Додаткова копія: Про затвердження кваліфікаційних характеристик до посади консультанта державної нотаріальної контори та до посади консультанта державного нотаріального архіву

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 6 листопада 2018 року N 3462/5

Про затвердження кваліфікаційних характеристик до посади консультанта державної нотаріальної контори та до посади консультанта державного нотаріального архіву

Відповідно до пункту 10 Положення про Міністерство юстиції України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02 липня 2014 року N 228 (Постанова N 228), наказую:

1. Затвердити такі, що додаються:

• Кваліфікаційну характеристику до посади консультанта державної нотаріальної контори;

• Кваліфікаційну характеристику до посади консультанта державного нотаріального архіву.

2. Управлінню інформаційної політики (Грязнова О. В.) забезпечити оприлюднення цього наказу на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України.

3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

Міністр

П. Петренко

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства юстиції України
06 листопада 2018 року N 3462/5

Кваліфікаційна характеристика
до посади консультанта державної нотаріальної контори

Завдання та обов'язки. Надає консультації під час прийому фізичних осіб та представників юридичних осіб. Бере участь у складенні проектів правочинів, свідоцтв, інших документів із вчинення нотаріальних дій згідно з чинним законодавством та статистичних звітів; вносить записи до реєстру для реєстрації нотаріальних дій, готує та надсилає запити для вчинення нотаріальних дій до підприємств, установ і організацій щодо відомостей та документів, виконує іншу допоміжну і технічну роботу. Забезпечує збереження та використання архівних документів. Забезпечує підготовку для передачі на зберігання до державного нотаріального архіву справ (нарядів) нотаріальних документів постійного і тривалого зберігання в упорядкованому стані, а також закінчені у діловодстві документи довідкового та облікового характеру згідно з відповідними номенклатурами справ. Організовує зберігання документів і формування справ, а також відбір документів для знищення. Підтримує тексти актів законодавства у контрольному стані, веде їх облік та здійснює зберігання. Дотримується нотаріальної таємниці.

Повинен знати: Конституцію України, Цивільний кодекс України, Сімейний кодекс України, Цивільний процесуальний кодекс України, Закон України "Про нотаріат", Закон України "Про запобігання корупції" (Закон N 1700-VII), інші закони України, постанови Верховної Ради України, акти Президента України та Кабінету Міністрів України, інші нормативно-правові акти, які мають відношення до виконання посадових обов'язків, правила етичної поведінки та вимоги нормативно-правових актів з охорони праці, основні принципи роботи з організаційною технікою та відповідними програмними засобами. Повинен вільно володіти державною мовою.

Кваліфікаційні вимоги. Вища освіта першого рівня за ступенем бакалавра спеціальності "Право" галузі знань "Право", без вимог до стажу роботи.

 

Директор Департаменту персоналу

Н. Сова

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства юстиції України
06 листопада 2018 року N 3462/5

Кваліфікаційна характеристика
до посади консультанта державного нотаріального архіву

Завдання та обов'язки. Надає консультації під час прийому фізичних осіб та представників юридичних осіб. Бере участь у підготовці дублікатів документів, що зберігаються в архіві, і статистичних звітів, створенні та вдосконаленні довідкового апарату до архівних документів, що зберігаються в архіві. Здійснює підготовку документів Національного архівного фонду та передачу документів, що знаходяться в архіві, і довідковий апарат до них на постійне зберігання до відповідного архіву. Надає методичну допомогу фондоутворювачам з упорядкування нотаріальних документів та передачі їх на зберігання в архів. Веде алфавітні книги обліку заповітів. Готує та надсилає архівні довідки про наявність у документах архіву відомостей, що стосуються предмета запиту, із зазначенням пошукових даних документів на запити юридичних та фізичних осіб, за дорученням яких або щодо яких вчинялися нотаріальні дії. Готує довідки про вчинені нотаріальні дії та копії документів, що знаходяться на зберіганні в архіві, фізичним та юридичним особам, за дорученням яких або щодо яких вчинялися нотаріальні дії. Готує довідки про вчинені нотаріальні дії та інші документи, згідно з чинним законодавством, на обґрунтовану письмову вимогу суду, прокуратури, органів дізнання і досудового слідства у зв'язку з цивільними, господарськими, адміністративними або кримінальними справами, справами про адміністративні правопорушення, що знаходяться в провадженні цих органів. Виконує іншу допоміжну і технічну роботу. Забезпечує ведення нотаріального діловодства, збереження та використання архівних документів. Підтримує тексти актів законодавства у контрольному стані, веде їх облік та здійснює зберігання. Дотримується нотаріальної таємниці.

Повинен знати: Конституцію України, Закон України "Про нотаріат", Закон України "Про запобігання корупції" (Закон N 1700-VII), інші закони України, постанови Верховної Ради України, акти Президента України та Кабінету Міністрів України, інші нормативно-правові акти, які мають відношення до виконання посадових обов'язків, правила етичної поведінки та вимоги нормативно-правових актів з охорони праці, основні принципи роботи з організаційною технікою та відповідними програмними засобами. Повинен вільно володіти державною мовою.

Кваліфікаційні вимоги. Вища освіта першого рівня за ступенем бакалавра спеціальності "Право" галузі знань "Право" або за спеціальністю "Інформаційна, бібліотечна та архівна справа" галузі знань "Культура і мистецтво", без вимог до стажу роботи.

 

Директор Департаменту персоналу

Н. Сова
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали