Шановні партнери! Всі ціни, інформація про наявність та терміни доставки документів актуальні.


Додаткова копія: Про затвердження Концепції збереження зелених зон у місті Києві

КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
V сесія VIII скликання

РІШЕННЯ

від 20 грудня 2017 року N 714/3721

Про затвердження Концепції збереження зелених зон у місті Києві

Відповідно до статті 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" та Правил утримання зелених насаджень у населених пунктах України, затверджених наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України від 10 квітня 2006 року N 105, з метою збереження зелених зон міста Києва, враховуючи необхідність розширення територій об'єктів благоустрою зеленого господарства м. Києва та приведення рівня забезпеченості населення міста Києва якісними озелененими територіями загального користування, Київська міська рада вирішила:

1. Затвердити Концепцію збереження зелених зон у місті Києві, що додається.

2. Продовжити чинність Програми комплексного розвитку зеленої зони м. Києва до 2010 року та концепції формування зелених насаджень в центральній частині міста, затвердженої рішенням Київської міської ради від 19 липня 2005 року N 806/3381, чинність якої продовжено до 31 грудня 2017 року згідно з рішенням Київської міської ради від 07 липня 2016 року N 572/572 (Рішення N 572/572), до 31.12.2018.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Київської міської ради з питань екологічної політики.

 

Київський міський голова

В. Кличко

 

Додаток
до рішення Київської міської ради
20.12.2017 N 714/3721

Концепція збереження зелених зон у місті Києві

Вступ

Забезпечення підвищення екологічної та санітарно-епідеміологічної безпеки проживання територіальної громади, стійке збереження високого рівня екологічної ємності урбанізованої системи, формування зеленої системи та унеможливлення виникнення юридичних обставин, що призводять до зменшення території зелених зон, є обов'язком Київської міської ради в рамках формування і реалізації екологічної політики.

I. Загальні положення

Концепція збереження зелених зон в місті Києві (далі - Концепція) є одним із засобів реалізації Програми комплексного розвитку зеленої зони м. Києва до 2010 року та концепції формування зелених насаджень в центральній частині міста, затвердженої рішенням Київської міської ради від 19 липня 2005 року N 806/3381, чинність якої продовжено до 31 грудня 2017 року згідно з рішенням Київської міської ради від 07 липня 2016 року N 572/572 (Рішення N 572/572) (далі - Програма), в подальші роки, її актуалізації та інструментом реалізації рішення Київської міської ради від 06 липня 2017 року N 738/2900 "Про заходи, спрямовані на збереження територій зелених зон міста Києва" (Рішення N 738/2900).

Територія зелених зон в місті Києві відповідно до Програми у межах міста складає 56505 га тобто 67,4 % всієї площі міста.

Відповідно до Програми забезпеченість всіма зеленими насадженнями населення міста Києва становила 215,2 м2/чол. (станом на 2004 рік), а в межах міської забудови - 82,3 м2/чол.

Згідно з даними Головного управління статистики у м. Києві чисельність постійного населення у місті Києві станом на 1 вересня 2017 року становить 2886780 чол., тобто на сьогодні забезпеченість всіма зеленими насадженнями населення міста Києва становить 195,7 м2/чол., а в межах міської забудови - 74,8 м2/чол.

Отже, спостерігається негативна тенденція зменшення одиниці площі зелених насаджень на одного постійного мешканця міста Києва, насамперед, це пов'язано із ущільненням забудови міста, збільшенням чисельності його постійного населення, а також з активним вилученням протягом 2008 - 2010 років земельних ділянок, зайнятих під зеленими насадженнями, для будівництва житлових, офісних, торговельних та інших будівель і споруд.

Враховуючи вказану тенденцію, виникає потреба в збереженні існуючих територій зелених зон та створенні нових.

Провідне і найбільш важливе місце в мережі озеленених територій міста належить насадженням загального користування (парки, сквери, бульвари тощо) як таких, що безпосередньо впливають на стан міського середовища і слугують місцем масового відпочинку мешканців міста. Переважна частина зелених насаджень загального користування на загальній площі 6551,06 га перебувають на балансі й обслуговуванні Київського комунального об'єднання зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень міста "Київзеленбуд" (далі - КО "Київзеленбуд") та підприємств, що входять до його складу, а це - 113 парків, 491 сквер, 54 бульвари, 37 проспектів, 8 площ, 34 схили, 17 урочищ і 43 впорядковані території.

Не менш важливими для забезпечення належного екологічного стану міста є зелені насадження спеціального призначення і обмеженого користування, які також потребують збереження.

Наразі КО "Київзеленбуд" та підприємства, що входять до його складу, утримують зелені насадження спеціального призначення загальною площею 1571,8 га, а саме: зелені насадження на вулицях (871 об'єкт), зелені насадження на транспортних розв'язках (79 об'єктів) та зелені насадження на захисних зонах (16 об'єктів).

З метою покращення екологічного стану міста, підвищення рівня озеленення і недопущення забудови міста Києва за рахунок зелених зон Київською міською радою, починаючи з 2012 року, щорічно збільшується площа міських зелених зон за рахунок прийняття рішень про надання статусу зелених зон (скверів, парків тощо) землям, не наданим у користування та повернутим з оренди у забудовників, а також прибудинкових територій.

Так, протягом 2012 - I - III кварталів 2017 років рішеннями Київської міської ради надано статус скверу, парку та зеленої зони 234 земельним ділянкам загальною площею 294,58 га.

Таким чином здійснюється створення і формування нових об'єктів зеленого господарства міста шляхом благоустрою земельних ділянок, яким надано статус парку, скверу чи зеленої зони.

Разом з тим, формування нових об'єктів зеленого господарства міста на земельних ділянках, яким надано статус парку, скверу чи зеленої зони, потребує залучення значних обсягів фінансування з міського бюджету і тривалого часу на реалізацію проектів їх створення.

Важливим елементом мережі озеленених територій мають стати буферні паркові території, потреба в яких стає дедалі відчутнішою. Створення таких парків за рахунок облаштування лісових територій дозволить сформувати нові зони масового відпочинку та зберегти лісопарки.

Негативний вплив урбаністичного середовища на зелені насадження, а саме: штучне засолення ґрунтів під час зимового прибирання доріг, надлишок важких металів у ґрунтах, загазованість і запиленість повітря, надмірний тепловий режим та інші антропогенні фактори призводять до необхідності підбору асортименту деревно-чагарникових видів рослин, стійких до пилу, загазованості, посухостійких та невибагливих до ґрунтів.

Для формування і вирощування власного садивного матеріалу дерев та кущів, адаптованих до ґрунтово-кліматичних умов міста Києва, одним з пріоритетних напрямків Концепції є розвиток міського декоративного розсадника "Теремки" шляхом закладання нових школок рослин, закупівлі сучасних машин і механізмів для вирощування рослин і догляду за ними, розвитку виробничої бази і будівництва оранжерейно-парникового комплексу для живцювання рослин та вирощування власної квіткової продукції.

Для забезпечення нормального стану зелених насаджень необхідне вчасне проведення ряду агротехнічних заходів, важливою складовою яких є полив зелених насаджень.

Забезпечити належний полив об'єктів благоустрою зеленого господарства наявними в районних комунальних підприємствах по утриманню зелених насаджень стаціонарними поливо-зрошувальними системами та поливо-миючими машинами і механізмами неможливо.

Тому важливим напрямком Концепції є влаштування стаціонарних поливо-зрошувальних систем і будівництво насосних станцій на природних водоймах, водопроводів технічної води і пунктів заправок поливо-миючих автомобілів.

II. Мета Концепції

Основною метою Концепції є збереження існуючих та новостворених територій зелених насаджень, формування, функціонування і розвиток мережі озеленених територій міста та загальне покращення стану об'єктів благоустрою зеленого господарства столиці.

В основу Концепції покладено аналіз існуючих територій зелених насаджень, які обліковуються за КО "Київзеленбуд" та підприємствами, що входять до його складу.

Концепція визначає комплекс заходів, спрямованих на збереження парків, скверів та зелених зон міста, за такими принципами:

- збільшення площ земельних ділянок, яким надано статус парків, скверів та інших зелених зон;

- закріплення за КО "Київзеленбуд" та підприємствами, що входять до його складу на праві постійного користування, земельних ділянок зелених зон комунальної власності територіальної громади міста Києва;

- реконструкція та капітальний ремонт існуючих об'єктів міського зеленого господарства;

- збільшення кількості об'єктів природно-заповідного фонду України в межах міста Києва;

- будівництво буферних парків за рахунок облаштування лісових територій;

- розвиток міського декоративного розсадника "Теремки";

- влаштування стаціонарних поливо-зрошувальних систем і будівництво насосних станцій на природних водоймах, водопроводів технічної води і пунктів заправок поливо-миючих автомобілів.

III. Шляхи реалізації Концепції

1. Фінансово-організаційне забезпечення КО "Київзеленбуд" та підприємств, що входять до його складу:

- щорічне передбачення в бюджеті міста Києва виділення коштів на розробку проектів землеустрою;

- подання та прийняття відповідних рішень Київської міської ради про надання дозволів на розробку проектів землеустрою;

- щорічне передбачення в бюджеті міста Києва виділення коштів на реконструкцію (в т. ч. розробку проектів), капітальний ремонт та створення буферних парків і нових об'єктів благоустрою міського зеленого господарства, а також на будівництво стаціонарних поливо-зрошувальних систем і будівництво насосних станцій на природних водоймах, водопроводів технічної води і пунктів заправок поливо-миючих автомобілів;

- визначення земельних ділянок, придатних до створення об'єктів міського зеленого господарства, і прийняття Київською міською радою рішень про надання їм статусу зеленої зони;

- визначення на території міста Києва особливо цінних природних об'єктів, які потребують охорони, і надання їм статусу об'єкта природно-заповідного фонду України;

- виділення бюджетного фінансування КО "Київзеленбуд" на розвиток міського декоративного розсадника "Теремки", а саме: закладання нових школок рослин, закупівлю сучасних машин і механізмів для вирощування рослин і догляду за ними, створення поливо-зрошувальної системи та технічної водойми, розвиток виробничої бази і будівництво оранжерейно-парникового комплексу для живцювання рослин та вирощування власної квіткової продукції.

2. Затвердження Реєстру об'єктів благоустрою зеленого господарства міста Києва, що перебувають на балансі й обслуговуванні КО "Київзеленбуд" та підприємств, що входять до його складу.

IV. Результат Концепції

1. Включення до Концепції інформації щодо всіх зелених зон комунальної власності територіальної громади міста Києва з подальшим її наповненням.

2. Оформлення права постійного користування земельними ділянками зелених зон комунальної власності територіальної громади міста Києва за КО "Київзеленбуд".

3. Збільшення площі зелених насаджень міста.

4. Посилення рекреаційних властивостей зелених зон після проведення їх реконструкції та капітального ремонту.

5. Посилення екологічної та санітарно-гігієнічної функції зелених насаджень.

6. Підвищення рекреаційної здатності міських лісів, які межують з житловою забудовою.

7. Збільшення кількості об'єктів природно-заповідного фонду України на території м. Києва.

8. Недопущення випадків вилучення територій зелених зон.

9. Створення умов для розвитку та збільшення площі екологічної мережі міста Києва.

 

Київський міський голова

В. Кличко
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали