри, у тому числі на базі поліклінік.

Побудувати підстанцію швидкої допомоги на Чумці.

У сфері розвитку здорового способу життя

Почати реконструкцію і обладнання стадіонів, у тому числі шкільних стадіонів.

Реалізувати пілотний проект будівництва велосипедних доріжок в одному з мікрорайонів селища Котовського.

Розумне місто (сучасні технології управління містом)

Мета

Створити ефективну систему управління міським господарством, яка дозволить спростити взаємодію з жителями і підвищити їх довіру до міської влади

Завдання і виклики

Забезпечити одеситів і гостей міста можливістю отримання довідок, дозвільних документів, інших адміністративних послуг при мінімальних витратах часу і коштів.

Поліпшити безпеку громадян на вулицях міста, надійний захист їх майна.

Забезпечити оперативне реагування міських служб на аварійні і надзвичайні ситуації.

Забезпечити прозору роботу міської влади, можливість для одеситів контролювати її.

Плани

Розробити і впровадити програмний комплекс "Електронне місто".

Створити єдину комп'ютерну мережу, яка об'єднає усі виконавчі органи міськради, комунальні підприємства, установи, дозволить інтегрувати їх в загальне інформаційне середовище для ухвалення рішень на основі достовірної фактичної і аналітичної інформації.

Створити інтелектуальну систему управління дорожнім рухом і безпекою міських вулиць.

Створити систему сайтів і онлайн-сервісів, яка забезпечить зворотний зв'язок громадян, підприємств і громадських об'єднань з виконавчими органами міськради.

Розробити і здійснити комплексний проект "Ощадливе місто".

Перейти на програмно-цільовий метод формування бюджету.

Першочергові кроки (проекти і програми)

Затвердити положення про єдиний інформаційний простір міста.

Затвердити положення про програмні продукти, що використовуються в органах Одеської міської ради.

Створити автоматизовану систему призначення субсидій.

Завершити розробку електронної ГІС-карти міста.

Створити сайти і онлайн-сервіси, що забезпечать діалог громадян і громадських об'єднань з виконавчими органами міськради.

Розвивати і удосконалювати систему онлайн-платежів за комунальні послуги, адміністративні послуги тощо.

Розробити стандарти надання адміністративних послуг.

Створити єдиний центр надання адміністративних послуг громадянам "Прозорий офіс".

Скласти специфікації (технічні завдання) на розробку програмного комплексу "Електронне місто".

Затвердити і реалізувати проект "Безпечне місто", що передбачає, зокрема, установку відеокамер в найбільш людних місцях і на вулично-дорожній мережі.

Здійснювати поступовий перехід на електронний документообіг між органами міськради.

Місто інтенсивного капітального будівництва

Мета

Забезпечити одеситам гідні умови проживання

Завдання і виклики

Забезпечити доступність житла для одеситів.

Підвищити якість житлового фонду.

Відселити людей із старих і аварійних будинків за рахунок реконструкції Молдаванки та інших районів старої забудови.

Забезпечити збереження і захист узбережжя міста від небезпечних інженерно-геологічних процесів.

Плани

Завершити інвентаризацію земель територіальної громади міста.

Виділити зони пріоритетного значення для Одеси і Одеської агломерації, в яких здійснюватиметься масова забудова впродовж найближчих десяти років, спроектувати і здійснити їх комплексну реконструкцію з урахуванням сучасних технологій, що забезпечують комфорт жителів і енергозбереження.

Поліпшити стан житлового фонду за рахунок капітального ремонту, реконструкції житлових будинків.

Здійснити комплексну реконструкцію Молдаванки.

Забезпечити будівництво соціального житла за рахунок коштів держбюджету та міського бюджету.

Здійснити масштабне будівництво житлових будинків у рамках програми будівництва доступного житла.

Здійснити капітальний ремонт берегозахисних споруд, будівництво таких споруд від мису Великий Фонтан до Чорноморки.

Створити умови для швидкого завершення будівництва усіх недобудов.

Першочергові кроки (проекти і програми)

Розробити концепцію реконструкції Молдаванки і детальний план території, визначити інвесторів.

Розробити концепцію комплексної реконструкції кварталів і житлових будинків перших масових серій, визначити інвесторів.

Виділити земельні ділянки для будівництва житлових будинків у рамках Програми будівництва доступного житла.

Розробити проект капітального ремонту берегозахисних споруд від пляжу "Ланжерон" до мису Великий Фонтан (1-а і 2-а черги).

Розробити проект будівництва 3-ої черги берегозахисних споруд - від мису Великий Фонтан до Чорноморки.

Побудувати берегозахисні споруди на пляжі "Чорноморка".

Місто щасливого дитинства

Мета

Створити умови для повноцінного розвитку дітей і підлітків, поліпшення їх здоров'я.

Завдання і виклики

Створити умови для всебічного розвитку особистості, талантів, розумових здібностей дітей.

Забезпечити поліпшення здоров'я дітей, профілактику дитячих захворювань.

Забезпечити місцями в дитячих садках усіх дітей, які цього потребують.

Плани

Забезпечити поступове поліпшення матеріально-технічної бази установ освіти, що знаходяться в комунальній власності, комфортні умови перебування в них дітей.

Поліпшити якісний склад педагогічних працівників за рахунок створення ефективної системи залучення і стимулювання.

Відродити мережу дитячо-юнацьких клубів за місцем проживання.

Розробити і здійснити програму будівництва дитячих дошкільних установ.

Сприяти створенню приватних шкіл і дитячих дошкільних установ.

Щорічно організовувати на кошти міського бюджету і спонсорів міські олімпіади, турніри, командні інтелектуальні конкурси для учнів з метою виявлення найбільш обдарованих в інтелектуальному відношенні учнів, нагороджувати переможців.

Сприяти розвитку програм обміну для вчителів і школярів.

Розробити і реалізувати комплексну програму соціальної підтримки матерів-одиночок і багатодітних сімей.

Розробити і реалізувати програму реконструкції шкільних стадіонів.

Розробити і реалізувати програму "Щасливе дитинство в Одесі", що передбачає будівництво дитячих і спортивних майданчиків на дворових територіях.

Створити систему постійного моніторингу стану здоров'я дітей і якості медичних послуг, що надаються їм.

Розробити і почати реалізацію в місті програми профілактики шкідливих звичок в середовищі дітей та підлітків (паління, вживання алкоголю, наркотиків).

Першочергові кроки (проекти і програми)

Провести інвентаризацію приміщень дитячих садків і збільшити кількість місць у них за рахунок звільнення приміщень, використовуваних не за призначенням.

Ввести в експлуатацію 5 дитячих садків.

Створити автоматизовану систему реєстрації вступаючих до дитячих садків. Забезпечити можливість онлайн-реєстрації дитини на отримання місця у дитсадку.

Забезпечити усі школи міста безпечним і високошвидкісним виходом в Інтернет.

Завершити будівництво школи на 1000 місць по вул. Маршала Говорова.

Здійснити реконструкцію дитячої лікарні на вул. Дача Ковалевського.

Побудувати дитячу поліклініку в Суворовському районі.

Розробити програму міських олімпіад, турнірів і інтелектуальних конкурсів, залучити спонсорів.

Організовувати виставки дитячої творчості, конкурси, фестивалі.

Сприяти участі дитячих творчих колективів у міжнародних, всеукраїнських, регіональних фестивалях і конкурсах.

Збільшити кількість прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу.

Місто, сильне своєю громадою, яка піклується про кожного одесита

Мета

Забезпечити реальну участь одеситів в управлінні і житті міста. Забезпечити усім одеситам, незалежно від матеріального становища, віку і фізичного стану, умови для повноцінного життя

Завдання і виклики

Забезпечити ухвалення рішень з ключових питань розвитку міста тільки через громадські слухання.

Забезпечити асоціаціям старших по будинку, керівників ОСББ і ЖБК, організаціям ветеранів, інвалідів та іншим громадським організаціям можливість реально брати участь у підготовці рішень міської влади, створивши відповідні процедури і регламенти.

Розвинути волонтерський рух.

Забезпечити надання соціальних послуг та інших видів допомоги незахищеним верствам населення.

Сприяти працевлаштуванню, підвищенню професійних навичок одеситів, у тому числі людей з обмеженими можливостями.

Створити умови для соціальної адаптації людей з обмеженими можливостями.

Плани

Створити єдину електронну базу даних літніх людей, людей з обмеженими можливостями, залучених до міських соціальних програм. Сприяти створенню масового волонтерського руху "Молодь допомагає літнім". Створити муніципальний благодійний університет для людей з обмеженими можливостями. Створити центр незалежного (підтримуваного) проживання інвалідів старше 18 років.

Забезпечити інвалідам безперешкодний доступ до об'єктів соціального призначення.

Розширити мережу притулків для осіб без певного місця проживання.

Сприяти реабілітації асоціальних елементів (наркоманів, алкоголіків, колишніх ув'язнених, осіб без певного місця проживання).

Розширити застосування механізму соціального замовлення для вирішення соціальних проблем міста.

Першочергові кроки (проекти і програми)

Розробити проект створення єдиної електронної бази даних людей, що потребують допомоги (самотніх літніх людей, інвалідів, дітей-сиріт, матерів-одиночок, багатодітних сімей тощо).

Прийняти програму "Рівність" на 2012 - 2015 роки.

Створити Муніципальний благодійний "Університет третього покоління".

Розробити спрощений механізм надання адресної матеріальної допомоги.

Створити автоматизовану систему призначення субсидій (див. розділ "Розумне місто").

Створити антисуїцидальну службу "Телефон довіри".

Прискорити процес працевлаштування безробітних за рахунок регулярного проведення ярмарків вакансій.

Прийняти Генеральний план Одеси, Стратегію розвитку Одеси до 2022 року, найважливіші місцеві нормативні акти через загальноміські громадські слухання.

Передати органам самоорганізації населення ряду мікрорайонів повноваження з обслуговування будинків з відповідними фінансовими коштами і майном.

Створити в районах приватної забудови обслуговуючі кооперативи з благоустрою і бригади з числа жителів цих мікрорайонів.

Від Концепції стратегічного розвитку до Стратегії розвитку Одеси до 2022 року

Кожний напрямок розвитку міста, заявлений в цій Концепції, необхідно в ході широких громадських обговорень перетворити на локальну програму стратегічного розвитку. У цій роботі візьме участь широке коло працівників виконавчих органів міськради і галузевих експертів, з числа яких будуть сформовані фокус-групи з кожного напряму. Кожен одесит може взяти участь в цій роботі по стратегічному плануванню, запропонувавши власне бачення розвитку нашого міста, краще всього у формі конкретного проекту, в якому вже є економічні розрахунки. У розробці локальних програм стратегічного розвитку (по кожному напряму) ми розраховуємо на співпрацю з Одеською обласною державною адміністрацією, оскільки бачимо розвиток Одеси тісно пов'язаним з розвитком прилеглих до Одеси територій (Одеської агломерації). Стратегія - це шлях досягнення складної мети. Ми сподіваємося, що об'єднання зусиль жителів Одеси в процесі стратегічного планування розвитку нашого міста приведе нас до кінцевої мети цієї роботи - перетворення Одеси в місто, в якому хочеться жити.

 

Т. в. о. керуючої справами

О. Павлова


 

Додаток 2
до розпорядження Одеського міського голови
25.04.2012 N 378-01р


План заходів щодо підготовки Стратегії економічного та соціального розвитку міста Одеси до 2022 року

N
з/п

Заходи

Термін виконання

Виконавці

1.

Виконавчим органам Одеської міської ради надати до управління економіки, промисловості та інвестицій Одеської міської ради пропозиції щодо включення їх співробітників та експертів до складу відповідних фокус-груп.

В 10-денний термін

Керівники виконавчих органів

2.

Департаменту інформації та зв'язків з громадськістю Одеської міської ради забезпечити на офіційному сайті Одеської міської ради можливість отримання пропозицій до Стратегії.

До 5 травня 2012 року

Ткач І. І.

3.

Управлінню економіки, промисловості та інвестицій Одеської міської ради:

 

 

3.1.

Підготувати проект розпорядження міського голови щодо створення координаційної ради та затвердження складу фокус-груп.

До 23 травня 2012 року

Синятинський С. А.

3.2.

Надати пропозиції щодо створення консорціуму виконавців, який буде розробляти Стратегію.

До 23 травня 2012 року

Синятинський С. А.

3.3.

Узагальнювати отримані пропозиції до Стратегії та надавати їх до відповідних фокус-груп.

Постійно

Синятинський С. А.

4.

Фокус-групам підготувати відповідні розділи Стратегії та надати їх на розгляд Координаційній раді.

До 15 листопада 2012 року

Керівники фокус-груп


 

Т. в. о. керуючої справами

О. Павлова

 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали