Шановні партнери! Вимушені повідомити, що в зв'язку зі зміною собівартості, з 1 березня будуть підвищені ціни на ДСТУ та ДБН


Додаткова копія: Про затвердження Методичних рекомендацій щодо забезпечення осіб з інвалідністю, які бажають взяти участь у конкурсі на зайняття посад державної служби, розумним пристосуванням

НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ

НАКАЗ

від 14 серпня 2018 року N 195-18

Про затвердження Методичних рекомендацій щодо забезпечення осіб з інвалідністю, які бажають взяти участь у конкурсі на зайняття посад державної служби, розумним пристосуванням

Відповідно до пункту 9 Положення про Національне агентство України з питань державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01 жовтня 2014 року N 500 (Постанова N 500), Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 року N 246 (Постанова N 246), з метою забезпечення рівного доступу осіб з інвалідністю до вступу на державну службу, наказую:

1. Затвердити Методичні рекомендації щодо забезпечення осіб з інвалідністю, які бажають взяти участь у конкурсі на зайняття посад державної служби, розумним пристосуванням, що додаються.

2. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

Голова

К. О. Ващенко

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Національного агентства України з питань державної служби
14 серпня 2018 року N 195-18

Методичні рекомендації
щодо забезпечення осіб з інвалідністю, які бажають взяти участь у конкурсі на зайняття посад державної служби, розумним пристосуванням

I. Загальні положення

1. Методичні рекомендації щодо забезпечення осіб з інвалідністю, які бажають взяти участь у конкурсі на зайняття посад державної служби, розумним пристосуванням (далі - Методичні рекомендації) розроблено з метою надання допомоги у плануванні та організації проведення конкурсу для якісного добору осіб, здатних професійно виконувати посадові обов'язки, забезпечення рівного доступу до державної служби.

2. Методичні рекомендації розроблено з урахуванням:

статті 24 та 38 Конституції України;

статті 2, 5, 9, 20, 21 та 27 Конвенції про права осіб з інвалідністю, ратифікованої Законом України від 16 грудня 2009 року N 1767-VI "Про ратифікацію Конвенції про права осіб з інвалідністю і Факультативного протоколу до неї";

пункту 7 частини першої статті 4 Закону України від 10 грудня 2015 року N 889-VIII "Про державну службу";

статті 2, 26 та 27 Закону України від 21 березня 1991 року N 875-XII "Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні";

статей 4 (Закон N 5207-VI) та 6 Закону України від 06 вересня 2012 року N 5207-VI "Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні" (Закон N 5207-VI);

ДБНВ.2.2-17:2006 "Доступність будинків і споруд для маломобільних груп населення", затверджені наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України від 02 листопада 2006 року N 362 (далі - ДБНВ.2.2-17:2006);

ДСТУ-Н Б В.2.2-31:2011 "Настанова з облаштування будинків і споруд цивільного призначення елементами доступності для осіб з вадами зору та слуху", затверджені наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 30 грудня 2011 року N 418 (Наказ N 418) (далі - ДСТУ-Н Б В.2.2-31:2011);

ДСТУ Б ISO 21542:2013 "Будинки і споруди. Доступність і зручність використання побудованого життєвого середовища" (Наказ N 481), (далі - ДСТУ Б ISO 21542:2013);

пунктів 4 (Постанова N 246), 20 (Постанова N 246) та 55 Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби (Постанова N 246), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 року N 246 (далі - Порядок);

Додатка до Порядку оприлюднення у мережі Інтернет інформації про діяльність органів виконавчої влади, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 4 січня 2002 року N 3;

Типового положення про службу управління персоналом державного органу, затвердженого наказом Національного агентства України з питань державної служби від 03 березня 2016 року N 47 (Положення N 47), зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 23 березня 2016 року за N 438/28568.

3. Методичні рекомендації рекомендується застосовувати під час проведення конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби (далі - конкурс).

4. Згідно з пунктом 4 Порядку (Постанова N 246) дотримання принципу недискримінації під час проведення конкурсу не виключає обов'язку застосування в ході його проведення розумного пристосування для особи з інвалідністю, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі, а також можливості застосування позитивних дій відповідно до Закону України "Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні" (Закон N 5207-VI).

5. Відповідно до пункту 20 Порядку (Постанова N 246) особа з інвалідністю, яка бажає взяти участь у конкурсі та потребує у зв'язку з цим розумного пристосування, подає заяву за формою згідно з додатком 3 до Порядку (Постанова N 246) про забезпечення в установленому порядку розумного пристосування (далі - заява).

6. Учасниками процедури забезпечення осіб з інвалідністю, які бажають взяти участь в конкурсі на зайняття вакантних посад державної служби (далі - посада), розумним пристосуванням можуть вважатися:

1) кандидат на зайняття вакантної посади державної служби;

2) конкурсна комісія;

3) Комісія з питань вищого корпусу державної служби (далі - Комісія);

4) керівник державної служби в державному органі;

5) служба управління персоналом;

6) спеціальний структурний підрозділ НАДС, який утворюється для організаційного та матеріально-технічного забезпечення роботи Комісії (далі - спеціальний структурний підрозділ НАДС);

7) експерти, залучені до роботи Комісії та конкурсної комісії;

8) адміністратор конкурсу;

9) працівники органу, в якому проводиться конкурс.

7. У цих Методичних рекомендаціях терміни "дискримінація за ознакою інвалідності", "розумне пристосування" та "універсальний дизайн" вживаються у значенні, наведеному в Конвенції про права осіб з інвалідністю, ратифікованій Законом України від 16 грудня 2009 року N 1767-VI "Про ратифікацію Конвенції про права осіб з інвалідністю і Факультативного протоколу до неї":

"дискримінація за ознакою інвалідності" означає будь-яке розрізнення, виключення чи обмеження з причини інвалідності, метою або результатом якого є применшення або заперечення визнання, реалізації або здійснення нарівні з іншими всіх прав людини й основоположних свобод у політичній, економічній, соціальній, культурній, цивільній чи будь-якій іншій сфері. Вона включає всі форми дискримінації, у тому числі відмову в розумному пристосуванні;

"розумне пристосування" означає внесення, коли це потрібно в конкретному випадку, необхідних і підхожих модифікацій і коректив, що не становлять непропорційного чи невиправданого тягаря, для цілей забезпечення реалізації або здійснення особами з інвалідністю нарівні з іншими всіх прав людини й основоположних свобод;

"універсальний дизайн" означає дизайн предметів, обстановок, програм та послуг, покликаний зробити їх максимально можливою мірою придатними для використання для всіх людей без необхідності адаптації чи спеціального дизайну. "Універсальний дизайн" не виключає допоміжних пристроїв для конкретних груп осіб з інвалідністю, де це необхідно.

II. Оприлюднення інформації про посаду, оголошення про проведення конкурсу та прийняття документів від особи з інвалідністю, яка бажає взяти участь у конкурсі

1. Відповідно до пункту 10 Порядку (Постанова N 246) оголошення про проведення конкурсу на зайняття посад оприлюднюється:

1) за категорією "А" - на Єдиному порталі вакансій державної служби НАДС, офіційному веб-сайті НАДС та офіційному веб-сайті суб'єкта призначення;

2) за категоріями "Б" і "В" - на Єдиному порталі вакансій державної служби НАДС, офіційному веб-сайті НАДС та офіційному веб-сайті державного органу, в якому проводиться конкурс.

З метою широкого поширення інформації про посаду така інформація може бути додатково оприлюднена на інших веб-сайтах або в засобах масової інформації.

2. Державним органам рекомендується одночасно з інформацією про оголошення конкурсу на інших веб-сайтах або в засобах масової інформації зазначати інформацію про процедуру подання заяви.

3. Інформацію про посаду, оголошення про проведення конкурсу та іншу інформацію щодо конкурсної процедури, що оприлюднюється на офіційному веб-сайті державного органу, рекомендовано розміщувати з дотриманням вимог додатка до Порядку оприлюднення у мережі Інтернет інформації про діяльність органів виконавчої влади, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 4 січня 2002 року N 3.

4. Комісії або конкурсній комісії рекомендується розглядати заяву особи з інвалідністю, яка бажає взяти участь у конкурсі, протягом двох днів.

5. У разі, коли застосування зазначеного в заяві розумного пристосування потребує закупівлі додаткових предметів, послуг, приведення приміщення, в якому проводиться конкурс, у відповідність до вимог ДБНВ.2.2-17:2006, рекомендується для прийняття відповідного рішення передати:

Голові НАДС - заяву, що надійшла до Комісії;

керівнику державної служби в державному органі - заяву, що надійшла до конкурсної комісії.

У випадку, якщо забезпечення зазначеного в заяві розумного пристосування для державного органу становить непропорційний чи невиправданий тягар, для цілей забезпечення реалізації або здійснення особами з інвалідністю нарівні з іншими учасниками конкурсу права на справедливий процес відбору, Голові НАДС або керівнику державної служби в державному органі рекомендується запропонувати особі з інвалідністю спільно обрати альтернативне розумне пристосування на заміну зазначеного в заяві.

Голові НАДС рекомендується повідомити спеціальний структурний підрозділ НАДС про обране спільно з особою з інвалідністю, яка бажає взяти участь у конкурсі, альтернативне розумне пристосування або ж обґрунтувати неможливість його надання.

Керівнику державної служби в державному органі рекомендується повідомити конкурсну комісію про обране спільно з особою з інвалідністю, яка бажає взяти участь у конкурсі, альтернативне розумне пристосування або ж обґрунтувати неможливість його надання.

6. Про можливість використання розумного пристосування (зазначеного в заяві чи альтернативного) або про неможливість його надання рекомендується повідомити особу з інвалідністю, яка бажає взяти участь у конкурсі, не пізніше ніж за два дні до проведення етапу конкурсу, на якому має бути застосоване таке розумне пристосування:

визначеним в установленому порядку працівником спеціального структурного підрозділу НАДС, який виконує функції адміністратора під час проведення конкурсу на зайняття посад категорії "А";

визначеним в установленому порядку працівником служби управління персоналом відповідного державного органу, який виконує функції адміністратора під час проведення конкурсу на зайняття посад категорій "Б" і "В".

7. Повідомлення кандидата про можливість використання розумного пристосування (зазначеного в заяві чи альтернативного) або про неможливість його надання рекомендується здійснювати одним із доступних способів, обраним особою з інвалідністю, яка бажає взяти участь у конкурсі, зокрема, у письмовій формі, засобами електронного чи телефонного зв'язку.

III. Особливості проходження конкурсу особами з інвалідністю та забезпечення їх розумним пристосуванням

1. Відповідно до абзацу першого пункту 31 Порядку (Постанова N 246) під час проведення тестування та розв'язання ситуаційних завдань кандидатам забороняється користуватися додатковими електронними приладами (крім випадків, коли використання додаткових електронних приладів становить розумне пристосування), підручниками, навчальними посібниками, іншими матеріалами, а також спілкуватись один з одним.

2. Згідно з пунктом 55 Порядку (Постанова N 246) усі етапи конкурсу повинні проводитись у приміщенні, доступному також для кандидатів з числа маломобільних груп населення.

Рекомендується, щоб такі приміщення відповідали, зокрема, вимогам ДБНВ.2.2-17:2006, ДСТУ-Н Б В.2.2-31:2011, ДСТУ Б ISO 21542:2013, інших нормативних документів, посилання на які містяться в зазначених актах, наприклад:

1) будівлі, в яких розміщуються приміщення для проведення конкурсу, обладнано зручними під'їзними та пішохідними шляхами;

2) у разі наявності стоянок для автотранспорту, облаштовано спеціальні місця для стоянки транспорту, яким керують (перевозяться) особи з інвалідністю;

3) сходи обладнано поручнями з обох боків та забезпечено відповідним контрастним, тактильним маркуванням ребер верхньої та нижньої сходинок як на вході в будівлю, так і всередині на шляху до приміщення, в якому проводиться конкурс;

4) відсутність предметів-перепон на шляхах руху (горизонтальних та таких, що виступають над поверхнею підлоги конструкцій, бордюрів, порогів тощо);

5) наявність дублювання сходів при вході у будівлю та всередині будівлі, на шляху до приміщення для проведення конкурсу (у разі розташування на першому поверсі) пандусом з ухилом не більше 1:12 (8 %), обладнаним поруччям з обох боків із встановленими поручнями у двох рівнях на висоті 70 см і 90 см та неслизьким покриттям;

6) забезпечення засобами переміщення сходами осіб у кріслах колісних (ліфт, піднімальна платформа тощо) в разі розміщення приміщення для проведення конкурсу не на першому поверсі;

7) ширина дверей та турнікету не менше 85 см та обладнані конструкцією, яка дає змогу проїхати кріслу колісному тощо;

8) наявність санітарно-гігієнічних приміщень, доступних для осіб з інвалідністю (універсальних туалетних кабін загального користування, що мають розміри в плані не менше: ширина - 165 см, глибина - 180 см, ширина дверей - 80 см, та обладнані допоміжними поручнями);

9) достатнє штучне освітлення у приміщенні.

3. Відповідно до частин другої та третьої статті 27 Закону України "Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні", у разі якщо діючі об'єкти неможливо повністю пристосувати для потреб осіб з інвалідністю, за погодженням з громадськими організаціями осіб з інвалідністю здійснюється їх розумне пристосування з урахуванням універсального дизайну.

Фінансування зазначених заходів здійснюється за рахунок власників (балансоутримувачів) об'єктів або орендарів згідно із договором оренди.

4. Обладнання в приміщенні для проведення конкурсу (столи, стільці, роздаткові матеріали тощо) рекомендується розташовувати таким чином, щоб забезпечити його доступність для осіб з інвалідністю, які користуються кріслами колісними чи мають труднощі у пересуванні.

5. Для зручності та поінформованості осіб з інвалідністю державним органам рекомендується позначати міжнародним знаком доступності (  ):

1) шляхи/напрямки, доступні й безпечні для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення;

2) місце розташування автостоянки з місцями для автомобілів, якими керують (перевозяться) особи з інвалідністю;

3) місце розташування пандуса (як при вході до будинку, де розміщено приміщення, в якому проводитиметься конкурс, так і всередині нього);

4) місце проведення відповідного етапу конкурсу особою з інвалідністю, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі;

5) місце розташування санітарно-гігієнічного приміщення, доступного для осіб з інвалідністю;

6) напрямок евакуаційного виходу, доступного для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення.

6. До розумного пристосування рекомендується відносити:

1) розв'язання ситуаційних завдань без використання комп'ютера;

2) заміна виконання письмового/усного ситуаційного завдання на усну/письмову відповідь;

3) вибір місця в приміщенні, в якому буде проводитися конкурс (найближче до вікна, найближче до входу тощо);

4) користування збільшувальним склом чи іншим пристроєм для збільшення;

5) додатковий час на розв'язання ситуаційних завдань;

6) здійснення обґрунтованих перерв, але не більше ніж на 5 хвилин;

7) залучення перекладача жестової мови (для осіб з порушеннями слуху);

8) залучення особи, з числа працівників державного органу, в якому проводиться конкурс, або спеціального структурного підрозділу НАДС, для супроводу та допомоги при проходженні етапів конкурсу, якщо такий супровід становить розумне пристосування;

9) перенесення часу чи дати проведення етапу конкурсу (не більше ніж на два дні) у випадку, якщо особі призначено медичні процедури, що не можуть бути перенесені;

10) зміна місця проведення конкурсу або його етапів (приміщення має відповідати вимогам ДБНВ.2.2-17:2006, ДСТУ-Н Б В.2.2-31:2011, ДСТУ Б 180 21542:2013).

Додатковий час, передбачений підпунктами 5 та 6 цього пункту, може бути наданий з дотриманням пункту 45 Порядку (Постанова N 246) та не зараховується до загального часу відповідного етапу конкурсу.

Проведення конкурсу або його етапів в інших приміщеннях, що передбачено підпунктом 10 цього пункту, рекомендовано здійснювати за рішенням Голови НАДС або керівника державної служби в державному органі.

7. Для забезпечення належних умов перебування осіб, які подали необхідні документи для участі у конкурсі, у приміщенні, в якому проводиться конкурс, державним органам рекомендується передбачити достатню кількість місць для сидіння, безперешкодний доступ до питної води та виходу з такого приміщення.

8. Рекомендований перелік розумного пристосування, що зазначений у пункті 6 Розділу 3 цих Методичних рекомендацій, не є вичерпним.

 

В. о. директора Генерального
департаменту з питань управління
персоналом на державній службі

Н. В. Крінська-Шарай
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали