КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 16 листопада 2011 р. N 1174

Київ

Про затвердження критеріїв, за якими діяльність з використання джерел іонізуючого випромінювання звільняється від ліцензування

Відповідно до статті 7 Закону України "Про дозвільну діяльність у сфері використання ядерної енергії" Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити критерії, за якими діяльність з використання джерел іонізуючого випромінювання звільняється від ліцензування, що додаються.

2. Визнати такими, що втратили чинність:

постанову Кабінету Міністрів України від 1 липня 2002 р. N 912 "Про затвердження переліку джерел іонізуючого випромінювання, діяльність з використання яких звільняється від ліцензування" (Офіційний вісник України, 2002 р., N 27, ст. 1276);

постанову Кабінету Міністрів України від 21 січня 2005 р. N 74 "Про доповнення переліку джерел іонізуючого випромінювання, діяльність з використання яких звільняється від ліцензування" (Офіційний вісник України, 2005 р., N 4, ст. 211);

постанову Кабінету Міністрів України від 4 жовтня 2006 р. N 1382 "Про внесення змін до переліку джерел іонізуючого випромінювання, діяльність з використання яких звільняється від ліцензування" (Офіційний вісник України, 2006 р., N 40, ст. 2686).

3. Ця постанова набирає чинності з дня опублікування, крім пункту 2, який набирає чинності через рік з дня опублікування цієї постанови.

 

Прем'єр-міністр України

М. АЗАРОВ

Інд. 70

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 16 листопада 2011 р. N 1174

КРИТЕРІЇ,
за якими діяльність з використання джерел іонізуючого випромінювання звільняється від ліцензування

1. Ці критерії встановлюються з метою звільнення від ліцензування діяльності з використання джерел іонізуючого випромінювання.

2. Діяльність з використання закритих джерел іонізуючого випромінювання звільняється від ліцензування за наявності однієї з таких умов:

активність або питома активність радіонуклідів на робочому місці/майданчику за нормальних умов експлуатації та в аварійних умовах не перевищує 15-ти рівнів звільнення від регулюючого контролю радіоактивних матеріалів згідно з додатками 1 і 2 відповідно;

джерело іонізуючого випромінювання належить до п'ятої категорії, визначеної у додатку 2 до Технічного регламенту закритих джерел іонізуючого випромінювання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 5 грудня 2007 р. N 1382 (Офіційний вісник України, 2007 р., N 93, ст. 3408).

3. Діяльність з використання нерадіонуклідних установок та пристроїв, які генерують іонізуюче випромінювання, звільняється від ліцензування за таких умов:

1) для дентальних рентгенівських апаратів для прицільної рентгенографії - при величині номінальної напруги на рентгенівську трубку не більш як 90 кВ та за умови розміщення в окремому кабінеті або виконання не більш як 100 знімків на тиждень;

2) для дентальних рентгенівських апаратів панорамної рентгенографії (пантомографії, ортопантомографії) та конусно-променевої комп'ютерної томографії за умови:

якщо величина номінальної напруги на рентгенівську трубку не більш як 90 кВ для ортопантомографів і не більш як 120 кВ для конусно-променевих комп'ютерних томографів;

виконання не більш як 50 знімків на тиждень;

3) для діагностичних рентгенівських апаратів у разі неперевищення 10 мкЗв на годину потужності амбієнтного еквівалента дози (або потужності еквівалента направленої дози) на відстані 0,1 метра від фокусної точки в усіх напрямках, крім напрямку цільового опромінення;

4) для рентгенівських апаратів, призначених для рентгеноструктурного аналізу, у разі неперевищення 20 мкЗв на годину потужності амбієнтного еквівалента дози випромінювання на відстані 0,1 метра від доступної поверхні апарата (у разі відсутності персоналу у приміщенні для використання джерел іонізуючого випромінювання) або 5 мкЗв на годину цієї потужності над фоновим значенням (у разі перебування персоналу у приміщенні для використання джерел іонізуючого випромінювання) та неперевищення прискорювальної напруги 85 кВ;

5) для нерадіонуклідних установок та пристроїв з невикористовуваним рентгенівським випромінюванням у разі неперевищення максимальної енергії випромінювання 50 кеВ та 1 мкЗв на годину потужності амбієнтного еквівалента дози (або потужності еквівалента направленої дози) випромінювання на відстані 0,1 метра від доступної поверхні джерел іонізуючого випромінювання;

6) для мамографічних рентгенівських апаратів у разі неперевищення 20 мкЗв на годину потужності амбієнтного еквівалента дози (або потужності еквівалента направленої дози) випромінювання на відстані 0,1 метра від фокусної точки в усіх напрямках, крім напрямку цільового опромінення;

7) для рентгенівських апаратів догляду багажу в пунктах перетинання державного кордону за умови неперевищення 1 мкЗв на годину потужності ефективної дози опромінення персоналу на робочому місці.

4. Критерії не застосовуються до таких джерел іонізуючого випромінювання:

у відкритому вигляді (у тому числі радіофармацевтичних апаратів та радіонуклідів природного походження);

для проведення терапевтичних процедур;

для проведення діагностичних процедур з використанням комп'ютерних томографів, ангіографів, рентгенівських апаратів, призначених для рентгеноскопії;

нерадіонуклідних установок та пристроїв, що створюють випромінювання, відмінне від рентгенівського;

для проведення сканування людини в пунктах перетинання державного кордону з використанням рентгенівських установок;

під час виконання робіт з технічного обслуговування, зарядження-перезарядження, перетарювання, ремонту, налагоджування, проведення випробовувань з метою визначення технічних характеристик та перевірки на герметичність, введення та виведення з експлуатації установок, що містять джерела іонізуючого випромінювання; монтажу та демонтажу таких джерел.

 

Додаток 1
до критеріїв

РІВНІ ЗВІЛЬНЕННЯ
малої кількості радіоактивних матеріалів (менш як 1000 кілограмів на робочому місці/майданчику) від регулюючого контролю шляхом їх вилучення з-під регулюючого контролю

Найменування радіонукліда

Питома активність, Бк/г

Активність, Бк

H-3

1 х 106

1 х 109

Be-7

1 х 103

1 х 107

Be-10

1 х 104

1 х 106

C-11

1 х 101

1 х 106

C-14

1 х 104

1 х 107

N-13

1 х 102

1 х 109

N-19

1 х 102

1 х 109

O-15

1 х 102

1 х 109

F-18

1 х 101

1 х 106

Na-22

1 х 101

1 х 106

Na-24

1 х 101

1 х 105

Mg-28

1 х 101

1 х 105

Al-26

1 х 101

1 х 105

Si-31

1 х 103

1 х 106

Si-32

1 х 103

1 х 106

P-32

1 х 103

1 х 105

P-33

1 х 105

1 х 108

S-35

1 х 105

1 х 108

Cl-36

1 х 104

1 х 106

Cl-38

1 х 101

1 х 105

Cl-39

1 х 101

1 х 105

Ar-37

1 х 106

1 х 108

Ar-39

1 х 107

1 х 104

Ar-41

1 х 102

1 х 109

K-40

1 х 102

1 х 106

K-42

1 х 102

1 х 106

K-43

1 х 101

1 х 106

K-45

1 х 101

1 х 105

Ca-41

1 х 105

1 х 107

Ca-45

1 х 104

1 х 107

Ca-47

1 х 101

1 х 106

Sc-43

1 х 101

1 х 106

Sc-44

1 х 101

1 х 105

Sc-45

1 х 102

1 х 107

Sc-46

1 х 101

1 х 106

Sc-47

1 х 102

1 х 106

Sc-48

1 х 101

1 х 105

Sc-49

1 х 103

1 х 105

Ti-44

1 х 101

1 х 105

Ti-45

1 х 101

1 х 106

V-47

1 х 101

1 х 105

V-48

1 х 101

1 х 105

V-49

1 х 104

1 х 107

Cr-48

1 х 102

1 х 106

Cr-49

1 х 101

1 х 106

Cr-51

1 х 103

1 х 107

Mn-51

1 х 101

1 х 105

Mn-52

1 х 101

1 х 105

Mn-52m

1 х 101

1 х 105

Mn-53

1 х 104

1 х 109

Mn-54

1 х 101

1 х 106

Mn-56

1 х 101

1 х 105

Fe-52

1 х 101

1 х 106

Fe-55

1 х 104

1 х 106

Fe-59

1 х 101

1 х 106

Fe-60

1 х 102

1 х 105

Co-55

1 х 101

1 х 106

Co-56

1 х 101

1 х 105

Co-57

1 х 102

1 х 106

Co-58

1 х 101

1 х 106

Co-58m

1 х 104

1 х 107

Co-60

1 х 101

1 х 105

Co-60m

1 х 103

1 х 106

Co-61

1 х 102

1 х 106

Co-62m

1 х 101

1 х 105

Ni-56

1 х 101

1 х 106

Ni-57

1 х 101

1 х 106

Ni-59

1 х 104

1 х 108

Ni-63

1 х 105

1 х 108

Ni-65

1 х 101

1 х 106

Ni-66

1 х 104

1 х 107

Cu-60

1 х 101

1 х 105

Cu-61

1 х 101

1 х 106

Cu-64

1 х 102

1 х 106

Cu-67

1 х 102

1 х 106

Zn-62

1 х 102

1 х 106

Zn-63

1 х 101

1 х 105

Zn-65

1 х 101

1 х 106

Zn-69

1 х 104

1 х 106

Zn-69m

1 х 102

1 х 106

Zn-71m

1 х 101

1 х 106

Zn-72

1 х 102

1 х 106

Ga-65

1 х 101

1 х 105

Ga-66

1 х 101

1 х 105

Ga-67

1 х 102

1 х 106

Ga-68

1 х 101

1 х 105

Ga-70

1 х 102

1 х 106

Ga-72

1 х 101

1 х 105

Ga-73

1 х 102

1 х 106

Ge-66

1 х 101

1 х 106

Ge-67

1 х 101

1 х 105

Ge-68*

1 х 101

1 х 105

Ge-69

1 х 101

1 х 106

Ge-71

1 х 104

1 х 108

Ge-75

1 х 103

1 х 106

Ge-77

1 х 101

1 х 105

Ge-78

1 х 102

1 х 106

As-69

1 х 101

1 х 105

As-70

1 х 101

1 х 105

As-71

1 х 101

1 х 106

As-72

1 х 101

1 х 105

As-73

1 х 103

1 х 107

As-74

1 х 101

1 х 106

As-76

1 х 102

1 х 105

As-77

1 х 103

1 х 106

AS-78

1 х 101

1 х 105

Se-70

1 х 101

1 х 106

Se-73

1 х 101

1 х 106

Se-73m

1 х 102

1 х 106

Se-75

1 х 102

1 х 106

Se-79

1 х 104

1 х 107

Se-81

1 х 103

1 х 106

Se-81m

1 х 103

1 х 107

Se-83

1 х 101

1 х 105

Br-74

1 х 101

1 х 105

Br-74m

1 х 101

1 х 105

Br-75

1 х 101

1 х 106

Br-76

1 х 101

1 х 105

Br-77

1 х 102

1 х 106

Br-80

1 х 103

1 х 107

Br-80m

1 х 101

1 х 105

Br-82

1 х 101

1 х 106

Br-83

1 х 103

1 х 106

Br-84

1 х 101

1 х 105

Kr-74

1 х 102

1 х 109

Kr-76

1 х 102

1 х 109

Kr-77

1 х 102

1 х 109

Kr-79

1 х 103

1 х 105

Kr-81

1 х 104

1 х 107

Kr-81m

1 х 103

1 х 1010

Kr-83m

1 х 105

1 х 1012

Kr-85

1 х 105

1 х 104

Kr-85m

1 х 103

1 х 1010

Kr-87

1 х 102

1 х 109

Kr-88

1 х 102

1 х 109

Rb-79

1 х 101

1 х 105

Rb-81

1 х 101

1 х 106

Rb-81m

1 х 103

1 х 107

Rb-82m

1 х 101

1 х 106

Rb-83*

1 х 102

1 х 106

Rb-84

1 х 101

1 х 106

Rb-86

1 х 102

1 х 105

Rb-87

1 х 103

1 х 107

Rb-89

1 х 102

1 х 105

Sr-80

1 х 103

1 х 107

Sr-81

1 х 101

1 х 105

Sr-82*

1 х 101

1 х 105

Sr-83

1 х 101

1 х 106

Sr-85

1 х 102

1 х 106

Sr-85m

1 х 102

1 х 107

Sr-87m

1 х 102

1 х 106

Sr-89

1 х 103

1 х 106

Sr-90*

1 х 102

1 х 104

Sr-91

1 х 101

1 х 105

Sr-92

1 х 101

1 х 106

Y-86

1 х 101

1 х 105

Y-86m

1 х 102

1 х 107

Y-87*

1 х 101

1 х 106

Y-88

1 х 101

1 х 106

Y-90

1 х 103

1 х 105

Y-90m

1 х 101

1 х 106

Y-91

1 х 103

1 х 106

Y-91m

1 х 102

1 х 106

Y-92

1 х 102

1 х 105

Y-93

1 х 102

1 х 105

Y-94

1 х 101

1 х 105

Y-95

1 х 101

1 х 105

Zr-86

1 х 102

1 х 107

Zr-88

1 х 102

1 х 106

Zr-89

1 х 101

1 х 106

Zr-93*

1 х 103

1 х 107

Zr-95

1 х 101

1 х 106

Zr-97*

1 х 101

1 х 105

Nb-88

1 х 101

1 х 105

Nb-89 (2,03 години)

1 х 101

1 х 105

Nb-89 (1,01 години)

1 х 101

1 х 105

Nb-90

1 х 101

1 х 105

Nb-93m

1 х 104

1 х 107

Nb-94

1 х 101

1 х 106

Nb-95

1 х 101

1 х 106

Nb-95m

1 х 102

1 х 107

Nb-96

1 х 101

1 х 105

Nb-97

1 х 101

1 х 106

Nb-98

1 х 101

1 х 105

Mo-90

1 х 101

1 х 106

Mo-93

1 х 103

1 х 108

Mo-93m

1 х 101

1 х 106

Mo-99

1 х 102

1 х 106

Mo-101

1 х 101

1 х 106

Tc-93

1 х 101

1 х 106

Tc-93m

1 х 101

1 х 106

Tc-94

1 х 101

1 х 106

Tc-94m

1 х 101

1 х 105

Tc-95

1 х 101

1 х 106

Tc-95m

1 х 101

1 х 106

Tc-96

1 х 101

1 х 106

Tc-96m

1 х 103

1 х 107

Tc-97

1 х 103

1 х 108

Tc-97m

1 х 103

1 х 107

Tc-99

1 х 104

1 х 107

Tc-99m

1 х 102

1 х 107

Tc-100

1 х 102

1 х 106

Tc-104

1 х 101

1 х 105

Ru-94

1 х 102

1 х 106

Ru-97

1 х 102

1 х 107

Ru-103

1 х 102

1 х 106

Ru-105

1 х 101

1 х 106

Ru-106*

1 х 102

1 х 105

Rh-99

1 х 101

1 х 106

Rh-99m

1 х 101

1 х 106

Rh-100

1 х 101

1 х 106

Rh-101

1 х 102

1 х 107

Rh-101m

1 х 102

1 х 107

Rh-102

1 х 101

1 х 106

Rh-102m

1 х 102

1 х 106

Rh-103m

1 х 104

1 х 108

Rh-105

1 х 102

1 х 107

Rh-106m

1 х 101

1 х 105

Rh-107

1 х 102

1 х 106

Pd-100

1 х 102

1 х 107

Pd-101

1 х 102

1 х 106

Pd-103

1 х 103

1 х 108

Pb-107

1 х 105

1 х 108

Pd-109

1 х 103

1 х 106

Ag-102

1 х 101

1 х 105

Ag-103

1 х 101

1 х 106

Ag-104

1 х 101

1 х 106

Ag-104m

1 х 101

1 х 106

Ag-105

1 х 102

1 х 106

Ag-106

1 х 101

1 х 106

Ag-106m

1 х 101

1 х 106

Ag-108m*

1 х 101

1 х 106

Ag-110m

1 х 101

1 х 106

Ag-111

1 х 103

1 х 106

Ag-112

1 х 101

1 х 105

Ag-115

1 х 101

1 х 105

Cd-104

1 х 102

1 х 107

Cd-107

1 х 103

1 х 107

Cd-109

1 х 104

1 х 106

Cd-113

1 х 103

1 х 106

Cd-113m

1 х 103

1 х 106

Cd-115

1 х 102

1 х 106

Cd-115m

1 х 103

1 х 106

Cd-117

1 х 101

1 х 106

Cd-117

1 х 101

1 х 106

In-109

1 х 101

1 х 106

In-110 (4,9 години)

1 х 101

1 х 106

In-110 (69,1 хвилини)

1 х 101

1 х 105

In-111

1 х 102

1 х 106

In-112

1 х 102

1 х 106

In-113m

1 х 102

1 х 106

In-114

1 х 103

1 х 105

In-114m

1 х 102

1 х 106

In-115

1 х 103

1 х 105

In-115m

1 х 102

1 х 106

In-116m

1 х 101

1 х 105

In-117

1 х 101

1 х 106

In-117m

1 х 102

1 х 106

In-119m

1 х 102

1 х 105

Sn-110

1 х 102

1 х 107

Sn-111

1 х 102

1 х 106

Sn-113

1 х 103

1 х 107

Sn-117m

1 х 102

1 х 106

Sn-119m

1 х 103

1 х 107

Sn-121

1 х 105

1 х 107

Sn-121m*

1 х 103

1 х 107

Sn-123

1 х 103

1 х 106

Sn-123m

1 х 102

1 х 106

Sn-125

1 х 102

1 х 105

Sn-126*

1 х 101

1 х 105

Sn-127

1 х 101

1 х 106

Sn-128

1 х 101

1 х 106

Sb-115

1 х 101

1 х 106

Sb-116

1 х 101

1 х 106

Sb-116m

1 х 101

1 х 106

Sb-117

1 х 102

1 х 107

Sb-118m

1 х 101

1 х 106

Sb-119

1 х 103

1 х 107

Sb-120 (5,76 доби)

1 х 101

1 х 106

Sb-120 (15,89 хвилини)

1 х 102

1 х 106

Sb-122

1 х 102

1 х 104

Sb-124

1 х 101

1 х 106

Sb-124m

1 х 102

1 х 106

Sb-125

1 х 102

1 х 106

Sb-126

1 х 101

1 х 105

Sb-126m

1 х 101

1 х 105

Sb-127

1 х 101

1 х 106

Sb-128 (9 годин)

1 х 101

1 х 105

Sb-128 (10,4 хвилини)

1 х 101

1 х 105

Sb-129

1 х 101

1 х 106

Sb-130

1 х 101

1 х 105

Sb-131

1 х 101

1 х 106

Te-116

1 х 102

1 х 107

Te-121

1 х 101

1 х 106

Te-121m

1 х 102

1 х 106

Te-123

1 х 103

1 х 106

Te-123m

1 х 102

1 х 107

Te-125m

1 х 103

1 х 107

Te-127

1 х 103

1 х 106

Te-127m

1 х 103

1 х 107

Te-129

1 х 102

1 х 106

Te-129m

1 х 103

1 х 106

Te-131

1 х 102

1 х 105

Te-131m

1 х 101

1 х 106

Te-132

1 х 102

1 х 107

Te-133

1 х 101

1 х 105

Te-133m

1 х 101

1 х 105

Te-134

1 х 101

1 х 106

I-120

1 х 101

1 х 105

I-120m

1 х 101

1 х 105

I-121

1 х 102

1 х 106

I-123

1 х 102

1 х 107

I-124

1 х 101

1 х 106

I-125

1 х 103

1 х 106

I-126

1 х 102

1 х 106

I-128

1 х 102

1 х 105

I-129

1 х 102

1 х 105

I-130

1 х 101

1 х 106

I-131

1 х 102

1 х 106

I-132

1 х 101

1 х 105

I-132m

1 х 102

1 х 106

I-133

1 х 101

1 х 106

I-134

1 х 101

1 х 105

I-135

1 х 101

1 х 106

Xe-120

1 х 102

1 х 109

Xe-121

1 х 102

1 х 109

Xe-122*

1 х 102

1 х 109

Xe-123

1 х 102

1 х 109

Xe-125

1 х 103

1 х 109

Xe-127

1 х 103

1 х 105

Xe-129m

1 х 103

1 х 104

Xe-131m

1 х 104

1 х 104

Xe-133m

1 х 103

1 х 104

Xe-133

1 х 103

1 х 104

Xe-135

1 х 103

1 х 1010

Xe-135m

1 х 102

1 х 109

Xe-138

1 х 102

1 х 109

Cs-125

1 х 101

1 х 104

Cs-127

1 х 102

1 х 105

Cs-129

1 х 102

1 х 105

Cs-131

1 х 103

1 х 106

Cs-132

1 х 101

1 х 105

Cs-134m

1 х 103

1 х 105

Cs-134

1 х 101

1 х 104

Cs-135

1 х 104

1 х 107

Cs-135m

1 х 101

1 х 106

Cs-136

1 х 101

1 х 105

Cs-137*

1 х 101

1 х 104

Cs-138

1 х 101

1 х 104

Ba-126

1 х 102

1 х 107

Ba-128

1 х 102

1 х 107

Ba-131

1 х 102

1 х 106

Ba-131m

1 х 102

1 х 107

Ba-133

1 х 102

1 х 106

Ba-133m

1 х 102

1 х 106

Ba-135m

1 х 102

1 х 106

Ba-137m

1 х 101

1 х 106

Ba-139

1 х 102

1 х 105

Ba-140*

1 х 101

1 х 105

Ba-141

1 х 102

1 х 105

Ba-142

1 х 102

1 х 106

La-131

1 х 101

1 х 106

La-132

1 х 101

1 х 106

La-135

1 х 103

1 х 107

La-137

1 х 103

1 х 107

La-138

1 х 101

1 х 106

La-140

1 х 101

1 х 105

La-142

1 х 102

1 х 105

La-143

1 х 102

1 х 105

Ce-134

1 х 103

1 х 107

Ce-135

1 х 101

1 х 106

Ce-137

1 х 103

1 х 107

Ce-137m

1 х 103

1 х 106

Ce-139

1 х 102

1 х 106

Ce-141

1 х 102

1 х 107

Ce-143

1 х 102

1 х 106

Ce-144*

1 х 102

1 х 105

Pr-136

1 х 101

1 х 105

Pr-137

1 х 102

1 х 106

Pr-138m

1 х 101

1 х 106

Pr-139

1 х 102

1 х 107

Pr-142

1 х 102

1 х 105

Pr-142m

1 х 107

1 х 109

Pr-143

1 х 104

1 х 106

Pr-144

1 х 102

1 х 105

Pr-145

1 х 103

1 х 105

Pr-147

1 х 101

1 х 105

Nd-136

1 х 102

1 х 106

Nd-138

1 х 103

1 х 107

Nd-139

1 х 102

1 х 106

Nd-139m

1 х 101

1 х 106

Nd-141

1 х 102

1 х 107

Nd-147

1 х 102

1 х 106

Nd-149

1 х 102

1 х 106

Nd-151

1 х 101

1 х 105

Pm-141

1 х 101

1 х 105

Pm-143

1 х 102

1 х 106

Pm-144

1 х 101

1 х 106

Pm-145

1 х 103

1 х 107

Pm-146

1 х 101

1 х 106

Pm-147

1 х 104

1 х 107

Pm-148

1 х 101

1 х 105

Pm-148m

1 х 101

1 х 106

Pm-149

1 х 103

1 х 106

Pm-150

1 х 101

1 х 105

Pm-151

1 х 102

1 х 106

Sm-141

1 х 101

1 х 105

Sm-141m

1 х 101

1 х 106

Sm-142

1 х 102

1 х 107

Sm-145

1 х 102

1 х 107

Sm-146

1 х 101

1 х 105

Sm-147

1 х 101

1 х 107

Sm-151

1 х 104

1 х 108

Sm-153

1 х 102

1 х 106

Sm-155

1 х 102

1 х 106

Sm-156

1 х 102

1 х 106

Eu-145

1 х 101

1 х 106

Eu-146

1 х 101

1 х 106

Eu-147

1 х 102

1 х 106

Eu-148

1 х 101

1 х 106

Eu-149

1 х 102

1 х 107

Eu-150 (34,2 року)

1 х 101

1 х 106

Eu-150 (12,6 години)

1 х 103

1 х 106

Eu-152

1 х 101

1 х 106

Eu-152m

1 х 102

1 х 106

Eu-154

1 х 101

1 х 106

Eu-155

1 х 102

1 х 107

Eu-156

1 х 101

1 х 106

Eu-157

1 х 102

1 х 106

Eu-158

1 х 101

1 х 105

Gd-145

1 х 101

1 х 105

Gd-146*

1 х 101

1 х 106

Gd-147

1 х 101

1 х 106

Gd-148

1 х 101

1 х 104

Gd-149

1 х 102

1 х 106

Gd-151

1 х 102

1 х 107

Gd-152

1 х 101

1 х 104

Gd-153

1 х 102

1 х 107

Gd-159

1 х 103

1 х 106

Tb-147

1 х 101

1 х 106

Tb-149

1 х 101

1 х 106

Tb-150

1 х 101

1 х 106

Tb-151

1 х 101

1 х 106

Tb-153

1 х 102

1 х 106

Tb-154

1 х 101

1 х 106

Tb-155

1 х 102

1 х 107

Tb-156

1 х 101

1 х 106

Tb-156m

1 х 103

1 х 107

Tb-156m

1 х 104

1 х 107

Tb-157

1 х 104

1 х 107

Tb-158

1 х 101

1 х 106

Tb-160

1 х 101

1 х 106

Tb-161

1 х 103

1 х 106

Dy-155

1 х 101

1 х 106

Dy-157

1 х 102

1 х 106

Dy-159

1 х 103

1 х 107

Dy-165

1 х 103

1 х 106

Dy-166

1 х 103

1 х 106

Ho-155

1 х 102

1 х 106

Ho-157

1 х 102

1 х 106

Ho-159

1 х 102

1 х 106

Ho-161

1 х 102

1 х 107

Ho-162

1 х 102

1 х 107

Ho-162m

1 х 101

1 х 106

Ho-164

1 х 103

1 х 106

Ho-164m

1 х 103

1 х 107

Ho-166

1 х 103

1 х 105

Ho-166m

1 х 101

1 х 106

Ho-167

1 х 102

1 х 106

Er-161

1 х 101

1 х 106

Er-165

1 х 103

1 х 107

Er-169

1 х 104

1 х 107

Er-171

1 х 102

1 х 106

Er-172

1 х 102

1 х 106

Tm-162

1 х 101

1 х 106

Tm-166

1 х 101

1 х 106

Tm-167

1 х 102

1 х 106

Tm-170

1 х 103

1 х 106

Tm-171

1 х 104

1 х 108

Tm-172

1 х 102

1 х 106

Tm-173

1 х 102

1 х 106

Tm-175

1 х 101

1 х 106

Yb-162

1 х 102

1 х 107

Yb-166

1 х 102

1 х 107

Yb-167

1 х 102

1 х 106

Yb-169

1 х 102

1 х 107

Yb-175

1 х 103

1 х 107

Yb-177

1 х 102

1 х 106

Yb-178

1 х 103

1 х 106

Lu-169

1 х 101

1 х 106

Lu-170

1 х 101

1 х 106

Lu-171

1 х 101

1 х 106

Lu-172

1 х 101

1 х 106

Lu-173

1 х 102

1 х 107

Lu-174

1 х 102

1 х 107

Lu-174m

1 х 102

1 х 107

Lu-176

1 х 102

1 х 106

Lu-176m

1 х 103

1 х 106

Lu-177

1 х 103

1 х 107

Lu-177m

1 х 101

1 х 106

Lu-178

1 х 102

1 х 105

Lu-178m

1 х 101

1 х 105

Lu-179

1 х 103

1 х 106

Hf-170

1 х 102

1 х 106

Hf-172*

1 х 101

1 х 106

Hf-173

1 х 102

1 х 106

Hf-175

1 х 102

1 х 106

Hf-177m

1 х 101

1 х 105

Hf-178m

1 х 101

1 х 106

Hf-179m

1 х 101

1 х 106

Hf-180m

1 х 101

1 х 106

Hf-181

1 х 101

1 х 106

Hf-182

1 х 102

1 х 106

Hf-182m

1 х 101

1 х 106

Hf-183

1 х 101

1 х 106

Hf-184

1 х 102

1 х 106

Ta-172

1 х 101

1 х 106

Ta-173

1 х 101

1 х 106

Ta-174

1 х 101

1 х 106

Ta-175

1 х 101

1 х 106

Ta-176

1 х 101

1 х 106

Ta-177

1 х 102

1 х 107

Ta-178

1 х 101

1 х 106

Ta-179

1 х 103

1 х 107

Ta-180

1 х 101

1 х 106

Ta-180m

1 х 103

1 х 107

Ta-182

1 х 101

1 х 104

Ta-182m

1 х 102

1 х 106

Ta-183

1 х 102

1 х 106

Ta-184

1 х 101

1 х 106

Ta-185

1 х 102

1 х 105

Ta-186

1 х 101

1 х 105

W-176

1 х 102

1 х 106

W-177

1 х 101

1 х 106

W-178*

1 х 101

1 х 106

W-179

1 х 102

1 х 107

W-181

1 х 103

1 х 107

W-185

1 х 104

1 х 107

W-187

1 х 102

1 х 106

W-188*

1 х 102

1 х 105

Re-177

1 х 101

1 х 106

Re-178

1 х 101

1 х 106

Re-181

1 х 101

1 х 106

Re-182 (64 години)

1 х 101

1 х 106

Re-182 (12,7 години)

1 х 101

1 х 106

Re-184

1 х 101

1 х 106

Re-184m

1 х 102

1 х 106

Re-186

1 х 103

1 х 106

Re-186m

1 х 103

1 х 107

Re-187

1 х 106

1 х 109

Re-188

1 х 102

1 х 105

Re-188m

1 х 102

1 х 107

Re-189*

1 х 102

1 х 106

Os-180

1 х 102

1 х 107

Os-181

1 х 101

1 х 106

Os-182

1 х 102

1 х 106

Os-185

1 х 101

1 х 106

Os-189m

1 х 104

1 х 107

Os-191

1 х 102

1 х 107

Os-191m

1 х 103

1 х 107

Os-193

1 х 102

1 х 106

Os-194*

1 х 102

1 х 105

Ir-182

1 х 101

1 х 105

Ir-184

1 х 101

1 х 106

Ir-185

1 х 101

1 х 106

Ir-186 (15,8 години)

1 х 101

1 х 106

Ir-186 (1,75 години)

1 х 101

1 х 106

Ir-187

1 х 102

1 х 106

Ir-188

1 х 101

1 х 106

Ir-189*

1 х 102

1 х 107

Ir-190

1 х 101

1 х 106

Ir-190m (3,1 години)

1 х 101

1 х 106

Ir-190m (1,2 години)

1 х 104

1 х 107

Ir-192

1 х 101

1 х 104

Ir-192m

1 х 102

1 х 107

Ir-193m

1 х 104

1 х 107

Ir-194

1 х 102

1 х 105

Ir-194m

1 х 101

1 х 106

Ir-195

1 х 102

1 х 106

Ir-195m

1 х 102

1 х 106

Pt-186

1 х 101

1 х 106

Pt-188*

1 х 101

1 х 106

Pt-189

1 х 102

1 х 106

Pt-191

1 х 102

1 х 106

Pt-193

1 х 104

1 х 107

Pt-193m

1 х 103

1 х 107

Pt-195m

1 х 102

1 х 106

Pt-197

1 х 103

1 х 106

Pt-197m

1 х 102

1 х 106

Pt-199

1 х 102

1 х 106

Pt-200

1 х 102

1 х 106

Pt-192m

1 х 102

1 х 106

Pt-192m

1 х 102

1 х 106

Pt-193m

1 х 103

1 х 107

Pt-197

1 х 103

1 х 106

Pt-197m

1 х 102

1 х 106

Au-193

1 х 102

1 х 107

Au-194

1 х 101

1 х 106

Au-195

1 х 102

1 х 107

Au-198

1 х 102

1 х 106

Au-198m

1 х 101

1 х 106

Au-199

1 х 102

1 х 106

Au-200

1 х 102

1 х 105

Au-200m

1 х 101

1 х 106

Au-201

1 х 102

1 х 106

Au-198

1 х 102

1 х 106

Au-198

1 х 102

1 х 106

Au-199

1 х 102

1 х 106

Hg-193

1 х 102

1 х 106

Hg-193m

1 х 101

1 х 106

Hg-194*

1 х 101

1 х 106

Hg-195

1 х 102

1 х 106

Hg-195m

1 х 102

1 х 106

Hg-197

1 х 102

1 х 107

Hg-197m

1 х 102

1 х 106

Hg-199m

1 х 102

1 х 106

Hg-203

1 х 102

1 х 105

Tl-194

1 х 101

1 х 106

Tl-194m

1 х 101

1 х 106

Tl-195

1 х 101

1 х 106

Tl-197

1 х 102

1 х 106

Tl-198

1 х 101

1 х 106

Tl-198m

1 х 101

1 х 106

Tl-199

1 х 102

1 х 106

Tl-200

1 х 101

1 х 106

Tl-201

1 х 102

1 х 106

Tl-202

1 х 102

1 х 106

Tl-204

1 х 104

1 х 104

Pb-195m

1 х 101

1 х 106

Pb-198

1 х 102

1 х 106

Pb-199

1 х 101

1 х 106

Pb-200

1 х 102

1 х 106

Pb-201

1 х 102

1 х 106

Pb-202

1 х 103

1 х 106

Pb-202m

1 х 101

1 х 106

Pb-203

1 х 102

1 х 106

Pb-205

1 х 104

1 х 107

Pb-209

1 х 105

1 х 106

Pb-210*

1 х 101

1 х 104

Pb-211

1 х 102

1 х 106

Pb-212*

1 х 101

1 х 105

Pb-214

1 х 102

1 х 106

Bi-200

1 х 101

1 х 106

Bi-201

1 х 101

1 х 106

Bi-202

1 х 101

1 х 106

Bi-203

1 х 101

1 х 106

Bi-205

1 х 101

1 х 106

Bi-206

1 х 101

1 х 105

Bi-207

1 х 101

1 х 106

Bi-210

1 х 103

1 х 106

Bi-210m*

1 х 101

1 х 105

Bi-212*

1 х 101

1 х 105

Bi-213

1 х 102

1 х 106

Bi-214

1 х 101

1 х 105

Po-203

1 х 101

1 х 106

Po-205

1 х 101

1 х 106

Po-206

1 х 101

1 х 106

Po-207

1 х 101

1 х 106

Po-208

1 х 101

1 х 104

Po-209

1 х 101

1 х 104

Po-210

1 х 101

1 х 104

At-207

1 х 101

1 х 106

At-211

1 х 103

1 х 107

Fr-222

1 х 103

1 х 105

Fr-223

1 х 102

1 х 106

Rn-220*

1 х 104

1 х 107

Rn-222*

1 х 101

1 х 108

Ra-223*

1 х 102

1 х 105

Ra-224*

1 х 101

1 х 105

Ra-225

1 х 102

1 х 105

Ra-226*

1 х 101

1 х 104

Ra-227

1 х 102

1 х 106

Ra-228*

1 х 101

1 х 105

Ac-224

1 х 102

1 х 106

Ac-225*

1 х 101

1 х 104

Ac-226

1 х 102

1 х 105

Ac-227*

1 х 101

1 х 103

Ac-228

1 х 101

1 х 106

Th-226*

1 х 103

1 х 107

Th-227

1 х 101

1 х 104

Th-228*

1 х 100

1 х 104

Th-229*

1 х 100

1 х 103

Th-230

1 х 100

1 х 104

Th-231

1 х 103

1 х 107

Th-232

1 х 101

1 х 104

Th-234*

1 х 103

1 х 105

Pa-227

1 х 101

1 х 106

Pa-228

1 х 101

1 х 106

Pa-230

1 х 101

1 х 106

Pa-231

1 х 100

1 х 103

Pa-232

1 х 101

1 х 106

Pa-233

1 х 102

1 х 107

Pa-234

1 х 101

1 х 106

U-230*

1 х 101

1 х 105

U-231

1 х 102

1 х 107

U-232*

1 х 100

1 х 103

U-233

1 х 101

1 х 104

U-234

1 х 101

1 х 104

U-235*

1 х 101

1 х 104

U-236

1 х 101

1 х 104

U-237

1 х 102

1 х 106

U-238*

1 х 101

1 х 104

U-239

1 х 102

1 х 106

U-240

1 х 103

1 х 107

U-240*

1 х 101

1 х 106

Np-232

1 х 101

1 х 106

Np-233

1 х 102

1 х 107

Np-234

1 х 101

1 х 106

Np-235

1 х 103

1 х 107

Np-236 (1,15 х 105 років)

1 х 102

1 х 105

Np-236 (22,5 години)

1 х 103

1 х 107

Np-237*

1 х 100

1 х 103

Np-238

1 х 102

1 х 106

Np-239

1 х 102

1 х 107

Np-240

1 х 101

1 х 106

Pu-234

1 х 102

1 х 107

Pu-235

1 х 102

1 х 107

Pu-236

1 х 101

1 х 104

Pu-237

1 х 103

1 х 107

Pu-238

1 х 100

1 х 104

Pu-239

1 х 100

1 х 104

Pu-240

1 х 100

1 х 103

Pu-241

1 х 102

1 х 105

Pu-242

1 х 100

1 х 104

Pu-243

1 х 103

1 х 107

Pu-244

1 х 100

1 х 104

Pu-245

1 х 102

1 х 106

Pu-246

1 х 102

1 х 106

Am-237

1 х 102

1 х 106

Am-238

1 х 101

1 х 106

Am-239

1 х 102

1 х 106

Am-240

1 х 101

1 х 106

Am-241

1 х 100

1 х 104

Am-242

1 х 103

1 х 106

Am-242m*

1 х 100

1 х 104

Am-243*

1 х 100

1 х 103

Am-244

1 х 101

1 х 106

Am-244m

1 х 104

1 х 107

Am-245

1 х 103

1 х 106

Am-246

1 х 101

1 х 105

Am-246m

1 х 101

1 х 106

Cm-238

1 х 102

1 х 107

Cm-240

1 х 102

1 х 105

Cm-241

1 х 102

1 х 106

Cm-242

1 х 102

1 х 105

Cm-243

1 х 100

1 х 104

Cm-244

1 х 101

1 х 104

Cm-245

1 х 100

1 х 103

Cm-246

1 х 100

1 х 103

Cm-247

1 х 100

1 х 104

Cm-248

1 х 100

1 х 103

Cm-249

1 х 103

1 х 106

Cm-250

1 х 101

1 х 103

Bk-245

1 х 102

1 х 106

Bk-246

1 х 101

1 х 106

Bk-247

1 х 100

1 х 104

Bk-249

1 х 103

1 х 106

Bk-250

1 х 101

1 х 106

Cf-244

1 х 104

1 х 107

Cf-246

1 х 103

1 х 106

Cf-248

1 х 101

1 х 104

Cf-249

1 х 100

1 х 103

Cf-250

1 х 101

1 х 104

Cf-251

1 х 100

1 х 103

Cf-252

1 х 101

1 х 104

Cf-253

1 х 102

1 х 105

Cf-254

1 х 100

1 х 103

Es-250

1 х 102

1 х 106

Es-251

1 х 102

1 х 107

Es-253

1 х 102

1 х 105

Es-254

1 х 101

1 х 104

Es-254m

1 х 102

1 х 106

Fm-252

1 х 103

1 х 106

Fm-253

1 х 102

1 х 106

Fm-254

1 х 104

1 х 107

Fm-255

1 х 103

1 х 106

Fm-257

1 х 101

1 х 105

Md-257

1 х 102

1 х 107

Md-258

1 х 102

1 х 105


* Радіонукліди, що мають дочірні продукти розпаду, внесок яких у дозу опромінення враховується під час розрахунків доз.

 

Додаток 2
до критеріїв

РІВНІ ЗВІЛЬНЕННЯ
великої кількості радіоактивних матеріалів (понад 1000 кілограмів на робочому місці/майданчику) від регулюючого контролю шляхом припинення регулюючого контролю за такими матеріалами

Найменування радіонукліда

Питома активність, Бк/г

H-3

100

Be-7

10

C-14

1

F-18

10

Na-22

0,1

Na-24

1

Si-31

1000

P-32

1000

P-33

1000

S-35

100

Cl-36

1

Cl-38

10

K-42

100

K-43

10

Ca-45

100

Ca-47

10

Sc-46

0,1

Sc-47

100

Sc-48

1

V-48

1

Cr-51

100

Mn-51

10

Mn-52

1

Mn-52m

10

Mn-53

100

Mn-54

0,1

Mn-56

10

Fe-52a

10

Fe-55

1000

Fe-59

1

Co-55

10

Co-56

0,1

Co-57

1

Co-58

1

Co-58m

10000

Co-60

0,1

Co-60m

1000

Co-61

100

Co-62m

10

Ni-59

100

Ni-63

100

Ni-65

10

Cu-64

100

Zn-65

0,1

Zn-69

1000

Pd-103*

1000

Rh-105

100

Pd-109*

100

Ag-105

1

Ag-110m*

0,1

Ag-111

100

Cd-109*

1

Cd-115*

10

Cd-115m*

100

In-111

10

In-113m

100

In-114m*

10

In-115m

100

Sn-113*

1

Sn-125

10

Sb-122

10

Sb-124

1

Sb-125*

0,1

Te-123m

1

Te-125m

1000

Te-127

1000

Te-127m*

10

Te-129

100

Te-129m*

10

Te-131

100

Te-131m*

10

Te-132*

1

Te-133

10

Te-133m

10

Te-134

10

I-123

100

I-125

100

I-126

10

I-129

0,01

I-130

10

I-131

10

I-132

10

I-133

10

I-134

10

I-135

10

Cs-129

10

Cs-131

1000

Cs-132

10

Cs-134

0,1

Cs-134m

1000

Cs-135

100

Cs-136

1

Cs-137*

0,1

Cs-138

10

Au-198

10

Au-199

100

Hg-197

100

Hg-197m

100

Hg-203

10

Tl-200

10

Tl-201

100

Tl-202

10

Tl-204

1

Pb-203

10

Bi-206

1

Bi-207

0,1

Po-203

10

Po-205

10

Po-207

10

At-211

1000

Ra-225

10

Ra-227

100

Th-226

1000

Th-229

0,1

Pa-230

10

Pa-233

10

U-230*

10

U-231*

100

U-232*

0,1

U-233

1

U-236

10

U-237

100

U-239

100

U-240*

100

Np-237*

1

Np-239

100

Np-240

10

Pu-234

100

Pu-235

100

Zn-69m*

10

Ga-72

10

Ge-71

10000

As-73

1000

As-74

10

As-76

10

As-77

1000

Se-75

1

Br-82

1

Rb-86

100

Sr-85

1

Sr-85m

100

Sr-87m

100

Sr-89

1000

Sr-90*

1

Sr-91*

10

Sr-92

10

Y-90

1000

Y-91

100

Y-91m

100

Y-92

100

Y-93

100

Zr-93

10

Zr-95*

1

Zr-97*

10

Nb-93m

10

Nb-94

0,1

Nb-95

1

Nb-97*

10

Nb-98

10

Mo-90

10

Mo-93

10

Mo-99*

10

Mo-101*

10

Tc-96

1

Tc-96m

1000

Tc-97

10

Tc-97m

100

Tc-99

1

Tc-99m

100

Ru-97

10

Ru-103*

1

Ru-105*

10

Ru-106*

0,1

Rh-103m

10000

Ba-131

10

Ba-140

1

La-140

1

Ce-139

1

Ce-141

100

Ce-143

10

Ce-144

10

Pr-142

100

Pr-143

1000

Nd-147

100

Nd-149

100

Pm-147

1000

Pm-149

1000

Sm-151

1000

Sm-153

100

Eu-152

0,1

Eu-152m

100

Eu-154

0,1

Eu-155

1

Gd-153

10

Gd-159

100

Tb-160

1

Dy-165

1000

Dy-166

100

Ho-166

100

Er-169

1000

Er-171

100

Tm-170

100

Tm-171

1000

Yb-175

100

Lu-177

100

Hf-181

1

Ta-182

0,1

W-181

10

W-185

1000

W-187

10

Re-186

1000

Re-188

100

Os-185

1

Os-191

100

Os-191m

1000

Os-193

100

Ir-190

1

Ir-192

1

Ir-194

100

Pt-191

10

Pt-193m

1000

Pt-197

1000

Pt-197m

100

Pu-236

1

Pu-237

100

Pu-238

0,1

Pu-239

0,1

Pu-240

0,1

Pu-241

10

Pu-242

0,1

Pu-243

1000

Pu-244*

0,1

Am-241

0,1

Am-242

1000

Am-242m*

0,1

Am-243*

0,1

Cm-242

10

Cm-243

1

Cm-244

1

Cm-245

0,1

Cm-246

0,1

Cm-247*

0,1

Cm-248

0,1

Bk-249

100

Cf-246

1000

Cf-248

1

Cf-249

0,1

Cf-250

1

Cf-251

0,1

Cf-252

1

Cf-253

100

Cf-254

1

Es-253

100

Es-254*

0,1

Es-254m*

10

Fm-254

10000

Fm-255

100


* Радіонукліди, що мають дочірні продукти розпаду, внесок яких у дозу опромінення враховується під час розрахунків доз.

[1] Амбієнтний еквівалент дози H*(d) - еквівалент дози, що створюється в кулі діаметром 30 сантиметрів з тканиноеквівалентного матеріалу щільністю 1 грам на куб. сантиметр на глибині 10 міліметрів від поверхні за радіусом, паралельним напрямку випромінювання, але протилежно йому направленим, в полі випромінювання, ідентичному тому, що розглядається за складом, флюенсом і енергетичним розподілом, але мононаправленому і однорідному. Потужність амбієнтного еквіваленту дози H*(d) - відношення приросту амбієнтного еквіваленту дози dH*(d) за інтервал часу dt до величини цього інтервалу.

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали