Шановні партнери! Всі ціни, інформація про наявність та терміни доставки документів актуальні.


Додаткова копія: Про затвердження Методики хронометражу часу, необхідного для проведення митного контролю та митного оформлення товарів та транспортних засобів, що використовуються для їх переміщення, у пунктах пропуску через державний кордон для автомобільного сполучення

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 1 листопада 2010 року N 1319

Про затвердження Методики хронометражу часу, необхідного для проведення митного контролю та митного оформлення товарів та транспортних засобів, що використовуються для їх переміщення, у пунктах пропуску через державний кордон для автомобільного сполучення

На виконання пункту 4.9 рішення колегії Держмитслужби від 15.05.2010, уведеного в дію наказом Держмитслужби від 18.05.2010 N 484, з метою забезпечення контролю за дотриманням встановлених законодавством часових нормативів виконання контрольних операцій посадовими особами, які здійснюють митний контроль та митне оформлення товарів та транспортних засобів, що використовуються для їх переміщення, у пунктах пропуску через державний кордон України, наказую:

1. Затвердити Методику хронометражу часу, необхідного для проведення митного контролю та митного оформлення товарів та транспортних засобів, що використовуються для їх переміщення, у пунктах пропуску через державний кордон для автомобільного сполучення, що додається.

2. Керівникам митних органів:

2.1. Забезпечити особистий контроль за дотриманням установлених нормативно-правовими актами часових нормативів виконання контрольних операцій посадовими особами, які здійснюють митний контроль та митне оформлення товарів та транспортних засобів, що використовуються для їх переміщення, у пунктах пропуску через державний кордон України.

2.2. Визначити особу із числа керівного складу митного органу, відповідальну за проведення хронометражу часу, необхідного для проведення митного контролю та митного оформлення товарів та транспортних засобів, що використовуються для їх переміщення, у пунктах пропуску через державний кордон для автомобільного сполучення.

2.3. Визначити особу із числа керівного складу митного органу, відповідальну за проведення моніторингу часу, необхідного для проведення митного контролю та митного оформлення товарів та транспортних засобів, що використовуються для їх переміщення, у пунктах пропуску через державний кордон для автомобільного сполучення.

2.4. Внести до функціональних обов'язків керівного складу та посадових осіб підрозділів митного оформлення, що здійснюють свої функції у пунктах пропуску через державний кордон для автомобільного сполучення, обов'язкове дотримання встановлених законодавством часових нормативів виконання контрольних операцій.

3. Директору Департаменту організації митного контролю та роботи митних посередників (Сербайло А. І.):

3.1. Провести вибіркові перевірки митних органів щодо дотримання їх посадовими особами встановлених законодавством часових нормативів виконання контрольних операцій зі здійснення митного контролю та митного оформлення товарів та транспортних засобів, що використовуються для їх переміщення, у пунктах пропуску через державний кордон України.

3.2. Забезпечити постійний моніторинг фактичного часу на проведення митного контролю та митного оформлення товарів та транспортних засобів, що використовуються для їх переміщення, у пунктах пропуску через державний кордон для автомобільного сполучення.

3.3. У місячний строк з дати підписання цього наказу визначитися щодо необхідності доопрацювання програмно-інформаційного комплексу "Інспектор - 2006" з метою забезпечення автоматизованого контролю за дотриманням посадовими особами митних органів встановлених законодавством часових нормативів виконання контрольних операцій зі здійснення митного контролю та митного оформлення товарів та транспортних засобів, що використовуються для їх переміщення, у пунктах пропуску через державний кордон України та надати відповідні пропозиції до Регіональної інформаційної митниці.

4. Начальнику Регіональної інформаційної митниці (Копосов С. А.) у тижневий строк після надання пропозицій, передбачених пунктом 3.3 цього наказу, надати до Департаменту організації митного контролю та роботи митних посередників пропозиції щодо термінів доопрацювання програмно-інформаційного комплексу "Інспектор - 2006" відповідно до висунутих вимог.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Служби Сьомку С. М.

 

Голова Служби 

І. Г. Калєтнік 


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної митної служби України
01.11.2010 N 1319 


Методика
хронометражу часу, необхідного для проведення митного контролю та митного оформлення товарів та транспортних засобів, що використовуються для їх переміщення, у пунктах пропуску через державний кордон для автомобільного сполучення

Хронометраж часу, необхідного для проведення митного контролю та митного оформлення товарів та транспортних засобів, що використовуються для їх переміщення, у пунктах пропуску через державний кордон для автомобільного сполучення (далі - Хронометраж) застосовується для визначення тривалості окремих процедур митного контролю та митного оформлення у пунктах пропуску через державний кордон для автомобільного сполучення (далі - пункти пропуску) та загального часу, необхідного для проведення митного контролю та митного оформлення (далі - контрольні процедури), від їх початку до завершення.

Хронометраж здійснюється з метою:

забезпечення контролю за дотриманням посадовими особами підрозділів митного оформлення (далі - ПМО) митних органів встановлених законодавством часових нормативів виконання контрольних процедур;

визначення можливостей скорочення (оптимізації) часу проведення контрольних процедур у пунктах пропуску;

уникнення необґрунтованих затримок при проведенні контрольних процедур у пунктах пропуску;

визначення оптимального часу, необхідного для проведення контрольних процедур.

Хронометраж складається з таких етапів:

підготовка до проведення Хронометражу;

проведення Хронометражу;

обробка даних Хронометражу;

аналіз результатів Хронометражу та підготовка пропозицій щодо скорочення (оптимізації) часу проведення контрольних процедур у пунктах пропуску.

Підготовка до проведення Хронометражу включає в себе вибір:

об'єкта (об'єктів) дослідження;

місця та дати проведення;

обсягів проведення.

Об'єктами дослідження можуть бути товари та транспортні засоби, що їх переміщують.

Місцями проведення Хронометражу можуть бути смуги руху транспортних засобів "червоний коридор" у пунктах пропуску.

Хронометраж може бути як суцільним, так і вибірковим.

Хронометраж проводиться за рішенням керівника митного органу, але не рідше ніж один раз у квартал, у рішенні зазначається місце та дата (період) проведення, особи підрозділу митного оформлення, відповідальні за проведення Хронометражу, та особа підрозділу організації митного контролю, відповідальна за обробку даних Хронометражу, аналіз його результатів та підготовку пропозицій щодо скорочення (оптимізації) часу проведення контрольних процедур у пунктах пропуску.

Проведення Хронометражу здійснюється з використанням Анкети хронометражу часу, необхідного для проведення митного контролю та митного оформлення товарів і транспортних засобів, що використовуються для їх переміщення, у пунктах пропуску через державний кордон для автомобільного сполучення (далі - Анкета), за формою, що додається.

В Анкеті зазначається фактичний час початку та закінчення контрольних процедур (у годинах та хвилинах).

Час окремих контрольних процедур, зазначених в Анкетах, повинен відповідати даним, внесеним до Електронного журналу "Диспетчер зони митного контролю" (далі - ДЗМК) Програмно-інформаційного комплексу "Інспектор - 2006" (далі - ПІК "Інспектор - 2006"), а саме:

в'їзду ТЗ до ЗМК пункту пропуску;

виїзду ТЗ із ЗМК пункту пропуску;

направлення для проходження інших видів контролю та наступної контрольної операції;

направлення на проведення митного огляду;

завершення митного огляду.

Загальний час проведення контрольних процедур визначається як різниця між часом в'їзду транспортного засобу (далі - ТЗ) в ЗМК пункту пропуску та часом виїзду ТЗ із ЗМК пункту пропуску.

Після завершення Хронометражу Анкети передаються відповідальним особам підрозділів організації митного контролю.

Обробка даних Хронометражу здійснюється з метою:

визначення середнього часу проведення контрольних процедур;

визначення максимального часу проведення контрольних процедур;

визначення мінімального часу на проведення контрольних процедур;

визначення часу проведення інших, крім митний, видів контролю;

визначення часу проведення митного огляду;

визначення часу затримок при проведенні контрольних операцій.

Аналіз результатів Хронометражу здійснюється з метою:

порівняння середнього часу проведення контрольних процедур із встановленими законодавством часовими нормативами виконання контрольних процедур посадовими особами, які здійснюють контроль осіб, товарів і транспортних засобів у пунктах пропуску;

встановлення випадків перевищення встановлених законодавством часових нормативів виконання контрольних процедур посадовими особами, які здійснюють контроль осіб, товарів і транспортних засобів у пунктах пропуску, та їх причин;

встановлення випадків необґрунтованих затримок при проведенні контрольних процедур у пунктах пропуску;

визначення тенденцій до збільшення (зменшення) часу проведення контрольних процедур.

Підготовка пропозицій щодо скорочення (оптимізації) часу проведення контрольних процедур у пунктах пропуску включає:

аналіз результатів Хронометражу;

перелік посадових осіб ПМО, які допустили необґрунтоване перевищення встановлених законодавством часових нормативів виконання контрольних процедур, необґрунтовані затримки при проведенні контрольних процедур у пунктах пропуску, та пропозиції щодо притягнення їх до відповідальності;

пропозиції щодо заходів, яких необхідно вжити з метою скорочення (оптимізації) часу на проведення контрольних процедур у пунктах пропуску;

пропозиції щодо встановлення часових нормативів на проведення контрольних процедур у пунктах пропуску, які не перевищують встановлені законодавством часові нормативи виконання контрольних процедур.

На підставі поданих пропозицій щодо скорочення (оптимізації) часу проведення контрольних процедур у пунктах пропуску начальниками митних органів приймаються рішення щодо необхідних заходів, у тому числі щодо інформування Держмитслужби.

 

Директор Департаменту
організації митного контролю та
роботи митних посередників
 

 
 
А. І. Сербайло
 


 

Додаток
до Методики хронометражу часу, необхідного для проведення митного контролю та митного оформлення товарів та транспортних засобів, що використовуються для їх переміщення, у пунктах пропуску через державний кордон для автомобільного сполучення 


Анкета
хронометражу часу, необхідного для проведення митного контролю та митного оформлення товарів та транспортних засобів, що використовуються для їх переміщення, у пунктах пропуску через державний кордон для автомобільного сполучення

Митниця _______

Пункт пропуску _

Підрозділ митного оформлення (ПМО) ______

Зміна __________

Дата ________ 

N ТЗ ___
порожній / з товаром
(непотрібне закреслити)

Напрямок переміщення:
в'їзд / виїзд
(непотрібне закреслити)

Митний режим:
імпорт / експорт / транзит / тимчасове ввезення / тимчасове вивезення / інше
(непотрібне закреслити) 


В'їзд ТЗ в пункт пропуску, перевірка наявності ПП, ПД 

Час початку:
Час закінчення 

____ год. ____ хв.
____ год. ____ хв. 

Контроль вагових параметрів (зважування ТЗ, оформлення результатів зважування) 

Час початку:
Час закінчення 

____ год. ____ хв.
____ год. ____ хв. 

I етап митного контролю 

В'їзд ТЗ у ЗМК, перевірка комплектності та реєстрація документів, необхідних для проведення контрольних процедур, контрольного талона, внесення інформації до ПІК "Інспектор - 2006") 

Час початку:
Час закінчення 

____ год. ____ хв.
____ год. ____ хв. 

Проведення візуального огляду ТЗ (перевірка наявності митних забезпечень, цілісності вантажних відсіків, кабіни водія тощо) 

Час початку:
Час закінчення 

____ год. ____ хв.
____ год. ____ хв. 

Проведення сканування ТЗ та оформлення результатів сканування 

Час початку:
Час закінчення 

____ год. ____ хв.
____ год. ____ хв. 

Затримання ТЗ 

Час початку:
Час закінчення 

____ год. ____ хв.
____ год. ____ хв. 

Проставляння на товаросупровідних документах та реєстрі документів штампа "Під митним контролем", внесення інформації до ПІК "Інспектор - 2006") 

Час початку:
Час закінчення 

____ год. ____ хв.
____ год. ____ хв. 

II етап митного контролю 

Оформлення документів митним брокером 

Час початку:
Час закінчення 

____ год. ____ хв.
____ год. ____ хв. 

Подання документів для проведення контрольних процедур до "Єдиного офісу", аналіз поданих документів, перевірка у ПІК "Орієнтування", внесення інформації до ПІК "Інспектор - 2006") 

Час початку:
Час закінчення 

____ год. ____ хв.
____ год. ____ хв. 

Визначення необхідності проведення інших видів контролю та порядку (форми) їх проведення 

Час початку:
Час закінчення 

____ год. ____ хв.
____ год. ____ хв. 

Проведення інших видів контролю представниками державних контрольних органів: 

  

  

Проведення ветеринарного контролю 

Час початку:
Час закінчення 

____ год. ____ хв.
____ год. ____ хв. 

Проведення санітарно-епідеміологічного контролю 

Час початку:
Час закінчення 

____ год. ____ хв.
____ год. ____ хв. 

Проведення фітосанітарного контролю 

Час початку:
Час закінчення 

____ год. ____ хв.
____ год. ____ хв. 

Проведення екологічного та радіологічного контролю 

Час початку:
Час закінчення 

____ год. ____ хв.
____ год. ____ хв. 

Проведення контролю СМАП (розрахунок частки єдиного збору) 

Час початку:
Час закінчення 

____ год. ____ хв.
____ год. ____ хв. 

Проведення інших видів контролю посадовою особою ПМО у формі попереднього документального контролю 

Час початку:
Час закінчення 

____ год. ____ хв.
____ год. ____ хв. 

Затримання ТЗ 

Час початку:
Час закінчення 

____ год. ____ хв.
____ год. ____ хв. 

Аналіз результатів проведення інших видів контролю (внесення інформації до ПІК "Інспектор - 2006", оформлення картки відмови) 

Час початку:
Час закінчення 

____ год. ____ хв.
____ год. ____ хв. 

III етап митного контролю 

Проведення митного огляду: 

  

  

Проведення митного огляду, складання акта митного огляду, внесення інформації до ПІК "Інспектор - 2006") 

Час початку:
Час закінчення 

____ год. ____ хв.
____ год. ____ хв. 

Проведення митного огляду, складання акта митного огляду, затримання ТЗ, направлення до іншої ЗМК, оформлення картки відмови, внесення інформації до ПІК "Інспектор - 2006") 

Час початку:
Час закінчення 

____ год. ____ хв.
____ год. ____ хв. 

Проведення митного огляду, складання акта митного огляду, затримання ТЗ, залучення експертів, відбір зразків, внесення інформації до ПІК "Інспектор - 2006") 

Час початку:
Час закінчення 

____ год. ____ хв.
____ год. ____ хв. 

Проведення митного огляду, складання акта митного огляду, затримання ТЗ, направлення до іншої ЗМК, складання протоколу про ПМП, внесення інформації до ПІК "Інспектор - 2006") 

Час початку:
Час закінчення 

____ год. ____ хв.
____ год. ____ хв. 

Нарахування податків і зборів (обов'язкових платежів), оформлення УМК МД-1, їх оплата у відділенні банку 

Час початку:
Час закінчення 

____ год. ____ хв.
____ год. ____ хв. 

Оформлення ВМД, ДКД, інших документів відповідно до заявленого режиму переміщення, внесення інформації про результати митного контролю до ПІК "Інспектор - 2006" 

Час початку:
Час закінчення 

____ год. ____ хв.
____ год. ____ хв. 

Накладення засобів ідентифікації, проставлення відбитків ОНП на товаросупровідних документах та контрольному талоні, внесення інформації про завершення митного контролю до ПІК "Інспектор - 2006", виїзд ТЗ з ЗМК 

Час початку:
Час закінчення 

____ год. ____ хв.
____ год. ____ хв. 

Виїзд ТЗ з території пункту пропуску (перевірка контрольного талона, внесення інформації до ПІК "Інспектор - 2006") 

Час початку:
Час закінчення 

____ год. ____ хв.
____ год. ____ хв. 


 
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали