Додаткова копія: Про затвердження Методичних рекомендацій щодо формування та ведення електронного каталогу-класифікатора технічних та інших засобів реабілітації

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 29 грудня 2018 року N 1987

Про затвердження Методичних рекомендацій щодо формування та ведення електронного каталогу-класифікатора технічних та інших засобів реабілітації

З метою виконання пункту 6 Порядку забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю та інших окремих категорій населення і виплати грошової компенсації вартості за самостійно придбані технічні засоби реабілітації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 05 квітня 2012 року N 321 (Постанова N 321) (зі змінами), наказую:

1. Затвердити Методичні рекомендації щодо формування та ведення електронного каталогу-класифікатора технічних та інших засобів реабілітації серійного виробництва, а також комплектувальних виробів для виготовлення технічних засобів реабілітації індивідуального виробництва для осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю та інших осіб (далі - Методичні рекомендації), що додаються.

2. Директорату захисту прав осіб з інвалідністю (А. Онупрієнко) забезпечити оприлюднення цього наказу шляхом розміщення на офіційному веб-сайті Мінсоцполітики.

3. Департаменту реалізації державних соціальних програм (М. Вишневська) забезпечити:

1) направлення Методичних рекомендацій підприємствам, які відповідають кваліфікаційним вимогам, установленим Мінсоцполітики, та Українському науково-дослідному інституту протезування, протезобудування та відновлення працездатності (далі - УкрНДІпротезування);

2) передання УкрНДІпротезування:

копій наказів Мінсоцполітики про включення/виключення підприємства до/з Переліку підприємств, що відповідають кваліфікаційним вимогам на виготовлення, постачання, ремонт і технічне обслуговування технічних та інших засобів реабілітації, та копій протоколів засідань Експертної комісії Мінсоцполітики щодо встановлення відповідності кваліфікаційним вимогам підприємств усіх форм власності - кандидатів на виготовлення, постачання, ремонт і технічне обслуговування технічних та інших засобів реабілітації, для застосування при формуванні електронного каталогу-класифікатора технічних та інших засобів реабілітації серійного виробництва, а також комплектувальних виробів для виготовлення технічних засобів реабілітації індивідуального виробництва для осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю та інших осіб (далі - електронний каталог-класифікатор).

4. УкрНДІпротезування (А. Салєєва) забезпечити формування електронного каталогу-класифікатора.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Л. Попову.

 

Міністр

А. Рева

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства соціальної політики України
29 грудня 2018 року N 1987

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
щодо формування та ведення електронного каталогу-класифікатора технічних та інших засобів реабілітації серійного виробництва, а також комплектувальних виробів для виготовлення технічних засобів реабілітації індивідуального виробництва для осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю та інших осіб

1. Загальні положення

1.1. Ці Методичні рекомендації розроблено з урахуванням пункту 6 Порядку забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю та інших окремих категорій населення і виплати грошової компенсації вартості за самостійно придбані технічні засоби реабілітації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 05 квітня 2012 року N 321 (Постанова N 321) (із змінами) (далі - Порядок), відповідно до якого технічні характеристики технічних та інших засобів реабілітації (далі - ТЗР), призначених для забезпечення осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю та інших осіб підприємствами, які відповідають кваліфікаційним вимогам, установленим Мінсоцполітики (далі - кваліфікаційні вимоги), за рахунок коштів державного бюджету, містяться в електронному каталозі-класифікаторі технічних та інших засобів реабілітації серійного виробництва, а також комплектувальних виробів для виготовлення технічних засобів реабілітації індивідуального виробництва для осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю та інших осіб (далі - Електронний каталог), який формується Українським науково-дослідним інститутом протезування, протезобудування та відновлення працездатності (далі - УкрНДІпротезування) відповідно до класифікаційних угруповань за функціональними та конструктивними ознаками зазначених засобів.

1.2. Ці Методичні рекомендації розроблено з метою забезпечення єдиного методологічного підходу до формування та ведення Електронного каталогу.

1.3. Ці Методичні рекомендації пропонується застосовувати УкрНДІпротезування, підприємствам, що відповідають кваліфікаційним вимогам, а також Експертній комісії Мінсоцполітики України щодо встановлення відповідності кваліфікаційним вимогам підприємств усіх форм власності - кандидатів на виготовлення, постачання, ремонт і технічне обслуговування технічних та інших засобів реабілітації (далі - Експертна комісія).

1.4. Фінансування технічної підтримки, оновлення програмного забезпечення, формування та ведення Електронного каталогу може проводитись у межах видатків, передбачених УкрНДІпротезування на науково-технічні розробки, та не потребує витрат суб'єктів господарювання, що звернулись із заявками про включення до Електронного каталогу ТЗР серійного виробництва та/або комплектувальних виробів.

1.5. Електронний каталог є систематизованим переліком ТЗР серійного виробництва, комплектувальних виробів для виготовлення ТЗР індивідуального виробництва (далі - комплектувальні вироби), призначених для компенсації втрачених функцій осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю та інших осіб, якими такі особи забезпечуються за рахунок коштів державного бюджету і які виготовляються, постачаються та ремонтуються підприємствами, що відповідають кваліфікаційним вимогам.

Електронний каталог дає змогу користувачу отримувати інформацію щодо представлених моделей ТЗР серійного виробництва і комплектувальних виробів, їх класифікаційних угруповань за функціональними та конструктивними ознаками, технічних характеристик, зображення виробу, даних виробника/постачальника.

Згідно з пунктом 20 Порядку (Постанова N 321) орган соціального захисту населення ознайомлює особу з інвалідністю, дитину з інвалідністю, іншу особу або їхніх законних представників з Електронним каталогом.

Метою ведення Електронного каталогу є надання доступу особі з інвалідністю, дитині з інвалідністю, іншій особі, їхнім законним представникам до повної та актуальної інформації щодо переліку виробів, якими можуть забезпечуватись зазначені особи за кошти державного бюджету, для вільного вибору необхідного ТЗР відповідно до індивідуальної програми реабілітації.

В Електронному каталозі пропонується представляти продукцію підприємств усіх форм власності, які виготовляють, постачають, ремонтують та проводять технічне обслуговування ТЗР і відповідають кваліфікаційним вимогам, безпосереднім споживачам у відкритому доступі, чим забезпечуватиметься можливість особам з інвалідністю самостійно вибирати необхідні засоби реабілітації відповідно до індивідуальних потреб та функціональних властивостей виробу, що позитивно впливатиме на задоволення інтересів усіх сторін.

1.6. Найменування та опис ТЗР серійного виробництва і комплектувальних виробів рекомендується наводити в Електронному каталозі відповідно до класифікаційних угруповань та кодів згідно з міжнародним стандартом ISO 9999 та відповідно до Переліку технічних та інших засобів реабілітації, якими забезпечуються особи з інвалідністю, діти з інвалідністю та інші особи, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 05 квітня 2012 року N 321 (Постанова N 321) (зі змінами).

1.7. У цих Методичних рекомендаціях терміни вживаються у значеннях, наведених у Законі України "Про реабілітацію осіб з інвалідністю в Україні", Порядку забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю та інших осіб і виплати грошової компенсації вартості за самостійно придбані технічні засоби реабілітації, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 05 квітня 2012 року N 321 (Постанова N 321) (зі змінами).

2. Рекомендований алгоритм дій при формуванні та веденні Електронного каталогу

2.1. Електронний каталог відповідно до пункту 6 Порядку (Постанова N 321) формується УкрНДІпротезування шляхом внесення інформації про ТЗР серійного виробництва за умови встановлення відповідності підприємства кваліфікаційним вимогам, а також інформації про комплектувальні вироби відповідно до класифікаційних угруповань за функціональними та конструктивними ознаками таких виробів за зразком 1.

УкрНДІпротезування рекомендується щомісяця актуалізувати інформацію, що міститься в Електронному каталозі.

2.2. УкрНДІпротезування вноситься інформація до Електронного каталогу на підставі заявки від підприємств, які відповідають кваліфікаційним вимогам, про включення ТЗР серійного виробництва до Електронного каталогу (за зразком 2) та/або заявки від підприємств про включення комплектувальних виробів до Електронного каталогу за зразком 3.

У заявці про включення ТЗР серійного виробництва до Електронного каталогу рекомендується зазначати повний перелік продукції підприємства відповідно до протоколів засідань Експертної комісії.

До відповідних заявок для підтвердження зазначених у них даних додаються:

копії нормативної або технічної документації (національні стандарти / стандарти організацій України / технічні умови; декларації про відповідність / сертифікати відповідності тощо);

зразок ТЗР серійного виробництва та/або комплектувального виробу, який повертається підприємству після внесення виробу до Електронного каталогу;

заповнений виробником опис ТЗР серійного виробництва та/або комплектувального виробу із визначенням технічних характеристик відповідно до класифікаційних угруповань за функціональними та конструктивними ознаками.

Якщо такі копії, зразок та опис подавались до УкрНДІпротезування на стадії встановлення відповідності підприємства кваліфікаційним вимогам, це може бути використано для підтвердження зазначених у заявках даних та не потребує додаткового подання цих документів.

Усі документи, підписані керівником підприємства, рекомендується приймати в паперовому та електронному вигляді. Якщо зазначені документи містять інформацію іноземною мовою рекомендується надавати офіційний переклад цих документів.

З метою забезпечення єдиного формату і якості зображень ТЗР серійного виробництва та/або комплектувальних виробів і подання інформації до Електронного каталогу на рівних умовах УкрНДІпротезування рекомендується робити фотографію наданого зразка ТЗР серійного виробництва та/або комплектувального виробу з дотриманням необхідної для чіткого та якісного зображення роздільної здатності фото.

2.3. Мінсоцполітики рекомендується надавати УкрНДІпротезування копії наказів про включення підприємств до Переліку підприємств, що відповідають кваліфікаційним вимогам на виготовлення, постачання, ремонт і технічне обслуговування технічних та інших засобів реабілітації, а також про виключення підприємств із зазначеного переліку, копії протоколів засідань Експертної комісії, за результатами яких прийнято відповідні рішення, протягом п'яти робочих днів з дати видання відповідного наказу.

Експертній комісії рекомендується інформувати підприємство щодо включення продукції, за якою такому підприємству встановлено відповідність кваліфікаційним вимогам, до Електронного каталогу з метою представлення продукції у широкому доступі на офіційному веб-сайті Мінсоцполітики на рівних з іншими учасниками ринку умовах з дотриманням принципів ринкової конкуренції.

2.4. За результатами розгляду та на підставі поданих заявок і документів до них УкрНДІпротезування рекомендується протягом десяти робочих днів сформувати відповідні проекти сторінок Електронного каталогу та внести дані про ТЗР серійного виробництва або комплектувальні вироби відповідно до класифікаційних угруповань за функціональними та конструктивними ознаками до Електронного каталогу, розміщеного на офіційному веб-сайті Мінсоцполітики, про що рекомендується поінформувати Мінсоцполітики.

Якщо подані документи містять інформацію, яка не відповідає наданому зразку ТЗР серійного виробництва або комплектувального виробу, УкрНДІпротезування протягом трьох робочих днів рекомендується поінформувати підприємство про виявлену невідповідність, необхідність усунення недоліків і подання інформації повторно.

При виявлені невідповідності ТЗР серійного виробництва УкрНДІпротезування рекомендується поінформувати Експертну комісію.

2.5. Відомості, що містяться в Електронному каталозі, можуть бути вилучені у разі:

повідомлення суб'єктом господарювання про зняття з виробництва та/або припинення постачання ТЗР або комплектувальних виробів;

видання наказу Мінсоцполітики про виключення підприємства з Переліку підприємств, що відповідають кваліфікаційним вимогам на виготовлення, постачання, ремонт і технічне обслуговування технічних та інших засобів реабілітації на основі протоколу засідання Експертної комісії;

закінчення встановленого строку відповідності кваліфікаційним вимогам відповідно до наказу Мінсоцполітки про включення підприємства до Переліку підприємств, що відповідають кваліфікаційним вимогам на виготовлення, постачання, ремонт і технічне обслуговування технічних та інших засобів реабілітації на основі протоколу засідання Експертної комісії.

2.6. Електронний каталог рекомендується розмістити на офіційному веб-сайті Мінсоцполітики з можливістю доступу до нього через посилання на офіційних веб-сайтах структурних підрозділів з питань соціального захисту населення районних, районних у мм. Києві та Севастополі державних адміністрацій, виконавчих органів міських, районних у містах рад.

2.7. Інформацію в Електронному каталозі рекомендується викладати державною мовою, відкрито, загальнодоступно, у форматі, придатному для роздрукування.

 

Генеральний директор
Директорату захисту прав
осіб з інвалідністю

А. Онупрієнко
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали