ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО З ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ ТА ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 15 червня 2011 року N 51

Про затвердження Методичних рекомендацій із застосування Технічних регламентів енергетичного маркування електрообладнання побутового призначення

З метою сприяння застосуванню підприємствами вимог Технічного регламенту енергетичного маркування побутових холодильників, морозильників та їх комбінацій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16.02.2011 N 107 (Постанова N 107), а також Технічного регламенту енергетичного маркування побутових пральних машин, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16.02.2011 N 108 (Постанова N 108), наказую:

1. Затвердити Методичні рекомендації із застосування Технічного регламенту енергетичного маркування побутових холодильників, морозильників та їх комбінацій (Постанова N 107) та Методичні рекомендації із застосування Технічного регламенту енергетичного маркування побутових пральних машин (Постанова N 108) (додаються).

2. Директору Департаменту нормативно-правового забезпечення НАЕР (Казловцевій О. А.) забезпечити опублікування цього наказу на офіційному веб-сайті Агентства.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Голови Григоровського В. В.

 

Голова

М. Пашкевич

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Держенергоефективності
15.06.2011 N 51

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯ ТЕХНІЧНОГО РЕГЛАМЕНТУ ЕНЕРГЕТИЧНОГО МАРКУВАННЯ ПОБУТОВИХ ХОЛОДИЛЬНИКІВ, МОРОЗИЛЬНИКІВ ТА ЇХ КОМБІНАЦІЙ (Постанова N 107)

1. ВСТУП

Методичні рекомендації із застосування Технічного регламенту енергетичного маркування побутових холодильників, морозильників та їх комбінацій (Постанова N 107) (далі - Рекомендації) розроблені з метою створення належних умов для його застосування.

Технічний регламент енергетичного маркування побутових холодильників, морозильників та їх комбінацій, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 16.02.2011 N 107 (Постанова N 107) (далі - Технічний регламент), розроблено на основі Директиви Комісії 94/2/ЄС від 21 січня 1994 року про імплементацію Директиви Ради 92/75/ЄЕС щодо енергетичного маркування побутових холодильників, морозильників та їх комбінацій з урахуванням чинного законодавства України, зокрема:

- Закону України "Про енергозбереження";

- Закону України "Про стандарти, технічні регламенти та процедури оцінки відповідності".

Ці Рекомендації не є юридично обов'язковим тлумаченням Технічного регламенту (Постанова N 107) (юридично обов'язковим є тільки текст Технічного регламенту), а призначені для полегшення застосування Технічного регламенту та забезпечення узгодженого його застосування усіма заінтересованими сторонами.

Рекомендації не є вичерпними, а зосереджені на таких питаннях, як:

- сфера поширення Технічного регламенту (Постанова N 107);

- вимоги до енергетичної етикетки та листівки до холодильних приладів, а також їх використання;

- вимоги до технічної документації холодильних приладів;

- визначення класу енергетичної ефективності холодильних приладів.

Постановою Кабінету Міністрів України від 16.02.2011 N 107 (Постанова N 107) встановлено добровільне застосування Технічного регламенту з 2012 року та обов'язкове його застосування з 2014 року.

По закінченні 2013 року холодильні прилади (для розмитнення та уведення в обіг) мають супроводжуватись нанесеною на кожну одиницю продукції енергетичною етикеткою. Тому виробникам та продавцям холодильних приладів рекомендується здійснити необхідні підготовчі заходи щодо запровадження енергетичного маркування холодильних приладів у 2011 - 2012 роках та добровільно розпочати застосуватиТехнічний регламент (Постанова N 107).

Ці Рекомендації розроблені НАЕР (м. Київ, пров. Музейний, 12), яке визначено вищезазначеною постановою Кабінету Міністрів України відповідальним за застосування Технічного регламенту (Постанова N 107).

Функції нагляду за додержанням вимог Технічного регламенту (Постанова N 107) віднесено до сфери відповідальності Державної служби технічного регулювання, як одного з органів ринкового нагляду.

З питань впровадження цього Технічного регламенту (Постанова N 107) та Рекомендацій можна звертатися до НАЕР за телефонами (044) 456-18-14, 456-47-82.

Згідно з наказом НАЕР від 07.04.2011 N 29 (Наказ N 29) на НАЕР покладено функції консультативно-методичного центру з питань застосування цього Технічного регламенту (Постанова N 107). Тому, у разі виникнення питань, за роз'ясненнями можна звертатися за телефонами (044) 456-18-14, 456-47-82, електронна адреса naer.standart@gmail.com або за адресою: 04112, м. Київ-112, вул. І. Гонти, 1, кім. 314.

2. СФЕРА ПОШИРЕННЯ

Технічний регламент (Постанова N 107) поширюється на холодильники, морозильні камери, а також комбінації такого обладнання;

Технічний регламент (Постанова N 107) поширюється на електрообладнання, яке класифікується за кодамиУКТ ЗЕД та ДКПП, а саме:

Обладнання

Коди ДКПП

Коди УКТ ЗЕД

Холодильники, морозильні камери, а також комбінації цього обладнання

29.71.11

8418 10, 8418 21, 8418 22, 8418 29, 8418 30, 8418 40

Технічний регламент (Постанова N 107) поширюється тільки на нові холодильні прилади вітчизняного та іноземного виробництва, що живляться від мережі електричного струму.

За рівнем споживання електроенергії холодильні прилади поділяються на такі категорії:

перша - холодильники без низькотемпературного відділення;

друга - холодильники з відділеннями, температура повітря в яких становить +5° C та/або +10° C;

третя - холодильники з низькотемпературним відділенням, не позначені зірочкою;

четверта - холодильники з низькотемпературним відділенням, позначені однією зірочкою (*);

п'ята - холодильники з низькотемпературним відділенням, позначені двома зірочками (**);

шоста - холодильники з низькотемпературним відділенням, позначені трьома зірочками (***);

сьома - холодильники-морозильники з морозильним відділенням, позначені чотирма зірочками *(***);

восьма - морозильники-шафи;

дев'ята - морозильники-скрині;

десята - холодильники-морозильники з більш як двома дверцятами чи інші прилади.

Низькотемпературним відділенням холодильного приладу є будь-яке відділення, температура повітря в якому становить -6° C і нижче.

3. ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ЩОДО ЕНЕРГЕТИЧНОГО МАРКУВАННЯ

Пункт 2 Технічного регламенту (Постанова N 107) встановлює, що дотримання вимог цього Технічного регламенту є обов'язковим для усіх виробників холодильних приладів.

Технічним регламентом (Постанова N 107) визначено, що холодильні прилади, на які поширюється його дія, повинні мати енергетичну етикетку та листівку, інформація на яких зазначається українською мовою.

Енергетична етикетка прикріплюється на зовнішньому боці або кришці холодильного приладу. Ніщо не повинно закривати або зменшувати її видимість.

Холодильні прилади іноземного виробництва, що надходять на внутрішній ринок, можуть мати енергетичні етикетки, інформація на яких зазначається українською мовою та мовою держави - виробника холодильного приладу.

Інформація на листівці, що додається до холодильного приладу іноземного виробництва, може зазначатися мовою держави - виробника холодильного приладу.

У разі коли холодильний прилад пропонується для продажу, у прокат або прокат з подальшим викупом за письмовою пропозицією, поштовим замовленням, каталогом, через Інтернет чи в інший спосіб і споживач не має змоги побачити холодильний прилад, він гарантовано забезпечується інформацією про:

клас енергетичної ефективності;

річний обсяг енергоспоживання;

корисну місткість відділення для зберігання свіжих продуктів;

корисну місткість відділення для зберігання заморожених продуктів;

символи, нанесені на найхолоднішому відділенні;

скоригований рівень звукової потужності.

Інформація, яка зазначається на енергетичній етикетці та листівці відповідно до цього Технічного регламенту (Постанова N 107), отримується в результаті вимірювань, виконаних згідно з національними стандартами енергетичного маркування та методів вимірювання характеристик побутових холодильників, морозильників та їх комбінацій.

Технічна документація повинна бути достатньою для оцінювання точності інформації, зазначеної на енергетичній етикетці, та давати можливість оцінити її відповідність вимогам цього Технічного регламенту. Технічна документація складається українською мовою.

Технічна документація повинна включати:

інформацію про повне найменування та адресу виробника холодильного приладу;

загальний опис моделі холодильного приладу, достатній для її однозначної ідентифікації;

інформацію (у тому числі рисунки) про основні конструктивні особливості моделі холодильного приладу, зокрема ті, що істотно впливають на рівень енергоспоживання;

підтвердження відповідності стандартам (протоколи випробувань холодильного приладу);

інструкцію з експлуатації холодильного приладу.

Якщо інформація, що стосується певної моделі холодильного приладу, отримана шляхом проведення розрахунків, зокрема за методом екстраполяції, технічна документація повинна включати дані (показники) таких розрахунків та випробувань, виконаних з метою перевірки їх точності, математичну модель для визначення експлуатаційних якостей та характеристик холодильного приладу.

Пунктом 14 Технічного регламенту (Постанова N 107) передбачено, що контроль за дотриманням відповідності енергетичного маркування холодильних приладів вимогам цього Технічного регламенту здійснюється в установленому законом порядку.

4. ВИМОГИ ДО ЕНЕРГЕТИЧНОЇ ЕТИКЕТКИ

Енергетична етикетка оформляється за зразком, зазначеним у додатку 1.

На енергетичній етикетці зазначається така інформація:

найменування та товарний знак виробника холодильного приладу;

модель холодильного приладу;

клас енергетичної ефективності. Літера, що означає клас енергетичної ефективності, розміщується на тому самому рівні, що і відповідна стрілка;

річний обсяг енергоспоживання;

корисна місткість відділення для зберігання свіжих продуктів, куб. дециметрів;

корисна місткість відділення для зберігання заморожених продуктів, куб. дециметрів;

символи, нанесені на найхолоднішому відділенні;

скоригований рівень звукової потужності, дБА.

Літери, що означають класи енергетичної ефективності А+ і А++, повинні мати вигляд відповідно до рисунка та розміщуватися на тому самому рівні, що і індикатор А.

 

Для друкування кольорової енергетичної етикетки слід використовувати блакитний, пурпуровий, жовтий і чорний кольори.

Колір будь-якого елемента енергетичної етикетки складається сполученням зазначених основних кольорів у відсотковому складі кожного з них.

Для позначення кольору елемента використовується комбінація з чотирьох знаків (цифр), які означають відсотковий склад кольорів у такій послідовності: блакитний, пурпуровий, жовтий, чорний.

Наприклад: позначення кольору елемента енергетичної етикетки "07X0" вказує на те, що він складається з 0 відсотків блакитного кольору, 70 - пурпурового, 100 - жовтого і 0 відсотків чорного кольору.

Кольори стрілок, якими позначаються класи енергетичної ефективності холодильних приладів:

A - X0X0:

100 відсотків - блакитний, 0 - пурпуровий, 100 - жовтий, 0 відсотків - чорний;

B - 70X0:

70 відсотків - блакитний, 0 - пурпуровий, 100 - жовтий, 0 відсотків - чорний;

C - 30X0:

30 відсотків - блакитний, 0 - пурпуровий, 100 - жовтий, 0 відсотків - чорний;

D - 00X0:

0 відсотків - блакитний, 0 - пурпуровий, 100 - жовтий, 0 відсотків - чорний;

E - 03X0:

0 відсотків - блакитний, 30 - пурпуровий, 100 - жовтий, 0 відсотків - чорний;

F - 07X0:

0 відсотків - блакитний, 70 - пурпуровий, 100 - жовтий, 0 відсотків - чорний;

G - 0XX0:

0 відсотків - блакитний, 100 - пурпуровий, 100 - жовтий, 0 відсотків - чорний.

Колір тексту - чорний. Фон - білий.

Колір літери, що означає клас енергетичної ефективності, - білий.

5. ВИМОГИ ДО ЛИСТІВКИ

У листівці зазначається така інформація:

найменування або товарний знак виробника холодильного приладу;

модель холодильного приладу;

категорія холодильного приладу;

клас енергетичної ефективності;

річний обсяг енергоспоживання;

корисна місткість відділення для зберігання свіжих продуктів, крім холодильних приладів восьмої та дев'ятої категорії;

корисна місткість відділення для зберігання заморожених продуктів, крім холодильних приладів першої та другої категорії, для холодильного приладу третьої категорії - корисна місткість морозильника, для другої та десятої категорії - корисна місткість кожного відділення;

символи, нанесені на найхолоднішому відділенні, зокрема на відділенні, що не обмерзає (no frost);

відомості щодо захисту холодильного приладу від перепаду напруги;

швидкість заморожування;

скоригований рівень звукової потужності;

модель вбудованого холодильного приладу.

У разі коли холодильний прилад має додаткові відділення, крім відділень для зберігання свіжих та заморожених продуктів, інформація про такі відділення зазначається окремо.

Якщо температура низькотемпературного відділення холодильного приладу не відповідає символам, нанесеним на даному відділенні, а температура відділення для зберігання свіжих продуктів - стандартній температурі (+5° C), слід зазначити таку температуру.

6. ВИЗНАЧЕННЯ КЛАСУ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ХОЛОДИЛЬНОГО ПРИЛАДУ

6.1. Клас енергетичної ефективності холодильного приладу визначається за індексом енергетичної ефективності шляхом співвідношення фактичного річного обсягу споживання електроенергії холодильним приладом і річного обсягу споживання електроенергії холодильним приладом даної категорії.

Індекс енергетичної ефективності визначається за такою формулою:

I =

Wфакт
______
Wрічн

х 100,

де I - індекс енергетичної ефективності, відсотків;

Wфакт - фактичний річний обсяг споживання електроенергії холодильним приладом, кВт·г./рік;

Wрічн - річний обсяг споживання електроенергії холодильним приладом даної категорії, кВт·г./рік.

6.2. У разі коли індекс енергетичної ефективності становить не більш як 42 відсотки, холодильні прилади відносяться до таких класів енергетичної ефективності:

Клас енергетичної ефективності

Індекс енергетичної ефективності

А++

I < 30

А+

30 Ј I < 42

Річний обсяг споживання електроенергії холодильним приладом, що відноситься до зазначених класів, визначається за такою формулою:

 

,

де Tві - температура, встановлена для кожного відділення холодильного приладу, °C;

Vві - місткість кожного відділення холодильного приладу, куб. дециметрів;

n - кількість відділень холодильного приладу;

M, N - коефіцієнти, що визначаються залежно від категорії холодильного приладу:

Категорія холодильного приладу

Температура найхолоднішого відділення

M

N

Перша

> -6° C

0,233

245

Друга

> -6° C

0,233

245

Третя

> -6° C

0,233

245

Четверта

Ј -6° C

0,643

191

П'ята

Ј -12° C

0,45

245

Шоста

Ј -18° C***/*(***)

0,777

303

Сьома

Ј -18° C***/*(***)

0,777

303

Восьма

Ј -18° C*(***)

0,539

315

Дев'ята

Ј -18° C*(***)

0,472

286

Коефіцієнти M і N для холодильних приладів десятої категорії визначаються залежно від температури найхолоднішого відділення холодильного приладу, позначеного відповідними зірочками;

FF, CC, BI, CH - поправкові коефіцієнти, що визначаються залежно від типу холодильного приладу або його відділення:

Поправковий коефіцієнт

Значення

Тип холодильного приладу або його відділення

FF

1,2

відділення для зберігання заморожених продуктів, які вентилюються

 

1

інші відділення холодильного приладу

CC

1,2

холодильні прилади тропічного кліматичного класу

 

1,1

холодильні прилади субтропічного кліматичного класу

 

1

холодильні прилади інших кліматичних класів

BI

1,2

вбудовані холодильні прилади1 завширшки до 58 сантиметрів

 

 

інші холодильні прилади

CH

50 кВт·г./рік

холодильні прилади з відділенням для швидкого заморожування місткістю більш як 15 куб. дециметрів

 

0

інші холодильні прилади


1 Холодильні прилади є вбудованими у разі, коли вони призначені виключно для встановлення в спеціальне заглиблення, потребують кінцевого оздоблення та проходять відповідні випробування.

6.3. У разі коли індекс енергетичної ефективності становить більш як 42 відсотки, холодильні прилади відносяться до таких класів енергетичної ефективності:

Клас енергетичної ефективності

Індекс енергетичної ефективності

A

I < 55

B

55 Ј I < 75

C

75 Ј I < 90

D

90 Ј I < 100

E

100 Ј I < 110

F

110 Ј I < 125

G

125 Ј I

Річний обсяг споживання електроенергії холодильним приладом визначається за такою формулою:

Wрічн = M х Vскор + N,

де Vскор - скоригована місткість холодильного приладу, що визначається за такою формулою:

Vскор = V1 + Q х V2,

де V1 - місткість відділення для зберігання свіжих продуктів, куб. дециметрів;

V2 - місткість відділення для зберігання заморожених продуктів, куб. дециметрів;

Q - коефіцієнт, що визначається залежно від категорії холодильного приладу:

Категорія холодильного приладу

Q

M

N

Перша

 

0,233

245

Друга

0,75

0,233

245

Третя

1,25

0,233

245

Четверта

1,55

0,643

191

П'ята

1,85

0,45

245

Шоста

2,15

0,657

235

Сьома

2,15

0,777

303

Восьма

2,15

0,472

286

Дев'ята

2,15

0,446

181

У разі наявності у холодильному приладі восьмої і дев'ятої категорії відділень, що не обмерзають (no frost), коефіцієнт Q збільшується у 1,2 раза та становить 2,58.

Для холодильників з більш як двома дверцятами або інших холодильних приладів скоригована місткість холодильного приладу сьомої і десятої категорії визначається за такою формулою:

 

де Tві - температура, встановлена для кожного відділення холодильного приладу, °C;

Vві - місткість кожного відділення холодильного приладу, куб. дециметрів;

Kві - коефіцієнт, що становить 1,2 для відділень, що не обмерзають (no frost), і 1 для інших відділень холодильного приладу;

n - кількість відділень холодильного приладу.

Для холодильних приладів десятої категорії коефіцієнти M і N визначаються залежно від температури найхолоднішого відділення холодильного приладу, позначеного відповідними зірочками:

Температура найхолоднішого відділення

M

N

> -6° C

0,233

245

Ј -6° C*

0,643

191

Ј -12° C**

0,45

245

Ј -18° C***

0,657

235

Ј -18° C*(***)

0,777

303

7. ВЗАЄМОЗВ'ЯЗОК З ІНШИМИ НОРМАТИВНИМИ ДОКУМЕНТАМИ

Даний Технічний регламент (Постанова N 107) взаємопов'язано з Технічним регламентом максимально дозволеного споживання електроенергії холодильними приладами, оскільки він передбачає процедуру проведення випробувань холодильних приладів, які проводяться згідно з ДСТУ EN 153 "Методи вимірювання енергоспоживання та відповідних характеристик побутових холодильників, морозильних камер, морозильників та їх поєднань, що працюють від електромережі".

Крім того, основні вимоги щодо енергетичного маркування холодильних приладів визначені у Технічному регламенті енергетичного маркування електрообладнання побутового призначення, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 6 січня 2010 р. N 5.

 

Додаток
до Методичних рекомендацій

Дизайн енергетичної етикетки для холодильних приладів

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Держенергоефективності
15.06.2011 N 51

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯ ТЕХНІЧНОГО РЕГЛАМЕНТУ ЕНЕРГЕТИЧНОГО МАРКУВАННЯ ПОБУТОВИХ ПРАЛЬНИХ МАШИН (Постанова N 108)

1. ВСТУП

Методичні рекомендації із застосування Технічного регламенту енергетичного маркування побутових пральних машин (Постанова N 108) (далі - Рекомендації) розроблені з метою створення належних умов для його застосування.

Технічний регламент енергетичного маркування побутових пральних машин, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 16.02.2011 N 108 (Постанова N 108) (далі - Технічний регламент), розроблено на основі Директиви Комісії 95/12/ЄС від 23 травня 1995 року про імплементацію Директиви Ради 92/75/ЄЕС щодо енергетичного маркування побутових пральних машин з урахуванням чинного законодавства України, зокрема:

- Закону України "Про енергозбереження";

- Закону України "Про стандарти, технічні регламенти та процедури оцінки відповідності".

Ці Рекомендації не є юридично обов'язковим тлумаченням Технічного регламенту (Постанова N 108) (юридично обов'язковим є тільки текст Технічного регламенту), а призначені для полегшення застосування Технічного регламенту та забезпечення узгодженого його застосування усіма заінтересованими сторонами.

Рекомендації не є вичерпними, а зосереджені на таких питаннях, як:

- сфера поширення Технічного регламенту (Постанова N 108);

- вимоги до енергетичної етикетки та листівки до пральних машин, а також їх використання;

- вимоги до технічної документації пральних машин;

- визначення класу енергетичної ефективності пральних машин.

Постановою Кабінету Міністрів України від 16.02.2011 N 108 (Постанова N 108) встановлено добровільне застосування Технічного регламенту з 2012 року та обов'язкове його застосування з 2014 року.

По закінченні 2013 року пральних машин (для розмитнення та уведення в обіг) мають супроводжуватись нанесеною на кожну одиницю продукції енергетичною етикеткою. Тому виробникам та продавцям пральних машин рекомендується здійснити необхідні підготовчі заходи щодо запровадження енергетичного маркування пральних машин у 2011 - 2012 роках та добровільно розпочати застосувати Технічний регламент (Постанова N 108).

Ці Рекомендації розроблені НАЕР (м. Київ, пров. Музейний, 12), яке визначено вищезазначеною постановою Кабінету Міністрів України відповідальним за застосування Технічного регламенту (Постанова N 108).

Функції нагляду за додержанням вимог Технічного регламенту (Постанова N 108) віднесено до сфери відповідальності Державної служби технічного регулювання, як одного з органів ринкового нагляду.

З питань впровадження цьогоТехнічного регламенту (Постанова N 108) та Рекомендацій можна звертатися до НАЕР за телефонами (044) 456-18-14, 456-47-82.

Згідно з наказом НАЕР від 07.04.2011 N 29 (Наказ N 29) на НАЕР покладено функції консультативно-методичного центру з питань застосування цього Технічного регламенту (Постанова N 108). Тому, у разі виникнення питань, за роз'ясненнями можна звертатися за телефонами (044) 456-18-14, 456-47-82, електронна адреса near.standart@.gmail.com або за адресою: 04112, м. Київ-112, вул. І. Гонти, 1, кім. 314.

2. СФЕРА ПОШИРЕННЯ

Технічний регламент (Постанова N 108) поширюється на нові пральні машини вітчизняного та іноземного виробництва, що живляться від мережі електричного струму, крім:

пральних машин без центрифуги;

пральних машин з окремими відділеннями для прання та сушіння (пральні машини з двома відділеннями);

комбінованих прально-сушильних машин.

Дія цього Технічного регламенту (Постанова N 108) не поширюється на пральні машини, що можуть використовувати інші джерела енергії, зокрема акумуляторні батареї;

Технічний регламент (Постанова N 108) поширюється на електрообладнання, яке класифікується за кодами УКТ ЗЕД та ДКПП, а саме:

Обладнання

Коди ДКПП

Коди УКТ ЗЕД

Пральні машини

29.71.13.300
29.71.13.500

8450 11, 8450 12, 8450 19

3. ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ЩОДО ЕНЕРГЕТИЧНОГО МАРКУВАННЯ

Пункт 2 Технічного регламенту (Постанова N 108) встановлює, що дотримання вимог цього Технічного регламенту є обов'язковим для усіх виробників пральних машин.

Технічним регламентом (Постанова N 108) визначено, що пральні машини, на які поширюється його дія, повинні мати енергетичну етикетку та листівку, інформація на яких зазначається українською мовою.

Енергетична етикетка прикріплюється на зовнішньому боці або зверху на пральній машині. Ніщо не повинно закривати або зменшувати її видимість.

Інформація на енергетичних етикетках та листівках до пральних машин іноземного виробництва, що пропонуються для продажу на внутрішньому ринку, може зазначатися українською мовою та мовою держави - виробника пральної машини.

У разі коли пральна машина пропонується для продажу, у прокат або прокат з подальшим викупом за письмовою пропозицією, каталогом, поштовим замовленням, через Інтернет чи в інший спосіб і споживач не має змоги побачити пральну машину, він гарантовано забезпечується інформацією про:

клас енергетичної ефективності;

обсяг енергоспоживання;

клас ефективності прання;

клас ефективності віджимання;

максимальну швидкість обертів центрифуги;

масу завантаженої білизни;

обсяг споживання води;

обсяг річного споживання електроенергії та води під час використання пральної машини сім'єю з чотирьох осіб, що визначається як середній обсяг споживання за 200 циклів прання бавовняної тканини при 60 град. C відповідно до національних стандартів;

скоригований рівень звукової потужності.

Інформація, яка зазначається на енергетичній етикетці та листівці відповідно до цього Технічного регламенту (Постанова N 108), отримується в результаті вимірювань, виконаних згідно з національними стандартами енергетичного маркування та методів вимірювання характеристик побутових пральних машин.

Технічна документація повинна бути достатньою для оцінювання точності інформації, зазначеної на енергетичній етикетці, та давати можливість оцінити її відповідність вимогам цього Технічного регламенту (Постанова N 108). Технічна документація складається українською мовою.

Технічна документація повинна включати:

інформацію про повне найменування та адресу виробника пральної машини;

загальний опис моделі пральної машини, достатній для її однозначної ідентифікації;

інформацію (у тому числі рисунки) про основні конструктивні особливості моделі пральної машини, зокрема ті, що істотно впливають на рівень енергоспоживання;

підтвердження відповідності стандартам (протоколи випробувань пральної машини);

інструкцію з експлуатації пральної машини.

Пунктом 13 Технічного регламенту (Постанова N 108) передбачено, що контроль за дотриманням відповідності енергетичного маркування побутових пральних машин вимогам цього Технічного регламенту здійснюється в установленому законом порядку.

4. ВИМОГИ ДО ЕНЕРГЕТИЧНОЇ ЕТИКЕТКИ

Енергетична етикетка оформляється за зразком, зазначеним у додатку 1.

На енергетичній етикетці зазначається інформація про:

найменування або товарний знак виробника пральної машини;

модель пральної машини;

клас енергетичної ефективності. Літера, що означає клас енергетичної ефективності, розміщується на тому самому рівні, що і відповідна стрілка;

обсяг енергоспоживання під час прання бавовняної тканини при 60 град. C відповідно до національних стандартів енергетичного маркування та методів вимірювання робочих характеристик пральних побутових машин (далі - національні стандарти);

клас ефективності прання;

клас ефективності віджимання;

максимальну швидкість обертання центрифуги під час прання бавовняної тканини при 60 град. C відповідно до національних стандартів;

масу завантаженої білизни під час прання бавовняної тканини при 60 град. C відповідно до національних стандартів;

обсяг споживання води під час прання бавовняної тканини при 60 град. C відповідно до національних стандартів;

скоригований рівень звукової потужності під час прання та віджимання бавовняної тканини при 60 град. C.

Для друкування кольорової енергетичної етикетки слід використовувати блакитний, пурпуровий, жовтий і чорний кольори.

Колір будь-якого елемента енергетичної етикетки складається сполученням зазначених кольорів у відсотковому складі кожного з них.

Для позначення кольору елемента використовується комбінація з чотирьох знаків (цифр), які означають відсотковий склад кольорів у такій послідовності: блакитний, пурпуровий, жовтий, чорний.

Наприклад: позначення кольору елемента енергетичної етикетки "07X0" вказує на те, що він складається з 0 відсотків блакитного кольору, 70 - пурпурового, 100 - жовтого і 0 відсотків чорного кольору.

Кольори стрілок, якими позначаються класи енергетичної ефективності пральних машин:

Колір тексту - чорний. Фон - білий.

A - X0X0:

100 відсотків - блакитний, 0 - пурпуровий, 100 - жовтий, 0 відсотків - чорний;

B - 70X0:

70 відсотків - блакитний, 0 - пурпуровий, 100 - жовтий, 0 відсотків - чорний;

C - 30X0:

30 відсотків - блакитний, 0 - пурпуровий, 100 - жовтий, 0 відсотків - чорний;

D - 00X0:

0 відсотків - блакитний, 0 - пурпуровий, 100 - жовтий, 0 відсотків - чорний;

E - 03X0:

0 відсотків - блакитний, 30 - пурпуровий, 100 - жовтий, 0 відсотків - чорний;

F - 07X0:

0 відсотків - блакитний, 70 - пурпуровий, 100 - жовтий, 0 відсотків - чорний;

G - 0XX0:

0 відсотків - блакитний, 100 - пурпуровий, 100 - жовтий, 0 відсотків - чорний.

Колір літери, що означає клас енергетичної ефективності, - білий.

5. ВИМОГИ ДО ЛИСТІВКИ

У листівці зазначається така інформація:

товарний знак виробника пральної машини;

модель пральної машини;

клас енергетичної ефективності;

обсяг енергоспоживання під час прання бавовняної тканини при 60 град. C відповідно до національних стандартів. Фактичне споживання енергії залежить від режиму використання пральної машини;

клас ефективності прання;

клас ефективності віджимання. У разі обрання пральної машини з барабанною сушаркою використання центрифуги класу A замість центрифуги класу G вдвічі зменшить енерговитрати на барабанне віджимання. Під час барабанного віджимання білизни споживається більше енергії, ніж під час її прання;

ефективність видалення води під час прання бавовняної тканини при 60 град. C відповідно до національних стандартів;

максимальна швидкість обертання центрифуги під час прання бавовняної тканини при 60 град. C відповідно до національних стандартів;

маса завантаженої білизни під час прання бавовняної тканини при 60 град. C відповідно до національних стандартів;

обсяг споживання води під час прання бавовняної тканини при 60 град. C відповідно до національних стандартів;

час прання бавовняної тканини при 60 град. C відповідно до національних стандартів;

обсяг середнього річного споживання енергії та води за 200 циклів прання бавовняної тканини при 60 град. C;

скоригований рівень звукової потужності під час прання та віджимання бавовняної тканини при 60 град. C.

Виробник пральної машини може подавати інформацію про інші цикли прання.

6. ВИЗНАЧЕННЯ КЛАСУ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ХОЛОДИЛЬНОГО ПРИЛАДУ

Клас енергетичної ефективності пральної машини визначається з урахуванням обсягу питомого споживання електроенергії (Wпит, кВт·г./кг) під час прання бавовняної тканини при 60 град. C відповідно до національних стандартів:

Клас енергетичної ефективності

Обсяг питомого споживання електроенергії

A

Wпит Ј 0,19

B

0,19 < Wпит Ј 0,23

C

0,23 < Wпит Ј 0,27

D

0,27 < Wпит Ј 0,31

E

0,31 < Wпит Ј 0,35

F

0,35 < Wпит Ј 0,39

G

0,39 < Wпит

Клас ефективності прання визначається з урахуванням індексу ефективності прання бавовняної тканини при 60 град. C (Iпр):

Клас ефективності прання

Індекс ефективності прання

A

Iпр > 1,03

B

1,03 і Iпр > 1

C

1 і  Iпр > 0,97

D

0,97 і Iпр > 0,94

E

0,94 і Iпр > 0,91

F

0,91 і Iпр > 0,88

G

0,88 і Iпр

Клас ефективності віджимання визначається з урахуванням рівня ефективності віджимання (B, відсотків) під час прання бавовняної тканини при 60 град. C:

Клас ефективності віджимання

Рівень ефективності віджимання

A

B < 45

B

45 Ј B < 54

C

54 Ј B < 63

D

63 Ј B < 72

E

72 Ј B < 81

F

81 Ј B < 90

G

90 Ј B

7. ВЗАЄМОЗВ'ЯЗОК З ІНШИМИ НОРМАТИВНИМИ ДОКУМЕНТАМИ

Даний Технічний регламент (Постанова N 108) взаємопов'язано з відповідними національними стандартами з визначення функціональних характеристик побутових пральних машин.

Основні вимоги щодо енергетичного маркування побутових пральних машин визначені у Технічному регламенті енергетичного маркування електрообладнання побутового призначення, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 6 січня 2010 р. N 5.

 

Додаток
до Методичних рекомендацій

Дизайн енергетичної етикетки для пральних машин

  

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали