ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 19.02.2010 р. N 71

Про затвердження методичних рекомендацій щодо здійснення компенсаційних виплат за пільговий проїзд окремих категорій громадян в області

Розпорядження втратило чинність(згідно з розпорядженням Тернопільської обласної державної адміністрації від 30 грудня 2011 року N 1110) (Розпорядження N 1110)

Відповідно до законів України "Про місцеві державні адміністрації" та "Про автомобільний транспорт", постанови Кабінету Міністрів України від 4 березня 2002 р. N 256 "Про затвердження порядку фінансування видатків місцевих бюджетів на здійснення заходів з виконання державних програм соціального захисту населення за рахунок субвенцій з Державного бюджету", з метою запровадження єдиного підходу при підготовці розрахунків та розподілі субвенцій за пільгові перевезення пасажирів в умовах відсутності законодавчо врегульованого механізму відшкодування витрат перевізникам:

1. Затвердити методичні рекомендації щодо здійснення компенсаційних виплат за пільговий проїзд окремих категорій громадян, які перевозяться електротранспортом, автомобільним та залізничним транспортом загального користування в Тернопільській області, за рахунок субвенції з державного бюджету (далі - Методичні рекомендації), що додаються.

2. Розподіл обсягу субвенції для компенсації виплат за перевезення пільгових категорій громадян між бюджетами районів та м. Тернополя здійснюється пропорційно до обсягів транспортної роботи, яка буде здійснюватися в плановому році.

3. Районним державним адміністраціям, виконавчому комітету Тернопільської міської ради, відповідним структурним підрозділам обласної державної адміністрації:

3.1. При визначенні розміру та здійсненні компенсаційних виплат за пільгові перевезення пасажирів керуватися затвердженими методичними рекомендаціями.

3.2. Щороку до 1 грудня подавати планові розрахунки сум необхідних компенсаційних виплат за пільгові перевезення пасажирів на наступний рік Головному управлінню праці та соціального захисту населення обласної державної адміністрації.

4. Головному управлінню праці та соціального захисту населення обласної державної адміністрації, погоджені з Головним управління розвитку інфраструктури обласної державної адміністрації планові розрахунки сум компенсаційних виплат за пільгові перевезення пасажирів, щороку до 25 грудня подавати Головному фінансовому управлінню обласної державної адміністрації для їх подальшого внесення на розгляд сесії обласної ради.

5. Контроль за виконанням розпорядження доручити заступникові голови обласної державної адміністрації Якубовському Б. М.

 

Перший заступник голови
обласної державної адміністрації

А. А. Фліссак


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Тернопільської обласної державної адміністрації
19.02.2010 N 71


МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
щодо здійснення компенсаційних виплат за пільговий проїзд окремих категорій громадян, які перевозяться електротранспортом, автомобільним та залізничним транспортом загального користування в Тернопільській області, за рахунок субвенції з державного бюджету

1. Методичні рекомендації визначають механізм здійснення компенсаційних виплат перевізникам за пільговий проїзд окремих категорій громадян електротранспортом, автомобільним та залізничним транспортом загального користування за рахунок та в межах субвенції з державного бюджету, передбаченої на зазначені цілі.

2. Законодавчою та нормативною основою Методичних рекомендацій є Бюджетний кодекс України, закони України про Державний бюджет України на відповідний рік, "Про автомобільний транспорт", "Про місцеве самоврядування в Україні", постанови Кабінету Міністрів України від 4 березня 2002 р. N 256 "Про затвердження Порядку фінансування місцевих бюджетів на здійснення заходів з виконання державних програм соціального захисту населення за рахунок субвенцій з державного бюджету", зі змінами та доповненнями, від 29 січня 2003 р. N 117 "Про Єдиний державний автоматизований реєстр осіб, які мають право на пільги", зі змінами та доповненнями, від 16 грудня 2009 р. N 1359 "Про затвердження Порядку розрахунку обсягів компенсаційних виплат за пільгові перевезення залізничним транспортом окремих категорій громадян", від 3 грудня 2008 р. N 1081 "Про затвердження Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування", наказ Міністерства статистики України від 27.05.96 N 150 "Про затвердження інструкції про порядок обліку пасажирів, що перевозяться громадським транспортом на маршрутах", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 30 травня 1996 за N 258/1283, із змінами і доповненнями, інші законодавчі і нормативні акти, що регулюють відносини у відповідній сфері.

3. Головні розпорядники бюджетних коштів здійснюють компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян відповідно до договору про перевезення пасажирів між перевізником та замовником транспортних послуг.

Головні розпорядники бюджетних коштів можуть проводити відшкодування перевізникам на підставі тристоронніх договорів про перевезення пасажирів та здійснення компенсаційних виплат за пільговий проїзд окремих категорій громадян між перевізником, замовником транспортних послуг та головним розпорядником бюджетних коштів.

Укладені договори повинні містити у собі замовлення, в якому визначаються види сполучень та маршрути, на яких здійснюються пільгові перевезення, і порядок їх компенсації.

На маршрутах приміських перевезень, що виходять за межі одного району, міста, втрати від пільгових перевезень покриваються за рахунок відповідної субвенції міста чи району, де такий маршрут формується (пункт відправлення), про що з перевізником укладається відповідна угода.

4. Облік пасажирів, які мають право на пільги згідно із Законом України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", на міжміських автобусних перевезеннях здійснюється у момент придбання ними на законних підставах пільгового проїзного документа (квитка) в касах автостанцій. Перевізник отримує від автостанцій відповідні реєстри пільгових пасажирів у міжміському сполученні, на підставі яких ним заповнюється форма N 2-пільга. Заповнена форма N 2-пільга подається до відшкодування розпоряднику коштів за місцем розташування автостанції, у касі якої був придбаний квиток.

5. Перевізники щомісяця до 5 числа надають головному розпоряднику бюджетних коштів на паперових та електронних носіях розрахунки щодо вартості послуг, наданих пільговикам у минулому місяці, згідно з формою N 2-пільга, затвердженою наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 21 квітня 2003 року N 100 "Про затвердження форм N 1-пільга, N 2-пільга, N 5-пільга, N 7-пільга".

У разі неможливості надавати розрахунки за формою N 2-пільга на міських (окрім обласного центру) та приміських маршрутах, перевізники надають головному розпоряднику бюджетних коштів розрахунки за формами згідно з додатками 1 або 2 до Методичних рекомендацій, які затверджуються договором на перевезення пільгових категорій громадян.

Перевізники несуть відповідальність за достовірність наданих розрахунків.

6. За умови здійснення компенсаційних виплат за пільговий проїзд на підставі розрахунків, поданих за формою, затвердженою договором на перевезення пільгових категорій громадян, застосовуються коефіцієнти співвідношення кількості безплатно перевезених пасажирів до пасажирів, що оплачують проїзд.

6.1. Для визначення коефіцієнтів співвідношення кількості безплатно перевезених пасажирів і пасажирів, що оплачують проїзд, та розрахунку планових обсягів компенсаційних виплат за перевезення пільгових категорій громадян на наступний рік утворюються комісії з питань розрахунків обсягів компенсації витрат автомобільним транспортом загального користування (далі - Комісії). Склад і повноваження комісій затверджуються райдержадміністраціями та виконкомом Тернопільської міської ради.

6.2. До складу Комісії входять: заступник голови райдержадміністрації (міського голови) - голова комісії, представники розпорядника бюджетних коштів, управлінь та відділів з питань транспорту, економіки, фінансового, юридичного, райдержадміністрацій та Тернопільської міської ради, перевізників, а також громадських організацій (за згодою).

6.3. Розрахунок коефіцієнтів співвідношення кількості безплатно перевезених пасажирів і платних пасажирів проводиться щокварталу на підставі акта обстеження пасажиропотоку (Додаток 3) щодо кожного перевізника та маршруту і затверджується розпорядженням голови райдержадміністрації та рішенням виконкому Тернопільської міської ради на кожного перевізника та маршрут окремо і доводиться до кожного учасника розрахунків.

6.4. Значення затверджених райдержадміністраціями та виконкомом Тернопільської міської ради коефіцієнтів співвідношення кількості безплатно перевезених пасажирів і платних пасажирів не можуть перевищувати значення коефіцієнтів співвідношення, затверджених Головним управлінням статистики в Тернопільській області на відповідний рік згідно з Інструкцією про порядок обліку пасажирів, що перевозяться громадським транспортом на маршрутах, затвердженою наказом Міністерства статистики України від 27.05.96 N 150, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30 травня 1996 р. N 258/1283.

7. З метою здійснення методичного контролю за правильністю виконання розрахунків вони повинні бути погоджені структурним підрозділом райдержадміністрації (Тернопільської міської ради), до компетенції яких належать питання транспорту.

8. На підставі наданих перевізниками розрахунків головні розпорядники бюджетних коштів щомісяця:

- складають відповідні акти звіряння;

- здійснюють розрахунки з перевізниками за надані пільгові послуги пропорційно в межах обсягу субвенції, виділеної області.

За умови отримання від перевізника розрахунків за формою 2-пільга, звіряють інформацію, що міститься в Єдиному державному автоматизованому реєстрі осіб, які мають право на пільги, з інформацією, що надходить від перевізників, за виявлення розбіжностей щодо загальної кількості пільгових пасажирів або розміру пільг, що надаються, не провадять розрахунків до уточнення зазначеної інформації.

9. Головні розпорядники коштів приймають до відшкодування суми нарахованих пільг за фактично надані послуги у звітному місяці, але не більш як на 1/12 від річного обсягу коштів, передбачених у бюджеті району (міста) на відповідні цілі, зменшеному на суму заборгованості попередніх періодів.

10. Відшкодування перевізникам за пільгові перевезення окремих категорій громадян здійснюються за умов надходження субвенції з державного бюджету у межах помісячного розпису асигнувань відповідно до Порядку фінансування видатків місцевих бюджетів на здійснення заходів з виконання державних програм соціального захисту населення за рахунок субвенцій з державного бюджету, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 4 березня 2002 року N 256.

11. У разі, якщо послуги з пільгового перевезення пасажирів у районі (місті) надаються декількома перевізниками, прийняття розрахунків від перевізників та їх фінансування головними розпорядниками бюджетних коштів проводиться пропорційно до сум компенсаційних виплат за пільговий проїзд окремих категорій громадян, згідно з розрахунками, поданими кожним перевізником.

12. Здійснення компенсаційних виплат за пільговий проїзд окремих категорій громадян припиняється у разі закінчення терміну дії договору про перевезення пасажирів, а також закінчення терміну дії або позбавлення перевізника ліцензії на здійснення пасажирських перевезень.

13. Відшкодування перевізникам за пільгові перевезення окремих категорій громадян автомобільним та електротранспортом загального користування на міських маршрутах у місті Тернополі здійснюється в порядку, визначеному виконкомом Тернопільської міської ради.

14. Відшкодування за пільговий проїзд окремих категорій громадян залізничним транспортом здійснюється відповідно до Порядку розрахунку обсягів компенсаційних виплат за пільгові перевезення залізничним транспортом окремих категорій громадян, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2009 року N 1359.

15. Ці Методичні рекомендації діють до їх відміни або до затвердження центральними органами виконавчої влади відповідного нормативно-правового акту, який буде регламентувати відносини у цій сфері.

 

Заступник голови - керівник апарату
обласної державної адміністрації

І. О. Наливайко


 

Додаток 1
до п. 5 Методичних рекомендацій


Погоджено:

             замовник послуг
М. П.

Розрахунок
суми компенсаційних виплат за пільговий проїзд окремих категорій громадян при користуванні пасажирським транспортом на приміських маршрутах

_______
(назва перевізника)

_______
(за звітний період)

Назва маршруту

Виручка від пасажирів, що оплачують проїзд, грн.

Тариф за 1 пас/км., грн.

Середня дальність поїздки, км.

Середня вартість поїздки одного пасажира, грн. (гр. 2 x гр. 3)

Кількість пасажирів, що оплачують проїзд, чол. (гр. 1/гр. 4)

Коефіцієнт співвідношення по району (перевізнику)

Кількість пільговиків, чол. (гр. 5 x гр. 6)

Сума компенсації, грн. (гр. 4 x гр. 7)

 

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВСЬОГО

х

х

х

х

х

х

 

 


Перевізник


(підпис)


(П. І. Б.)

М. П.

 

 

Головний бухгалтер (виконавець)


(підпис)


(П. І. Б.)

"___" 200__ р.

 

 


 

Додаток 2
до п. 5 Методичних рекомендацій


 

Погоджено:

               замовник послуг
М. П.

Розрахунок
суми компенсаційних виплат за пільговий проїзд окремих категорій громадян при користуванні пасажирським транспортом на міських маршрутах

_______
(назва перевізника)

_______
(за звітний період)

Назва маршруту

Виручка від пасажирів, що оплачують проїзд, грн.

Тариф за одну поїздку, грн.

Кількість пасажирів, що оплачують проїзд, чол. (гр. 1/гр. 2)

Коефіцієнт співвідношення по місту (перевізнику)

Кількість пільговиків, чол. (гр. 3 x гр. 4)

Сума компенсації, грн. (гр. 2 x гр. 5)

 

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

 


Перевізник


(підпис)


(П. І. Б.)

М. П.

 

 

Головний бухгалтер
(виконавець)


(підпис)


(П. І. Б.)

"___" 200__ р.

 

 


 

Додаток 3
до п. 6.3 Методичних рекомендацій


АКТ

обстеження пасажиропотоку на ___________ маршруті
                                 (міському, приміському)
звичайного режиму руху N _______
                                 назва маршруту

Дата

Початок рейсу

Напрям (прямий, зворотній)

Марка та N автобусу

Кількість платних пасажирів

Кількість пільгових пасажирів

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАЗОМ

х

х

х

 

 


Коефіцієнт співвідношення пільгових і платних пасажирів - ___________ (Разом (сума) гр. 6 / Разом (сума) гр. 5)

Представник перевізника:
(Ініціали, прізвище)
М. П.

Представники комісії:
(Ініціали, прізвище)
(Ініціали, прізвище)
(Ініціали, прізвище)
(Ініціали, прізвище)
(Ініціали, прізвище)

 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали