Шановні партнери! Всі ціни, інформація про наявність та терміни доставки документів актуальні.


Додаткова копія: Про затвердження критеріїв відбору іноземної агенції з оцінки рівня якості знань здобувачів за спеціальністю "222 Медицина" та "228 Педіатрія", яка розробляє та організовує міжнародний іспит з основ медицини

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

НАКАЗ

23.05.2019

м. Київ

N 1160

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
29 травня 2019 р. за N 556/33527

Про затвердження критеріїв відбору іноземної агенції з оцінки рівня якості знань здобувачів за спеціальністю "222 Медицина" та "228 Педіатрія", яка розробляє та організовує міжнародний іспит з основ медицини

Відповідно до Законів України "Про вищу освіту" (Закон N 1556-VII), "Про публічні закупівлі" (Закон N 922-VIII), постанови Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року N 266 "Про затвердження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти" (Постанова N 266), абзацу тринадцятого пункту 2 Порядку здійснення єдиного державного кваліфікаційного іспиту для здобувачів ступеня вищої освіти магістр за спеціальностями галузі знань "22 Охорона здоров'я", затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 березня 2018 року N 334 (Постанова N 334),

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити критерії відбору іноземної агенції з оцінки рівня якості знань здобувачів за спеціальностями "222 Медицина" та "228 Педіатрія", яка розробляє та організовує міжнародний іспит з основ медицини, що додаються.

2. Директорату науки, інновацій, освіти та кадрів забезпечити подання у встановленому порядку цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Лінчевського О. В.

 

В. о. Міністра

У. Супрун

ПОГОДЖЕНО:

 

Міністр освіти і науки України

Л. Гриневич

Уповноважений Верховної
Ради України з прав людини

Л. Денісова

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони здоров'я України
23 травня 2019 року N 1160

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
29 травня 2019 р. за N 556/33527

Критерії
відбору іноземної агенції з оцінки рівня якості знань здобувачів за спеціальностями "222 Медицина" та "228 Педіатрія", яка розробляє та організовує міжнародний іспит з основ медицини

1. Відбір іноземної агенції з оцінки рівня якості знань здобувачів за спеціальностями "222 Медицина" та "228 Педіатрія", яка розробляє та організовує міжнародний іспит з основ медицини (далі - Іноземна агенція), здійснюється за такими основними критеріями:

1) наявність в Іноземної агенції досвіду з розроблення міжнародного іспиту з основ медицини (далі - Іспит) у формі стандартизованого тесту та оцінювання результатів Іспиту, що підтверджується листом із зазначенням відповідних відомостей про раніше укладені аналогічні договори та листом від попереднього контрагента про належне виконання договору;

2) наявність рекомендаційного листа щодо визнання Іноземної агенції однією з міжнародних організацій, що координує питання змісту та якості медичної освіти;

3) здійснення на національному рівні у країні, резидентом якої є Іноземна агенція, зовнішнього оцінювання компетентності студентів-медиків протягом не менше ніж 20 років;

4) використання Іспиту, розробленого Іноземною агенцією, як кваліфікаційного на національному рівні не менш як у двох країнах та окремими медичними школами - не менше ніж у п'яти країнах;

5) наявність в Іноземної агенції працівників відповідної кваліфікації, які забезпечують розробку Іспиту у формі стандартизованого тестування, оцінювання результатів, аналізу якості тесту, що підтверджується листом від Іноземної агенції;

6) наявність в Іноземної агенції обладнання та матеріально-технічної бази, достатнього для надання послуги з проведення Іспиту;

7) здатність Іноземної агенції, що підтверджується листом, забезпечити:

проведення Іспиту у дати, встановлені графіком, затвердженим МОЗ, відповідно до Порядку, умов та строків розроблення і проведення єдиного державного кваліфікаційного іспиту та критеріїв оцінювання результатів, затверджених наказом МОЗ від 19 лютого 2019 року N 419 (Порядок N 419), зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 20 березня 2019 року за N 279/33250 (далі - Порядок);

представлення структури змісту Іспиту;

розроблення Іспиту відповідно до представленої структури змісту Іспиту включаючи, проте не обмежуючись, підготовкою тестових завдань, їх перекладу мовою навчання студентів у закладі вищої освіти;

виготовлення буклетів із тестовими завданнями для проведення Іспиту;

виготовлення машинозчитувальних бланків відповідей;

розроблення та виготовлення методичних матеріалів для підготовки студентів до Іспиту, у тому числі зразків тестових завдань;

розробку інструктивних матеріалів;

розрахунок результатів Іспиту та представлення його у двох шкалах: відсоток правильних відповідей та нормована (стандартна) багатобальна шкала;

підготовку та передання Державній організації "Центр тестування професійної компетентності фахівців з вищою освітою напрямів підготовки "Медицина" і "Фармація" при Міністерстві охорони здоров'я України" (далі - Центр тестування при МОЗ) інформації про результат кожного студента з деталізацією результату відповідно до структури змісту Іспиту та результатів Іспиту за кожним закладом вищої освіти;

формування та передання до Центру тестування при МОЗ сертифікатів тестованих про результати складання Іспиту;

передання до Центру тестування при МОЗ відомостей про виданий здобувачу сертифікат для внесення цієї інформації до Реєстру сертифікатів фахівців з вищою освітою галузі знань "22 Охорона здоров'я";

проведення процедури апеляції щодо тестового бала Іспиту відповідно до Порядку (Порядок N 419).

2. Центр тестування при МОЗ здійснює відбір Іноземної агенції відповідно до Закону України "Про публічні закупівлі" (Закон N 922-VIII).

 

В. о. генерального директора Директорату
науки, інновацій, освіти та кадрів

О. Ковальчук
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали