Додаткова копія: Про затвердження Методичних рекомендацій щодо переліку підтвердних документів для реєстрації бюджетних зобов'язань та проведення платежів

ДЕРЖАВНА КАЗНАЧЕЙСЬКА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 29 квітня 2013 року N 68

Про затвердження Методичних рекомендацій щодо переліку підтвердних документів для реєстрації бюджетних зобов'язань та проведення платежів

Відповідно до Бюджетного кодексу України, Указу Президента України від 13.04.2011 N 460/2011 "Про Положення про Державну казначейську службу України" (Указ N 460/2011), наказів Міністерства фінансів України від 24.12.2012 N 1407 "Про затвердження Порядку казначейського обслуговування державного бюджету за витратами" (Порядок N 1407), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17.01.2013 за N 130/22662, від 02.03.2012 N 309 "Про затвердження Порядку реєстрації та обліку бюджетних зобов'язань розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів в органах Державної казначейської служби України" (Порядок N 309), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20.03.2012 за N 419/20732, та від 23.08.2012 N 938 "Про затвердження Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів" (Порядок N 938), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 12.09.2012 за N 1569/21881, та з метою уніфікації процедур попереднього і поточного контролю при казначейському обслуговуванні розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів наказую:

1. Затвердити Методичні рекомендації щодо переліку підтвердних документів для реєстрації бюджетних зобов'язань та оплати рахунків (далі - Методичні рекомендації), що додаються.

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Державного казначейства України від 14.09.2010 N 330 "Про затвердження Методичних рекомендацій щодо переліку підтвердних документів, які надаються розпорядниками (одержувачами) бюджетних коштів на стадії реєстрації зобов'язань та оплати рахунків".

3. Управлінню розвитку, міжнародного співробітництва та зовнішніх зв'язків розмістити на веб-порталі Державної казначейської служби України затверджені Методичні рекомендації.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступників Голови Державної казначейської служби України відповідно до розподілу обов'язків, начальників головних управлінь Державної казначейської служби України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі та начальників управлінь (відділень) Державної казначейської служби України у районах, районах у містах обласного, республіканського значення.

 

Голова

С. І. Харченко

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної казначейської служби України
29.04.2013 N 68

Методичні рекомендації щодо переліку підтвердних документів для реєстрації бюджетних зобов'язань, бюджетних фінансових зобов'язань та проведення платежів

1. Ці Методичні рекомендації визначають перелік підтвердних документів, які надаються розпорядниками (одержувачами) бюджетних коштів на стадіях реєстрації бюджетних зобов'язань, бюджетних фінансових зобов'язань та проведення платежів.

2. До органів Казначейства на стадіях реєстрації бюджетних зобов'язань, бюджетних фінансових зобов'язань та проведення платежів надаються підтвердні документи, передбачені законодавством, в залежності від сутності платежу.

Перелік підтвердних документів для реєстрації бюджетних зобов'язань, бюджетних фінансових зобов'язань та проведення платежів наведено у додатку.

3. Договори, які подаються разом з реєстром бюджетних зобов'язань, повинні містити істотні умови відповідно до законодавства.

 

Начальник Управління методології
з обслуговування бюджетів,
бухгалтерського обліку та звітності

Н. І. Сушко

 

Додаток
до Методичних рекомендації щодо переліку підтвердних документів для реєстрації бюджетних зобов'язань та проведення платежів

Перелік підтвердних документів для реєстрації бюджетних зобов'язань та проведення платежів

Назва витрат

 КЕКВ, КККБ

Документи, які надаються на стадії реєстрації бюджетних зобов'язань та бюджетних фінансових зобов'язань

Документи, які надаються на стадії проведення платежів

Заробітна плата

2111

- заявка на видачу готівки та перерахування коштів на вкладні рахунки.

Платіжне доручення на перерахування платежів до бюджету та єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування (далі - єдиний внесок), платіжне доручення на перерахування коштів на вкладні або карткові рахунки, чек, платіжна вимога, заявка на видачу готівки та перерахування коштів на вкладні рахунки.

Грошове забезпечення військовослужбовців

2112

- заявка на видачу готівки та перерахування коштів на вкладні рахунки.

Платіжне доручення на перерахування платежів до бюджету та єдиного внеску, платіжне доручення на перерахування коштів на вкладні або карткові рахунки, чек, платіжна вимога, заявка на видачу готівки та перерахування коштів на вкладні рахунки.

Нарахування на оплату праці

2120

- заявка на видачу готівки та перерахування коштів на вкладні рахунки.

Платіжне доручення на перерахування платежів до бюджету та єдиного внеску, платіжне доручення на перерахування коштів на вкладні або карткові рахунки, чек, заявка на видачу готівки та перерахування коштів на вкладні рахунки, платіжна вимога.

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

2210

- договір;
- рахунок (у разі здійснення попередньої оплати);
- накладна;
- акт звірки;
- акт приймання-передавання наданих послуг, акт виконаних робіт;
- заявка на видачу готівки та перерахування коштів на вкладні рахунки;
- квитанція;
- заказ-наряд;
- авансовий звіт;
- реєстр авансових звітів;
- акт придбання матеріальних цінностей;
- документи, що підтверджують здійснення закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти відповідно до законодавства у сфері державних закупівель1;
- інші документи, передбачені нормативно-правовими актами.

Платіжне доручення, чек, заявка на видачу готівки та перерахування коштів на вкладні рахунки, платіжна вимога. Документи, що підтверджують фактичне отримання товарів, робіт та послуг за умови попередньої оплати.

Медикаменти та перев'язувальні матеріали

2220

- договір;
- рахунок (у разі здійснення попередньої оплати);
- накладна;
- авансовий звіт;
- акт звірки;
- реєстр авансових звітів;
- акт придбання матеріальних цінностей;
- акт приймання-передавання наданих послуг, акт виконаних робіт;
- заявка на видачу готівки та перерахування коштів на вкладні рахунки;
- документи, що підтверджують здійснення закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти відповідно до законодавства у сфері державних закупівель1;
- інші документи, передбачені нормативно-правовими актами.

Платіжне доручення, чек, заявка на видачу готівки та перерахування коштів на вкладні рахунки, платіжна вимога. Документи, що підтверджують фактичне отримання товарів, робіт та послуг за умови попередньої оплати.

Продукти харчування

2230

- договір;
- рахунок (у разі здійснення попередньої оплати);
- накладна;
- авансовий звіт;
- реєстр авансових звітів;
- акт придбання матеріальних цінностей;
- акт звірки;
- акт приймання-передавання наданих послуг;
- заявка на видачу готівки та перерахування коштів на вкладні рахунки;
- документи, що підтверджують здійснення закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти відповідно до законодавства у сфері державних закупівель1;
- інші документи, передбачені нормативно-правовими актами.

Платіжне доручення, чек, заявка на видачу готівки та перерахування коштів на вкладні рахунки, платіжна вимога. Документи, що підтверджують фактичне отримання товарів, робіт та послуг за умови попередньої оплати.

Оплата послуг
(крім комунальних)

2240

- договір;
- рахунок (у разі здійснення попередньої оплати);
- накладна;
- акт звірки;
- авансовий звіт;
- реєстр авансових звітів;
- акт приймання-передавання наданих послуг, акт виконаних робіт;
- кошторис на виконання робіт по поточному ремонту;
- дефектний акт;
- акт приймання виконаних підрядних робіт ф. КБ-2в, довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (ф. КБ-3);
- заказ-наряд;
- копія меморіального ордеру (при сплаті банківської комісії) у випадку проведення видатків бюджету, пов'язаних з міжнародною діяльністю в іноземній валюті;
- заявка на видачу готівки та перерахування коштів на вкладні рахунки;
- квитанція;
- кошторис на представницькі видатки;
- розрахунок іноземної валюти в еквіваленті до національної валюти;
- лист або рахунок банківської установи про підтвердження реквізитів банку;
- документи, що підтверджують здійснення закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти відповідно до законодавства у сфері державних закупівель1;
- інші документи, передбачені нормативно-правовими актами.

Платіжне доручення, чек, заявка на видачу готівки та перерахування коштів на вкладні рахунки, платіжна вимога, заявка-доручення на забезпечення іноземною валютою. Документи, що підтверджують фактичне отримання товарів, робіт та послуг за умови попередньої оплати.

 

2240

В частині оплати послуг, що надаються у сфері управління державним (місцевим) боргом (агентські, консультаційні, рейтингові, юридичні, інформаційні, дорадчі, управлінські), послуги, пов'язані з розміщенням боргових цінних паперів на ринку, оплата послуг з впровадження, супроводження та розвитку інформаційно-аналітичних систем управління державним (місцевим) боргом тощо2:
- розпорядження Міністерства фінансів України (відповідного фінансового органу) на перерахування коштів;
- кредитна угода, договір;
- угода, договір про надання послуг;
- платіжна інструкція;
- рахунок (інвойс);
- акт про надані послуги;
- акт виконаних робіт.

Розпорядження Міністерства фінансів України (фінансового органу) на перерахування коштів, платіжне доручення (якщо платіж з обслуговування державного (місцевого) боргу здійснюється у національній валюті через реєстраційні рахунки, відкриті на ім'я Міністерства фінансів України (відповідного фінансового органу) в Казначействі), кредитна угода, договір, угода, договір про надання послуг; платіжна інструкція; рахунок (інвойс); акт про надані послуги; акт виконаних робіт.

Видатки на відрядження

2250

- договір;
- рахунок (у разі здійснення попередньої оплати);
- накладна;
- квитанція;
- заявка на видачу готівки та перерахування коштів на вкладні рахунки;
- копія наказу про відрядження або витяг з нього;
- маршрутний лист;
- доручення на здійснення видатків в іноземній валюті (для проведення видатків державного бюджету, пов'язаних з міжнародною діяльністю в іноземній валюті);
- розрахунок коштів в національній та іноземній валюті;
- акт виконаних робіт (у разі користування послугами зали офіційних делегацій (ЗОД));
- авансовий звіт;
- реєстр авансових звітів;
- інші документи, передбачені нормативно-правовими актами.

Платіжне доручення, чек, заявка на видачу готівки та перерахування коштів на вкладні рахунки, платіжна вимога, заявка-доручення на забезпечення іноземною валютою.

Видатки та заходи спеціального призначення

2260

- договір;
- рахунок (у разі здійснення попередньої оплати);
- накладна;
- протокол договірної ціни;
- проектно-кошторисна документація;
- позитивний комплексний висновок державної експертизи;
- календарний графік виконання робіт;
- квитанція;
- акт приймання-передавання наданих послуг, акт виконаних робіт;
- заказ-наряд;
- акт звірки;
- акт приймання виконаних робіт (ф. КБ-2в) та довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (ф. КБ-3);
- заявка на видачу готівки та перерахування коштів на вкладні рахунки.
У разі будівництва, реконструкції подаються:
- титул будови (об'єкта) або титул перехідної будови (об'єкта);
- внутрішньобудівельний титул будови (об'єкта);
- титул на виконання проектно-вишукувальних робіт для будівництва;
- договір підряду (контракт). У разі здійснення будівництва об'єкта кількома генеральними підрядниками договір підряду (контракт) подається окремо щодо кожного виконавця, для перехідних об'єктів - додатковий договір до договору підряду (контракту) на виконання робіт у поточному році;
- наказ, рішення про затвердження проектно-кошторисної документації на чергу будівництва, пусковий комплекс або об'єкт;
- документи, що підтверджують здійснення закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти відповідно до законодавства у сфері державних закупівель1;
- інші документи, передбачені нормативно-правовими актами.

Платіжне доручення, чек, заявка на видачу готівки та перерахування коштів на вкладні рахунки, платіжна вимога. Документи, що підтверджують фактичне отримання товарів, робіт та послуг за умови попередньої оплати.

Оплата теплопостачання

2271

- договір;
- рахунок (у разі здійснення попередньої оплати);
- акт виконаних робіт;
- накладна;
- акт звірки;
- документи, що підтверджують здійснення закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти відповідно до законодавства у сфері державних закупівель1;
- інші документи, передбачені нормативно-правовими актами.

Платіжне доручення.
Документи, що підтверджують фактичне отримання товарів, робіт та послуг за умови попередньої оплати.

Оплата водопостачання та водовідведення

2272

- договір;
- рахунок (у разі здійснення попередньої оплати);
- акт виконаних робіт;
- накладна;
- акт звірки;
- документи, що підтверджують здійснення закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти відповідно до законодавства у сфері державних закупівель1;
- інші документи, передбачені нормативно-правовими актами.

Платіжне доручення.
Документи, що підтверджують фактичне отримання товарів, робіт та послуг за умови попередньої оплати.

Оплата електроенергії

2273

- договір;
- рахунок (у разі здійснення попередньої оплати);
- акт виконаних робіт;
- накладна;
- акт звірки;
- документи, що підтверджують здійснення закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти відповідно до законодавства у сфері державних закупівель1;
- інші документи, передбачені нормативно-правовими актами.

Платіжне доручення.
Документи, що підтверджують фактичне отримання товарів, робіт та послуг за умови попередньої оплати.

Оплата природного газу

2274

- договір;
- рахунок (у разі здійснення попередньої оплати);
- акт виконаних робіт;
- накладна;
- акт звірки;
- документи, що підтверджують здійснення закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти відповідно до законодавства у сфері державних закупівель1;
- інші документи, передбачені нормативно-правовими актами.

Платіжне доручення.
Документи, що підтверджують фактичне отримання товарів, робіт та послуг за умови попередньої оплати.

Оплата інших енергоносіїв

2275

- договір;
- рахунок (у разі здійснення попередньої оплати);
- акт виконаних робіт;
- накладна;
- документи, що підтверджують здійснення закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти відповідно до законодавства у сфері державних закупівель1;
- інші документи, передбачені нормативно-правовими актами.

Платіжне доручення.
Документи, що підтверджують фактичне отримання товарів, робіт та послуг за умови попередньої оплати.

Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм

2281

- контракт;
- договір;
- договір про закупівлю науково-дослідних робіт/послуг, послуг з експериментального проектування, геологорозвідувальних та топографо-геодезичних робіт, складання загальнодержавних норм, технічних умов та інструкцій тощо;
- реєстраційна картка науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт, яка підтверджує обов'язкову державну реєстрацію НД та ДКР;
- підтвердні документи в залежності від напрямів використання бюджетних коштів відповідно до економічної суті;
- документи, що підтверджують здійснення закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти відповідно до законодавства у сфері державних закупівель1.

Платіжне доручення, чек, платіжна вимога, заявка на видачу готівки та перерахування коштів на вкладні рахунки.
Документи, що підтверджують фактичне отримання товарів, робіт та послуг за умови попередньої оплати.

Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку

2282

- календарний план заходів на рік;
- наказ та кошторис на проведення заходу;
- договір;
- розрахунок коштів в національній та іноземній валюті;
- підтвердні документи в залежності від напрямів використання бюджетних коштів відповідно до економічної суті;
- документи, що підтверджують здійснення закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти відповідно до законодавства у сфері державних закупівель1.

Платіжне доручення, чек, платіжна вимога, заявка на видачу готівки та перерахування коштів на вкладні рахунки, заявка-доручення на забезпечення іноземною валютою.
Документи, що підтверджують фактичне отримання товарів, робіт та послуг за умови попередньої оплати.

Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань

2410

- розпорядження Міністерства фінансів України (відповідного фінансового органу);
- договір, кредитна угода;
- розрахунок банку по сплаті відсотків;
- рішення сесії відповідної ради;
- платіжна інструкція;
- рахунок (інвойс);
- інші документи, передбачені нормативно-правовими актами.

Платіжне доручення. Розпорядження Міністерства фінансів України (відповідного фінансового органу) на перерахування коштів, кредитна угода, договір, платіжна інструкція; рахунок (інвойс)2.

Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань

2420

- розпорядження Міністерства фінансів України (відповідного фінансового органу);
- міжнародний договір; кредитна угода;
- розрахунок банку по сплаті відсотків;
- рішення сесії відповідної ради;
- платіжна інструкція;
- рахунок (інвойс);
- інші документи, передбачені нормативно-правовими актами.

Платіжне доручення. Розпорядження Міністерства фінансів України (відповідного фінансового органу) на перерахування коштів, кредитна угода, договір, платіжна інструкція, рахунок (інвойс)2, заявка-доручення на забезпечення іноземною валютою.

Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)

2610

- підтвердні документи в залежності від напрямів використання бюджетних коштів відповідно до економічної суті;
- рішення сесії відповідної ради;
- документи, що підтверджують здійснення закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти відповідно до законодавства у сфері державних закупівель1;
- інші документи, передбачені нормативно-правовими актами.

Платіжне доручення, чек, заявка на видачу готівки та перерахування коштів на вкладні рахунки, платіжна вимога. Документи, що підтверджують фактичне отримання товарів, робіт та послуг за умови попередньої оплати.

Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів

2620

- інформація фінансових органів щодо прийнятих зобов'язань;
- рішення сесії відповідної ради;
- інші документи, передбачені нормативно-правовими актами.

Платіжне доручення.

Поточні трансферти урядам іноземним держав та міжнародним організаціям

2630

- розпорядчі документи, які визначають зобов'язання про спрямування платежів за кордон;
- лист або рахунок (інвойс) міжнародних організацій з зазначенням суми внеску, його офіційний переклад;
- розпорядження керівника на сплату членського внеску;
- рішення Кабінету Міністрів України (у разі вступу до міжнародних організацій і приєднання до міжнародних угод); рішення сесії відповідної ради;
- розрахунок іноземної валюти в еквіваленті до національної валюти;
- лист або рахунок банківської установи про підтвердження реквізитів банку;
- інші документи, передбачені нормативно-правовими актами.

Платіжне доручення, заявка-доручення на забезпечення іноземною валютою.

Виплата пенсій і допомоги

2710

- заявка на видачу готівки та перерахування коштів на вкладні рахунки.
В залежності від виду допомоги:
- рішення райдержадміністрації (виконкому) на виплату компенсації за втрачене майно;
- заява про здачу майна;
- свідоцтво про право власності на майно;
- довідка-характеристика видана уповноваженим органом на майно або акт оцінки ринкової вартості майна;
- договір;
- зведений реєстр використання коштів на безплатне харчування потерпілих дітей у загальноосвітніх навчальних закладах;
- зведений реєстр виплат (через банківські установи або відділення поштового зв'язку);
- інші документи, передбачені нормативно-правовими актами.

Платіжне доручення, чек, заявка на видачу готівки та перерахування коштів на вкладні рахунки, платіжна вимога.

Стипендії

2720

- заявка на видачу готівки та перерахування коштів на вкладні рахунки.

Платіжне доручення, чек, заявка на видачу готівки та перерахування коштів на вкладні рахунки, платіжна вимога.

Інші виплати населенню

2730

- реєстр відомостей на виплату допомоги, пільг пільговій категорії населення;
- реєстр з переліком осіб, яким відпущені ліки за пільговими рецептами;
- висновок з лікувального закладу;
- акт звірки на надання пільг;
- заявка на видачу готівки та перерахування коштів на вкладні рахунки;
- копія наказу (витяг з наказу);
- офіційний переклад рішення закордонних юрисдикційних органів;
- витяг з наказу Міністерства оборони України про вибуття військовослужбовців із списків особового складу;
- постанова про відкриття виконавчого провадження для здійснення платежів на виконання рішень закордонних юрисдикційних органів, прийнятих за наслідками розгляду справ проти України;
- рішення юрисдикційного органу в перекладі;
- повідомлення стягувача про банківські реквізити, на які необхідно зарахувати стягнуті кошти (за наявності);
- розпорядження, наказ про призначення державних стипендій;
- розрахунок іноземної валюти в еквіваленті до національної валюти;
- інші документи, передбачені нормативно-правовими актами.

Платіжне доручення, чек, заявка на видачу готівки та перерахування коштів на вкладні рахунки, платіжна вимога, заявка-доручення на забезпечення іноземною валютою, заявка-доручення на здійснення видатків в іноземній валюті.

Інші видатки

2800

- квитанція;
- авансовий звіт;
- реєстр авансових звітів;
- повідомлення;
- заявка на видачу готівки та перерахування коштів на вкладні рахунки;
- колективний договір (витяг з нього);
- юридичний висновок;
- виконавчий документ про стягнення виконавчого збору, витрат на проведення виконавчих дій, накладення штрафу тощо;
- акт ревізії.
Для проведення видатків в іноземній валюті: офіційний переклад рішення закордонних юрисдикційних органів, розрахунок іноземної валюти в еквіваленті до національної валюти;
- юридичний висновок;
- інші документи, передбачені нормативно-правовими актами.

Платіжне доручення, чек, заявка на видачу готівки та перерахування коштів на вкладні рахунки, платіжна вимога, заявка-доручення на забезпечення іноземною валютою.

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

3110

- договір;
- рахунок (у разі здійснення попередньої оплати);
- акт виконаних робіт; накладна;
- акт технічного стану майна, що пропонується до списання за результатами роботи комісії;
- акт звіряння взаєморозрахунків (у випадках погашення бюджетної кредиторської заборгованості минулих років);
- документи, що підтверджують здійснення закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти відповідно до законодавства у сфері державних закупівель1;
- інші документи, передбачені нормативно-правовими актами.

Платіжне доручення.
Документи, що підтверджують фактичне отримання товарів, робіт та послуг за умови попередньої оплати.

Капітальне будівництво
(придбання)

3120

- договір;
- договір підряду (контракт). Для перехідних об'єктів - додатковий договір до договору підряду (контракту) на виконання робіт у поточному році;
- зведення витрат;
- зведений кошторисний розрахунок вартості будівництва;
- об'єктний кошторис;
- локальний кошторис;
- рішення про відведення земельної ділянки;
- дозвіл на виконання будівельних робіт;
- титул будови (об'єкта) або титул перехідної будови (об'єкта);
- внутрішньобудівельний титул будови (об'єкта);
- титул будови (об'єкта), будівництво якої розпочинається;
- титул на виконання проектно-вишукувальних робіт для будівництва;
- позитивний комплексний висновок державної експертизи;
- календарний графік виконання робіт; план фінансування робіт;
- наказ, рішення про затвердження проектно-кошторисної документації на чергу будівництва, пусковий комплекс або об'єкт, проектно-кошторисна документація;
- акт приймання-виконання підрядних робіт (ф. КБ-2в) та довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (ф. КБ-3);
- договір купівлі-продажу житла, інших об'єктів;
- рахунок (у разі здійснення попередньої оплати);
- накладна / товарно-транспортна накладна (якщо умови договору передбачають оплату після отримання товару) при придбанні будівельних матеріалів, обладнання, конструкцій тощо;
- довідка, видана уповноваженим органом, про власність (у разі придбання квартир на первинному (вторинному) ринку);
- документи, що підтверджують здійснення закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти відповідно до законодавства у сфері державних закупівель1;
- інші документи, передбачені нормативно-правовими актами.

Платіжне доручення, платіжна вимога. Документи, що підтверджують фактичне отримання товарів, робіт та послуг за умови попередньої оплати.

Капітальний ремонт

3130

- договір;
- договір підряду (контракт). Для перехідних об'єктів - додатковий договір до договору підряду (контракт) на виконання робіт у поточному році;
- зведення витрат;
- зведений кошторисний розрахунок вартості будівництва; об'єктний кошторис;
- локальний кошторис;
- дозвіл на виконання будівельних робіт
- дефектний акт;
- проектно-кошторисна документація;
- позитивний висновок комплексної державної експертизи;
- акт приймання-виконання підрядних робіт (ф. КБ-2в) та довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (ф. КБ-3);
- рахунок (у разі здійснення попередньої оплати);
- накладна / товарно-транспортна накладна (якщо умови договору передбачають оплату після отримання товару) при придбанні будівельних матеріалів, обладнання, конструкцій тощо;
- документи, що підтверджують здійснення закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти відповідно до законодавства у сфері державних закупівель1;
- інші документи, передбачені нормативно-правовими актами.

Платіжне доручення, платіжна вимога. Документи, що підтверджують фактичне отримання товарів, робіт та послуг за умови попередньої оплати.

Реконструкція та реставрація

3140

- договір;
- договір підряду (контракт). Для перехідних об'єктів - додатковий договір до договору підряду (контракту) на виконання робіт у поточному році;
- зведення витрат;
- зведений кошторисний розрахунок вартості будівництва;
- об'єктний кошторис;
- локальний кошторис;
- рішення про відведення земельної ділянки;
- дозвіл на виконання будівельних робіт;
- титул будови (об'єкта) або титул перехідної будови (об'єкта);
- внутрішньобудівельний титул будови (об'єкта);
- титул будови (об'єкта), будівництво якої розпочинається;
- титул на виконання проектно-вишукувальних робіт для будівництва;
- позитивний комплексний висновок державної експертизи;
- календарний графік виконання робіт;
- план фінансування робіт;
- наказ, рішення про затвердження проектно-кошторисної документації на чергу будівництва, пусковий комплекс або об'єкт, проектно-кошторисна документація;
- акт приймання-виконання підрядних підрядних робіт (ф. КБ-2в) та довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (ф. КБ-3);
- договір купівлі-продажу житла, інших об'єктів,
- рахунок (у разі здійснення попередньої оплати);
- накладна / товарно-транспортна накладна (якщо умови договору передбачають оплату після отримання товару) при придбанні будівельних матеріалів, обладнання, конструкцій тощо;
- довідка, видана уповноваженим органом, про власність (у разі придбання квартир на первинному (вторинному) ринку),
- документи, що підтверджують здійснення закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти відповідно до законодавства у сфері державних закупівель1;
- інші документи, передбачені нормативно-правовими актами.

Платіжне доручення, платіжна вимога. Документи, що підтверджують фактичне отримання товарів, робіт та послуг за умови попередньої оплати.

Створення державних запасів і резервів

3150

- договір про закупівлю;
- приймальний акт;
- реєстр приймальних актів;
- документи, що підтверджують здійснення закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти відповідно до законодавства у сфері державних закупівель1;
- інші документи, передбачені нормативно-правовими актами.

Платіжне доручення.

Придбання землі та нематеріальних активів

3160

- договір;
- рахунок (у разі здійснення попередньої оплати);
- акт виконаних робіт;
- акт передачі у власність;
- грошова оцінка землі та розрахунок нормативної грошової оцінки;
- інші документи, передбачені нормативно-правовими актами.

Платіжне доручення. Документи, що підтверджують фактичне отримання товарів, робіт та послуг за умови попередньої оплати.

Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)

3210

- договір;
- накладна;
- акт приймання виконаних підрядних робіт (ф. КБ-2в) та довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (ф. КБ-3);
- акт виконаних робіт;
- рахунок (у разі здійснення попередньої оплати);
- рішення комісії з питань діяльності підприємств, організацій, громадських організацій інвалідів;
- титул будови (об'єкта) або титул перехідної будови (об'єкта);
- внутрішньобудівельний титул будови (об'єкта);
- титул на виконання проектно-вишукувальних робіт для будівництва;
- договір підряду (контракт). У разі здійснення будівництва об'єкта кількома генеральними підрядниками договір підряду (контракт) подається окремо щодо кожного виконавця, для перехідних об'єктів - додатковий договір до договору підряду (контракту) на виконання робіт у поточному році;
- наказ, рішення про затвердження проектно-кошторисної документації на чергу будівництва, пусковий комплекс або об'єкт;
- заявка на видачу готівки та перерахування коштів на вкладні рахунки;
- документи, що підтверджують здійснення закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти відповідно до законодавства у сфері державних закупівель1;
- інші документи, передбачені нормативно-правовими актами.

Платіжне доручення, чек, заявка на видачу готівки та перерахування коштів на вкладні рахунки, заявка-доручення на забезпечення іноземною валютою, заявка-доручення на здійснення видатків в іноземній валюті.
Документи, що підтверджують фактичне отримання товарів, робіт та послуг за умови попередньої оплати.

Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів

3220

- інформація фінансових органів щодо прийнятих зобов'язань;
- рішення сесії відповідної ради;
- інші документи, передбачені нормативно-правовими актами.

Платіжне доручення.

Капітальні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям

3230

- інформація фінансових органів щодо прийнятих зобов'язань;
- рішення уповноваженого органу;
- інші документи, передбачені нормативно-правовими актами.

Платіжне доручення, заявка-доручення на забезпечення іноземною валютою.

Капітальні трансферти населенню

3240

- договір про закупівлю (купівлі-продажу житла та (або) договір про надання послуг з купівлі-продажу житла);
- договір будівництва або договір про участь у житлово-будівельному кооперативі;
- акт оцінки ринкової вартості житла;
- довідка-характеристика Бюро технічної інвентаризації;
- акт введення житла в експлуатацію;
- технічний паспорт;
- документи, що підтверджують здійснення закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти відповідно до законодавства у сфері державних закупівель1;
- інші документи, передбачені нормативно-правовими актами.

Платіжне доручення.

Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям

4112

- кредитний договір;
- договір застави;
- графік повернення та інші документи, визначені умовами кредитування, та документи, передбачені постановами Кабінету Міністрів України;
- інші документи, передбачені нормативно-правовими актами.

Платіжне доручення, заявка-доручення на забезпечення іноземною валютою.

 

4112

Кредитування при виконанні державою (Автономною Республікою Крим чи територіальною громадою міста) гарантійних зобов'язань за позичальників, що отримали кредити під державні (місцеві) гарантії2:
- розпорядження Міністерства фінансів України (відповідного фінансового органу) на проведення витрат з виконання державою (Автономною Республікою Крим чи територіальною громадою міста) гарантійних зобов'язань;
- державні (місцеві) гарантії щодо виконання боргових зобов'язань суб'єктів господарювання;
- рішення сесії відповідної ради;
- вимога про виконання зобов'язань за державними (місцевими) гарантіями;
- кредитна угода, договір;
- рахунок (інвойс);
- інші документи, передбачені нормативно-правовими актами.

Розпорядження Міністерства фінансів України (відповідного фінансового органу) на проведення витрат з виконання державою (Автономною Республікою Крим чи територіальною громадою міста) гарантійних зобов'язань, державні (місцеві) гарантії щодо виконання боргових зобов'язань суб'єктів господарювання; вимога про виконання зобов'язань за гарантіями; кредитна угода, договір; рахунок (інвойс).
Платіжне доручення, якщо платіж здійснюється через реєстраційні рахунки, відкриті на ім'я Міністерства фінансів України (відповідного фінансового органу) в органі Казначейства України.

Надання інших внутрішніх кредитів

4113

- договір купівлі і продажу;
- кредитний договір;
- договір страхування та реєстр позичальників;
- локальний кошторис;
- довідка про вартість виконаних робіт;
- акт виконаних робіт;
- рахунок;
- накладна;
- список кредиторів;
- інші документи, передбачені нормативно-правовими актами.

Платіжне доручення.

Повернення внутрішніх кредитів

4120

- кредитний договір;
- графік повернення кредитів;
- інші документи, передбачені нормативно-правовими актами.

Платіжне доручення.

Примітки:

1 Для реєстрації бюджетних зобов'язань розпорядники та одержувачі бюджетних коштів повинні пред'явити до органів Казначейства оригінали документів або їх копії, засвідчені в установленому порядку, що підтверджують здійснення закупівель у разі, якщо очікувана вартість предмета закупівлі дорівнює або перевищує порогові показники вартості для закупівель товарів, робіт чи послуг, встановлених законодавством у сфері державних закупівель:

- річний план закупівель з додатком до нього;

- звіт про результати проведення процедури закупівлі;

- копії оголошення про проведення процедури закупівлі, повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів (цінової пропозиції, пропозиції за результатами застосування процедури закупівлі в одного учасника), відомості про рамкову угоду (у разі проведення закупівлі за рамковими угодами), оголошення про результати процедури закупівлі, опубліковані в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель та відповідних міжнародних виданнях у випадках, передбачених законодавством у сфері державних закупівель, та/або розміщені на веб-порталі уповноваженого органу (центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державних закупівель) та на веб-сайті оператора електронного майданчика (у разі застосування процедури електронного реверсивного аукціону).

2 За платежами з обслуговування державного (місцевого) боргу та платежами з виконання державою (Автономною Республікою Крим чи територіальною громадою міста) гарантійних зобов'язань за позичальників, що отримали кредити під державні (місцеві) гарантії, копії підтвердних документів, які надаються Міністерством фінансів України (відповідним фінансовим органом) відповідному органу Казначейства України, мають бути завірені у встановленому порядку Міністерством фінансів України (відповідним фінансовим органом). За вказаними платежами в іноземній валюті Міністерство фінансів України (відповідний фінансовий орган) надає відповідному органу Казначейства України копії кредитних угод, договорів, державних (місцевих) гарантій, договорів про надання послуг у 3-х примірниках мовою оригіналу та переклад, всі інші підтвердні документи - у 2-х примірниках.
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали