НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

ПОСТАНОВА

18.05.2012

м. Київ

N 181


Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
6 червня 2012 р. за N 914/21226

Про затвердження Механізму визначення витрат на оплату праці, які враховуються у тарифах на виробництво теплової енергії (крім виробництва теплової енергії на теплоелектроцентралях, теплоелектростанціях, атомних електростанціях і когенераційних установках та установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії), транспортування її магістральними та місцевими (розподільчими) тепловими мережами, постачання теплової енергії, централізоване водопостачання та водовідведення

Відповідно до статей 5, 6, 10 Закону України "Про державне регулювання у сфері комунальних послуг" та з метою встановлення єдиного підходу до визначення витрат на оплату праці, які враховуються як складова у тарифах на виробництво теплової енергії (крім виробництва теплової енергії на теплоелектроцентралях, теплоелектростанціях, атомних електростанціях і когенераційних установках та установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії), транспортування її магістральними та місцевими (розподільчими) тепловими мережами, постачання теплової енергії, централізоване водопостачання та водовідведення, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг,

ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Механізм визначення витрат на оплату праці, які враховуються у тарифах на виробництво теплової енергії (крім виробництва теплової енергії на теплоелектроцентралях, теплоелектростанціях, атомних електростанціях і когенераційних установках та установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії), транспортування її магістральними та місцевими (розподільчими) тепловими мережами, постачання теплової енергії, централізоване водопостачання та водовідведення, що додається.

2. Юридичному управлінню (Дудченко В. Г.) подати цю постанову на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому законодавством порядку.

3. Ця постанова набирає чинності з дня її офіційного опублікування.

 

В. о. Голови Комісії

Ю. Хіврич

ПОГОДЖЕНО:

 

Міністр економічного розвитку
і торгівлі України

П. О. Порошенко


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг
18.05.2012 N 181

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
6 червня 2012 р. за N 914/21226


МЕХАНІЗМ
визначення витрат на оплату праці, які враховуються у тарифах на виробництво теплової енергії (крім виробництва теплової енергії на теплоелектроцентралях, теплоелектростанціях, атомних електростанціях і когенераційних установках та установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії), транспортування її магістральними та місцевими (розподільчими) тепловими мережами, постачання теплової енергії, централізоване водопостачання та водовідведення

1. Цей Механізм установлює порядок визначення витрат на оплату праці, які враховуються як складова у відповідних тарифах суб'єктів господарювання у сферах теплопостачання та централізованого водопостачання і водовідведення, ліцензування діяльності яких здійснюється Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг (далі - ліцензіат).

2. Витрати на оплату праці, які враховуються в тарифах на виробництво теплової енергії (крім виробництва теплової енергії на теплоелектроцентралях, теплоелектростанціях, атомних електростанціях і когенераційних установках та установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії), транспортування її магістральними та місцевими (розподільчими) тепловими мережами, постачання теплової енергії, централізоване водопостачання та водовідведення (далі - ВОП), - це сукупність елементу "витрати на оплату праці" в повній собівартості структури відповідних тарифів (у прямих та загальновиробничих витратах виробничої собівартості, адміністративних витратах і витратах на збут), що визначається відповідно до Закону України "Про оплату праці" та в межах, установлених Податковим кодексом України, у складі основної заробітної плати, додаткової заробітної плати, інших заохочувальних та компенсаційних виплат.

3. Цей Механізм передбачає приведення середньомісячної заробітної плати в розрахунку на одного штатного працівника ліцензіата:

для ліцензіатів, на території здійснення діяльності яких (Автономна Республіка Крим, області, міста Київ та Севастополь) середньомісячна заробітна плата в розрахунку на одного штатного працівника, зайнятого у промисловості, менша, ніж середньомісячна заробітна плата в розрахунку на одного штатного працівника регіону, де здійснюється діяльність цього ліцензіата, - до середньомісячної заробітної плати в розрахунку на одного штатного працівника регіону, де здійснюється діяльність цим ліцензіатом;

для ліцензіатів, на території здійснення діяльності яких (Автономна Республіка Крим, області, міста Київ та Севастополь) середньомісячна заробітна плата в розрахунку на одного штатного працівника, зайнятого у промисловості, більша, ніж середньомісячна заробітна плата в розрахунку на одного штатного працівника регіону, де здійснюється діяльність цього ліцензіата, - до середньомісячної заробітної плати в розрахунку на одного штатного працівника, зайнятого у промисловості на території діяльності цього ліцензіата.

4. Підставою для коригування витрат на оплату праці ліцензіата як складової частини відповідного тарифу є зміна рівня мінімальної заробітної плати відповідно до законодавства, якщо це призводить до збільшення цього тарифу більше ніж на 5 %.

5. Визначення річних витрат на оплату праці ліцензіата для врахування у відповідному тарифі (у разі прийняття рішення щодо їх перегляду) здійснюється за формулою

 

,


де ВОПi - річні витрати на оплату праці i-го ліцензіата після перегляду;

  - річні витрати на оплату праці i-го ліцензіата, які враховані в діючих тарифах на дату їх перегляду;

Кi - коефіцієнт коригування ВОП для i-го ліцензіата у відносних одиницях.

6. Коефіцієнт коригування ВОП ліцензіата визначається за формулою

Кi = К1i х К2i

,


де К1i - коефіцієнт приведення середньомісячної заробітної плати в розрахунку на одного штатного працівника i-го ліцензіата до рівня середньомісячної заробітної плати в розрахунку на одного штатного працівника регіону, де здійснюється діяльність цього ліцензіата, або середньомісячної заробітної плати в розрахунку на одного штатного працівника, зайнятого у промисловості на території діяльності цього ліцензіата, який визначається таким чином:

у разі якщо

  

, то

  

;


у разі якщо

  

, то

 

,


 де - середня заробітна плата в розрахунку на одного штатного працівника, зайнятого у промисловості на території діяльності i-го ліцензіата, за звітними даними останнього місяця кварталу, що передує місяцю, у якому приймається рішення щодо перегляду ВОП i-го ліцензіата (крім грудня, замість якого враховується листопад);

  - середня заробітна плата в розрахунку на одного штатного працівника регіону, де здійснюється діяльність i-го ліцензіата, за звітними даними останнього місяця кварталу, що передує місяцю, у якому приймається рішення щодо перегляду ВОП i-го ліцензіата (крім грудня, замість якого враховується листопад);

   - середньомісячна заробітна плата в розрахунку на одного штатного працівника i-го ліцензіата, яка врахована в діючих тарифах, виходячи із сукупних річних витрат на оплату праці та розрахункової чисельності працівників, зайнятих відповідною ліцензованою діяльністю;

a - демпфіруючий коефіцієнт, що приймається відповідним рішенням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг, на визначений період (a = 0 ё 1);

К2i - коефіцієнт урахування фактичного використання i-м ліцензіатом річних витрат на оплату праці, які враховані в чинних тарифах (), у відносних одиницях визначається за формулою

у разі якщо

 

і 0,9, то K2i = 1;


у разі якщо

 

< 0,98, то

 

,


де - фактичні сукупні витрати на оплату праці відповідного виду ліцензійної діяльності i-го ліцензіата за останні чотири звітні квартали, що передують місяцю, у якому здійснюється перегляд витрат на оплату праці;

b - пом'якшуючий коефіцієнт, що приймається відповідним рішенням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг, на визначений період (b = 0 ё 1).

7. Значення коефіцієнта коригування витрат на оплату праці (Кi) може бути додатково відкориговане відповідно до вимог законодавства щодо оплати праці.

8. Коефіцієнти К1i та К2i визначаються на підставі поданої ліцензіатами звітності та статистичних спостережень державних органів статистики.

 

Директор Департаменту тарифної
політики та регулювання відносин
у сфері централізованого
водопостачання та водовідведення

А. Михайлістий

 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали