Шановні партнери! Всі ціни, інформація про наявність та терміни доставки документів актуальні.


Додаткова копія: Про затвердження Методичних рекомендацій з проведення державної експертизи культурних цінностей

МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 15 листопада 2019 року 877

Про затвердження Методичних рекомендацій з проведення державної експертизи культурних цінностей

З метою виконання зобов'язань України згідно з Конвенцією про заходи, спрямовані на заборону та запобігання незаконному ввезенню, вивезенню та передачі права власності на культурні цінності, 1970 року, забезпечення виконання статті 11 Закону України "Про вивезення, ввезення та повернення культурних цінностей" і Порядку проведення державної експертизи культурних цінностей, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 серпня 2003 року N 1343, відповідно до підпункту 78 пункту 4 Положення про Міністерство культури України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03 вересня 2014 року N 495 (Постанова N 495), наказую:

1. Затвердити Методичні рекомендації з проведення державної експертизи культурних цінностей, що додаються.

2. Управлінню охорони культурної спадщини (Моця Б. О.) оприлюднення цього наказу на офіційному веб-сайті Міністерства культури України.

3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

Державний секретар, голова комісії
з проведення ліквідації Міністерства
культури України

Р. Карандєєв

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства культури України
15 листопада 2019 р. N 877

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
з проведення державної експертизи культурних цінностей

I. Загальні положення

1. Методичні рекомендації з проведення державної експертизи культурних цінностей (далі - Методичні рекомендації) розроблені з метою забезпечення реалізації Закону України "Про вивезення, ввезення та повернення культурних цінностей" та Порядку проведення державної експертизи культурних цінностей, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 серпня 2003 року N 1343, однакового підходу до процедури проведення державної експертизи культурних цінностей (далі - експертиза) та оформлення її результатів.

2. У цих Методичних рекомендаціях терміни вживаються у значеннях, наведених у Митному кодексі України ( N 4495-VI), законах України "Про вивезення, ввезення та повернення культурних цінностей", "Про музеї та музейну справу", "Про державне регулювання видобутку, виробництва і використання дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння та контроль за операціями з ними", Порядку проведення державної експертизи культурних цінностей, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 серпня 2003 року N 1343 (далі - Порядок).

3. Ці Методичні рекомендації спрямовані на використання у роботі державними установами, закладами культури, іншими організаціями, яким надано право проведення державної експертизи культурних цінностей (далі - уповноважені організації), згідно з переліком, затвердженим наказом Міністерства культури України від 31 березня 2017 року N 267 (Перелік N 267), зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 24 квітня 2017 року за N 529/30397 (із змінами).

4. Експертиза проводиться на підставі письмової заяви (клопотання), до якої додаються об'єкт(и) експертизи (далі - об'єкт) та документи, визначені у пункті 6 Порядку.

Рекомендований зразок заяви (клопотання) наведено у додатку 1 до цих Методичних рекомендацій.

У разі неможливості транспортування об'єкта до місця проведення експертизи, рекомендовано проводити виїзну експертизу за місцем знаходження об'єкта відповідно до абзацу другого пункту 14 Порядку.

5. З метою збереження об'єкта та підвищення якості експертизи об'єкт може передаватися заявником на тимчасове зберігання до уповноваженої організації. В такому випадку його приймання і передавання оформлюється актом приймання-передавання предметів відповідно до пункту 2 глави 3 розділу V Інструкції з організації обліку музейних предметів, затвердженої наказом Міністерства культури України від 21 липня 2016 року N 580 (Наказ N 580), зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 12 серпня 2016 року за N 1129/29259.

6. Результати експертизи оформлюються шляхом складання експертного висновку відповідно до вимог пунктів 8 - 11 Порядку.

II. Рекомендований механізм проведення попередньої експертизи

1. Метою проведення попередньої експертизи відповідно до абзацу другого пункту 3 Порядку є визнання об'єкта культурною цінністю або предметом культурного призначення серійного чи масового виробництва.

2. За результатами попередньої експертизи рекомендовано складати експертний висновок за зразком, наведеним у додатку 2 до цих Методичних рекомендацій. При цьому слід враховувати вимоги, визначені у пунктах 8 - 11 Порядку.

3. У разі, якщо за результатами попередньої експертизи встановлюється належність об'єкта до предметів культурного призначення, у позиції "Висновки" рекомендовано вказувати:

"Наданий на експертизу об'єкт є сучасним сувенірним виробом, або предметом культурного призначення серійного та масового виробництва, або твором сучасного мистецтва, або сучасним твором друку, або сучасним предметом колекціонування, або музичним інструментом, що не є унікальним чи рідкісним тощо (необхідне вибрати).

Об'єкт не є культурною цінністю у визначенні Закону України "Про вивезення, ввезення та повернення культурних цінностей", дія зазначеного Закону на нього не поширюється".

4. На підставі експертного висновку за результатами попередньої експертизи смичкового музичного інструменту або смичка, що не є культурною цінністю, за бажанням заявника, може бути оформлений паспорт на смичковий музичний інструмент (Перелік N 555) або паспорт на смичок (Перелік N 555) (далі - Паспорт) на бланках, за зразками, затвердженими наказом Міністерства культури України від 27 червня 2017 року N 555, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 20 липня 2017 року за N 880/30748.

III. Рекомендований механізм проведення первинної експертизи культурних цінностей, заявлених до вивезення (тимчасового вивезення) з території України

1. Відповідно до пункту 3 Порядку первинна експертиза культурних цінностей, заявлених до вивезення (тимчасового вивезення) з території України (далі - первинна експертиза), проводиться для підготовки обґрунтованого експертного висновку.

Її метою є надання рекомендацій щодо можливості вивезення (тимчасового вивезення) культурних цінностей з території України для подальшого оформлення свідоцтва на право вивезення (тимчасового вивезення) культурних цінностей з території України.

2. За результатами первинної експертизи, залежно від кількості та характеру об'єктів, рекомендовано складати експертний висновок за зразками, наведеними у додатках 3 або 4 до цих Методичних рекомендацій.

3. У експертному висновку за результатами первинної експертизи доцільно вказувати:

1) у позиції "Назва предмета" - категорію культурних цінностей, до якої відноситься об'єкт та його власну назву (наприклад: картина "Портрет дівчинки", ікона "Святитель Миколай", книга "Tygodnik Illustrowany" - "Тижневик ілюстрований", монета номіналом 5 копійок тощо);

2) у позиції "Автор/виробник" - максимально можливі дані щодо походження об'єкта, приналежність до тієї або іншої школи, кола майстрів;

3) у позиції "Матеріал" - усі види матеріалів, з якого виготовлено об'єкт (наприклад: полотно, олія, метал, сплав, дерево, папір, тканина, камінь). Першим рекомендовано зазначати матеріал, який переважає (наприклад: пістоль: дерево, метал (бронза, латунь), мідний дріт, перламутрові пластинки; стародрук: папір, обкладинка - дерево, шкіра; каптал - полотно; оклад - метал (латунь, срібло, медальйони фарфорові).

Для предметів, виготовлених з дорогоцінних металів, або які містять вставки з дорогоцінних металів, таку позицію доцільно заповнювати за наявності на предметі пробірного клейма або на підставі акта за результатами експертизи матеріалів, оформленого відповідно до вимог Інструкції про здійснення державного експертно-пробірного контролю за якістю ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 20 жовтня 1999 року N 244, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 16 грудня 1999 року за N 874/4167 (із змінами).

Для предметів, виготовлених з дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення, напівдорогоцінного каміння, або які містять вставки виготовлені із зазначених матеріалів, таку позицію рекомендовано заповнювати за наявності висновку гемологічної експертизи;

4) у позиції "Техніка" - усі види техніки виготовлення (обробки) об'єкта (наприклад: друк, карбування, гравірування, штампування, литво, різьба). Першою рекомендовано зазначати техніку, яка переважає. За необхідності можна зазначити характер виготовлення: (наприклад: ручний, машинний, малосерійний, масовий);

5) у позиції "Розміри / вага" - лінійні розміри об'єкта та, за необхідності, його вагу, зокрема: для творів живопису - ширину та висоту, для творів графіки - розміри листа та паспарту, для підокладної ікони - розміри ікони та розміри окладу, для скульптури - висоту, ширину, глибину, для книг - крім лінійних вимірів доцільно вказати кількість сторінок, для смичкових музичних інструментів та смичків - рекомендовано зазначати розміри, визначені у відповідному розділі зразків бланків Паспортів;

6) у позиції "Час і місце створення" - рік створення та географічну назву місця походження об'єкта (регіон, країна, місто тощо). У разі відсутності датованих підписів, дата може встановлюватися приблизно, з точністю, як мінімум, до століття (початок, кінець, середина, третина, чверть, рубіж віків, роки);

7) у позиції "Опис" - стислий опис об'єкта, зокрема:

для творів образотворчого мистецтва - жанр твору (портрет, батальний, побутовий, пейзаж, натюрморт тощо), сюжет, колорит;

для предметів декоративно-ужиткового мистецтва - форму предмета і його окремих частин, конструктивні особливості, колір предмета і окремих частин, художній стиль виконання, зображення або орнамент на предметі або його частинах, функціональне призначення предмета;

для рукописних книг та друкованих видань - форму, кількість листів, сторінок, зшитків; особливості друку або почерку, колір паперу і палітурки, наявність водяних знаків, конструктивні особливості палітурки, кріплення листів і зшитків, стислий зміст, опис мініатюр, заставок, орнаментальних вставок, їх кількість і місце розташування;

для предметів нумізматики, фалеристики та медальєрики - опис лицьового боку (AV), зворотного (RV) боку, гурту;

для музичних інструментів - конструктивні та акустичні особливості, колір, наявність зображень або орнаментів;

8) у позиції "Знаки і позначки" - наявність клейм, печаток, маркувань, штампів, знаків, наклейок (для музичних інструментів - етикету), інвентарних номерів, поміток тощо, із зазначенням місця їх розташування та способу нанесення, кольору тощо;

9) у позиції "Стан збереження" - стан збереження об'єкта (задовільний чи незадовільний) із зазначенням наявності пошкоджень (пориви, тріщини, поломки, здуття, осипання тощо), комплектності, наявності реставраційного втручання, переробок тощо;

10) у позиції "Оцінна вартість" - вірогідну вартість об'єкта, встановлену за результатами його дослідження із врахуванням його художнього, історичного, наукового значення, унікальності, рівня суспільного визнання, автентичності, стану збереження тощо. Оцінну вартість рекомендовано вказувати у національній валюті або у доларах США чи євро. При цьому у експертному висновку рекомендується зазначити, що оцінна вартість об'єкта не є його комерційною вартістю;

11) у позиції "Висновки та рекомендації" -

для об'єктів, заявлених до вивезення:

"Наданий на експертизу об'єкт не рекомендований до включення до Музейного фонду України, Державного реєстру національного культурного надбання. Рекомендовано оформити свідоцтво на право вивезення культурних цінностей з території України",

або

"Наданий на експертизу об'єкт є предметом музейного значення. Рекомендований до включення до Музейного фонду України та/або Державного реєстру національного культурного надбання. Не рекомендовано оформлювати свідоцтво на право вивезення культурних цінностей з території України",

для об'єктів, заявлених до тимчасового вивезення:

"Наданий на експертизу об'єкт не рекомендований до включення до Музейного фонду України, Державного реєстру національного культурного надбання. Рекомендовано оформити свідоцтво на право тимчасового вивезення культурних цінностей з території України",

або

"Наданий на експертизу об'єкт є предметом музейного значення. Рекомендований до включення до Музейного фонду України та/або Державного реєстру національного культурного надбання. Не рекомендовано оформлювати свідоцтво на право вивезення культурних цінностей з території України. Може бути оформлене свідоцтво на право тимчасового вивезення культурних цінностей з території України із зобов'язанням зворотного ввезення в Україну в обумовлений угодою термін";

12) у позиції "Література" - літературу (каталоги, довідники, монографії, методики тощо), що були використані під час підготовки експертного висновку.

V. Рекомендований механізм проведення експертизи об'єктів, вилучених органами доходів і зборів або правоохоронними органами, конфіскованих за рішенням суду та обернених відповідно до закону в дохід держави

1. Під час проведення експертизи об'єктів, вилучених органами доходів і зборів або правоохоронними органами, конфіскованих за рішенням суду та обернених відповідно до закону в дохід держави (далі - експертиза вилучених, конфіскованих та обернених в дохід держави культурних цінностей), рекомендовано встановити належність таких об'єктів до культурних цінностей, визначити порядок їх переміщення через митний кордон України та оцінну вартість.

Якщо у зверненні на проведення експертизи вилучених, конфіскованих та обернених в дохід держави культурних цінностей ставляться додаткові питання, відповідь на них доцільно надавати у межах компетенції експерта.

2. За результатами проведення експертизи вилучених, конфіскованих та обернених в дохід держави культурних цінностей рекомендовано складати експертний висновок за зразками, наведеними у додатках 3 або 4 до цих Методичних рекомендацій.

Під час складання експертного висновку у позиції "Висновки" рекомендовано зазначити:

"Наданий на експертизу об'єкт є культурною цінністю, для його вивезення з України необхідно оформити свідоцтво на право вивезення (тимчасового вивезення) культурних цінностей з території України".

або

"Наданий на експертизу об'єкт не є культурною цінністю у визначенні Закону України "Про вивезення, ввезення та повернення культурних цінностей", дія зазначеного Закону на нього не поширюється. Його переміщення через митний кордон України здійснюється відповідно до законодавства України з питань державної митної справи".

3. У разі проведення експертизи культурних цінностей, обернених в дохід держави, рекомендується надати пропозиції щодо подальшого розпорядження такими культурними цінностями (зокрема, доцільно зазначити до якого музейного, бібліотечного, архівного закладу рекомендовано передати на постійне зберігання такі культурні цінності).

VI. Рекомендований механізм проведення експертизи об'єктів, що є музейними предметами Музейного фонду України

1. Експертиза об'єктів, що є музейними предметами Музейного фонду України, проводиться з метою підготовки експертного висновку для прийняття на його підставі рішення про можливість їх тимчасового вивезення з території України для експонування на виставках, проведення реставрації або наукової експертизи.

2. Доцільно врахувати, що у випадку, коли тимчасове вивезення об'єктів, що є музейними предметами Музейного фонду України, здійснює уповноважена організація, вона може самостійно провести експертизу музейних предметів, що належать до складу її фондів.

3. За результатами експертизи об'єктів, що є музейними предметами Музейного фонду України, рекомендовано складати експертний висновок за зразком, наведеним у додатку 5 до цих Методичних рекомендацій.

4. У позиції "Висновки та рекомендації" доцільно зазначити можливість або неможливість транспортування об'єктів, що є музейними предметами Музейного фонду України, та надати рекомендації щодо можливості оформлення права на їх тимчасове вивезення.

5. Страхова вартість об'єктів, що є музейними предметами Музейного фонду України, визначається відповідно до Інструкції про порядок визначення оціночної та страхової вартості пам'яток Музейного фонду України, затвердженої наказом Міністерства культури і мистецтв України від 13 липня 1998 року N 325, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 06 серпня 1998 року за N 496/2936.

VII. Рекомендації щодо оформлення експертного висновку

1. Експертний висновок оформлюється з урахуванням вимог пункту 13 Порядку.

Кожна сторінка експертного висновку завіряється підписом експерта(ів), який(і) проводив(ли) експертизу.

У разі якщо експертиза проводиться на декілька об'єктів до експертного висновку додається перелік об'єктів.

На зворотному боці фотографій об'єктів рекомендовано зазначати номер та дату видачі експертного висновку, порядковий номер предмета у переліку, (підпис експерта(ів), який(і) проводив(ли) експертизу. Під час заповнення зворотного боку фотографій необхідно залишити 50 % вільного місця.

2. При оформленні Паспорта уповноваженою організацією рекомендовано зберігати його копію, засвідчену експертом, що провів експертизу.

3. Відомості про видані експертні висновки доцільно заносити до журналу реєстрації експертних висновків. Уповноваженим організаціям, які здійснюють видачу Паспортів, крім цього, рекомендовано вести журнал реєстрації Паспортів.

Журнал реєстрації експертних висновків та журнал реєстрації Паспортів рекомендовано заповнювати за зразками, наведеним у додатку 6 до цих Методичних рекомендацій.

VIII. Інформування Мінкультури щодо окремих об'єктів експертизи

З метою виконання зобов'язань України згідно з Конвенцією про заходи, спрямовані на заборону та запобігання незаконному ввезенню, вивезенню та передачі права власності на культурні цінності, 1970 року у разі виявлення на об'єктах явних чи прихованих позначок музеїв, бібліотек, архівних установ тощо та/або наявності підстав вважати об'єкти такими, що викрадені, оголошені в розшук, мають археологічне походження, уповноважені організації невідкладно інформують про це Мінкультури.

При цьому потрібно зазначити всі наявні відомості, зокрема:

- дані про особу, що надала об'єкти на експертизу;

- короткий опис об'єкта із зазначенням позначок, шифрів, печаток тощо;

- фотографії об'єкта.

Інформація про такі випадки подається до відділу контролю за переміщенням культурних цінностей управління охорони культурної спадщини Міністерства культури України (тел./факс: (044) 272-48-07, (044) 272-48-02, (044) 272-48-08; e-mail: pakhlova@mincult.gov.ua, cv_mku@ukr.net) із позначкою "терміново".

  

Заступник начальника управління
охорони культурної спадщини,
начальник відділу дозвільної та
погоджувальної документації в сфері
охорони культурної спадщини

Б. Моця

 

Додаток 1
до Методичних рекомендацій з проведення державної експертизи культурних цінностей
(пункт 4 розділ I)

 

ЗРАЗОК

 

______
                (найменування уповноваженої організації)

______
     (прізвище, ім'я та по батькові заявника, найменування
                                     юридичної особи)

______
          (місце проживання або адреса місцезнаходження
                                        юридичної особи)

______
                   (дані документа, що посвідчує особу)

______
                       (телефон, факс, електронна пошта)

ЗАЯВА
на проведення державної експертизи культурних цінностей

Прошу провести державну експертизу предметів, у кількості ______ одиниць, які я маю намір вивезти (тимчасово вивезти) з території України з метою __
__
__

Документи, що додаються до цієї заяви:

1. Перелік об'єктів на _____ арк. у двох примірниках.

2. Фотографії об'єктів у кількості ______ шт. у двох примірниках.

Відомості, зазначені у цій заяві, є правдивими.

Підписуючи цю заяву, я даю згоду на обробку моїх персональних даних з метою та на умовах, які визначені Законом України "Про захист персональних даних".

______
(дата подання заяви)

__
(підпис заявника)

___
(прізвище та ініціали заявника)

 

Додаток 2
до Методичних рекомендацій з проведення державної експертизи культурних цінностей
(пункт 2 розділ II)

ЗРАЗОК

Висновок державної експертизи культурних цінностей (попередня експертиза)

Попередню експертизу проведено ________
__
(прізвище, ім'я, по батькові та посада експерта)

на підставі заяви (клопотання) від 20____ року N __
                                            (прізвище, ім'я та по батькові заявника або найменування юридичної особи)

За результатами експертизи встановлені такі відомості про об'єкт експертизи:

1 Назва предмета: __________

2. Автор / виробник: ________

3. Матеріал: ___

4. Техніка: ____

5. Розміри / вага: ___________

6. Час і місце створення: ____

7. Висновки та рекомендації: _

_______
(посада експерта)


(підпис)

_______
(ініціали, прізвище)

_______
(посада керівника уповноваженої організації)


(підпис)

_______
(ініціали, прізвище)

 

Додаток 3
до Методичних рекомендацій з проведення державної експертизи культурних цінностей
(пункт 2 розділ III)

ЗРАЗОК

Висновок державної експертизи культурних цінностей

Державну експертизу культурних цінностей проведено __
_
                                                                (прізвище, ім'я, по батькові та посада експерта)

на підставі заяви (клопотання, листа, постанови про призначення експертизи тощо) від 20__ року N ________
__
                                      (прізвище, ім'я та по батькові заявника або найменування юридичної особи)

За результатами експертизи встановлені такі відомості про об'єкт експертизи:

1. Назва предмета: _________

2. Автор / виробник: ________

3. Матеріал: ___

4. Техніка: ____

5. Розміри / вага: ___________

6. Час і місце створення: ____

7. Опис: ______

8. Знаки і позначки: ________

9. Стан збереження: ________

10. Оцінна вартість: ________

11. Висновки та рекомендації:

12. Література: _

___
(посада експерта)


(підпис)

_____
(ініціали, прізвище)

___
(посада керівника уповноваженої організації)


(підпис)

_____
(ініціали, прізвище)

 

Додаток 4
до Методичних рекомендацій з проведення державної експертизи культурних цінностей
(пункт 2 розділ III)

ЗРАЗОК

Висновок державної експертизи культурних цінностей

Державну експертизу культурних цінностей проведено __
__
                                                             (прізвище, ім'я, по батькові та посада експерта)

на підставі заяви (клопотання, листа, постанови про призначення експертизи тощо) від ___________ 20__ року N __
                                         (прізвище, ім'я та по батькові заявника або найменування юридичної особи)

За результатами експертизи встановлені такі відомості про об'єкти експертизи:

N
з/п

Назва предмета

Автор, виробник

Техніка, матеріал

Розміри, вага (одиниці вимірювання)

Час і місце створення

Опис предмета

Знаки і позначки

Стан збереження

Оцінна вартість (валюта)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Загальна кількість одиниць _ вартістю ____

Висновки і рекомендації: ___

Література: ___

__
(посада експерта)


(підпис)

_____
(ініціали, прізвище)

__
(посада керівника уповноваженої організації)


(підпис)

_____
(ініціали, прізвище)

 

Додаток 5
до Методичних рекомендацій з проведення державної експертизи культурних цінностей
(пункт 3 розділ VI)

ЗРАЗОК

Висновок державної експертизи культурних цінностей (предметів Музейного фонду України)

Державну експертизу культурних цінностей проведено __
__
                                                              (прізвище, ім'я, по батькові та посада експерта)

на підставі заяви (клопотання, листа тощо) від 20__ року N ________ __
                                            (прізвище, ім'я та по батькові заявника або найменування юридичної особи)

Мета тимчасового вивезення _
__

N
з/п

Автор (вироб-
ник)

Назва

Матеріал техніка

Розміри, вага (одиниці вимірюва-
ння
)

Час і місце створення

Інвентар-
ний N

Стан збереження

Кількість одиниць зберігання

Страхова вартість (валюта)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Загальна кількість одиниць ________ страховою вартістю .

Висновки і рекомендації: ____

Література: ____

__
(посада експерта)


(підпис)

_____
(ініціали, прізвище)

__
(посада керівника уповноваженої організації)


(підпис)

_____
(ініціали, прізвище)

 

Додаток 6
до Методичних рекомендацій з проведення державної експертизи культурних цінностей
(пункт 3 розділ VII)

ЗРАЗОК

1. Журнал реєстрації експертних висновків

N
з/п

Дата та номер реєстрації заяви (клопотання) про проведення експертизи

Номер експертного висновку

Дата видачі експертного висновку

Відомості про заявника

Назва об'єкта експертизи

Короткий опис об'єкта експертизи

Висновки та рекомендації за результатами експертизи

Оцінна (страхова) вартість

Прізвище та посада експерта, що провів експертизу

Підпис заявника про отримання експертного висновку

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

2. Журнал реєстрації паспортів на смичкові музичні інструменти і смички

N
з/п

Дата та номер реєстрації заяви (клопотання) про видачу паспорта

Вид паспорта

Серія та номер паспорта

Дата видачі паспорта

Відомості про заявника

Номер та дата видачі експертного висновку, на підставі якого оформлено паспорт

Прізвище та посада експерта, що оформив паспорт

Підпис заявника про отримання паспорта

Відомості про переоформлення паспорта на іншу особу

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали