Додаткова копія: Про затвердження Методичних рекомендацій щодо врегулювання відносин оператора системи передачі, операторів систем розподілу, основних споживачів, електричні мережі яких приєднані до системи передачі або до електричних мереж виробників, та їх субспоживачів

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

ПОСТАНОВА

від 28 грудня 2018 року N 2108

м. Київ

Про затвердження Методичних рекомендацій щодо врегулювання відносин оператора системи передачі, операторів систем розподілу, основних споживачів, електричні мережі яких приєднані до системи передачі або до електричних мереж виробників, та їх субспоживачів

Відповідно до законів України "Про ринок електричної енергії" (Закон N 2019-VIII) та "Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг" (Закон N 1540-VIII), Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, постановляє:

1. Затвердити Методичні рекомендації щодо врегулювання відносин оператора системи передачі, операторів систем розподілу, основних споживачів, електричні мережі яких приєднані до системи передачі або до електричних мереж виробників, та їх субспоживачів (далі - Методичні рекомендації), що додаються.

2. Рекомендувати суб'єктам господарювання, на яких поширюється дія цих Методичних рекомендацій, врегулювати до 01 квітня 2019 року відносини відповідно до цих Методичних рекомендацій.

 

Голова НКРЕКП

О. Кривенко

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова НКРЕКП
28 грудня 2018 року N 2108

Методичні рекомендації щодо врегулювання відносин оператора системи передачі, операторів систем розподілу, основних споживачів, електричні мережі яких приєднані до системи передачі або до електричних мереж виробників, та їх субспоживачів

1. Ці Методичні рекомендації розроблені з метою забезпечення реалізації тимчасового механізму взаємодії та врегулювання договірних відносин щодо транспортування електричної енергії електричними мережами основного споживача, приєднаними до мереж оператора системи передачі (далі - ОСП) або до мереж виробника для забезпечення його електропостачання та електропостачання субспоживачів, приєднаних до електричних мереж основного споживача, а також з метою забезпечення належного здійснення розрахунків на Оптовому ринку електричної енергії України (далі - ОРЕ) з оптовим постачальником електричної енергії та розрахунків за послуги з розподілу та постачання електричної енергії на роздрібному ринку електричної енергії між оператором системи передачі, операторами систем розподілу (далі - ОСР), основними споживачами, електричні мережі яких приєднані до мереж ОСП або до мереж виробника, та їх субспоживачами на період з 01 січня 2019 року до 01 квітня 2019 року.

2. У цих Методичних рекомендаціях терміни вживаються у значеннях, наведених у Законі України "Про ринок електричної енергії" (Закон N 2019-VIII), Кодексі системи передачі, затвердженому постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 14 березня 2018 року N 309 (далі - Кодекс системи передачі), Кодексі систем розподілу, затвердженому постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 14 березня 2018 року N 310 (далі - Кодекс систем розподілу), Кодексі комерційного обліку електричної енергії, затвердженому постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 14 березня 2018 року N 311 (Постанова N 311) (далі - Кодекс комерційного обліку електричної енергії), та Правилах роздрібного ринку електричної енергії, затверджених постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 14 березня 2018 року N 312 (Постанова N 312).

3. Ці Методичні рекомендації поширюються на ОСП, ОСР, основного споживача та їх субспоживачів, перелік яких визначений у додатку до цих Методичних рекомендацій.

4. ОСП укладає до 01 січня 2019 року з усіма основними споживачами, електричні мережі яких приєднані до мереж ОСП або до мереж виробника, договори про надання послуг з передачі електричної енергії (на безоплатній основі) із відкладальною умовою набрання ними чинності з 01 січня 2019 року.

5. ОСР, які згідно з вимогами пункту 13 розділу XVII "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про ринок електричної енергії" (Закон N 2019-VIII) є правонаступниками в частині прав та обов'язків постачальника електричної енергії за регульованим тарифом, за укладеними договорами спільного використання технологічних електричних мереж із основними споживачами, приєднаними до мереж ОСП або до мереж виробника, у строк до 01 січня 2019 року:

1) укладають строкові до 01 квітня 2019 року додаткові угоди до діючих договорів про спільне використання технологічних електричних мереж з основними споживачами, приєднаними до мереж ОСП або до мереж виробника, за типовою формою, визначеною Правилами роздрібного ринку електричної енергії (Постанова N 312);

2) укладають строкові до 01 квітня 2019 року договори споживача про надання послуг з розподілу електричної енергії із субспоживачами, приєднаними до електричних мереж основного споживача, електричні мережі якого приєднані до мереж ОСП або до мереж виробника;

3) забезпечують комерційний облік електричної енергії в рамках укладених договорів (додаткових угод) субспоживачів та основних споживачів, якщо такі споживачі самостійно не забезпечують комерційний облік для своїх точок комерційного обліку;

4) укладають договори електропостачальника про надання послуг з розподілу електричної енергії з електропостачальниками, які здійснюють та/або будуть здійснювати протягом періоду до 01 квітня 2019 року постачання електричної енергії субспоживачам, приєднаним до електричних мереж основного споживача, за типовою формою, визначеною Правилами роздрібного ринку електричної енергії (Постанова N 312).

6. Оптовий постачальник електричної енергії у період з 01 січня 2019 року до 01 квітня 2019 року проводить розрахунки на ОРЕ з урахуванням пунктів 4 та 5 цих Методичних рекомендацій.

7. Основний споживач, приєднаний до мереж ОСП або до мереж виробника:

1) укладає строкові до 01 квітня 2019 року додаткові угоди до діючих договорів про спільне використання технологічних електричних мереж з відповідним ОСР та відповідно до Кодексу комерційного обліку електричної енергії (Постанова N 311) забезпечує безперешкодний доступ ОСР до власних засобів комерційного обліку та засобів комерційного обліку субспоживачів, із якими укладено строкові до 01 квітня 2019 року договори споживача про надання послуг з розподілу електричної енергії;

2) укладає договір про постачання електричної енергії споживачу з обраним електропостачальником, якщо такий основний споживач не забезпечує собі постачання електричної енергії самостійно на підставі відповідної ліцензії;

3) надає до НКРЕКП у строк до 20 січня 2019 року документи, необхідні для визначення відповідності критеріям класифікації МСР електричних мереж основного споживача як малої системи розподілу, відповідно до переліку, визначеного пунктом 9.3.3 глави 9.3 розділу IX Кодексу систем розподілу.

 

Начальник Управління роздрібного
ринку електричної енергії

І. Городиський

 

Додаток
до Методичних рекомендацій щодо врегулювання відносин оператора системи передачі, операторів систем розподілу, основних споживачів, електричні мережі яких приєднані до системи передачі, та їх субспоживачів

Перелік суб'єктів господарювання, на яких поширюється дія цих Методичних рекомендацій

I. Ліцензіати НКРЕКП

N з/п

Найменування суб'єкта господарювання

1

ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЕНЕРГОРИНОК"

2

ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "НАЦІОНАЛЬНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ "УКРЕНЕРГО"

3

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАПОРІЖЖЯОБЛЕНЕРГО"

4

АТ "ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ"

5

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО"

6

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДТЕК ВИСОКОВОЛЬТНІ МЕРЕЖІ"

7

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДТЕК ПЕМ-ЕНЕРГОВУГІЛЛЯ"

8

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДТЕК ДОНЕЦЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ"

9

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХМЕЛЬНИЦЬКОБЛЕНЕРГО"

10

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРКІВОБЛЕНЕРГО"

11

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СУМИОБЛЕНЕРГО"

12

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО"

13

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛУГАНСЬКЕ ЕНЕРГЕТИЧНЕ ОБ'ЄДНАННЯ"

14

ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРИЧНІ МЕРЕЖІ"

15

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЛЬВІВОБЛЕНЕРГО"

16

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВОЛИНЬОБЛЕНЕРГО"

17

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПРИКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО"

18

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РІВНЕОБЛЕНЕРГО"

19

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО"

20

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОДЕСАОБЛЕНЕРГО"

21

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО"

22

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ"

23

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КИЇВОБЛЕНЕРГО"

24

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО"

II. Основні споживачі, електричні мережі яких приєднані до системи передачі

N з/п

Найменування суб'єкта господарювання

Код ЄДРПОУ

Назва підстанції ДП "НЕК "Укренерго"

1

ТОВ "Товари народного вжитку"

25482098

ПС 330 кВ "Мелітопольська"

2

ТОВ "АВТОКОЛЬОР ЛИТ - РЕМОНТ"

33284374

ПС 330 кВ "Мелітопольська"

3

ТОВ "Мелітопольський завод турбокомпресорів"

34667488

ПС 330 кВ "Мелітопольська"

4

ПАТ "Запорізький автомобілебудівний завод"

25480917

ПС 330 кВ "Мелітопольська"

5

ТОВ "Агрофірма "Овочівник"

05394972

ПС 330 кВ "Мелітопольська"

6

КП "Водоканал"

03327090

ПС 330 кВ "Мелітопольська"

7

ПАТ "Нікопольський завод феросплавів"

00186520

ПС 330 кВ "Нікопольська"
ПС 330 кВ "Феросплавна"

8

ПрАТ "ДМЗ"

05393056

ПС 330 кВ "Дніпровська"

9

ПАТ ЗАВОД "ПАВЛОГРАД ХІММАШ"

00217417

ПС 330 кВ "Павлоградська"

10

ПП "ІНТЕРЦЕНТР"

23098355

ПС 330 кВ "Першотравнева"

11

ТОВ "МЕГА-ДИЗАЙН ТОРГОВИЙ ДІМ"

39160273

ПС 330 кВ "Павлоградська"

12

ПАТ "ОБ'ЄДНАНА ГІРНИЧО-ХІМІЧНА КОМПАНІЯ" Філія "ВІЛЬНОГІРСЬКИЙ ГМК" ДП "ОГКХ"

39389830

ПС 330 кВ "ВДГМК"

13

ТОВ "Павлоград Буддеталь"

35984515

ПС 330 кВ "Павлоградська"

14

ТОВ "Бетонярня "Будмайстер"

23079576

ПС 330 кВ "Павлоградська"

15

ПАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг"

24432974

ПС 330 кВ "Гірнича"

16

ДП "НВО "Павлоградський хімічний завод"

14310112

ПС 330 кВ "Павлоградська"

17

ДМП ВКГ "Дніпро-Західний Донбас"

03564045

ПС 330 кВ "Павлоградська"

18

ПАТ "ТВП "Перлина"

00182702

ПС 330 кВ "Павлоградська"

19

ПАТ "ПІВДЕННИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ"

00191000

ПС 330 кВ "Гірнича"

20

КП "Міський тролейбус"

34811465

ПС 330 кВ "Першотравнева"

21

ТОВ "Завод "Павлоградспецмаш"

20303352

ПС 330 кВ "Павлоградська"

22

ТОВ "ВКП "Павлоградський завод мостових металоконструкцій"

41465124

ПС 330 кВ "Павлоградська"

23

ПАТ "ДНІПРОВСЬКИЙ МЕТКОМБІНАТ"

-

ПС 330 кВ "Кам'янська"

24

ДП "Дирекція Криворізького гірничо-збагачувального комбінату окислених руд"

4853709

ПС 330 кВ "Кварцит"

25

Філія НВІМУ Музей РВСП

24978041

ПС 330 кВ "Побузька"

26

ПрАТ "АЗОВЕЛЕКТРОСТАЛЬ"

25605170

ПС 330 кВ "Мирна"
ПС 220 кВ "Азовська"

27

ПРАТ "ММК ІМ. ІЛЛІЧА"

00191129

ПС 330 кВ "Зоря"
ПС 220 кВ "Азовська"

28

ККП ММР "МАРІУПОЛЬ ТЕПЛОМЕРЕЖА"

33760279

ПС 220 кВ "Азовська"

29

Комунальне підприємство "Компанія Вода Донбасу"

35397832

ПС 220 кВ "Азовська"

30

Військова частина 9937

14321726

ПС 220 кВ "Азовська"

31

КП "МАРІУПОЛЬСЬКЕ ВУВКГ"

03361508

ПС 220 кВ "Азовська"

32

Військова частина А 1594

07962400

ПС 220 кВ "Азовська"

33

ТОВ "Хмельницький завод "Катіон"

31412935

ПС 330 кВ "Хмельницька"

34

ПрАТ "Поділля-Плюс"

03119351

ПС 330 кВ "Хмельницька"

35

ДП "Новатор"

22987900

ПС 330 кВ "Хмельницька"

36

ХКП "Електротранс"

03328646

ПС 330 кВ "Хмельницька"

37

ТзОВ "Хмельницький завод керамзитового гравію"

05454728

ПС 330 кВ "Хмельницька"

38

КП "Управління механізації будівництва"

03587566

ПС 330 кВ "Хмельницька"

39

КП "Міськелектротранссервіс"

37761936

ПС 330 кВ "Лосєве"
ПС 330 кВ "Залютине"

40

ПрАТ "Харківський плитковий завод"

00293628

ПС 330 кВ "Лосєве"

41

ТОВ "ТАНДЕМ ІНВЕСТБУД"

39248070

ПС 330 кВ "Лосєве"

42

ПрАТ "Харверст"

00223243

ПС 330 кВ "Лосєве"

43

ДП завод "Електротяжмаш"

00213121

ПС 330 кВ "Лосєве"

44

ТОВ "ІПРІС ПРОФІЛЬ"

32438582

ПС 330 кВ " Лосєве"

45

КП "Харківські теплові мережі"

31557119

ПС 330 кВ "Залютине"

46

ТОВ "Поліграфпак ЛТД"

39133061

ПС 330 кВ "Залютине"

47

ДП "Харківський автомобільний завод"

07934846

ПС 330 кВ "Залютине"

48

ТОВ "Аліса-лайн"

37190238

ПС 330 кВ "Залютине"

49

ПрАТ "Автозапчастина"

21254680

ПС 330 кВ "Залютине"

50

ТОВ "ТРЕСТ "ПЗЕБ"

00118434

ПС 330 кВ "Залютине"

51

ДП "Завод ім. В. О. Малишева"

14315629

ПС 330 кВ "Харківська"

52

АТ "Турбоатом"

05762269

ПС 330 кВ "Харківська"

53

ТОВ "Колега"

31942106

ПС 330 кВ "Харківська"

54

Харківський університет повітряних сил ім. В. І. Кожедуба

 

ПС 330 кВ "Лосєве"

55

ТОВ завод "ЗБК-1"

25472964

ПС 330 кВ "Лосєве"

56

ПрАТ "Вімм-Білль-Данн Україна"

35325369

ПС 330 кВ "Лосєве"
ПС 330 кВ "Лосєве"

57

ТОВ "ТВК НГО"

38771154

ПС 330 кВ "Лосєве"

58

ПрАТ "ХАРП"

05808853

ПС 330 кВ "Лосєве"

59

ПАТ "Сумихімпром"

05766356

ПС 330 кВ "Суми Північна"

60

ВАТ "Сумський м'ясокомбінат"

05496017

ПС 330 кВ "Суми"

61

КП Сумської міськради "Міськводоканал"

03352455

ПС 330 кВ "Суми"

62

КП Сумської міської ради "Електроавтотранс"

03328540

ПС 330 кВ "Суми"

63

ПАТ "Сумське НВО"

05747991

ПС 330 кВ "Суми"

64

ТОВ "Бета-сервіс"

35254928

ПС 330 кВ "Конотоп"

65

Конотопський механічний завод ХДАВП

14027422

ПС 330 кВ "Конотоп"

66

ДП "Завод ОБ та ВТ"

 

ПС 330 кВ "Суми Північна"
ПС 330 кВ "Суми Північна"

67

КП ПОР "Полтававодоканал"

03361661

ПС 330 кВ "Полтава"

68

ПрАТ "Фірма "Полтавпиво"

05518768

ПС 330 кВ "Полтава"

69

ПрАТ "Электромотор"

05757966

ПС 330 кВ "Полтава"

70

ТОВ "Крокуль"

00308264

ПС 330 кВ "Полтава"

71

КП "Полтаваелектроавтотранс" ПМР

03328511

ПС 330 кВ "Полтава"

72

КЕВ м. Полтава

08377170

ПС 330 кВ "Полтава"

73

ПРАТ "ЗАВОД ЛТАВА"

14308479

ПС 330 кВ "Полтава"

74

ТОВ "Полтавамолпрод"

36680673

ПС 330 кВ "Полтава"

75

ПАТ "Полтавський завод медичного скла"

00480945

ПС 330 кВ "Полтава"

76

КАТП-1628

03351823

ПС 330 кВ "Полтава"

77

ГПУ "Полтавагазвидобування"

00153100

ПС 330 кВ "Миргород"

78

ПрАТ "Миргородський завод мінеральних вод"

00382651

ПС 330 кВ "Миргород"

79

ОКВПВКГ "Миргородводоканал"

03362560

ПС 330 кВ "Миргород"

80

ПрАТ "Миргород-курорт"

05434538

ПС 330 кВ "Миргород"

81

ПрАТ "Полтавський ГЗК"

00191282

ПС 330 кВ "Кременчук"
ПС 330 кВ "Кременчук"

82

АТ "УКРТРАНСНАФТА"

31570412

ПС 330 кВ "Великоцька"

83

ПрАТ "ШУ "ПОКРОВСЬКЕ"

13498562

ПС 330 кВ "Білицька"

84

ЛКП "Львівелектротранс"

03328406

ПС 220 кВ "Львів-2"

85

ПАТ "Картонно-Паперова Компанія"

00278793

ПС 220 кВ "Львів-2"

86

ПАТ "Львівський завод штучних алмазів і алмазного інструменту"

00222284

ПС 220 кВ "Львів-2"

87

КВПФ "Будекстра"

22369473

ПС 220 кВ "Львів-2"

88

ПрАТ "Мульті Весте Україна 3"

35575330

ПС 220 кВ "Львів-2"

89

ПАТ "Дніпрометалсервіс"

1881051

ПС 220 кВ "Львів-2"

90

ВАТ "Прикарпатпромарматура"

00218319

ПС 220 кВ "Львів-2"

91

ПП "ГАЛФ"

20820484

ПС 220 кВ "Львів-2"

92

ТзОВ "Львівський МАЯК"

00309507

ПС 220 кВ "Львів-2"

93

ТзОВ "КРИСТАЛ-ІНВЕСТ-УКРАЇНА"

33997721

ПС 220 кВ "Львів-2"

94

ПАТ "Карлсберг Україна"

00377511

ПС 220 кВ "Львів-2"

95

ТОВ "Львівський завод радіоелектронної медичної апаратури"

39768870

ПС 220 кВ "Львів-2"

96

ПАТ "Шкіряне підприємство "Світанок"

00307891

ПС 220 кВ "Львів-2"

97

ТзДВ "Львівське взуттєве виробничо-торгівельне підприємство "Прогрес"

00308235

ПС 220 кВ "Львів-2"

98

ТзОВ "ЛЕВ"

13823795

ПС 220 кВ "Львів-2"

99

ПАТ "Львівський завод залізобетонних виробів N 2"

01268101

ПС 220 кВ "Львів-2"

100

ПАТ "ДПЗКУ" "Львівський КХП"

37506159

ПС 220 кВ "Львів-2"

101

ТзОВ "АКТА-ІНВЕСТ"

37801549

ПС 220 кВ "Львів-2"

102

ФОП Жолобович Ігор Миколайович

2148910253

ПС 220 кВ "Львів-2"

103

Іноземне підприємство "Кока-кола Беверіджиз Україна Лімітед"

21651322

ПС 220 кВ "Львів-2"

104

ЛМКП "Львівводоканал"

03348471

ПС 220 кВ "Львів-2"

105

ТзОВ "ПАТРИАКОМ"

33880611

ПС 220 кВ "Львів-2"

106

ПАТ "Львівська кондитерська фабрика "Світоч"

00382154

ПС 220 кВ "Львів-2"

107

ТзОВ "Укрпромінвестбуд"

35213347

ПС 330 кВ "Луцьк-Північна"

108

ТзОВ "ВЕЛНЕС ГРУП"

39238246

ПС 330 кВ "Луцьк-Північна"

109

ТзОВ "ДЕЙРІКО"

40392270

ПС 330 кВ "Луцьк-Північна"

110

ПрАТ "Волинський ремонтно-монтажний комбінат"

02132415

ПС 330 кВ "Луцьк-Північна"

111

ТзОВ "Холдінгова компанія "Єврохолдінг"

21746583

ПС 330 кВ "Луцьк-Північна"

112

ТзОВ "Луцька картонно-паперова фабрика - Україна"

41085049

ПС 330 кВ "Луцьк-Північна"

113

ПАТ "Луцький домобудівельний комбінат"

30089004

ПС 330 кВ "Луцьк-Північна"

114

ДП "Луцький ремонтний завод "Мотор"

08029701

ПС 330 кВ "Луцьк-Північна"

115

Приватне підприємство "Реммеблі"

31836555

ПС 330 кВ "Луцьк-Північна"

116

ПАТ "Гнідавський цукровий завод"

00372658

ПС 220 кВ "Луцьк-Північна"

117

ТзОВ "Компанія Гелікон"

35245211

ПС 330 кВ "Ковель"

118

ПАТ "Арматурний завод"

00218271

ПС 330 кВ "Івано-Франківськ"

119

ТзОВ "ТАРКЕТ ВІНІСІН"

14361581

ПС 220 кВ "Калуш"

120

ТзОВ "КАРПАТНАФТОХІМ"

33129683

ПС 220 кВ "Калуш"

121

ДП "Івано-Франківський комбінат хлібопродуктів"

05513715

ПС 330 кВ "Івано-Франківськ"

122

КП "Електроавтотранс"

00432426

ПС 330 кВ "Івано-Франківськ"

123

ПАТ "Івано-Франківськ-Авто"

05495466

ПС 330 кВ "Івано-Франківськ"

124

КП "РІВНЕЕЛЕКТРОАВТОТРАНС"

03362844

ПС 330 "Рівне"

125

ПП "АВТО-ОРАНТИ"

41497800

ПС 330 "Рівне"

126

ПП "ПАТАР"

13979385

ПС-330 "Рівне"

127

ПП "Фірма "Система-Мрія"

32625451

ПС 330 "Рівне"

128

ТзОВ "СТЕМП"

31830490

ПС 330 "Рівне"

129

ПрАТ "Рівне-Борошно"

31435947

ПС 330 "Рівне"

130

ТОВ "Високовольтний Союз-РЗВА"

34704105

ПС 330 "Рівне"

131

ДП "Радивилівський КХП"

00955791

ПС 330 кВ "Радивилів"

132

ТзОВ "Полімер-Техніка"

22105225

ПС 220 кВ "Воловець"

133

ПАТ "Укртелеком"

25438186

ПС 220 кВ "Воловець"

134

ПП "Енерго-будівник"

13889245

ПС 220 кВ "Центроліт"

135

ТОВ "Дифенс-Метал"

37680758

ПС 220 кВ "Центроліт"

136

ТОВ "Куліндоровський виробничий завод"

33316930

ПС 220 кВ "Центроліт"

137

КП "Одесміськелектротранс"

03328497

ПС 220 кВ "Центроліт"

138

ТОВ "АГРО ЗСК"

40558254

ПС 220 кВ "Центроліт"

139

ТОВ "САН ТЕХ РАЙ"

35901580

ПС 220 кВ "Центроліт"

140

Акціонерне товариство "Укртранснафта" Філія "ПМН"

35393340

ПС 330 кВ "Аджалик"

141

ТОВ "Цемент"

31519010

ПС 330 кВ "Усатове"

142

ДП "Мегатранс"

30267073

ПС 330 кВ "Усатове"

143

ТОВ "Укратлантік"

35008375

ПС 330 кВ "Усатове"

144

ТОВ "Інфокс"

26472133

ПС 330 кВ "Усатове"

145

ТОВ "Світанок"

20951588

ПС 330 кВ "Усатове"

146

ТОВ "Стікон"

19219876

ПС 330 кВ "Усатове"

147

МПП Фірма "Електроремонтналадка"

23990703

ПС 330 кВ "Усатове"

148

Господарча розрахункова енергодільниця "Енергетик"

24111885

ПС 330 кВ "Каховська"

149

АТ "Укргідросталь"

00100256

ПС 330 кВ "Каховська"

150

Каховський шлюз

14287732

ПС 330 кВ "Каховська"

151

ПАТ "Новокаховський завод силікатної цегли"

05520359

ПС 330 кВ "Каховська"

152

АТВТ "Новокаховський меблевий комбінат"

05482895

ПС 330 кВ "Каховська"

153

ТОВ "Енерджи Продакт"

38872186

ПС 330 кВ "Каховська"

154

ТОВ "НВП "НКЕМЗ"

39581767

ПС 330 кВ "Каховська"

155

ТОВ "ІТЕК"

22751114

ПС 330 кВ "Каховська"

156

ТОВ "ЗКЕМ"

33246433

ПС 330 кВ "Каховська"

157

ПрАТ "Кріпта"

41901960

ПС 330 кВ "Нивки"

158

КП "Київський метрополітен"

03328913

ПС 330 кВ "Нивки"

159

ЗАТ "АТЕК"

-

ПС 330 кВ "Нивки"

160

ДП "Авіант"

14310325

ПС 330 кВ "Нивки"

161

КП "Київпастранс"

31725604

ПС 330 кВ "Нивки"

162

ПрАТ "РОСАВА"

30263385

ПС 330 кВ "Білоцерківська"

163

Ніжинський механічний завод

143123565

ПС 330 кВ "Ніжинська"

164

НВПО "Прогрес"

14307297

ПС 330 кВ "Ніжинська"

165

ТОВ "МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД ДНІПРОСТАЛЬ"

33718431

-

166

ТОВ "Пласт-Бокс Україна"

32946550

Ф-15 Пласт-Бокс
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали