МІНІСТЕРСТВО ПРОМИСЛОВОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 16 травня 2011 року N 128

Про затвердження Методики нормування витрат паливно-енергетичних ресурсів на виробництво чавуну

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 15.07.97 N 786 "Про порядок нормування питомих витрат паливно-енергетичних ресурсів у суспільному виробництві", Основних положень з нормування питомих витрат паливно-енергетичних ресурсів у суспільному виробництві, затверджених наказом Держкоменергозбереження від 22.10.2002 N 112 та зареєстрованих в Міністерстві юстиції 07.11.2002 N 878/7166, з метою реалізації положень Закону України "Про енергозбереження" від 01.07.94 N 74/94-ВР наказую:

1. Затвердити Методику нормування витрат паливно-енергетичних ресурсів на виробництво чавуну (далі - Методика), що додається.

2. Директору Державного інституту праці та соціально-економічних досліджень Майорченку В. Н. довести до відома керівників металургійних підприємств наказ про затвердження Методики.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Кравченка В. В.

 

Перший заступник Міністра -
голова комісії з проведення реорганізації

С. В. Сиротюк

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства промислової політики України
16.05.2011 N 128

МЕТОДИКА
НОРМУВАННЯ ВИТРАТ ПАЛИВНО-ЕНЕРГЕТИЧНИХ РЕСУРСІВ НА ВИРОБНИЦТВО ЧАВУНУ

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Галузева Методика нормування витрат паливно-енергетичних ресурсів на виробництво чавуну (далі - Методика) розроблена з метою встановлення науково обгрунтованих норм витрат палива і електроенергії та раціонального використання теплоносіїв в доменних цехах гірничо-металургійного комплексу України, визначення планових обсягів закупівель теплоносіїв на наступний період відповідно до планових обсягів виробництва чавуну, аналізу та  контролю фактичного енергоспоживання на підприємстві, матеріального стимулювання економії витрат теплоносіїв.

1.2. Методика розроблена у відповідності до Закону України від 1 липня 1994 року N 74/94-ВР "Про енергозбереження" (із змінами і доповненнями), постанови Кабінету Міністрів України від 15 липня 1997 року N 786 "Про порядок нормування питомих витрат паливно-енергетичних ресурсів у суспільному виробництві" (із змінами і доповненнями), Основних положень з нормування питомих витрат паливно-енергетичних ресурсів у суспільному виробництві, затверджених наказом Державного комітету України з енергозбереження від 22 жовтня 2002 року N 112.

1.3. Методика розроблена на базі аналізу роботи десяти доменних цехів підприємств гірничо-металургійного комплексу України, які виплавляють переробний і ливарний чавун.

1.4. При розробці Методики враховані зміни основних техніко-економічних показників доменного виробництва за 2002 - 2009 роки, Правила технічної експлуатації доменних цехів, вимоги національних стандартів щодо обліку витрат палива, характеристика вихідної сировини та палива, основні технологічні показники виплавки чавуну, світовий та вітчизняний досвід економії палива та електричної енергії.

1.5. До умовного палива, що підлягає нормуванню, відносяться витрати твердого палива - кокс, антрацит, коксовий "орешек", а також природний газ, інші види палива - пиловугільне паливо, включаючи неминучі втрати цих ресурсів.

1.6. Одиниця виміру витрат умовного палива і електроенергії в Методиці встановлюється у розрахунку на одиницю продукції - одну тонну чавуну.

1.7. Основним методом обґрунтування норм витрат умовного палива був розрахунково-аналітичний, якій визначає норму витрат ресурсів розрахунковим шляхом на підставі аналітичних залежностей та аналізу фактичних питомих витрат умовного палива і електроенергії, що склалися у попередніх періодах (2002 - 2009 роки) роботи доменних цехів.

1.8. Методика встановлює норму витрат умовного палива і електричної енергії на 1 тонну чавуну в залежності від ємності доменних печей, структури доменної шихти і її кількості, кількості залізорудної частини доменної шихти, витрат вапняку (звичайного, доломітизованого), витрат скіпового коксу, обсягів виробництва чавуну, використання пиловугільного палива замість коксу і природного газу,

1.9. Методика використовується при такій структурі доменної шихти:

- витрати агломерату 500 - 1900 кг/т;

- витрати окатишів 0 - 1000 кг/т;

- витрати залізної і марганцевої руди 0 - 200 кг/т;

- витрати шлаків, окалини і металодобавок 0 - 120 кг/т;

- витрати флюсів (звичайного і доломітизованого вапняку) 20 - 170 кг/т;

- витрати скіпового коксу 480 - 600 кг/т.

1.10. Вихідними даними для розробки норм є:

- нормативна база витрат матеріальних ресурсів при виробництві чавуну на плановий період (рік), яка затверджується Мінпромполітики України;

- вимоги виробничої інструкції щодо ведення технології виплавки чавуну;

- характеристика вихідної сировини і палива;

- плани організаційно-технічних заходів, направлених на підвищення ефективності використання палива;

- плани виконання ремонтів доменних печей.

1.11. Норми питомих витрат умовного палива і електроенергії на виробництво чавуну розробляються на рік і затверджуються у встановленому порядку Мінпромполітики України.

1.12. Нормування витрат палива і електроенергії на виробництво чавуну забезпечується доменним цехом, теплотехнічною лабораторією підприємства та відділом головного енергетика підприємства.

2. НОРМУВАННЯ ВИТРАТ УМОВНОГО ПАЛИВА НА ВИРОБНИЦТВО ЧАВУНУ

2.1. Факторами виробництва, які формують норму витрат умовного палива є:

- температура дуття, яка використовується при виплавці чавуну, °C;

- ємність доменних печей, м;

- витрати залізорудних матеріалів на виробництво чавуну, кг/т;

- витрати флюсів на виробництво чавуну, кг/т;

- витрати пиловугільного палива, кг/т;

- плановий річний обсяг виробництва чавуну, млн. т/рік;

- кількість установлених доменних печей, шт.;

- планова кількість доменних печей, яка буде задіяна в роботі, шт.;

- ефективність впливу кількості доменної шихти на потреби палива при виплавці чавуну, яка залежить від рівня її використання і ємності доменних печей.

2.2. До складу залізорудних матеріалів включаються:

- витрати агломерату;

- витрати окатишів;

- витрати залізної руди.

До складу флюсів - сумарні витрати звичайного і доломітизованого вапняку.

2.3. Вплив ємності доменних печей на потреби палива у Методиці визначається нормативом в кг у. п. на кожний м3 ємності доменних печей, а вплив змін кількості залізорудної частини доменної шихти і її структури в залежності від рівня її використання - поправочними коефіцієнтами.

2.4. Питомі річні витрати умовного палива на виробництво чавуну визначаються за такою моделлю;

H = 875,3 х Кд - (0,315Vд  х 10-4 Vд2 х Кv) х Кв х Кш - 0,62 х Vп - 100 х Кпп - 525 х 10-6 х Кб х Vд х n),

де H - планові питомі річні витрати умовного палива на виробництво чавуну, кг у. п/т;

875,3 - умовно постійні витрати умовного палива, кг у. п/т;

КД - коефіцієнт, який враховує вплив температури дуття на витрати умовного палива, од;

0,315 - норматив зниження потреб палива на кожний м3 підвищення об'єму доменних печей, кг у. п./т*м3;

Vд - усереднена по цеху ємність доменних печей, м3;

Кv - коефіцієнт ефективності використання палива в доменних печах різного об'єму, од;

Кв - коефіцієнт, враховуючий зміни в потребах умовного палива в залежності від витрат сирого вапняку, од;

Кш - коефіцієнт, враховуючий зміни в потребах умовного палива в залежності від кількості залізорудних матеріалів в доменній шихті, од;

0,62 - норматив зниження потреб умовного палива на кожний кг використання пиловугільного палива, кг у. п/кг;

Vп - витрати, пиловугільного палива, кг/т;

100 - норматив змін потреб умовного палива на кожний млн. т змін в обсягах виробництва чавуну, кг у. п/т*млн. т;

Кп - коефіцієнт, враховуючий зміни нормативу "100" в залежності від об'єму доменних печей, од;

Пп - плановий обсяг виробництва чавуну, млн. т/рік;

525 х 10-6 - базовий норматив обсягу виробництва чавуну на кожний м3 ємності доменних печей, млн. т/м;

Кб - коефіцієнт, враховуючий зміни базового нормативу в залежності від ємності доменних печей, од;

n - кількість запланованих в роботі доменних печей, шт.

2.5. Усереднена по доменному цеху ємність доменних печей визначається за такою формулою:

   

,

(1)

де - ti тривалість роботи i-ої доменної печі в плановому періоді, діб:

Vi - об'єм i-ої доменної печі, м3;

k - кількість встановлених доменних печей, шт.;

nc - усереднена планова кількість доменних печей, які будуть задіяні в роботі, шт.;

365 - тривалість планового періоду, діб.

2.6. Усереднена планова кількість доменних печей, які будуть задіяні в роботі, визначається за такою формулою:

nc =

n1 х t1 + n2 х t2 ..........nn х tn
365

, (2)

де - t1, t2, ..... tn - відповідно тривалість роботи доменного цеха з n1, n2 і nn кількістю доменних печей, діб;

n1, n2 ..... nn - кількість запланованих в роботі доменних печей, шт.

2.7. Значення поправочних коефіцієнтів, які враховують зміни в потребах умовного палива на виробництво чавуну в залежності від ємності доменних печей, структури доменної шихти і її кількості, обсягу виробництва чавуну, використання пиловугільного палива і температури дуття наведені в розділі 3.

2.8. Модель нормоутворювання витрат умовного палива на виробництво чавуну в кг у. п/т та алгоритми розрахунку значення норми наведені в розділі 4.

2.9. Приклад розрахунку норми витрат умовного палива на виробництво чавуну на плановий період (рік) наведено в додатку 1.

3. ЗНАЧЕННЯ ПОПРАВОЧНИХ КОЕФІЦІЄНТІВ, ЯКІ ВРАХОВУЮТЬ ЗМІНИ В ПОТРЕБАХ УМОВНОГО ПАЛИВА В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД УМОВ ВИРОБНИЦТВА ЧАВУНУ

N п/п

Умови виробництва

Коефіцієнти

Kд

Kv

Kш

Kв

Kn

Kб

1

Температура дуття,° C

 

 

 

 

 

 

менше 870

1,015

 

 

 

 

 

871 - 970

1,01

 

 

 

 

 

971 - 1100

1,0

 

 

 

 

 

більше 1100

0,97

 

 

 

 

 

2

Об'єм доменних печей, м3

 

 

 

 

 

 

менше 1800

 

0,92

 

 

 

 

1801 - 2100

 

0,9

 

 

 

 

2101 - 2600

 

0,85

 

 

 

 

2601 - 3000

 

0,8

 

 

 

 

3

Витрати залізорудних матеріалів, кг/т

 

 

 

 

 

 

менше 1640

 

 

1,3

 

 

 

1640 - 1700

 

 

1,2

 

 

 

1701 - 1750

 

 

1,15

 

 

 

1751 - 1790

 

 

1,1

 

 

 

1791 - 1820

 

 

1,05

 

 

 

більше 1820

 

 

1,0

 

 

 

4

Витрата сирого вапняку, кг/т

 

 

 

 

 

 

менше 15

 

 

 

1,06

 

 

15 - 40

 

 

 

1,0

 

 

41 - 80

 

 

 

0,93

 

 

81 - 95

 

 

 

0,85

 

 

96 - 100

 

 

 

0,8

 

 

101 - 140

 

 

 

0,75

 

 

141 - 170

 

 

 

0,7

 

 

5

Об'єм доменних печей, м3

 

 

 

 

 

 

менше 1400

 

 

 

 

1,5

 

1400 - 1550

 

 

 

 

0,8

 

1551 - 1700

 

 

 

 

0,5

 

більше 1700

 

 

 

 

0,45

 

6

Об'єм доменних печей, м3

 

 

 

 

 

 

менше 1000

 

 

 

 

 

0,9

1001 - 1200

 

 

 

 

 

1,0

1200 - 1500

 

 

 

 

 

1,05

1501 - 1650

 

 

 

 

 

1,1

1651 - 2100

 

 

 

 

 

1,2

більше 2100

 

 

 

 

 

1,3

4. МОДЕЛЬ НОРМОУТВОРЮВАННЯ ВИТРАТ УМОВНОГО ПАЛИВА НА ВИРОБНИЦТВО ЧАВУНУ В КГ У. П/Т ТА АЛГОРИТМИ РОЗРАХУНКУ ЗНАЧЕННЯ НОРМИ

N п/п

Найменування нормоутворюючого фактору, нормативу, поправочного коефіцієнту, напрямків витрат умовного палива

Одиниця  виміру

Значення нормоутворюючого фактору, нормативу поправочного коефіцієнту, норми витрат палива

1

Умовно-постійні виграти умовного палива

кг у. п/т

875,3

2

Планове значення температури дуття

°C

 

3

Коефіцієнт, який враховує зміни в потребах умовного палива в залежності від запланованої температури дуття (відповідно табл. 1)

од.

 

4

Скореговані на температуру дуття умовно-постійні витрати умовного палива. (П.1 х П.3)

кг у. п/т

 

5

Усереднений по підприємству корисний об'єм доменних печей (розрахунок по формулі 1)

м3

 

6

Норматив зниження потреб палива на кожний м3 об'єму доменних печей

кг у, п/т*
3

0,315

7

Зниження потреб палива (П.5 х П.6)

кг у. п/т

 

8

Коефіцієнт ефективності використання палива в доменних печах різного об'єму (відповідно табл. 1)

од.

 

9

Корегування в зниженні потреб палива на різну ефективність його використання (10-4 х П.5 х П.5 х П.8)

кг у. п/т

 

10

Скореговане на різну ефективність зниження потреб палива (П.7 - П.9)

кг у. п/т

 

11

Заплановані витрати сирого вапняку

кг/т

 

12

Коефіцієнт, враховуючий потреби палива в залежності від витрат сирого вапняку (відповідно табл. 1)

од.

 

13

Запланові витрати залізорудних матеріалів на виробництво чавуну

кг/т

 

14

Коефіцієнт, враховуючий погреби палива в залежності від витрат залізорудних матеріалів (відповідно табл. 1)

од.

 

15

Скореговані на планову структуру доменної шихти зниження потреб палива (П.10 х П.12 х П.14)

кг у. п/т

 

16

Норматив зниження погреб палива при використанні пиловугільного палива

кг у. п/т

0,62

17

Планові витрати пиловугільного палива

кг/т

 

18

Зниження в потребах умовного палива за рахунок використання пиловугільного палива (П.16 х П.17)

кг у. п/т

 

19

Норматив зниження потреб палива при змінах в обсягах виробництва чавуну

кг у. п/т*
3

100,0

20

Коефіцієнт, враховуючий зміни нормативу "100" в залежності від об'єму доменних печей (коефіцієнт Кп відповідно табл. 1)

од.

 

21

Паливний обсяг виробництва чавуну

млн. т/рік

 

22

Базовий норматив обсягу виробництва чавуну на кожний м3 ємності доменних печей

млн. т/м3

525 х 10-6

23

Коефіцієнт, враховуючий зміни базового нормативу в залежності від ємності доменних печей (коефіцієнт Кб відповідно табл. 1)

од.

 

24

Кількість запланованих в роботі доменних печей (розрахунок по формулі 2)

шт.

 

25

Базовий обсяг виробництва чавуну (П.5 х П.22 х П.23 х П.24)

млн. т/рік

 

26

Зміни планового обсягу виробництва в порівнянні з базовим (П.21 - П.25)

млн. т/рік

 

27

Зниження (підвищення) потреб палива за рахунок змін в обсягах виробництва чавуну (П.19 х П.20 х П.26)

кг у. п/т

 

28

Норма витрат умовного палива на виробництво чавуну (П.4 - П.15 - П.18 - П.27)

кг у. п/т

 

5. НОРМУВАННЯ ВИТРАТ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ НА ВИРОБНИЦТВО ЧАВУНУ

5.1. Факторами виробництва, які формують норму витрат електричної енергії на виробництво чавуну є:

- кількість доменної шихти на тонну чавуну, кг/т;

- витрати сирого вапняку в складі доменної шихти, кг/т;

- витрати скіпового коксу, кг/т;

- усереднена по доменному цеху ємність доменних печей, які будуть задіяні в плановому періоді, м3;

- плановий обсяг виробництва чавуну, млн. т/рік;

- планова кількість доменних печей, які задіяні в роботі, шт.

5.2. В склад доменної шихти включаються: витрати агломерату, окатишів, залізної і марганцевої руди, шлаків всіх видів (силікомарганця, зварювального, конвертерного, мартенівського), металодобавки, вапняк (звичайний і доломітизований), вапно.

5.3. Вплив кількості доменної шихти (кг/т) на потреби електричної енергії в Методиці визначається нормативом витрат електричної енергії в кВт·год., на кожний кг витрат доменної шихти, а ефективність впливу змін кількості доменної шихти в залежності від її структури, рівня її використання і усередненої по доменному цеху ємності доменних печей та витрати скіпового коксу - поправочними коефіцієнтами.

Структура доменної шихти в Методиці оцінюється витратами сирого вапняку.

5.4. Вплив змін обсягів виробництва чавуну на витрати електричної енергії в Методиці визначається нормативом витрат електричної енергії на кожний млн. т змін в обсягах виробництва чавуну (кВт·год./т*млн. т), а зміни обсягів виробництва чавуну оцінюються, як різниця між плановим показником і базовим. Базовий обсяг виробництва чавуну визначається базовим нормативом обсягів виробництва чавуну на кожний м3 ємності доменної печі, усереднений ємністю доменної печі і їх кількістю, які плануються задіяти в роботі.

5.5. Планові питомі річні витрати електричної енергії на виробництво чавуну визначаються такою моделлю:

Н = (0,194Р - 57,7 х 10-6 х Кэ х Р2) Кв х Кк х Ке - 3,0 х Кп (Vп - 525 х 10-6 х Vд х Кб х nс) - 150,8 ,

де Н- планові питомі річні витрати електричної енергії на виробництво чавуну, кВт·год./т;

0,194 - норматив витрат електричної енергії на кожний кг змін витрат доменної шихти, кВт·год./кг;

57,7 х 10-6 - зниження нормативу "0,194" на кожний кг/т витрат доменної шихти, кВт·год. т/кг;

Кэ - коефіцієнт, враховуючий зміни нормативу "0,194" в залежності від запланованих витрат доменної шихти, од;

Кв - коефіцієнт, враховуючий зміни нормативу "0,194" в залежності від запланованих витрат сирого вапняку в доменній шихті, од;

Кш - коефіцієнт, враховуючий зміни нормативу "0,194" в залежності від запланованого рівня витрат доменної шихти, од;

P - заплановані витрати доменної шихти на т чавуну, кг/т;

150,8 - умовно-постійні витрати електричної енергій кВт·год./т;

Кк - коефіцієнт, враховуючий зміни нормативу "0,194" в залежності від запланованого рівня витрат скіпового коксу, од;

Ке - коефіцієнт, враховуючий зміни в витратах електричної енергії в залежності від ємності доменних печей, од;

3,0 - норматив змін витрат електричної енергії на кожний млн. т змін в обсягах виробництва чавуну, кВт·год./т * млн. т;

Кб - коефіцієнт, враховуючий зміни нормативу "3,0" в залежності від об'єму доменних печей, од;

Vд - плановий річний обсяг виробництва чавуну, млн. т/рік;

525 х 10-6 - базовий норматив обсягу виробництва чавуну на кожний м3 ємності доменних печей, млн. т/м3;

Кб - коефіцієнт, враховуючий зміни базового нормативу обсягу виробництва чавуну в залежності від ємності доменних печей, од;

Vд - усереднений по доменному цеху корисний об'єм доменних печей, м3;

nс - кількість запланованих в роботі доменних печей, шт.

5.6. Усереднена по доменному цеху ємність доменних печей визначається за такою формулою:

  

,

(1)

де - ti - тривалість роботи i-ої доменної печі в плановому періоді, діб;

Vi - об'єм i-ої доменної печі, м3;

k - кількість встановлених доменних печей, шт.;

nc - усереднена планова кількість доменних печей, які будуть задіяні в роботі, шт.;

365 - тривалість планового періоду, діб.

Значення поправочних коефіцієнтів, які враховують зміни нормативів витрат електричної енергії в залежності від структури доменної шихти і ємності доменних печей, наведені в розділі 6.

5.7. Усереднена планова кількість доменних печей, які будуть задіяні в роботі, визначається за такою формулою:

пс =

n1 х t1 + n2 х t2........nn х tn
365

, (2)

де - t1, t2, ........ tn - відповідно тривалість роботи доменного цеха з n1, n2 кількістю доменних печей, діб;

n1, n2 ........ nn - кількість запланованих в роботі доменних печей, шт.

5.8. Значення поправочних коефіцієнтів, які враховують зміни нормативів витрат електричної енергії в залежності від структури доменної шихти і ємності доменних печей, наведені в розділі 6.

5.9. Модель нормоутворювання витрат електричної енергії на виробництво чавуну в кВт·год./т наведено в розділі 7.

5.10. Приклад розрахунку норми витрат електричної енергії на виробництво чавуну на плановий період (рік) наведено в додатку 2.

6. ЗНАЧЕННЯ ПОПРАВОЧНИХ КОЕФІЦІЄНТІВ, ЯКІ ВРАХОВУЮТЬ ЗМІНИ В ПОТРЕБАХ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД УМОВ ВИРОБНИЦТВА ЧАВУНУ

N п/п

Умови виробництва

Коефіцієнти

Кэ

Кв

Кк

Кс

Кп

Кб

1

Витрати доменної шихти, кг/т

 

 

 

 

 

 

 

менше 1800

1,015

 

 

 

 

 

 

1801 - 1900

1,01

 

 

 

 

 

 

1901 - 1970

1,0

 

 

 

 

 

 

1971 - 2010

0,985

 

 

 

 

 

 

більше 2010

0,98

 

 

 

 

 

2

Витрати сирого вапняку, кг/т

 

 

 

 

 

 

 

менше 25

 

0,99

 

 

 

 

 

25,0 - 45,0

 

1,0

 

 

 

 

 

46,0 - 70,0

 

1,01

 

 

 

 

 

71,0 - 85,0

 

1,015

 

 

 

 

 

86,0 - 110,0

 

1,02

 

 

 

 

 

111,0 - 140,0

 

1,03

 

 

 

 

 

141,0 - 170,0

 

1,04

 

 

 

 

3

Витрати скіпового коксу, кг/т

 

 

 

 

 

 

 

менше 500

 

 

0,98

 

 

 

 

501 - 550

 

 

0,985

 

 

 

 

551 - 575

 

 

0,99

 

 

 

 

576 - 590

 

 

0,995

 

 

 

 

591 - 605

 

 

1,0

 

 

 

 

606 - 620

 

 

1,01

 

 

 

4

Об'єм доменних печей, м3

 

 

 

 

 

 

 

менше 1000

 

 

 

0,98

 

 

 

1000 - 1500

 

 

 

0,99

 

 

 

1501 - 2100

 

 

 

1,0

 

 

 

2101 - 2600

 

 

 

1,03

 

 

 

2601 - 3000

 

 

 

1,06

 

 

5

Об'єм доменних печей, м3

 

 

 

 

 

 

 

менше 1550

 

 

 

 

1,0

 

 

1550 - 1650

 

 

 

 

0,2

 

 

1651 - 1800

 

 

 

 

0,5

 

 

1801 - 2100

 

 

 

 

0,8

 

 

більше 2100

 

 

 

 

1,0

 

6

Об'єм доменних печей, м3

 

 

 

 

 

 

 

Менше 1000

 

 

 

 

 

0,9

 

1000 - 1200

 

 

 

 

 

1,0

 

1201 - 1500

 

 

 

 

 

1,05

 

1501- 1650

 

 

 

 

 

1,1

 

1651 - 2100

 

 

 

 

 

1,2

 

2101 - 2600

 

 

 

 

 

1,3

 

2601 - 3000

 

 

 

 

 

1,4

7. МОДЕЛЬ НОРМОУТВОРЮВАННЯ ВИТРАТ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ НА ВИРОБНИЦТВО ЧАВУНУ В КВТ·ГОД./Т ТА АЛГОРИТМИ РОЗРАХУНКУ ЗНАЧЕННЯ НОРМИ

N п/п

Найменування нормоутворюючого фактору, нормативу, поправочного коефіцієнту, напрямків витрат електроенергії

Одиниця виміру

Значення нормоутворюючого фактору, нормативу поправочного коефіцієнту, норми витрат електроенергії

1

2

3

4

1

Норматив витрат електричної енергії на кожний кг змін у витратах доменної шихти

кВт·год./кг

0,194

2

Заплановані витрати доменної шихти

кг/г

 

3

Витрати електричної енергії на т чавуну (П.1 х П.2)

кВт·год./т

 

4

Зниження нормативу "0,194" на кожний кг/т витрат доменної шихти

кВт·год.*
*/кг2

57,7 * 10-6

5

Коефіцієнт (Кэ) враховуючий зміни нормативу "0,194" в залежності від запланованого рівня втрат доменної шихти

од.

 

6

Скореговані на рівень витрат доменної шихти витрати електричної енергії на т чавуну (П.3 - П.4 х П.5 х П.2 х П.2)

кВт·год./т

 

7

Заплановані витрати сирого вапняку

кг/т

 

8

Коефіцієнт, враховуючий потреби електричної енергії в залежності від запланованих витрат сирого вапняку (Кв)

од

 

9

Заплановані витрат скіпового коксу

кг/т

 

10

Коефіцієнт, враховуючий потреби електричної енергії в залежності від запланованих витрат скіпового коксу (Кк)

од

 

11

Запланована усереднена ємність доменних печей (розрахунок по формулі 1)

м3

 

12

Коефіцієнт, враховуючий потреби електричної енергії в залежності від усередненої ємності доменних печей (Кс)

од

 

13

Скореговані на витрати сирого вапняку, скіпового коксу та ємності доменних пенсії витрати електричної енергії (П.6 х П.8 х П.10 х П.12)

кВт·год./т

 

14

Норматив змін витрат електричної енергії на кожний млн./т змін в обсягах виробництва чавуну

кВт·год./т*
*млн. т

3,0

15

Коефіцієнт, враховуючий зміни нормативу "3,0" в залежності віл об'єму доменних печей

од.

 

16

Скорегований на ємність доменних печей норматив змін витрат електроенергії (П.14 х П.15)

кВт·год./ т*
*млн. т

 

17

Плановий річний обсяг виробництва чавуну

млн. т/рік

 

18

Базовий норматив обсягу виробництва чавуну на кожний м3 ємності доменних печей

млн. т/м3

525 х l0-6

19

Коефіцієнт, враховуючий зміни базового нормативу обсягу виробництва чавуну в залежності від ємності доменних печей (Кб)

од.

 

20

Усереднена кількість запланованих в роботі доменних печей (розрахунок по формулі 2)

шт.

 

21

Скорегований на ємність доменних печей базовий норматив обсягу виробництва чавуну (П.18 х П.19)

млн. т/м3

 

22

Базовий обсяг виробництва чавуну (П.21 х П.11 х П.20)

млн. т/рік

 

23

Зміни планового обсягу виробництва чавуну в порівнянні з базовим (П.17 - П.22)

млн. т/рік

 

24

Зниження (підвищення) потреб електроенергії за рахунок змін в обсягах виробництва чавуну (П.16 х П.23)

кВт·год./т

 

25

Умовно постійні витрати електроенергії

кВт·год./т

150,8

26

Норма витрат електричної енергії на виробництво чавуну (П.13 - П.25 - П.24)

кВт·год./т

 

 

Додаток 1

Приклад розрахунку норм витрат умовного палива на виробництво чавуну в плановому періоді

1. Вихідні дані для розрахунку значення норми витрат умовного палива

Доменний цех має в своєму складі 5 доменних печей, в тому числі 2 печі ємністю 1400 м3 і 3 печі ємністю 1600 м3.

Відповідно до затвердженої нормативної бази витрат матеріальних ресурсів в плановому періоді передбачається така структура доменної шихти:

- витрати агломерату - 1743 кг/т;

- витрати окатишів - 36 кг/т;

- витрати залізної руди - 22 кг/т;

- витрати вапняку (звичайного і доломітизованого) - 32 кг/т.

В плановому періоді передбачається використання доменного дуття з температурою 1050° C та технології виплавки чавуну з витратами пиловугільного палива 80 кг/т. Затверджений обсяг виробництва чавуну в плановому періоді дорівнює 3,5 млн. т/рік.

Одну доменну піч ємністю 1600 м3 в плановому періоді заплановано зупинити на ремонт на 3 місяці (92 доби). Тоді відповідно формули 2 методики кількість запланованих в роботі доменних печей в плановому періоді буде дорівнювати:

 5 х 273 + 4 х 92
365

= 4,75 шт.,

А усереднена ємність доменних печей буде:

2 х 1400 х 365+2 х 1600 х 365+ 1600 х 273
365 х 4,75

= 1515 м3

2. Розрахунок норми витрат умовного палива на виробництво чавуну

Відповідно до приведених запланованих умов виробництва розрахунок норми витрат умовного палива наведений в таблиці 1.1.

Таблиця 1.1. Розрахунок норми витрат умовного палива на виробництво чавуну.

N п/п

Найменування нормоутворюючого фактору, нормативу, поправочного коефіцієнту, напрямків витрат умовного палива

Одиниця виміру

Значення нормоутворюючого фактору, нормативу поправочного коефіцієнту, норми витрат палива

1

Умовно-постійні витрати умовного палива

кг. у. п/т

875,3

2

Планове значення температури дуття

°C

1050

3

Коефіцієнт, який враховує зміни в потребах умовного палива в залежності від запланованої температури дуття (відповідно табл. 1)

од.

1,0

4

Скореговані на температуру дуття умовно-постійні витрати умовного палива. (П.1 х П.3)

кг. у. п/т

875,3

5

Усереднений по підприємству корисний об'єм доменних печей (розрахунок по формулі 1)

м3

1515

6

Норматив зниження потреб палива на кожний м3 об'єму доменних печей

кг. у. п/т*

0,315

7

Зниження погреб палива (П.5 х П.6)

кг. у. п/т

477,2

8

Коефіцієнт ефективності використання палива в доменних печах різного об'єму (відповідно табл. 1)

од.

0,92

9

Корегування в зниженні потреб палива на різну ефективність його використання (10-4 х П.5 х П.5 х П.8)

кг. у. п/т

211,2

10

Скореговане на різну ефективність зниження потреб палива (П.7 - П. 9)

кг. у. п/т

266,0

11

Заплановані витрати сирого вапняку

кг/т

32,0

12

Коефіцієнт, враховуючий потреби палива в залежності від витрат сирого вапняку (відповідно табл. 1)

од.

1,0

13

Заплановані витрати залізорудних матеріалів на виробництво чавуну

кг/т

1801

14

Коефіцієнт, враховуючий потреби палива в залежності від витрат залізорудних матеріалів (відповідні табл. 1)

од.

1,05

15

Скореговані на планову структуру доменної шихти зниження потреб палива (П.10 х П.12 х П.14)

кг. у. п/т

279,3

16

Норматив зниження потреб палива при використанні пиловугільного палива

кг. у. п/кг

0,62

17

Планові витрати пиловугільного палива

кг/т

80,0

18

Зниження в потребах умовного палива за рахунок використання пиловугільного палива (П.16 х П.17)

кг. у. п/т

49,6

19

Норматив зниження потреб палива при змінах в обсягах виробництва чавуну

кг. у. п/ т*
*млн. т

100,0

20

Коефіцієнт, враховуючий зміни нормативу "100" в залежності від об'єму доменних печей (коефіцієнт Кп відповідно табл. 1)

од.

0,8

21

Плановий обсяг виробництва чавуну

млн. т/рік

3,5

22

Базовий норматив обсягу виробництва чавуну на кожний м3 ємності доменних печей

млн. т/м3

525 х 10-6

23

Коефіцієнт, враховуючий зміни базового нормативу в залежності від ємності доменних печей (коефіцієнт Кб відповідно табл. 1)

од.

1,1

24

Кількість запланованих в роботі доменних печей (розрахунок по формулі 2)

шт.

4,75

25

Базовий обсяг виробництва чавуну (П.5 х П.22 х П.23 х П.24)

млн. т/рік

4,15

26

Зміни планового обсягу виробництва в порівнянні з базовим (П.21 - П.25)

млн. т/рік

-0,65

27

Зниження (підвищення) потреб палива за рахунок змін в обсягах виробництва чавуну (П.19 х П.20 х П.26)

кг. у. п/т

-52,0

28

Норма витрат умовного палива на виробництво чавуну (П.4 - П.15 - П.18 - П.27)

кг. у. п/т

598,4

 

Додаток 2

Приклад розрахунку норми витрат електроенергії на виробництво чавуну в плановому періоді (рік)

1. Вихідні дані для розрахунку значення норми витрат електроенергії

Доменний цех має в своєму складі 5 доменних печей, в тому числі 2 печі ємністю 1400 м3 і 3 печі ємністю 1600 м3.

Відповідно до затвердженої нормативної бази витрат матеріальних ресурсів в плановому періоді передбачається така структура доменної шихти:

- витрати агломерату - 1743 кг/т;

- виграти окатишів - 36 кг/т;

- витрати залізної руди - 22 кг/т;

- витрати вапняку (звичайного і доломітизованого) - 32 кг/т;

- витрати різних шлаків, окалини і металодобавок - 71 кг/т.

Всього доменної шихти - 1904 кг/т

Витрати скіпового коксу на виробництво чавуну в плановому періоді передбачаються 570 кг/т.

Затверджений обсяг виробництва чавуну в плановому періоді дорівнює 3,5 млн. т /рік.

Одну доменну піч ємністю 1600 м3 в плановому періоді заплановано зупинити на ремонт на 3 місяці (92 доби). Тоді відповідно до формули 2 методики кількість запланованих в роботі доменних печей в плановому періоді буде дорівнювати:

5 х 273 + 4 х 92
365

= 4,75 шт.

А усереднена ємність доменних печей буде:

2 х 1400 х 365 + 2 х 1600 х 365 + 1600 х 273
365 х 4,75

= 1515 м3

2. Розрахунок норми витрат електроенергії на виробництво чавуну

Відповідно до приведених запланованих умов виробництва розрахунок норми витрат електроенергії наведений в таблиці 2.1.

Таблиця 2.1. Розрахунок норми витрат на виробництво чавуну на плановий період (рік)

N п/п

Найменування нормоутворюючого фактору, нормативу, поправочного коефіцієнту, напрямків витрат електроенергії

Одиниця виміру

Значення нормоутворюючого фактору, норматнву поправочного коефіцієнту, норми витрат електроенергії

1

2

3

4

1

Норматив витрат електричної енергії на кожним кг змін витратах доменної шихти

кВт·год./кт

0,194

2

Заплановані витрати доменної шихти

кг/т

1904

3

Втрат електричної енергії на т чавуну (П.1 х П.2)

кВт·год./т

369,4

4

Зниження нормативу "0,194" на кожний кг/т витрат доменної шихти

кВт·год./ кг2

57,7 х 10-6

5

Коефіцієнт (Кэ), враховуючий зміни нормативу "0,194" в залежності від запланованого рівня витрат доменної шихти

од.

1,0

6

Скореговані на рівень витрат доменної шихти виграш електричної енергії на т чавуну (П.3 - П.4 х П.5 х П.2 х П.2)

кВт·год./т

160,2

7

Заплановані витрати сирого вапняку

кг/т

32,0

8

Коефіцієнт, враховуючий потреби електричної енергії в залежності від запланованих витрат сирого вапняку (Кв)

од.

1,0

9

Заплановані витрати скіпового коксу

кг/т

570,0

10

Коефіцієнт, враховуючий потреби електричної енергії в залежності від запланованих витрат скіповою коксу (Кк)

од.

0,99

11

Запланована усереднена ємність доменних печей (розрахунок по формулі 1)

м3

1515

12

Коефіцієнт, враховуючий потреби електричної енергії в залежності від усередненої ємності доменних печей (Кс)

од.

1,0

13

Скореговані на витрати сирого вапняку, скіпового коксу та ємності доменних печей втрати електричної енергії (П.6 х П.8 х П.10 х П.12)

кВт·год./г

158,6

14

Норматив змін витрат електричної енергії на кожний млн./т змін в обсягах виробництва чавуну

кВт·год./т*
*млн. т

3,0

15

Коефіцієнт, враховуючий зміни нормативу "3,0" в залежності від об'єму доменних печей

од.

1,0

16

Скорегований на ємність доменних печей норматив змін витрат електроенергії (П.14 х П.15)

кВт·год./т*
*млн. т

3,0

17

Плановий річний обсяг виробництва чавуну

млн. т/рік

3,5

18

Базовий норматив обсягу виробництва чавуну на. кожний м ємності доменних печей

млн. т/м

525 х 10-6

19

Коефіцієнт, враховуючий зміни базового нормативу обсягу виробництва чавуну в залежності від ємності доменних печей (К6)

од.

1,1

20

Усереднена кількість запланованих в роботі доменних печей (розрахунок по формулі 2)

шт.

4,75

21

Скорегований на ємність доменних печей базовий норматив обсягу виробництва чавуну (П.18 х П.19)

млн. т/м3

575,5 х 10-6

22

Ба зовий обсяг виробництва чавуну (П.21 х П.11 х П.20)

млн. т/рік

4,15

23

Зміни планового обсягу виробництва чавуну в порівнянні з базовим (П.7 - П.22)

млн. т/рік

-0,65

24

Зниження (підвищення) потреб електроенергії за рахунок змін в обсягах виробництва чавуну (П.16 х П.23)

кВт·год./т

-1,9

25

Умовно постійні витрати електроенергії

кВт·год./т

150,8

26

Норма витрат електричної енергії на виробництво чавуну (П.13 - П.25 - П.24)

кВт·год./т

9,7

 

Додаток 1

Результати
апробації моделі нормоутворювання витрат умовного палива і електроенергії на виробництво чавуну на підприємствах ГМК по показниках їх роботи у 2003 р. та у 2006 - 2009 рр.

Апробація моделі нормоутворювання витрат електроенергії на виробництво чавуну по підприємствах ГМК по показниках їх роботи у 2003 р. та у 2006 - 2009 рр.

N п/п

Підприємства

Період роботи, рік

Нормоутворюючі фактори виробництва

Витрата електроенергії, кВт·год./т

Відхилення фактичних витрат електроенергії від розрахункових, %
(кол. 11 / кол. 10)

Усереднена ємність доменних печей, м3

Витрати доменної шихти,
кг/т

Витрати скіпового коксу, кг/т

Фактичний обсяг виробництва чавуну, млн. т/рік

Кількість доменних печей, задіяних в роботі, шт.

фактичні

розрахунки по методиці

всього

в тому числі вапняку

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

МК "Азовсталь"

2003

1536

1950

103

570

4,39

5,0

9,7

9,8

101,0

2006

1600

1903

89,5

507,6

5,06

5,7

10,0

10,2

102,0

2007

1664

1860

47,4

510,1

5,44

6,0

10,6

10,6

100,0

2008

1815

1819

15,0

509,1

4,6

5,5

11,5

11,4

99,1

2009

1790

1812

29,5

548,3

4,02

4,75

10,8

10,9

100,9

2

ММК ім. Ілліча

2003

1614

1910

25

545

4,97

4,5

6,5

6,5

100,0

2006

1727

1932

29

523

5,43

5,0

6,4

6,2

96,9

2007

1727

1924

26

501

5,43

5,0

6,3

6,4

101,6

2008

1227

1884

17

503

4,5

4,75

6,8

6,9

101,5

2009

1227

1947

42

548

3,61

3,75

6,4

6,5

101,6

3

ДМЗ ім. Петровського

2003

922

1993

100

582

1,32

3,0

8,9

9,0

101,1

2006

922

2014

70

592

1,47

3,0

8,6

8,5

98,8

2007

922

1994

76

583

1,57

3,0

7,6

7,6

100,0

2008

922

1968

73

613

1,17

3,0

8,5

8,6

101,2

2009

887

1871

91

593

0,96

2,0

8,1

8,1

100,0

4

Алчевський МК

2003

2035

1914

45

533

2,64

2,0

6,3

6,3

103,2

5

Донецький МЗ

2003

1033

1902

168

508

1,11

2,0

12,0

11,7

97,5

6

АрселорМіттал Кривий Ріг

2003

2925

1768

56

485

6,04

3,0

18,6

18,3

98,4

Апробація моделі нормоутворювання витрат умовного палива на виробництво чавуну на підприємствах ГМК по показниках їх роботи у 2003 р. та у 2006 - 2009 рр.

N п/п

Підприємства

Період роботи, рік

Нормоутворюючі фактори виробництва

Витрати умовного палива кг у. п/т

Відхилення фактичних витрат умовного палива від розрахункових, % (кол. 11 /
кол. 10)

Усереднена ємність доменних печей, м3

Температура дуття, ° C

Фактичний обсяг виробництва чавуну, млн. т/рік

Витрати доменної шихти, кг/т

Витрати пиловугільного палива, кг/т

Кількість доменних печей, задіяних в роботі, шт.

Фактичні

Розрахунки по методиці

залізорудних матеріалів

сирого вапняку

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1

МК "Азовсталь"

2003

1536

1060

4,39

1824

104,0

-

5,0

679,9

678,4

99,8

2006

1600

983

5,06

1730

90,0

-

5,7

622,5

623,3

100,1

2007

1664

1038

5,44

1708

47,4

-

6,0

630,8

630,1

99,9

2008

1815

1028

4,6

1694

15,0

-

5,5

622,1

621,1

99,8

2009

1790

914

4,02

1645

29,5

-

4,75

625,3

621,5

99,4

2

ММК ім. Ілліча

2006

1727

1072

5,43

1869

29,0

-

5,0

605,7

606,1

100,1

2007

1727

1093

5,43

1843

26,8

-

5,0

608,9

606,1

99,5

2008

1727

1106

4,5

1830

17,0

-

4,5

605,2

606,2

100,2

2009

1727

1072

3,61

1882

42,0

-

3,25

619,2

621,5

100,4

3

МК ім. Дзержинського

2003

1480

978

2,89

1823

35

-

3,5

607,3

607,4

100,0

2006

1480

1076

3,21

1851

7,8

-

4,0

596,3

597,9

100,3

2007

1482

1063

3,45

1777

4,4

-

4,5

582,7

584,3

100,4

2008

1506

1077

3,06

1757

2,5

-

 

586,1

586,2

100,0

2009

1506

1042

3,2

1781

2,6

-

4,5

605,6

607,8

100,4

4

ДМЗ ім. Петровського

2003

922

899

1,32

1847

100

-

3,0

705,9

705,2

99,9

2006

922

910

1,47

1886

70

-

3,0

660,8

661,2

100,0

2007

922

936

1,57

1854

76

-

3,0

646,0

646,0

100,0

2008

922

875

1,17

1833

73

-

 

660,2

661,2

100,1

2009

867

973

0,96

1631

91

-

2,0

627,0

628,9

100,3

5

МК "Запоріжсталь"

2003

1513

1095

3,25

1801

32

-

4,2

626,8

628,8

100,3

6

АрселорМіттал Кривий Ріг

2003

2925

1054

6,04

1678

56

-

3,0

609,2

609,1

100,0

7

Алчевський МК

2003

2035

1054

2,64

1788

45

-

2,0

593,8

597,2

100,6

8

Єнакієвський МЗ

2003

1386

896

2,06

1758

75

-

3,0

653,5

652,6

99,9

9

Донецький МЗ

2003

1033

1023

1,11

1678

168

61,0

2,0

642,7

642,2

99,9

10

Макіївський МЗ

2003

1382

855

0,78

1740

150

-

1,0

677,5

676,4

99,8

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали