ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 15 травня 2012 року N 420

Про затвердження Методичних рекомендацій щодо комплексного відпрацювання сум ПДВ, які формують податковий кредит за податковими накладними, не зареєстрованими в ЄРПН

З метою забезпечення належної організації роботи органів державної податкової служби щодо упередження порушень податкового законодавства у частині безпідставного формування податкового кредиту за рахунок податкових накладних (Наказ N 1379), що підлягають реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних (далі - ЄРПН), наказую:

1. Затвердити Методичні рекомендації щодо комплексного відпрацювання платників ПДВ, які формують податковий кредит за податковими накладними (Наказ N 1379), не зареєстрованими у Єдиному реєстрі податкових накладних (далі - Методичні рекомендації), додаються.

2. Головам державних податкових служб в АР Крим, областях, містах Києві та Севастополі, голові Окружної державної податкової служби Центрального офісу з обслуговування великих платників податків ДПС забезпечити:

2.1. дотримання вимог Методичних рекомендацій;

2.2. посилення персональної відповідальності керівного складу підпорядкованих органів ДПС за належну організацію роботи щодо упередження фактів безпідставного формування податкового кредиту;

2.3. проведення роботи із платниками податків щодо дотримання вимог Податкового кодексу України у частині обов'язкової реєстрації податкових накладних (Наказ N 1379) в ЄРПН.

3. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Голови.

 

Голова

О. В. Клименко


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ ДПС України
15.05.2012 N 420


Методичні рекомендації
щодо комплексного відпрацювання платників ПДВ, які формують податковий кредит за податковими накладними (Наказ N 1379), не зареєстрованими у Єдиному реєстрі податкових накладних

Загальні положення

Методичні рекомендації щодо комплексного відпрацювання платників ПДВ, які формують податковий кредит за податковими накладними (Наказ N 1379), не зареєстрованими у Єдиному реєстрі податкових накладних (далі - Методичні рекомендації), визначають порядок дій підрозділів ОДПС при відпрацюванні суб'єктів господарювання, які включили до складу податкового кредиту податкові накладні, що підлягають реєстрації у Єдиному реєстрі податкових накладних (далі - ЄРПН), але не є зареєстрованими.

Під час застосування Методичних рекомендацій слід керуватися такими актами:

Податковий кодекс України, зі змінами та доповненнями (далі - Кодекс);

Закон України від 16 липня 1999 року N 996-XIV "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", зі змінами;

постанова Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2010 року N 1246 "Про затвердження Порядку ведення Єдиного реєстру податкових накладних" (далі - Порядок N 1246);

наказ ДПА України від 24.12.2010 N 1002 "Про затвердження форми Реєстру отриманих та виданих податкових накладних та Порядку його ведення" (далі - Порядок N 1002);

наказ ДПС України від 23.04.2012 N 329/ДСК "Про впровадження комплексної системи запобігання та протидії процесам тінізації економіки" (далі - наказ N 329/ДСК);

наказ ДПА України від 25.01.2010 N 34 "Про організацію комплексного відпрацювання сум податкового кредиту з ПДВ";

наказ ДПС України від 25.11.2011 N 1492 "Про затвердження форм та Порядку заповнення і подання податкової звітності з ПДВ" (Порядок N 1492), зі змінами і доповненнями, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 20.12.2011 за N 1490/20228;

наказ ДПС України від 09.12.2011 N 1588 "Про затвердження Порядку обліку платників податків і зборів" (Порядок N 1588), зареєстрований у Міністерстві юстиції України 29.12.2011 за N 1562/20300;

наказ ДПА України від 28.02.2007 N 110 "Про затвердження Порядку взаємодії між структурними підрозділами органів державної податкової служби з питань реєстрації та обліку платників податків", із змінами;

наказ ДПА України від 18.04.2008 N 266 "Про організацію взаємодії органів державної податкової служби при проведенні перевірок податкових декларацій з ПДВ з урахуванням інформації розшифровок податкових зобов'язань та податкового кредиту з податку на додану вартість у розрізі контрагентів", із змінами (далі - наказ N 266);

наказ ДПА України від 27.05.2008 N 355 "Про затвердження Методичних рекомендацій щодо порядку взаємодії між підрозділами органів державної податкової служби України при організації та проведенні перевірок платників податків", із змінами;

наказ ДПА України від 23.08.2011 N 495 "Про затвердження Методичних рекомендацій щодо складання плану-графіка проведення документальних планових перевірок суб'єктів господарювання", із змінами;

Методичні рекомендації щодо документальної перевірки платників, які включили до складу податкового кредиту податкові накладні, що підлягають реєстрації у Єдиному реєстрі податкових накладних, але не зареєстровані, та порядку оформлення їх результатів (лист ДПС України від 23.09.2011 N 1332/7/22-1417/462 (Методичні рекомендації N 1332/7/22-1417/462));

іншими нормативно-правовими актами, які регулюють здійснення господарських операцій, що впливають на розмір податкових зобов'язань та податкового кредиту з ПДВ.

Методичні рекомендації застосовуються при проведенні документальних перевірок відповідними структурними підрозділами, до функцій яких належить здійснення контролю за повнотою обчислення і сплати до бюджету ПДВ, а також правомірністю заявленого бюджетного відшкодування з ПДВ.

2. Порядок відбору платників ПДВ, які включили до складу податкового кредиту податкові накладні (Наказ N 1379), що підлягають реєстрації у ЄРПН, але не є зареєстрованими

2.1. Платники податку щомісяця у терміни, передбачені для подання податкової звітності (календарний місяць), у тому числі для яких розділом V Кодексу встановлено звітний податковий період - квартал, подають органу державної податкової служби копії записів у реєстрах виданих та отриманих податкових накладних (далі - РПН) за такий період в електронному вигляді (п. 201.15 ст. 201 Кодексу).

2.2. Для здійснення заходів щодо забезпечення повного співставлення даних РПН з даними ЄРПН, на третій робочий день після граничного терміну подання податкових декларацій підрозділом, до функцій якого входить приймання та комп'ютерна обробка податкової звітності, до підрозділів оподаткування юридичних (фізичних) осіб та відповідного підрозділу СДПІ по роботі з великими платниками податків та підприємствами ГМК органу ДПС за місцем податкового обліку платника податку передаються реєстри платників ПДВ, що в установлений термін відповідно до вимог п. 201.15 ст. 201 Кодексу не надали РПН як з основної діяльності, так і спеціальних режимів.

2.3. Щомісячно (не пізніше 28 числа) засобами АІС центрального рівня АС "Співставлення даних реєстру податкових накладних та Єдиного реєстру податкових накладних (податковий кредит)" (далі - Система співставлення) підрозділами оподаткування юридичних (фізичних) осіб та відповідними підрозділами СДПІ по роботі з великими платниками податків та підприємствами ГМК органу ДПС за місцем податкового обліку платника податку формуються переліки платників ПДВ, які включили до складу податкового кредиту податкові накладні (Наказ N 1379), що не зареєстровані відповідно до вимог п. 201.10 ст. 201 та п. 11 підрозділу 2 розділу XX Кодексу в ЄРПН. Переліки за попередні звітні періоди (місяці), отримані із запізненням у звітному місяці, формуються окремо.

Інструкцію користувача АС "Співставлення даних реєстру податкових накладних та Єдиного реєстру податкових накладних (податковий кредит)" наведено в додатку 1 до Методичних рекомендацій.

2.4. При проведенні перевірки даних з Системи співставлення працівниками ОДПС додатково використовуються дані АІС центрального рівня "Ведення Єдиного реєстру податкових накладних" щодо реєстрації в ЄРПН податкових накладних платниками - продавцями.

Інструкцію користувача АІС центрального рівня "Ведення Єдиного реєстру податкових накладних" (далі - Реєстр ПН) наведено у додатку 2 до Методичних рекомендацій.

2.5. Щомісячно (з 28 числа по 4 число наступного місяця) ДПС України автоматично через Портал ДПС України платникам ПДВ, з якими укладено договір про визнання електронних документів та якими не подано за звітний місяць РПН відповідно до вимог п. 201.15 ст. 201 Кодексу, або які мають встановлені Системою співставлення розбіжності між даними РПН та ЄРПН, направляє інформаційні повідомлення в електронній формі з дотриманням вимог закону щодо електронного документообігу та електронного цифрового підпису.

Надання на вимогу платника податку, який отримав таке електронне повідомлення, документа у паперовій формі здійснюється органом ДПС за місцем податкового обліку платника податку протягом трьох робочих днів згідно з вимогами абзацу другого п. 42.4 ст. 42 Кодексу. Для цього підрозділи оподаткування юридичних (фізичних) осіб та відповідні підрозділи СДПІ по роботі з великими платниками податків та підприємствами ГМК роздруковують повідомлення, яке зберігається в архіві надісланих повідомлень відповідного програмного забезпечення. Зазначене повідомлення підписується начальником (заступником начальника) органу ДПС за місцем податкового обліку платника податку.

2.6. Платникам ПДВ, якими не подано відповідно до вимог п. 201.15 ст. 201 Кодексу за звітний місяць РПН та з якими відсутній договір про визнання електронних документів, інформаційні повідомлення направляються органом державної податкової служби за місцем податкового обліку платника податку в паперовій формі.

3. Особливості камеральних перевірок платників ПДВ, якими не виконані вимоги ст. 201 Кодексу у частині включення до складу податкового кредиту податкових накладних (Наказ N 1379), що підлягають реєстрації у ЄРПН, але не є зареєстрованими

Відповідно до пп. 75.1.1 п. 75.1 ст. 75 Кодексу камеральною вважається перевірка, яка проводиться у приміщенні органу ДПС виключно на підставі даних, зазначених у податкових деклараціях (розрахунках) платника податків.

Камеральна перевірка декларацій з ПДВ проводиться у термін, встановлений п. 200.10 ст. 200 Кодексу, - протягом 30 календарних днів, що настають за граничним терміном отримання податкової декларації.

Нереєстрація платником податку - продавцем товарів/послуг податкових накладних в ЄРПН та/або порушення порядку заповнення податкової накладної (Наказ N 1379) не дає права покупцю на включення сум ПДВ до податкового кредиту та не звільняє продавця від обов'язку включення суми ПДВ, вказаної в податковій накладній, до суми податкових зобов'язань за відповідний звітний період (абзац десятий п. 201.10 ст. 201 Кодексу).

Абзацом дванадцятим п. 201.10 ст. 201 Кодексу встановлено: відмова продавця товарів/послуг надати податкову накладну (Наказ N 1379) або порушення ним порядку її заповнення та/або порядку реєстрації в ЄРПН передбачає надання покупцем таких товарів/послуг до декларації (Наказ N 1492) за звітний податковий період заяви (Наказ N 1492) із скаргою на такого постачальника (додаток до податкової декларації з ПДВ) (далі - Заява), яка є підставою для включення сум податку до складу податкового кредиту. До Заяви додаються копії товарних чеків або інших розрахункових документів, що засвідчують факт сплати податку у зв'язку з придбанням таких товарів/послуг або копії первинних документів, складених відповідно до Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", що підтверджують факт отримання таких товарів/послуг.

У разі недотримання платником вимог абзацу одинадцятого п. 201.10 ст. 201 Кодексу (подання Заяви (Наказ N 1492) без документів або після встановленого Кодексом терміну) право покупця на включення сум ПДВ до податкового кредиту згідно з податковими накладними (Наказ N 1379), не зареєстрованими у ЄРПН, не виникає.

3.1. Стосовно платників, які надали Заяву (Наказ N 1492) до декларації з ПДВ та первинні документи до неї:

- у разі встановлення відповідно до Системи автоматизованого співставлення податкових зобов'язань та податкового кредиту у розрізі контрагентів фактів невключення контрагентом-продавцем до складу податкових зобов'язань сум ПДВ у відповідному податковому періоді, до органу ДПС за місцем реєстрації продавця направляється запит із сканованими копіями наданих покупцем відповідних документів для вжиття заходів відповідно до вимог абзацу одинадцятого п. 201.10 ст. 201, пп. 78.1.9 п. 78.1 ст. 78 Кодексу;

- у разі відсутності розбіжностей між контрагентами відповідно до Системи автоматизованого співставлення податкових зобов'язань та податкового кредиту у розрізі контрагентів до органу ДПС за місцем реєстрації продавця направляється інформаційний лист про надання покупцем Заяви (Наказ N 1492).

3.2. Стосовно платників, які надали Заяву (Наказ N 1492) до декларації з ПДВ без первинних документів до неї або надали Заяву після закінчення встановленого Кодексом терміну звітного податкового періоду, у якому виникло право на віднесення сум податку до податкового кредиту, складається акт камеральної перевірки, у якому встановлюється факт такого порушення (Заява є додатком до податкової декларації з ПДВ (Наказ N 1492)).

У разі віднесення такого платника до категорії ризикових продовжується його відпрацювання у порядку, визначеному наказом N 329/ДСК.

3.3. Після отримання згідно з пунктом 2.3 Методичних рекомендацій переліку платників ПДВ, які включили до складу податкового кредиту податкові накладні (Наказ N 1379), що не зареєстровані відповідно до вимог п. 201.10 ст. 201 та п. 11 підрозділу 2 розділу XX Кодексу в ЄРПН та не подали Заяву (Наказ N 1492) в установлені Кодексом терміни, щодо таких платників необхідно:

3.3.1. перевірити засобами АІС центрального рівня "Реєстр ПН" наявність реєстрації податкової накладної (Наказ N 1379) в ЄРПН відповідно до Порядку N 1246;

направити запит платнику про надання пояснень та документальних підтверджень з приводу формування податкового кредиту по податкових накладних (Наказ N 1379), які підлягають реєстрації, але не зареєстровані;

3.3.2. вжити заходів щодо самостійного виправлення помилки платником ПДВ шляхом коригування РПН методом "сторно" на підставі п. 1 Порядку N 1002 (за необхідності - надання уточнюючого розрахунку до податкової декларації з ПДВ (Наказ N 1492) за відповідний період на підставі ст. 50 та п. 201.6 ст. 201 Кодексу) (наприклад, шляхом направлення посадовим особам СГД інформаційного листа із відповідними пропозиціями коригування РПН).

Насамперед (у тижневий термін після формування переліків) вживаються заходи щодо платників, у яких сума розбіжностей складає 50 тис. грн. і більше, решта відпрацьовується до закінчення граничного терміну проведення камеральної перевірки.

3.3.3. У разі встановлення розбіжності між даними РПН і даними ЄРПН та включення до складу податкового кредиту суми ПДВ, меншої ніж виписана та зареєстрована у податковій накладній (Наказ N 1379), вжити заходів для з'ясування причини такої розбіжності. Отримані результати оформлюються довідкою у довільній формі, підписується інспектором та погоджується з начальником структурного підрозділу (відділу).

При цьому розбіжність визначається з урахуванням загальної суми ПДВ згідно з отриманою податковою накладною (Наказ N 1379) по платниках ПДВ, які:

- застосовують касовий метод визначення податкових зобов'язань та податкового кредиту відповідно до п. 187.10 ст. 187 Кодексу та заповнюють таблицю 4 "Розрахунок розподілу сум податку на додану вартість, нарахованого (сплаченого) у зв'язку з отриманням товарів/послуг, при постачанні яких застосовуються одночасно касовий метод визначення податкових зобов'язань та податкового кредиту та загальні правила визначення податкових зобов'язань та податкового кредиту" додатка 7 до податкової декларації з ПДВ "Розрахунок (перерахунок) частки використання сплаченого (нарахованого) податку за придбаними (ввезеними) товарами/послугами, необоротними активами між оподатковуваними та неоподатковуваними операціями" (Наказ N 1492);

- одночасно провадять оподатковувану і неоподатковувану (пільгову діяльність, застосовують спеціальний режим оподаткування ПДВ згідно зі ст. 209 або пункту 1 підрозділу 2 розділу XX Кодексу) та/або негосподарську діяльність тощо.

Якщо загальна сума ПДВ, включена платником до податкового кредиту згідно з такою податковою накладною (Наказ N 1379) (у поточному та попередніх періодах; вказана за напрямами використання), більша, ніж сума ПДВ згідно з податковою накладною, зареєстрованою в ЄРПН, такий платник відпрацьовується відповідно до підпунктів 3.3.1, 3.3.2 Методичних рекомендацій.

3.4. Розбіжності вважаються відпрацьованими, якщо:

- здійснено коригування РПН методом "сторно";

- надано уточнюючий розрахунок до податкової декларації з ПДВ (Наказ N 1492) за відповідний період та проведено коригування РПН методом "сторно".

Висновок повинен містити аналіз результатів електронної обробки (звірки) податкової звітності з ПДВ, РПН та даних ЄРПН, зокрема:

розбіжності між даними РПН та ЄРПН у частині дослідження та опису суті розбіжності у розрізі податкових накладних (Наказ N 1379);

повноти декларування постачальником суми податкових зобов'язань у відповідному періоді.

3.6. Податковий кредит платників ПДВ, які декларують суми податку до відшкодування, сформований за рахунок податкових накладних (Наказ N 1379), не зареєстрованих в ЄРПН, підлягає обов'язковому та повному відпрацюванню в ході перевірок з питань достовірності нарахування такого бюджетного відшкодування.

4. Особливості документальних перевірок платників ПДВ, якими не виконані вимоги ст. 201 Кодексу у частині включення до складу податкового кредиту податкових накладних (Наказ N 1379), що підлягають реєстрації у ЄРПН, але не є зареєстрованими

4.1. Підрозділи податкового контролю приймають висновки по платниках, які не надали додаток 8 до декларації з ПДВ (Наказ N 1492) та які на обов'язковий письмовий запит податкового органу не надали первинні документи для підтвердження формування податкового кредиту.

4.2. У разі неможливості проведення виїзної документальної перевірки у зв'язку з відсутністю за місцезнаходженням (місцем проживання), здійснюється відпрацювання такого платника відповідно до вимог наказу ДПС України від 23.04.2012 N 329/ДСК з обов'язковим направленням запиту на проведення зустрічної звірки/перевірки постачальника.

4.3. У разі якщо в ході виїзної перевірки платник надає документальне підтвердження іншими накладними, ніж зазначені ним у реєстрі отриманих податкових накладних, та які не підлягали реєстрації у ЄРПН, до податкового органу обліку постачальника направляється запит про проведення зустрічної звірки/перевірки з метою підтвердження їх виписки та підтвердження фактичного здійснення господарських операцій.

У разі надходження відповіді від податкового органу обліку постачальника на попередньо направлений запит, що не підтверджує здійснення будь-яких господарських відносин або не підтверджує реальність здійснення господарських операцій (транзитні потоки), між таким платником та постачальником, такий платник підлягає відпрацювання відповідно до наказу ДПС України N 329/ДСК.

4.4. Першочергово (впродовж місяця після отримання висновків) вживаються заходи щодо організації позапланових виїзних перевірок платників, обсяг сформованого податкового кредиту якими по податкових накладних (Наказ N 1379), не зареєстрованих у ЄРПН, складає понад 100 тис. грн. Інші суми сформованого податкового кредиту по податкових накладних, не зареєстрованих у ЄРПН (менше 100 тис. грн.), перевіряються впродовж двох місяців.
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали